கோ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கோ (1)

கோ மலர் பாதம் போற்றி குறவஞ்சி தமிழை பாட – குற்-குறவஞ்சி:1 1/2

மேல்

கோகரணம் (1)

குருநாடு கேதாரம் கோலக்கொண்டை கோகரணம் செகநாதம் கும்பகோணம் – குற்-குறவஞ்சி:2 320/2

மேல்

கோகனக (1)

கோகனக வீறு அழித்தாய் வெண்ணிலாவே திரிகூடலிங்கர் – குற்-குறவஞ்சி:2 66/3

மேல்

கோகிலம் (1)

சோலையில் வசந்த காலம் வால கோகிலம் வந்தால் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 126/1

மேல்

கோட்கார (1)

மார்க்கம் எல்லாம் பல பன்னிக்கொண்டு கோட்கார நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 259/2

மேல்

கோட்டி (2)

சேல் ஏறும் கலக விழி கணை தீட்டி புருவ நெடும் சிலைகள் கோட்டி
மால் ஏற பொருதும் என்று மணி சிலம்பு முரசு அறைய வருகின்றாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 15/3,4
காற்றுக்கு வந்தது ஒரு கோட்டி விரகநோய்க்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 90/3

மேல்

கோட்டு (2)

அவிழும் நறை பூம் கடப்பம் தாமரையும் ஈன்று ஒரு கோட்டு ஆம்பல் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:1 4/3
கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1

மேல்

கோட்டை (1)

தஞ்சை சிராப்பள்ளி கோட்டை தமிழ் சங்க மதுரை தென்மங்கலப்பேட்டை – குற்-குறவஞ்சி:2 195/3

மேல்

கோடாங்கி (1)

கொட்டிய உடுக்கு கோடாங்கி குறி முதல் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/29

மேல்

கோடி (5)

ஒரு கோடி மான்கள் போல் வரு கோடி மடவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/2
ஒரு கோடி மான்கள் போல் வரு கோடி மடவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/2
ஆடும் அரவு ஈனும் மணி கோடி வெயில் எறிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 137/1
அஞ்சு நூறு மகம் கொண்ட நாடு அநேக கோடி யுகம் கண்ட நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 159/1
பன்னும் திரிகூடத்து அம்பலம் கட்டி பசுப்புரை கோடி திருப்பணியும் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/3

மேல்

கோடிகளை (1)

அண்ட கோடிகளை ஆணையால் அடக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/13

மேல்

கோடிப்பாம்பு (1)

வெட்டவெளியிலே கோடிப்பாம்பு ஆடுமோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 385/2

மேல்

கோடிய (1)

கோடிய மதி சூடிய நாயகர் குழல்மொழி புணர் அழகிய நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 111/1

மேல்

கோடியில் (1)

மண்டலீகரை நந்தி பிரம்படி மகுட கோடியில் புடைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/4

மேல்

கோடு (1)

கோடு பொரு முலை மூடு சலவையின் ஊடு பிதுங்கி மல்லாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/2

மேல்

கோதை (1)

குவலயம் பூத்து அருள் கொடியை கோதை குழல்வாய்மொழியை கூறுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 4/4

மேல்

கோயில் (2)

கோயில் புகும் ஏகாந்த சமயம் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 107/2
கோயில் குழல்வாய்மொழி மங்கை பேரிக்கும் குற்றாலநாயகர் சிற்றாற்று வெள்ளம் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 271/2

மேல்

கோரத்தை (1)

கோரத்தை வைத்த விழிக்கு எதிர் சென்றேன் என் கொஞ்சத்தனத்தை அறிந்து சுகக்காரி – குற்-குறவஞ்சி:2 329/2

மேல்

கோல (6)

கோல மகுடாகமம் சங்கர விசுவநாதன் அருள் – குற்-குறவஞ்சி:2 101/1
கோல வண்டு இணங்கும் கொன்றை மாலிகையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/16
கோல மலை வில்லியார் குற்றாலமலை வாழும் குற – குற்-குறவஞ்சி:2 126/2
கோல மா காளி குற்றால நங்காய் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/11
கோல மயிலுக்கு கண்ணியை வைத்து நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 323/1
ஆலாவும் கோல மயிலும் படுத்தேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 323/3

மேல்

கோலக்கொண்டை (1)

குருநாடு கேதாரம் கோலக்கொண்டை கோகரணம் செகநாதம் கும்பகோணம் – குற்-குறவஞ்சி:2 320/2

மேல்

கோலத்து (1)

கோலத்து நாட்டார் முறுக்கிட்ட தண்டை – குற்-குறவஞ்சி:2 362/1

மேல்

கோலமிடு (1)

தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம் – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1

மேல்

கோவில் (2)

நல் நகர் ஊர் கட்டி சாலை மடம் கட்டி நாயகர் கோவில் கொலுமண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/1
கோவில் விளையாட்டம் எங்கும் கண்ணி குத்தி கூவினான் நூவனை விட்டு ஏவினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 303/4

மேல்

கோவிலில் (1)

கோவிலில் புறவில் காவினில் அடங்கா குருவிகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 254/2

மேல்

கோன் (1)

செல்வ கடன்_அனையான் குற்றால சிவராமநம்பி எம் கோன்
வல்ல மணியபட்டன் பெருமை வளர் சங்குமுத்துநம்பி – குற்-குறவஞ்சி:2 304/2,3

மேல்

கோனை (1)

தந்தி முகத்து ஒரு கோனை தமிழ் இலஞ்சி முருகோனை – குற்-குறவஞ்சி:2 400/1

மேல்