பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


பாரதியார் கவிதைகள் நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும்

1.தேசீய கீதங்கள் 2.தோத்திரப் பாடல்கள்
(பக்திப் பாடல்கள்)
3.வேதாந்தப் பாடல்கள்
(ஞானப் பாடல்கள்)
4.பல்வகைப் பாடல்கள் 5.தனிப் பாடல்கள்
6.சுயசரிதை 7.கண்ணன் பாட்டு 8.பாஞ்சாலி சபதம் 9.குயில் பாட்டு 10.வசன கவிதை
11.பிற்சேர்க்கை(புதிய பாடல்கள்) பாடல் தேடல் – பாடல் முதல் அடி – அகர வரிசையில்

பாரதியார் கவிதைகளில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்