நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்நேமிநாதம் – நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்
1. பாயிரம்
2.எழுத்ததிகாரம்
3.சொல்லதிகாரம்

நேமிநாதம் நூலில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்