ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

1. உதயணகுமார காவியம்
2. நாககுமார காவியம்
3. யசோதர காவியம்
4. சூளாமணி
5. நீலகேசி

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களிலுள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்