இத்திட்டம் பற்றி….

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இந்தச் சங்கம்பீடியா எனும் வலைப்பக்கம் சங்க இலக்கியத்தை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளவும் அதனை தமது ஆய்வுகளில் செய்யுட்களின் பொருள் அறிந்து பயன்படுத்தவும், அரும்பொருட்களின் பொருள் அறிந்து பயன்படுத்தவும் வாய்ப்பினை வழங்கும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா அவர்களது நீண்ட கால உழைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று வலைப்பக்கங்கள் இங்கு அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சங்கச்சோலை தொடரடைவு அருஞ்சொற்களஞ்சியம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு பல்வேறு தமிழ்ப் பணிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்தப் பணிகளில் ஒன்றாக சங்கம்பீடியா என்கின்ற இணையப் பக்கம் 6.9.2020 அன்று தொடங்கப்படுகின்றது. இந்த வலைப்பக்கத்தில் சங்க இலக்கியங்கள், சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்கள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் படிக்கவும் ஆராயவும், ஆய்வு செய்யவும் தேவையான அனைத்து தரவுகளும் உள்ளீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வலைப்பக்கத்தைக் கொண்டு சங்க இலக்கியங்கள் மற்றும் சங்க மருவிய…

Read More