நா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நாகம் (1)

கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய – நந்திக்-:2 82/1

மேல்

நாகு (1)

நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே – நந்திக்-:2 51/3

மேல்

நாங்கள் (2)

விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே – நந்திக்-:2 93/4
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள்
நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த – நந்திக்-:2 98/1,2

மேல்

நாட்டத்து (1)

அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி – நந்திக்-:2 69/1

மேல்

நாட்டம் (1)

குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் – நந்திக்-:2 16/3

மேல்

நாட்டில் (1)

தண் உலா மாலை தமிழ் நந்தி நல் நாட்டில்
பெண் இலா ஊரில் பிறந்தாரை போல வரும் – நந்திக்-:2 107/2,3

மேல்

நாட்டினில் (1)

நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் – நந்திக்-:2 103/2

மேல்

நாட்டு (3)

காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு
மாதர் இவரோடு உறுகின்றாய் வாழி மற்று என் மட நெஞ்சே – நந்திக்-:2 10/3,4
சொன்ன பொருள் நல்கு வள்ளல் தொகு நீர தொண்டை வள நாட்டு
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் – நந்திக்-:2 24/2,3
புரவலன் நந்தி எங்கள் பொன்னி நல் நாட்டு மன்னன் – நந்திக்-:2 58/1

மேல்

நாட்டை (1)

நாட்டை மிதிக்கும் கடா களிற்றான் நந்தி நாட்டினில் பொன் – நந்திக்-:2 103/2

மேல்

நாடன் (2)

கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன்
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி – நந்திக்-:2 28/1,2
செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் – நந்திக்-:2 101/3

மேல்

நாடா (2)

கதிர் தொகு வரு புனல் கரை பொருது இழிதரு காவிரி வள நாடா
நிதி தரு கவிகையும் நிலமகள் உரிமையும் இவையிவை உடை நந்தி – நந்திக்-:2 17/2,3
காலவினைவாணர் பயில் காவிரி நல் நாடா
ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி – நந்திக்-:2 57/1,2

மேல்

நாடியே (1)

கூடு வருகுது என்று கூறுங்கள் நாடியே
நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை – நந்திக்-:2 106/2,3

மேல்

நாடு (2)

செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் – நந்திக்-:2 11/3
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று – நந்திக்-:2 12/1

மேல்

நாடும் (1)

விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை – நந்திக்-:2 5/3

மேல்

நாண் (3)

பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் – நந்திக்-:2 75/1
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் – நந்திக்-:2 75/2
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

நாணாது (1)

நாணாது இ திரு மடவார் முன்பு நின் நன் பொன் கழல் இணை தொழுதாரில் – நந்திக்-:2 41/1

மேல்

நாணாநின்று (1)

நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே – நந்திக்-:2 32/3

மேல்

நாணுவதே (1)

நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/4

மேல்

நாம் (3)

நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/4
நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே – நந்திக்-:2 47/4
அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் – நந்திக்-:2 100/4

மேல்

நாம (1)

நங்கள் கோ தொண்டை வேந்தன் நாம வேல் மன்னர்க்கு எல்லாம் – நந்திக்-:2 39/1

மேல்

நாய் (1)

நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் – நந்திக்-:2 102/4

மேல்

நாயகன் (1)

நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன் – நந்திக்-:2 26/2

மேல்

நாரணன் (5)

அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் – நந்திக்-:2 14/1
ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன்
தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர் – நந்திக்-:2 18/1,2
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன்
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் – நந்திக்-:2 22/2,3
பிறை தவழ் செம் சடை பிறங்கல் நாரணன்
அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 66/1,2
அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன்
நறை கெழு தொண்டையோன் தொண்டை கண்ட பின் – நந்திக்-:2 66/2,3

மேல்

நாராயணன் (2)

அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் – நந்திக்-:2 1/11
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3

மேல்

நாரை (1)

கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை
மடல் கூறு-தோறும் மலி மல்லை கங்குல் – நந்திக்-:2 73/1,2

மேல்

நால் (1)

நால் கடற்கு ஒரு நாயகன் நந்தி-தன் – நந்திக்-:2 26/2

மேல்

நாவலரோ (1)

பாடிய நாவலரோ வேந்தரோ பல் புரவி – நந்திக்-:2 31/1

மேல்

நாள் (4)

மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள் – நந்திக்-:2 46/1
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள்
ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன் – நந்திக்-:2 67/1,2
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு – நந்திக்-:2 95/2
இணக்கம் பிறந்த நாள் இன்று – நந்திக்-:2 108/4

மேல்

நாளும் (2)

நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா – நந்திக்-:2 13/2
அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/3

மேல்

நாறாது (1)

நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/4

மேல்

நாறும் (2)

மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் – நந்திக்-:2 90/3
நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த – நந்திக்-:2 98/2

மேல்

நான் (3)

அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1
ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே – நந்திக்-:2 81/4
நாய் என்றாள் நீ என்றேன் நான் – நந்திக்-:2 102/4

மேல்

நானிலம் (1)

நல்கும் நந்தி இ நானிலம் காவலன் மாரவேள் நளிர் முத்தம் – நந்திக்-:2 59/1

மேல்

நானும் (1)

நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே – நந்திக்-:2 109/4

மேல்