தே – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தேகம் (1)

தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம்
நானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவேம் நந்தியே நம் தயாபரனே – நந்திக்-:2 109/3,4

மேல்

தேசபண்டாரி (3)

தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் – நந்திக்-:2 88/3
திருத்து ஏர் புகழ் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் – நந்திக்-:2 96/1
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் – நந்திக்-:2 110/3

மேல்

தேய்கின்றதொர் (1)

தேய்கின்றதொர் உருவத்தொடு திரிவாரது திறமே – நந்திக்-:2 67/4

மேல்

தேய (1)

சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி – நந்திக்-:2 49/2

மேல்

தேயம் (1)

தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் – நந்திக்-:2 88/3

மேல்

தேர் (3)

அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் – நந்திக்-:2 14/1
மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன – நந்திக்-:2 96/2
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் – நந்திக்-:2 110/3

மேல்

தேரில் (1)

ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் – நந்திக்-:2 106/1

மேல்

தேரும் (5)

ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் – நந்திக்-:2 80/3
மாறுபாய படை மன்னர் மாவும் தேரும் தெள்ளாற்றில் – நந்திக்-:2 87/3
தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு – நந்திக்-:2 95/2
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே – நந்திக்-:2 95/4
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/3

மேல்

தேவு (1)

தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே – நந்திக்-:2 77/4

மேல்

தேன் (4)

முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன்
வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே – நந்திக்-:2 33/3,4
கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை – நந்திக்-:2 81/1
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் – நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி – நந்திக்-:2 109/7

மேல்