வ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வக்கா 1
வக்காவின் 2
வக்காவும் 3
வகுத்தருள்வீரே 1
வகை 3
வகைக்காரி 1
வகையாய் 1
வங்கண 2
வங்கார 3
வங்காளத்தார் 1
வங்காளம் 1
வசந்த 16
வசந்தவல்லி 14
வசந்தன் 1
வசந்தனும் 1
வசனம் 1
வசீகரம் 1
வஞ்சி 8
வஞ்சி-தன் 1
வஞ்சியை 1
வட்டிலோ 1
வட 8
வடக்கு 1
வடகரை 1
வடகாசி 2
வடகால் 2
வடகுண 1
வடத்தை 1
வடபால் 1
வடம் 2
வடமலைக்கு 1
வடிசெய் 1
வடித்த 1
வடிவம் 1
வடிவு 2
வடிவெடுத்தவர்க்கும் 1
வடை 1
வண்டு 4
வண்டுகளும் 1
வண்மையோ 1
வணங்கார் 1
வணங்கி 1
வணங்குவாளே 1
வணிகேசன் 1
வதுவை 1
வந்த 9
வந்தது 4
வந்தவரை 1
வந்தவேளை 1
வந்தனரே 2
வந்தனளே 3
வந்தனன் 3
வந்தனனே 1
வந்தனை 1
வந்தனைசெய் 1
வந்தார் 1
வந்தால் 5
வந்தாள் 7
வந்தாளே 1
வந்தான் 7
வந்தானே 5
வந்தானோ 1
வந்து 15
வந்துவந்து 1
வம்பாக 1
வம்பு 1
வம்புகள் 1
வயல் 1
வயிணவர் 1
வயித்தியநாதன் 3
வயித்தியப்பன் 1
வயித்தியப்பனுடன் 1
வயிரமுடன் 1
வயிரமோ 1
வயிற்றுக்கு 1
வர்க்க 1
வர 1
வரச்சொல்லு 1
வரத்தொடு 1
வரதர் 1
வரப்பண்ணுவேன் 2
வரப்பெறும் 1
வரம் 1
வரவு 1
வராகனோ 1
வராதிருந்தால் 1
வராளி 1
வரி 4
வரிசை 1
வரிசைசெய்வேன் 1
வரிசையடா 2
வரிசையிட்ட 1
வரிசையிட்டான் 1
வரிந்து 1
வரு 7
வருக்கை 1
வருக்கைமூலர் 1
வருக்கையார் 1
வருகின்ற 1
வருகின்றாரே 1
வருகின்றாளே 2
வருகின்றானே 1
வருகினும் 3
வருகுது 9
வருகுதையோ 1
வருகையால் 1
வருஷவழி 1
வருடம் 1
வருடி 2
வருடிவருடி 1
வருணன் 1
வருந்த 1
வரும் 11
வருமடா 1
வருவார் 2
வருவான் 1
வருவியானே 1
வரை 2
வரைக்கும் 1
வரைப்பெண்ணுக்கு 1
வரையாடு 1
வல் 2
வல்ல 1
வல்லவன் 2
வல்லவனும் 1
வல்லார்க்கு 1
வல்லி 9
வல்லியே 1
வல்லை 1
வலசாரி 1
வலதுகை 2
வலம் 2
வலம்செயும் 1
வலிய 1
வலியவர் 1
வலியானும் 2
வவ்வால் 1
வழக்குத்தானோ 1
வழங்கவே 1
வழங்கு 1
வழங்கும் 1
வழி 3
வழித்தொண்டுசெய்திட 1
வழிமறித்தான்குளம் 1
வழியை 1
வழுகும் 1
வழுத்தவே 1
வழுதிக்குளம் 1
வள்ளல் 1
வள்ளல்-தனை 1
வள்ளலார் 1
வள்ளி 1
வள்ளிநாயகியே 1
வள்ளியூரார் 1
வளத்தை 2
வளம் 13
வளம்செய் 1
வளம்தான் 1
வளமும் 1
வளமை 1
வளர் 9
வளர்க்கின்ற 2
வளர்க்கும் 2
வளர்ந்த 1
வளர்ந்து 2
வளரும் 1
வளை 8
வளைக்கும் 1
வளைத்திருந்து 1
வளைத்து 1
வளைந்த 1
வளைந்து 1
வளையம் 1
வளையிட்டு 1
வளையும் 5
வளையே 1
வற்றா 1
வற்றாத 1
வன்ன 7
வன்னிய 1
வன 1
வனிதைமார் 1

வக்கா (1)

வக்கா மணி பூட்டிக்கொண்டு மடவார் கண் போல் ஈட்டி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/2

மேல்

வக்காவின் (2)

வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1
வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1

மேல்

வக்காவும் (3)

வன்ன பருந்து ஒரு கள்வன் கொடுபோனான் வக்காவும் நாரையும் கொக்கும் படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 290/4
வக்காவும் படுமே குளுவா வக்காவும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 294/2
வக்காவும் படுமே குளுவா வக்காவும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 294/2

மேல்

வகுத்தருள்வீரே (1)

வைத்ததோர் குறியை வகுத்தருள்வீரே – குற்-குறவஞ்சி:2 223/32

மேல்

வகை (3)

நான் அறிந்த வகை சிறிது பேச கேள் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 164/2
அப்பம் அவல் வர்க்க வகை சர்க்கரையோடு எள் பொரி வை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 209/2
எந்த வகை என்று குறி கண்டு சொல்லடி – குற்-குறவஞ்சி:2 232/2

மேல்

வகைக்காரி (1)

வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1

மேல்

வகையாய் (1)

தொகையாய் சொன்னேன் இனி சொல்லக்கூடாது ஒரு வகையாய் வருகுது என்னை மயக்குது ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 336/2

மேல்

வங்கண (2)

மா மாலை பூண்ட சிங்கன் வங்கண சிங்கியை தேடி வருகின்றானே – குற்-குறவஞ்சி:2 249/4
சிங்கியை காணேனே என் வங்கண சிங்கியை காணேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 327/1

மேல்

வங்கார (3)

வங்கார பூஷணம் பூட்டி திலதம் தீட்டி மாரனை கண்ணாலே மருட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 29/1
வங்கார பவனி ஆசை பெண்களுக்குள்ளே – குற்-குறவஞ்சி:2 233/2
வாகான சிங்கனை மேவிக்கொண்டு வங்கார நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 261/2

மேல்

வங்காளத்தார் (1)

வங்காளத்தார் இட்ட சிங்கார கொப்படா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 377/2

மேல்

வங்காளம் (1)

செஞ்சி வடகாசி நீளம் சீனம் சிங்களம் ஈழம் கொழும்பு வங்காளம்
தஞ்சை சிராப்பள்ளி கோட்டை தமிழ் சங்க மதுரை தென்மங்கலப்பேட்டை – குற்-குறவஞ்சி:2 195/2,3

மேல்

வசந்த (16)

தேர் கொண்ட வசந்த வீதி செல்வர் குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/1
வன்ன மோகினியை காட்டி வசந்த மோகினி வந்தாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 28/4
பைங்கொடி நங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 40/4
பங்கய மங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 41/4
ஆடக வல்லி வசந்த ஒய்யாரி அடர்ந்து பந்து ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 42/4
பைந்தொடி நாரி வசந்த ஒய்யாரி பொன் பந்துகொண்டு ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 43/4
பந்தடித்தனளே வசந்த சுந்தரி விந்தையாகவே – குற்-குறவஞ்சி:2 45/1
வரு சங்க வீதி-தன்னில் வசந்த பூங்கோதை காலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 48/1
பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/2
வசந்த உல்லாச வல்லி வல் இக்கு வல்லி பேசி – குற்-குறவஞ்சி:2 82/1
சோலையில் வசந்த காலம் வால கோகிலம் வந்தால் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 126/1
மை கணாள் குழல்வாய்மொழி பாகர் வசந்த ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 158/4
வஞ்சி பாகர் திரிகூடநாதர் வசந்த ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 159/4
மானே வசந்த பசுங்கொடியே வந்தவேளை நன்றே – குற்-குறவஞ்சி:2 212/2
வந்து முன் இருந்து வசந்த மோகினி பெண் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/17
பா மாலை திரிகூட பரமன் அருள் பெறு வசந்த பாவை கூந்தல் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/1

மேல்

வசந்தவல்லி (14)

சிங்கார மோகன பெண்ணாள் வசந்தவல்லி தெய்வ ரம்பை போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 29/2
பெண்ணுக்கு பெண் மயங்கவே வசந்தவல்லி பேடை அன்னம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 30/2
ஒய்யாரமாக நடந்து வசந்தவல்லி ஓவியம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 31/2
உல்லாச மாது ரதி போல் வசந்தவல்லி உருவசியும் நாணவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 32/2
பிடித்த சுகந்த வல்லி கொடி போல் வசந்தவல்லி பெருக்கமே சத்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 38/3
வித்தகர் திரிகூடத்தில் வெளிவந்த வசந்தவல்லி
தத்துறு விளையாட்டாலோ தட முலை பணைப்பினாலோ – குற்-குறவஞ்சி:2 39/1,2
கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
மங்கையாம் வசந்தவல்லி மனம்கொண்டாள் மயல்கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 53/4
நடை கண்டால் அன்னம் தோற்கும் நல் நகர் வசந்தவல்லி
விடைகொண்டான் எதிர்போய் சங்க வீதியில் சங்கம் தோற்றாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 56/1,2
வானவர் திருக்குற்றாலர் மையலால் வசந்தவல்லி
தான் உடல் சோர்ந்தாள் என்று தமனிய மாடம் சேர்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 59/1,2
துரைப்பெண்ணே வசந்தவல்லி சொன்ன பேதைமைக்கு என் சொல்வேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 78/2
வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2
வாழி கொண்ட மோக வசந்தவல்லி கை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 217/2
மாணிக்க வசந்தவல்லி நாணி கவிழ்ந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 245/2

மேல்

வசந்தன் (1)

தேரின் மாரன் வசந்தன் உலாவும் திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 154/4

மேல்

வசந்தனும் (1)

வரும் நாளில் ஒரு மூன்று திருநாளும் வசந்தனும்
மாதவழி வருஷவழி சிறப்பும் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 95/1,2

மேல்

வசனம் (1)

நில்லானோ ஒரு வசனம் சொல்லானோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 23/2

மேல்

வசீகரம் (1)

திலத வசீகரம் செய்வேன் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போகவர சித்தும் அறிவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/3

மேல்

வஞ்சி (8)

மலை-தனில் பொன் வஞ்சி குறவஞ்சி அபரஞ்சி கொஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 116/4
வஞ்சி வந்தனளே மலை குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 117/1
வஞ்சி எழில் அபரஞ்சி வரி விழி நஞ்சி முழு மற நெஞ்சி பலவினில் – குற்-குறவஞ்சி:2 118/1
வஞ்சி வந்தாள் மலை குறவஞ்சி வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 123/1
வஞ்சி வந்தாள் திரிகூட ரஞ்சித மோகினி முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/1
வஞ்சி பாகர் திரிகூடநாதர் வசந்த ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 159/4
வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1
மன்னவர்கள் மெச்சுகுற வஞ்சி நான் அம்மே என்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 200/1

மேல்

வஞ்சி-தன் (1)

கன்னங்கரிய குழல் காம வஞ்சி-தன் மார்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/2

மேல்

வஞ்சியை (1)

செவ் வாய் கரும்பை அநுராக வஞ்சியை
சிங்கியை காணகிலேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 325/3,4

மேல்

வட்டிலோ (1)

வட்டிலோ செம்போ வயிரமோ முத்தோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/21

மேல்

வட (8)

தெள் நீர் வட அருவி தீர்த்தத்தார் செஞ்சடை மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 109/1
ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3
கங்கை எனும் வட அருவி தங்கும் இந்த்ரசாபம் – குற்-குறவஞ்சி:2 173/1
வாவி-தொறும் நின்று சிங்கன் வேட்டையாடி வட அருவி ஆற்றுக்கால் வடகால் தென்கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/3
வற்றாத வட அருவி சாரல் நீங்கி வடகாசி குமரி மட்டும் அலைந்த சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 326/3
வருக்கைமூலர் வட அருவி திருக்குற்றாலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 353/1
வட அருவியான் மறுபிறவி சேற்றில் – குற்-குறவஞ்சி:2 397/3
வட அருவி துறையவனை மறையவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 408/2

மேல்

வடக்கு (1)

சயில மலை தென்மலைக்கு வடக்கு மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 142/1

மேல்

வடகரை (1)

மன்னன் கிளுவையில் சின்னணைஞ்சேந்த்ரன் வடகரை வீட்டுக்கு மந்திரியாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/1

மேல்

வடகாசி (2)

செஞ்சி வடகாசி நீளம் சீனம் சிங்களம் ஈழம் கொழும்பு வங்காளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 195/2
வற்றாத வட அருவி சாரல் நீங்கி வடகாசி குமரி மட்டும் அலைந்த சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 326/3

மேல்

வடகால் (2)

ஏரிவாய் சீவலப்பேரி வடகால் இராசகுலராமன் கண்டுகொண்டான் மேலை – குற்-குறவஞ்சி:2 272/3
வாவி-தொறும் நின்று சிங்கன் வேட்டையாடி வட அருவி ஆற்றுக்கால் வடகால் தென்கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/3

மேல்

வடகுண (1)

அன்பாய் வடகுண பாலில் கொல்லத்து ஆண்டு ஒரு நானூற்றிருபத்துநாலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 197/1

மேல்

வடத்தை (1)

தார் ஆடும் குன்றி வடத்தை ஒதுக்கி தட மார்பு இறுக தழுவ வந்தால் அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/1

மேல்

வடபால் (1)

பம்பும் வடபால் அருவியில் தோய்ந்தவர் பாவம் கழுநீராய் போவது போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/2

மேல்

வடம் (2)

முலை முகத்தில் குன்றிமணி வடம் பூண்டு திரிகூடமுதல்வர் சாரல் – குற்-குறவஞ்சி:2 116/3
குன்றில் இடு மழை மின்கள் என நிரை குன்றி வடம் முலை தங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/1

மேல்

வடமலைக்கு (1)

கயிலை எனும் வடமலைக்கு தெற்கு மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 141/1

மேல்

வடிசெய் (1)

வடிசெய் தமிழ் திருமுறைகள் ஒருபுறம் மறைகள் ஒருபுறம் வழங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/4

மேல்

வடித்த (1)

கரும்பு போல் இனித்து மருந்து போல் வடித்த சொல்லினாள் கடல் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/3

மேல்

வடிவம் (1)

தோத்திர வடிவம் மின்ன பூத்த மலர் கொடி என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 127/2

மேல்

வடிவு (2)

பழகும் வடிவு தங்கி அழகு குடிகொளும் முகத்தினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 35/2
வெடித்த கடல் அமுதை எடுத்து வடிவு செய்த மேனியாள் ஒரு – குற்-குறவஞ்சி:2 38/1

மேல்

வடிவெடுத்தவர்க்கும் (1)

அன்ன_வடிவெடுத்தவர்க்கும் ஏன_உருவார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 190/1

மேல்

வடை (1)

அறுகு புனல் விளக்கிடுவாய் அடைக்காய் வெள்ளிலை கொடுவா அம்மே வடை
அப்பம் அவல் வர்க்க வகை சர்க்கரையோடு எள் பொரி வை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 209/1,2

மேல்

வண்டு (4)

செங்கையில் வண்டு கலின்கலின் என்று செயம் செயம் என்று ஆட இடை – குற்-குறவஞ்சி:2 40/1
மங்குலில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டு ஓட இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 41/2
மங்குலில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டு ஓட இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 41/2
கோல வண்டு இணங்கும் கொன்றை மாலிகையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/16

மேல்

வண்டுகளும் (1)

மை கரும் கண் மாதர் விட்ட வண்டுகளும் கிள்ளைகளும் – குற்-குறவஞ்சி:2 100/1

மேல்

வண்மையோ (1)

வண்மையோ வாய்மதமோ வித்தைமதமோ என் முன் – குற்-குறவஞ்சி:2 241/1

மேல்

வணங்கார் (1)

தலை-தனில் பிறையார் பலவினில் உறைவார் தகையினை வணங்கார் சிகை-தனை பிடித்தே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/1

மேல்

வணங்கி (1)

அணங்கு_அனையார் வணங்கி நித்தம் போற்றும் இந்த கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 220/2

மேல்

வணங்குவாளே (1)

மெய் குறவஞ்சி தெய்வம் வியப்புற வணங்குவாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 222/4

மேல்

வணிகேசன் (1)

வீறு சேர் பால்வண்ணச்சங்கு-தன் கட்டளை மிக்கான ஓமலூர் கிருஷ்ணன் வணிகேசன்
பேறுடை பம்பை வரு சங்குமுத்து-தன் பேரான கட்டளை சீரான பற்று எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 284/3,4

மேல்

வதுவை (1)

வார் வாழும் தனத்தி குழல்வாய்மொழி அம்பிகை வாழி வதுவை சூட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/1

மேல்

வந்த (9)

தரைப்பெண்ணுக்கு அணி போல் வந்த தமனிய கொடியே மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 78/1
வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2
சத்திபீடத்து இறைவர் நல் நகர்க்குள்ளே வந்த
சஞ்சீவியே உனது கையை காட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 216/1,2
வம்பாக வந்த உன் சத்தத்தை கேட்டல்லோ – குற்-குறவஞ்சி:2 299/3
வந்த குருவி கலைந்து ஓடிப்போகுது – குற்-குறவஞ்சி:2 299/4
கா அலர் திரிகூடத்தில் காமத்தால் கலங்கி வந்த
நூவனை பழித்து சிங்கன் நோக்கிய வேட்டை காட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 308/1,2
சூடிய இன்பம் இரண்டுக்கும் எட்டாமல் சுந்தோபசுந்தர் போல் வந்த கலகத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 313/3
அம்பிகை பாகர் திரிகூடநாதர் அடியவர் மேல் வந்த துன்பங்கள் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/4
இவ்வாறு வந்த என் நெஞ்சின் விரகத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 325/1

மேல்

வந்தது (4)

வந்தது கண் அல்ல சிந்தூர ரேகை பார் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/2
பாரிலே பாதாளகங்கை வந்தது என குதித்து பசும் தேன் கங்கை – குற்-குறவஞ்சி:2 81/2
காற்றுக்கு வந்தது ஒரு கோட்டி விரகநோய்க்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 90/3
மேடையினின்று ஒரு பஞ்சவர்ணக்கிளி மின்னார் கைதப்பி என் முன்னாக வந்தது
பேடை என்றே அதை சேவல் தொடர்ந்தது பின் ஒரு சேவலும் கூட தொடர்ந்தது – குற்-குறவஞ்சி:2 313/1,2

மேல்

வந்தவரை (1)

முன் உதித்து வந்தவரை தமையன் என உரைப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 191/1

மேல்

வந்தவேளை (1)

மானே வசந்த பசுங்கொடியே வந்தவேளை நன்றே – குற்-குறவஞ்சி:2 212/2

மேல்

வந்தனரே (2)

பவனி வந்தனரே மழ விடை பவனி வந்தனரே – குற்-குறவஞ்சி:2 5/1
பவனி வந்தனரே மழ விடை பவனி வந்தனரே – குற்-குறவஞ்சி:2 5/1

மேல்

வந்தனளே (3)

மை குறி விழி குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 115/41
வஞ்சி வந்தனளே மலை குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 117/1
வஞ்சி வந்தனளே மலை குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 117/1

மேல்

வந்தனன் (3)

ஐவர்நாயகன் வந்தனன் பல அமரர்நாயகன் வந்தனன் – குற்-குறவஞ்சி:2 12/3
ஐவர்நாயகன் வந்தனன் பல அமரர்நாயகன் வந்தனன்
தெய்வநாயகன் வந்தனன் என சின்னம் எடுத்தெடுத்து ஆர்க்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 12/3,4
தெய்வநாயகன் வந்தனன் என சின்னம் எடுத்தெடுத்து ஆர்க்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 12/4

மேல்

வந்தனனே (1)

வாசல் கட்டியக்காரன் வந்தனனே – குற்-குறவஞ்சி:2 3/2

மேல்

வந்தனை (1)

வந்தனை சேர் சங்குமுத்து-தன் மைத்துனன் மன்னன் வயித்தியநாதன் திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/4

மேல்

வந்தனைசெய் (1)

நிந்தனைசெய் புட்பகந்தன் வந்தனைசெய் தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 177/2

மேல்

வந்தார் (1)

விந்தைக்காரராக விடையில் ஏறி வந்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 49/2

மேல்

வந்தால் (5)

வந்தால் இந்நேரம் வரச்சொல்லு வராதிருந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 91/1
சோலையில் வசந்த காலம் வால கோகிலம் வந்தால் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 126/1
பின்னம் இன்றி கூழ் எனினும் கொண்டுவா அம்மே வந்தால்
பெரிய குடுக்கை முட்ட மண்டுவேன் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 201/1,2
ஏடு எதிர் ஏற்றிய சம்பந்தமூர்த்திக்கு அன்று இட்ட திருமுத்தின் பந்தர் வந்தால் போல – குற்-குறவஞ்சி:2 267/4
தார் ஆடும் குன்றி வடத்தை ஒதுக்கி தட மார்பு இறுக தழுவ வந்தால் அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/1

மேல்

வந்தாள் (7)

சிங்கார மோகன பெண்ணாள் வசந்தவல்லி தெய்வ ரம்பை போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 29/2
பெண்ணுக்கு பெண் மயங்கவே வசந்தவல்லி பேடை அன்னம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 30/2
ஒய்யாரமாக நடந்து வசந்தவல்லி ஓவியம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 31/2
உல்லாச மாது ரதி போல் வசந்தவல்லி உருவசியும் நாணவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 32/2
வஞ்சி வந்தாள் மலை குறவஞ்சி வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 123/1
வஞ்சி வந்தாள் மலை குறவஞ்சி வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 123/1
வஞ்சி வந்தாள் திரிகூட ரஞ்சித மோகினி முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/1

மேல்

வந்தாளே (1)

வன்ன மோகினியை காட்டி வசந்த மோகினி வந்தாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 28/4

மேல்

வந்தான் (7)

கார் கொண்ட முகில் ஏறு என்ன கட்டியக்காரன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/4
சூர மாங்குயில் சின்னங்கள் காமத்துரை வந்தான் துரை வந்தான் என்று ஊத – குற்-குறவஞ்சி:2 154/1
சூர மாங்குயில் சின்னங்கள் காமத்துரை வந்தான் துரை வந்தான் என்று ஊத – குற்-குறவஞ்சி:2 154/1
பணி ஆபரணம் பூண்ட பார்த்திபன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 227/2
திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் குற்றால திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 250/4
திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 252/4
எலிகளை துரத்தும் வீரன் ஈப்புலி நூவன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 258/4

மேல்

வந்தானே (5)

மார்க்கம் எல்லாம் பல பன்னிக்கொண்டு கோட்கார நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 259/2
வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/2
வாகான சிங்கனை மேவிக்கொண்டு வங்கார நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 261/2
கட்டான திரிகூட சிங்கன் முன்னே மட்டு ஈ வாய் நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 262/2
பூனைகுத்தி நூவன் முழு பூனை போல் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 292/4

மேல்

வந்தானோ (1)

கனியில் வைத்த செந்தேனோ பெண்கள் கருத்து உருக்க வந்தானோ
தினகரன் போல் சிவப்பழகும் அவன் திருமிடற்றில் கறுப்பழகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 54/2,3

மேல்

வந்து (15)

இ தனுவில் ஆத்துமம் விட்டு இறக்கும் நாள் சிலேட்டுமம் வந்து ஏறாவண்ணம் – குற்-குறவஞ்சி:1 6/3
பொன்னின் ஒளிவில் வந்து தாவிய மின்னின் ஒளிவு போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 47/1
திக்கு எலாம் தென்றல் புலி வந்து பாயுதே மன்மதா குயில் – குற்-குறவஞ்சி:2 69/1
சந்திரரும் சூரியரும் வந்து இறங்கும் வாசல் கண்டு ஆய் மானே – குற்-குறவஞ்சி:2 79/4
முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார் வந்து நின்று – குற்-குறவஞ்சி:2 106/1
நல் பாண்டிராச்சியம் உய்ய சொக்கநாயகர் வந்து மணக்கோலம் செய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 197/3
வள்ளிநாயகியே வந்து எனக்கு உதவாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/6
வந்து முன் இருந்து வசந்த மோகினி பெண் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/17
கண்ணி கொண்டுவாடா பண்ணவர் குற்றாலர் கார் ஆர் திரிகூட சாரலிலே வந்து
பண்ணிய புண்ணியம் எய்தினால் போல பறவைகள் எல்லாம் பரந்து ஏறி மேயுது – குற்-குறவஞ்சி:2 288/1,2
தேசத்து கொக்கு எல்லாம் கண்ணிக்குள்ளே வந்து சிக்குது பார் கறி தக்குது பார் இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 301/4
ஏதோ ஒரு பறவை தொடர்ந்து வந்து என்னை கடிக்குது ஐயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 307/4
நல் தாலம்-தன்னில் உள்ளோர் யாவரேனும் நல் நகர தலத்தில் வந்து பெறுவார் பேறு – குற்-குறவஞ்சி:2 326/1
குற்றால தலத்தின் முன்னே தவத்தால் வந்து கூடினான் சிங்கி-தனை தேடினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 326/4
வீதி வந்து குறுக்கிடவே நாணம் பூண்ட விண்ணாண சிங்கி-தனை கண்டு சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 348/3
இ நாட்டில் வந்து என்னை எப்படி நீ கண்டாய் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 393/2

மேல்

வந்துவந்து (1)

கமன சித்தர் வந்துவந்து காயசித்தி விளைப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 130/2

மேல்

வம்பாக (1)

வம்பாக வந்த உன் சத்தத்தை கேட்டல்லோ – குற்-குறவஞ்சி:2 299/3

மேல்

வம்பு (1)

கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3

மேல்

வம்புகள் (1)

கூறாகிலும் ஒரு கொக்காகிலும் நரிக்கொம்பாகிலும் தாரேன் வம்புகள் பேசியே – குற்-குறவஞ்சி:2 300/4

மேல்

வயல் (1)

காவி வயல் வெண்ணமடை தட்டான்பற்று கள்ளிகுளம் அழகர்பள்ளம் கூத்தன்மூலை – குற்-குறவஞ்சி:2 303/2

மேல்

வயிணவர் (1)

கும்பமுனிக்கு சிவமான காலம் குதித்து ஓடிப்போன வயிணவர் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/3

மேல்

வயித்தியநாதன் (3)

வந்தனை சேர் சங்குமுத்து-தன் மைத்துனன் மன்னன் வயித்தியநாதன் திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/4
பார் மேல் வளம்செய் அனந்தபற்பநாபன் பாலன் வயித்தியநாதன் திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/4
மாராசன் தென்குடிசை வயித்தியநாதன் புதுக்குளமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 305/3

மேல்

வயித்தியப்பன் (1)

தானைத்தலைவன் வயித்தியப்பன் பெற்ற சைவக்கொழுந்து தருமத்துக்கு ஆலயம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/1

மேல்

வயித்தியப்பனுடன் (1)

சேனை சவரிப்பெருமாள் சகோதரன் செல்வன் மருதூர் வயித்தியப்பனுடன்
மானவன் குற்றாலநாதனை பெற்றவன் வள்ளல் எனும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/2,3

மேல்

வயிரமுடன் (1)

வயிரமுடன் மாணிக்கம் விளையும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 143/1

மேல்

வயிரமோ (1)

வட்டிலோ செம்போ வயிரமோ முத்தோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/21

மேல்

வயிற்றுக்கு (1)

வயிற்றுக்கு இத்தனை போதும் கஞ்சி வார் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 200/2

மேல்

வர்க்க (1)

அப்பம் அவல் வர்க்க வகை சர்க்கரையோடு எள் பொரி வை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 209/2

மேல்

வர (1)

மோகன் வர காணேன் என்றால் வெண்ணிலாவே இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 65/3

மேல்

வரச்சொல்லு (1)

வந்தால் இந்நேரம் வரச்சொல்லு வராதிருந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 91/1

மேல்

வரத்தொடு (1)

வைப்பொடு செப்போ வரத்தொடு செலவோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/23

மேல்

வரதர் (1)

மா மேரு சிலையாளர் வரதர் குற்றாலநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 3/1

மேல்

வரப்பண்ணுவேன் (2)

மலையை கரையப்பண்ணுவேன் குமரிகட்கு வாராத முலைகளும் வரப்பண்ணுவேன்
முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/1,2
முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன்
திலத வசீகரம் செய்வேன் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போகவர சித்தும் அறிவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2,3

மேல்

வரப்பெறும் (1)

மாலையும் மணமும் வரப்பெறும் குறியோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/30

மேல்

வரம் (1)

நிலவு_அணிவார் குற்றாலம் நினைத்த பேர்கள் நினைத்த வரம் பெறுவர் அது நினைக்க வேண்டி – குற்-குறவஞ்சி:1 8/3

மேல்

வரவு (1)

உடைய நாயகன் வரவு கண்டுகண்டு உலகு எலாம் தழைத்து ஓங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/4

மேல்

வராகனோ (1)

கட்டிலோ மெத்தையோ கட்டி வராகனோ
வைப்பொடு செப்போ வரத்தொடு செலவோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/22,23

மேல்

வராதிருந்தால் (1)

வந்தால் இந்நேரம் வரச்சொல்லு வராதிருந்தால்
மாலையாகிலும் தரச்சொல்லு குற்றாலநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 91/1,2

மேல்

வராளி (1)

தோடி முரளி வராளி பயிரவி மோடி பெற இசை பாடியே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/3

மேல்

வரி (4)

திருந்து பூ முருக்கின் அரும்பு போல் இருக்கும் இதழினாள் வரி
சிலையை போல் வளைந்து பிறையை போல் இலங்கு நுதலினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 33/3,4
வஞ்சி எழில் அபரஞ்சி வரி விழி நஞ்சி முழு மற நெஞ்சி பலவினில் – குற்-குறவஞ்சி:2 118/1
வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1
வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/2

மேல்

வரிசை (1)

வனிதைமார் பல குஞ்சம் சாமரை வரிசை விசிறி சுழற்றவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/3

மேல்

வரிசைசெய்வேன் (1)

மன்னன் ஒருவன் வரிசையிட்டான் கங்கை மங்கைக்கு நானே வரிசைசெய்வேன் என – குற்-குறவஞ்சி:2 266/2

மேல்

வரிசையடா (2)

கொடுத்த வரிசையடா சிங்கா கொடுத்த வரிசையடா – குற்-குறவஞ்சி:2 362/2
கொடுத்த வரிசையடா சிங்கா கொடுத்த வரிசையடா – குற்-குறவஞ்சி:2 362/2

மேல்

வரிசையிட்ட (1)

மாமனுக்கு வரிசையிட்ட மாமனை நான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 401/2

மேல்

வரிசையிட்டான் (1)

மன்னன் ஒருவன் வரிசையிட்டான் கங்கை மங்கைக்கு நானே வரிசைசெய்வேன் என – குற்-குறவஞ்சி:2 266/2

மேல்

வரிந்து (1)

தொக்காக வரிந்து இறுக்கி தொடர் புலியை கண்டு உறுக்கி தூணி தூக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 250/2

மேல்

வரு (7)

ஒரு கோடி மான்கள் போல் வரு கோடி மடவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/2
வரு சங்க வீதி-தன்னில் வசந்த பூங்கோதை காலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 48/1
ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3
வாழை சாய்ந்து ஒரு தாழையில் தாக்க வரு விருந்துக்கு உபசரிப்பார் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 156/3
பேறுடை பம்பை வரு சங்குமுத்து-தன் பேரான கட்டளை சீரான பற்று எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 284/4
நானிலமும் புகழ் தாகம்தீர்த்தானுடன் நல்லூர் வரு சங்கரமூர்த்தி கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 285/3
வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4

மேல்

வருக்கை (1)

வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3

மேல்

வருக்கைமூலர் (1)

வருக்கைமூலர் வட அருவி திருக்குற்றாலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 353/1

மேல்

வருக்கையார் (1)

வருக்கையார் திரிகூடத்தில் மாமியாள் மகள் மேல் கண்ணும் – குற்-குறவஞ்சி:2 316/1

மேல்

வருகின்ற (1)

ஆர் மேல் வருகின்ற துன்பமும் நீக்கி அடங்கார் குறும்பும் அடக்கியே தென்காசி – குற்-குறவஞ்சி:2 283/1

மேல்

வருகின்றாரே (1)

மால் ஏற பொருதும் என்று மணி சிலம்பு முரசு அறைய வருகின்றாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 15/4

மேல்

வருகின்றாளே (2)

மாடம் மறுகு ஊடு திரிகூடமலை குறவஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 114/4
மலை-தனில் பொன் வஞ்சி குறவஞ்சி அபரஞ்சி கொஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 116/4

மேல்

வருகின்றானே (1)

மா மாலை பூண்ட சிங்கன் வங்கண சிங்கியை தேடி வருகின்றானே – குற்-குறவஞ்சி:2 249/4

மேல்

வருகினும் (3)

வருகினும் ஐயே பறவைகள் வருகினும் ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 264/1
வருகினும் ஐயே பறவைகள் வருகினும் ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 264/1
வருகினும் ஐயே திரிகூடநாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 265/1

மேல்

வருகுது (9)

ஆக்கம் வருகுது பார் வெள்ளச்சி அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 203/2
காடை வருகுது கம்புள் வருகுது காக்கை வருகுது கொண்டைக்குலாத்தியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/1
காடை வருகுது கம்புள் வருகுது காக்கை வருகுது கொண்டைக்குலாத்தியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/1
காடை வருகுது கம்புள் வருகுது காக்கை வருகுது கொண்டைக்குலாத்தியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/1
மாடப்புறாவும் மயிலும் வருகுது மற்றொரு சாரியாய் கொக்கு திரள் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/2
ஏறாத மீன்களும் ஏறி வருகுது எத்திசைப்பட்ட குருகும் வருகுது – குற்-குறவஞ்சி:2 300/1
ஏறாத மீன்களும் ஏறி வருகுது எத்திசைப்பட்ட குருகும் வருகுது
நூறாவது கண்ணியை பேறாக குத்தியே நூவனும் நானும் இருந்தோம் உனக்கு இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 300/1,2
ஆலாவும் கொக்கும் அருகே வருகுது ஆசார கள்ளர் போல் நாரை திரியுது – குற்-குறவஞ்சி:2 302/1
தொகையாய் சொன்னேன் இனி சொல்லக்கூடாது ஒரு வகையாய் வருகுது என்னை மயக்குது ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 336/2

மேல்

வருகுதையோ (1)

வாகனை கண்டு உருகுதையோ ஒரு மயக்கமதாய் வருகுதையோ
மோகம் என்பது இதுதானோ இதை முன்னமே நான் அறிவேனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/1,2

மேல்

வருகையால் (1)

இருபாலும் நான்முகனும் திருமாலும் வருகையால்
ஈசன் இவன் திரிகூடராசனே என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 19/1,2

மேல்

வருஷவழி (1)

மாதவழி வருஷவழி சிறப்பும் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 95/2

மேல்

வருடம் (1)

மாதம் மூன்று மழை உள்ள நாடு வருடம் மூன்று விளைவு உள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 160/1

மேல்

வருடி (2)

பாதம் வருடி துடை குத்த வேண்டாமோ சிங்கி மன – குற்-குறவஞ்சி:2 389/1
போதம் வருடி போய் பூனையை குத்தடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 389/2

மேல்

வருடிவருடி (1)

பூ என்ற பாதம் வருடிவருடி புளக முலையை நெருடிநெருடி – குற்-குறவஞ்சி:2 330/1

மேல்

வருணன் (1)

தனதன் இந்திரன் வருணன் முதலிய சகல தேவரும் வழுத்தவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/4

மேல்

வருந்த (1)

வாட காண்பது மின்னார் மருங்கு வருந்த காண்பது சூலுளை சங்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 162/2

மேல்

வரும் (11)

வரும் நாளில் ஒரு மூன்று திருநாளும் வசந்தனும் – குற்-குறவஞ்சி:2 95/1
மேல் இனி வரும் குறி வேண்டுவார் மனக்குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/38
மன்றல் கமழ் சிறு தென்றல் வரும் வழி நின்று தரளம் இலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/2
வெருவி வரும் தினைப்புனத்தில் பெரு மிருகம் விலக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 150/1
மன்னிய புலி போல் வரும் பன்றி மாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/14
மறு இலா பெண்மையில் வரும் திட்டி தோடமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/25
மன்றல் வரும் சேனை-தனை கண்டு பயந்தால் இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 231/1
கைந்நொடியில் பொன் இதழி மாலை வரும் காண் இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 247/1
வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1
மாவின் மேல் ஏறி சிங்கன் வரும் பட்சி பார்க்கின்றானே – குற்-குறவஞ்சி:2 263/4
விடையில் வரும் பவனி உடைய திருக்குற்றாலர் சடையில் இளம்பிறை போல் தனி நுதலாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 337/1

மேல்

வருமடா (1)

நல்லாரை காண்பவர்க்கு எல்லாம் வருமடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 384/2

மேல்

வருவார் (2)

கையுமா ஒரு கண் இட்ட மையுமாய் வருவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 22/2
நல் நகரில் ஈசர் உன்னை மேவ வருவார் இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 246/1

மேல்

வருவான் (1)

வல்லியே உனக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை வருவான் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 207/4

மேல்

வருவியானே (1)

நட வருவியானே நமை – குற்-குறவஞ்சி:2 397/4

மேல்

வரை (2)

ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3
இன்று வரை மேல் குளிரும் காய்ச்சலும் உண்டோ பின்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 232/1

மேல்

வரைக்கும் (1)

பெற்றார் தாம் நல் நகர தலத்தை விட்டால் பிரமலோகம் வரைக்கும் பேறு உண்டாமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 326/2

மேல்

வரைப்பெண்ணுக்கு (1)

வரைப்பெண்ணுக்கு ஆசை பூண்டு வளர் சங்க மறுகினூடே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/3

மேல்

வரையாடு (1)

காடு-தொறும் ஓடி வரையாடு குதி பாயும் – குற்-குறவஞ்சி:2 139/1

மேல்

வல் (2)

கை வல் ஆழி அம் கருணை மாலொடு கமலத்தோன் புடை காக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 12/2
வசந்த உல்லாச வல்லி வல் இக்கு வல்லி பேசி – குற்-குறவஞ்சி:2 82/1

மேல்

வல்ல (1)

வல்ல மணியபட்டன் பெருமை வளர் சங்குமுத்துநம்பி – குற்-குறவஞ்சி:2 304/3

மேல்

வல்லவன் (2)

பெண் சேர வல்லவன் காண் பெண்கட்கு அரசே – குற்-குறவஞ்சி:2 240/2
மதியாமல் பெண் சேர வல்லவன் என்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 241/2

மேல்

வல்லவனும் (1)

திண்ணமாக வல்லவனும் நாதனும் ஒக்கும் பேதை – குற்-குறவஞ்சி:2 244/1

மேல்

வல்லார்க்கு (1)

வல்லார்க்கு மால் கொண்டால் பொல்லாப்பு என் மேல் உண்டோ மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 68/4

மேல்

வல்லி (9)

வில்லு பணி புனைந்து வல்லி கமுகை வென்ற கழுத்தினாள் சகம் – குற்-குறவஞ்சி:2 35/3
பிடித்த சுகந்த வல்லி கொடி போல் வசந்தவல்லி பெருக்கமே சத்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 38/3
ஆடக வல்லி வசந்த ஒய்யாரி அடர்ந்து பந்து ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 42/4
வசந்த உல்லாச வல்லி வல் இக்கு வல்லி பேசி – குற்-குறவஞ்சி:2 82/1
வசந்த உல்லாச வல்லி வல் இக்கு வல்லி பேசி – குற்-குறவஞ்சி:2 82/1
தேடல் வளைக்கும் குறி போல் கூடல் வளைத்திருந்து வல்லி தியங்கும் போதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/2
வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/2
வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/2
நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/4

மேல்

வல்லியே (1)

வல்லியே உனக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை வருவான் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 207/4

மேல்

வல்லை (1)

வல்லை நிகர் முலை இல்லை எனும் இடை வில்லை அன நுதல் முல்லை பொரு நகை – குற்-குறவஞ்சி:2 119/1

மேல்

வலசாரி (1)

சந்தடியில் திருகி இடசாரி வலசாரி சுற்றி சகிமார் சூழ – குற்-குறவஞ்சி:2 44/3

மேல்

வலதுகை (2)

வலதுகை பிடித்த மாத்திரைக்கோலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/22
மன்னவர்-தமக்கு வலதுகை நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/35

மேல்

வலம் (2)

அடல் குலாவிய தோகை வாகனத்து அரசு வேல் வலம் வாங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/2
பன்றியொடு வேடன் வலம் சென்றது இந்த தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 178/1

மேல்

வலம்செயும் (1)

போதம் ஊன்றும் நலம்செயும் நாடு புவனம் மூன்றும் வலம்செயும் நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 160/3

மேல்

வலிய (1)

வேளாகிலு மயக்குவள் வலிய தட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 344/1

மேல்

வலியவர் (1)

வலியவர் திரிகூடத்தில் மத புலி சிங்கன் முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 258/2

மேல்

வலியானும் (2)

ஊர்க்குருவிக்கு கண்ணியும் கொண்டு உள்ளானும் வலியானும் எண்ணிக்கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 259/1
உள்ளானும் சிட்டும் வலியானும் அன்றிலும் ஓலம்செய்தே கூடி நாலஞ்சு பேதமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 268/3

மேல்

வவ்வால் (1)

வவ்வால் பறக்க மரநாய் அகப்பட்ட – குற்-குறவஞ்சி:2 324/3

மேல்

வழக்குத்தானோ (1)

உடை கொண்ட வழக்குத்தானோ ஊர்கின்ற தேர் கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 56/4

மேல்

வழங்கவே (1)

வடிசெய் தமிழ் திருமுறைகள் ஒருபுறம் மறைகள் ஒருபுறம் வழங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/4

மேல்

வழங்கு (1)

வழங்கு கொடை மகராசர் குறும்பலவில் ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 136/1

மேல்

வழங்கும் (1)

வளமை பெறும் சதுரயுகம் கிழமை போல் வழங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 176/2

மேல்

வழி (3)

மன்றல் கமழ் சிறு தென்றல் வரும் வழி நின்று தரளம் இலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/2
தேனருவி திரை எழும்பி வானின் வழி ஒழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/1
அம்புலியை கவளம் என்று தும்பி வழி மறிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 137/2

மேல்

வழித்தொண்டுசெய்திட (1)

மால் அயன் போற்றிய குற்றாலநாதர் வழித்தொண்டுசெய்திட கச்சைகட்டிக்கொண்ட – குற்-குறவஞ்சி:2 278/3

மேல்

வழிமறித்தான்குளம் (1)

மாரனேரிக்குளம் மத்தளம்பாறை வழிமறித்தான்குளம் ஆலடிப்பற்றும் – குற்-குறவஞ்சி:2 273/3

மேல்

வழியை (1)

வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1

மேல்

வழுகும் (1)

செங்கதிரோன் பரி காலும் தேர் காலும் வழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/2

மேல்

வழுத்தவே (1)

தனதன் இந்திரன் வருணன் முதலிய சகல தேவரும் வழுத்தவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/4

மேல்

வழுதிக்குளம் (1)

பாரைக்குளம் தெற்கு மேல் வழுதிக்குளம் பாட்ட பெருங்குளம் செங்குறிஞ்சிக்குளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 273/1

மேல்

வள்ளல் (1)

மானவன் குற்றாலநாதனை பெற்றவன் வள்ளல் எனும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/3

மேல்

வள்ளல்-தனை (1)

மாமன் எனவே பகரும் வள்ளல்-தனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 402/2

மேல்

வள்ளலார் (1)

வாக்கு எழுந்த குறுமுனிக்கா மறி எழுந்த கரம் காட்டும் வள்ளலார் சீர் – குற்-குறவஞ்சி:2 4/2

மேல்

வள்ளி (1)

வள்ளி கொடியிலே துத்திப்பூ பூப்பானேன் சிங்கி காதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 377/1

மேல்

வள்ளிநாயகியே (1)

வள்ளிநாயகியே வந்து எனக்கு உதவாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/6

மேல்

வள்ளியூரார் (1)

வள்ளியூரார் தந்த மாணிக்க தண்டொட்டி சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 378/2

மேல்

வளத்தை (2)

குற்றாலர் கிளை வளத்தை கூற கேள் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 181/1
நல் நகரில் குற்றாலநாதர் கிளை வளத்தை
நான் உரைப்பது அரிது உலகம் தான் உரைக்கும் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 192/1,2

மேல்

வளம் (13)

பல வளம் சேர் குறவஞ்சி நாடகத்தை படிப்பவர்க்கும் கேட்பவர்க்கும் பலன் உண்டாமே – குற்-குறவஞ்சி:1 8/4
சொந்த மலை எந்த மலை அந்த மலை வளம் எனக்கு சொல் என்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 128/4
கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம் பாடி நடப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/1
வளம் பெருகும் திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 136/2
கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1
கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1
காட்டு வளம் குழல் காட்டும் மலை வளம்தான் நீ உரைத்து காட்டுவானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/2
தோட்டு வளம் புரி காதர் திரிகூடமலை வளரும் தோகையே உன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/3
நாட்டு வளம் எனக்கு உரைத்து குற்றால நகர் வளமும் நவிலுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 153/4
திரிகூட பதி இருக்கும் திருநாட்டு வளம் உரைக்க தெவிட்டாது அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 163/2
கூர் வளம் பாடி ஆடும் குறவஞ்சி கொடியே கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/2
காடு எல்லாம் பட்சியா கூடி வளம் பாடி கண்ணியும் தட்டி என் கண்ணிலும் குட்டியே – குற்-குறவஞ்சி:2 313/4
சிங்கியை காம பசுங்கிளி பேடையை சீர் வளர் குற்றாலர் பேர் வளம் பாடிய – குற்-குறவஞ்சி:2 328/1

மேல்

வளம்செய் (1)

பார் மேல் வளம்செய் அனந்தபற்பநாபன் பாலன் வயித்தியநாதன் திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/4

மேல்

வளம்தான் (1)

காட்டு வளம் குழல் காட்டும் மலை வளம்தான் நீ உரைத்து காட்டுவானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/2

மேல்

வளமும் (1)

நாட்டு வளம் எனக்கு உரைத்து குற்றால நகர் வளமும் நவிலுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 153/4

மேல்

வளமை (1)

வளமை பெறும் சதுரயுகம் கிழமை போல் வழங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 176/2

மேல்

வளர் (9)

வரைப்பெண்ணுக்கு ஆசை பூண்டு வளர் சங்க மறுகினூடே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/3
மாரி நீர் வளர் தென் ஆரியநாட்டான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/6
பூ வளர் செண்பக கா வளர் தம்பிரான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/17
பூ வளர் செண்பக கா வளர் தம்பிரான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/17
நீர் வளர் பவள மேனி நிமலர் குற்றாலநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/1
கார் வளர் குழலார்க்கு எல்லாம் கருதி நீ விருந்தா சொல்லும் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/3
சீர் வளர் குறியின் மார்க்கம் தெரியவே செப்புவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 193/4
வல்ல மணியபட்டன் பெருமை வளர் சங்குமுத்துநம்பி – குற்-குறவஞ்சி:2 304/3
சிங்கியை காம பசுங்கிளி பேடையை சீர் வளர் குற்றாலர் பேர் வளம் பாடிய – குற்-குறவஞ்சி:2 328/1

மேல்

வளர்க்கின்ற (2)

தன்னை வளர்க்கின்ற குற்றாலநாதர் தலத்தை வளர்க்கின்ற தானிகளாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/3
தன்னை வளர்க்கின்ற குற்றாலநாதர் தலத்தை வளர்க்கின்ற தானிகளாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/3

மேல்

வளர்க்கும் (2)

மாறாமல் இரு நிலத்தில் அறம் வளர்க்கும் கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 218/1
மனையறத்தால் அறம் பெருக்கி திறம் வளர்க்கும் கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 218/2

மேல்

வளர்ந்த (1)

மா மதத்து அருவி பாயும் மலை என வளர்ந்த மேனி – குற்-குறவஞ்சி:1 1/3

மேல்

வளர்ந்து (2)

துன்னி மீள வளர்ந்து மடந்தையர் தோளை வென்று சுடர் முத்தம் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:2 157/2
திக்கு எலாம் வளர்ந்து ஓங்கிய நாடு சிவ துரோகமும் நீங்கிய நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/2

மேல்

வளரும் (1)

தோட்டு வளம் புரி காதர் திரிகூடமலை வளரும் தோகையே உன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/3

மேல்

வளை (8)

ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
இவ் வளை கை தோள் அழுந்த இவன் மார்பில் அழுந்தாமல் – குற்-குறவஞ்சி:2 26/1
மை வளையும் குழல் சோர கை வளை கொண்டான் இது என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 27/1
சூடக முன்கையில் வால் வளை கண்டு இரு தோள் வளை நின்று ஆட புனை – குற்-குறவஞ்சி:2 42/1
சூடக முன்கையில் வால் வளை கண்டு இரு தோள் வளை நின்று ஆட புனை – குற்-குறவஞ்சி:2 42/1
ஆடல் வளை வீதியிலே அங்கணர் முன் போட்ட சங்கம் அரங்குவீட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/1
கூடல் வளை கரம் அசைய மாத்திரைக்கோல் ஏந்தி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 114/3

மேல்

வளைக்கும் (1)

தேடல் வளைக்கும் குறி போல் கூடல் வளைத்திருந்து வல்லி தியங்கும் போதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/2

மேல்

வளைத்திருந்து (1)

தேடல் வளைக்கும் குறி போல் கூடல் வளைத்திருந்து வல்லி தியங்கும் போதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/2

மேல்

வளைத்து (1)

பை வளைத்து கிடக்கும் இவன் மெய் வளையும் பாம்புகட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 25/1

மேல்

வளைந்த (1)

முன்னம் கிரி வளைந்த முக்கணர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/1

மேல்

வளைந்து (1)

சிலையை போல் வளைந்து பிறையை போல் இலங்கு நுதலினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 33/4

மேல்

வளையம் (1)

செடிக்கொரு வளையம் போட்டு சிங்கியை தேடுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 317/4

மேல்

வளையிட்டு (1)

பூசி உடுத்து முடித்து வளையிட்டு பொட்டிட்டு மையிட்டு பொன்னிட்டு பூவிட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 301/1

மேல்

வளையும் (5)

மெய் வளையும் மறு உடைய தெய்வநாயகன் முடித்த – குற்-குறவஞ்சி:2 24/1
பை வளைத்து கிடக்கும் இவன் மெய் வளையும் பாம்புகட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 25/1
மை வளையும் குழல் சோர கை வளை கொண்டான் இது என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 27/1
தாகம் இன்றி பூணேனே கையில் சரி வளையும் காணேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 55/4
சேலையும் வளையும் சிந்தின தியக்கமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/29

மேல்

வளையே (1)

கண்ணீர் நறும் புனலா கை வளையே செய் கரையா – குற்-குறவஞ்சி:2 109/3

மேல்

வற்றா (1)

குற்றாலம் என்று ஒருகால் கூறினால் வற்றா
வட அருவியான் மறுபிறவி சேற்றில் – குற்-குறவஞ்சி:2 397/2,3

மேல்

வற்றாத (1)

வற்றாத வட அருவி சாரல் நீங்கி வடகாசி குமரி மட்டும் அலைந்த சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 326/3

மேல்

வன்ன (7)

என்ன முலை நமக்கு எழுந்த வன்ன முலை என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 26/2
வன்ன மோகினியை காட்டி வசந்த மோகினி வந்தாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 28/4
அடுக்கு வன்ன சேலை எடுத்து நெறிபிடித்த உடையினாள் மட – குற்-குறவஞ்சி:2 37/3
தேவர்துரை-தன் சாபம் தீர்த்தவர் வன்ன மாங்குயில் – குற்-குறவஞ்சி:2 85/1
வன்ன பருந்து ஒரு கள்வன் கொடுபோனான் வக்காவும் நாரையும் கொக்கும் படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 290/4
வன்ன குமிழிலே புன்னை அரும்பு ஏது சிங்கி மண்ணில் – குற்-குறவஞ்சி:2 379/1
வன்ன பணிகளின் மாணிக்கக்கல்லடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 381/2

மேல்

வன்னிய (1)

முன்னோடி முருகா வன்னிய ராயா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/13

மேல்

வன (1)

துள்ளாடும் சூல கபாலர் பிராட்டியார் தொட்டாடும் ஐ வன பட்டாடை போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 268/4

மேல்

வனிதைமார் (1)

வனிதைமார் பல குஞ்சம் சாமரை வரிசை விசிறி சுழற்றவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/3

மேல்