பொ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


பொங்கி (1)

நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி
மூண்டதாம் மதியினோடே முயங்கு தார் வழங்கும் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 80/1,2

மேல்

பொங்கு (1)

புயங்களில் பூவைமார் பொங்கு கொங்கையின் – நந்திக்-:2 8/1

மேல்

பொட்டினோடு (1)

இட்ட பொட்டினோடு இள முலை போகமும் எழுதவும் ஆகாதே – நந்திக்-:2 75/4

மேல்

பொடிபட (1)

எழில் உடல் பொடிபட எரிதரு நுதலினை – நந்திக்-:2 1/14

மேல்

பொது (1)

பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ – நந்திக்-:2 61/2

மேல்

பொய்யற்கு (1)

பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் – நந்திக்-:2 3/1

மேல்

பொரு (4)

பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் – நந்திக்-:2 1/6
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் – நந்திக்-:2 51/2
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே – நந்திக்-:2 54/3
பொரு நந்தி போந்த பொழுது – நந்திக்-:2 94/4

மேல்

பொருத (1)

தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் – நந்திக்-:2 86/2

மேல்

பொருது (1)

கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா – நந்திக்-:2 17/2

மேல்

பொருப்பு (2)

பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த – நந்திக்-:1 2/1
பொருப்பு வட்டமான முலை பூவையரே இந்த – நந்திக்-:2 111/3

மேல்

பொருப்பு_அரையன் (1)

பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த – நந்திக்-:1 2/1

மேல்

பொரும் (1)

அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

பொருவன (1)

விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன
திறல் உடையன தொடை புகழ்வன திகழ் ஒளியன புகழ் ததைவன – நந்திக்-:2 7/2,3

மேல்

பொருள் (1)

சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு – நந்திக்-:2 24/2

மேல்

பொல்லாதோ (1)

பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ
மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி – நந்திக்-:2 71/2,3

மேல்

பொலம் (1)

பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ – நந்திக்-:2 61/2

மேல்

பொலன் (1)

புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து – நந்திக்-:2 23/9

மேல்

பொலனாக (1)

பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே – நந்திக்-:2 41/2

மேல்

பொழி (1)

பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் – நந்திக்-:2 17/1

மேல்

பொழிய (1)

மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 100/1

மேல்

பொழியும் (2)

மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 100/1
பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 114/1

மேல்

பொழில் (3)

காட்டாதே கைதை பொழில் உலவும் காவிரி நீர் – நந்திக்-:2 46/3
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் – நந்திக்-:2 79/2
கொண்டல் உறும் பொழில் வண்டினம் ஆம் மணி – நந்திக்-:2 84/1

மேல்

பொழிலில் (2)

குரவு அலர் பொழிலில் கோல கோட்டு இடை இல்லையாகில் – நந்திக்-:2 58/3
உள் திரையின் செங்கழுநீர் இலஞ்சி மாடே ஒண் பொழிலில் சண்பகத்தார் தடவி ஒடி – நந்திக்-:2 74/1

மேல்

பொழுதின் (1)

காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் – நந்திக்-:2 81/2

மேல்

பொழுது (3)

பூ மறுகில் போகா பொழுது – நந்திக்-:2 2/4
பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் – நந்திக்-:2 3/1
பொரு நந்தி போந்த பொழுது – நந்திக்-:2 94/4

மேல்

பொறி (1)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4

மேல்

பொன் (10)

செவ் வடிவோ பொன் வடிவோ சிவனே நின் திருமேனி – நந்திக்-:2 1/4
ஓம மறைவாணர் ஒண் பொன் கழல் வேந்தர் – நந்திக்-:2 15/1
பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின – நந்திக்-:2 30/3
புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம் – நந்திக்-:2 32/2
ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன்
தோன்றல் வந்திடில் சொல்லு-மின் ஒண் சுடர் – நந்திக்-:2 36/1,2
நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் – நந்திக்-:2 41/1
மன்னர் கோன் நந்தி வரதுங்கன் பொன் முடியின் – நந்திக்-:2 90/2
கொங்கைகளும் கொன்றைகளும் பொன் சொரியும் காலம் கோகனகம் நகை முல்லை முகை நகைக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 100/2
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/2
நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன்
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக – நந்திக்-:2 103/2,3

மேல்

பொன்றும் (1)

அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3

மேல்

பொன்றுவித்த (1)

பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் – நந்திக்-:2 1/6

மேல்

பொன்னி (1)

புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் – நந்திக்-:2 58/1

மேல்