து – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகில் 2
துகிலும் 1
துஞ்சா 1
துடக்கு 1
துடிக்கின் 1
துடிக்கும் 1
துடிக்கும்மே 2
துண்டம் 1
துணி 1
துணை 4
துதைதரு 1
தும்பியே 1
துயக்கு 1
துயக்குவித்தான் 1
துயரம் 1
துயில் 2
துயில்கின்றன 1
துயில்வித்து 1
துவசன் 1
துவண்டு 1
துவள் 1
துவளின் 1
துழாவி 1
துளவு 1
துளிப்ப 1
துறைவிடு-மின் 1
துன்பமும் 1

துகில் (2)

முயக்குவித்தான் துகில் வாங்குவித்தான் முனம் நின்று இவளை – நந்திக்-:2 63/3
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1

மேல்

துகிலும் (1)

நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா – நந்திக்-:2 13/2

மேல்

துஞ்சா (1)

துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ – நந்திக்-:2 11/2

மேல்

துடக்கு (1)

துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/4

மேல்

துடிக்கின் (1)

நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் – நந்திக்-:2 61/7

மேல்

துடிக்கும் (1)

கோல் கடை புருவம் துடிக்கும் துணை – நந்திக்-:2 26/3

மேல்

துடிக்கும்மே (2)

இறைஞ்சா மன்னர்க்கு இடம் துடிக்கும்மே
மை இல் வாள் உறை கழிக்குமாகின் – நந்திக்-:2 61/8,9
மருவா மன்னர் மனம் துடிக்கும்மே
மா மத யானை பண்ணின் – நந்திக்-:2 61/13,14

மேல்

துண்டம் (1)

சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4

மேல்

துணி (1)

நெருநல் துணி அரை சுற்றி – நந்திக்-:2 23/5

மேல்

துணை (4)

ஏழைமார் துணை
வாழி நந்தி தண் – நந்திக்-:2 21/1,2
கோல் கடை புருவம் துடிக்கும் துணை
வேல் கடல் படை வேந்தர்-தம் வீரமே – நந்திக்-:2 26/3,4
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் – நந்திக்-:2 48/1
தோள் துணை ஆக மா வெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 61/3

மேல்

துதைதரு (1)

செழு மலர் துதைதரு தெரி கணை மதனனது – நந்திக்-:2 1/13

மேல்

தும்பியே (1)

குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே
அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/2,3

மேல்

துயக்கு (1)

தோள் வலியால் கொண்ட துயக்கு – நந்திக்-:2 62/4

மேல்

துயக்குவித்தான் (1)

துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான் துயில்வித்து இவளை – நந்திக்-:2 63/1

மேல்

துயரம் (1)

அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் – நந்திக்-:2 115/2

மேல்

துயில் (2)

சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4
துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான் துயில்வித்து இவளை – நந்திக்-:2 63/1

மேல்

துயில்கின்றன (1)

இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே – நந்திக்-:2 20/4

மேல்

துயில்வித்து (1)

துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான் துயில்வித்து இவளை – நந்திக்-:2 63/1

மேல்

துவசன் (1)

தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன்
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல் – நந்திக்-:2 82/2,3

மேல்

துவண்டு (1)

செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் – நந்திக்-:2 42/1

மேல்

துவள் (1)

சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் – நந்திக்-:2 10/2

மேல்

துவளின் (1)

சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் – நந்திக்-:2 10/2

மேல்

துழாவி (1)

கயங்களில் கடி மலர் துழாவி காமுகர் – நந்திக்-:2 8/3

மேல்

துளவு (1)

துளவு கண்டாய் பெறுகின்றிலம் சென்று இனி சொல்ல வல்ல – நந்திக்-:2 89/1

மேல்

துளிப்ப (1)

சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப
ஏர் மதத்த கரி உரிவை ஏகாசம் இட்டனையே – நந்திக்-:2 1/21,22

மேல்

துறைவிடு-மின் (1)

துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4

மேல்

துன்பமும் (1)

அனைத்து உலகில் துன்பமும் நீ – நந்திக்-:2 1/27

மேல்