வை – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

வை (2)

தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம் – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1
அப்பம் அவல் வர்க்க வகை சர்க்கரையோடு எள் பொரி வை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 209/2

மேல்

வைத்த (7)

கனியில் வைத்த செந்தேனோ பெண்கள் கருத்து உருக்க வந்தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 54/2
சென்னியிலே புனல் கன்னியை வைத்த திரிகூடநாதர் கிரி மாது வேட்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 266/1
சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3
தான் அபிமானம் வைத்த சிவராமன் சம்பிரதி கணக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/4
காயம் ஒடுங்கி கிடந்தது கண்டு நான் கண்ணி கழற்றி நிலத்திலே வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/3
கோரத்தை வைத்த விழிக்கு எதிர் சென்றேன் என் கொஞ்சத்தனத்தை அறிந்து சுகக்காரி – குற்-குறவஞ்சி:2 329/2
வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3

மேல்

வைத்ததோர் (1)

வைத்ததோர் குறியை வகுத்தருள்வீரே – குற்-குறவஞ்சி:2 223/32

மேல்

வைத்தாய் (1)

விண்ணிலே நெருப்பை வைத்தாய் தண் நிலா கொடும் பாவி வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 62/4

மேல்

வைத்தார் (2)

மோகம் பெற ஒரு பெண் முடியில் வைத்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 50/4
அஞ்சு தலைக்குள் ஆறு தலை வைத்தார் எனது மனதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 84/1

மேல்

வைத்தியநாத (1)

நானிலம் சூழ் குடிசை வைத்தியநாத நரபாலன் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/3

மேல்

வைத்து (5)

பாகம்-தனில் ஒரு பெண் பச்சைக்கிளி போல் வைத்து
மோகம் பெற ஒரு பெண் முடியில் வைத்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 50/3,4
கண்ணிலே நெருப்பை வைத்து காந்துவாருடன் கூடி காந்திக்காந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 62/3
ஆயிரம் கொக்குக்கு கண்ணியை வைத்து நான் அப்பாலே போய் ஒருமிப்பாய் இருக்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/1
பேடை குயிலுக்கு கண்ணியை வைத்து நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 322/1
கோல மயிலுக்கு கண்ணியை வைத்து நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 323/1

மேல்

வைப்பாய் (1)

தாங்காய் முப்பழம் படைத்தாய் தேங்காயும் உடைத்து வைப்பாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 208/2

மேல்

வைப்பொடு (1)

வைப்பொடு செப்போ வரத்தொடு செலவோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/23

மேல்

வைபவம் (1)

வைபவம் ஆச்சுது தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 324/4

மேல்

வையார் (1)

அஞ்சுதலைக்கு ஒர் ஆறுதலை வையார்
நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுத்தவர் எனது வாள் விழி – குற்-குறவஞ்சி:2 84/2,3

மேல்

வைரவா (1)

கால வைரவா கன துடி கறுப்பா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/12

மேல்