பூ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


பூ (3)

பூ மறுகில் போகா பொழுது – நந்திக்-:2 2/4
புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து – நந்திக்-:2 23/9
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/2

மேல்

பூசல் (1)

பூசல் இலங்கு இலை வேல் பொன் கழல் நந்தி நின – நந்திக்-:2 30/3

மேல்

பூண் (5)

ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே – நந்திக்-:2 41/2
பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ – நந்திக்-:2 61/2
பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே – நந்திக்-:2 61/11
பூண் முலை முத்த பூண் கழிக்கும்மே – நந்திக்-:2 61/11

மேல்

பூண்ட (1)

போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் – நந்திக்-:2 35/3

மேல்

பூண்டாள் (1)

பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ – நந்திக்-:2 71/2

மேல்

பூண்பதும் (1)

விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே – நந்திக்-:2 93/4

மேல்

பூணொடும் (1)

பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் – நந்திக்-:2 75/1

மேல்

பூத்து (1)

அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து
மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால – நந்திக்-:2 60/1,2

மேல்

பூதரத்து (1)

போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து
ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே – நந்திக்-:2 36/3,4

மேல்

பூதலத்து (1)

போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் – நந்திக்-:2 35/3

மேல்

பூபாலர் (1)

அடங்க பூபாலர் ஆனார் – நந்திக்-:2 92/4

மேல்

பூபாலன் (1)

தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி – நந்திக்-:2 92/3

மேல்

பூம் (2)

வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம்
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் – நந்திக்-:2 33/1,2
தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா – நந்திக்-:2 74/2

மேல்

பூவலயம்-தனில் (1)

புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா – நந்திக்-:2 49/3

மேல்

பூவைமார் (1)

புயங்களில் பூவைமார் பொங்கு கொங்கையின் – நந்திக்-:2 8/1

மேல்

பூவையரே (1)

பொருப்பு வட்டமான முலை பூவையரே இந்த – நந்திக்-:2 111/3

மேல்

பூவையும் (1)

பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே – நந்திக்-:2 79/3

மேல்