பி – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


பிச்சத்தார் (1)

பீடு இயல் மா களிற்றார் பிச்சத்தார் கூடார் – நந்திக்-:2 31/2

மேல்

பிச்சிகளும் (1)

புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/2

மேல்

பிடர்படு (1)

சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ் – நந்திக்-:2 37/1

மேல்

பிடி (1)

பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் – நந்திக்-:2 93/2

மேல்

பிரகாசன் (1)

தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன்
திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர் – நந்திக்-:2 39/2,3

மேல்

பிராயமோ (1)

பேராசை வைக்கும் பிராயமோ நேராதார் – நந்திக்-:2 62/2

மேல்

பிராற்கே (1)

வேண்டார் எண்ணும் வேந்தர் பிராற்கே மெய் அன்பு – நந்திக்-:2 71/1

மேல்

பிரான் (6)

அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் – நந்திக்-:2 20/3
முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன் – நந்திக்-:2 33/3
நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே – நந்திக்-:2 38/4
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் – நந்திக்-:2 55/1
மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் – நந்திக்-:2 55/2
மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான்
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல் – நந்திக்-:2 55/2,3

மேல்

பிரானே (1)

யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே – நந்திக்-:2 109/8

மேல்

பிழிந்து (1)

செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத – நந்திக்-:2 104/1

மேல்

பிளந்து (1)

என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/4

மேல்

பிறங்கல் (1)

பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன் – நந்திக்-:2 66/1

மேல்

பிறந்த (2)

செய்ய கமல திருவுக்கு முன் பிறந்த
தையல் உறவு தவிர்ந்தோமே வையம் – நந்திக்-:2 108/1,2
இணக்கம் பிறந்த நாள் இன்று – நந்திக்-:2 108/4

மேல்

பிறந்தாரை (1)

பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் – நந்திக்-:2 107/3

மேல்

பிறப்பும் (1)

அனைத்து உலகில் பிறப்பும் நீ – நந்திக்-:2 1/25

மேல்

பிறர் (1)

பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி – நந்திக்-:2 102/3

மேல்

பிறை (1)

பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன் – நந்திக்-:2 66/1

மேல்

பிறையே (1)

துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/4

மேல்

பின் (1)

நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின்
இறை கெழு சங்கு உயிர் இவளுக்கு ஈந்ததே – நந்திக்-:2 66/3,4

மேல்

பின்பு (1)

தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு
ஊரும் அரவமும் தா மரை காடும் உயர் வனமும் – நந்திக்-:2 95/2,3

மேல்