மு – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

முக்கண் 2
முக்கணர் 1
முக்கணான் 1
முக்கி 1
முகத்தில் 2
முகத்தினாள் 1
முகத்து 1
முகம் 1
முகமாய் 1
முகமும் 2
முகில் 3
முகில்வண்ணனும் 1
முகிழ் 1
முட்ட 2
முட்டடா 1
முட்டவோ 1
முட்டி 1
முடி 3
முடிக்கும்தோறும் 1
முடித்த 2
முடித்ததில் 1
முடித்தவர் 1
முடித்தார் 1
முடித்து 2
முடியில் 1
முடியின் 1
முடியை 1
முடுகி 1
முத்தம் 2
முத்தம்கொடுக்கவா 1
முத்தர் 1
முத்தலை 1
முத்தாடி 1
முத்தாடும் 1
முத்தாரம் 1
முத்தாரமடா 2
முத்திரை 1
முத்தினாள் 1
முத்து 5
முத்து_உடையார் 1
முத்தும் 1
முத்துமன்னன் 1
முத்தோ 1
முதல் 5
முதலாக 1
முதலான 1
முதலிய 1
முதலோரை 1
முதாரி 1
முதிய 1
முது 1
முந்தடி 1
முந்தி 1
முந்தியதோ 3
முந்நீர் 1
முப்பழம் 1
முப்பொழுதும் 1
மும்மை 1
முயக்கியே 1
முயக்குவள் 1
முயற்சிசெயும் 1
முரசு 1
முரசும் 1
முரளி 1
முருக்கின் 1
முருகா 2
முருகு 3
முருகோனை 1
முல்லை 2
முல்லைப்பூம் 1
முலை 17
முலைக்கு 3
முலைகள் 1
முலைகளும் 1
முலைகொண்டு 1
முலையார்க்கு 1
முலையை 2
முழக்கமும் 2
முழக்கிய 1
முழக்கொடு 1
முழங்கிட 1
முழங்கு 1
முழங்கும் 3
முழவு 1
முழு 2
முழுதினும் 1
முழுதும் 1
முழுப்பலவின் 1
முழைகள்-தொறும் 1
முளைத்து 2
முற்றம் 1
முறுக்கி 1
முறுக்கிக்கொண்டு 1
முறுக்கிட்ட 1
முறுவலின் 1
முறை 1
முறையால் 1
முன் 19
முன்கை 1
முன்கையில் 1
முன்பு 1
முன்னம் 1
முன்னமே 2
முன்னவனை 1
முன்னாக 1
முன்னாள் 1
முன்னே 8
முன்னோடி 1
முனி 3
முனிக்குருகன்பேரி 1
முனியை 1
முனிவர் 2
முனிவருக்கும் 1
முனிவரும் 2

முக்கண் (2)

தவள மதி தவழ் குடுமி பனிவரையின் முளைத்து எழுந்து தகை சேர் முக்கண்
பவளமலைதனில் ஆசை படர்ந்து ஏறி கொழுந்துவிட்டு பருவமாகி – குற்-குறவஞ்சி:1 4/1,2
மாற்று மருந்து முக்கண் மருந்து என்று பரஞ்சாட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 90/4

மேல்

முக்கணர் (1)

முன்னம் கிரி வளைந்த முக்கணர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/1

மேல்

முக்கணான் (1)

முக்கணான் விளையாடிய நாடு முதிய நான்மறை பாடிய நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/3

மேல்

முக்கி (1)

கூனி கொத்தி முக்கி விக்கி கொக்கு இருக்கும் பண்ணை எலாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 292/2

மேல்

முகத்தில் (2)

முலை முகத்தில் குன்றிமணி வடம் பூண்டு திரிகூடமுதல்வர் சாரல் – குற்-குறவஞ்சி:2 116/3
தீ முகத்தில் பறிகொடுத்த திருமுடிக்கா ஒரு முடியை – குற்-குறவஞ்சி:2 401/1

மேல்

முகத்தினாள் (1)

பழகும் வடிவு தங்கி அழகு குடிகொளும் முகத்தினாள்
வில்லு பணி புனைந்து வல்லி கமுகை வென்ற கழுத்தினாள் சகம் – குற்-குறவஞ்சி:2 35/2,3

மேல்

முகத்து (1)

தந்தி முகத்து ஒரு கோனை தமிழ் இலஞ்சி முருகோனை – குற்-குறவஞ்சி:2 400/1

மேல்

முகம் (1)

மன்னர் திரிகூடநாதர் என்னும் போதிலே முகம்
மாணிக்க வசந்தவல்லி நாணி கவிழ்ந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 245/1,2

மேல்

முகமாய் (1)

ஓராயிரம் முகமாய் ஓங்கிய கங்காநதி போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 269/3

மேல்

முகமும் (2)

பார் ஆர் பல முகமும் பட்சி நிரை சாயுது ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 269/4
நகையும் முகமும் அவள் நாணைய கைவீச்சும் பகைவரும் திரும்பி பார்ப்பாரடா – குற்-குறவஞ்சி:2 336/1

மேல்

முகில் (3)

கார் கொண்ட முகில் ஏறு என்ன கட்டியக்காரன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/4
இடியின் முழக்கொடு படரும் முகில் என யானை மேல் கன பேரி முழக்கமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 10/1
கஞ்சனை முகில் மஞ்சனை நொடித்தவர் காமனை சிறு சோமனை முடித்தவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 112/1

மேல்

முகில்வண்ணனும் (1)

கானவர் வேடத்தை ஈனம் என்று எண்ணாதே காக்கை படுத்தான் கரு முகில்வண்ணனும்
மேனாள் படுத்திட்ட கொக்கிறகு இன்னும் விடைமேலிருப்பார் சடை மேல் இருக்குது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/3,4

மேல்

முகிழ் (1)

முத்தாரம் பூணும் முகிழ் முலை பெண்ணே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/2

மேல்

முட்ட (2)

பெரிய குடுக்கை முட்ட மண்டுவேன் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 201/2
முட்ட படாம் முலை யானையை முட்டவோ சிங்கி காமம் – குற்-குறவஞ்சி:2 387/1

மேல்

முட்டடா (1)

மட்டுப்படாவிடில் மண்ணோடே முட்டடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 387/2

மேல்

முட்டவோ (1)

முட்ட படாம் முலை யானையை முட்டவோ சிங்கி காமம் – குற்-குறவஞ்சி:2 387/1

மேல்

முட்டி (1)

முட்டி கிடந்து கொஞ்சி முத்தாடி கூடி நன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/3

மேல்

முடி (3)

பொன்னின் முடி ஆறு ஏந்தி அஞ்சுதலை எனக்கு ஒழித்து புயம் நால் மூன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:1 2/3
விழி உண்டோ முடியின் மேல் முடி உண்டோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 18/2
அஞ்சு சடை முடி விஞ்சை அமலனை நெஞ்சில் நினைவோடு மிஞ்சு குறி சொல – குற்-குறவஞ்சி:2 118/2

மேல்

முடிக்கும்தோறும் (1)

தாரினை விருப்பமாக தலைதனில் முடிக்கும்தோறும்
நாரினை பொல்லாது என்றே ஞாலத்தோர் தள்ளுவாரோ – குற்-குறவஞ்சி:1 9/1,2

மேல்

முடித்த (2)

மெய் வளையும் மறு உடைய தெய்வநாயகன் முடித்த
வெண்மதியும் விளங்குது எங்கள் பெண்மதி போல் என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 24/1,2
கூனல் இளம் பிறை முடித்த வேணி அலங்காரர் – குற்-குறவஞ்சி:2 132/1

மேல்

முடித்ததில் (1)

சொருகி முடித்ததில் தூக்கணம் ஏதடி சிங்கி தென் – குற்-குறவஞ்சி:2 380/1

மேல்

முடித்தவர் (1)

கஞ்சனை முகில் மஞ்சனை நொடித்தவர் காமனை சிறு சோமனை முடித்தவர்
காரண மறை ஆரணம் படித்தவர் கருதிய பெருமானார் – குற்-குறவஞ்சி:2 112/1,2

மேல்

முடித்தார் (1)

திங்களை முடித்தார் கண்டாய் திரிகூட செல்வர் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 53/1

மேல்

முடித்து (2)

வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1
பூசி உடுத்து முடித்து வளையிட்டு பொட்டிட்டு மையிட்டு பொன்னிட்டு பூவிட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 301/1

மேல்

முடியில் (1)

மோகம் பெற ஒரு பெண் முடியில் வைத்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 50/4

மேல்

முடியின் (1)

விழி உண்டோ முடியின் மேல் முடி உண்டோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 18/2

மேல்

முடியை (1)

தீ முகத்தில் பறிகொடுத்த திருமுடிக்கா ஒரு முடியை
மாமனுக்கு வரிசையிட்ட மாமனை நான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 401/1,2

மேல்

முடுகி (1)

முந்தடி பிந்தடி இடை போய் மூன்றடி நாலடி நடந்து முடுகி மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/2

மேல்

முத்தம் (2)

கருகுதே உடல் உருகுதே என்பார் விரித்த பூவும் கரியுதே முத்தம் பொரியுதே என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 60/2
துன்னி மீள வளர்ந்து மடந்தையர் தோளை வென்று சுடர் முத்தம் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:2 157/2

மேல்

முத்தம்கொடுக்கவா (1)

கட்டிக்கொண்டே சற்றே முத்தம்கொடுக்கவா சிங்கி நடு – குற்-குறவஞ்சி:2 386/1

மேல்

முத்தர் (1)

முத்தர் திருமேனி எல்லாம் உருகவே தமிழ் உரைத்த முனியை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:1 6/2

மேல்

முத்தலை (1)

தெய்வ முத்தலை சேர் திரிகூடமலையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/2

மேல்

முத்தாடி (1)

முட்டி கிடந்து கொஞ்சி முத்தாடி கூடி நன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/3

மேல்

முத்தாடும் (1)

முழங்கு திரை புனல் அருவி கழங்கு என முத்தாடும்
முற்றம் எங்கும் பரந்து பெண்கள் சிற்றிலை கொண்டு ஓடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 133/1,2

மேல்

முத்தாரம் (1)

முத்தாரம் பூணும் முகிழ் முலை பெண்ணே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/2

மேல்

முத்தாரமடா (2)

பார முத்தாரமடா சிங்கா பார முத்தாரமடா – குற்-குறவஞ்சி:2 374/2
பார முத்தாரமடா சிங்கா பார முத்தாரமடா – குற்-குறவஞ்சி:2 374/2

மேல்

முத்திரை (1)

முத்திரை மோதிரம் இட்ட கையை காட்டாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 213/1

மேல்

முத்தினாள் (1)

பல்லின் அழகை எட்டிப்பார்க்கும் மூக்கில் ஒரு முத்தினாள் மதி – குற்-குறவஞ்சி:2 35/1

மேல்

முத்து (5)

மூக்கு எழுந்த முத்து_உடையார் அணிவகுக்கும் நல் நகர மூதூர் வீதி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/1
கத்தும் திரை கொழித்த முத்து நிரை பதித்த பல்லினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/4
முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து
மோகன பசுங்கிளியே சொல்ல கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1,2
சங்கம் எலாம் முத்து ஈனும் சங்கர் திரிகூட வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 332/1
முந்நீர் சலாபத்து முத்து மூக்குத்தி காண் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 379/2

மேல்

முத்து_உடையார் (1)

மூக்கு எழுந்த முத்து_உடையார் அணிவகுக்கும் நல் நகர மூதூர் வீதி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/1

மேல்

முத்தும் (1)

பொருந்து சித்ரநதி துறைகள் பொன்னும் முத்தும் கொழிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 172/2

மேல்

முத்துமன்னன் (1)

சீதரன் முத்துமன்னன் விசாரிப்பு சேர்ந்த புறவின் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 307/2

மேல்

முத்தோ (1)

வட்டிலோ செம்போ வயிரமோ முத்தோ
கட்டிலோ மெத்தையோ கட்டி வராகனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/21,22

மேல்

முதல் (5)

குஞ்சரம் முதல் பூசித்த நாயகர் குறுமுனி தமிழ் நேசித்த நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 113/1
கொட்டிய உடுக்கு கோடாங்கி குறி முதல்
மட்டிலா குறிகளும் கட்டினால் அடக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/29,30
பன்னக மா முனி போற்ற தமிழ் பாண்டியனார் முதல் சிற்றொடு மேய்ந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 196/2
துய்ய குன்றக்குடி வாழவல்லான்குடி சுரண்டையூர் முதல் உட்கிடை சுற்றியே – குற்-குறவஞ்சி:2 274/3
மீறும் இலஞ்சி குறத்தியை கொண்ட செவ்வேள் குறவன் முதல் வேட்டைக்கு போன நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/1

மேல்

முதலாக (1)

திரகூடராசருக்கு திருவனந்தல் முதலாக
தினமும் ஒன்பது காலம் கொலுவில் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 93/1,2

மேல்

முதலான (1)

சஞ்சீவி முதலான விஞ்சை மூலிகையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 169/2

மேல்

முதலிய (1)

தனதன் இந்திரன் வருணன் முதலிய சகல தேவரும் வழுத்தவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/4

மேல்

முதலோரை (1)

பூ மேவும் மனு வேந்தர் தேவேந்தர் முதலோரை
புரந்திடும் செங்கோலான் பிரம்புடையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 2/1,2

மேல்

முதாரி (1)

முன்கை முதாரி இட்ட கையை காட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 213/2

மேல்

முதிய (1)

முக்கணான் விளையாடிய நாடு முதிய நான்மறை பாடிய நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/3

மேல்

முது (1)

முது கங்கை ஆறு சிவமதுகங்கை ஆறே – குற்-குறவஞ்சி:2 167/2

மேல்

முந்தடி (1)

முந்தடி பிந்தடி இடை போய் மூன்றடி நாலடி நடந்து முடுகி மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/2

மேல்

முந்தி (1)

மானவர் குழு மதுரையில் பாண்டியன் மந்திரியார் கையில் முந்தி பணம்போட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 289/1

மேல்

முந்தியதோ (3)

முந்தியதோ விழி முந்தியதோ கரம் முந்தியதோ எனவே உயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/2
முந்தியதோ விழி முந்தியதோ கரம் முந்தியதோ எனவே உயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/2
முந்தியதோ விழி முந்தியதோ கரம் முந்தியதோ எனவே உயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/2

மேல்

முந்நீர் (1)

முந்நீர் சலாபத்து முத்து மூக்குத்தி காண் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 379/2

மேல்

முப்பழம் (1)

தாங்காய் முப்பழம் படைத்தாய் தேங்காயும் உடைத்து வைப்பாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 208/2

மேல்

முப்பொழுதும் (1)

முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார் வந்து நின்று – குற்-குறவஞ்சி:2 106/1

மேல்

மும்மை (1)

மும்மை உலகு எங்கும் வெல்ல கொம்மை முலையார்க்கு நல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 125/1

மேல்

முயக்கியே (1)

தீர கனிய மயக்கி முயக்கியே சிங்கார மோகனம் சிங்கி கொண்டாள் அந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 329/4

மேல்

முயக்குவள் (1)

கேளாமலும் முயக்குவள்
ஆளாய் அழகனுமாய் யாரை எங்கே கண்டாளோ – குற்-குறவஞ்சி:2 344/2,3

மேல்

முயற்சிசெயும் (1)

முயற்சிசெயும் திருவனந்தல் கூடி சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 106/2

மேல்

முரசு (1)

மால் ஏற பொருதும் என்று மணி சிலம்பு முரசு அறைய வருகின்றாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 15/4

மேல்

முரசும் (1)

மூவகை முரசும் முழங்கும் மண்டபத்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/12

மேல்

முரளி (1)

தோடி முரளி வராளி பயிரவி மோடி பெற இசை பாடியே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/3

மேல்

முருக்கின் (1)

திருந்து பூ முருக்கின் அரும்பு போல் இருக்கும் இதழினாள் வரி – குற்-குறவஞ்சி:2 33/3

மேல்

முருகா (2)

செந்தில் வாழ் முருகா செங்கண்மால் மருகா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/3
முன்னோடி முருகா வன்னிய ராயா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/13

மேல்

முருகு (3)

முருகு சந்தன குழம்பு பூசுவார் விரகத்தீயை மூட்டி மூட்டி விசிறி வீசுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 60/1
திருகு முருகு என்னடி சிங்கி திருகு முருகு என்னடி – குற்-குறவஞ்சி:2 361/2
திருகு முருகு என்னடி சிங்கி திருகு முருகு என்னடி – குற்-குறவஞ்சி:2 361/2

மேல்

முருகோனை (1)

தந்தி முகத்து ஒரு கோனை தமிழ் இலஞ்சி முருகோனை
மைந்தர் எனும் இறையோனை மறையோனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 400/1,2

மேல்

முல்லை (2)

வல்லை நிகர் முலை இல்லை எனும் இடை வில்லை அன நுதல் முல்லை பொரு நகை – குற்-குறவஞ்சி:2 119/1
வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை
ஏங்க காண்பது மங்கல பேரிகை ஈசர் ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 161/3,4

மேல்

முல்லைப்பூம் (1)

முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1

மேல்

முலை (17)

என்ன முலை நமக்கு எழுந்த வன்ன முலை என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 26/2
என்ன முலை நமக்கு எழுந்த வன்ன முலை என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 26/2
தத்துறு விளையாட்டாலோ தட முலை பணைப்பினாலோ – குற்-குறவஞ்சி:2 39/2
கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை
பிடியே எமது குடிக்கு ஒரு பெண்பிள்ளாய் கருத்து விள்ளாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3,4
முலை முகத்தில் குன்றிமணி வடம் பூண்டு திரிகூடமுதல்வர் சாரல் – குற்-குறவஞ்சி:2 116/3
வல்லை நிகர் முலை இல்லை எனும் இடை வில்லை அன நுதல் முல்லை பொரு நகை – குற்-குறவஞ்சி:2 119/1
குன்றில் இடு மழை மின்கள் என நிரை குன்றி வடம் முலை தங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/1
கோடு பொரு முலை மூடு சலவையின் ஊடு பிதுங்கி மல்லாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/2
பொன்னின் குடம் போல் புடைத்து எழுந்த பார முலை
இன்னம் பருத்தால் இடை பொறுக்கமாட்டாதே – குற்-குறவஞ்சி:2 122/3,4
சந்த முலை துவளும் இடை தவள நகை பவள இதழ் தையலே உன் – குற்-குறவஞ்சி:2 128/3
கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1
ஆர மா முலை மின்னார் அவரவர் அல்குல் தேர்கள் அலங்காரம் செய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 154/2
முத்தாரம் பூணும் முகிழ் முலை பெண்ணே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/2
விம்மு முலை கன்னி சொன்ன பேச்சு நன்று அம்மே நேரே – குற்-குறவஞ்சி:2 204/1
கட்டி கிடக்க முலை கச்சாய் கிடந்திலனே – குற்-குறவஞ்சி:2 286/4
தட்டு ஒத்த கும்ப தட முலை காட்டும் சகோரமே சற்று தண்ணென்றும் வெச்சென்றும் காட்டிவிட்டால் உபகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/3
முட்ட படாம் முலை யானையை முட்டவோ சிங்கி காமம் – குற்-குறவஞ்சி:2 387/1

மேல்

முலைக்கு (3)

இந்த உடை ரவிக்கை என சந்த முலைக்கு இடுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 21/2
மொழிக்கு ஒரு பசப்பும் முலைக்கு ஒரு குலுக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/23
வாரை சேர்ந்த முலைக்கு இணையாகும் மலையை சேர்ந்து சிலை ஒன்று வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 155/2

மேல்

முலைகள் (1)

மந்தர முலைகள் ஏசல் ஆட மகர குழைகள் ஊசலாட – குற்-குறவஞ்சி:2 46/1

மேல்

முலைகளும் (1)

மலையை கரையப்பண்ணுவேன் குமரிகட்கு வாராத முலைகளும் வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/1

மேல்

முலைகொண்டு (1)

இரு பந்து குதிகொண்டு ஆட இரு பந்து முலைகொண்டு ஆட – குற்-குறவஞ்சி:2 48/2

மேல்

முலையார்க்கு (1)

மும்மை உலகு எங்கும் வெல்ல கொம்மை முலையார்க்கு நல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 125/1

மேல்

முலையை (2)

பூ என்ற பாதம் வருடிவருடி புளக முலையை நெருடிநெருடி – குற்-குறவஞ்சி:2 330/1
முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2

மேல்

முழக்கமும் (2)

இடியின் முழக்கொடு படரும் முகில் என யானை மேல் கன பேரி முழக்கமும்
துடியின் முழக்கமும் பரந்து திசைக்கரி துதிக்கையால் செவி புதைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/1,2
துடியின் முழக்கமும் பரந்து திசைக்கரி துதிக்கையால் செவி புதைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/2

மேல்

முழக்கிய (1)

அடியர் முழக்கிய திருப்பலாண்டு இசை அடைத்த செவிகளும் திறக்க மூவர்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 10/3

மேல்

முழக்கொடு (1)

இடியின் முழக்கொடு படரும் முகில் என யானை மேல் கன பேரி முழக்கமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 10/1

மேல்

முழங்கிட (1)

மத்தளம் புயல் போல் முழங்கிட மயில்_அனார் நடம் பெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/3

மேல்

முழங்கு (1)

முழங்கு திரை புனல் அருவி கழங்கு என முத்தாடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 133/1

மேல்

முழங்கும் (3)

மூவகை முரசும் முழங்கும் மண்டபத்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/12
அந்தர துந்துபி முழங்கும் நல் நகர் குற்றாலலிங்கர் அருளை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 128/1
மன்று-தனில் தெய்வமுரசு என்றும் மேல் முழங்கும்
வளமை பெறும் சதுரயுகம் கிழமை போல் வழங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 176/1,2

மேல்

முழவு (1)

செல் இனங்கள் முழவு கொட்ட மயில் இனங்கள் ஆடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 148/1

மேல்

முழு (2)

வஞ்சி எழில் அபரஞ்சி வரி விழி நஞ்சி முழு மற நெஞ்சி பலவினில் – குற்-குறவஞ்சி:2 118/1
பூனைகுத்தி நூவன் முழு பூனை போல் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 292/4

மேல்

முழுதினும் (1)

ஆனை பெருக்கமும் குதிரை பெருக்கமும் அவனி முழுதினும் நெருங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 13/2

மேல்

முழுதும் (1)

நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/3

மேல்

முழுப்பலவின் (1)

முனி பரவும் இனியானோ வேத முழுப்பலவின் கனி-தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 54/1

மேல்

முழைகள்-தொறும் (1)

வான் இரவி முழைகள்-தொறும் நுழையும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 143/2

மேல்

முளைத்து (2)

விளையும் ஒரு குறும் பலவின் முளைத்து எழுந்த சிவக்கொழுந்தை வேண்டுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 3/4
தவள மதி தவழ் குடுமி பனிவரையின் முளைத்து எழுந்து தகை சேர் முக்கண் – குற்-குறவஞ்சி:1 4/1

மேல்

முற்றம் (1)

முற்றம் எங்கும் பரந்து பெண்கள் சிற்றிலை கொண்டு ஓடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 133/2

மேல்

முறுக்கி (1)

பல மயிர் நறுக்கி சில கண்ணி முறுக்கி பறவைகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/2

மேல்

முறுக்கிக்கொண்டு (1)

தொக்கா கச்சை இறுக்கிக்கொண்டு துள்ளு மீசை முறுக்கிக்கொண்டு
திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 252/3,4

மேல்

முறுக்கிட்ட (1)

கோலத்து நாட்டார் முறுக்கிட்ட தண்டை – குற்-குறவஞ்சி:2 362/1

மேல்

முறுவலின் (1)

முறுவலின் குறும்பால் முனிவரும் அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 115/26

மேல்

முறை (1)

தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம் – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1

மேல்

முறையால் (1)

மூர்த்தி விசேடம்-தனையும் மொழி-தோறும் நீ உரைத்த முறையால் கண்டேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/2

மேல்

முன் (19)

நல் நகர் பெருமான் முன் போய் நாணமும் கலையும் தோற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 28/1
முன் போய் காய்வாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 66/4
குன்ற சிலையாளர் குற்றாலநாதர் முன் போனேன் மதன் – குற்-குறவஞ்சி:2 75/3
தூது நீ சொல்லி வாராய் பெண்ணே குற்றாலர் முன் போய் – குற்-குறவஞ்சி:2 87/1
ஆடல் வளை வீதியிலே அங்கணர் முன் போட்ட சங்கம் அரங்குவீட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/1
காலம் முன் போம் குறி கைப்பலனாம் குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/37
பார மா மதி வெண்குடை மிஞ்ச பறக்கும் கிள்ளை பரிகள் முன் கொஞ்ச – குற்-குறவஞ்சி:2 154/3
அல்லார்க்கும் முன் உதித்த செல்வர் காண் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 190/2
முன் உதித்து வந்தவரை தமையன் என உரைப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 191/1
முன் நாளிலே குறிசொல்லி பெற்ற மோகனமாலை பார் மோகனவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 196/4
வந்து முன் இருந்து வசந்த மோகினி பெண் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/17
வண்மையோ வாய்மதமோ வித்தைமதமோ என் முன்
மதியாமல் பெண் சேர வல்லவன் என்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 241/1,2
தந்தை முன் கட்டின அம்பலத்துக்கும் தருமத்துக்கு நிலைக்கண்ணாடி போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 282/1
கொந்து ஆர் புயத்தான் இராக்கதப்பெருமாள் குற்றாலநாதன் முன் உற்ற சகோதரன் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/3
தான் ஆசைப்பட்டு முன் கொண்ட கொக்கு எல்லாம் தரிகொண்டுதில்லை நரி கொண்டுபோச்சுது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/2
காட்டுவிக்கும் முன் மோக கண் மாய சிங்கி-தனை – குற்-குறவஞ்சி:2 338/3
சாற்றும் முன் மருந்து போல சகலர்க்கும் குறிகள் சொல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 341/3
சேண் ஆர் பெரும் தெருவில் சிங்கியை முன் தேடிவைத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 347/3
நாலுபேர் முன் எனை நாணம் குலையாதே சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 388/2

மேல்

முன்கை (1)

முன்கை முதாரி இட்ட கையை காட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 213/2

மேல்

முன்கையில் (1)

சூடக முன்கையில் வால் வளை கண்டு இரு தோள் வளை நின்று ஆட புனை – குற்-குறவஞ்சி:2 42/1

மேல்

முன்பு (1)

தக்க பூமிக்கு முன்பு உள்ள நாடு சகல தேவர்க்கும் அன்பு உள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/1

மேல்

முன்னம் (1)

முன்னம் கிரி வளைந்த முக்கணர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/1

மேல்

முன்னமே (2)

மோகம் என்பது இதுதானோ இதை முன்னமே நான் அறிவேனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/2
நல் நகர் குற்றாலர் முன்னமே செல்லுவாய் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/4

மேல்

முன்னவனை (1)

ஆதி மறை சொன்னவனை அனைத்து உயிர்க்கும் முன்னவனை
மாது குழல்வாய்மொழி சேர் மன்னவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 409/1,2

மேல்

முன்னாக (1)

மேடையினின்று ஒரு பஞ்சவர்ணக்கிளி மின்னார் கைதப்பி என் முன்னாக வந்தது – குற்-குறவஞ்சி:2 313/1

மேல்

முன்னாள் (1)

முன்னாள் படுத்த பரும் பெருச்சாளியை மூத்த நயினார் மொடுவாய் கொடுபோனார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/1

மேல்

முன்னே (8)

நத்து அணி கரங்கள் சேப்ப நால் அடி முன்னே ஓங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 39/3
ஆதிநாள் சுந்தரர்க்கு தூதுபோனவர் முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 88/1
வஞ்சி வந்தாள் திரிகூட ரஞ்சித மோகினி முன்னே
மிஞ்சிய விரகநோய்க்கு சஞ்சீவி மருந்து போலே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/1,2
சொல்ல பயந்திருந்தேன் சொல்லுவேன் முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 234/2
வலியவர் திரிகூடத்தில் மத புலி சிங்கன் முன்னே
கலிகளும் கதையும் பேசி கையிலே ஈட்டி வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 258/2,3
கட்டான திரிகூட சிங்கன் முன்னே மட்டு ஈ வாய் நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 262/2
குற்றால தலத்தின் முன்னே தவத்தால் வந்து கூடினான் சிங்கி-தனை தேடினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 326/4
பார்க்க பொறுக்குமோ பாவி என் ஆவிதான் சிங்கி முன்னே
ஆக்க பொறுத்தவர் ஆற பொறார்களோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 396/1,2

மேல்

முன்னோடி (1)

முன்னோடி முருகா வன்னிய ராயா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/13

மேல்

முனி (3)

முனி பரவும் இனியானோ வேத முழுப்பலவின் கனி-தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 54/1
செஞ்சொல் மா முனி ஏகிய நாடு செங்கண்மால் சிவன் ஆகிய நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 159/3
பன்னக மா முனி போற்ற தமிழ் பாண்டியனார் முதல் சிற்றொடு மேய்ந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 196/2

மேல்

முனிக்குருகன்பேரி (1)

சீர் ஆரும் பேட்டை குளமுடை காங்கேயன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்மேடு முனிக்குருகன்பேரி
ஏரிவாய் சீவலப்பேரி வடகால் இராசகுலராமன் கண்டுகொண்டான் மேலை – குற்-குறவஞ்சி:2 272/2,3

மேல்

முனியை (1)

முத்தர் திருமேனி எல்லாம் உருகவே தமிழ் உரைத்த முனியை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:1 6/2

மேல்

முனிவர் (2)

அண்டர் கூட்டமும் முனிவர் கூட்டமும் அசுரர் கூட்டமும் மனிதராகிய – குற்-குறவஞ்சி:2 7/1
தவ முனிவர் கூட்டரவும் அவர் இருக்கும் குகையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 169/1

மேல்

முனிவருக்கும் (1)

பூதலத்தின் முனிவருக்கும் பாதலத்துளார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 189/2

மேல்

முனிவரும் (2)

முறுவலின் குறும்பால் முனிவரும் அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 115/26
பேறா முனிவரும் ஏற்றுக்கொண்டார் இதை பிக்கு சொல்லாமலே கொக்கு படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 291/4

மேல்