வெ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


வெகுண்டோன் (1)

விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு – நந்திக்-:2 19/1

மேல்

வெண் (6)

கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால் – நந்திக்-:2 14/2
நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை – நந்திக்-:2 26/1
அல்லினோடும் வெண் திங்களினொடும் உளன் உய்வகை அறியேனே – நந்திக்-:2 59/4
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே – நந்திக்-:2 71/4
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் – நந்திக்-:2 72/1
விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே – நந்திக்-:2 93/4

மேல்

வெண்குடை (3)

நீழல் வெண்குடை
ஊழி நிற்கவே – நந்திக்-:2 21/3,4
நிற்க மன்னவர் நிரந்த வெண்குடை மிடைந்த நீள் கடை நெடுந்தகை – நந்திக்-:2 22/1
மல்கு வெண்குடை பல்லவர் கோளரி மல்லல் அம் திண் தோள் மேல் – நந்திக்-:2 59/2

மேல்

வெண்ணிலாவே (1)

வெண்ணிலாவே இந்த வேகம் உனக்கு ஆகாதே – நந்திக்-:2 107/4

மேல்

வெண்மதி (1)

வாசிகையின் ஊடே வெண்மதி கொழுந்தை சொருகினையே – நந்திக்-:2 1/18

மேல்

வெப்பு (1)

வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் – நந்திக்-:2 47/3

மேல்

வெம் (6)

உயிர் நடுங்க தோன்றிற்று நீ உதைத்த வெம் கூற்றம் – நந்திக்-:2 1/24
வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4
மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் – நந்திக்-:2 34/3
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/4
திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் – நந்திக்-:2 68/1
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் – நந்திக்-:2 75/2

மேல்

வெம்மை (1)

நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை
செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே – நந்திக்-:2 60/3,4

மேல்

வெய்ய (1)

வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் – நந்திக்-:2 47/3

மேல்

வெள் (2)

ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன் – நந்திக்-:2 36/1
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் – நந்திக்-:2 48/3

மேல்

வெள்ளாற்று (3)

விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு – நந்திக்-:2 19/1
மா வெள்ளாற்று மேவலர் கடந்த – நந்திக்-:2 23/3
தோள் துணை ஆக மா வெள்ளாற்று
மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின் – நந்திக்-:2 61/3,4

மேல்

வெள்ளி (1)

ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ – நந்திக்-:2 54/2

மேல்

வெள்ளெருக்கும் (1)

வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த – நந்திக்-:2 1/17

மேல்

வெளி (1)

நெருப்பு உருவம் வெளி ஆக நீறு அணிந்த வரை_மார்ப – நந்திக்-:1 2/2

மேல்

வெளு (1)

சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் – நந்திக்-:2 10/2

மேல்

வெளுக்கில் (1)

சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் – நந்திக்-:2 10/2

மேல்

வெளுத்து (1)

விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே – நந்திக்-:2 43/2

மேல்

வெற்பில் (2)

திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில்
மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன – நந்திக்-:2 96/1,2
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில்
கார் ஊர் குழலிக்கு காதளவு ஊரும் கடைக்கண்களே – நந்திக்-:2 110/3,4

மேல்

வெறியலூர் (1)

வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் – நந்திக்-:2 27/1

மேல்

வெறும் (1)

ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும்
கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே – நந்திக்-:2 106/1,2

மேல்

வென்ற (5)

சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி – நந்திக்-:2 49/2
தெள் இலை வேல் கண்ணினாள் தெள்ளாற்றில் வென்ற கோன்-தன் – நந்திக்-:2 52/3
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் – நந்திக்-:2 82/2
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் – நந்திக்-:2 82/3
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே – நந்திக்-:2 86/4

மேல்

வென்றான் (1)

படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான்
கடை ஆறு போந்தார் கலந்து – நந்திக்-:2 31/3,4

மேல்

வென்று (2)

கோ மறுகில் சீறி குருக்கோட்டை வென்று ஆடும் – நந்திக்-:2 2/3
ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் – நந்திக்-:2 80/3

மேல்

வென்றோன் (1)

வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன்
ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற – நந்திக்-:2 27/1,2

மேல்