சங்க இலக்கியம் – தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு அடிகள் கிடைக்கும்.

ஞீ
ஞு
ஞூ
ஞெ
ஞே
ஞை
ஞௌ
யி
யீ
யு
யெ
யே
யை
யொ
யோ
யௌ
வு
வூ
வொ
வோ

கட்டுருபன்கள்


சில எழுத்துகளுக்குரிய சொற்கள் மிகப் பெரிய எண்ணிக்கையில் இருப்பதால், அவற்றுக்குரிய கோப்புகள் மிகப் பெரியவையாக இருக்கும். அத்தகைய கோப்புகள் திரையில் வருவதற்குச் சில நொடிகள் தாமதம் ஏற்படலாம். அந் நேரங்களில், வேறு எதனையும் சொடுக்காமல் பொறுத்திருங்கள்.
நன்றி.

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

சங்க இலக்கியங்களில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்சொற்களின் வரிசைப் பட்டியல்களும்