மெ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மெய் (2)

வேண்டார் எண்ணும் வேந்தர் பிராற்கே மெய் அன்பு – நந்திக்-:2 71/1
வேகின்ற பாவியேன் மெய் – நந்திக்-:2 104/4

மேல்

மெல் (1)

விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

மெல்_ஓதி (1)

விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

மெல்கு (1)

மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத – நந்திக்-:2 59/3

மேல்

மெல்லவே (1)

நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே
விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே – நந்திக்-:2 32/3,4

மேல்

மெல்லியல் (1)

வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை – நந்திக்-:2 30/2

மேல்

மெலிய (3)

நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய – நந்திக்-:2 11/1
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே – நந்திக்-:2 44/4
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே – நந்திக்-:2 55/4

மேல்

மெலியாமே (1)

தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே – நந்திக்-:2 85/1

மேல்

மெலிவாளே (1)

விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே
ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ – நந்திக்-:2 43/2,3

மேல்

மெலிவாளை (1)

மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே – நந்திக்-:2 24/4

மேல்

மெலிவும் (1)

வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் – நந்திக்-:2 33/1

மேல்

மென் (5)

ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் – நந்திக்-:2 33/1
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே – நந்திக்-:2 41/2
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென்
நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே – நந்திக்-:2 51/2,3
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் – நந்திக்-:2 110/1

மேல்