புதிய ஆத்திசூடி — மகாகவி பாரதியார்

தேவையான நூலின்
மேல் சொடுக்கவும்

1.ஆத்திசூடி
2.கொன்றைவேந்தன்
3.மூதுரை(வாக்குண்டாம்)
4. நல்வழி
5.வெற்றி வேற்கை
6.உலக நீதி
7.நீதிநெறி விளக்கம்
8.அறநெறிச்சாரம்
9.நீதி நூல்
10.நன்னெறி
11.நீதி சூடாமணி
12.சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா
13.விவேக சிந்தாமணி
14.ஆத்திசூடி வெண்பா
15.நீதி வெண்பா
16.நன்மதி வெண்பா
17.அருங்கலச்செப்பு
18.முதுமொழிமேல் வைப்பு
19.புதிய ஆத்திசூடி
20.இளையார் ஆத்திசூடி
21.திருக்குறள் குமரேச வெண்பா


@0 காப்பு பரம்பொருள் வாழ்த்து

#1
ஆத்தி சூடி இளம்பிறை அணிந்து
மோனத்திருக்கும் முழு வெண்மேனியான்
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசைக் கிடப்போன்
மகமது நபிக்கு மறை அருள் புரிந்தோன்
ஏசுவின் தந்தை எனப் பல மதத்தினர்
உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது
பலவகையாகப் பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே
அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம்
அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம்

@1 நூல்

#1
அச்சம் தவிர்

#2
ஆண்மை தவறேல்

#3
இளைத்தல் இகழ்ச்சி

#4
ஈகை திறன்

#5
உடலினை உறுதிசெய்

#6
ஊண் மிக விரும்பு

#7
எண்ணுவது உயர்வு

#8
ஏறு போல் நட

#9
ஐம்பொறி ஆட்சிகொள்

#10
ஒற்றுமை வலிமையாம்

#11
ஓய்தல் ஒழி

#12
ஔடதம் குறை

#13
கற்றது ஒழுகு

#14
காலம் அழியேல்

#15
கிளை பல தாங்கேல்

#16
கீழோர்க்கு அஞ்சேல்

#17
குன்று என நிமிர்ந்து நில்

#18
கூடித் தொழில் செய்

#19
கெடுப்பது சோர்வு

#20
கேட்டிலும் துணிந்து நில்

#21
கைத்தொழில் போற்று

#22
கொடுமையை எதிர்த்து நில்

#23
கோல் கைக் கொண்டு வாழ்

#24
கவ்வியதை விடேல்

#25
சரித்திரத் தேர்ச்சிகொள்

#26
சாவதற்கு அஞ்சேல்

#27
சிதையா நெஞ்சு கொள்

#28
சீறுவோர்ச் சீறு

#29
சுமையினுக்கு இளைத்திடேல்

#30
சூரரைப் போற்று

#31
செய்வது துணிந்து செய்

#32
சேர்க்கை அழியேல்

#33
சைகையில் பொருள் உணர்

#34
சொல்வது தெளிந்து சொல்

#35
சோதிடம்தனை இகழ்

#36
சௌரியம் தவறேல்

#37
ஞமலி போல் வாழேல்

#38
ஞாயிறு போற்று

#39
ஞிமிரென இன்புறு

#40
ஞெகிழ்வது அருளின்

#41
ஞேயம் காத்தல்செய்

#42
தன்மை இழவேல்

#43
தாழ்ந்து நடவேல்

#44
திருவினை வென்று வாழ்

#45
தீயோர்க்கு அஞ்சேல்

#46
துன்பம் மறந்திடு

#47
தூற்றுதல் ஒழி

#48
தெய்வம் நீ என்று உணர்

#49
தேசத்தைக் காத்தல்செய்

#50
தையலை உயர்வுசெய்

#51
தொன்மைக்கு அஞ்சேல்

#52
தோல்வியில் கலங்கேல்

#53
தவத்தினை நிதம் புரி

#54
நன்று கருது

#55
நாள் எலாம் வினை செய்

#56
நினைப்பது முடியும்

#57
நீதிநூல் பயில்

#58
நுனியளவு செல்

#59
நூலினைப் பகுத்துணர்

#60
நெற்றி சுருக்கிடேல்

#61
நேர்படப் பேசு

#62
நையப் புடை

#63
நொந்தது சாகும்

#64
நோற்பது கைவிடேல்

#65
பணத்தினைப் பெருக்கு

#66
பாட்டினில் அன்புசெய்

#67
பிணத்தினைப் போற்றேல்

#68
பீழைக்கு இடங்கொடேல்

#69
புதியன விரும்பு

#70
பூமி இழந்திடேல்

#71
பெரிதினும் பெரிது கேள்

#72
பேய்களுக்கு அஞ்சேல்

#73
பொய்ம்மை இகழ்

#74
போர்த்தொழில் பழகு

#75
மந்திரம் வலிமை

#76
மானம் போற்று

#77
மிடிமையில் அழிந்திடேல்

#78
மீளுமாறு உணர்ந்துகொள்

#79
முனையிலே முகத்து நில்

#80
மூப்பினுக்கு இடங்கொடேல்

#81
மெல்லத் தெரிந்து சொல்

#82
மேழி போற்று

#83
மொய்ம்புறத் தவம்செய்

#84
மோனம் போற்று

#85
மௌட்டியம்தனைக் கொல்

#86
யவனர் போல் முயற்சிகொள்

#87
யாவரையும் மதித்து வாழ்

#88
யௌவனம் காத்தல்செய்

#89
ரசத்திலே தேர்ச்சிகொள்

#90
ராசசம் பயில்

#91
ரீதி தவறேல்

#92
ருசி பல வென்று உணர்

#93
ரூபம் செம்மைசெய்

#94
ரேகையில் கனி கொள்

#95
ரோதனம் தவிர்

#96
ரௌத்திரம் பழகு

#97
லவம் பல வெள்ளமாம்

#98
லாகவம் பயிற்சிசெய்

#99
லீலை இவ் உலகு

#100
லுத்தரை இகழ்

#101
லோகநூல் கற்று உணர்

#102
லௌகிகம் ஆற்று

#103
வருவதை மகிழ்ந்து உண்

#104
வானநூல் பயிற்சிகொள்

#105
விதையினைத் தெரிந்திடு

#106
வீரியம் பெருக்கு

#107
வெடிப்புறப் பேசு

#108
வேதம் புதுமைசெய்

#109
வையத் தலைமைகொள்

#110
வௌவுதல் நீக்கு
**** புதிய ஆத்திசூடி முற்றிற்று
**