சே – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் சேண் 1 சேப்ப 1 சேயிழை-தன் 1 சேர் 9 சேர்த்து 2 சேர்ந்த 6 சேர்ந்தவர் 1 சேர்ந்து 2 சேர 3 சேல் 1 சேலத்தார் 1 சேலத்து 1 சேலை 3 சேலையும் 2 சேவக 1 சேவகர் 1 சேவகனே 1 சேவல் 2 சேவலும் 1 சேற்றில் 1 சேனை 5 சேனை-தனை 1 சேண் (1) சேண் ஆர் பெரும் தெருவில் சிங்கியை முன் தேடிவைத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 347/3 மேல் சேப்ப (1) நத்து அணி கரங்கள் சேப்ப நால் அடி முன்னே ஓங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 39/3 மேல் சேயிழை-தன் (1) சேயிழை-தன் பொருட்டாலே பஞ்சாட்சரம் செபித்த மன்னவன் பாவம் போனால் போல – குற்-குறவஞ்சி:2 314/4 மேல்…

Read More

கட்டுருபன்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கொல்லோ 1 -தமக்கு 2 -தமக்கும் 1 -தன் 11 -தனக்கு 1 -தனில் 5 -தனிலிருந்து 1 -தனை 14 -தனையும் 1 -தன்னில் 7 -தன்னை 4 -தாம் 1 -தான் 4 -தானோ 1 -தொறும் 4 -தொறும்தொறும் 1 -தோறும் 4 -பால் 1 -கொல்லோ (1) தேற்ற நீ அறிவாய்-கொல்லோ திரிகூடமலையில் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 341/2 மேல் -தமக்கு (2) மன்னவர்-தமக்கு வலதுகை நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/35 அருள் இலஞ்சி வேலர்-தமக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 151/1 மேல் -தமக்கும் (1) காமனார்-தமக்கும் இவர் மாமனார் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 188/2 மேல் -தன் (11) தேவர்துரை-தன் சாபம் தீர்த்தவர் வன்ன மாங்குயில் – குற்-குறவஞ்சி:2 85/1…

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்மேடு 1 ஸ்ரீபண்டாரம் 1 ஸ்ரீகிருஷ்ணன்மேடு (1) சீர் ஆரும் பேட்டை குளமுடை காங்கேயன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்மேடு முனிக்குருகன்பேரி – குற்-குறவஞ்சி:2 272/2 மேல் ஸ்ரீபண்டாரம் (1) தான கணக்குடனே ஸ்ரீபண்டாரம் தன்ம பத்தர் கணக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/1 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைத்த 7 வைத்ததோர் 1 வைத்தாய் 1 வைத்தார் 2 வைத்தியநாத 1 வைத்து 5 வைப்பாய் 1 வைப்பொடு 1 வைபவம் 1 வையார் 1 வைரவா 1 வை (2) தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம் – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1 அப்பம் அவல் வர்க்க வகை சர்க்கரையோடு எள் பொரி வை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 209/2 மேல் வைத்த (7) கனியில் வைத்த செந்தேனோ பெண்கள் கருத்து உருக்க வந்தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 54/2 சென்னியிலே புனல் கன்னியை வைத்த திரிகூடநாதர் கிரி மாது வேட்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 266/1 சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேங்கையாய் 1 வேசையர் 1 வேட்கையில் 1 வேட்டை 2 வேட்டைக்கு 2 வேட்டைபோனாய் 1 வேட்டையாடி 2 வேட்டையாடிக்கொண்டு 1 வேட்டையை 1 வேடத்தை 1 வேடன் 2 வேடனுக்கும் 1 வேடிக்கை 2 வேடிக்கைக்காரர் 1 வேடுவ 1 வேடுவர்கள் 1 வேண்டாமோ 1 வேண்டி 2 வேண்டினேன் 2 வேண்டும் 1 வேண்டுவார் 1 வேண்டுவோமே 1 வேணி 1 வேத 4 வேதநாராயணவேள் 1 வேதம் 1 வேதியனை 1 வேந்தர் 1 வேந்தனுக்கும் 1 வேரிலே 1 வேல் 2 வேலர்-தமக்கு 1 வேலான 1 வேள் 1 வேள்விமலை 1 வேளாகிலு 1 வேளுக்கு 1 வேளை 4 வேளை-தொறும்தொறும் 1 வேளை-தோறும் 1 வேறானாய் 1 வேனிலானே…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகு 1 வெச்சென்றும் 1 வெட்கத்தை 1 வெட்காமல் 1 வெட்டவெளியிலே 1 வெட்டி 1 வெடிக்க 1 வெடிக்கும் 1 வெடித்த 2 வெடித்து 1 வெண்குடை 1 வெண்குடையான் 1 வெண்ணமடை 1 வெண்ணிலா 1 வெண்ணிலாவே 17 வெண்மதியும் 1 வெதுப்புவாரே 1 வெம்பு 1 வெம்மைக்கு 1 வெய்யவன் 1 வெயில் 2 வெருட்சி 1 வெருவி 1 வெல்ல 4 வெல்லக்கூடாதடி 1 வெல்லுதே 1 வெல்லும் 2 வெல்லுவள் 1 வெல்லுவேன் 1 வெவ் 1 வெவ்வா 1 வெள் 1 வெள்ளச்சி 2 வெள்ளம் 2 வெள்ளி 1 வெள்ளிலை 1 வெள்ளை 1 வெளிக்கு 1 வெளிவந்த 1 வெளுப்பாம் 1 வெற்பில் 9 வெற்றி 3 வெறித்து…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்க 1 வீச்சு 1 வீசுவார் 1 வீட்டுக்கு 1 வீணை 1 வீதி 3 வீதி-தன்னில் 1 வீதியனை 1 வீதியில் 2 வீதியிலே 3 வீமப்பாகம் 1 வீரம்செய்த 1 வீரன் 1 வீழ்ந்தாய் 1 வீழ்ந்தாள் 1 வீழி 1 வீறாக 1 வீறு 3 வீங்க (1) வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை – குற்-குறவஞ்சி:2 161/3 மேல் வீச்சு (1) மேல்புறத்தில் ஆந்தை இட்ட வீச்சு நன்று அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 204/2 மேல் வீசுவார் (1) முருகு சந்தன குழம்பு பூசுவார் விரகத்தீயை மூட்டி மூட்டி விசிறி வீசுவார் கருகுதே உடல் உருகுதே என்பார் விரித்த பூவும் கரியுதே முத்தம் பொரியுதே என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2…

Read More

வி – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விகாரமே 1 விசாரிப்பு 1 விசிறி 2 விசுவநாதன் 1 விசேஷம் 2 விசேடங்கள் 1 விசேடத்தை 1 விசேடம் 1 விசேடம்-தனையும் 1 விசேடமும் 2 விசை 1 விஞ்சை 2 விட்ட 1 விட்டால் 1 விட்டு 4 விடாது 1 விடேன் 1 விடை 4 விடைக்கு 1 விடைகொண்டான் 1 விடைமேலிருப்பார் 1 விடையானை 1 விடையில் 5 விடைஅதனில் 1 விடோம் 1 விண் 1 விண்டு 1 விண்ணாண 1 விண்ணிலே 2 வித்தகர் 1 வித்தகர்க்கு 1 வித்தாரம் 2 வித்தாரமாக 1 வித்து 2 வித்தை 1 வித்தைமதமோ 1 விதான 1 விதைக்க 1 விந்தை 2 விந்தைக்காரராக 1 விந்தைக்காரி 1 விந்தையாகவே…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாக்கு 1 வாகனத்தார்க்கும் 1 வாகனத்தானை 1 வாகனத்தில் 1 வாகனத்தின் 1 வாகனத்து 1 வாகனர்க்கும் 1 வாகனை 1 வாகான 1 வாகு 1 வாங்க 1 வாங்கவே 1 வாங்காள் 1 வாங்கி 5 வாங்கியே 1 வாச 1 வாசம் 1 வாசர் 3 வாசல் 3 வாசல்-தொறும் 1 வாசலில் 2 வாட்கார 1 வாட்டமில்லா 1 வாட 1 வாடாமாலை 1 வாடை 2 வாணி 1 வாதவூரான் 1 வாம 1 வாய் 6 வாய்க்கு 1 வாய்ப்பான 1 வாய்மதமோ 1 வாயால் 2 வாயில் 2 வார் 4 வார்த்தை 3 வாராத 1 வாராது 1 வாராய் 7 வாரி 1 வாரியை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கா 1 வக்காவின் 2 வக்காவும் 3 வகுத்தருள்வீரே 1 வகை 3 வகைக்காரி 1 வகையாய் 1 வங்கண 2 வங்கார 3 வங்காளத்தார் 1 வங்காளம் 1 வசந்த 16 வசந்தவல்லி 14 வசந்தன் 1 வசந்தனும் 1 வசனம் 1 வசீகரம் 1 வஞ்சி 8 வஞ்சி-தன் 1 வஞ்சியை 1 வட்டிலோ 1 வட 8 வடக்கு 1 வடகரை 1 வடகாசி 2 வடகால் 2 வடகுண 1 வடத்தை 1 வடபால் 1 வடம் 2 வடமலைக்கு 1 வடிசெய் 1 வடித்த 1 வடிவம் 1 வடிவு 2 வடிவெடுத்தவர்க்கும் 1 வடை 1 வண்டு 4 வண்டுகளும் 1 வண்மையோ 1 வணங்கார் 1 வணங்கி 1 வணங்குவாளே…

Read More