மெ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

மெச்சி (1)

வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி
செஞ்சி வடகாசி நீளம் சீனம் சிங்களம் ஈழம் கொழும்பு வங்காளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1,2

மேல்

மெச்சுகுற (1)

மன்னவர்கள் மெச்சுகுற வஞ்சி நான் அம்மே என்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 200/1

மேல்

மெத்த (2)

கண்ணில் விழியாதவர் போல் வெண்ணிலாவே மெத்த
காந்தியாட்டம் ஆடுகிறாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 64/3,4
மெய்யர்க்கு மெய்யர் திரிகூடநாயகர் மீதில் மெத்த
மையல்கொண்டேன் அந்த செய்தியை கேளாய் நீ பாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 73/1,2

மேல்

மெத்தையோ (1)

கட்டிலோ மெத்தையோ கட்டி வராகனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/22

மேல்

மெய் (4)

மெய் வளையும் மறு உடைய தெய்வநாயகன் முடித்த – குற்-குறவஞ்சி:2 24/1
பை வளைத்து கிடக்கும் இவன் மெய் வளையும் பாம்புகட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 25/1
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/39
மெய் குறவஞ்சி தெய்வம் வியப்புற வணங்குவாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 222/4

மேல்

மெய்க்குறியால் (1)

மெய்க்குறியால் எங்கும் வெல்லுவள் மனக்குறியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 345/1

மேல்

மெய்யர் (1)

மெய்யர்க்கு மெய்யர் திரிகூடநாயகர் மீதில் மெத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 73/1

மேல்

மெய்யர்க்கு (1)

மெய்யர்க்கு மெய்யர் திரிகூடநாயகர் மீதில் மெத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 73/1

மேல்

மெய்யில் (1)

மெய்யில் சிவப்பழகும் கையில் மழு அழகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 51/1

மேல்

மெய்யிலாதவன் (1)

வேடுவ கள்ளி ஓர் நாள் மெய்யிலாதவன் என்று என்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 318/1

மேல்

மெல்லமெல்ல (1)

வென்றி சிலை கொடு மெல்லமெல்ல பொருதானே – குற்-குறவஞ்சி:2 75/4

மேல்

மெல்லி (1)

வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/2

மேல்

மெல்லிய (1)

மெல்லிய பூம் தொடை வாழை குருத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 369/1

மேல்

மெழுகு (1)

தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம் – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1

மேல்