சா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சாகாமே (1)

தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே – நந்திக்-:2 99/4

மேல்

சாபம் (1)

சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே – நந்திக்-:2 112/4

மேல்

சாய்த்து (1)

நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே – நந்திக்-:2 32/3

மேல்

சாய்ந்து (1)

மதுரை-கொலோ அடு புலி கோன் நகரி-கொலோ மாளிகை சாய்ந்து
எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் – நந்திக்-:2 14/3,4

மேல்

சாய (2)

படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான் – நந்திக்-:2 31/3
குஞ்சரங்கள் சாய குருக்கோட்டை அத்தனையும் – நந்திக்-:2 85/3

மேல்

சாயல் (2)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4
வர மயில் போற்று சாயல் வாள் நுதல் சேடி காணும் – நந்திக்-:2 58/2

மேல்

சாரலின் (1)

வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே – நந்திக்-:2 33/4

மேல்

சாரும் (1)

தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி – நந்திக்-:1 4/2

மேல்

சால (1)

மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை – நந்திக்-:2 60/2,3

மேல்

சாலவும் (1)

ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் – நந்திக்-:2 47/2

மேல்

சாவே (1)

அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு – நந்திக்-:2 73/3

மேல்

சாற்றை (1)

செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத – நந்திக்-:2 104/1

மேல்