தே – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தேக்கு 1
தேங்கவே 1
தேங்காயும் 1
தேச 1
தேசத்தில் 1
தேசத்து 1
தேசமும் 1
தேட 2
தேடல் 1
தேடி 8
தேடிய 1
தேடிவைத்து 1
தேடினானே 1
தேடு 2
தேடும் 1
தேடுவாயே 1
தேடுவானே 1
தேமாவின் 1
தேர் 5
தேர்கள் 1
தேர்ந்துகொள்வாய் 1
தேர்மண்டபம் 1
தேரின் 2
தேரை 1
தேவ 1
தேவகணம் 1
தேவநல்லூர் 1
தேவர் 2
தேவர்க்கும் 1
தேவர்கள் 1
தேவர்களும் 1
தேவர்துரை-தன் 1
தேவரினும் 1
தேவருக்கு 1
தேவருக்கும் 2
தேவரும் 1
தேவி 1
தேவியுடன் 1
தேவேந்தர் 1
தேளியும் 1
தேற்ற 1
தேறல் 1
தேன் 7
தேனருவி 3

தேக்கு (1)

தேக்கு எழுந்த மறை நான்கும் சிலம்பு எழுந்த பாதர் விடை சிலம்பில் ஏறி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/3

மேல்

தேங்கவே (1)

படலை மார்பினில் கொன்றை மாலிகை பதக்கம் மணி ஒளி தேங்கவே
உடைய நாயகன் வரவு கண்டுகண்டு உலகு எலாம் தழைத்து ஓங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/3,4

மேல்

தேங்காயும் (1)

தாங்காய் முப்பழம் படைத்தாய் தேங்காயும் உடைத்து வைப்பாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 208/2

மேல்

தேச (1)

அரம்பை தேச வில்லும் விரும்பி ஆசை சொல்லும் புருவத்தாள் பிறர் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/1

மேல்

தேசத்தில் (1)

கண்டிய தேசத்தில் பண்டு நான் பெற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 368/1

மேல்

தேசத்து (1)

தேசத்து கொக்கு எல்லாம் கண்ணிக்குள்ளே வந்து சிக்குது பார் கறி தக்குது பார் இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 301/4

மேல்

தேசமும் (1)

கொங்கணம் ஆரியம் குச்சலர் தேசமும்
செங்கை மாத்திரைக்கோல் செங்கோல் நடாத்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/31,32

மேல்

தேட (2)

தேட காண்பது நல் அறம் கீர்த்தி திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 162/4
அரிகூட அயன்கூட மறைகூட தினம் தேட அரிதாய் நின்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 163/1

மேல்

தேடல் (1)

தேடல் வளைக்கும் குறி போல் கூடல் வளைத்திருந்து வல்லி தியங்கும் போதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/2

மேல்

தேடி (8)

அரும் தவத்துக்காய் தேடி திரிந்து அலையும் காலம் – குற்-குறவஞ்சி:2 166/2
மா மாலை பூண்ட சிங்கன் வங்கண சிங்கியை தேடி வருகின்றானே – குற்-குறவஞ்சி:2 249/4
வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி
மிக்கான புலி கரடி கிடுகிடென நடுநடுங்க வெறித்து நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1,2
அரியலூர் சீரங்கம் திருவானைக்கா அடங்கலும் போய் சிங்கி-தனை தேடி சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 320/3
வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4
சொல் அரிய குறுங்கை களாக்காடு தேடி தொன் மருதூர் அத்தாளநல்லூர் தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 321/3
சொல் அரிய குறுங்கை களாக்காடு தேடி தொன் மருதூர் அத்தாளநல்லூர் தேடி
செல்வர் உறை சிவசயிலம் பாவநாசம் திரிகூட சிங்கி-தனை தேடுவானே – குற்-குறவஞ்சி:2 321/3,4
தென்னாடு எல்லாம் உன்னை தேடி திரிந்தேனே சிங்கி அப்பால் – குற்-குறவஞ்சி:2 393/1

மேல்

தேடிய (1)

பாடிய மறை தேடிய நாயகர் பன்னகர் பணி நல் நகர் நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 110/1

மேல்

தேடிவைத்து (1)

சேண் ஆர் பெரும் தெருவில் சிங்கியை முன் தேடிவைத்து
காணாமல்போன பொருள் கண்டவர் போல் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 347/3,4

மேல்

தேடினானே (1)

குற்றால தலத்தின் முன்னே தவத்தால் வந்து கூடினான் சிங்கி-தனை தேடினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 326/4

மேல்

தேடு (2)

தேடு நீ திரிகூடத்தில் சிங்கியை காட்டுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 318/4
தேடு அரிய திரிகூடச்செல்வனை யான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 403/2

மேல்

தேடும் (1)

துயிலுமவர் விழிப்பாகி அகிலம் எங்கும் தேடும்
துங்கர் திரிகூடமலை எங்கள் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 144/1,2

மேல்

தேடுவாயே (1)

செடிக்கொரு வளையம் போட்டு சிங்கியை தேடுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 317/4

மேல்

தேடுவானே (1)

செல்வர் உறை சிவசயிலம் பாவநாசம் திரிகூட சிங்கி-தனை தேடுவானே – குற்-குறவஞ்சி:2 321/4

மேல்

தேமாவின் (1)

செழும் குரங்கு தேமாவின் பழங்களை பந்தடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 135/1

மேல்

தேர் (5)

தேர் கொண்ட வசந்த வீதி செல்வர் குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/1
உடை கொண்ட வழக்குத்தானோ ஊர்கின்ற தேர் கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 56/4
செங்கதிரோன் பரி காலும் தேர் காலும் வழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/2
நீரை சேர்ந்த மழை தாரை அம்பொடு நீள கொண்டல் அம் தேர் ஏறி வெய்யவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 155/3
தேர் மேல் திருநாளும் தெப்பத்திருநாளும் சித்திரமண்டபம் சத்திரம் சாலையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/3

மேல்

தேர்கள் (1)

ஆர மா முலை மின்னார் அவரவர் அல்குல் தேர்கள் அலங்காரம் செய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 154/2

மேல்

தேர்ந்துகொள்வாய் (1)

நிலவரத்தை தேர்ந்துகொள்வாய் குலதெய்வத்தை நேர்ந்துகொள்வாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 210/2

மேல்

தேர்மண்டபம் (1)

தென்னமரம் பரமானந்த தோப்பிட்டு தெப்பக்குளம் கட்டி தேர்மண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/2

மேல்

தேரின் (2)

சேனை பெருக்கமும் தானை பெருக்கமும் தேரின் பெருக்கமும் தாரின் பெருக்கமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 13/1
தேரின் மாரன் வசந்தன் உலாவும் திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 154/4

மேல்

தேரை (1)

தேரை சூழ்ந்திட கார்காலம் வெல்லும் திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 155/4

மேல்

தேவ (1)

மேவும் ஒரு சிவலிங்கம் தேவ ரகசியமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 165/2

மேல்

தேவகணம் (1)

சித்தரொடு தேவகணம் சிவகணங்கள் தடைசெய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 98/1

மேல்

தேவநல்லூர் (1)

நெல்வேலி சிங்கிகுளம் தேவநல்லூர் நிலைதரும் சிற்றூர் குமரி திருவாங்கோடு – குற்-குறவஞ்சி:2 321/2

மேல்

தேவர் (2)

பண்டை நரர் இவர் தேவர் இவர் என பகுத்து நிறுவிய வேளை-தொறும்தொறும் – குற்-குறவஞ்சி:2 7/3
சன்னதியின் பேறு அல்லவோ பொன்னுலகில் தேவர் செல்வம் மானே – குற்-குறவஞ்சி:2 79/3

மேல்

தேவர்க்கும் (1)

தக்க பூமிக்கு முன்பு உள்ள நாடு சகல தேவர்க்கும் அன்பு உள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/1

மேல்

தேவர்கள் (1)

தேவர்கள் தம்பிரான் திருவருள் பாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/18

மேல்

தேவர்களும் (1)

வென்றிபெறும் தேவர்களும் குன்றமாய் மரமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 179/1

மேல்

தேவர்துரை-தன் (1)

தேவர்துரை-தன் சாபம் தீர்த்தவர் வன்ன மாங்குயில் – குற்-குறவஞ்சி:2 85/1

மேல்

தேவரினும் (1)

குலம் பார்க்கில் தேவரினும் பெரிய குலம் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 181/2

மேல்

தேவருக்கு (1)

தேவருக்கு அரியார் மூவரில் பெரியார் சித்திரசபையார் சித்திரநதி சூழ் – குற்-குறவஞ்சி:2 254/1

மேல்

தேவருக்கும் (2)

சிலை பெரிய வேடனுக்கும் நரிக்கும் வேத செல்வருக்கும் தேவருக்கும் இரங்கி மேனாள் – குற்-குறவஞ்சி:1 8/1
பொன்னுலக தேவருக்கும் மண்ணுலகத்தவர்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 189/1

மேல்

தேவரும் (1)

தனதன் இந்திரன் வருணன் முதலிய சகல தேவரும் வழுத்தவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/4

மேல்

தேவி (1)

தேவி குழல்வாய்மொழி பெண் நாச்சியார் கால் செண்பக கால் திருந்த மதி சூடினார் கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/1

மேல்

தேவியுடன் (1)

அப்பொழுது குற்றாலர் தேவியுடன் கொலுவிருப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 105/1

மேல்

தேவேந்தர் (1)

பூ மேவும் மனு வேந்தர் தேவேந்தர் முதலோரை – குற்-குறவஞ்சி:2 2/1

மேல்

தேளியும் (1)

அயிரையும் தேளியும் ஆராலும் கொத்தியே – குற்-குறவஞ்சி:2 277/4

மேல்

தேற்ற (1)

தேற்ற நீ அறிவாய்-கொல்லோ திரிகூடமலையில் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 341/2

மேல்

தேறல் (1)

நங்கைமார் பலரும் கூறும் நல் மொழி தேறல் மாந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 53/3

மேல்

தேன் (7)

வேரிலே பழம் பழுத்து தூரிலே சுளை வெடித்து வெடித்த தீம் தேன்
பாரிலே பாதாளகங்கை வந்தது என குதித்து பசும் தேன் கங்கை – குற்-குறவஞ்சி:2 81/1,2
பாரிலே பாதாளகங்கை வந்தது என குதித்து பசும் தேன் கங்கை – குற்-குறவஞ்சி:2 81/2
தேன் புரையேறும் சித்திரா நதியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/4
கன்னி மா பழுத்து கதலி தேன் கொழித்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/7
கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம் பாடி நடப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/1
தேன் அலர் சண்பக வாசம் வானுலகில் வெடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 135/2
தேன் ஈன்ற மலைச்சாரல் மான் ஈன்ற கொடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/2

மேல்

தேனருவி (3)

தேனருவி திரை எழும்பி வானின் வழி ஒழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/1
மேன்மை பெறும் திரிகூட தேனருவி துறைக்கே – குற்-குறவஞ்சி:2 165/1
சித்ரநதியிடத்தானை தேனருவி தடத்தானை – குற்-குறவஞ்சி:2 404/1

மேல்