கம்பராமாயணம் சொற்கள் அகர வரிசையில் – எண்ணிக்கையுடன்

1. 2493 என
2. 1551 என்று
3. 1139 அ
4. 973 ஓர்
5. 884 என்
6. 869 வெம்
7. 794 மா
8. 724 இ
9. 721 ஒரு
10. 713 என்றான்
11. 706 இல்
12. 687 என்ன
13. 671 உயிர்
14. 661 நெடும்
15. 631 வந்து
16. 589 நீ
17. 555 பெரும்
18. 553 எலாம்
19. 548 கண்
20. 546 தன்
21. 534 கடல்
22. 529 நீர்
23. 524 ஆம்
24. 518 எல்லாம்
25. 510 உற
26. 485 அரும்
27. 485 மேல்
28. 481 பொன்
29. 472 கை
30. 465 நின்று
31. 458 மணி
32. 454 இனி
33. 431 நோக்கி
34. 424 ஒன்று
35. 422 நாள்
36. 404 இது
37. 404 வாள்
38. 389 நல்
39. 381 அவன்
40. 374 படை
41. 371 நெடு
42. 367 உறு
43. 365 நின்ற
44. 364 உடை
45. 364 -மேல்
46. 362 எனும்
47. 358 போல்
48. 356 கொண்டு
49. 347 தேர்
50. 346 செம்
51. 342 அன்ன
52. 336 தோள்
53. 330 யான்
54. 329 என்னும்
55. 329 தலை
56. 329 மற்று
57. 326 பேர்
58. 321 அன்று
59. 321 அன்றே
60. 321 ஆர்
61. 319 வாய்
62. 318 மலர்
63. 317 இடை
64. 316 அம்
65. 316 போர்
66. 310 உலகு
67. 308 வான்
68. 304 அது
69. 292 தனி
70. 287 வில்
71. 285 உயர்
72. 285 பல்
73. 283 கணை
74. 280 சிலை
75. 279 நின்
76. 278 பின்
77. 278 வேறு
78. 276 அரக்கர்
79. 273 சென்று
80. 273 வன்
81. 266 போய்
82. 263 வரை
83. 260 கால்
84. 259 எதிர்
85. 257 திசை
86. 257 முன்
87. 254 அற
88. 253 என்னா
89. 252 மழை
90. 248 இரு
91. 246 சுடர்
92. 242 வழி
93. 236 கொள்
94. 235 மால்
95. 234 அனைய
96. 230 உண்டு
97. 229 ஆக
98. 226 இல்லை
99. 226 -தொறும்
100. 225 ஆயிரம்
101. 225 உலகம்
102. 224 இன்று
103. 222 சொல்
104. 218 தொழில்
105. 215 எனா
106. 214 வலி
107. 213 உன்
108. 213 மலை
109. 211 -தம்
110. 210 ஆய்
111. 210 உள
112. 209 என்பது
113. 209 நிலை
114. 209 வேலை
115. 208 தம்
116. 207 குலம்
117. 206 நெறி
118. 206 முறை
119. 205 உண்டோ
120. 204 திரு
121. 203 உரை
122. 203 திண்
123. 201 கண்டு
124. 200 எரி
125. 197 இலா
126. 197 மெய்
127. 196 இன்
128. 195 முதல்
129. 194 எழு
130. 191 அரக்கன்
131. 188 ஆகி
132. 188 தீ
133. 188 நன்று
134. 186 கதிர்
135. 186 தான்
136. 186 புனல்
137. 184 கோடி
138. 183 பட
139. 181 இவன்
140. 181 எழுந்து
141. 181 ஐய
142. 180 என்னை
143. 180 -தன்
144. 179 இராமன்
145. 178 அடி
146. 178 கழல்
147. 175 -கொல்
148. 175 துணை
149. 174 எ
150. 174 -பால்
151. 174 தடம்
152. 174 நகர்
153. 174 பொருள்
154. 173 தட
155. 173 மின்
156. 173 வீரன்
157. 169 இலங்கை
158. 168 பொரு
159. 167 உடல்
160. 167 ஒளி
161. 166 சேனை
162. 166 வெண்
163. 165 ஆழி
164. 164 அரு
165. 162 உற்ற
166. 161 என்றாள்
167. 161 பல
168. 161 புக்கு
169. 161 வினை
170. 160 எனின்
171. 160 கொடு
172. 159 அவை
173. 159 ஆய
174. 159 உற்று
175. 159 திரை
176. 159 வந்த
177. 158 -மின்
178. 156 எண்
179. 155 அன்றோ
180. 154 ஆவி
181. 154 -அரோ
182. 154 தன்மை
183. 153 செய்
184. 152 செய்த
185. 150 ஒன்றும்
186. 150 குல
187. 150 மென்
188. 149 இவை
189. 149 இனம்
190. 149 தாமரை
191. 147 உக
192. 147 ஒருவன்
193. 147 சிலர்
194. 147 யாவையும்
195. 147 வரும்
196. 146 இராவணன்
197. 146 பூ
198. 145 அணி
199. 145 கார்
200. 144 அவர்
201. 144 ஈண்டு
202. 144 வேல்
203. 143 குருதி
204. 143 தவம்
205. 141 அங்கு
206. 141 இருள்
207. 141 கரி
208. 141 தாள்
209. 140 எடுத்து
210. 137 அறம்
211. 137 இயல்
212. 137 வாளி
213. 137 வீரர்
214. 136 கரும்
215. 135 ஒலி
216. 135 நின்றான்
217. 134 துயர்
218. 134 வார்
219. 134 விண்
220. 133 கனல்
221. 132 அரி
222. 132 ஆண்டு
223. 132 எய்தி
224. 132 தேவர்
225. 132 யானை
226. 131 -தன்னை
227. 131 முடி
228. 131 வயிர
229. 131 வீர
230. 130 இங்கு
231. 129 அம்மா
232. 129 கொடி
233. 129 சில
234. 128 தெய்வ
235. 127 மாருதி
236. 126 உடன்
237. 125 அருள்
238. 125 நான்
239. 124 அன்றி
240. 124 இரண்டு
241. 124 இருந்த
242. 123 உறை
243. 123 புகழ்
244. 123 மேனி
245. 122 இனிது
246. 122 பகழி
247. 122 வானவர்
248. 121 அயில்
249. 120 குன்று
250. 120 நாயகன்
251. 119 கண்டான்
252. 119 வெள்ளம்
253. 118 ஈது
254. 118 மத
255. 118 வரி
256. 117 அமரர்
257. 117 எங்கும்
258. 117 சரம்
259. 116 அரசு
260. 116 ஏறு
261. 115 தரு
262. 115 மண்
263. 115 முலை
264. 115 முற்றும்
265. 114 ஆறு
266. 114 ஆன
267. 114 உரு
268. 114 நிற
269. 113 அண்ணல்
270. 113 கடிது
271. 113 மீன்
272. 112 அறு
273. 112 இரும்
274. 112 உள்ளம்
275. 112 மதி
276. 111 உளது
277. 111 கோள்
278. 111 தார்
279. 111 தேன்
280. 111 முகம்
281. 110 உள்
282. 110 உற்றது
283. 110 உனக்கு
284. 110 ஒத்த
285. 110 தன்னை
286. 110 போது
287. 109 இடம்
288. 109 ஊழி
289. 109 யார்
290. 107 எண்ணி
291. 107 என்பார்
292. 107 என்றார்
293. 107 என்றால்
294. 106 இலை
295. 106 சிறை
296. 105 காலம்
297. 105 கொண்ட
298. 105 மகன்
299. 104 -தோறும்
300. 104 மனம்
301. 103 எய்த
302. 103 சிந்தை
303. 103 நாண்
304. 103 பகை
305. 103 வாங்கி
306. 102 அயல்
307. 102 எயிற்று
308. 102 ஏழும்
309. 102 கடை
310. 102 காதல்
311. 102 நிறை
312. 102 பழி
313. 102 பற்றி
314. 102 வேந்தன்
315. 101 அரிய
316. 100 அல்லால்
317. 100 இடர்
318. 100 உரும்
319. 100 ஏழ்
320. 100 செரு
321. 100 தொழுது
322. 100 படர்
323. 100 பெரு
324. 100 போலும்
325. 99 இன்றி
326. 99 மிசை
327. 98 ஆற்றல்
328. 98 இல
329. 98 உணர்வு
330. 98 என்றும்
331. 98 கிளர்
332. 98 கொடும்
333. 97 இவர்
334. 97 செய்ய
335. 97 தம்பி
336. 96 இந்திரன்
337. 96 எம்
338. 96 கல்
339. 96 நம்
340. 95 அரிது
341. 95 என்ற
342. 94 ஓடி
343. 94 குழல்
344. 94 கொற்ற
345. 94 தொடர்ந்து
346. 94 நேர்
347. 94 பரி
348. 94 போல
349. 93 இனைய
350. 93 நூல்
351. 92 அமர்
352. 92 அன்னது
353. 92 ஆங்கு
354. 92 எல்லை
355. 92 நூறு
356. 92 போனான்
357. 92 வரம்பு
358. 92 வானர
359. 91 தானை
360. 91 மன்னன்
361. 91 மேகம்
362. 90 இகல்
363. 90 இசை
364. 90 -வயின்
365. 90 செறி
366. 90 மறை
367. 90 மாதர்
368. 89 அஞ்சி
369. 89 தண்
370. 89 பார்
371. 89 புறத்து
372. 89 மாலை
373. 89 வென்றி
374. 88 இறை
375. 88 கண்ட
376. 88 களி
377. 88 நிலம்
378. 87 இணை
379. 87 உம்பர்
380. 87 எழ
381. 87 என்னின்
382. 87 கடும்
383. 87 தேவரும்
384. 87 பூம்
385. 87 யாவரும்
386. 87 வல்
387. 86 ஆகும்
388. 86 உளர்
389. 86 எனக்கு
390. 86 ஒக்கும்
391. 86 தொல்
392. 86 புடை
393. 86 வகை
394. 86 வந்தான்
395. 86 வர
396. 85 அல்லது
397. 85 ஊர்
398. 85 திறல்
399. 85 பண்டு
400. 85 மகளிர்
401. 85 மற்றும்
402. 85 வெயில்
403. 84 கையால்
404. 84 சூழ்
405. 84 சொன்னான்
406. 84 நீள்
407. 84 வரு
408. 83 உன்னை
409. 83 -போல்
410. 83 கரை
411. 83 பொறி
412. 83 வளை
413. 82 அமைந்த
414. 82 கண்ணின்
415. 82 செய்து
416. 82 செல்வம்
417. 82 செல
418. 82 தாம்
419. 82 யாவும்
420. 81 ஐயன்
421. 81 தோன்றும்
422. 81 பொங்கு
423. 81 மைந்தன்
424. 81 வண்டு
425. 81 வள்ளல்
426. 80 என்றனன்
427. 80 ஒத்து
428. 80 நறும்
429. 80 நிருதர்
430. 80 பொய்
431. 80 மீது
432. 79 இருந்து
433. 79 தரும்
434. 79 மாரி
435. 78 அம்பு
436. 78 அரசன்
437. 78 ஆர்த்து
438. 78 இள
439. 78 கால
440. 78 கொண்டான்
441. 78 நெடிது
442. 78 நோக்கினான்
443. 78 மொய்
444. 77 காண
445. 77 சொன்ன
446. 77 பெயர்
447. 77 மான்
448. 77 மான
449. 77 விரி
450. 76 அனுமன்
451. 76 எறி
452. 76 ஒத்தது
453. 76 தந்த
454. 76 புரை
455. 76 வணங்கி
456. 75 கண்டார்
457. 75 குன்றம்
458. 75 புகை
459. 75 வந்தது
460. 74 இளம்
461. 74 ஒளிர்
462. 74 கிரி
463. 74 மரம்
464. 74 வெவ்
465. 73 உளன்
466. 73 -வகை
467. 73 கொன்று
468. 73 சின
469. 73 தகை
470. 73 பனி
471. 73 யாம்
472. 73 வாரி
473. 72 அருவி
474. 72 எழுந்த
475. 72 -தனை
476. 72 கடந்து
477. 72 சிந்தி
478. 72 தழுவி
479. 72 தானும்
480. 72 நோக்கும்
481. 72 பிறிது
482. 72 புக
483. 72 மங்கையர்
484. 71 அளவு
485. 71 செய்கை
486. 71 வரம்
487. 70 எழும்
488. 70 பகல்
489. 70 பின்னை
490. 70 புரவி
491. 69 ஆதி
492. 69 உன்னி
493. 69 குரங்கு
494. 69 செயல்
495. 69 செல்லும்
496. 69 திரள்
497. 69 படு
498. 69 போன
499. 69 யாரும்
500. 69 விட்டு
501. 68 அகல்
502. 68 ஆயினும்
503. 68 உலகும்
504. 68 எனை
505. 68 தோன்ற
506. 68 நகை
507. 68 நாடு
508. 68 நிமிர்
509. 68 பெற்ற
510. 68 மன்
511. 68 மாறு
512. 68 யாது
513. 67 ஒர்
514. 67 கவி
515. 67 கோல்
516. 67 மு
517. 67 முன்னம்
518. 67 விழி
519. 66 ஆயிர
520. 66 எய்தினான்
521. 66 -நின்று
522. 66 செல்ல
523. 66 தாய்
524. 66 திங்கள்
525. 66 தேரும்
526. 66 நனி
527. 66 நின்றார்
528. 66 நின்னை
529. 66 பயன்
530. 66 பால்
531. 66 மருங்கு
532. 66 மேரு
533. 65 அன்பு
534. 65 கலை
535. 65 தொடர்
536. 65 பணி
537. 64 அதனை
538. 64 அலங்கல்
539. 64 அலால்
540. 64 அன்னம்
541. 64 கற்றை
542. 64 கிடந்த
543. 64 செ
544. 64 தூய
545. 64 நாம்
546. 64 நின்றது
547. 64 நீங்கி
548. 64 நெருப்பு
549. 64 மயில்
550. 64 முக
551. 64 வாயில்
552. 63 அன்னான்
553. 63 இறுதி
554. 63 எந்தை
555. 63 நாளும்
556. 63 பொலம்
557. 63 மீ
558. 63 வய
559. 62 அறிவு
560. 62 உறும்
561. 62 எனல்
562. 62 -கொலோ
563. 62 திறம்
564. 62 நலம்
565. 62 புக்கான்
566. 62 மற்றை
567. 61 அரக்கர்-தம்
568. 61 இவண்
569. 61 இழை
570. 61 எங்கணும்
571. 61 எழில்
572. 61 எனினும்
573. 61 ஒத்தான்
574. 61 சென்றான்
575. 61 நாகம்
576. 61 பாய்
577. 61 மூன்று
578. 61 மை
579. 61 மொழி
580. 61 வனம்
581. 61 வைத்த
582. 60 சுடு
583. 60 தெரிய
584. 60 நுண்
585. 60 நுதல்
586. 60 பணை
587. 60 பலர்
588. 60 வான
589. 60 வென்று
590. 59 அவள்
591. 59 இன்னும்
592. 59 உயர்ந்த
593. 59 உள்ள
594. 59 -கொலாம்
595. 59 கொலை
596. 59 தாதை
597. 59 படி
598. 59 பலவும்
599. 59 வால்
600. 59 வாலி
601. 58 அகன்
602. 58 ஐயா
603. 58 கண்கள்
604. 58 கரம்
605. 58 குலத்து
606. 58 கோன்
607. 58 தருமம்
608. 58 புனை
609. 58 மாற்றம்
610. 57 அமுது
611. 57 -கண்
612. 57 -வாய்
613. 57 தானே
614. 57 துறை
615. 57 நிழல்
616. 57 மூரி
617. 57 மேலும்
618. 57 வட
619. 56 அணை
620. 56 அல்லன்
621. 56 அலை
622. 56 அன்றால்
623. 56 எயிறு
624. 56 கங்கை
625. 56 காட்டி
626. 56 சிறிது
627. 56 சிறு
628. 56 செவி
629. 56 புறம்
630. 56 பூண்
631. 56 மாய
632. 56 வயங்கு
633. 55 அற்று
634. 55 ஒண்
635. 55 கரு
636. 55 களிறு
637. 55 சிந்த
638. 55 நிறம்
639. 55 நெய்
640. 55 பூண்ட
641. 55 மூன்றும்
642. 55 வீடணன்
643. 55 வெய்ய
644. 54 இட்டு
645. 54 உடைய
646. 54 உதிர
647. 54 உயிரும்
648. 54 உறுதி
649. 54 எடுத்த
650. 54 கொள
651. 54 சீதை
652. 54 தர
653. 54 தெரிந்து
654. 54 தென்
655. 54 மகள்
656. 54 மன்னவன்
657. 54 விசும்பு
658. 54 வைகும்
659. 53 இருக்கை
660. 53 இலர்
661. 53 இளையவன்
662. 53 உண்ட
663. 53 உவமை
664. 53 எய்திய
665. 53 ஏற்ற
666. 53 ஒத்தன
667. 53 கொங்கை
668. 53 தாழ்
669. 53 நீக்கி
670. 53 போதும்
671. 53 வடி
672. 53 விரைவின்
673. 52 இலக்குவன்
674. 52 இன்ன
675. 52 இனிய
676. 52 உவகை
677. 52 ஊன்
678. 52 ஐ
679. 52 ஒருவர்
680. 52 கனி
681. 52 காலை
682. 52 கீழ்
683. 52 குழை
684. 52 கோ
685. 52 சால்
686. 52 தண்டு
687. 52 நீண்ட
688. 52 படைக்கலம்
689. 52 பரவை
690. 52 பிறை
691. 52 பைம்
692. 52 முகில்
693. 52 வீச
694. 51 அரக்கரை
695. 51 இளைய
696. 51 எய்தினார்
697. 51 கெட
698. 51 நீங்கிய
699. 51 பின்னும்
700. 51 புண்
701. 51 முடிவு
702. 51 வீசி
703. 50 அடல்
704. 50 ஆடல்
705. 50 ஆனான்
706. 50 உணர்ந்து
707. 50 ஓட
708. 50 சென்ற
709. 50 தோளான்
710. 50 பெரிய
711. 50 முறுவல்
712. 49 அனல்
713. 49 உவந்து
714. 49 ஒக்க
715. 49 கடலின்
716. 49 கெழு
717. 49 கேள்
718. 49 சிந்தின
719. 49 செய்தான்
720. 49 தளிர்
721. 49 தீய
722. 49 துறந்து
723. 49 நிகர்
724. 49 பொங்கி
725. 49 போனார்
726. 49 மதில்
727. 49 மனத்து
728. 49 விட்டான்
729. 48 அன்னவன்
730. 48 ஆக்கி
731. 48 இமையவர்
732. 48 என்னே
733. 48 ஒப்பு
734. 48 கடன்
735. 48 கடி
736. 48 கமல
737. 48 காவல்
738. 48 கோயில்
739. 48 சீற்றம்
740. 48 சுற்றி
741. 48 சூலம்
742. 48 சோலை
743. 48 தீவினை
744. 48 நவை
745. 48 நிற்க
746. 48 நினைந்து
747. 48 நெஞ்சு
748. 48 நோக்கிய
749. 48 பட்ட
750. 48 புகுந்து
751. 48 புன்
752. 48 வாழ்
753. 48 விதி
754. 47 அழிந்து
755. 47 ஆகிய
756. 47 ஆவது
757. 47 உலகின்
758. 47 என்பான்
759. 47 ஏழு
760. 47 கருமம்
761. 47 சுற்ற
762. 47 சேண்
763. 47 தலைவர்
764. 47 துன்பம்
765. 47 நங்கை
766. 47 நீதி
767. 47 நெடிய
768. 47 பெண்
769. 47 பெற்று
770. 47 பொடி
771. 47 பொறை
772. 47 பொன்னின்
773. 47 முரண்
774. 47 முழு
775. 47 முறையின்
776. 47 வலம்
777. 47 வேள்வி
778. 46 அந்தம்
779. 46 அயன்
780. 46 அலர்
781. 46 ஆசை
782. 46 இரங்கி
783. 46 இவள்
784. 46 இறைவன்
785. 46 என்றலும்
786. 46 கடவுள்
787. 46 செய்யும்
788. 46 தாரை
789. 46 தீது
790. 46 தேரின்
791. 46 நீயே
792. 46 பொழுது
793. 46 மயிர்
794. 46 முகத்து
795. 45 அண்டம்
796. 45 உயிர்க்கு
797. 45 ஏந்தி
798. 45 கண்ணன்
799. 45 கொழும்
800. 45 தவ
801. 45 பசும்
802. 45 பொங்க
803. 45 போக
804. 45 மன
805. 45 மாடு
806. 45 முன்பு
807. 45 வெற்றி
808. 44 ஆயது
809. 44 ஆயின
810. 44 இட்ட
811. 44 இனையன
812. 44 உலகை
813. 44 ஏகி
814. 44 கனக
815. 44 காண்டி
816. 44 காய்
817. 44 குறை
818. 44 குன்றின்
819. 44 கேட்டு
820. 44 கையின்
821. 44 தாங்கி
822. 44 நன்
823. 44 நில
824. 44 நீல
825. 44 மன்னர்
826. 44 மைந்தர்
827. 44 வெந்து
828. 44 வேதம்
829. 43 அவனை
830. 43 அனைத்தும்
831. 43 ஆதலால்
832. 43 இரவி
833. 43 இலாத
834. 43 உதவி
835. 43 என்றே
836. 43 எனது
837. 43 ஏந்து
838. 43 ஓங்கிய
839. 43 -முன்னம்
840. 43 குறி
841. 43 நாடி
842. 43 நான்முகன்
843. 43 நிற்கும்
844. 43 நும்
845. 43 பதம்
846. 43 பின்னர்
847. 43 புக்க
848. 43 மாதோ
849. 43 முற்றிய
850. 43 முன்னே
851. 43 விடம்
852. 43 விடை
853. 43 வேத
854. 42 அழி
855. 42 இடு
856. 42 ஈன்ற
857. 42 உளை
858. 42 உற்றான்
859. 42 எய்தான்
860. 42 ஓடின
861. 42 குரக்கு
862. 42 சேர்
863. 42 திசை-தொறும்
864. 42 நால்
865. 42 நேமி
866. 42 பரதன்
867. 42 பிறந்த
868. 42 மார்பில்
869. 42 முந்து
870. 42 முனி
871. 42 வரவு
872. 42 வாழும்
873. 42 விடு
874. 42 விழுந்து
875. 41 அங்கதன்
876. 41 அற்றன
877. 41 அறிந்து
878. 41 ஆண்தகை
879. 41 இமையோர்
880. 41 இருவரும்
881. 41 உயிர்ப்பு
882. 41 ஒருத்தி
883. 41 -கொடு
884. 41 -தானும்
885. 41 சடை
886. 41 சினத்து
887. 41 சுற்றிய
888. 41 சுற்றும்
889. 41 சொல்லும்
890. 41 சோர
891. 41 தொடர
892. 41 நின்றாள்
893. 41 நொய்தின்
894. 41 நோக்கினன்
895. 41 பரந்து
896. 41 பவள
897. 41 மருந்து
898. 41 முதலிய
899. 41 யாதும்
900. 41 வண்ண
901. 41 வண்ணம்
902. 41 விரிந்த
903. 41 விரை
904. 41 வீடு
905. 40 அஃது
906. 40 அஞ்சன
907. 40 ஆதலின்
908. 40 ஆர்த்தன
909. 40 ஆர்ப்ப
910. 40 ஆள்
911. 40 இதழ்
912. 40 இரண்டும்
913. 40 இல்லா
914. 40 இற்று
915. 40 உயிரை
916. 40 உளார்
917. 40 கருத்து
918. 40 காணாய்
919. 40 கோடு
920. 40 சினம்
921. 40 சுமந்து
922. 40 தனை
923. 40 திறந்து
924. 40 துயில்
925. 40 தொடர்ந்த
926. 40 நோய்
927. 40 பாதம்
928. 40 பிழை
929. 40 பூசல்
930. 40 மகர
931. 40 மடந்தையர்
932. 40 மிடல்
933. 40 முழுதும்
934. 40 மெய்ம்மை
935. 40 வானரம்
936. 39 அகம்
937. 39 அருகு
938. 39 அனையது
939. 39 இயற்றி
940. 39 இரட்டி
941. 39 இலன்
942. 39 இன்னம்
943. 39 உரிய
944. 39 உரைத்து
945. 39 உறையும்
946. 39 எல்
947. 39 ஒன்றோ
948. 39 ஓசை
949. 39 காலன்
950. 39 கான்
951. 39 கூற
952. 39 செம்பொன்
953. 39 சொல்ல
954. 39 தம்மை
955. 39 தா
956. 39 நறை
957. 39 பழுது
958. 39 பிடித்து
959. 39 பிறர்
960. 39 பெருமை
961. 39 மாசு
962. 39 மீண்டு
963. 39 யாவர்
964. 39 வஞ்சனை
965. 39 வாச
966. 39 வானம்
967. 39 வானோர்
968. 39 வெள்ளி
969. 39 வேர்
970. 38 அசனி
971. 38 அடுத்த
972. 38 அற்ற
973. 38 இருவர்
974. 38 இவனை
975. 38 இறைஞ்சி
976. 38 ஈறு
977. 38 உரைத்த
978. 38 எய்தும்
979. 38 என்னவே
980. 38 ஏக
981. 38 ஓங்கு
982. 38 கள்
983. 38 காலத்து
984. 38 குரல்
985. 38 கூந்தல்
986. 38 கோதை
987. 38 ஞாலம்
988. 38 தோன்றினான்
989. 38 நாம
990. 38 நிரை
991. 38 நீயும்
992. 38 பத்து
993. 38 பன்னி
994. 38 மழு
995. 38 மார்பின்
996. 38 யாக்கை
997. 38 வீழ்
998. 38 வேண்டும்
999. 38 வேண்டுமோ
1000. 37 அடு
1001. 37 அதன்
1002. 37 ஆன்ற
1003. 37 இராகவன்
1004. 37 உடனே
1005. 37 உயிர்த்து
1006. 37 உரம்
1007. 37 ஏது
1008. 37 ஏவல்
1009. 37 காலின்
1010. 37 கூறி
1011. 37 கொம்பு
1012. 37 கோல
1013. 37 சங்கம்
1014. 37 செய்வது
1015. 37 தந்து
1016. 37 நஞ்சு
1017. 37 பறித்து
1018. 37 பாழி
1019. 37 பூத்த
1020. 37 போயினான்
1021. 37 மறம்
1022. 37 மனை
1023. 37 முரசு
1024. 37 முற்றி
1025. 37 முன்னர்
1026. 37 முனிவரும்
1027. 37 மெல்
1028. 37 வாழி
1029. 37 விம்மி
1030. 37 வீழ்ந்து
1031. 36 அப்பால்
1032. 36 அயோத்தி
1033. 36 அழல்
1034. 36 இடி
1035. 36 இழந்து
1036. 36 இன
1037. 36 உகு
1038. 36 உற்றார்
1039. 36 ஏறி
1040. 36 ஒருங்கு
1041. 36 ஓத
1042. 36 கண்டும்
1043. 36 காடு
1044. 36 கூறினான்
1045. 36 கையில்
1046. 36 சூழ
1047. 36 தூ
1048. 36 தேடி
1049. 36 புதல்வன்
1050. 36 முழை
1051. 36 முற்ற
1052. 36 முனிவர்
1053. 36 வையம்
1054. 35 அடைந்த
1055. 35 அல்குல்
1056. 35 அலது
1057. 35 அழகு
1058. 35 ஆரியன்
1059. 35 இன்னது
1060. 35 உள்ளத்து
1061. 35 எந்தாய்
1062. 35 களம்
1063. 35 காண்
1064. 35 காத்து
1065. 35 கூறு
1066. 35 சென்றது
1067. 35 சென்றார்
1068. 35 சேனையை
1069. 35 சோரி
1070. 35 நின்றனன்
1071. 35 பரந்த
1072. 35 பாசம்
1073. 35 புகல்
1074. 35 புள்
1075. 35 பொலி
1076. 35 மானம்
1077. 35 மூ
1078. 35 மேல்_நாள்
1079. 35 யானும்
1080. 35 வீங்கு
1081. 34 அஞ்ச
1082. 34 அவனும்
1083. 34 அழுது
1084. 34 அளிக்கும்
1085. 34 அன்றியும்
1086. 34 ஆமோ
1087. 34 ஆர்த்த
1088. 34 ஈசன்
1089. 34 உமிழ்
1090. 34 எறிந்து
1091. 34 என்றனர்
1092. 34 ஓடும்
1093. 34 கணத்து
1094. 34 கற்பக
1095. 34 கூர்
1096. 34 கோது
1097. 34 சோதி
1098. 34 தவத்தின்
1099. 34 திக்கு
1100. 34 திணி
1101. 34 தொகை
1102. 34 தோன்றிய
1103. 34 பிரிந்து
1104. 34 பேய்
1105. 34 பொர
1106. 34 போலாம்
1107. 34 போன்று
1108. 34 மறு
1109. 34 மார்பு
1110. 34 வல்லை
1111. 34 வாழ்வு
1112. 34 விண்ணவர்
1113. 34 வீழ்ந்த
1114. 34 வெள்
1115. 33 அரா
1116. 33 அறுத்து
1117. 33 அனையான்
1118. 33 இருத்தி
1119. 33 உண்
1120. 33 உணர்
1121. 33 உருத்து
1122. 33 உலகமும்
1123. 33 உனை
1124. 33 எங்கு
1125. 33 கங்குல்
1126. 33 கண்டனன்
1127. 33 கமலம்
1128. 33 கருணை
1129. 33 குடை
1130. 33 கேடு
1131. 33 கொழுந்து
1132. 33 சுட
1133. 33 சுந்தர
1134. 33 சூழ்ந்த
1135. 33 செய
1136. 33 சேய்
1137. 33 சொல்லி
1138. 33 தவன்
1139. 33 தள்ளி
1140. 33 தாங்கிய
1141. 33 தேவியை
1142. 33 தொடுத்து
1143. 33 தோய்
1144. 33 நிமிர்ந்து
1145. 33 நீங்க
1146. 33 பிறவும்
1147. 33 பின்பு
1148. 33 புது
1149. 33 பெய்
1150. 33 பெரிது
1151. 33 மறி
1152. 33 மன்னோ
1153. 33 யானையின்
1154. 33 வானில்
1155. 33 விட்ட
1156. 33 வில்லும்
1157. 33 வெள்ள
1158. 33 வேந்தர்
1159. 32 அடை
1160. 32 அந்தம்_இல்
1161. 32 அரக்கியர்
1162. 32 அரசர்
1163. 32 அரம்பையர்
1164. 32 அல
1165. 32 அழிவு
1166. 32 அன்னை
1167. 32 ஆர்த்தான்
1168. 32 இந்த
1169. 32 இராமனை
1170. 32 இருந்தனன்
1171. 32 இலான்
1172. 32 இழைத்த
1173. 32 உருவ
1174. 32 உருவம்
1175. 32 எண்ணும்
1176. 32 ஓதை
1177. 32 கணம்
1178. 32 கதிரவன்
1179. 32 காம
1180. 32 கானம்
1181. 32 குறித்து
1182. 32 கேட்ட
1183. 32 சென்றன
1184. 32 தம்பியும்
1185. 32 தம்பியை
1186. 32 தழல்
1187. 32 தனு
1188. 32 தானவர்
1189. 32 தீர்
1190. 32 நளிர்
1191. 32 நாட்டு
1192. 32 நிமிர்ந்த
1193. 32 நிலா
1194. 32 நிறத்து
1195. 32 நெஞ்சம்
1196. 32 பண்
1197. 32 பிறந்து
1198. 32 பிறவி
1199. 32 மட
1200. 32 மண்ணிடை
1201. 32 மதம்
1202. 32 மாவும்
1203. 32 மாளிகை
1204. 32 முழங்கு
1205. 32 முன்னை
1206. 32 மௌலி
1207. 32 வாழ்க்கை
1208. 32 விசும்பிடை
1209. 32 விளக்கு
1210. 32 வெய்யவன்
1211. 32 வேரொடும்
1212. 31 அகில்
1213. 31 அமை
1214. 31 அருக்கன்
1215. 31 அன்றேல்
1216. 31 அன
1217. 31 ஆகின்
1218. 31 ஆடு
1219. 31 ஆண்மை
1220. 31 ஆணை
1221. 31 ஆயின்
1222. 31 ஆயினான்
1223. 31 இன்மை
1224. 31 இன்னல்
1225. 31 உருவி
1226. 31 உலகில்
1227. 31 உலாம்
1228. 31 ஊறு
1229. 31 எங்கள்
1230. 31 எவரும்
1231. 31 எவையும்
1232. 31 எழுந்தது
1233. 31 என்பர்
1234. 31 ஐயம்
1235. 31 ஒத்தார்
1236. 31 ஒப்பன
1237. 31 -காறும்
1238. 31 கடலும்
1239. 31 கணக்கு
1240. 31 களத்து
1241. 31 காணும்
1242. 31 காதலின்
1243. 31 குற்றம்
1244. 31 சிந்தனை
1245. 31 செருவில்
1246. 31 தலைகள்
1247. 31 தீமை
1248. 31 துறந்த
1249. 31 நாள்_மலர்
1250. 31 நீலன்
1251. 31 பயில்
1252. 31 பாராய்
1253. 31 புக்கார்
1254. 31 பெற்றி
1255. 31 பொரு_இல்
1256. 31 முத்து
1257. 31 முனிவன்
1258. 31 யாவர்க்கும்
1259. 31 வந்தார்
1260. 31 வாசகம்
1261. 31 வாய்மை
1262. 31 விசை
1263. 31 வென்ற
1264. 30 அடங்க
1265. 30 அமைய
1266. 30 அரக்கனை
1267. 30 அரவு
1268. 30 அல்ல
1269. 30 ஆக்கிய
1270. 30 ஆர்கலி
1271. 30 ஆரம்
1272. 30 இருந்தான்
1273. 30 இழி
1274. 30 இன்றே
1275. 30 உண்ணும்
1276. 30 உயிர்க்கும்
1277. 30 எறிந்த
1278. 30 என்னோ
1279. 30 ஒழிய
1280. 30 -மிசை
1281. 30 கடந்த
1282. 30 காலும்
1283. 30 குவளை
1284. 30 கைகள்
1285. 30 கொல்லும்
1286. 30 சால
1287. 30 செக்கர்
1288. 30 சேனையும்
1289. 30 துயரம்
1290. 30 தூவி
1291. 30 தோல்
1292. 30 தோளாய்
1293. 30 பாற்கடல்
1294. 30 புயல்
1295. 30 பொருது
1296. 30 பொழி
1297. 30 போன்றவே
1298. 30 மகுடம்
1299. 30 மந்திர
1300. 30 மலையும்
1301. 30 மார்பிடை
1302. 30 மீள
1303. 30 முதல
1304. 30 மைந்த
1305. 30 யானே
1306. 30 வந்தனன்
1307. 30 வேலையும்
1308. 29 அந்த
1309. 29 அந்தரம்
1310. 29 அமரரும்
1311. 29 அரக்கனும்
1312. 29 அவிழ்
1313. 29 அளப்ப
1314. 29 ஆடும்
1315. 29 ஆர்ப்பு
1316. 29 இட
1317. 29 இதற்கு
1318. 29 இழிந்து
1319. 29 ஈர்
1320. 29 உடையான்
1321. 29 உணர
1322. 29 உருமின்
1323. 29 என்-கொல்
1324. 29 -தம்மை
1325. 29 -போது
1326. 29 கடிதின்
1327. 29 காணா
1328. 29 கிளை
1329. 29 கொண்டார்
1330. 29 சூரியன்
1331. 29 சொல்லினான்
1332. 29 தந்தை
1333. 29 துகில்
1334. 29 துளி
1335. 29 தெண்
1336. 29 நகு
1337. 29 நறு
1338. 29 நின்றவன்
1339. 29 நீரும்
1340. 29 பார்த்து
1341. 29 புரி
1342. 29 போக்கி
1343. 29 மருங்குல்
1344. 29 மாதிரம்
1345. 29 மாயை
1346. 29 மானிடர்
1347. 29 முடுகி
1348. 29 மூ-வகை
1349. 29 வள்
1350. 29 வளர்
1351. 29 வார்த்தை
1352. 29 வீரம்
1353. 29 வெய்யோன்
1354. 29 வேலையின்
1355. 28 அணங்கு
1356. 28 அவண்
1357. 28 ஆயிடை
1358. 28 இரிந்து
1359. 28 இலங்கு
1360. 28 இளவல்
1361. 28 இற
1362. 28 உக்கன
1363. 28 உகும்
1364. 28 உரைப்பது
1365. 28 உறழ்
1366. 28 என்றாலும்
1367. 28 ஐந்து
1368. 28 கடு
1369. 28 கண்டேன்
1370. 28 கரிய
1371. 28 கற்பு
1372. 28 கறை
1373. 28 காற்று
1374. 28 கேழ்
1375. 28 சுமந்த
1376. 28 செவ்வி
1377. 28 சேவடி
1378. 28 தக்க
1379. 28 திரிந்து
1380. 28 திறத்து
1381. 28 தெறு
1382. 28 தொடை
1383. 28 தொல்லை
1384. 28 நம்பி
1385. 28 நா
1386. 28 நான்மறை
1387. 28 நோக்கின்
1388. 28 படைகள்
1389. 28 பாய
1390. 28 போம்
1391. 28 மங்கல
1392. 28 மங்கை
1393. 28 மடுத்து
1394. 28 மாயம்
1395. 28 முறைமுறை
1396. 28 மேருவை
1397. 28 வானின்
1398. 28 விட
1399. 28 வீழ்ந்தான்
1400. 28 வெம்பு
1401. 28 வேய்
1402. 28 வேலையை
1403. 28 வைத்து
1404. 27 அகத்து
1405. 27 அல்
1406. 27 அலகு
1407. 27 அன்னார்
1408. 27 அன்னாள்
1409. 27 ஆளி
1410. 27 ஆளும்
1411. 27 இழந்த
1412. 27 இறந்து
1413. 27 உண்மை
1414. 27 உதிரம்
1415. 27 ஊடு
1416. 27 எண்ண
1417. 27 எண்ணின்
1418. 27 என்னினும்
1419. 27 ஏனை
1420. 27 -என
1421. 27 -முன்
1422. 27 -வண்ணம்
1423. 27 கயல்
1424. 27 கவசம்
1425. 27 காக்கும்
1426. 27 காண்டியால்
1427. 27 கூர
1428. 27 கூற்று
1429. 27 கையும்
1430. 27 கொண்டல்
1431. 27 கொள்ள
1432. 27 கொற்றவன்
1433. 27 சிரம்
1434. 27 செய்தது
1435. 27 செல்
1436. 27 செல்வன்
1437. 27 தரை
1438. 27 திசைகள்
1439. 27 துன்று
1440. 27 தூது
1441. 27 நூறி
1442. 27 பற்றிய
1443. 27 பாடல்
1444. 27 பொருப்பு
1445. 27 மண்ணும்
1446. 27 யோசனை
1447. 27 விண்ணோர்
1448. 27 வீரரும்
1449. 27 வெம்மை
1450. 26 அந்தோ
1451. 26 அரக்கரும்
1452. 26 அவுணர்
1453. 26 அறிய
1454. 26 அன்னவர்
1455. 26 அனையவன்
1456. 26 இடத்து
1457. 26 இராமனும்
1458. 26 உயர்ந்து
1459. 26 உலகத்து
1460. 26 உலப்பு
1461. 26 -கால்
1462. 26 -காலை
1463. 26 கட்டி
1464. 26 கட
1465. 26 கருதி
1466. 26 கலுழன்
1467. 26 கவியின்
1468. 26 கன்று
1469. 26 காலையில்
1470. 26 கிடந்தது
1471. 26 கிடந்து
1472. 26 குளிர்
1473. 26 கொல்ல
1474. 26 சென்னி
1475. 26 சேவகன்
1476. 26 தகைய
1477. 26 தள்ள
1478. 26 தனக்கு
1479. 26 தாங்கும்
1480. 26 தாவி
1481. 26 திருவின்
1482. 26 துப்பு
1483. 26 தும்பி
1484. 26 நாறு
1485. 26 நின்றன
1486. 26 நினையும்
1487. 26 நீத்த
1488. 26 நெற்றி
1489. 26 பட்டு
1490. 26 பிடி
1491. 26 புவி
1492. 26 பூதம்
1493. 26 போயினார்
1494. 26 மண்டபம்
1495. 26 வடிவு
1496. 26 வயிறு
1497. 26 வாளிகள்
1498. 26 விசும்பின்
1499. 26 வீரனும்
1500. 26 வீழ
1501. 26 வெள்ளத்து
1502. 26 வெளி
1503. 26 வேக
1504. 26 வேதியர்
1505. 25 அஞ்சல்
1506. 25 அடா
1507. 25 அந்தணர்
1508. 25 அல்லை
1509. 25 அள்ளி
1510. 25 ஆசு
1511. 25 ஆடவர்
1512. 25 ஆண்
1513. 25 ஆரும்
1514. 25 இதனை
1515. 25 இராக்கதர்
1516. 25 இரைத்து
1517. 25 இன்னே
1518. 25 என்-வயின்
1519. 25 ஏழை
1520. 25 ஒப்ப
1521. 25 -ஆயின்
1522. 25 -நின்றும்
1523. 25 -பாலதோ
1524. 25 -மன்னோ
1525. 25 கண்டவர்
1526. 25 கண்டிலர்
1527. 25 கதிரோன்
1528. 25 கலந்த
1529. 25 கற்பின்
1530. 25 காரியம்
1531. 25 கூற்றம்
1532. 25 சங்கு
1533. 25 செய்தார்
1534. 25 செயிர்
1535. 25 செறிந்த
1536. 25 சேர்ந்தான்
1537. 25 சொல்லுவான்
1538. 25 தூதன்
1539. 25 தெய்வம்
1540. 25 தென்றல்
1541. 25 தோன்றல்
1542. 25 நக்கான்
1543. 25 நகரம்
1544. 25 நிலத்து
1545. 25 நின்றேன்
1546. 25 பரம்
1547. 25 பரு
1548. 25 பாவம்
1549. 25 புல்
1550. 25 புல்லி
1551. 25 புவனம்
1552. 25 பொருத
1553. 25 பொரும்
1554. 25 போன்றன
1555. 25 மருப்பு
1556. 25 மழலை
1557. 25 மறைந்து
1558. 25 மூதூர்
1559. 25 மேயினான்
1560. 25 வருக
1561. 25 வாளும்
1562. 25 விஞ்சை
1563. 25 விரைந்து
1564. 25 வேலையில்
1565. 24 அந்தணன்
1566. 24 அரக்கி
1567. 24 அரவம்
1568. 24 அரிதின்
1569. 24 அலங்கு
1570. 24 அன்னவை
1571. 24 ஆர்த்தார்
1572. 24 ஆர
1573. 24 இயம்
1574. 24 இரதம்
1575. 24 இன்பம்
1576. 24 இனிதின்
1577. 24 ஈந்த
1578. 24 உச்சி
1579. 24 உலகுக்கு
1580. 24 உலைவு
1581. 24 உழை
1582. 24 உள்ளார்
1583. 24 உற்றன
1584. 24 உறவு
1585. 24 எய்தினன்
1586. 24 ஏ
1587. 24 ஏங்கி
1588. 24 ஏற
1589. 24 ஓடை
1590. 24 ஓதி
1591. 24 கடலில்
1592. 24 கண்டது
1593. 24 கள்ள
1594. 24 கறங்கு
1595. 24 கன்னி
1596. 24 குரிசில்
1597. 24 சனகன்
1598. 24 சீதையை
1599. 24 சீறி
1600. 24 தனது
1601. 24 தின்று
1602. 24 தீம்
1603. 24 தீர
1604. 24 தூதர்
1605. 24 தேவி
1606. 24 தொடு
1607. 24 தோளினான்
1608. 24 நாமம்
1609. 24 படும்
1610. 24 படைத்த
1611. 24 பண்பு
1612. 24 பயந்த
1613. 24 பள்ளி
1614. 24 பாடு
1615. 24 பாவை
1616. 24 பின்னரும்
1617. 24 பெற
1618. 24 பேதை
1619. 24 பேழ்
1620. 24 போல்வன
1621. 24 மடங்கல்
1622. 24 மண்ணில்
1623. 24 மல்
1624. 24 மன்றல்
1625. 24 மேருவின்
1626. 24 வருவது
1627. 24 வாயால்
1628. 24 வானத்து
1629. 24 விருந்து
1630. 24 விரும்பி
1631. 24 விலக்கி
1632. 24 விளம்ப
1633. 24 வீசிய
1634. 24 வெகுளி
1635. 24 வெற்பு
1636. 23 அச்சம்
1637. 23 அமுதம்
1638. 23 அவர்க்கு
1639. 23 அளவில்
1640. 23 அன்பின்
1641. 23 அனைவரும்
1642. 23 ஆடி
1643. 23 ஆதல்
1644. 23 இயம்பி
1645. 23 இரக்கம்
1646. 23 இருக்கும்
1647. 23 இருந்தது
1648. 23 இலது
1649. 23 இற்ற
1650. 23 உணர்ந்த
1651. 23 உருவு
1652. 23 எறுழ்
1653. 23 ஏந்திய
1654. 23 ஒன்றை
1655. 23 கண்டால்
1656. 23 காட்ட
1657. 23 கிடந்தன
1658. 23 குரங்கின்
1659. 23 கொணர்ந்து
1660. 23 கொற்றம்
1661. 23 கோலம்
1662. 23 சிந்தையின்
1663. 23 சில்
1664. 23 சீயம்
1665. 23 செல்வன
1666. 23 தக்கது
1667. 23 திரிய
1668. 23 துகள்
1669. 23 துரந்த
1670. 23 தோளும்
1671. 23 நடுவண்
1672. 23 நடை
1673. 23 நாளை
1674. 23 நிறைந்த
1675. 23 நினக்கு
1676. 23 பாயும்
1677. 23 பிண
1678. 23 பிணி
1679. 23 புடைத்து
1680. 23 புரம்
1681. 23 போதி
1682. 23 போந்து
1683. 23 போயினன்
1684. 23 போரில்
1685. 23 போன்ற
1686. 23 மயங்கி
1687. 23 மன்னவர்
1688. 23 மனத்தின்
1689. 23 மனமும்
1690. 23 மாட
1691. 23 மாண்டு
1692. 23 முந்தி
1693. 23 மும்மை
1694. 23 முனை
1695. 23 மேலை
1696. 23 யாறு
1697. 23 யானையும்
1698. 23 வதனம்
1699. 23 வரன்முறை
1700. 23 வாழ்த்தி
1701. 23 வானகம்
1702. 23 வானிடை
1703. 23 விலங்கல்
1704. 23 விளங்கும்
1705. 23 வெய்து
1706. 22 அகல
1707. 22 அபயம்
1708. 22 அரவின்
1709. 22 அழுத
1710. 22 அளவு_இல்
1711. 22 அனுமனும்
1712. 22 ஆணையால்
1713. 22 ஆர்த்தது
1714. 22 ஆலம்
1715. 22 ஆழியான்
1716. 22 ஆனை
1717. 22 இசைத்தான்
1718. 22 இத்தனை
1719. 22 இந்து
1720. 22 இயைந்த
1721. 22 இழந்தன
1722. 22 இன்னன
1723. 22 உண்ண
1724. 22 எத்தனை
1725. 22 ஐம்
1726. 22 ஒத்தனன்
1727. 22 ஒன்றின்
1728. 22 -தன்னால்
1729. 22 -மேலும்
1730. 22 கண்ணும்
1731. 22 கணவன்
1732. 22 கதுவ
1733. 22 கலந்து
1734. 22 களிறும்
1735. 22 காசு
1736. 22 காணிய
1737. 22 காரணம்
1738. 22 காவலன்
1739. 22 கிளர்ந்து
1740. 22 குலாம்
1741. 22 குவவு
1742. 22 கேள்வி
1743. 22 கேளா
1744. 22 கைகளால்
1745. 22 கொடுத்து
1746. 22 சிவந்த
1747. 22 சென்றனன்
1748. 22 தீரும்
1749. 22 துரந்தான்
1750. 22 தெரி
1751. 22 தெவ்
1752. 22 தேவர்கள்
1753. 22 தொடி
1754. 22 தோள்கள்
1755. 22 தோன்றி
1756. 22 நல்கி
1757. 22 நாகர்
1758. 22 நாண
1759. 22 நிமிர
1760. 22 பகு
1761. 22 பட்டது
1762. 22 படர
1763. 22 படையும்
1764. 22 பரிசு
1765. 22 பறவை
1766. 22 பூண்டு
1767. 22 பொலன்
1768. 22 பொலிந்த
1769. 22 பொலிந்தது
1770. 22 மணியின்
1771. 22 மலையின்
1772. 22 மழையின்
1773. 22 மாற்றி
1774. 22 மிதிலை
1775. 22 மீட்டும்
1776. 22 முடித்து
1777. 22 முளரி
1778. 22 மேக
1779. 22 யாவரே
1780. 22 வனத்து
1781. 22 வாங்கிய
1782. 22 விசும்பில்
1783. 22 விசைத்து
1784. 22 விசையின்
1785. 22 விளைந்தது
1786. 22 வினையின்
1787. 22 வெருவி
1788. 21 அண்ட
1789. 21 அண்ணலும்
1790. 21 அதிர்
1791. 21 அம்பால்
1792. 21 அருளின்
1793. 21 அல்லர்
1794. 21 அவற்கு
1795. 21 அளித்த
1796. 21 அறத்தின்
1797. 21 அறை
1798. 21 அனுமனை
1799. 21 ஆடக
1800. 21 ஆர்த்தனர்
1801. 21 இம்பர்
1802. 21 உகிர்
1803. 21 உடைத்து
1804. 21 உணர்ந்தான்
1805. 21 உதவும்
1806. 21 உம்பரும்
1807. 21 உரை-செய
1808. 21 உரைக்கும்
1809. 21 உரைத்தான்
1810. 21 உலகங்கள்
1811. 21 உளரோ
1812. 21 உறா
1813. 21 எதிரே
1814. 21 எம்பி
1815. 21 எரியும்
1816. 21 எழுந்தான்
1817. 21 என்ப
1818. 21 ஏகினான்
1819. 21 ஏவி
1820. 21 ஒன்றால்
1821. 21 ஓங்கி
1822. 21 ஓங்கும்
1823. 21 -செய
1824. 21 கரன்
1825. 21 கனை
1826. 21 காதலன்
1827. 21 குடர்
1828. 21 குண்டலம்
1829. 21 குழாம்
1830. 21 குறித்த
1831. 21 கேட்டலும்
1832. 21 கேட்டான்
1833. 21 கொடிய
1834. 21 கொடுத்த
1835. 21 கொள்கை
1836. 21 கொன்றான்
1837. 21 சந்திரன்
1838. 21 சிகை
1839. 21 சிந்தையான்
1840. 21 சிலம்பு
1841. 21 செல்வ
1842. 21 தலைவன்
1843. 21 தவர்
1844. 21 தன்மையும்
1845. 21 திரியும்
1846. 21 தீர்ந்த
1847. 21 தீர்ந்தான்
1848. 21 தேரொடும்
1849. 21 தொடுத்த
1850. 21 தொழும்
1851. 21 தோளை
1852. 21 தோற்றம்
1853. 21 நண்ணி
1854. 21 நல்கும்
1855. 21 நாணும்
1856. 21 நாயக
1857. 21 நெறியின்
1858. 21 நோக்கினர்
1859. 21 பற்று
1860. 21 பாரிடை
1861. 21 பாரில்
1862. 21 பிறங்கு
1863. 21 புகும்
1864. 21 புயத்து
1865. 21 புலன்
1866. 21 பொழில்
1867. 21 போயின
1868. 21 மஞ்சு
1869. 21 மடந்தை
1870. 21 மண்டலம்
1871. 21 மந்தரம்
1872. 21 மரபின்
1873. 21 மலர்ந்த
1874. 21 மற
1875. 21 மறைய
1876. 21 முனிவு
1877. 21 மூண்டு
1878. 21 மூலம்
1879. 21 மேகலை
1880. 21 யாவது
1881. 21 யாழ்
1882. 21 வஞ்சி
1883. 21 வலியும்
1884. 21 வன
1885. 21 வாளால்
1886. 21 வானவன்
1887. 21 விண்ணிடை
1888. 21 விண்ணில்
1889. 21 விரிஞ்சன்
1890. 21 வில்லின்
1891. 21 வினையம்
1892. 21 வேலும்
1893. 21 வேழம்
1894. 20 அஃதே
1895. 20 அந்தரத்து
1896. 20 அமிழ்து
1897. 20 அரியது
1898. 20 அல்லேன்
1899. 20 அலைத்து
1900. 20 அவரை
1901. 20 அளவும்
1902. 20 ஆகுமோ
1903. 20 ஆசி
1904. 20 ஆட
1905. 20 ஆயினார்
1906. 20 இடையே
1907. 20 இயம்ப
1908. 20 இருக்க
1909. 20 இல்லான்
1910. 20 இல்லையால்
1911. 20 ஈட்டம்
1912. 20 ஈர்த்து
1913. 20 உண்டே
1914. 20 உயிர்கள்
1915. 20 உலைய
1916. 20 உள்ளமும்
1917. 20 உளோர்
1918. 20 உன்னா
1919. 20 ஊரும்
1920. 20 எரிந்து
1921. 20 எழுந்தன
1922. 20 எழுந்தனன்
1923. 20 எற்ற
1924. 20 எற்றி
1925. 20 ஏகு
1926. 20 ஏதும்
1927. 20 ஏய்
1928. 20 ஏயின
1929. 20 ஏவ
1930. 20 ஏறும்
1931. 20 ஐயனும்
1932. 20 ஒன்றே
1933. 20 ஓங்கல்
1934. 20 கடலை
1935. 20 கண்டாள்
1936. 20 கண்ணினான்
1937. 20 கண்ணீர்
1938. 20 கணையால்
1939. 20 கலம்
1940. 20 குயில்
1941. 20 கோவை
1942. 20 சான்று
1943. 20 சுருதி
1944. 20 சூழல்
1945. 20 சேறு
1946. 20 சொன்னாள்
1947. 20 சோர்வு
1948. 20 தம்தம்
1949. 20 தயரதன்
1950. 20 தருக
1951. 20 தருமமும்
1952. 20 தழை
1953. 20 திரி
1954. 20 திறன்
1955. 20 தீண்ட
1956. 20 தீர்ந்து
1957. 20 தீரா
1958. 20 துள்ளி
1959. 20 தேவர்-தம்
1960. 20 தேவரை
1961. 20 தேனும்
1962. 20 நடு
1963. 20 நிவந்த
1964. 20 நீங்கினார்
1965. 20 நீட்டி
1966. 20 நீடு
1967. 20 நெஞ்சன்
1968. 20 படையை
1969. 20 பண்டை
1970. 20 பயம்
1971. 20 பாம்பு
1972. 20 பிரிந்த
1973. 20 பிழைப்பு
1974. 20 புகன்றான்
1975. 20 புகுந்த
1976. 20 புலவர்
1977. 20 பூவும்
1978. 20 பெறும்
1979. 20 பொருக்கென
1980. 20 போக்கு
1981. 20 போவது
1982. 20 மகனை
1983. 20 மந்திரம்
1984. 20 மாத்திரத்து
1985. 20 மிகை
1986. 20 முதுகு
1987. 20 முந்தை
1988. 20 முனியும்
1989. 20 மைந்தனும்
1990. 20 வந்தனை
1991. 20 வரம்பு_இல்
1992. 20 விடும்
1993. 20 விலங்கு
1994. 20 வீசும்
1995. 20 வீரனை
1996. 20 வேண்டின்
1997. 19 அஞ்சு
1998. 19 அடியேன்
1999. 19 அம்பின்
2000. 19 அமைந்து
2001. 19 அலாது
2002. 19 அன்பினால்
2003. 19 அனங்கன்
2004. 19 ஆர்க்கும்
2005. 19 ஆறும்
2006. 19 இடும்
2007. 19 இடையூறு
2008. 19 இதன்
2009. 19 இமைப்பின்
2010. 19 இயற்கை
2011. 19 இற்றது
2012. 19 இன்மையால்
2013. 19 ஈங்கு
2014. 19 உக்க
2015. 19 உண்டால்
2016. 19 உம்
2017. 19 உலகினை
2018. 19 உழல்
2019. 19 ஊழியின்
2020. 19 எய்தியது
2021. 19 எரிந்த
2022. 19 எவர்க்கும்
2023. 19 எழுக
2024. 19 எறிந்தன
2025. 19 எறிந்தான்
2026. 19 எனில்
2027. 19 ஏகும்
2028. 19 ஏற்றி
2029. 19 ஏறினான்
2030. 19 ஒப்பது
2031. 19 ஒருவனை
2032. 19 ஒளித்து
2033. 19 -தலை
2034. 19 கண்டனர்
2035. 19 கண்ணான்
2036. 19 கதம்
2037. 19 காட்டும்
2038. 19 காண்-மின்
2039. 19 காலமும்
2040. 19 காலனும்
2041. 19 காலையின்
2042. 19 கூட
2043. 19 கூறலும்
2044. 19 கூறுவான்
2045. 19 கொண்டது
2046. 19 கோத்து
2047. 19 சிங்க
2048. 19 சிந்தையர்
2049. 19 சிலையின்
2050. 19 சுவை
2051. 19 சுற்று
2052. 19 செம்மல்
2053. 19 செய்தாய்
2054. 19 செய்வான்
2055. 19 சே
2056. 19 சொரி
2057. 19 தவழ்
2058. 19 தழுவ
2059. 19 தன்மையை
2060. 19 திரண்டு
2061. 19 துணித்து
2062. 19 தூளி
2063. 19 தொண்டை
2064. 19 தொளை
2065. 19 தோகை
2066. 19 தோடு
2067. 19 தோமரம்
2068. 19 நதி
2069. 19 நயனம்
2070. 19 நறவு
2071. 19 நாதன்
2072. 19 நாய்
2073. 19 நாளில்
2074. 19 நில்
2075. 19 நின்றவர்
2076. 19 நீங்கினான்
2077. 19 நொந்து
2078. 19 பக்கம்
2079. 19 பண்ணை
2080. 19 பதி
2081. 19 பரந்தது
2082. 19 பரிதி
2083. 19 பாவி
2084. 19 பிளந்து
2085. 19 புகுந்தது
2086. 19 புணரி
2087. 19 புய
2088. 19 புரந்தரன்
2089. 19 புலி
2090. 19 பூவை
2091. 19 பெறல்
2092. 19 பொதி
2093. 19 பொலிந்து
2094. 19 மாக
2095. 19 மிடைந்த
2096. 19 மின்னும்
2097. 19 மீட்டு
2098. 19 முதல்வர்
2099. 19 முரசம்
2100. 19 முனிந்து
2101. 19 மூக்கு
2102. 19 மேன்மேல்
2103. 19 யாணர்
2104. 19 யார்க்கும்
2105. 19 வசை
2106. 19 வந்தன
2107. 19 வல்லி
2108. 19 வழங்கு
2109. 19 வள
2110. 19 வாயின்
2111. 19 வானமும்
2112. 19 விண்ணின்
2113. 19 விழ
2114. 19 விளங்கு
2115. 19 விறல்
2116. 19 வீரரை
2117. 19 வெகுண்டு
2118. 19 வெல்லும்
2119. 19 வேறும்
2120. 18 அடங்கலும்
2121. 18 அடைய
2122. 18 அண்டமும்
2123. 18 அத்தனை
2124. 18 அந்தி
2125. 18 அமலன்
2126. 18 அரச
2127. 18 அரசை
2128. 18 அருந்ததி
2129. 18 அருமை
2130. 18 அருளும்
2131. 18 அல்லன
2132. 18 அழிந்த
2133. 18 அறன்
2134. 18 அறிவின்
2135. 18 அறுத்தான்
2136. 18 அறும்
2137. 18 அனைத்தையும்
2138. 18 ஆ
2139. 18 ஆரமும்
2140. 18 ஆனது
2141. 18 இடுக்கண்
2142. 18 இயல்பு
2143. 18 இலார்
2144. 18 இளவலை
2145. 18 இற்றன
2146. 18 உடையாய்
2147. 18 உணர்வும்
2148. 18 உய்ய
2149. 18 உரைப்ப
2150. 18 உலைந்து
2151. 18 உவரி
2152. 18 உழந்து
2153. 18 உளதோ
2154. 18 உளான்
2155. 18 உறுவது
2156. 18 ஊற்றம்
2157. 18 எங்ஙனம்
2158. 18 எம்மை
2159. 18 எறிய
2160. 18 என்பு
2161. 18 என்றனள்
2162. 18 ஏற்று
2163. 18 ஏறின
2164. 18 ஏறினர்
2165. 18 கடம்
2166. 18 கடலுள்
2167. 18 கண்ணாள்
2168. 18 கர
2169. 18 கரத்தால்
2170. 18 கல்லும்
2171. 18 கழுத்து
2172. 18 கா
2173. 18 காட்சி
2174. 18 காமன்
2175. 18 காளை
2176. 18 காற்றின்
2177. 18 குமரர்
2178. 18 கூட்டி
2179. 18 கூடி
2180. 18 கொள்ளை
2181. 18 கோசலை
2182. 18 சர
2183. 18 சலம்
2184. 18 சாந்து
2185. 18 சார்ந்தான்
2186. 18 சிகரம்
2187. 18 சிவன்
2188. 18 சூல்
2189. 18 சூழி
2190. 18 செயும்
2191. 18 சேர்ந்த
2192. 18 சேனையின்
2193. 18 சொன்னார்
2194. 18 சோரும்
2195. 18 தங்கள்
2196. 18 தரும
2197. 18 தலத்து
2198. 18 தலம்
2199. 18 தழீஇ
2200. 18 தறுகண்
2201. 18 தாதையை
2202. 18 தாழ
2203. 18 துடித்தன
2204. 18 துணிந்து
2205. 18 துன்னு
2206. 18 தேய
2207. 18 தேரில்
2208. 18 தேரை
2209. 18 தையல்
2210. 18 தொழ
2211. 18 தோளின்
2212. 18 தோளினாய்
2213. 18 நகும்
2214. 18 நடம்
2215. 18 நம்மை
2216. 18 நல்லார்
2217. 18 நினைவு
2218. 18 நீத்து
2219. 18 நீறு
2220. 18 நெஞ்சின்
2221. 18 பகலும்
2222. 18 பஞ்சு
2223. 18 பட்டன
2224. 18 பரப்பி
2225. 18 பாகு
2226. 18 பார
2227. 18 பிடித்த
2228. 18 பிரிவு
2229. 18 புண்ணியம்
2230. 18 புரவியும்
2231. 18 புரிந்து
2232. 18 புருவம்
2233. 18 பூவின்
2234. 18 பொது
2235. 18 பொருளும்
2236. 18 பொலிய
2237. 18 மணம்
2238. 18 மரகத
2239. 18 மலரின்
2240. 18 மறுகி
2241. 18 மன்ன
2242. 18 மன்னனை
2243. 18 மாயையின்
2244. 18 மிக்க
2245. 18 மிக்கு
2246. 18 முதலோர்
2247. 18 முழங்கின
2248. 18 முழுவதும்
2249. 18 முறைமை
2250. 18 மூல
2251. 18 மெய்யே
2252. 18 மேக்கு
2253. 18 மேனியை
2254. 18 மைந்தரும்
2255. 18 மைந்தனை
2256. 18 மொய்த்து
2257. 18 யாண்டும்
2258. 18 வகுத்த
2259. 18 வகுத்து
2260. 18 வஞ்சன்
2261. 18 வண்டும்
2262. 18 வல்லார்
2263. 18 வாங்கினான்
2264. 18 விண்டு
2265. 18 விழித்து
2266. 18 விளங்க
2267. 18 வெண்குடை
2268. 17 அதற்கு
2269. 17 அந்தகன்
2270. 17 அமளி
2271. 17 அமைதி
2272. 17 அரியின்
2273. 17 அவதி
2274. 17 அவனி
2275. 17 அழித்து
2276. 17 அழுந்த
2277. 17 அழைத்து
2278. 17 அளப்ப_அரும்
2279. 17 அறத்தை
2280. 17 அனையர்
2281. 17 ஆண்ட
2282. 17 ஆமே
2283. 17 ஆனார்
2284. 17 இயன்ற
2285. 17 இன்றியே
2286. 17 உடையார்
2287. 17 உதவ
2288. 17 உந்தி
2289. 17 உயிரின்
2290. 17 உரிமை
2291. 17 உரியது
2292. 17 உரைக்க
2293. 17 உறைவிடம்
2294. 17 எனலும்
2295. 17 எனவும்
2296. 17 ஏறிய
2297. 17 ஐந்தும்
2298. 17 ஐயனை
2299. 17 ஒண்ணுமோ
2300. 17 ஒத்தனர்
2301. 17 ஒப்பார்
2302. 17 ஒப்பான்
2303. 17 ஓடினர்
2304. 17 ஓடு
2305. 17 ஓதும்
2306. 17 ஓவியம்
2307. 17 -மாட்டு
2308. 17 கடக்க
2309. 17 கதிரின்
2310. 17 கல்வி
2311. 17 கலவை
2312. 17 கலன்
2313. 17 களிக்கும்
2314. 17 கானிடை
2315. 17 குங்கும
2316. 17 குரை
2317. 17 குறுகி
2318. 17 கூற்றின்
2319. 17 கூறும்
2320. 17 கேகயன்
2321. 17 கேட்டியால்
2322. 17 கொட்டி
2323. 17 சக்கரம்
2324. 17 சரதம்
2325. 17 சாரல்
2326. 17 சித்திர
2327. 17 சுடரும்
2328. 17 செப்பும்
2329. 17 செயற்கு
2330. 17 சொல்லின்
2331. 17 தங்கு
2332. 17 தமிழ்
2333. 17 தரம்
2334. 17 தாழ்ந்து
2335. 17 தீயின்
2336. 17 தீர்ந்தார்
2337. 17 துணுக்கம்
2338. 17 துறக்கம்
2339. 17 துனி
2340. 17 தூண்
2341. 17 தெரிந்த
2342. 17 தெரிவு
2343. 17 தே
2344. 17 தேவர்க்கும்
2345. 17 நடந்து
2346. 17 நடுங்கி
2347. 17 நமக்கு
2348. 17 நல்லது
2349. 17 நல்வினை
2350. 17 நாக
2351. 17 நாடும்
2352. 17 நிலைமை
2353. 17 நீத்தம்
2354. 17 நீரிடை
2355. 17 நூறு_ஆயிரம்
2356. 17 நெஞ்சினன்
2357. 17 பட்டார்
2358. 17 படம்
2359. 17 பத்தி
2360. 17 பல்_இயம்
2361. 17 பாய்ந்த
2362. 17 புகர்
2363. 17 புறத்தும்
2364. 17 பொருந்த
2365. 17 போலுமால்
2366. 17 மக்கள்
2367. 17 மடி
2368. 17 மதியின்
2369. 17 மறுக்கம்
2370. 17 மின்ன
2371. 17 முகந்து
2372. 17 முடிந்தது
2373. 17 முடிய
2374. 17 முத்தம்
2375. 17 முதல்வன்
2376. 17 முது
2377. 17 முன்றில்
2378. 17 மூர்த்தி
2379. 17 மேலான்
2380. 17 மேவு
2381. 17 வந்தாய்
2382. 17 வல்லான்
2383. 17 வாளியின்
2384. 17 வில்லை
2385. 17 விழுந்த
2386. 17 வீழ்ந்தன
2387. 17 வேந்தனும்
2388. 17 வைத்தான்
2389. 16 அங்கை
2390. 16 அடுத்தது
2391. 16 அண்டர்
2392. 16 அதனால்
2393. 16 அதனில்
2394. 16 அமுத
2395. 16 அரசும்
2396. 16 அலக்கண்
2397. 16 அவிர்
2398. 16 அளந்து
2399. 16 அற்றது
2400. 16 அற்றம்
2401. 16 அற்றார்
2402. 16 அறமும்
2403. 16 அறிஞர்
2404. 16 அன்றியே
2405. 16 அன்னமும்
2406. 16 ஆடிய
2407. 16 ஆற்ற
2408. 16 ஆற்றி
2409. 16 இதின்
2410. 16 இந்திர
2411. 16 இந்திரற்கு
2412. 16 இமைப்பு
2413. 16 இருண்ட
2414. 16 இலங்கையை
2415. 16 இறுத்து
2416. 16 இறையும்
2417. 16 இன்னமும்
2418. 16 உண்டவன்
2419. 16 உண்டாகுமோ
2420. 16 உந்த
2421. 16 உருகி
2422. 16 உன்னும்
2423. 16 எஞ்சல்
2424. 16 எண்_இல்
2425. 16 எரிந்தன
2426. 16 எல்லை_இல்
2427. 16 எழுத
2428. 16 என்னல்
2429. 16 என்னுடை
2430. 16 எனவே
2431. 16 ஏத்த
2432. 16 ஏறினன்
2433. 16 ஏன்று
2434. 16 ஒல்லை
2435. 16 ஓடினார்
2436. 16 கடலிடை
2437. 16 கண்டிலன்
2438. 16 கண்ணால்
2439. 16 கண்ணில்
2440. 16 கதி
2441. 16 கரத்து
2442. 16 கரும்பு
2443. 16 கலி
2444. 16 கவரி
2445. 16 கற்பகம்
2446. 16 காக்க
2447. 16 காணார்
2448. 16 காணுதி
2449. 16 காயும்
2450. 16 கிடக்க
2451. 16 கிளி
2452. 16 குணத்து
2453. 16 குலங்கள்
2454. 16 குலைந்து
2455. 16 கூற்றும்
2456. 16 கைத்தலம்
2457. 16 கையர்
2458. 16 கொண்டாள்
2459. 16 கொல்
2460. 16 கொள்க
2461. 16 கொள்ளும்
2462. 16 கோபம்
2463. 16 கோளரி
2464. 16 சரண்
2465. 16 சாந்தும்
2466. 16 சாபம்
2467. 16 சாலை
2468. 16 சிகர
2469. 16 சிந்தையன்
2470. 16 சிலையை
2471. 16 சூழ்ந்து
2472. 16 செழும்
2473. 16 சேக்கை
2474. 16 சொல்லிய
2475. 16 தகவு
2476. 16 தகு
2477. 16 தயங்கு
2478. 16 தருமமே
2479. 16 தவத்து
2480. 16 திகிரி
2481. 16 தீங்கு
2482. 16 தீயவர்
2483. 16 தீயிடை
2484. 16 துடைத்து
2485. 16 துணைவன்
2486. 16 துவன்றி
2487. 16 தூங்கு
2488. 16 தூசு
2489. 16 தூண்ட
2490. 16 நண்ணினார்
2491. 16 நாசி
2492. 16 நிலவு
2493. 16 நீங்கும்
2494. 16 நீல்
2495. 16 நோக்கு
2496. 16 படுத்து
2497. 16 பாரின்
2498. 16 பிறரும்
2499. 16 புணர்
2500. 16 புயம்
2501. 16 புரவலன்
2502. 16 பெயர்ந்து
2503. 16 பெருமையும்
2504. 16 பெற்றது
2505. 16 பேர
2506. 16 பேரி
2507. 16 பொங்கும்
2508. 16 பொய்கை
2509. 16 பொற்பு
2510. 16 பொன்னும்
2511. 16 போரிடை
2512. 16 போன்றது
2513. 16 மகற்கு
2514. 16 மஞ்ஞை
2515. 16 மடித்த
2516. 16 மண்டு
2517. 16 மண்ணின்
2518. 16 மரங்கள்
2519. 16 மரங்களும்
2520. 16 மராமரம்
2521. 16 மலரும்
2522. 16 மலரோன்
2523. 16 மலைகளும்
2524. 16 மள்ளர்
2525. 16 மாலையும்
2526. 16 மானும்
2527. 16 முடியும்
2528. 16 முத்தும்
2529. 16 முளை
2530. 16 மேய
2531. 16 மேனியான்
2532. 16 யாதோ
2533. 16 வட்ட
2534. 16 வந்தாள்
2535. 16 வந்தேன்
2536. 16 வருத்தம்
2537. 16 வளைந்த
2538. 16 வனை
2539. 16 வாகை
2540. 16 வாளின்
2541. 16 விரித்து
2542. 16 விரைவில்
2543. 16 விழும்
2544. 16 விளக்கம்
2545. 16 விளை
2546. 16 வீழ்ந்தது
2547. 16 வீழும்
2548. 16 வேதனை
2549. 15 அஞ்சின
2550. 15 அந்தர
2551. 15 அழிய
2552. 15 அளி
2553. 15 அறிந்த
2554. 15 அறிவார்
2555. 15 அனையவர்
2556. 15 ஆக்கை
2557. 15 ஆகம்
2558. 15 ஆழ்
2559. 15 இசைக்கும்
2560. 15 இமை
2561. 15 இரும்பு
2562. 15 இலங்கையர்
2563. 15 இழிந்த
2564. 15 இளவலும்
2565. 15 இளையான்
2566. 15 இறுத்த
2567. 15 ஈடு
2568. 15 ஈண்ட
2569. 15 உடுத்த
2570. 15 உதயம்
2571. 15 உழுத
2572. 15 உளம்
2573. 15 உன்ன
2574. 15 ஊசல்
2575. 15 எடுத்தான்
2576. 15 எமக்கு
2577. 15 எய்தினர்
2578. 15 எயில்
2579. 15 எல்லா
2580. 15 எழுந்தனர்
2581. 15 எற்கு
2582. 15 என்பதும்
2583. 15 ஏர்
2584. 15 ஏற்றம்
2585. 15 ஒதுங்கி
2586. 15 ஒரீஇ
2587. 15 ஒற்றை
2588. 15 ஒன்றி
2589. 15 ஒன்றிய
2590. 15 ஓசனை
2591. 15 ஓய்வு
2592. 15 -எனின்
2593. 15 -தாமும்
2594. 15 -பின்
2595. 15 கட்டு
2596. 15 கண்களால்
2597. 15 கண்ணிய
2598. 15 கண்ணினன்
2599. 15 கலின
2600. 15 களிப்பு
2601. 15 களிற்றின்
2602. 15 காத்த
2603. 15 காவலர்
2604. 15 கிழித்து
2605. 15 குஞ்சி
2606. 15 குவை
2607. 15 குழுவும்
2608. 15 கைம்
2609. 15 கொண்டேன்
2610. 15 கோடியின்
2611. 15 சரணம்
2612. 15 சானகி
2613. 15 சில்லி
2614. 15 சிலவரை
2615. 15 சிறுமை
2616. 15 சிறுவன்
2617. 15 செல்லா
2618. 15 செல்வது
2619. 15 சோர்
2620. 15 ஞான
2621. 15 தம்பிக்கு
2622. 15 தரள
2623. 15 தலையை
2624. 15 தன்னையும்
2625. 15 தனியே
2626. 15 தாது
2627. 15 திருவை
2628. 15 துண்ட
2629. 15 துவர்
2630. 15 தேரிடை
2631. 15 தேறி
2632. 15 நாகமும்
2633. 15 நாணி
2634. 15 நாவாய்
2635. 15 நிருத
2636. 15 நிறுவி
2637. 15 நின்றாய்
2638. 15 நெஞ்சினர்
2639. 15 நெருக்கி
2640. 15 நோக்க
2641. 15 பரப்பும்
2642. 15 பளிக்கு
2643. 15 பிள்ளை
2644. 15 பிற
2645. 15 புற
2646. 15 புன்மை
2647. 15 புனையும்
2648. 15 பூண்டன
2649. 15 பெய்து
2650. 15 பெயரும்
2651. 15 பெற்றேன்
2652. 15 பேணி
2653. 15 பொழிந்த
2654. 15 போல்வான்
2655. 15 மடித்து
2656. 15 மண
2657. 15 மயன்
2658. 15 மரமும்
2659. 15 மனு
2660. 15 மாதரை
2661. 15 மாருதம்
2662. 15 மிளிர்
2663. 15 மின்னின்
2664. 15 முக்கணான்
2665. 15 முத்தின்
2666. 15 முற்று
2667. 15 முற்றுற
2668. 15 மையல்
2669. 15 வஞ்சம்
2670. 15 வலிக்கு
2671. 15 வழங்கும்
2672. 15 வளைத்து
2673. 15 வா
2674. 15 வாசி
2675. 15 வாடை
2676. 15 வாம
2677. 15 விஞ்சையர்
2678. 15 விரல்
2679. 15 விளம்பும்
2680. 15 வெந்த
2681. 15 வெல்ல
2682. 15 வென்றான்
2683. 15 வேகம்
2684. 15 வேண்டி
2685. 15 வையகம்
2686. 14 அடங்கின
2687. 14 அடிமை
2688. 14 அடுத்து
2689. 14 அடைந்தான்
2690. 14 அடைந்து
2691. 14 அணுகி
2692. 14 அப்பு
2693. 14 அயர்வு
2694. 14 அரவ
2695. 14 அல்லல்
2696. 14 அலன்
2697. 14 அழிந்தது
2698. 14 அளக்கர்
2699. 14 அளந்த
2700. 14 அனாள்
2701. 14 அனான்
2702. 14 அனையன்
2703. 14 அனையன
2704. 14 அனையாள்
2705. 14 ஆதலான்
2706. 14 இதனின்
2707. 14 இராவணற்கு
2708. 14 இரிய
2709. 14 இலங்க
2710. 14 இளையோன்
2711. 14 ஈந்து
2712. 14 உங்கள்
2713. 14 உணரும்
2714. 14 உந்தை
2715. 14 உமை
2716. 14 உரைத்தலோடும்
2717. 14 உரைத்தார்
2718. 14 உவகையின்
2719. 14 உளதனையும்
2720. 14 உறக்கம்
2721. 14 உறங்கும்
2722. 14 எட்டு
2723. 14 எண்ணம்
2724. 14 எதிர்ந்த
2725. 14 எயிற்றின்
2726. 14 எழுபது
2727. 14 எள்
2728. 14 என்-பால்
2729. 14 என்பரால்
2730. 14 என்றல்
2731. 14 என்னவும்
2732. 14 ஏய
2733. 14 ஏவிய
2734. 14 ஏவினான்
2735. 14 ஏழையும்
2736. 14 ஒழிவு
2737. 14 ஒள்
2738. 14 ஒளிரும்
2739. 14 -பாலார்
2740. 14 கண்டாய்
2741. 14 கண்ணி
2742. 14 கமலத்து
2743. 14 கரங்கள்
2744. 14 கரிந்து
2745. 14 கருவி
2746. 14 கவிகள்
2747. 14 கன
2748. 14 காட்டிய
2749. 14 காண்டும்
2750. 14 குணம்
2751. 14 குருதியின்
2752. 14 குவடு
2753. 14 குழி
2754. 14 குன்றில்
2755. 14 குன்றும்
2756. 14 குன்றை
2757. 14 கூறிய
2758. 14 கையன்
2759. 14 கோடிகள்
2760. 14 கோமான்
2761. 14 சங்கை
2762. 14 சரங்கள்
2763. 14 சாம்பன்
2764. 14 சிதறி
2765. 14 சிந்திய
2766. 14 சிந்து
2767. 14 செம்_புனல்
2768. 14 செய்தி
2769. 14 சேரும்
2770. 14 சொரிய
2771. 14 தங்கை
2772. 14 தம்முனை
2773. 14 தவமும்
2774. 14 தழுவும்
2775. 14 தளை
2776. 14 தாங்க
2777. 14 தாம
2778. 14 தாயை
2779. 14 தாரகை
2780. 14 திசைமுகன்
2781. 14 திரண்ட
2782. 14 திருவும்
2783. 14 தீயவன்
2784. 14 துறு
2785. 14 துன்
2786. 14 துன்ன
2787. 14 தூம
2788. 14 தூயவன்
2789. 14 தெரிந்தான்
2790. 14 தொட
2791. 14 தொடரும்
2792. 14 தோற்ற
2793. 14 நாட்டம்
2794. 14 நாயகற்கு
2795. 14 நிகர்த்தன
2796. 14 நிரந்தரம்
2797. 14 நிரம்பிய
2798. 14 நிற்ப
2799. 14 நிற்றி
2800. 14 நின்றும்
2801. 14 நினைந்தான்
2802. 14 நீக்கினான்
2803. 14 நீங்கா
2804. 14 நீலம்
2805. 14 நுகர்
2806. 14 நெஞ்சில்
2807. 14 நெருப்பின்
2808. 14 நோவ
2809. 14 படரும்
2810. 14 படிவம்
2811. 14 பரிவு
2812. 14 பருவம்
2813. 14 பாக்கியம்
2814. 14 பாணி
2815. 14 பாரம்
2816. 14 புக்கன
2817. 14 புரண்டு
2818. 14 புள்ளி
2819. 14 பூசனை
2820. 14 பூத்து
2821. 14 பொங்கிய
2822. 14 பொறியின்
2823. 14 போந்த
2824. 14 போய
2825. 14 போவன
2826. 14 போன்றதே
2827. 14 மணிகள்
2828. 14 மணியும்
2829. 14 மது
2830. 14 மறந்து
2831. 14 மனிதர்
2832. 14 மாடத்து
2833. 14 மாதலி
2834. 14 மார்பன்
2835. 14 மாரியின்
2836. 14 மாள
2837. 14 மாறி
2838. 14 மானமும்
2839. 14 மானவன்
2840. 14 மிக்கான்
2841. 14 மிக
2842. 14 மீமிசை
2843. 14 முனிவனை
2844. 14 மூவர்
2845. 14 மெய்யின்
2846. 14 மேலோர்
2847. 14 மோலி
2848. 14 யாரே
2849. 14 யாரையும்
2850. 14 யானையை
2851. 14 வருந்தல்
2852. 14 வலியின்
2853. 14 வன்மை
2854. 14 வாளொடு
2855. 14 விண்ணும்
2856. 14 விம்ம
2857. 14 விரிந்து
2858. 14 விழு
2859. 14 விழுந்தன
2860. 14 விளைவு
2861. 14 வீங்கிய
2862. 14 வீசினான்
2863. 14 வீரர்கள்
2864. 14 வீழ்வன
2865. 14 வீற்று
2866. 14 வெகுண்டான்
2867. 14 வென்றவன்
2868. 14 வேந்தனை
2869. 13 அங்கம்
2870. 13 அஞ்சும்
2871. 13 அணுக
2872. 13 அமரரை
2873. 13 அமுதின்
2874. 13 அமைத்த
2875. 13 அமைந்தான்
2876. 13 அமைவது
2877. 13 அலர்ந்த
2878. 13 அளித்து
2879. 13 அறியா
2880. 13 அறுக்கும்
2881. 13 ஆசையால்
2882. 13 ஆடின
2883. 13 ஆடை
2884. 13 ஆண்_தொழில்
2885. 13 ஆயவன்
2886. 13 ஆனவன்
2887. 13 இங்கும்
2888. 13 இடித்த
2889. 13 இடித்து
2890. 13 இதுவோ
2891. 13 இப்பொழுதே
2892. 13 இயங்கு
2893. 13 இயற்றிய
2894. 13 இரவு
2895. 13 இலங்கையின்
2896. 13 இலள்
2897. 13 இலாது
2898. 13 ஈட்டிய
2899. 13 ஈண்டிய
2900. 13 உக்கது
2901. 13 உண்டது
2902. 13 உண்டாம்
2903. 13 உண
2904. 13 உணர்ந்திலர்
2905. 13 உய்த்த
2906. 13 உயிரே
2907. 13 உரவு
2908. 13 உருகு
2909. 13 உருட்டி
2910. 13 உருள்
2911. 13 உலகினில்
2912. 13 உலகையும்
2913. 13 உழக்கும்
2914. 13 உள்ளது
2915. 13 உறைந்து
2916. 13 எஞ்சல்_இல்
2917. 13 எடுத்தது
2918. 13 எண்ணிய
2919. 13 எமை
2920. 13 எல்லாரும்
2921. 13 என்பவன்
2922. 13 என்னுமால்
2923. 13 எனக்கும்
2924. 13 ஏகினார்
2925. 13 ஏய்ந்த
2926. 13 ஏவலின்
2927. 13 ஏழினும்
2928. 13 ஒழித்து
2929. 13 ஓட்டி
2930. 13 கடந்தான்
2931. 13 கண்ண
2932. 13 கத
2933. 13 கரந்து
2934. 13 கலுழி
2935. 13 கவசமும்
2936. 13 களிற்று
2937. 13 காட்டு
2938. 13 காணேன்
2939. 13 காமம்
2940. 13 காலால்
2941. 13 கான
2942. 13 கிழிய
2943. 13 குடித்து
2944. 13 குலமும்
2945. 13 குலைய
2946. 13 கேட்டி
2947. 13 கையினால்
2948. 13 கொடுமை
2949. 13 கொண்டன
2950. 13 கொண்டனன்
2951. 13 கொய்து
2952. 13 கொற்றமும்
2953. 13 கோட்டு
2954. 13 கோடியால்
2955. 13 சங்கமும்
2956. 13 சமம்
2957. 13 சாய்ந்து
2958. 13 சார
2959. 13 சாரதி
2960. 13 சாரிகை
2961. 13 சிங்கம்
2962. 13 சிந்தும்
2963. 13 சிந்தையில்
2964. 13 சீத
2965. 13 சுவடு
2966. 13 சுற்றமும்
2967. 13 சூடி
2968. 13 சூர்
2969. 13 செப்ப
2970. 13 செம்மை
2971. 13 செற்ற
2972. 13 செறிந்து
2973. 13 சென்னியில்
2974. 13 சேர
2975. 13 சொரிந்த
2976. 13 சொல
2977. 13 சொற்ற
2978. 13 சோனை
2979. 13 தகர்ந்து
2980. 13 தருவென்
2981. 13 தலைய
2982. 13 தலையும்
2983. 13 தலைவரும்
2984. 13 தழங்கு
2985. 13 தழுவிய
2986. 13 தழுவினன்
2987. 13 தழைத்த
2988. 13 தாக்க
2989. 13 தாக்கி
2990. 13 தாழ்ந்த
2991. 13 தானையை
2992. 13 திருமகள்
2993. 13 தூணி
2994. 13 தெவ்வர்
2995. 13 தெளிவு
2996. 13 தேரினை
2997. 13 தேரொடு
2998. 13 தேவன்
2999. 13 தேறல்
3000. 13 தொங்கல்
3001. 13 தொழிற்கு
3002. 13 தோகையர்
3003. 13 தோளில்
3004. 13 நடந்த
3005. 13 நடந்தான்
3006. 13 நல்க
3007. 13 நாப்பண்
3008. 13 நாயகர்
3009. 13 நாலும்
3010. 13 நாழிகை
3011. 13 நாற
3012. 13 நாறும்
3013. 13 நிதி
3014. 13 நீண்டு
3015. 13 நீரால்
3016. 13 நீரே
3017. 13 நூறும்
3018. 13 நெருங்க
3019. 13 நெறியில்
3020. 13 நொய்து
3021. 13 பகைஞன்
3022. 13 பஞ்சி
3023. 13 படா
3024. 13 பதாகை
3025. 13 பதைத்து
3026. 13 பரதனை
3027. 13 பருகும்
3028. 13 பருவ
3029. 13 பழியும்
3030. 13 பறை
3031. 13 பாத
3032. 13 பாய்ந்து
3033. 13 பாழ்பட
3034. 13 பிணத்தின்
3035. 13 பிணம்
3036. 13 பிழம்பு
3037. 13 பிற்பட
3038. 13 புகல
3039. 13 புரிந்த
3040. 13 புல்லிய
3041. 13 புலம்
3042. 13 பெற்றாய்
3043. 13 பொருந்தி
3044. 13 பொலிந்தன
3045. 13 போதல்
3046. 13 போர்த்தன
3047. 13 மகனே
3048. 13 மடிய
3049. 13 மந்தர
3050. 13 மரனும்
3051. 13 மறந்தான்
3052. 13 மனிதரை
3053. 13 மாக்கள்
3054. 13 மாசுணம்
3055. 13 மாண்ட
3056. 13 மாது
3057. 13 மாயா
3058. 13 மிடைந்தன
3059. 13 மிடைந்து
3060. 13 முகடு
3061. 13 முட்டி
3062. 13 முதலா
3063. 13 முன்னவன்
3064. 13 முனிந்தான்
3065. 13 மூக்கும்
3066. 13 மூவரும்
3067. 13 மெலிவு
3068. 13 மேயின
3069. 13 மொய்த்த
3070. 13 வந்தனென்
3071. 13 வயவர்
3072. 13 வரங்கள்
3073. 13 வல்லீர்
3074. 13 வல
3075. 13 வலியால்
3076. 13 வளர்ந்த
3077. 13 வாம்
3078. 13 வாயும்
3079. 13 வாளியால்
3080. 13 விசும்பும்
3081. 13 விசையால்
3082. 13 விதியின்
3083. 13 வியந்து
3084. 13 வினையேன்
3085. 13 வீங்கி
3086. 13 வீழ்ந்தார்
3087. 13 வெப்பு
3088. 13 வேம்
3089. 13 வேழ
3090. 13 வேள்வியின்
3091. 12 அ-வயின்
3092. 12 அங்கும்
3093. 12 அஞ்சினேன்
3094. 12 அடியனேன்
3095. 12 அடியின்
3096. 12 அடைக்கலம்
3097. 12 அடைத்த
3098. 12 அப்புறம்
3099. 12 அமரில்
3100. 12 அமைந்தது
3101. 12 அயலே
3102. 12 அரன்
3103. 12 அரிகள்
3104. 12 அருளி
3105. 12 அல்லவர்
3106. 12 அல்லவும்
3107. 12 அளக
3108. 12 அறி
3109. 12 அன்பால்
3110. 12 அன்னவள்
3111. 12 அனந்தன்
3112. 12 ஆக்கினான்
3113. 12 ஆகா
3114. 12 ஆகில்
3115. 12 ஆகுக
3116. 12 ஆசையின்
3117. 12 ஆடினர்
3118. 12 ஆயிரத்து
3119. 12 ஆலி
3120. 12 ஆழியாய்
3121. 12 ஆழியும்
3122. 12 ஆற்றலும்
3123. 12 ஆனையின்
3124. 12 இஞ்சி
3125. 12 இப்பால்
3126. 12 இருந்துழி
3127. 12 இருந்தேன்
3128. 12 இருப்ப
3129. 12 இருமையும்
3130. 12 இருவரை
3131. 12 இவற்கு
3132. 12 இழந்தும்
3133. 12 இறுத்தான்
3134. 12 இறைவ
3135. 12 ஈட்டி
3136. 12 ஈதே
3137. 12 உகுத்த
3138. 12 உடம்பு
3139. 12 உடலும்
3140. 12 உணர்த்துவது
3141. 12 உம்பரின்
3142. 12 உய்த்து
3143. 12 உயர்ந்தது
3144. 12 உரைத்தலும்
3145. 12 உலகினும்
3146. 12 உலாவு
3147. 12 உவந்த
3148. 12 உளதால்
3149. 12 ஊடல்
3150. 12 ஊழ்
3151. 12 ஊழின்
3152. 12 ஊனம்
3153. 12 எய்து
3154. 12 எழுது
3155. 12 எளிதின்
3156. 12 ஏங்கினார்
3157. 12 ஐ_இரு
3158. 12 ஒத்ததே
3159. 12 ஒத்தாள்
3160. 12 ஒத்தி
3161. 12 ஒருவரை
3162. 12 ஒல்கி
3163. 12 ஒலித்தன
3164. 12 ஒழி
3165. 12 ஒன்ற
3166. 12 ஓச்சி
3167. 12 ஓதம்
3168. 12 -அது
3169. 12 -கொல்லோ
3170. 12 -செய்
3171. 12 -செய்து
3172. 12 -தாம்
3173. 12 கடற்கு
3174. 12 கடிய
3175. 12 கடைந்த
3176. 12 கண்டகர்
3177. 12 கண்டம்
3178. 12 கண்ணார்
3179. 12 கவ்வி
3180. 12 களித்த
3181. 12 கற்ற
3182. 12 காண்பான்
3183. 12 காதலால்
3184. 12 கானகம்
3185. 12 கிரிகள்
3186. 12 கிழவன்
3187. 12 குப்பை
3188. 12 குரங்கை
3189. 12 குழுவை
3190. 12 குன்றமும்
3191. 12 குன்றிடை
3192. 12 கூடு
3193. 12 கூப்பி
3194. 12 கைக்கொடு
3195. 12 கொய்
3196. 12 கொற்றவ
3197. 12 கொன்ற
3198. 12 கோத்த
3199. 12 கோவும்
3200. 12 சண்ட
3201. 12 சாமரை
3202. 12 சிதைவு
3203. 12 சிந்தையால்
3204. 12 சிலவர்
3205. 12 சிறந்த
3206. 12 சிறப்பு
3207. 12 சுண்ணம்
3208. 12 சுற்றினார்
3209. 12 சுற்றுற
3210. 12 செஞ்செவே
3211. 12 செந்தாமரை
3212. 12 செய்க
3213. 12 செய்வன
3214. 12 செல்வான்
3215. 12 செலும்
3216. 12 சேறல்
3217. 12 சொல்வான்
3218. 12 தகைமை
3219. 12 தடுத்தான்
3220. 12 தடை
3221. 12 தண்டலை
3222. 12 தந்தன
3223. 12 தயிர்
3224. 12 தருதி
3225. 12 தழுவினர்
3226. 12 தளர்ந்து
3227. 12 தனிமை
3228. 12 தாமும்
3229. 12 தாரம்
3230. 12 தாரைகள்
3231. 12 தாழும்
3232. 12 தாளும்
3233. 12 தானையும்
3234. 12 திரிந்தான்
3235. 12 திருத்திய
3236. 12 தீர்வு
3237. 12 துணி
3238. 12 துணிந்தன
3239. 12 துரந்து
3240. 12 துருவி
3241. 12 தேம்
3242. 12 தேவரின்
3243. 12 தையலை
3244. 12 தொடும்
3245. 12 தோற்று
3246. 12 தோன்றலால்
3247. 12 நடந்தது
3248. 12 நன்கு
3249. 12 நான்கு
3250. 12 நான்கும்
3251. 12 நிற்கு
3252. 12 நிறைந்தன
3253. 12 நீக்க
3254. 12 நீங்கினர்
3255. 12 நெடியோன்
3256. 12 நெரிந்தன
3257. 12 பகைஞர்
3258. 12 பகையை
3259. 12 பட்டனர்
3260. 12 பத்தும்
3261. 12 பந்தர்
3262. 12 பரியும்
3263. 12 பார்க்கும்
3264. 12 பார்த்தான்
3265. 12 பிறப்பு
3266. 12 புக்கது
3267. 12 புக்கனன்
3268. 12 புகலும்
3269. 12 புண்டரீக
3270. 12 புண்ணின்
3271. 12 புரவியின்
3272. 12 புனைந்த
3273. 12 பூண்டது
3274. 12 பெறுவது
3275. 12 பேரா
3276. 12 பேரும்
3277. 12 பேறு
3278. 12 பை
3279. 12 பொடித்தன
3280. 12 போத
3281. 12 போரின்
3282. 12 மகுட
3283. 12 மகோதரன்
3284. 12 மத்த
3285. 12 மத்து
3286. 12 மரு
3287. 12 மலைகள்
3288. 12 மறித்து
3289. 12 மறைந்தன
3290. 12 மறையும்
3291. 12 மன்னும்
3292. 12 மனையின்
3293. 12 மாடம்
3294. 12 மாண்
3295. 12 மாந்தி
3296. 12 மார்பினும்
3297. 12 மிடை
3298. 12 மீண்டது
3299. 12 மீன்கள்
3300. 12 முகிலின்
3301. 12 முடிந்த
3302. 12 முதலினர்
3303. 12 மெய்யும்
3304. 12 மேருவும்
3305. 12 மேலன
3306. 12 மேவி
3307. 12 மைந்தரை
3308. 12 மொழிந்த
3309. 12 யாக்கையை
3310. 12 வஞ்சர்
3311. 12 வண்
3312. 12 வணங்கினான்
3313. 12 வயங்க
3314. 12 வயிற்று
3315. 12 வருணன்
3316. 12 வருவன
3317. 12 வரையின்
3318. 12 வல்ல
3319. 12 வழு
3320. 12 வாசம்
3321. 12 வாழிய
3322. 12 வித்தகன்
3323. 12 விலங்கும்
3324. 12 விலை
3325. 12 விழுங்கி
3326. 12 விளம்பலுற்றான்
3327. 12 வீங்கும்
3328. 12 வீசின
3329. 12 வீசு
3330. 12 வீணை
3331. 12 வெந்தன
3332. 12 வெள்ளமும்
3333. 12 வெள்ளிடை
3334. 12 வெறி
3335. 12 வெறும்
3336. 12 வேண்ட
3337. 12 வேண்டா
3338. 12 வேந்து
3339. 12 வேந்தை
3340. 12 வேலி
3341. 12 வைக
3342. 12 வைகி
3343. 11 அகன்று
3344. 11 அங்கி
3345. 11 அசும்பு
3346. 11 அஞ்சனை
3347. 11 அடியில்
3348. 11 அண்ணலே
3349. 11 அதனின்
3350. 11 அதிர
3351. 11 அதிரேக
3352. 11 அதின்
3353. 11 அம்பினால்
3354. 11 அமரின்
3355. 11 அர
3356. 11 அரண்
3357. 11 அரம்
3358. 11 அரும்பு
3359. 11 அரை
3360. 11 அவ்வழி
3361. 11 அவலம்
3362. 11 அறிதல்
3363. 11 அனைத்து
3364. 11 அனையார்
3365. 11 ஆகியது
3366. 11 ஆசிகள்
3367. 11 ஆடுவ
3368. 11 ஆணி
3369. 11 ஆம்பல்
3370. 11 ஆவியும்
3371. 11 ஆள
3372. 11 ஆற்றா
3373. 11 ஆற்றின்
3374. 11 இடைஇடை
3375. 11 இமைக்கும்
3376. 11 இயக்கர்
3377. 11 இயம்பினான்
3378. 11 இயற்ற
3379. 11 இரவும்
3380. 11 இராமற்கு
3381. 11 இரியல்
3382. 11 இருந்தார்
3383. 11 இருபது
3384. 11 இருளை
3385. 11 இலங்கையும்
3386. 11 இவளை
3387. 11 இறந்த
3388. 11 இறுதியின்
3389. 11 இறும்
3390. 11 இன்னணம்
3391. 11 இனையது
3392. 11 உடையேன்
3393. 11 உண்டேல்
3394. 11 உண்டை
3395. 11 உணர்ந்திலன்
3396. 11 உதவிய
3397. 11 உயிர்த்த
3398. 11 உயிரொடு
3399. 11 உயிரொடும்
3400. 11 உற்றனர்
3401. 11 உறையுள்
3402. 11 எண்ணல்
3403. 11 எய்தன
3404. 11 எய்யும்
3405. 11 எள்ள
3406. 11 எளிது
3407. 11 எற்றும்
3408. 11 எறியும்
3409. 11 என்கோ
3410. 11 என்பதை
3411. 11 ஏங்க
3412. 11 ஏடு
3413. 11 ஏதி
3414. 11 ஏழையர்
3415. 11 ஏழொடு
3416. 11 ஏற்றான்
3417. 11 ஐ_இரண்டு
3418. 11 ஒவ்வா
3419. 11 ஒழிந்த
3420. 11 ஒழுகு
3421. 11 ஒன்றில்
3422. 11 ஒன்றோடு
3423. 11 -என்ன
3424. 11 கடல்கள்
3425. 11 கண்களும்
3426. 11 கண்ணியர்
3427. 11 கணத்தின்
3428. 11 கணான்
3429. 11 கணைகள்
3430. 11 கணைகளால்
3431. 11 கதிரும்
3432. 11 கரியவன்
3433. 11 கழலும்
3434. 11 கழித்து
3435. 11 கற்பினாள்
3436. 11 கற்று
3437. 11 கனலும்
3438. 11 காண்டற்கு
3439. 11 காணான்
3440. 11 காந்து
3441. 11 காமர்
3442. 11 கான்ற
3443. 11 கானமும்
3444. 11 கானில்
3445. 11 குங்குமம்
3446. 11 குடி
3447. 11 குடுமி
3448. 11 குமரன்
3449. 11 குமுத
3450. 11 குழு
3451. 11 குனி
3452. 11 கூட்டம்
3453. 11 கைம்மிக
3454. 11 கையான்
3455. 11 கையொடு
3456. 11 கொடியாய்
3457. 11 கொள்வான்
3458. 11 கோமகன்
3459. 11 சந்த
3460. 11 சனகி
3461. 11 சிலையும்
3462. 11 சீரிய
3463. 11 சீறடி
3464. 11 சுடும்
3465. 11 சுமந்திரன்
3466. 11 சுழி
3467. 11 சுற்றம்
3468. 11 சூடு
3469. 11 சூலமும்
3470. 11 செப்பு
3471. 11 செவியில்
3472. 11 சேகு
3473. 11 சேறி
3474. 11 சொல்லுதி
3475. 11 ஞானம்
3476. 11 தகும்
3477. 11 தச்சன்
3478. 11 தஞ்சம்
3479. 11 தந்தது
3480. 11 தந்தையை
3481. 11 தமியன்
3482. 11 தயங்க
3483. 11 தலைமகன்
3484. 11 தலையில்
3485. 11 தள்ளுற
3486. 11 தன்மையான்
3487. 11 தன்னுடை
3488. 11 தன்னொடும்
3489. 11 தாக்கு
3490. 11 தாங்கினான்
3491. 11 தாங்கு
3492. 11 தாயினும்
3493. 11 தாழ்வு
3494. 11 தானையான்
3495. 11 திசையும்
3496. 11 திண்ணம்
3497. 11 திரிந்தார்
3498. 11 திறம்பல்
3499. 11 துணிவு
3500. 11 துணைவர்
3501. 11 துறை-தொறும்
3502. 11 தைத்த
3503. 11 தோள்-மேல்
3504. 11 தோளவன்
3505. 11 தோளினும்
3506. 11 தோளொடு
3507. 11 தோன்றலை
3508. 11 நங்கைமார்
3509. 11 நங்கையும்
3510. 11 நடுக்கு
3511. 11 நண்ணிய
3512. 11 நயந்து
3513. 11 நலன்
3514. 11 நவ்வி
3515. 11 நாள்-தொறும்
3516. 11 நாளின்
3517. 11 நிகழும்
3518. 11 நிமிர்ந்தது
3519. 11 நிருதர்-தம்
3520. 11 நிரைத்த
3521. 11 நிற்பது
3522. 11 நின்றனர்
3523. 11 நினது
3524. 11 நெஞ்சினான்
3525. 11 நெடியவன்
3526. 11 நெரிந்து
3527. 11 நெல்
3528. 11 நேமியான்
3529. 11 நேரா
3530. 11 நொய்தினின்
3531. 11 நோக்கினார்
3532. 11 நோக்கினாள்
3533. 11 நோன்
3534. 11 நோன்மை
3535. 11 பகழியால்
3536. 11 பசி
3537. 11 பசை
3538. 11 பந்தி
3539. 11 பரந்தன
3540. 11 பற்பல
3541. 11 பற்ற
3542. 11 பாங்கர்
3543. 11 பாட
3544. 11 பாலும்
3545. 11 பில
3546. 11 பிழைத்தது
3547. 11 பிறழ்
3548. 11 பின்னே
3549. 11 புகு
3550. 11 புட்டிலும்
3551. 11 புடைத்தான்
3552. 11 புதல்வனை
3553. 11 புழுங்கி
3554. 11 புனலும்
3555. 11 பூத்தது
3556. 11 பூதலம்
3557. 11 பெடை
3558. 11 பெயர்த்தும்
3559. 11 பெற்றான்
3560. 11 பொடிப்ப
3561. 11 பொரு_அரு
3562. 11 பொருந்திய
3563. 11 பொருமி
3564. 11 பொன்னை
3565. 11 போதினும்
3566. 11 போர்க்கு
3567. 11 போர்த்த
3568. 11 போலுமே
3569. 11 போனாள்
3570. 11 மகளிரும்
3571. 11 மகளை
3572. 11 மண்டிலம்
3573. 11 மதியம்
3574. 11 மந்திரத்து
3575. 11 மருங்கினும்
3576. 11 மருள்
3577. 11 மலர்ந்து
3578. 11 மன்மதன்
3579. 11 மன்னனும்
3580. 11 மனக்கு
3581. 11 மனத்தன்
3582. 11 மனிதன்
3583. 11 மாதரும்
3584. 11 மாயன்
3585. 11 மாற்ற
3586. 11 மீளும்
3587. 11 முகிழ்த்து
3588. 11 முத்த
3589. 11 முதலினோர்
3590. 11 மும்
3591. 11 முழக்கம்
3592. 11 முழுகி
3593. 11 முற்றினான்
3594. 11 முன்னா
3595. 11 மூரல்
3596. 11 மெள்ள
3597. 11 மேகத்து
3598. 11 மேவிய
3599. 11 மேவும்
3600. 11 மேன்மை
3601. 11 மேனியர்
3602. 11 மொய்த்தார்
3603. 11 யாவதோ
3604. 11 யாவன்
3605. 11 வண்ணன்
3606. 11 வண்மை
3607. 11 வயின்-தொறும்
3608. 11 வலத்து
3609. 11 வள்ளலை
3610. 11 வளம்
3611. 11 வளர்ந்தது
3612. 11 வாக்கினால்
3613. 11 வாங்கினன்
3614. 11 வாயிலில்
3615. 11 வாரணம்
3616. 11 வாலின்
3617. 11 வானும்
3618. 11 வில்லால்
3619. 11 விலக்க
3620. 11 வீங்க
3621. 11 வீதி
3622. 11 வீரற்கு
3623. 11 வீழ்தலும்
3624. 11 வெவ்வேறு
3625. 11 வென்றது
3626. 11 வேங்கை
3627. 11 வேட்டு
3628. 11 வேடம்
3629. 11 வேண்டிய
3630. 11 வேர்த்து
3631. 11 வேலோய்
3632. 11 வேற்றுமை
3633. 10 அகற்றி
3634. 10 அகன்ற
3635. 10 அடங்கி
3636. 10 அடும்
3637. 10 அடைந்தது
3638. 10 அண்டத்தின்
3639. 10 அதிகாயன்
3640. 10 அதிசயம்
3641. 10 அம்பும்
3642. 10 அயரும்
3643. 10 அரம்பை
3644. 10 அரிந்து
3645. 10 அல்லள்
3646. 10 அல்லி
3647. 10 அலகு_இல்
3648. 10 அலறி
3649. 10 அறனும்
3650. 10 அறா
3651. 10 அறிந்தான்
3652. 10 அறியேன்
3653. 10 அறைந்த
3654. 10 அன்பினன்
3655. 10 ஆகுதி
3656. 10 ஆணையின்
3657. 10 ஆவார்
3658. 10 ஆனாள்
3659. 10 இசைப்ப
3660. 10 இட்டது
3661. 10 இட்டார்
3662. 10 இட்டான்
3663. 10 இடரின்
3664. 10 இத்துணை
3665. 10 இப்பொழுது
3666. 10 இயம்புதி
3667. 10 இலேன்
3668. 10 இற்றை
3669. 10 இன்மையின்
3670. 10 இனியது
3671. 10 இனியன
3672. 10 இனையர்
3673. 10 ஈண்டி
3674. 10 ஈந்தான்
3675. 10 ஈரம்
3676. 10 உட்க
3677. 10 உடையவன்
3678. 10 உணர்வான்
3679. 10 உம்பி
3680. 10 உம்மை
3681. 10 உய்
3682. 10 உயர்ந்தான்
3683. 10 உரவோய்
3684. 10 உரைத்தி
3685. 10 உலந்து
3686. 10 உலை
3687. 10 உற்றனன்
3688. 10 உன்னுவான்
3689. 10 ஊன்றிய
3690. 10 எட்டும்
3691. 10 எடுக்க
3692. 10 எண்ணினான்
3693. 10 எண்ணினும்
3694. 10 எம்பியை
3695. 10 எம்பிரான்
3696. 10 எரியின்
3697. 10 எவ்வம்
3698. 10 எழுகின்ற
3699. 10 எளிதோ
3700. 10 என்-கொலோ
3701. 10 என்பன
3702. 10 என்றாய்
3703. 10 என்னில்
3704. 10 என்னையும்
3705. 10 ஏகினன்
3706. 10 ஏயும்
3707. 10 ஏவர்
3708. 10 ஏவரும்
3709. 10 ஒடுங்கின
3710. 10 ஒருத்தன்
3711. 10 ஒருவரும்
3712. 10 ஒருவனும்
3713. 10 ஓதிய
3714. 10 ஓது
3715. 10 -பால
3716. 10 -பொருட்டு
3717. 10 -போதும்
3718. 10 -போலும்
3719. 10 -மாதோ
3720. 10 -வழி
3721. 10 கட்டுரை
3722. 10 கமழ்
3723. 10 கயிலை
3724. 10 கள்ளம்
3725. 10 களை
3726. 10 கனம்
3727. 10 காகம்
3728. 10 காட்டினான்
3729. 10 காவலின்
3730. 10 கான்முளை
3731. 10 கிளவி
3732. 10 குஞ்சரம்
3733. 10 குடைந்து
3734. 10 குணங்கள்
3735. 10 குலத்தை
3736. 10 குலுங்க
3737. 10 குவிந்த
3738. 10 குறுக
3739. 10 குறைவு
3740. 10 குன்ற
3741. 10 குன்றினும்
3742. 10 கூவி
3743. 10 கூற்றை
3744. 10 கூற்றையும்
3745. 10 கொண்டால்
3746. 10 கொன்றை
3747. 10 கோ_மகன்
3748. 10 கோடல்
3749. 10 கோப
3750. 10 சரத்தால்
3751. 10 சாந்தமும்
3752. 10 சார்ந்த
3753. 10 சாரி
3754. 10 சாலும்
3755. 10 சித்திரம்
3756. 10 சிதைய
3757. 10 சிந்திட
3758. 10 சிந்தினர்
3759. 10 சிந்துர
3760. 10 சிரத்தின்
3761. 10 சிறையில்
3762. 10 சினை
3763. 10 சீர்
3764. 10 சீறிய
3765. 10 சுட்டது
3766. 10 சுண்ணமும்
3767. 10 சுரி
3768. 10 சுவர்
3769. 10 சூடினான்
3770. 10 சூழ்ச்சியின்
3771. 10 சூழும்
3772. 10 செய்தனன்
3773. 10 செல்க
3774. 10 செல்வத்து
3775. 10 செல்வமும்
3776. 10 சென்றனர்
3777. 10 சேம
3778. 10 சேர்ந்து
3779. 10 சேவகம்
3780. 10 சொரிவன
3781. 10 சொற்கள்
3782. 10 தக்கோய்
3783. 10 தஞ்சு
3784. 10 தரங்கம்
3785. 10 தருக்கு
3786. 10 தருமத்தின்
3787. 10 தலைத்தலை
3788. 10 தவிர
3789. 10 தழீஇய
3790. 10 தழுவு
3791. 10 தன்மைய
3792. 10 தன்மையால்
3793. 10 தன்மையின்
3794. 10 தன்னின்
3795. 10 தனித்தனி
3796. 10 தாக்கிய
3797. 10 தாயர்
3798. 10 திரிந்த
3799. 10 திரிவ
3800. 10 திருமுகம்
3801. 10 தீர்ப்பான்
3802. 10 தீர்வது
3803. 10 துங்க
3804. 10 துணிந்த
3805. 10 துயரின்
3806. 10 துழாய்
3807. 10 துறந்தான்
3808. 10 துன்ப
3809. 10 தூண்டு
3810. 10 தூதுவர்
3811. 10 தூளியின்
3812. 10 தெரிந்தது
3813. 10 தெரியல்
3814. 10 தெள்ளிய
3815. 10 தேவியர்
3816. 10 தொக்க
3817. 10 தொகு
3818. 10 தொட்டு
3819. 10 தொலைத்து
3820. 10 தொலைவு
3821. 10 தொழு
3822. 10 தோய்ந்த
3823. 10 தோள்களால்
3824. 10 நஞ்சம்
3825. 10 நண்ணினான்
3826. 10 நரம்பு
3827. 10 நல்ல
3828. 10 நாட்டிய
3829. 10 நாணம்
3830. 10 நாமத்து
3831. 10 நாயேன்
3832. 10 நானிலம்
3833. 10 நிமிர்ந்தான்
3834. 10 நிலையின்
3835. 10 நின்னால்
3836. 10 நினையா
3837. 10 நுதி
3838. 10 நுழைந்து
3839. 10 நுழைய
3840. 10 நெற்றியின்
3841. 10 நேரே
3842. 10 பகர்வது
3843. 10 பகலவன்
3844. 10 பங்கம்
3845. 10 பங்கய
3846. 10 பங்கயத்து
3847. 10 பங்கயம்
3848. 10 படிந்து
3849. 10 படைக்கு
3850. 10 பருதி
3851. 10 பளிங்கு
3852. 10 பனை
3853. 10 பாய்வன
3854. 10 பார்த்த
3855. 10 பாலின்
3856. 10 பிசைந்து
3857. 10 புகழின்
3858. 10 புகையும்
3859. 10 புதல்வர்
3860. 10 புல
3861. 10 புனித
3862. 10 பூ_மழை
3863. 10 பூணும்
3864. 10 பூதங்கள்
3865. 10 பூழி
3866. 10 பெண்ணை
3867. 10 பெரியோன்
3868. 10 பெற்றார்
3869. 10 பெறா
3870. 10 பேர்வு
3871. 10 பொலிவது
3872. 10 பொழிந்து
3873. 10 பொறிகள்
3874. 10 போதா
3875. 10 போயது
3876. 10 போயிற்று
3877. 10 மகிழ்ந்து
3878. 10 மரன்
3879. 10 மருவி
3880. 10 மலைந்து
3881. 10 மறிந்து
3882. 10 மன்னுயிர்
3883. 10 மாண்பு
3884. 10 மார்பும்
3885. 10 மிகு
3886. 10 மின்னை
3887. 10 மீளி
3888. 10 முகங்கள்
3889. 10 முகத்தியர்
3890. 10 முகமும்
3891. 10 முகிழ்
3892. 10 முடிவில்
3893. 10 முந்துற
3894. 10 முழுது
3895. 10 முறையால்
3896. 10 மூண்ட
3897. 10 மூழ்க
3898. 10 மூன்றையும்
3899. 10 மெய்யர்
3900. 10 மெய்யன்
3901. 10 மேலவன்
3902. 10 மொழியும்
3903. 10 யாண்டு
3904. 10 யாரினும்
3905. 10 யாரை
3906. 10 யானைகள்
3907. 10 வசிட்டன்
3908. 10 வஞ்சகர்
3909. 10 வடவை
3910. 10 வணக்கம்
3911. 10 வருவ
3912. 10 வருவாரும்
3913. 10 வலியது
3914. 10 வலியர்
3915. 10 வழங்க
3916. 10 வழங்கி
3917. 10 வள்ளலும்
3918. 10 வாசவன்
3919. 10 வாய்ச்சியர்
3920. 10 வாயிலின்
3921. 10 வாழ்த்த
3922. 10 வாளா
3923. 10 வானரர்
3924. 10 வானினும்
3925. 10 விட்டார்
3926. 10 விண்ணினை
3927. 10 வித்தக
3928. 10 விரவு
3929. 10 விரியும்
3930. 10 வினவ
3931. 10 வீக்கிய
3932. 10 வீடண
3933. 10 வீழ்ந்தனன்
3934. 10 வெம்பி
3935. 10 வெய்தின்
3936. 10 வெள்ளை
3937. 10 வேண்டுவது
3938. 10 வேதமும்
3939. 10 வேரொடு
3940. 10 வேலைகள்
3941. 10 வேள்
3942. 10 வேள்விக்கு
3943. 10 வேற்று
3944. 10 வைகலும்
3945. 10 வைத்தது
3946. 10 வையமும்
3947. 9 அகலம்
3948. 9 அகிலும்
3949. 9 அஞ்சினர்
3950. 9 அஞ்சினார்
3951. 9 அட
3952. 9 அடங்கும்
3953. 9 அடுக்கி
3954. 9 அடைத்து
3955. 9 அடைந்தார்
3956. 9 அண்டங்கள்
3957. 9 அண்டத்து
3958. 9 அதிகம்
3959. 9 அதுவே
3960. 9 அம்பரத்து
3961. 9 அமலை
3962. 9 அமைதியின்
3963. 9 அயர்ந்தான்
3964. 9 அரக்கர்கள்
3965. 9 அரங்கு
3966. 9 அரசியல்
3967. 9 அரிதால்
3968. 9 அருத்தி
3969. 9 அவர்கள்
3970. 9 அழியும்
3971. 9 அழும்
3972. 9 அளந்தான்
3973. 9 அறிதி
3974. 9 அன்னதே
3975. 9 அனிகம்
3976. 9 ஆமை
3977. 9 ஆய்ந்து
3978. 9 ஆயுதம்
3979. 9 ஆவியை
3980. 9 ஆழியை
3981. 9 ஆற்று
3982. 9 ஆறி
3983. 9 இடங்கர்
3984. 9 இடந்து
3985. 9 இமைப்பன
3986. 9 இயம்புவது
3987. 9 இயைவது
3988. 9 இராக்கத
3989. 9 இரிந்தது
3990. 9 இரிந்தன
3991. 9 இருந்தாள்
3992. 9 இருநூறு
3993. 9 இரைத்த
3994. 9 இல்லது
3995. 9 இலாள்
3996. 9 இவர்க்கு
3997. 9 இறந்தான்
3998. 9 இறுத்தது
3999. 9 இறைவர்
4000. 9 இன்று-காறும்
4001. 9 ஈட்டமும்
4002. 9 ஈர்த்தன
4003. 9 ஈவது
4004. 9 ஈன்று
4005. 9 உட்கும்
4006. 9 உடைந்து
4007. 9 உண்டாம்-கொலோ
4008. 9 உண்டாமோ
4009. 9 உணரா
4010. 9 உதிர்ந்தன
4011. 9 உந்திய
4012. 9 உமக்கு
4013. 9 உய்க்கும்
4014. 9 உயரும்
4015. 9 உயிரோடு
4016. 9 உரவோன்
4017. 9 உரன்
4018. 9 உருவும்
4019. 9 உரைத்தது
4020. 9 உரைத்தனன்
4021. 9 உரையா
4022. 9 உரையும்
4023. 9 உலக்கை
4024. 9 உலந்தார்
4025. 9 உவந்தார்
4026. 9 உழுவை
4027. 9 உள்ளுற
4028. 9 உற்றதை
4029. 9 உற்றால்
4030. 9 உறுப்பு
4031. 9 உன்னால்
4032. 9 உன்னின்
4033. 9 ஊட்டி
4034. 9 ஊன்ற
4035. 9 எண்ணில்
4036. 9 எதிர்ந்தான்
4037. 9 எய்தல்
4038. 9 எய்திற்று
4039. 9 எய்தினாள்
4040. 9 எரிய
4041. 9 எருவை
4042. 9 எவனோ
4043. 9 என்பாள்
4044. 9 என்றது
4045. 9 என்னது
4046. 9 என்னலும்
4047. 9 ஏகுதி
4048. 9 ஏத்தி
4049. 9 ஏதம்
4050. 9 ஏந்தல்
4051. 9 ஏயினன்
4052. 9 ஒடிய
4053. 9 ஒதுங்க
4054. 9 ஒழுக
4055. 9 ஒளிக்கும்
4056. 9 ஒன்றாய்
4057. 9 ஓகை
4058. 9 -அனைய
4059. 9 -தமை
4060. 9 -மீது
4061. 9 கங்குலின்
4062. 9 கங்கையின்
4063. 9 கட்டிய
4064. 9 கடக்கும்
4065. 9 கடலினை
4066. 9 கடவ
4067. 9 கண்ணனை
4068. 9 கண்ணினும்
4069. 9 கண்ணுதல்
4070. 9 கணங்கள்
4071. 9 கதழ்
4072. 9 கயிறு
4073. 9 கரியின்
4074. 9 கருத்தை
4075. 9 கருது
4076. 9 கருமமும்
4077. 9 கலவி
4078. 9 கவிகை
4079. 9 கழனி
4080. 9 கள
4081. 9 காண்டலும்
4082. 9 காண்பது
4083. 9 காணீர்
4084. 9 காத்தி
4085. 9 காரும்
4086. 9 கானத்து
4087. 9 கிரியின்
4088. 9 கீதம்
4089. 9 குட
4090. 9 குண்டல
4091. 9 குதலை
4092. 9 குரங்கின்-மேல்
4093. 9 குரங்கும்
4094. 9 குலை
4095. 9 குழைந்து
4096. 9 குறு
4097. 9 கூற்றமும்
4098. 9 கைகளின்
4099. 9 கையினன்
4100. 9 கையினான்
4101. 9 கையை
4102. 9 கொடியாள்
4103. 9 கொடியும்
4104. 9 கொண்டலின்
4105. 9 கொணர்தி
4106. 9 கொதிக்கும்
4107. 9 கொதித்து
4108. 9 கொன்றனன்
4109. 9 கோலி
4110. 9 கோளும்
4111. 9 கோனும்
4112. 9 சந்தனம்
4113. 9 சந்து
4114. 9 சாகிலன்
4115. 9 சாய்ந்த
4116. 9 சான்ற
4117. 9 சீதம்
4118. 9 சுட்டு
4119. 9 சுடர்கள்
4120. 9 சுமை
4121. 9 சுழல்
4122. 9 சூட்டி
4123. 9 செம்பு
4124. 9 செய்தல்
4125. 9 செய்தன
4126. 9 செல்வனை
4127. 9 செவிடு
4128. 9 செவியின்
4129. 9 செறுநர்
4130. 9 சேது
4131. 9 சொரிந்தன
4132. 9 சொரிந்தார்
4133. 9 சோர்தர
4134. 9 சோரியின்
4135. 9 ஞாயிறு
4136. 9 தசை
4137. 9 தடவி
4138. 9 தடுத்து
4139. 9 தடுப்ப
4140. 9 தண்டல்
4141. 9 தந்தனென்
4142. 9 தந்தான்
4143. 9 தமர்
4144. 9 தரளம்
4145. 9 தருதிர்
4146. 9 தவிசு
4147. 9 தன்னில்
4148. 9 தன்னையே
4149. 9 தாடகை
4150. 9 தாமரையின்
4151. 9 தாயின்
4152. 9 தாரணி
4153. 9 தாவும்
4154. 9 தாளின்
4155. 9 தானையே
4156. 9 திக்கின்
4157. 9 திசைகளும்
4158. 9 திடல்
4159. 9 திருகி
4160. 9 திவலை
4161. 9 தீமையும்
4162. 9 தீயன
4163. 9 தீயும்
4164. 9 தீயோன்
4165. 9 துஞ்சும்
4166. 9 துடி
4167. 9 துணிய
4168. 9 துணையும்
4169. 9 துமிந்த
4170. 9 துயின்றார்
4171. 9 துரக
4172. 9 துவைப்ப
4173. 9 துன்பு
4174. 9 துன்னும்
4175. 9 தூக்கி
4176. 9 தூக்கிய
4177. 9 தெரியும்
4178. 9 தெள்
4179. 9 தேய்வு
4180. 9 தேர்-மிசை
4181. 9 தேர்-மேல்
4182. 9 தையலார்
4183. 9 தொடங்கிய
4184. 9 தொடர்ந்தான்
4185. 9 தோய்ந்து
4186. 9 தோளால்
4187. 9 தோளினன்
4188. 9 தோன்றலும்
4189. 9 தோன்றினன்
4190. 9 நக்க
4191. 9 நகர்க்கு
4192. 9 நச்சு
4193. 9 நடுங்கினர்
4194. 9 நம்பியை
4195. 9 நயனங்கள்
4196. 9 நரகம்
4197. 9 நளி
4198. 9 நறவம்
4199. 9 நன்றி
4200. 9 நன்றோ
4201. 9 நாலு
4202. 9 நில_மகள்
4203. 9 நிறுத்தி
4204. 9 நிறைய
4205. 9 நீதியும்
4206. 9 நீந்தி
4207. 9 நீரார்
4208. 9 நீரில்
4209. 9 நூலும்
4210. 9 நூறு_ஆயிர
4211. 9 நெருங்கி
4212. 9 நேர்ந்து
4213. 9 நோக்காய்
4214. 9 நோக்கான்
4215. 9 நோக்கின
4216. 9 பகர
4217. 9 பசு
4218. 9 பசும்பொன்
4219. 9 படலம்
4220. 9 படையின்
4221. 9 பண்ணவன்
4222. 9 பத்தியின்
4223. 9 பயனும்
4224. 9 பரப்ப
4225. 9 பழிப்பு
4226. 9 பன்ன
4227. 9 பாகம்
4228. 9 பாடி
4229. 9 பாரா
4230. 9 பாறு
4231. 9 பிடித்தான்
4232. 9 பித்து
4233. 9 பிலம்
4234. 9 பிறங்கிய
4235. 9 புகல்வது
4236. 9 புகழும்
4237. 9 புரள
4238. 9 புலர்ந்து
4239. 9 புலவு
4240. 9 புலன்கள்
4241. 9 பூட்கை
4242. 9 பூண
4243. 9 பெண்ணின்
4244. 9 பெய்யும்
4245. 9 பேசி
4246. 9 பேதைமை
4247. 9 பொங்கினான்
4248. 9 பொடித்த
4249. 9 பொடித்து
4250. 9 பொரு_அரும்
4251. 9 பொருவும்
4252. 9 பொலிவு
4253. 9 பொழிந்தன
4254. 9 பொழிய
4255. 9 பொழியும்
4256. 9 பொழுதில்
4257. 9 பொழுதின்
4258. 9 பொன்றும்
4259. 9 போகம்
4260. 9 போதம்
4261. 9 போதே
4262. 9 போலவே
4263. 9 போவ
4264. 9 போற்றி
4265. 9 போன்றான்
4266. 9 மகனும்
4267. 9 மடல்
4268. 9 மண்டி
4269. 9 மயக்கம்
4270. 9 மர
4271. 9 மருங்கும்
4272. 9 மருள
4273. 9 மல்லல்
4274. 9 மலைகளை
4275. 9 மற்றையோர்
4276. 9 மறித்தும்
4277. 9 மறிந்தன
4278. 9 மறைகள்
4279. 9 மறைத்த
4280. 9 மாதரார்
4281. 9 மாதை
4282. 9 மாயையால்
4283. 9 மார்ப
4284. 9 மின்னு
4285. 9 மீளா
4286. 9 மீனும்
4287. 9 முகத்தின்
4288. 9 முதிர்
4289. 9 முயல்
4290. 9 முழங்க
4291. 9 முழங்கி
4292. 9 முள்
4293. 9 முறிந்து
4294. 9 முறைமையின்
4295. 9 முன்னிய
4296. 9 மூவர்க்கும்
4297. 9 மெய்ம்
4298. 9 மெல்ல
4299. 9 மேயினார்
4300. 9 மேலவர்
4301. 9 மேவினான்
4302. 9 மேற்கொண்டு
4303. 9 வஞ்ச
4304. 9 வடித்த
4305. 9 வடிவம்
4306. 9 வந்தனர்
4307. 9 வம்பு
4308. 9 வல்லே
4309. 9 வல்லையின்
4310. 9 வலிந்து
4311. 9 வலிய
4312. 9 வழக்கு
4313. 9 வனத்திடை
4314. 9 வாங்கும்
4315. 9 வாயிடை
4316. 9 வாரும்
4317. 9 வாவி
4318. 9 வாளை
4319. 9 விசிகம்
4320. 9 விண்ணை
4321. 9 விதியால்
4322. 9 விமானம்
4323. 9 விரத
4324. 9 விழுங்க
4325. 9 விழுமிது
4326. 9 வீக்கி
4327. 9 வீங்கின
4328. 9 வீழ்வ
4329. 9 வெலற்கு
4330. 9 வேட்கை
4331. 9 வேந்தற்கு
4332. 9 வைகல்
4333. 9 வைகு
4334. 8 அக
4335. 8 அகழ்
4336. 8 அகழியை
4337. 8 அங்கையின்
4338. 8 அஞ்சலை
4339. 8 அஞ்சனம்
4340. 8 அடக்கும்
4341. 8 அடிகள்
4342. 8 அடித்து
4343. 8 அடக்கி
4344. 8 அடுக்கிய
4345. 8 அடுப்பது
4346. 8 அண்ணல்-தன்
4347. 8 அணிந்த
4348. 8 அணைத்து
4349. 8 அதில்
4350. 8 அம்பொடும்
4351. 8 அமிழ்தம்
4352. 8 அமிழ்தின்
4353. 8 அயனும்
4354. 8 அயிர்த்தார்
4355. 8 அரக்கர்-தம்மை
4356. 8 அரக்கர்க்கு
4357. 8 அரசனும்
4358. 8 அரசின்
4359. 8 அரசே
4360. 8 அரத்த
4361. 8 அரந்தை
4362. 8 அரற்றும்
4363. 8 அரி_ஏறு
4364. 8 அருக்கனும்
4365. 8 அருவியின்
4366. 8 அருள
4367. 8 அல்லா
4368. 8 அலம்பு
4369. 8 அவளும்
4370. 8 அவற்றின்
4371. 8 அவாம்
4372. 8 அவுணன்
4373. 8 அழகிது
4374. 8 அழலும்
4375. 8 அழிதர
4376. 8 அழியா
4377. 8 அழுதாள்
4378. 8 அளவின்
4379. 8 அளவே
4380. 8 அளவை
4381. 8 அளவையின்
4382. 8 அளாவிய
4383. 8 அறாத
4384. 8 அறிந்தது
4385. 8 அறிவும்
4386. 8 அறைந்தான்
4387. 8 அன்றில்
4388. 8 அன்னங்கள்
4389. 8 அனங்க
4390. 8 ஆக்கையை
4391. 8 ஆகத்து
4392. 8 ஆகாது
4393. 8 ஆட்டி
4394. 8 ஆரிய
4395. 8 ஆருயிர்
4396. 8 ஆரை
4397. 8 ஆல்
4398. 8 ஆவன
4399. 8 ஆற்றலர்
4400. 8 ஆற்றலன்
4401. 8 இகந்து
4402. 8 இடுக்கு
4403. 8 இதம்
4404. 8 இதுவே
4405. 8 இமிழ்
4406. 8 இமையா
4407. 8 இயம்பலும்
4408. 8 இரண்டின்
4409. 8 இரவி-தன்
4410. 8 இராவணி
4411. 8 இரிந்தார்
4412. 8 இருந்தவர்
4413. 8 இருந்தவன்
4414. 8 இருளின்
4415. 8 இருளும்
4416. 8 இரை
4417. 8 இவர்கள்
4418. 8 இளையோய்
4419. 8 இறந்தன
4420. 8 ஈர்த்த
4421. 8 ஈர
4422. 8 உடற்றும்
4423. 8 உண்டான்
4424. 8 உணர்வின்
4425. 8 உணவு
4426. 8 உபாயம்
4427. 8 உய்த்தான்
4428. 8 உய்ந்து
4429. 8 உரியார்
4430. 8 உருக்கு
4431. 8 உருத்த
4432. 8 உரைக்கு
4433. 8 உரையாய்
4434. 8 உலகினுக்கு
4435. 8 உலவை
4436. 8 உவா
4437. 8 உள்ளத்தின்
4438. 8 உளவோ
4439. 8 உற்றுளது
4440. 8 உன்னுவாள்
4441. 8 உனது
4442. 8 ஊன்றி
4443. 8 எட்ட
4444. 8 எண்ணா
4445. 8 எண்ணினால்
4446. 8 எதிரும்
4447. 8 எம்-பால்
4448. 8 எய்தா
4449. 8 எய்தின
4450. 8 எல்லையில்
4451. 8 ஏகிய
4452. 8 ஏங்கிய
4453. 8 ஏங்கினாள்
4454. 8 ஏண்
4455. 8 ஏயது
4456. 8 ஏலும்
4457. 8 ஏழினோடு
4458. 8 ஐயுறவு
4459. 8 ஒடுக்கி
4460. 8 ஒடுங்க
4461. 8 ஒருங்கே
4462. 8 ஒருவர்க்கு
4463. 8 ஒருவனே
4464. 8 ஒலியும்
4465. 8 ஒளிப்ப
4466. 8 ஒறுத்து
4467. 8 ஒன்றினை
4468. 8 -கொள்
4469. 8 -செய்ய
4470. 8 -தன்னில்
4471. 8 -தன்னொடும்
4472. 8 -தோறு
4473. 8 கடந்தது
4474. 8 கடல்களும்
4475. 8 கடவுளும்
4476. 8 கடன்கள்
4477. 8 கடைக்கண்
4478. 8 கண்ணர்
4479. 8 கண்ணனும்
4480. 8 கண்ணினர்
4481. 8 கண்ணினார்
4482. 8 கண்ணுற்று
4483. 8 கண
4484. 8 கணீர்
4485. 8 கதிர்கள்
4486. 8 கதை
4487. 8 கப்பணம்
4488. 8 கரக்க
4489. 8 கரமும்
4490. 8 கருத்தின்
4491. 8 கலங்க
4492. 8 கலங்கி
4493. 8 கலையும்
4494. 8 கவ்வை
4495. 8 கள்வன்
4496. 8 களத்திடை
4497. 8 களித்து
4498. 8 கற்பும்
4499. 8 கனலின்
4500. 8 கனிந்த
4501. 8 கனியும்
4502. 8 காகுத்தன்
4503. 8 காட்டினன்
4504. 8 காட்டுவ
4505. 8 காண்பார்
4506. 8 காந்தி
4507. 8 காயம்
4508. 8 கால்வன
4509. 8 காலனை
4510. 8 காலினும்
4511. 8 காலையும்
4512. 8 காவி
4513. 8 கிளையும்
4514. 8 கீர்த்தி
4515. 8 கீழும்
4516. 8 குத்த
4517. 8 குத்தி
4518. 8 குதிரை
4519. 8 குந்தம்
4520. 8 குப்பையின்
4521. 8 குரு
4522. 8 குலிசம்
4523. 8 குவட்டு
4524. 8 குவி
4525. 8 குழம்பு
4526. 8 குழாங்கள்
4527. 8 குழுவின்
4528. 8 குழையும்
4529. 8 குளிப்ப
4530. 8 குளிர்ந்த
4531. 8 குறைந்து
4532. 8 கூடம்
4533. 8 கூடினார்
4534. 8 கூன்
4535. 8 கேட்டனன்
4536. 8 கேட்டார்
4537. 8 கேட்டும்
4538. 8 கேடகம்
4539. 8 கைத்தலத்து
4540. 8 கைதவம்
4541. 8 கொடிகள்
4542. 8 கொடியின்
4543. 8 கொடியோன்
4544. 8 கொண்டும்
4545. 8 கொணர்க
4546. 8 கொல்வென்
4547. 8 கொள்கையான்
4548. 8 கொளா
4549. 8 கொளும்
4550. 8 கோடி_கோடி
4551. 8 சங்க
4552. 8 சத
4553. 8 சந்திர
4554. 8 சமத்து
4555. 8 சார்
4556. 8 சான்றவர்
4557. 8 சிந்தையார்
4558. 8 சிந்தையாள்
4559. 8 சிலம்பும்
4560. 8 சிவந்து
4561. 8 சிவப்பு
4562. 8 சிற்றிடை
4563. 8 சீரிது
4564. 8 சீற்றமும்
4565. 8 சும்மை
4566. 8 சுமித்திரை
4567. 8 சுற்றின
4568. 8 சுனை
4569. 8 சூடும்
4570. 8 சூல
4571. 8 செப்பினான்
4572. 8 செய்கையும்
4573. 8 செய்வென்
4574. 8 செலுத்தி
4575. 8 செவ்வே
4576. 8 செழு
4577. 8 செறுத்து
4578. 8 சேந்த
4579. 8 சேல்
4580. 8 சொரிந்து
4581. 8 சொரியும்
4582. 8 சொல்லினாள்
4583. 8 சோர்ந்து
4584. 8 ஞாலமும்
4585. 8 ஞானமும்
4586. 8 தசமுகன்
4587. 8 தடிந்து
4588. 8 தத்தி
4589. 8 தந்தேன்
4590. 8 தம்பியர்
4591. 8 தம்மில்
4592. 8 தமனிய
4593. 8 தலை-மேல்
4594. 8 தவர்க்கு
4595. 8 தள்ள_அரும்
4596. 8 தள
4597. 8 தன்மையன்
4598. 8 தாயரும்
4599. 8 தாரவன்
4600. 8 தாழா
4601. 8 திகைத்து
4602. 8 திங்களும்
4603. 8 திசை-கண்
4604. 8 திசைகளை
4605. 8 திடர்
4606. 8 திரிந்தன
4607. 8 திரிவன
4608. 8 திருகு
4609. 8 திருந்து
4610. 8 திற
4611. 8 தீண்டி
4612. 8 தீந்து
4613. 8 தீயினால்
4614. 8 தீர்க்கும்
4615. 8 தீர்த்தான்
4616. 8 துடித்த
4617. 8 துயின்றன
4618. 8 துரந்தனன்
4619. 8 துளை
4620. 8 துன்னிய
4621. 8 தெரியா
4622. 8 தெரிவுற
4623. 8 தெரிவையர்
4624. 8 தெரு
4625. 8 தெள்ளு
4626. 8 தேக்கி
4627. 8 தேர்கள்
4628. 8 தேர்களும்
4629. 8 தேரினன்
4630. 8 தேவரோடு
4631. 8 தொகையும்
4632. 8 தொட்ட
4633. 8 தொழுத
4634. 8 தொழுதான்
4635. 8 தோகையை
4636. 8 தோம்
4637. 8 தோள்களே
4638. 8 தோள்களை
4639. 8 தோன்றா
4640. 8 தோன்றினாள்
4641. 8 தோன்றுமால்
4642. 8 நக்கு
4643. 8 நகரும்
4644. 8 நங்கையர்
4645. 8 நடக்கும்
4646. 8 நடுக்கம்
4647. 8 நம்-பால்
4648. 8 நல்கினான்
4649. 8 நாசம்
4650. 8 நாடகம்
4651. 8 நாடியர்
4652. 8 நாமமும்
4653. 8 நானா
4654. 8 நிகர்த்த
4655. 8 நிகழ்ந்த
4656. 8 நிகழ்ந்தது
4657. 8 நிண
4658. 8 நிணம்
4659. 8 நிமிரும்
4660. 8 நிருதன்
4661. 8 நிலத்தை
4662. 8 நிலனும்
4663. 8 நிலைய
4664. 8 நிறைந்து
4665. 8 நின்-பால்
4666. 8 நின்-வயின்
4667. 8 நினைந்த
4668. 8 நீங்கியது
4669. 8 நீத்தன
4670. 8 நீதியின்
4671. 8 நீரின்
4672. 8 நீரை
4673. 8 நீளம்
4674. 8 நுந்தை
4675. 8 நூற்று
4676. 8 நெரிய
4677. 8 நெல்லி
4678. 8 நெறியும்
4679. 8 நைந்து
4680. 8 நொடியில்
4681. 8 நோக்கம்
4682. 8 நோக்கியர்
4683. 8 பகுதி
4684. 8 பகையும்
4685. 8 பட்டான்
4686. 8 படர்ந்த
4687. 8 படர்ந்து
4688. 8 படுத்த
4689. 8 படைஞர்
4690. 8 படைத்து
4691. 8 பதினாயிரம்
4692. 8 பதைப்ப
4693. 8 பயத்தால்
4694. 8 பயிலும்
4695. 8 பரதனும்
4696. 8 பரப்பு
4697. 8 பருவரல்
4698. 8 பள்ள
4699. 8 பனசன்
4700. 8 பாசமும்
4701. 8 பாசிழை
4702. 8 பாரும்
4703. 8 பாவையர்
4704. 8 பாளை
4705. 8 பிசையும்
4706. 8 பிணித்த
4707. 8 பிணித்து
4708. 8 பிரை
4709. 8 பிறக்க
4710. 8 பீழை
4711. 8 புகன்ற
4712. 8 புண்டரிக
4713. 8 புரக்கும்
4714. 8 புரண்டார்
4715. 8 புரியும்
4716. 8 புலம்பும்
4717. 8 புலமை
4718. 8 புலர்ந்த
4719. 8 புற்று
4720. 8 பூட்டி
4721. 8 பூமி
4722. 8 பூவில்
4723. 8 பெயர்த்து
4724. 8 பெரியவன்
4725. 8 பெரியோய்
4726. 8 பெற்றால்
4727. 8 பேச
4728. 8 பொதுவுற
4729. 8 பொருட்கு
4730. 8 பொருந்தினர்
4731. 8 பொருந்து
4732. 8 பொருப்பை
4733. 8 பொருவ
4734. 8 பொருவு
4735. 8 பொறுத்தி
4736. 8 போக்கினான்
4737. 8 போர்த்து
4738. 8 போரும்
4739. 8 போல்பவர்
4740. 8 போழ்தில்
4741. 8 மங்கலம்
4742. 8 மணலின்
4743. 8 மதமா
4744. 8 மதிக்கு
4745. 8 மதியினை
4746. 8 மதிலும்
4747. 8 மதுகை
4748. 8 மயக்கு
4749. 8 மயங்கும்
4750. 8 மயல்
4751. 8 மயில்கள்
4752. 8 மயிலே
4753. 8 மயிலை
4754. 8 மருத
4755. 8 மருந்தும்
4756. 8 மலர்கள்
4757. 8 மலையினும்
4758. 8 மலையினை
4759. 8 மற்றொரு
4760. 8 மறவோன்
4761. 8 மறைத்தன
4762. 8 மன்னரும்
4763. 8 மனத்தால்
4764. 8 மனத்தான்
4765. 8 மாண்டது
4766. 8 மாரீசன்
4767. 8 மானிடன்
4768. 8 மானின்
4769. 8 மானை
4770. 8 மிதந்தன
4771. 8 முடித்த
4772. 8 முடை
4773. 8 முந்நீர்
4774. 8 முரசின்
4775. 8 முருக்கி
4776. 8 முழங்கும்
4777. 8 முளைத்து
4778. 8 முன்னும்
4779. 8 முனிவரன்
4780. 8 முனைவரும்
4781. 8 மூழ்கி
4782. 8 மெல்லியல்
4783. 8 மேகத்தை
4784. 8 மேயினாள்
4785. 8 மேலை_நாள்
4786. 8 மேவ
4787. 8 மேனியில்
4788. 8 யானையே
4789. 8 வச்சிர
4790. 8 வடம்
4791. 8 வண்டு_இனம்
4792. 8 வண்டொடு
4793. 8 வணங்க
4794. 8 வணங்கிய
4795. 8 வந்தவன்
4796. 8 வயிற்றின்
4797. 8 வரங்களும்
4798. 8 வருகின்ற
4799. 8 வருந்தி
4800. 8 வரைகள்
4801. 8 வரையை
4802. 8 வல்லேன்
4803. 8 வலயம்
4804. 8 வலாய்
4805. 8 வலியை
4806. 8 வள்ளலே
4807. 8 வறுமை
4808. 8 வன்மையால்
4809. 8 வனத்துள்
4810. 8 வாங்கு
4811. 8 வாய்-தொறும்
4812. 8 வாய்மையால்
4813. 8 வாயிலும்
4814. 8 வாலியை
4815. 8 வாழ்தி
4816. 8 வாழ்வும்
4817. 8 வாழியாய்
4818. 8 வாழை
4819. 8 வானமே
4820. 8 வானை
4821. 8 விசய
4822. 8 விசும்பை
4823. 8 விட்டது
4824. 8 வியன்
4825. 8 விரதம்
4826. 8 விரிந்தது
4827. 8 விரிந்தன
4828. 8 வில்லொடும்
4829. 8 விலங்கி
4830. 8 விழுந்தான்
4831. 8 விளக்கின்
4832. 8 விளங்கிய
4833. 8 விளம்பி
4834. 8 விளம்பினான்
4835. 8 விளைந்த
4836. 8 வீ
4837. 8 வீரமும்
4838. 8 வீரர்-தம்
4839. 8 வீழ்ந்தாள்
4840. 8 வீறு
4841. 8 வெய்யவர்
4842. 8 வெறுத்து
4843. 8 வேண்டு
4844. 8 வேண்டுமால்
4845. 8 வேள்வியும்
4846. 8 வைகினான்
4847. 7 அடுக்கும்
4848. 7 அடையாளம்
4849. 7 அண்டத்தை
4850. 7 அண்ணலை
4851. 7 அணிகள்
4852. 7 அணியும்
4853. 7 அணிவாரும்
4854. 7 அணுகும்
4855. 7 அமரர்க்கும்
4856. 7 அமையும்
4857. 7 அயிர்
4858. 7 அரசர்க்கு
4859. 7 அரசனை
4860. 7 அரி_குலத்து
4861. 7 அரிந்த
4862. 7 அல்லார்
4863. 7 அலமர
4864. 7 அலா
4865. 7 அவர்-தம்
4866. 7 அவரும்
4867. 7 அவித்து
4868. 7 அவிந்து
4869. 7 அவிய
4870. 7 அவையும்
4871. 7 அழன்று
4872. 7 அழுந்தினர்
4873. 7 அள்ளல்
4874. 7 அளித்தி
4875. 7 அறல்
4876. 7 அறிஞ
4877. 7 அறிந்தார்
4878. 7 அறிந்திலம்
4879. 7 அறிவினால்
4880. 7 அறுத்த
4881. 7 அன்பர்
4882. 7 அன்பரை
4883. 7 அன்னாய்
4884. 7 அனகன்
4885. 7 அனந்த
4886. 7 அனந்தனும்
4887. 7 அனார்
4888. 7 அனையவள்
4889. 7 ஆக்குவென்
4890. 7 ஆங்கண்
4891. 7 ஆங்கே
4892. 7 ஆடுவார்
4893. 7 ஆண்டான்
4894. 7 ஆண்டும்
4895. 7 ஆதியர்
4896. 7 ஆயிரமும்
4897. 7 ஆலை
4898. 7 ஆழியின்
4899. 7 ஆற்றலான்
4900. 7 ஆற்றலின்
4901. 7 ஆற்றார்
4902. 7 ஆற்றும்
4903. 7 ஆற்றுவான்
4904. 7 ஆறா
4905. 7 ஆறிய
4906. 7 ஆறு-அரோ
4907. 7 இஃது
4908. 7 இசைத்த
4909. 7 இடபன்
4910. 7 இந்திரசித்து
4911. 7 இந்துவின்
4912. 7 இயற்றல்
4913. 7 இயற்றும்
4914. 7 இயன்றது
4915. 7 இரங்கும்
4916. 7 இரத
4917. 7 இரந்து
4918. 7 இராமனுக்கு
4919. 7 இரிந்த
4920. 7 இல்லவர்
4921. 7 இல்லையே
4922. 7 இல்லையோ
4923. 7 இலக்கணம்
4924. 7 இலக்கம்
4925. 7 இலங்கும்
4926. 7 இலாதன
4927. 7 இலாதார்
4928. 7 இலாதான்
4929. 7 இலாமை
4930. 7 இலாமையால்
4931. 7 இலென்
4932. 7 இழுக்கம்
4933. 7 இழைக்கும்
4934. 7 இறந்தனன்
4935. 7 இறவு
4936. 7 இறுக்கும்
4937. 7 இறைஞ்சினன்
4938. 7 இறைஞ்சினான்
4939. 7 இன்ப
4940. 7 இனத்து
4941. 7 ஈட்டமே
4942. 7 ஈயும்
4943. 7 ஈர்_ஐந்து
4944. 7 ஈனும்
4945. 7 உகிரால்
4946. 7 உடலம்
4947. 7 உடலை
4948. 7 உடையர்
4949. 7 உடையன்
4950. 7 உண்கண்
4951. 7 உண்டு-கொல்
4952. 7 உண்பது
4953. 7 உண்மையால்
4954. 7 உணர்த்தினான்
4955. 7 உணர்தல்
4956. 7 உணர்ந்திலை
4957. 7 உதவு
4958. 7 உதிர்
4959. 7 உதிரத்தின்
4960. 7 உப்பு
4961. 7 உமிழும்
4962. 7 உயர்ந்தார்
4963. 7 உயிரினை
4964. 7 உயிரோடும்
4965. 7 உர
4966. 7 உருப்பசி
4967. 7 உலக்க
4968. 7 உலகத்தினும்
4969. 7 உலகத்தும்
4970. 7 உவகையன்
4971. 7 உழலும்
4972. 7 உள்ளன
4973. 7 உள்ளே
4974. 7 உளதே
4975. 7 உளரே
4976. 7 உளென்
4977. 7 உளைய
4978. 7 உற்றதால்
4979. 7 உற்றவர்
4980. 7 உறைபவர்
4981. 7 உன்னினான்
4982. 7 உன்னோடு
4983. 7 உனக்கும்
4984. 7 ஊங்கு
4985. 7 ஊட்டிய
4986. 7 ஊண்
4987. 7 ஊதை
4988. 7 ஊரை
4989. 7 ஊழ்வினை
4990. 7 ஊற்று
4991. 7 எங்குமே
4992. 7 எங்கே
4993. 7 எண்_இலர்
4994. 7 எண்கின்
4995. 7 எண்ணுவான்
4996. 7 எந்தையே
4997. 7 எய்
4998. 7 எய்தலும்
4999. 7 எய்துவான்
5000. 7 எழிலி
5001. 7 எழுதி
5002. 7 எழுந்தார்
5003. 7 எழுவான்
5004. 7 எற்றினான்
5005. 7 என்றோ
5006. 7 என்னலோடும்
5007. 7 என்னால்
5008. 7 என்னையே
5009. 7 ஏகல்
5010. 7 ஏந்த
5011. 7 ஏம்பல்
5012. 7 ஏமுற
5013. 7 ஏவும்
5014. 7 ஏழின்
5015. 7 ஏழினொடு
5016. 7 ஏழைமை
5017. 7 ஏறினார்
5018. 7 ஏனையர்
5019. 7 ஐந்தொடு
5020. 7 ஒடித்து
5021. 7 ஒடுங்கும்
5022. 7 ஒருவரால்
5023. 7 ஒல்லையின்
5024. 7 ஒழிந்து
5025. 7 ஒழுகும்
5026. 7 ஒள்ளிய
5027. 7 ஒளிக்க
5028. 7 ஒளித்த
5029. 7 ஒன்றா
5030. 7 ஒன்றொடு
5031. 7 ஓங்கினான்
5032. 7 ஓடுவார்
5033. 7 ஓதிமம்
5034. 7 ஓதியர்
5035. 7 ஓதையும்
5036. 7 ஓம
5037. 7 -சால்
5038. 7 -செய்தான்
5039. 7 -தமக்கு
5040. 7 -தானே
5041. 7 -தொறு
5042. 7 -பாலது
5043. 7 -முனம்
5044. 7 கங்கையும்
5045. 7 கட்ட
5046. 7 கடித்த
5047. 7 கடுத்த
5048. 7 கடுப்ப
5049. 7 கடைய
5050. 7 கண்ணை
5051. 7 கணவர்-தம்
5052. 7 கணவனை
5053. 7 கணின்
5054. 7 கதுமென
5055. 7 கல்லி
5056. 7 கல்லின்
5057. 7 கல்வியின்
5058. 7 கலக்கி
5059. 7 கலசம்
5060. 7 கவந்த
5061. 7 கவர்
5062. 7 கவர்ந்து
5063. 7 கவின்
5064. 7 கழிந்த
5065. 7 களத்தின்
5066. 7 களத்தை
5067. 7 கறுத்த
5068. 7 கன்னியர்
5069. 7 கனகம்
5070. 7 கனவு
5071. 7 கனன்று
5072. 7 காண்டிர்
5073. 7 காணவே
5074. 7 காணுதியால்
5075. 7 காதலர்
5076. 7 காந்தள்
5077. 7 காம்பு
5078. 7 காய்ந்த
5079. 7 கார்முகம்
5080. 7 கால்கள்
5081. 7 காற்றும்
5082. 7 கானகத்து
5083. 7 கிரியும்
5084. 7 கிளையொடும்
5085. 7 குகன்
5086. 7 குடம்
5087. 7 குடைந்தன
5088. 7 குடையும்
5089. 7 குமுதன்
5090. 7 குரக்கு_இனம்
5091. 7 குருதியில்
5092. 7 குழலாள்
5093. 7 குழலும்
5094. 7 குழைய
5095. 7 குளித்த
5096. 7 குளிர்ந்தது
5097. 7 குறும்
5098. 7 குறும்பு
5099. 7 குறைய
5100. 7 குன்றத்து
5101. 7 குன்றமே
5102. 7 கூற்றினை
5103. 7 கூறின
5104. 7 கூறுவாள்
5105. 7 கூனல்
5106. 7 கூனி
5107. 7 கெண்டை
5108. 7 கேகயர்
5109. 7 கேண்மை
5110. 7 கைதொழுது
5111. 7 கொடுத்தது
5112. 7 கொணர்ந்த
5113. 7 கொணர
5114. 7 கொணரும்
5115. 7 கொதித்தான்
5116. 7 கொம்பின்
5117. 7 கொல்லிய
5118. 7 கொழு
5119. 7 கொழுநன்
5120. 7 கொள்ளா
5121. 7 கொற்றத்து
5122. 7 கொன்றாய்
5123. 7 கோட்டி
5124. 7 கோடலும்
5125. 7 கோடியர்
5126. 7 கோடியும்
5127. 7 கோதையர்
5128. 7 சதவலி
5129. 7 சாய்
5130. 7 சிங்க_ஏறு
5131. 7 சிந்தினான்
5132. 7 சிர
5133. 7 சிரத்து
5134. 7 சிலர்கள்
5135. 7 சிலையில்
5136. 7 சிலையினை
5137. 7 சிற்றவை
5138. 7 சிறுவர்
5139. 7 சீரை
5140. 7 சீலம்
5141. 7 சீலமும்
5142. 7 சீற்ற
5143. 7 சுமக்க
5144. 7 சுரக்கும்
5145. 7 சுரந்து
5146. 7 சுரம்
5147. 7 சுரும்பு
5148. 7 சுழலும்
5149. 7 சுழன்றது
5150. 7 சூடிய
5151. 7 செங்கோல்
5152. 7 செய்கையின்
5153. 7 செய்தேன்
5154. 7 செய்வாய்
5155. 7 செய்வேன்
5156. 7 செருக்கு
5157. 7 செருவின்
5158. 7 செவ்வியோய்
5159. 7 சேர்த்தி
5160. 7 சேர்த்தினான்
5161. 7 சேர்ந்தன
5162. 7 சேறும்
5163. 7 சேனைக்கு
5164. 7 சேனையே
5165. 7 சொல்லல்
5166. 7 சொல்லார்
5167. 7 சொல்லால்
5168. 7 சொல்லினார்
5169. 7 சொல்லினை
5170. 7 சொல்லை
5171. 7 சொன்னாய்
5172. 7 ஞாலத்து
5173. 7 தகையர்
5174. 7 தசும்பு
5175. 7 தடவும்
5176. 7 தடி
5177. 7 தடித்து
5178. 7 தந்திரம்
5179. 7 தமக்கு
5180. 7 தமியள்
5181. 7 தரங்க
5182. 7 தரணி
5183. 7 தலத்திடை
5184. 7 தலை-தொறும்
5185. 7 தலையின்
5186. 7 தவத்தால்
5187. 7 தழுவினான்
5188. 7 தழைத்து
5189. 7 தள்ளும்
5190. 7 தளர
5191. 7 தன்னால்
5192. 7 தனித்து
5193. 7 தாதையும்
5194. 7 தாயும்
5195. 7 தான
5196. 7 தானம்
5197. 7 தானுடை
5198. 7 தானையர்
5199. 7 தானையின்
5200. 7 திகழ்
5201. 7 திங்களின்
5202. 7 திசையின்
5203. 7 திண்மை
5204. 7 திரிகின்ற
5205. 7 திரிசடை
5206. 7 திரிபுரம்
5207. 7 திருத்தி
5208. 7 திருவடி
5209. 7 திலோத்தமை
5210. 7 திறந்த
5211. 7 திறந்தன
5212. 7 தின்ன
5213. 7 தீட்டிய
5214. 7 தீபம்
5215. 7 தீர்த்த
5216. 7 தீர்த்து
5217. 7 துடைத்த
5218. 7 துணிபட
5219. 7 துணைவனை
5220. 7 துமித்து
5221. 7 துயர்க்கு
5222. 7 துயரால்
5223. 7 துயரும்
5224. 7 துயில்வு
5225. 7 துறந்தன
5226. 7 தூங்க
5227. 7 தூசும்
5228. 7 தூண்டி
5229. 7 தூணின்
5230. 7 தூர்த்து
5231. 7 தெரிவது
5232. 7 தெருள்
5233. 7 தெளிந்த
5234. 7 தெற்றி
5235. 7 தெறும்
5236. 7 தேட
5237. 7 தேய்க்கும்
5238. 7 தேவு
5239. 7 தேற்றாம்
5240. 7 தொகுதி
5241. 7 தொடர்ந்தார்
5242. 7 தோழி
5243. 7 தோளார்
5244. 7 தோன்றின
5245. 7 நடுங்க
5246. 7 நண்ணும்
5247. 7 நதியின்
5248. 7 நந்தல்
5249. 7 நம்ப
5250. 7 நமரங்காள்
5251. 7 நல்கிய
5252. 7 நவையின்
5253. 7 நள்
5254. 7 நளின
5255. 7 நளினம்
5256. 7 நன்றே
5257. 7 நனை
5258. 7 நாஞ்சில்
5259. 7 நாட்டங்கள்
5260. 7 நாட்டமும்
5261. 7 நாட்டவர்
5262. 7 நாட்டிடை
5263. 7 நாட்டின்
5264. 7 நாட்டினும்
5265. 7 நாமும்
5266. 7 நாயகம்
5267. 7 நாயகனே
5268. 7 நாயகனை
5269. 7 நாவி
5270. 7 நாளையே
5271. 7 நான்முகத்து
5272. 7 நான
5273. 7 நானும்
5274. 7 நிச்சயம்
5275. 7 நிரம்ப
5276. 7 நிருதரை
5277. 7 நிரைத்து
5278. 7 நிலத்திடை
5279. 7 நிலவின்
5280. 7 நிற்பன
5281. 7 நிற்பார்
5282. 7 நிறத்த
5283. 7 நிறையும்
5284. 7 நின்றனள்
5285. 7 நின்றானை
5286. 7 நின்றே
5287. 7 நின்னின்
5288. 7 நினை
5289. 7 நீக்கிய
5290. 7 நீக்கும்
5291. 7 நுங்கள்
5292. 7 நுங்கிய
5293. 7 நுரை
5294. 7 நூழில்
5295. 7 நெடியோய்
5296. 7 நேமியும்
5297. 7 நைய
5298. 7 நொய்ய
5299. 7 நொறில்
5300. 7 நோக்கியே
5301. 7 நோக்கினும்
5302. 7 நோய்க்கு
5303. 7 நோற்று
5304. 7 பகர்ந்து
5305. 7 பகர்வான்
5306. 7 பகழியின்
5307. 7 படியில்
5308. 7 படைக்கல
5309. 7 படைகளும்
5310. 7 படைத்தது
5311. 7 படையால்
5312. 7 பணிந்தான்
5313. 7 பணிந்து
5314. 7 பணைத்த
5315. 7 பதும
5316. 7 பம்பு
5317. 7 பராவ
5318. 7 பரிந்த
5319. 7 பரிவின்
5320. 7 பருக
5321. 7 பருகி
5322. 7 பல்லாண்டு
5323. 7 பலரும்
5324. 7 பலி
5325. 7 பழம்
5326. 7 பழியொடும்
5327. 7 பற்றினன்
5328. 7 பறித்த
5329. 7 பறித்தான்
5330. 7 பன்னக
5331. 7 பன்னு
5332. 7 பாங்கு
5333. 7 பாடினர்
5334. 7 பாதக
5335. 7 பாதி
5336. 7 பாந்தள்
5337. 7 பாம்பின்
5338. 7 பார்த்தனர்
5339. 7 பாரை
5340. 7 பிணை
5341. 7 பிரான்
5342. 7 பிறந்தது
5343. 7 பிறிதும்
5344. 7 பீடத்து
5345. 7 புகழ்க்கு
5346. 7 புகழே
5347. 7 புகழை
5348. 7 புகா
5349. 7 புகுதும்
5350. 7 புட்டில்
5351. 7 புட்பக
5352. 7 புட்பகம்
5353. 7 புண்ணிய
5354. 7 புணரும்
5355. 7 புந்தி
5356. 7 புரண்ட
5357. 7 புருவ
5358. 7 புல்லும்
5359. 7 புலத்து
5360. 7 புழை
5361. 7 புள்ளின்
5362. 7 புன
5363. 7 புனிதன்
5364. 7 புனைந்து
5365. 7 பெண்மை
5366. 7 பெரியர்
5367. 7 பெற்றன
5368. 7 பொம்மல்
5369. 7 பொய்ம்மை
5370. 7 பொருட்டால்
5371. 7 பொருந்திற்று
5372. 7 பொருப்பின்
5373. 7 பொருமல்
5374. 7 பொருள்கள்
5375. 7 பொருளே
5376. 7 பொலிந்தான்
5377. 7 பொலியும்
5378. 7 பொன்றி
5379. 7 பொன்னி
5380. 7 போக்கிய
5381. 7 போகின்ற
5382. 7 போதகம்
5383. 7 போதின்
5384. 7 போந்தான்
5385. 7 போயினர்
5386. 7 போர்ப்ப
5387. 7 போழ்தின்
5388. 7 போற்ற
5389. 7 போன்றனன்
5390. 7 மக்களும்
5391. 7 மடவார்
5392. 7 மண்ட
5393. 7 மண்ணினை
5394. 7 மணல்
5395. 7 மந்தரை
5396. 7 மருங்கில்
5397. 7 மருங்கின்
5398. 7 மழுவும்
5399. 7 மழையும்
5400. 7 மறையவர்
5401. 7 மன்னற்கு
5402. 7 மன்னா
5403. 7 மாண்டார்
5404. 7 மாத்திரை
5405. 7 மாதவன்
5406. 7 மாதிர
5407. 7 மாந்தர்
5408. 7 மாயமோ
5409. 7 மாயோன்
5410. 7 மார்பை
5411. 7 மாவின்
5412. 7 மாற்று
5413. 7 மாற்றும்
5414. 7 மானுட
5415. 7 மானுடர்
5416. 7 மிஞிறும்
5417. 7 மிடற்று
5418. 7 மின்மினி
5419. 7 மீக்கொள
5420. 7 மீளவும்
5421. 7 மீனொடு
5422. 7 முத்து_இனம்
5423. 7 முந்த
5424. 7 முந்திய
5425. 7 முருக்கு
5426. 7 முழவு
5427. 7 முளைத்த
5428. 7 முற்றினார்
5429. 7 முற்றுறு
5430. 7 முறுவலும்
5431. 7 முன்_நாள்
5432. 7 முன்னமே
5433. 7 முனம்
5434. 7 முனிவரர்
5435. 7 மூ_உலகும்
5436. 7 மூலத்து
5437. 7 மெய்ம்மையால்
5438. 7 மெய்யில்
5439. 7 மெல்லென
5440. 7 மேகங்கள்
5441. 7 மேகமும்
5442. 7 மேனியின்
5443. 7 மொய்ம்
5444. 7 மொய்ம்பு
5445. 7 யானுடை
5446. 7 யானோ
5447. 7 வணங்கினர்
5448. 7 வயம்
5449. 7 வயிரம்
5450. 7 வரத்தின்
5451. 7 வரத்தினால்
5452. 7 வரதன்
5453. 7 வரம்பு_அறு
5454. 7 வருக்கம்
5455. 7 வலத்தால்
5456. 7 வலான்
5457. 7 வலித்து
5458. 7 வலியான்
5459. 7 வழங்கினான்
5460. 7 வளர்க்கும்
5461. 7 வளர்ந்து
5462. 7 வளைந்து
5463. 7 வன்னி
5464. 7 வாங்க
5465. 7 வாசியும்
5466. 7 வாலியும்
5467. 7 வாழ்த்தினார்
5468. 7 வாழ்த்து
5469. 7 வாழ்ந்த
5470. 7 வாழ்வது
5471. 7 வாழ்வை
5472. 7 வாள்_நுதல்
5473. 7 வாளியும்
5474. 7 வாளொடும்
5475. 7 வானவர்க்கு
5476. 7 வானவரும்
5477. 7 விட்டன
5478. 7 விட்டனன்
5479. 7 விடா
5480. 7 விடுதி
5481. 7 விண்தலம்
5482. 7 விம்மல்
5483. 7 விம்மும்
5484. 7 விமலன்
5485. 7 விராய்
5486. 7 வில்லி
5487. 7 வில்லினர்
5488. 7 விழிக்கும்
5489. 7 விழுங்கிய
5490. 7 விழுங்கும்
5491. 7 விளம்பல்
5492. 7 விளி
5493. 7 விளியும்
5494. 7 விளையாட்டு
5495. 7 வினையும்
5496. 7 வீக்கம்
5497. 7 வீட்டி
5498. 7 வீய
5499. 7 வீயும்
5500. 7 வீழ்த்தான்
5501. 7 வெண்ணெய்
5502. 7 வெண்மதி
5503. 7 வெண்மை
5504. 7 வெயிலும்
5505. 7 வெல்வது
5506. 7 வெள்ளிய
5507. 7 வென்றாய்
5508. 7 வேட்ட
5509. 7 வேண்டுவ
5510. 7 வேதங்கள்
5511. 7 வேதத்தின்
5512. 7 வேய்ந்த
5513. 7 வேலாய்
5514. 7 வேறுவேறு
5515. 7 வேறே
5516. 7 வை
5517. 7 வைகினார்
5518. 6 அகலும்
5519. 6 அகழி
5520. 6 அகன்றது
5521. 6 அங்கே
5522. 6 அங்கையால்
5523. 6 அச்சு
5524. 6 அஞ்சார்
5525. 6 அடங்கா
5526. 6 அடர்
5527. 6 அடர்ந்த
5528. 6 அடர்ந்து
5529. 6 அடைவு
5530. 6 அண்மி
5531. 6 அணங்கினை
5532. 6 அணுகா
5533. 6 அதுவும்
5534. 6 அமைச்சர்
5535. 6 அமைத்து
5536. 6 அயா
5537. 6 அயிர்த்து
5538. 6 அயிர்ப்பு
5539. 6 அரக்கனது
5540. 6 அரக்கிமார்கள்
5541. 6 அரங்க
5542. 6 அரணம்
5543. 6 அரற்ற
5544. 6 அரற்றி
5545. 6 அரியும்
5546. 6 அருணன்
5547. 6 அருந்தும்
5548. 6 அரும்_பெறல்
5549. 6 அருளால்
5550. 6 அருளுக
5551. 6 அலம்பின
5552. 6 அலமரும்
5553. 6 அவம்
5554. 6 அவயம்
5555. 6 அவளை
5556. 6 அவி
5557. 6 அவுணரும்
5558. 6 அழகனும்
5559. 6 அழகும்
5560. 6 அழிந்தன
5561. 6 அழியாத
5562. 6 அழுதனர்
5563. 6 அழுந்திய
5564. 6 அழுந்தின
5565. 6 அழுவத்து
5566. 6 அழைத்த
5567. 6 அழைத்தது
5568. 6 அளவி
5569. 6 அளித்தது
5570. 6 அளை
5571. 6 அறத்து
5572. 6 அறத்தொடும்
5573. 6 அறம்தான்
5574. 6 அறிந்திலை
5575. 6 அறிவான்
5576. 6 அறுப்புண்ட
5577. 6 அறையும்
5578. 6 அன்னையே
5579. 6 அனந்தம்
5580. 6 அனாளை
5581. 6 அனுங்க
5582. 6 அனுமன்-மேல்
5583. 6 அனையாளை
5584. 6 ஆக்கின
5585. 6 ஆக்கும்
5586. 6 ஆகலின்
5587. 6 ஆகுலம்
5588. 6 ஆசைகள்-தோறும்
5589. 6 ஆண்மையும்
5590. 6 ஆதியின்
5591. 6 ஆய்_இழை
5592. 6 ஆயதே
5593. 6 ஆயினர்
5594. 6 ஆயினேன்
5595. 6 ஆயும்
5596. 6 ஆர்த்தனன்
5597. 6 ஆரிடை
5598. 6 ஆவதே
5599. 6 ஆவரோ
5600. 6 ஆவலம்
5601. 6 ஆழ்ந்த
5602. 6 ஆளின்
5603. 6 ஆற்றலை
5604. 6 ஆறுகள்
5605. 6 ஆன்
5606. 6 ஆனவர்
5607. 6 இங்ஙன்
5608. 6 இசைந்த
5609. 6 இடம்-தொறும்
5610. 6 இடமும்
5611. 6 இடறி
5612. 6 இடிக்கும்
5613. 6 இடியின்
5614. 6 இணர்
5615. 6 இப்போது
5616. 6 இமையவர்க்கு
5617. 6 இமையோர்களும்
5618. 6 இயம்பு
5619. 6 இயைய
5620. 6 இரங்க
5621. 6 இரண்டையும்
5622. 6 இரண்டொடும்
5623. 6 இருந்தனள்
5624. 6 இருபதும்
5625. 6 இலங்கையில்
5626. 6 இலாதது
5627. 6 இலாய்
5628. 6 இலி
5629. 6 இவனுக்கு
5630. 6 இழந்தான்
5631. 6 இழந்திலன்
5632. 6 இழிந்தது
5633. 6 இழுது
5634. 6 இழைத்து
5635. 6 இறக்கும்
5636. 6 இறுக
5637. 6 இறுதியில்
5638. 6 இறைவனை
5639. 6 இன்றொடு
5640. 6 ஈ
5641. 6 ஈனம்
5642. 6 உடன்று
5643. 6 உண்டாய்
5644. 6 உணர்ச்சி
5645. 6 உணர்த்த
5646. 6 உணர்த்திய
5647. 6 உணர்தி
5648. 6 உணர்ந்தும்
5649. 6 உணர்ந்தேன்
5650. 6 உணர்வை
5651. 6 உத்தம
5652. 6 உதவற்கு
5653. 6 உதித்த
5654. 6 உதிரமும்
5655. 6 உந்து
5656. 6 உய்ந்தனம்
5657. 6 உயர
5658. 6 உயிர்களும்
5659. 6 உயிர்ப்பான்
5660. 6 உரத்தின்
5661. 6 உரி
5662. 6 உரித்து
5663. 6 உருக
5664. 6 உருகிய
5665. 6 உருண்டன
5666. 6 உருமு
5667. 6 உருவினை
5668. 6 உருவை
5669. 6 உருள
5670. 6 உரைத்தல்
5671. 6 உலர்ந்த
5672. 6 உலவா
5673. 6 உலையா
5674. 6 உவகையும்
5675. 6 உவந்தான்
5676. 6 உவப்ப
5677. 6 உழுந்து
5678. 6 உழையர்
5679. 6 உள்ளத்தான்
5680. 6 உள்ளும்
5681. 6 உளாளோ
5682. 6 உளைந்து
5683. 6 உற்றாள்
5684. 6 உறல்
5685. 6 உறுதல்
5686. 6 உறுதிகள்
5687. 6 உன்-பால்
5688. 6 ஊழியான்
5689. 6 ஊழியில்
5690. 6 ஊறும்
5691. 6 எஞ்ச
5692. 6 எடுக்கும்
5693. 6 எடுப்ப
5694. 6 எண்_அரும்
5695. 6 எண்_இலா
5696. 6 எண்ண_அரும்
5697. 6 எண்ணினன்
5698. 6 எண்ணுவது
5699. 6 எண்ணுறு
5700. 6 எண்ணெய்
5701. 6 எதிர்ந்தது
5702. 6 எதிர்ந்தார்
5703. 6 எந்தையை
5704. 6 எம்முன்
5705. 6 எய்தாது
5706. 6 எய்திட
5707. 6 எய்தினை
5708. 6 எயிற்றவன்
5709. 6 எயிற்றால்
5710. 6 எயினர்
5711. 6 எல்லி
5712. 6 எல்லையும்
5713. 6 எழுதலும்
5714. 6 எழுதிய
5715. 6 எற்றின
5716. 6 என்-கண்
5717. 6 என்-மேல்
5718. 6 என்பவர்
5719. 6 என்பாரும்
5720. 6 என்றனை
5721. 6 எனலாய்
5722. 6 எனாது
5723. 6 எனோ
5724. 6 ஏகினர்
5725. 6 ஏங்கும்
5726. 6 ஏத்தினர்
5727. 6 ஏத்து
5728. 6 ஏந்தலும்
5729. 6 ஏயவன்
5730. 6 ஏவலால்
5731. 6 ஏற்ப
5732. 6 ஏற்றின்
5733. 6 ஏற்றும்
5734. 6 ஏற்றை
5735. 6 ஐயமும்
5736. 6 ஐவர்
5737. 6 ஐவரும்
5738. 6 ஒடித்த
5739. 6 ஒடுங்கல்
5740. 6 ஒண்ணா
5741. 6 ஒருவ
5742. 6 ஒருவற்கு
5743. 6 ஒல்
5744. 6 ஒழியான்
5745. 6 ஒழுக்கம்
5746. 6 ஒழுகி
5747. 6 ஒன்றாக
5748. 6 ஒன்றினால்
5749. 6 ஓடிட
5750. 6 ஓடிய
5751. 6 ஓடினன்
5752. 6 ஓடுவ
5753. 6 ஓயும்
5754. 6 ஓரான்
5755. 6 -ஆகின்
5756. 6 -காண்
5757. 6 -கொண்டு
5758. 6 -தனில்
5759. 6 -பாலும்
5760. 6 -பாற்று
5761. 6 -மின்கள்
5762. 6 கட்புலம்
5763. 6 கடந்தால்
5764. 6 கடமை
5765. 6 கடலே
5766. 6 கடவுளர்
5767. 6 கடாவி
5768. 6 கடிந்து
5769. 6 கடுமை
5770. 6 கடைசியர்
5771. 6 கடைந்து
5772. 6 கண்டன
5773. 6 கண்டனை
5774. 6 கண்டிலம்
5775. 6 கண்ணிடை
5776. 6 கண்ணினால்
5777. 6 கணவரை
5778. 6 கணார்
5779. 6 கணிச்சி
5780. 6 கணிப்பு
5781. 6 கணையும்
5782. 6 கமை
5783. 6 கயிலையை
5784. 6 கரத்தின்
5785. 6 கரந்த
5786. 6 கரந்தான்
5787. 6 கரிகளும்
5788. 6 கருணையின்
5789. 6 கருத்தும்
5790. 6 கருதும்
5791. 6 கருப்பு
5792. 6 கருமமே
5793. 6 கல்லை
5794. 6 கல்வியும்
5795. 6 கல
5796. 6 கலக்கம்
5797. 6 கலக்கும்
5798. 6 கலங்கல்
5799. 6 கலங்கினார்
5800. 6 கலந்தார்
5801. 6 கலுழனின்
5802. 6 கவ்விய
5803. 6 கவச
5804. 6 கவந்தம்
5805. 6 கவுள்
5806. 6 கழறி
5807. 6 கழுது
5808. 6 கழை
5809. 6 களங்கம்
5810. 6 களிறே
5811. 6 கற்கள்
5812. 6 கற்பினுக்கு
5813. 6 கனகன்
5814. 6 கனலி
5815. 6 கனன்றான்
5816. 6 காக்கின்ற
5817. 6 காட்சியான்
5818. 6 காணலாம்
5819. 6 காத்தற்கு
5820. 6 காத்தான்
5821. 6 காதலும்
5822. 6 காது
5823. 6 காந்தும்
5824. 6 காரிகை
5825. 6 காரின்
5826. 6 கால்களும்
5827. 6 கிழவர்
5828. 6 கிள்ளை
5829. 6 கிளர்ந்த
5830. 6 கிளர்ந்தது
5831. 6 கிளர
5832. 6 கீண்டு
5833. 6 கீற
5834. 6 கீறி
5835. 6 குடல்
5836. 6 குடிக்கும்
5837. 6 குண்டிகை
5838. 6 குதித்து
5839. 6 குப்பைகள்
5840. 6 குமிழி
5841. 6 குரங்கினை
5842. 6 குரம்
5843. 6 குருதியால்
5844. 6 குலத்தின்
5845. 6 குலத்துக்கு
5846. 6 குலவு
5847. 6 குலாவு
5848. 6 குழவி
5849. 6 குழாத்திடை
5850. 6 குழாத்து
5851. 6 குழாத்தொடும்
5852. 6 குழுமி
5853. 6 குழைகளும்
5854. 6 குறள்
5855. 6 குறிப்பு
5856. 6 குன்றுகள்
5857. 6 கூசி
5858. 6 கூட்டு
5859. 6 கூடும்
5860. 6 கூதிர்
5861. 6 கூலம்
5862. 6 கூறாய்
5863. 6 கூறினார்
5864. 6 கூறுவது
5865. 6 கேளாய்
5866. 6 கைத்து
5867. 6 கையினர்
5868. 6 கைவிட்டு
5869. 6 கொடியை
5870. 6 கொடுத்தனன்
5871. 6 கொடுத்தான்
5872. 6 கொண்டே
5873. 6 கொணர்வென்
5874. 6 கொம்பர்
5875. 6 கொல
5876. 6 கொவ்வை
5877. 6 கொழுநர்
5878. 6 கொழுநரை
5879. 6 கோபுரத்து
5880. 6 கோயிலை
5881. 6 சக்கர
5882. 6 சதுமுகன்
5883. 6 சரள
5884. 6 சாதல்
5885. 6 சாபமும்
5886. 6 சாய
5887. 6 சிக்கு
5888. 6 சித்தர்
5889. 6 சிந்தையும்
5890. 6 சிரத்தை
5891. 6 சிரமும்
5892. 6 சிலதியர்
5893. 6 சிவப்ப
5894. 6 சிவனும்
5895. 6 சின்னம்
5896. 6 சீற்றத்தான்
5897. 6 சீற்றத்து
5898. 6 சீறும்
5899. 6 சீறும்-கொல்
5900. 6 சுட்ட
5901. 6 சுதை
5902. 6 சுந்தரன்
5903. 6 சுழற்றி
5904. 6 சுற்றலால்
5905. 6 சுற்றினர்
5906. 6 சூட்ட
5907. 6 சூது
5908. 6 சூழ்ந்தார்
5909. 6 செப்பி
5910. 6 செம்மலை
5911. 6 செம்மையின்
5912. 6 செய்கையன்
5913. 6 செய்கையான்
5914. 6 செய்தால்
5915. 6 செய்யா
5916. 6 செயலை
5917. 6 செருக்கி
5918. 6 செல்லார்
5919. 6 செலாது
5920. 6 செவ்விய
5921. 6 செவிகள்
5922. 6 செற்று
5923. 6 செறிந்தன
5924. 6 சேடியர்
5925. 6 சேந்து
5926. 6 சேயும்
5927. 6 சேனையோடும்
5928. 6 சொரிந்தான்
5929. 6 சொல்லினால்
5930. 6 சொன்னது
5931. 6 சோபனம்
5932. 6 சோலையின்
5933. 6 தகவும்
5934. 6 தகைமைத்து
5935. 6 தகைவு
5936. 6 தடுக்க
5937. 6 தடுமாறி
5938. 6 தண்டால்
5939. 6 தண்ணுமை
5940. 6 தத்தம்
5941. 6 தந்தனை
5942. 6 தந்தாய்
5943. 6 தந்திர
5944. 6 தம்பியே
5945. 6 தமரொடும்
5946. 6 தமியேன்
5947. 6 தயா
5948. 6 தரளமும்
5949. 6 தலம்-தொறும்
5950. 6 தலைவர்கள்
5951. 6 தவமே
5952. 6 தவரும்
5953. 6 தவனை
5954. 6 தவிர்த்து
5955. 6 தவிர்ந்தது
5956. 6 தழும்பு
5957. 6 தள்ளா
5958. 6 தளம்
5959. 6 தறி
5960. 6 தன்மையர்
5961. 6 தனக்கும்
5962. 6 தனிமையும்
5963. 6 தா_இல்
5964. 6 தாங்கினார்
5965. 6 தாறு
5966. 6 தானையோடும்
5967. 6 திக்கும்
5968. 6 திங்களை
5969. 6 திசையில்
5970. 6 திரிவான்
5971. 6 திருவினை
5972. 6 திரையின்
5973. 6 திலகம்
5974. 6 திறம்பினும்
5975. 6 தின்னும்
5976. 6 தீயை
5977. 6 தீர்க்க
5978. 6 தீர்ந்தனன்
5979. 6 துகிலும்
5980. 6 துகைத்தான்
5981. 6 துண்டம்
5982. 6 துண்ணெனும்
5983. 6 துயிலும்
5984. 6 துரக்க
5985. 6 துவன்றிய
5986. 6 துவன்றின
5987. 6 துள்ளினார்
5988. 6 துளங்கி
5989. 6 துளங்கிட
5990. 6 துறந்தது
5991. 6 துன்னி
5992. 6 தூங்கிய
5993. 6 தூங்கும்
5994. 6 தூடணன்
5995. 6 தூணியும்
5996. 6 தூதரும்
5997. 6 தூய்
5998. 6 தூய்மை
5999. 6 தூயவர்
6000. 6 தூர்த்த
6001. 6 தூர்த்தன
6002. 6 தூர்த்தார்
6003. 6 தெரியின்
6004. 6 தெற்கு
6005. 6 தேக்கு
6006. 6 தேய்ந்தது
6007. 6 தேய்ந்து
6008. 6 தேரவன்
6009. 6 தேவ
6010. 6 தேவரே
6011. 6 தேற்றா
6012. 6 தொடங்கி
6013. 6 தொடுத்தான்
6014. 6 தொடையல்
6015. 6 தொழிலால்
6016. 6 தோகையும்
6017. 6 தோட்டு
6018. 6 தோய
6019. 6 தோயும்
6020. 6 தோலா
6021. 6 தோளிடை
6022. 6 தோளின்-மேலும்
6023. 6 தோற்றத்த
6024. 6 தோற்றும்
6025. 6 தோன்றினார்
6026. 6 நகரில்
6027. 6 நஞ்சினை
6028. 6 நணுகி
6029. 6 நமை
6030. 6 நயம்
6031. 6 நரர்
6032. 6 நல்லவர்
6033. 6 நல்லோய்
6034. 6 நளன்
6035. 6 நன்மை
6036. 6 நன்றால்
6037. 6 நன்று-அரோ
6038. 6 நாகு
6039. 6 நாசியை
6040. 6 நாரணன்
6041. 6 நாவின்
6042. 6 நாளினும்
6043. 6 நாறின
6044. 6 நிகர்வன
6045. 6 நிதியம்
6046. 6 நிந்தனை
6047. 6 நிருதர்க்கு
6048. 6 நிலத்தில்
6049. 6 நிலன்
6050. 6 நிலையே
6051. 6 நிற்பர்
6052. 6 நிற்றல்
6053. 6 நின்றவும்
6054. 6 நின்றாரை
6055. 6 நின்னையும்
6056. 6 நின்னோடு
6057. 6 நினைப்பு
6058. 6 நினைவது
6059. 6 நீங்கினன்
6060. 6 நீங்கினாள்
6061. 6 நீடிய
6062. 6 நீத்தமே
6063. 6 நீதியால்
6064. 6 நீந்த
6065. 6 நீரினால்
6066. 6 நுவல்வது
6067. 6 நுனித்து
6068. 6 நூறினான்
6069. 6 நெஞ்சர்
6070. 6 நெய்யும்
6071. 6 நெரிந்த
6072. 6 நெருக்க
6073. 6 நெருங்கிய
6074. 6 நெருங்கினர்
6075. 6 நெறியை
6076. 6 நேர்ந்தார்
6077. 6 நொடி
6078. 6 நோக்கினால்
6079. 6 நோக்குவான்
6080. 6 நோக்குறா
6081. 6 நோக்குறின்
6082. 6 பகர்ந்தான்
6083. 6 பகரும்
6084. 6 பச்சை
6085. 6 படலை
6086. 6 படியிடை
6087. 6 படுவ
6088. 6 பண்பால்
6089. 6 பணம்
6090. 6 பணித்த
6091. 6 பதுமத்து
6092. 6 பதைக்கும்
6093. 6 பம்ப
6094. 6 பம்பி
6095. 6 பயந்தது
6096. 6 பரித்த
6097. 6 பரிமா
6098. 6 பரும
6099. 6 பல்லவ
6100. 6 பழிக்கும்
6101. 6 பழுத்து
6102. 6 பழுது_இல்
6103. 6 பள்ளம்
6104. 6 பற்றா
6105. 6 பற்றும்
6106. 6 பறவையின்
6107. 6 பறிந்து
6108. 6 பாகன்
6109. 6 பாச
6110. 6 பாசத்தால்
6111. 6 பாதங்கள்
6112. 6 பாய்ந்தான்
6113. 6 பாவமும்
6114. 6 பானல்
6115. 6 பிணித்தது
6116. 6 பித்தன்
6117. 6 பிரிய
6118. 6 பிறங்கி
6119. 6 பிறந்தார்
6120. 6 பிறந்தான்
6121. 6 பிறர்க்கு
6122. 6 பின்றை
6123. 6 பின்னவன்
6124. 6 புக்கனர்
6125. 6 புக்கால்
6126. 6 புகழ்ந்து
6127. 6 புகன்று
6128. 6 புகுதி
6129. 6 புகுந்தான்
6130. 6 புதிய
6131. 6 புரசை
6132. 6 புருவங்கள்
6133. 6 புலம்ப
6134. 6 புலால்
6135. 6 புள்ளும்
6136. 6 புனம்
6137. 6 புனலின்
6138. 6 பூசி
6139. 6 பூட்டிய
6140. 6 பூமியும்
6141. 6 பூழியில்
6142. 6 பூளை
6143. 6 பெயர்ந்தான்
6144. 6 பெயர
6145. 6 பெருமகன்
6146. 6 பெற்றவன்
6147. 6 பெற்றியார்
6148. 6 பெற்றியின்
6149. 6 பேடை
6150. 6 பேண
6151. 6 பேதையர்
6152. 6 பேதையேன்
6153. 6 பேரியும்
6154. 6 பொடிபட
6155. 6 பொதிந்த
6156. 6 பொதும்பர்
6157. 6 பொருந்தும்
6158. 6 பொலிகின்ற
6159. 6 பொழிகின்ற
6160. 6 பொழிந்தது
6161. 6 பொழுதும்
6162. 6 பொற்பின்
6163. 6 பொன்ற
6164. 6 பொன்னே
6165. 6 போ
6166. 6 போதில்
6167. 6 போவார்
6168. 6 போழ்து
6169. 6 போனவர்
6170. 6 போனவன்
6171. 6 மக்களை
6172. 6 மகரம்
6173. 6 மகவு
6174. 6 மடங்கலின்
6175. 6 மடங்கு
6176. 6 மடுப்ப
6177. 6 மண்-மேல்
6178. 6 மண்டல
6179. 6 மதலை
6180. 6 மதனன்
6181. 6 மதிக்கும்
6182. 6 மதியும்
6183. 6 மயங்கினார்
6184. 6 மயர்வு
6185. 6 மயிலின்
6186. 6 மயிலும்
6187. 6 மரணம்
6188. 6 மருதம்
6189. 6 மரை
6190. 6 மலர்ந்தது
6191. 6 மலை-போல்
6192. 6 மலைந்தார்
6193. 6 மழ
6194. 6 மற்றவர்
6195. 6 மற்றவன்
6196. 6 மற்றைய
6197. 6 மறந்த
6198. 6 மறந்தார்
6199. 6 மறையின்
6200. 6 மன்னு
6201. 6 மனத்தினும்
6202. 6 மனத்தை
6203. 6 மாக்களை
6204. 6 மாகம்
6205. 6 மாட்சி
6206. 6 மாதவி
6207. 6 மாந்தினர்
6208. 6 மாய்
6209. 6 மார்பினர்
6210. 6 மாரன்
6211. 6 மாரியால்
6212. 6 மாருதியும்
6213. 6 மாலி
6214. 6 மாலையே
6215. 6 மாழ்கி
6216. 6 மாழை
6217. 6 மாளும்
6218. 6 மாற்ற_அரும்
6219. 6 மிக்கது
6220. 6 மிடுக்கு
6221. 6 மிதித்து
6222. 6 மீண்டான்
6223. 6 மீண்டும்
6224. 6 மீதில்
6225. 6 முகத்தினன்
6226. 6 முகை
6227. 6 முட்டிய
6228. 6 முட்டினான்
6229. 6 முட்டை
6230. 6 முடிக்க
6231. 6 முடித்தான்
6232. 6 முடிந்தன
6233. 6 முடிப்பது
6234. 6 முடுக
6235. 6 முதலவன்
6236. 6 முதலோன்
6237. 6 முதுகில்
6238. 6 முந்துறு
6239. 6 முயலும்
6240. 6 முல்லை
6241. 6 முழக்கு
6242. 6 முற்றவும்
6243. 6 முற்றா
6244. 6 முறிந்தன
6245. 6 முறுவலன்
6246. 6 முனிந்தன
6247. 6 முனிந்தார்
6248. 6 முனியை
6249. 6 மூக்கின்
6250. 6 மூசு
6251. 6 மூளும்
6252. 6 மூன்றினும்
6253. 6 மெய்யன
6254. 6 மெய்யான்
6255. 6 மேகத்தின்
6256. 6 மேயது
6257. 6 மேல
6258. 6 மேவினார்
6259. 6 மேற்பட
6260. 6 மேனகை
6261. 6 மேனியன்
6262. 6 மொய்த்தனர்
6263. 6 மொய்ம்பின்
6264. 6 மொழிவான்
6265. 6 மோதிரம்
6266. 6 யாங்கள்
6267. 6 யாண்டையான்
6268. 6 யாது-கொல்
6269. 6 யாமும்
6270. 6 யாளி
6271. 6 யாளியும்
6272. 6 யூகம்
6273. 6 ராசியே
6274. 6 வஞ்சமும்
6275. 6 வடு
6276. 6 வண்டின்
6277. 6 வண்டொடும்
6278. 6 வணங்கினன்
6279. 6 வணங்கு
6280. 6 வந்தால்
6281. 6 வந்திலன்
6282. 6 வந்தீர்
6283. 6 வந்தேம்
6284. 6 வம்-மின்
6285. 6 வயங்கி
6286. 6 வரம்பும்
6287. 6 வரமும்
6288. 6 வரவும்
6289. 6 வரின்
6290. 6 வரினும்
6291. 6 வருந்தும்
6292. 6 வல்லர்
6293. 6 வல்லவர்
6294. 6 வல்லோர்
6295. 6 வலித்தான்
6296. 6 வலியன்
6297. 6 வழங்கிய
6298. 6 வளையும்
6299. 6 வற்றி
6300. 6 வறிது
6301. 6 வாசியின்
6302. 6 வாய்மொழி
6303. 6 வாயினால்
6304. 6 வாரியின்
6305. 6 வாவும்
6306. 6 வாழ்நாள்
6307. 6 வாழ்வார்
6308. 6 வாழ
6309. 6 வாளினர்
6310. 6 வாளினால்
6311. 6 வானவர்க்கும்
6312. 6 வானவர்கள்
6313. 6 விசும்பினும்
6314. 6 விசும்பினை
6315. 6 விடாது
6316. 6 விடுத்த
6317. 6 விடுதலும்
6318. 6 விண்டுவின்
6319. 6 வித்தகர்
6320. 6 விதிமுறை
6321. 6 விதியே
6322. 6 விம்மலால்
6323. 6 விம்மினன்
6324. 6 விம்மினாள்
6325. 6 விரவி
6326. 6 விரிஞ்சனே
6327. 6 விரித்த
6328. 6 விருந்தும்
6329. 6 வில்லியை
6330. 6 விழிகள்
6331. 6 விழுந்தது
6332. 6 விழுந்தனர்
6333. 6 விளங்கி
6334. 6 விளம்புவான்
6335. 6 விளையும்
6336. 6 விளைவது
6337. 6 வீங்கினான்
6338. 6 வீசலின்
6339. 6 வீசினன்
6340. 6 வீணையின்
6341. 6 வீந்த
6342. 6 வீந்தது
6343. 6 வீழ்த்த
6344. 6 வீழ்ந்தனர்
6345. 6 வெதிர்
6346. 6 வெம்மையால்
6347. 6 வெம்மையை
6348. 6 வெய்யோர்
6349. 6 வெரீஇ
6350. 6 வெரு
6351. 6 வெருவல்
6352. 6 வெளிப்பட
6353. 6 வென்றார்
6354. 6 வேகத்தால்
6355. 6 வேரற
6356. 6 வேரி
6357. 6 வேலின்
6358. 6 வேலினாய்
6359. 6 வேலையே
6360. 6 வேழமும்
6361. 6 வேள்வியில்
6362. 6 வேள்வியை
6363. 6 வேனில்
6364. 6 வைகிய
6365. 6 வைகினர்
6366. 6 வைகுறும்
6367. 6 வைத்தாள்
6368. 6 வைது
6369. 6 வைப்பின்
6370. 6 வைப்பு
6371. 5 அகன்றார்
6372. 5 அங்க
6373. 5 அங்கியின்
6374. 5 அங்குசம்
6375. 5 அசைவு
6376. 5 அஞ்சன்-மின்
6377. 5 அஞ்சிய
6378. 5 அஞ்சினன்
6379. 5 அஞ்சுறு
6380. 5 அடங்கிய
6381. 5 அடங்கினர்
6382. 5 அடித்த
6383. 5 அண்டமே
6384. 5 அணங்கை
6385. 5 அணியை
6386. 5 அணைந்த
6387. 5 அதுக்கி
6388. 5 அம்பரம்
6389. 5 அம்பொடு
6390. 5 அமரர்க்கு
6391. 5 அமிழ்த
6392. 5 அமைச்சரை
6393. 5 அமைந்தார்
6394. 5 அமைவு
6395. 5 அயர்
6396. 5 அயர்ந்து
6397. 5 அயிர்க்கும்
6398. 5 அயிலும்
6399. 5 அயோத்தியில்
6400. 5 அரக்கன்-மேல்
6401. 5 அரக்கு
6402. 5 அரசி
6403. 5 அரணும்
6404. 5 அரற்றினான்
6405. 5 அரியணை
6406. 5 அரிவையர்
6407. 5 அருச்சனை
6408. 5 அருளாய்
6409. 5 அல்லனேல்
6410. 5 அலகை
6411. 5 அலங்கலாய்
6412. 5 அலத்தக
6413. 5 அலம்பும்
6414. 5 அலைக்க
6415. 5 அலைக்கும்
6416. 5 அவரொடும்
6417. 5 அவற்றினுக்கு
6418. 5 அவற்று
6419. 5 அவற்றை
6420. 5 அவனியில்
6421. 5 அவிந்தன
6422. 5 அழகன்
6423. 5 அழகை
6424. 5 அழிந்தார்
6425. 5 அழிவாள்
6426. 5 அழு
6427. 5 அழுங்கி
6428. 5 அழுந்து
6429. 5 அழுந்தும்
6430. 5 அழுவ
6431. 5 அளக்க
6432. 5 அளப்பு
6433. 5 அளவினில்
6434. 5 அளவு_அறு
6435. 5 அளவையில்
6436. 5 அளிப்பான்
6437. 5 அளைந்து
6438. 5 அறத்தினை
6439. 5 அறிதற்கு
6440. 5 அறிந்திலர்
6441. 5 அறியாத
6442. 5 அறியாது
6443. 5 அறியான்
6444. 5 அறியும்
6445. 5 அறியோம்
6446. 5 அறைவான்
6447. 5 அன்பனை
6448. 5 அன்பினோடு
6449. 5 அன்றாம்
6450. 5 அன்னமே
6451. 5 அன்னவே
6452. 5 அனீக
6453. 5 அனுமான்
6454. 5 அனைத்தினும்
6455. 5 ஆக்க
6456. 5 ஆகமும்
6457. 5 ஆகலா
6458. 5 ஆகுமால்
6459. 5 ஆசனத்து
6460. 5 ஆடினார்
6461. 5 ஆண்டையான்
6462. 5 ஆதரித்து
6463. 5 ஆதிய
6464. 5 ஆதியாம்
6465. 5 ஆதியாய்
6466. 5 ஆம்-அரோ
6467. 5 ஆமால்
6468. 5 ஆய்ந்த
6469. 5 ஆயிரம்_கோடி
6470. 5 ஆயிரர்
6471. 5 ஆயிற்று
6472. 5 ஆயினன்
6473. 5 ஆயினாள்
6474. 5 ஆர்-கொலாம்
6475. 5 ஆர்க்கின்ற
6476. 5 ஆர்த்திட
6477. 5 ஆர்ப்பின்
6478. 5 ஆர்ப்பும்
6479. 5 ஆலமும்
6480. 5 ஆவ
6481. 5 ஆவதும்
6482. 5 ஆள்வான்
6483. 5 ஆளியும்
6484. 5 ஆளுடை
6485. 5 ஆற்றலால்
6486. 5 ஆற்றலே
6487. 5 ஆற்றற்கு
6488. 5 ஆற்றாது
6489. 5 ஆற்றில்
6490. 5 ஆனனம்
6491. 5 ஆனா
6492. 5 ஆனால்
6493. 5 ஆனேன்
6494. 5 இ-வயின்
6495. 5 இகலி
6496. 5 இசையா
6497. 5 இசையின்
6498. 5 இட்டனன்
6499. 5 இடங்களும்
6500. 5 இடிந்தன
6501. 5 இடிப்பு
6502. 5 இடைந்து
6503. 5 இடையில்
6504. 5 இடையும்
6505. 5 இடைவிடாது
6506. 5 இதுவும்
6507. 5 இந்தியம்
6508. 5 இந்திரனும்
6509. 5 இந்துவை
6510. 5 இப்படி
6511. 5 இயக்கியர்
6512. 5 இயம்பல்
6513. 5 இயம்புவாய்
6514. 5 இயம்புவான்
6515. 5 இயல்பிற்று
6516. 5 இயைந்தது
6517. 5 இயைந்தன
6518. 5 இயைந்து
6519. 5 இரங்கல்
6520. 5 இரணியன்
6521. 5 இரியலின்
6522. 5 இருக்கவே
6523. 5 இருது
6524. 5 இரைப்ப
6525. 5 இல்லாத
6526. 5 இல்லாய்
6527. 5 இல்லாள்
6528. 5 இல்லையேல்
6529. 5 இலக்கு
6530. 5 இலக்குவ
6531. 5 இலாதவன்
6532. 5 இலாமையின்
6533. 5 இவ்வழி
6534. 5 இவர்ந்த
6535. 5 இவரால்
6536. 5 இவரை
6537. 5 இவன்-தன்னை
6538. 5 இவனே
6539. 5 இவுளி
6540. 5 இழிய
6541. 5 இழிவது
6542. 5 இழுக்கு
6543. 5 இழுக்கும்
6544. 5 இளவற்கு
6545. 5 இளையவற்கு
6546. 5 இறந்தவர்
6547. 5 இறுதியும்
6548. 5 இன்பமும்
6549. 5 இன்றால்
6550. 5 இன்றும்
6551. 5 இன்னலும்
6552. 5 இன்னவன்
6553. 5 ஈட்டார்
6554. 5 ஈதால்
6555. 5 ஈதி
6556. 5 ஈந்தனன்
6557. 5 ஈய
6558. 5 ஈரும்
6559. 5 ஈறு_இல்
6560. 5 ஈறு_இலா
6561. 5 ஈன்றவள்
6562. 5 உக்கார்
6563. 5 உகிரின்
6564. 5 உச்சியின்
6565. 5 உடையன
6566. 5 உண்டாக
6567. 5 உண்டாய
6568. 5 உணர்த்தி
6569. 5 உணும்
6570. 5 உத்தமன்
6571. 5 உதய
6572. 5 உதிக்கும்
6573. 5 உதிர்ந்து
6574. 5 உதைக்கும்
6575. 5 உதைத்த
6576. 5 உதைத்து
6577. 5 உந்தியில்
6578. 5 உம்பர்-தம்
6579. 5 உம்பரான்
6580. 5 உம்பரில்
6581. 5 உம்பரே
6582. 5 உம்பியை
6583. 5 உய்த்தார்
6584. 5 உய்ந்தனென்
6585. 5 உய்யார்
6586. 5 உய்யும்
6587. 5 உயிர்-தொறும்
6588. 5 உயிர்த்தான்
6589. 5 உயிர்த்திலன்
6590. 5 உயிர்ப்பும்
6591. 5 உயிருக்கு
6592. 5 உரகம்
6593. 5 உரமும்
6594. 5 உராய்
6595. 5 உரியன
6596. 5 உருகினன்
6597. 5 உருகும்
6598. 5 உரும்_ஏறு
6599. 5 உருமை
6600. 5 உருவின
6601. 5 உரை-செய்
6602. 5 உரை-செய்தான்
6603. 5 உரை-செய்ய
6604. 5 உரை-செய்வான்
6605. 5 உரைக்கின்
6606. 5 உரைக்கின்ற
6607. 5 உரைத்திலன்
6608. 5 உரைப்பதானான்
6609. 5 உரைப்பான்
6610. 5 உரையால்
6611. 5 உரையின்
6612. 5 உலகிற்கும்
6613. 5 உலகுக்கும்
6614. 5 உலகொடு
6615. 5 உலந்த
6616. 5 உலந்தது
6617. 5 உலர்ந்து
6618. 5 உலவு
6619. 5 உலாவி
6620. 5 உவக்கின்ற
6621. 5 உவக்கும்
6622. 5 உவகையால்
6623. 5 உழந்த
6624. 5 உழவன்
6625. 5 உள்ளமே
6626. 5 உள்ளவர்
6627. 5 உளதாம்
6628. 5 உளவாம்
6629. 5 உளாள்
6630. 5 உளைவு
6631. 5 உறுத்து
6632. 5 உறைந்த
6633. 5 உறையுளை
6634. 5 உறைவோர்
6635. 5 ஊசி
6636. 5 ஊது
6637. 5 ஊரில்
6638. 5 ஊற்றமும்
6639. 5 ஊறி
6640. 5 ஊறின
6641. 5 ஊனும்
6642. 5 எண்_இரு
6643. 5 எண்ணினார்
6644. 5 எதிர்கொண்டு
6645. 5 எதிர்ந்து
6646. 5 எதிர
6647. 5 எதிரெதிர்
6648. 5 எந்திர
6649. 5 எந்திரம்
6650. 5 எந்தைக்கு
6651. 5 எய்தனன்
6652. 5 எய்தின்
6653. 5 எய்தினேன்
6654. 5 எய்துவென்
6655. 5 எய்ய
6656. 5 எயிற்றான்
6657. 5 எயிறும்
6658. 5 எரிகின்ற
6659. 5 எழுத்து
6660. 5 எழுந்தாள்
6661. 5 எழுவின்
6662. 5 எளியது
6663. 5 எறிக்கும்
6664. 5 எறிந்தனர்
6665. 5 எறிந்தனன்
6666. 5 எறிந்தார்
6667. 5 எறிப்ப
6668. 5 எறிவர்
6669. 5 என்கு
6670. 5 என்கேனோ
6671. 5 என்பென்
6672. 5 என்னலாம்
6673. 5 என்னை-கொல்
6674. 5 என்னொடு
6675. 5 என்னோடு
6676. 5 எனலாம்
6677. 5 எனலோடும்
6678. 5 எனைத்து
6679. 5 ஏங்கினன்
6680. 5 ஏத்தும்
6681. 5 ஏந்தலை
6682. 5 ஏந்தினான்
6683. 5 ஏந்து_இழை
6684. 5 ஏந்தும்
6685. 5 ஏய்ந்தன
6686. 5 ஏய்ப்ப
6687. 5 ஏவினன்
6688. 5 ஏவு
6689. 5 ஏழ்_இரண்டு
6690. 5 ஏற்றினான்
6691. 5 ஏறா
6692. 5 ஏறிட
6693. 5 ஏனம்
6694. 5 ஐம்பது
6695. 5 ஐயனே
6696. 5 ஒடிந்து
6697. 5 ஒடுங்கு
6698. 5 ஒத்தவன்
6699. 5 ஒத்தவே
6700. 5 ஒருவரின்
6701. 5 ஒழிந்தன
6702. 5 ஒழியும்
6703. 5 ஒழுக்கு
6704. 5 ஒளியின்
6705. 5 ஒளிர
6706. 5 ஒன்பது
6707. 5 ஒன்றானும்
6708. 5 ஒன்றினும்
6709. 5 ஒன்னார்
6710. 5 ஓங்க
6711. 5 ஓங்கின
6712. 5 ஓட்ட
6713. 5 ஓடாது
6714. 5 ஓய்ந்து
6715. 5 ஓரார்
6716. 5 ஓவிய
6717. 5 ஓவு
6718. 5 -ஆயினும்
6719. 5 -செயா
6720. 5 -செய்வான்
6721. 5 -தன்னையும்
6722. 5 -பாலனோ
6723. 5 கங்குலும்
6724. 5 கங்கையை
6725. 5 கஞல
6726. 5 கட்டினார்
6727. 5 கடகம்
6728. 5 கடப்பார்
6729. 5 கடலினும்
6730. 5 கடலையும்
6731. 5 கடிகை
6732. 5 கடிதினின்
6733. 5 கடுத்தது
6734. 5 கடுவன்
6735. 5 கடையுக
6736. 5 கடையுகத்து
6737. 5 கடையும்
6738. 5 கண்களை
6739. 5 கண்டதும்
6740. 5 கண்டவன்
6741. 5 கண்டனென்
6742. 5 கண்டிலென்
6743. 5 கண்டோம்
6744. 5 கண்ணவன்
6745. 5 கண்ணீரினன்
6746. 5 கண்ணொடு
6747. 5 கணக்கு_இல்
6748. 5 கணைக்கு
6749. 5 கந்த
6750. 5 கந்தம்
6751. 5 கந்து
6752. 5 கமலக்கண்ணன்
6753. 5 கரத்தர்
6754. 5 கரதலத்து
6755. 5 கரதலம்
6756. 5 கரந்தது
6757. 5 கரிகளை
6758. 5 கரிது
6759. 5 கரிந்தன
6760. 5 கரியும்
6761. 5 கருணையால்
6762. 5 கருதிய
6763. 5 கல்லிடை
6764. 5 கலக்கினான்
6765. 5 கலங்கள்
6766. 5 கலந்தது
6767. 5 கலந்தான்
6768. 5 கவசத்து
6769. 5 கவண்
6770. 5 கவந்தன்
6771. 5 கவர்ந்த
6772. 5 கவி_குலம்
6773. 5 கவித்து
6774. 5 கழன்று
6775. 5 கழித்த
6776. 5 கழிந்தது
6777. 5 கழுகின்
6778. 5 கழுநீர்
6779. 5 களிப்ப
6780. 5 கற்றவர்
6781. 5 கற்றிலன்
6782. 5 கன்றிய
6783. 5 கனியின்
6784. 5 காக்குநர்
6785. 5 காட்டுகேன்
6786. 5 காட்டுதி
6787. 5 காண்குறும்
6788. 5 காண்டிரால்
6789. 5 காண்பென்
6790. 5 காணல்
6791. 5 காணாள்
6792. 5 காணின்
6793. 5 காதும்
6794. 5 காப்பு
6795. 5 காமத்தால்
6796. 5 காமரம்
6797. 5 காமனும்
6798. 5 கார்முக
6799. 5 காலத்தும்
6800. 5 காலில்
6801. 5 காலினால்
6802. 5 காலொடு
6803. 5 காவதம்
6804. 5 காவல
6805. 5 காவலும்
6806. 5 காவும்
6807. 5 காள
6808. 5 கான்று
6809. 5 கானின்
6810. 5 கானும்
6811. 5 கிடந்தார்
6812. 5 கிடைத்த
6813. 5 கிண்கிணி
6814. 5 கிரிகளும்
6815. 5 கிரியை
6816. 5 கிழங்கு
6817. 5 கிழிந்தன
6818. 5 கின்னரம்
6819. 5 கின்னரர்
6820. 5 கீறிய
6821. 5 குஞ்சியர்
6822. 5 குடிக்க
6823. 5 குடைந்த
6824. 5 குண
6825. 5 குதித்தான்
6826. 5 குப்புற்று
6827. 5 கும்ப
6828. 5 கும்பகருணனை
6829. 5 குமர
6830. 5 குமரரும்
6831. 5 குயில்கள்
6832. 5 குயிலும்
6833. 5 குயிலே
6834. 5 குயிலை
6835. 5 குயிற்றி
6836. 5 குரங்கினால்
6837. 5 குரலின்
6838. 5 குலங்களின்
6839. 5 குலத்தோன்
6840. 5 குலைந்தார்
6841. 5 குவிந்தன
6842. 5 குவிந்து
6843. 5 குழாத்தின்
6844. 5 குழாமும்
6845. 5 குழைவு
6846. 5 குறித்தது
6847. 5 குறைத்தான்
6848. 5 குறைந்த
6849. 5 குறைந்தது
6850. 5 குறைந்தன
6851. 5 குறைந்தான்
6852. 5 குன்றி
6853. 5 கூடின
6854. 5 கூடினான்
6855. 5 கூடுமோ
6856. 5 கூத்து
6857. 5 கூந்தலாள்
6858. 5 கூர்ம்
6859. 5 கூற்றினும்
6860. 5 கூறல்
6861. 5 கூறின்
6862. 5 கெட்டேன்
6863. 5 கேகயர்_கோன்
6864. 5 கேட்க
6865. 5 கேள்வியன்
6866. 5 கைக்கு
6867. 5 கைகளும்
6868. 5 கைகொடு
6869. 5 கைய
6870. 5 கையன
6871. 5 கொங்கு
6872. 5 கொங்கைகள்
6873. 5 கொட்பால்
6874. 5 கொடியார்
6875. 5 கொடை
6876. 5 கொண்டவன்
6877. 5 கொண்டனர்
6878. 5 கொண்டாய்
6879. 5 கொணர்ந்தனன்
6880. 5 கொம்பினை
6881. 5 கொம்பும்
6882. 5 கொல்வது
6883. 5 கொள்வன
6884. 5 கொள்வார்
6885. 5 கொள்வென்
6886. 5 கொள்ளி
6887. 5 கொற்றவர்
6888. 5 கொன்
6889. 5 கோசிக
6890. 5 கோடிய
6891. 5 கோடும்
6892. 5 கோடை
6893. 5 கோது_இல்
6894. 5 கோதையை
6895. 5 கோபுரம்
6896. 5 கோவே
6897. 5 கோளம்
6898. 5 கோனை
6899. 5 சங்கும்
6900. 5 சடையன்
6901. 5 சந்தன
6902. 5 சமைத்த
6903. 5 சமைந்தான்
6904. 5 சமைய
6905. 5 சரமும்
6906. 5 சரிந்து
6907. 5 சலத்தால்
6908. 5 சலித்தான்
6909. 5 சாய்ந்தான்
6910. 5 சாயல்
6911. 5 சார்ந்து
6912. 5 சார்வு
6913. 5 சாலம்
6914. 5 சாலவும்
6915. 5 சாறு
6916. 5 சித்தம்
6917. 5 சிதற
6918. 5 சிந்தியா
6919. 5 சிந்துவ
6920. 5 சிந்துவென்
6921. 5 சிந்தையள்
6922. 5 சிந்தையை
6923. 5 சிலம்புவ
6924. 5 சிலையொடு
6925. 5 சிவண
6926. 5 சிறகு
6927. 5 சிறந்தது
6928. 5 சிறந்து
6929. 5 சிறிதும்
6930. 5 சிறிய
6931. 5 சிறியது
6932. 5 சிறியோர்
6933. 5 சிறையிடை
6934. 5 சிறையின்
6935. 5 சினத்தால்
6936. 5 சினவு
6937. 5 சீகர
6938. 5 சீதை-தன்
6939. 5 சீர்த்த
6940. 5 சீர்த்தி
6941. 5 சீரியோர்
6942. 5 சீற்றத்தால்
6943. 5 சீறு
6944. 5 சுடரோன்
6945. 5 சுந்தரி
6946. 5 சுமக்கும்
6947. 5 சுரந்த
6948. 5 சுரர்
6949. 5 சுழித்து
6950. 5 சுறவு
6951. 5 சூடக
6952. 5 சூலமே
6953. 5 செந்நெல்
6954. 5 செப்புவான்
6955. 5 செய்கையால்
6956. 5 செய்தும்
6957. 5 செய்வார்
6958. 5 செயா
6959. 5 செல்கில
6960. 5 செல்கின்றான்
6961. 5 செல்லின்
6962. 5 செல்வார்
6963. 5 செலவு
6964. 5 செலா
6965. 5 செவ்விது
6966. 5 செவ்வியோர்
6967. 5 செறிய
6968. 5 சென்றவால்
6969. 5 சேமம்
6970. 5 சேர்தலும்
6971. 5 சேவகர்
6972. 5 சொரிந்தனர்
6973. 5 சொல்லாய்
6974. 5 சொல்லினன்
6975. 5 சொல்லுவது
6976. 5 சொல்லுவார்
6977. 5 சொலார்
6978. 5 சொலால்
6979. 5 சொன்னேன்
6980. 5 சோகம்
6981. 5 சோர்கின்றான்
6982. 5 சோரவே
6983. 5 சோரியும்
6984. 5 சோலையில்
6985. 5 ஞாலத்தை
6986. 5 தக்கதே
6987. 5 தக்கோன்
6988. 5 தடங்கள்
6989. 5 தண்டகம்
6990. 5 தண்டும்
6991. 5 தண்ணீர்
6992. 5 தணிவு
6993. 5 தந்தார்
6994. 5 தந்தையும்
6995. 5 தம்மின்
6996. 5 தம்முன்
6997. 5 தம்மையும்
6998. 5 தமையனை
6999. 5 தருமத்தை
7000. 5 தலைகளும்
7001. 5 தலைமை
7002. 5 தலைவரை
7003. 5 தவத்தோர்
7004. 5 தவழும்
7005. 5 தவா
7006. 5 தவிர்க
7007. 5 தவிர்ந்து
7008. 5 தவிரான்
7009. 5 தன்-பால்
7010. 5 தன்மைத்து
7011. 5 தன்மையார்
7012. 5 தன்னது
7013. 5 தனயன்
7014. 5 தனுவின்
7015. 5 தனையன்
7016. 5 தாக்கினார்
7017. 5 தாக்குறும்
7018. 5 தாங்கல்
7019. 5 தாபதர்
7020. 5 தாயரை
7021. 5 தாராய்
7022. 5 தாரான்
7023. 5 தாரும்
7024. 5 தாரையின்
7025. 5 தாவு
7026. 5 திகிரியும்
7027. 5 திங்களே
7028. 5 திசைக்கும்
7029. 5 திசைதிசை
7030. 5 திணிந்த
7031. 5 திரிசிரா
7032. 5 திரிந்தது
7033. 5 திரிந்தனர்
7034. 5 திரிவாரும்
7035. 5 திருவொடும்
7036. 5 திறத்தால்
7037. 5 திறை
7038. 5 தீண்டலும்
7039. 5 தீய்க்கும்
7040. 5 தீயோர்
7041. 5 தீர்த்தனும்
7042. 5 தீர்த்தி
7043. 5 தீர்ந்தது
7044. 5 தீர்ந்தேன்
7045. 5 தீர்வென்
7046. 5 துடித்து
7047. 5 துடைக்க
7048. 5 துணியா
7049. 5 துணைவரை
7050. 5 தும்பியும்
7051. 5 தும்பியை
7052. 5 துயக்கு
7053. 5 துரகம்
7054. 5 துரந்தன
7055. 5 துருத்தி
7056. 5 துள்ளும்
7057. 5 துளக்கி
7058. 5 துளங்க
7059. 5 துளிக்கும்
7060. 5 துற்ற
7061. 5 துறக்க
7062. 5 துறக்கும்
7063. 5 துறந்தார்
7064. 5 துறையின்
7065. 5 துறையும்
7066. 5 துன்றி
7067. 5 துன்ன_அரும்
7068. 5 துன்னினார்
7069. 5 துன்னினான்
7070. 5 தூதரை
7071. 5 தூதனும்
7072. 5 தூம்பு
7073. 5 தூயது
7074. 5 தூயன
7075. 5 தூர
7076. 5 தூவ
7077. 5 தூவிய
7078. 5 தூவும்
7079. 5 தெரித்தி
7080. 5 தெரியலான்
7081. 5 தெரிவை
7082. 5 தெருட்டி
7083. 5 தெளிந்து
7084. 5 தெறித்த
7085. 5 தெறித்து
7086. 5 தேடினார்
7087. 5 தேடுவார்
7088. 5 தேண்டி
7089. 5 தேயம்
7090. 5 தேயும்
7091. 5 தேர்ந்து
7092. 5 தேரர்
7093. 5 தேரின்-மேல்
7094. 5 தேற்ற
7095. 5 தேறும்
7096. 5 தேனின்
7097. 5 தொடர்ந்தன
7098. 5 தொடுப்பேன்
7099. 5 தொத்து
7100. 5 தொழிலும்
7101. 5 தொழும்-தொறும்
7102. 5 தோரணத்து
7103. 5 தோரணம்
7104. 5 தோளன்
7105. 5 தோளின்-மேல்
7106. 5 தோற்க
7107. 5 தோற்றத்தான்
7108. 5 தோன்றினர்
7109. 5 நகம்
7110. 5 நகர
7111. 5 நகரத்து
7112. 5 நகரமும்
7113. 5 நகரின்
7114. 5 நகுவன
7115. 5 நங்கையை
7116. 5 நட
7117. 5 நடந்தன
7118. 5 நடந்தார்
7119. 5 நண்ண
7120. 5 நண்ணினன்
7121. 5 நதிகளும்
7122. 5 நந்தல்_இல்
7123. 5 நந்தா
7124. 5 நம்-வயின்
7125. 5 நமனார்
7126. 5 நரம்பின்
7127. 5 நரி
7128. 5 நல்கு
7129. 5 நல்லோர்
7130. 5 நலத்தின்
7131. 5 நலனும்
7132. 5 நலார்
7133. 5 நலியும்
7134. 5 நவ
7135. 5 நவில
7136. 5 நவின்ற
7137. 5 நனம்
7138. 5 நாட்டத்து
7139. 5 நாட்டை
7140. 5 நாடக
7141. 5 நாணின்
7142. 5 நாயகனும்
7143. 5 நாரம்
7144. 5 நாரை
7145. 5 நால்வரும்
7146. 5 நாவில்
7147. 5 நாவும்
7148. 5 நாளிடை
7149. 5 நாளே
7150. 5 நாற்பது
7151. 5 நாற்றம்
7152. 5 நாறுவ
7153. 5 நான்முகனும்
7154. 5 நானம்
7155. 5 நிகர்ப்பன
7156. 5 நிகழ்த்தும்
7157. 5 நிகும்பலை
7158. 5 நிதியின்
7159. 5 நிமிர்வ
7160. 5 நிரந்தன
7161. 5 நிரைத்தார்
7162. 5 நில்லா
7163. 5 நில்லாய்
7164. 5 நிலத்தின்
7165. 5 நிலைமையும்
7166. 5 நிலையது
7167. 5 நிற்குமோ
7168. 5 நிறத்தை
7169. 5 நின்-கண்
7170. 5 நின்றால்
7171. 5 நின்றுழி
7172. 5 நின்னுழை
7173. 5 நினைத்தான்
7174. 5 நினைத்து
7175. 5 நினைவும்
7176. 5 நீக்குவான்
7177. 5 நீங்கிட
7178. 5 நீங்கு-மின்
7179. 5 நீசன்
7180. 5 நீட்டிய
7181. 5 நீட்டும்
7182. 5 நீண்டன
7183. 5 நீயோ
7184. 5 நீரினும்
7185. 5 நீரொடு
7186. 5 நீலனை
7187. 5 நீவிர்
7188. 5 நீள
7189. 5 நீளிய
7190. 5 நுகரும்
7191. 5 நுணங்கு
7192. 5 நுவல
7193. 5 நுழை
7194. 5 நுன்
7195. 5 நூக்கினான்
7196. 5 நூபுரம்
7197. 5 நூலின்
7198. 5 நூறிய
7199. 5 நெஞ்சும்
7200. 5 நெடுந்தகை
7201. 5 நெருப்பொடு
7202. 5 நெற்றியில்
7203. 5 நேய
7204. 5 நோக்கா
7205. 5 நோய்க்கும்
7206. 5 நோவு
7207. 5 நோற்ற
7208. 5 நோன்பின்
7209. 5 பக
7210. 5 பகர்
7211. 5 பகலிடை
7212. 5 பகழிக்கு
7213. 5 பகுத்த
7214. 5 பட்டால்
7215. 5 படிந்த
7216. 5 படிந்தது
7217. 5 படிய
7218. 5 படுவது
7219. 5 படைத்தவன்
7220. 5 படையொடு
7221. 5 பண்பின்
7222. 5 பண்பினால்
7223. 5 பத்தின்
7224. 5 பதாதி
7225. 5 பதைத்தாள்
7226. 5 பயக்கும்
7227. 5 பயிர்
7228. 5 பரதனே
7229. 5 பரமன்
7230. 5 பரல்
7231. 5 பரவையின்
7232. 5 பரிந்து
7233. 5 பரிபவம்
7234. 5 பரிய
7235. 5 பரியே
7236. 5 பருகிட
7237. 5 பல்லொடு
7238. 5 பலம்
7239. 5 பலரால்
7240. 5 பலவால்
7241. 5 பவளமும்
7242. 5 பழியின்
7243. 5 பள்ளியில்
7244. 5 பற்று-மின்
7245. 5 பற்றுதிர்
7246. 5 பறந்தலை
7247. 5 பறப்ப
7248. 5 பறவையும்
7249. 5 பறிக்க
7250. 5 பறிக்கும்
7251. 5 பாக
7252. 5 பாகத்து
7253. 5 பாகர்
7254. 5 பாடும்
7255. 5 பாணியின்
7256. 5 பாதகம்
7257. 5 பாதகர்
7258. 5 பாதமும்
7259. 5 பாதியின்
7260. 5 பாம
7261. 5 பாய்ந்தன
7262. 5 பாயல்
7263. 5 பார்க்கின்
7264. 5 பார்ப்பு
7265. 5 பாற
7266. 5 பாறையில்
7267. 5 பான்மை
7268. 5 பிடர்
7269. 5 பிடித்தது
7270. 5 பிணங்கு
7271. 5 பிரிந்தார்
7272. 5 பிழி
7273. 5 பிழைப்பது
7274. 5 பிளந்தது
7275. 5 பிளந்தன
7276. 5 பிறக்கின்ற
7277. 5 பிறங்க
7278. 5 பிறந்தவர்
7279. 5 பிறந்திலன்
7280. 5 பிறழ்ந்து
7281. 5 பிறிவு
7282. 5 பின்னுற
7283. 5 புகழோன்
7284. 5 புகுந்தார்
7285. 5 புகைந்து
7286. 5 புங்கவன்
7287. 5 புண்ணிடை
7288. 5 புதுமை
7289. 5 புதைத்து
7290. 5 புயங்களும்
7291. 5 புரங்கள்
7292. 5 புரண்டாள்
7293. 5 புரவிகள்
7294. 5 புரையும்
7295. 5 புரைவன
7296. 5 புல்லிது
7297. 5 புல்லினார்
7298. 5 புலம்பி
7299. 5 புலம்பு
7300. 5 புலவி
7301. 5 புலை
7302. 5 புழுங்கு
7303. 5 புளிஞர்
7304. 5 புன்னை
7305. 5 பூக
7306. 5 பூசலிட்டு
7307. 5 பூண்டாய்
7308. 5 பூதமும்
7309. 5 பூமியில்
7310. 5 பூரண
7311. 5 பூரியர்
7312. 5 பெண்மைக்கு
7313. 5 பெயர்ந்தனன்
7314. 5 பெரியது
7315. 5 பெருகு
7316. 5 பெருந்தகை
7317. 5 பெரும
7318. 5 பெருமான்
7319. 5 பெற்றிலம்
7320. 5 பெறாது
7321. 5 பெறுக
7322. 5 பேரினும்
7323. 5 பொங்கின
7324. 5 பொத்தி
7325. 5 பொத்தின
7326. 5 பொதிந்து
7327. 5 பொருத்தி
7328. 5 பொலிதரு
7329. 5 பொலிவன
7330. 5 பொற்பும்
7331. 5 பொறாத
7332. 5 பொறாது
7333. 5 பொறிந்து
7334. 5 பொன்றினன்
7335. 5 பொன்றினான்
7336. 5 பொன்னுடை
7337. 5 போ-மின்
7338. 5 போக்க
7339. 5 போகா
7340. 5 போகிய
7341. 5 போகின்றான்
7342. 5 போந்தது
7343. 5 போந்தனன்
7344. 5 போந்தேன்
7345. 5 போயதால்
7346. 5 போர்த்தது
7347. 5 போல்வ
7348. 5 போல்வார்
7349. 5 போலியர்
7350. 5 போவான்
7351. 5 போன்றும்
7352. 5 மக
7353. 5 மங்கைமார்
7354. 5 மங்கையர்க்கு
7355. 5 மங்கையை
7356. 5 மஞ்சனம்
7357. 5 மடங்கலும்
7358. 5 மடிந்தன
7359. 5 மடிந்தார்
7360. 5 மண்டும்
7361. 5 மண்ணினும்
7362. 5 மண்ணொடும்
7363. 5 மதித்தான்
7364. 5 மதியா
7365. 5 மதிலை
7366. 5 மந்த
7367. 5 மயங்கின
7368. 5 மயங்கினர்
7369. 5 மயங்கினான்
7370. 5 மயிரின்
7371. 5 மரத்து
7372. 5 மரபுளி
7373. 5 மருங்குலாள்
7374. 5 மருங்கே
7375. 5 மருந்தினும்
7376. 5 மருளும்
7377. 5 மல்லிகை
7378. 5 மலி
7379. 5 மலைந்த
7380. 5 மலையின்-மேல்
7381. 5 மலையை
7382. 5 மழையை
7383. 5 மற்றவும்
7384. 5 மறுகு
7385. 5 மறுத்து
7386. 5 மறைந்தான்
7387. 5 மறைப்ப
7388. 5 மன்னவ
7389. 5 மன்னவர்க்கு
7390. 5 மன்னை
7391. 5 மனத்தில்
7392. 5 மனத்தினன்
7393. 5 மனத்தினால்
7394. 5 மனத்தையும்
7395. 5 மனுவின்
7396. 5 மாண்பது
7397. 5 மாணிக்க
7398. 5 மாதவர்
7399. 5 மாந்தரும்
7400. 5 மாயும்
7401. 5 மார்பம்
7402. 5 மார்பர்
7403. 5 மார்பினில்
7404. 5 மார
7405. 5 மாரியே
7406. 5 மாலைய
7407. 5 மாற்றங்கள்
7408. 5 மாற்றினான்
7409. 5 மாறா
7410. 5 மாறும்
7411. 5 மானவே
7412. 5 மானுமே
7413. 5 மானே
7414. 5 மிகும்
7415. 5 மின்னொடும்
7416. 5 மீண்ட
7417. 5 மீண்டனன்
7418. 5 மீன
7419. 5 மீனம்
7420. 5 முகட்டு
7421. 5 முகத்தன்
7422. 5 முகத்தை
7423. 5 முகமே
7424. 5 முடிக்கும்
7425. 5 முடித்தும்
7426. 5 முடிப்பென்
7427. 5 முடியன்
7428. 5 முடியாய்
7429. 5 முடிவினில்
7430. 5 முடிவு_இல்
7431. 5 முடிவும்
7432. 5 முதலாம்
7433. 5 முதற்கு
7434. 5 முதியரும்
7435. 5 முதுகை
7436. 5 முப்புரம்
7437. 5 முயற்சி
7438. 5 முரசு_இனம்
7439. 5 முரசும்
7440. 5 முரல்
7441. 5 முரலும்
7442. 5 முருகன்
7443. 5 முருங்கு
7444. 5 முளைத்தது
7445. 5 முற்றின
7446. 5 முறுக்கி
7447. 5 முறையில்
7448. 5 முன்னி
7449. 5 முன்னின்
7450. 5 முன்னோன்
7451. 5 முனிக்கு
7452. 5 முனிய
7453. 5 முனியா
7454. 5 முனிவர்-தாமும்
7455. 5 முனிவரோடு
7456. 5 முனிவனும்
7457. 5 மூக்கினை
7458. 5 மூட்டி
7459. 5 மூட்டு
7460. 5 மூடிய
7461. 5 மூடும்
7462. 5 மூலமே
7463. 5 மூள
7464. 5 மூன்றின்
7465. 5 மெய்யினர்
7466. 5 மெய்யை
7467. 5 மெல்லென்
7468. 5 மெலிந்து
7469. 5 மென்று
7470. 5 மேகமே
7471. 5 மேகலையும்
7472. 5 மேதி
7473. 5 மேயினன்
7474. 5 மேருவில்
7475. 5 மேலினனோ
7476. 5 மேலே
7477. 5 மேலோய்
7478. 5 மேன்மையான்
7479. 5 மேனி-மேல்
7480. 5 மேனிய
7481. 5 மை_அறு
7482. 5 மைந்தர்கள்
7483. 5 மைந்தற்கு
7484. 5 மொய்ம்பினோய்
7485. 5 மொழிந்தனன்
7486. 5 மோத
7487. 5 யாக்கையின்
7488. 5 யாரொடும்
7489. 5 யாவதும்
7490. 5 யாவை
7491. 5 யாழின்
7492. 5 யாறுகள்
7493. 5 வகுத்தது
7494. 5 வங்கம்
7495. 5 வட்டம்
7496. 5 வடக்கு
7497. 5 வண்டுகள்
7498. 5 வண்ணனும்
7499. 5 வணங்கலும்
7500. 5 வதனமும்
7501. 5 வந்ததே
7502. 5 வந்தவர்
7503. 5 வயல்
7504. 5 வயிற்றிடை
7505. 5 வயிற்றில்
7506. 5 வயின்வயின்
7507. 5 வர்க்கம்
7508. 5 வரம்பு_இல
7509. 5 வரன்
7510. 5 வரால்
7511. 5 வருணனை
7512. 5 வருதலும்
7513. 5 வருந்தலை
7514. 5 வருவென்
7515. 5 வல்லன்
7516. 5 வல்லையேல்
7517. 5 வல்லோய்
7518. 5 வலிதின்
7519. 5 வலிது
7520. 5 வலியார்
7521. 5 வலியே
7522. 5 வவ்வி
7523. 5 வழங்கினனால்
7524. 5 வழிந்த
7525. 5 வள்ளத்து
7526. 5 வள்ளி
7527. 5 வள்ளுவர்
7528. 5 வள்ளை
7529. 5 வளைத்த
7530. 5 வளைந்தது
7531. 5 வற்கலை
7532. 5 வற்ற
7533. 5 வன்கண்
7534. 5 வன்மையும்
7535. 5 வனைந்த
7536. 5 வாய்களை
7537. 5 வாய்மையும்
7538. 5 வாய
7539. 5 வாயினர்
7540. 5 வாயினன்
7541. 5 வாரா
7542. 5 வாலி-தன்
7543. 5 வாலி-பால்
7544. 5 வாலினும்
7545. 5 வாலும்
7546. 5 வாழ்வின்
7547. 5 வாழ்வினை
7548. 5 வாழேன்
7549. 5 வாளிக்கு
7550. 5 வாளியை
7551. 5 வானக
7552. 5 விசித்த
7553. 5 விசித்து
7554. 5 விசும்பினூடு
7555. 5 விஞ்சைகள்
7556. 5 விட்டாய்
7557. 5 விடத்தை
7558. 5 விடமும்
7559. 5 விடுதல்
7560. 5 விண்-மேல்
7561. 5 விண்ணையும்
7562. 5 வித்து
7563. 5 விதியும்
7564. 5 விம்மினான்
7565. 5 விம்முவார்
7566. 5 விம்முவான்
7567. 5 வியந்தான்
7568. 5 விரும்பும்
7569. 5 வில்லன்
7570. 5 வில்லான்
7571. 5 வில்லினால்
7572. 5 வில்லொடு
7573. 5 விலக்கினான்
7574. 5 விலங்கல்-மேல்
7575. 5 விழா
7576. 5 விழித்தான்
7577. 5 விழியின்
7578. 5 விழுந்தனன்
7579. 5 விளிதல்
7580. 5 விளிந்து
7581. 5 விளிவு
7582. 5 விளைத்த
7583. 5 விளைத்தார்
7584. 5 விளைவன
7585. 5 வினைக்கு
7586. 5 வீசினர்
7587. 5 வீதியே
7588. 5 வீரருள்
7589. 5 வீரரே
7590. 5 வீழா
7591. 5 வீழி
7592. 5 வெதுப்ப
7593. 5 வெதுப்பும்
7594. 5 வெதும்பி
7595. 5 வெந்தது
7596. 5 வெம்மையான்
7597. 5 வெருவர
7598. 5 வெருவரும்
7599. 5 வெல்க
7600. 5 வெல்லலாம்
7601. 5 வெவ்விய
7602. 5 வெள்க
7603. 5 வெள்ளத்தின்
7604. 5 வெள்ளமே
7605. 5 வெளிறு
7606. 5 வெறுக்கை
7607. 5 வெறுத்த
7608. 5 வென்றியான்
7609. 5 வேடன்
7610. 5 வேண்டிற்று
7611. 5 வேத்தவை
7612. 5 வேதிகை
7613. 5 வேந்தர்-தம்
7614. 5 வேந்தர்கள்
7615. 5 வேலை-வாய்
7616. 5 வேனிலான்
7617. 5 வைப்பில்
7618. 5 வைய
7619. 4 அகத்தியன்
7620. 4 அகத்தின்
7621. 4 அகத்துள்
7622. 4 அகத்தை
7623. 4 அகல்வான்
7624. 4 அகன்றன
7625. 4 அகன்றான்
7626. 4 அங்கத
7627. 4 அங்கமும்
7628. 4 அசனியின்
7629. 4 அஞ்சவே
7630. 4 அஞ்சாது
7631. 4 அஞ்சினான்
7632. 4 அஞ்சினை
7633. 4 அடங்கியது
7634. 4 அடங்கு
7635. 4 அடர்ந்தார்
7636. 4 அடவி
7637. 4 அடிக்கு
7638. 4 அடிக்கும்
7639. 4 அடித்தலம்
7640. 4 அடித்தான்
7641. 4 அடியேற்கு
7642. 4 அடைந்தனன்
7643. 4 அடைவாய்
7644. 4 அண்டத்தும்
7645. 4 அண்ணாவோ
7646. 4 அணுகினான்
7647. 4 அணைந்தார்
7648. 4 அணைந்தான்
7649. 4 அத்த
7650. 4 அத்தம்
7651. 4 அத்துணை
7652. 4 அதர்
7653. 4 அதனுக்கு
7654. 4 அந்தகனும்
7655. 4 அம்புக்கு
7656. 4 அம்புகள்
7657. 4 அமர
7658. 4 அமரர்-தம்
7659. 4 அமரர்_கோன்
7660. 4 அமல
7661. 4 அமலனும்
7662. 4 அமலையும்
7663. 4 அமுதினை
7664. 4 அமுதே
7665. 4 அமைந்தன
7666. 4 அமைந்தீர்
7667. 4 அமைவரும்
7668. 4 அயர்க்கும்
7669. 4 அயர்கின்றான்
7670. 4 அயர்ந்தார்
7671. 4 அயர்வது
7672. 4 அயர்வான்
7673. 4 அயரேல்
7674. 4 அயோத்தி-மேல்
7675. 4 அரக்கரில்
7676. 4 அரங்கில்
7677. 4 அரசவை
7678. 4 அரசினை
7679. 4 அரியன
7680. 4 அரியை
7681. 4 அரியொடும்
7682. 4 அருக்கர்
7683. 4 அருகில்
7684. 4 அருந்துதற்கு
7685. 4 அருப்பம்
7686. 4 அருமையின்
7687. 4 அருளான்
7688. 4 அருளிய
7689. 4 அரைசன்
7690. 4 அரைத்தான்
7691. 4 அல்குலாள்
7692. 4 அல்லவை
7693. 4 அல்லின்
7694. 4 அல்லீர்
7695. 4 அல்லும்
7696. 4 அலந்தலை
7697. 4 அலம்
7698. 4 அலமந்து
7699. 4 அலை_கடல்
7700. 4 அவன்-தன்
7701. 4 அவன்-தனை
7702. 4 அவனுக்கு
7703. 4 அவித்த
7704. 4 அழ
7705. 4 அழகிற்று
7706. 4 அழகின்
7707. 4 அழிக்கும்
7708. 4 அழிவது
7709. 4 அழிவான்
7710. 4 அழிவு_இல்
7711. 4 அழுகின்ற
7712. 4 அழுங்க
7713. 4 அழுத்தி
7714. 4 அழுதான்
7715. 4 அழுந்துற
7716. 4 அளகை
7717. 4 அளந்தவன்
7718. 4 அளவிடல்
7719. 4 அளவினும்
7720. 4 அளறு
7721. 4 அளாவி
7722. 4 அளிக்க
7723. 4 அளித்தனன்
7724. 4 அளிப்பது
7725. 4 அளியத்தேன்
7726. 4 அளைந்த
7727. 4 அற்பின்
7728. 4 அற்றேன்
7729. 4 அறங்கள்
7730. 4 அறநெறி
7731. 4 அறிஞரின்
7732. 4 அறிஞன்
7733. 4 அறிந்திலன்
7734. 4 அறிந்தும்
7735. 4 அறியாதார்
7736. 4 அறியார்
7737. 4 அறியாள்
7738. 4 அறிவனும்
7739. 4 அறிவாளன்
7740. 4 அறிவினுக்கு
7741. 4 அறிவை
7742. 4 அறிவோ
7743. 4 அறுப்பான்
7744. 4 அறைந்து
7745. 4 அறைய
7746. 4 அன்பன்
7747. 4 அன்பினர்
7748. 4 அன்பொடு
7749. 4 அன்றினும்
7750. 4 அன்னத்தின்
7751. 4 அன்னவர்க்கு
7752. 4 அன்னானை
7753. 4 அன்னோ
7754. 4 அனகனும்
7755. 4 அனிக
7756. 4 அனையானை
7757. 4 ஆக்கினன்
7758. 4 ஆகவே
7759. 4 ஆகின்றது
7760. 4 ஆசு_அற
7761. 4 ஆசைகள்
7762. 4 ஆசையை
7763. 4 ஆட்டினர்
7764. 4 ஆடவர்க்கு
7765. 4 ஆடுகின்ற
7766. 4 ஆடுதல்
7767. 4 ஆண்டை
7768. 4 ஆண்தகைக்கு
7769. 4 ஆணியை
7770. 4 ஆணையும்
7771. 4 ஆதலினால்
7772. 4 ஆதும்
7773. 4 ஆயம்
7774. 4 ஆயர்
7775. 4 ஆயவள்
7776. 4 ஆயோர்
7777. 4 ஆர்க்க
7778. 4 ஆர்ந்த
7779. 4 ஆரண
7780. 4 ஆவதோ
7781. 4 ஆவம்
7782. 4 ஆவர்
7783. 4 ஆழ்ந்து
7784. 4 ஆழம்
7785. 4 ஆழியில்
7786. 4 ஆள்வது
7787. 4 ஆள்வாய்
7788. 4 ஆள்வினை
7789. 4 ஆளிகள்
7790. 4 ஆளியின்
7791. 4 ஆற்றலாய்
7792. 4 ஆற்றலுக்கு
7793. 4 ஆற்றால்
7794. 4 ஆற்றான்
7795. 4 ஆற்றிய
7796. 4 ஆற்றுதி
7797. 4 ஆற்றுமோ
7798. 4 ஆற்றேம்
7799. 4 ஆற்றேன்
7800. 4 ஆற்றை
7801. 4 ஆறினான்
7802. 4 ஆனாய்
7803. 4 ஆனையும்
7804. 4 ஆனோர்
7805. 4 இகலின்
7806. 4 இகலுவ
7807. 4 இகழ்ந்தது
7808. 4 இசைந்தான்
7809. 4 இசைப்பது
7810. 4 இசையும்
7811. 4 இசையோடு
7812. 4 இடன்
7813. 4 இடித்தன
7814. 4 இடையார்
7815. 4 இதுதான்
7816. 4 இந்திரனை
7817. 4 இந்துவே
7818. 4 இம்பரின்
7819. 4 இம்மையே
7820. 4 இமைப்ப
7821. 4 இயக்கு
7822. 4 இயங்கும்
7823. 4 இயம்பலுற்றான்
7824. 4 இயம்பிய
7825. 4 இயம்பினர்
7826. 4 இயம்பினன்
7827. 4 இயற்கையும்
7828. 4 இயற்றியது
7829. 4 இயைவ
7830. 4 இயைவன
7831. 4 இயைவு
7832. 4 இரக்கமும்
7833. 4 இரங்கினான்
7834. 4 இரங்குகின்ற
7835. 4 இரட்டியின்
7836. 4 இரண்டினும்
7837. 4 இரதமும்
7838. 4 இரந்திட
7839. 4 இரவியின்
7840. 4 இரா
7841. 4 இராம
7842. 4 இராமர்
7843. 4 இருண்டது
7844. 4 இருண்டு
7845. 4 இருத்திர்
7846. 4 இருந்தனர்
7847. 4 இருந்தும்
7848. 4 இருப்பு
7849. 4 இருமை
7850. 4 இருவரையும்
7851. 4 இருவினை
7852. 4 இருள்-வாய்
7853. 4 இரைந்து
7854. 4 இல்லார்
7855. 4 இல்லேன்
7856. 4 இலங்கை-மேல்
7857. 4 இலரால்
7858. 4 இலவ
7859. 4 இலாதாய்
7860. 4 இவரும்
7861. 4 இவனின்
7862. 4 இழந்தார்
7863. 4 இழிவு
7864. 4 இழுதை
7865. 4 இழை-தன்னை
7866. 4 இழையும்
7867. 4 இளநீர்
7868. 4 இளமையும்
7869. 4 இளவலோடும்
7870. 4 இளையவர்
7871. 4 இளையார்
7872. 4 இறக்கம்
7873. 4 இறகு
7874. 4 இறந்தது
7875. 4 இறந்தனர்
7876. 4 இறந்தார்
7877. 4 இறப்பினும்
7878. 4 இறப்பு
7879. 4 இறுக்கி
7880. 4 இறுத்தவன்
7881. 4 இறைஞ்ச
7882. 4 இறைஞ்சினர்
7883. 4 இறையவன்
7884. 4 இறைவனும்
7885. 4 இறைவி
7886. 4 இன்பத்தை
7887. 4 இன்றொடும்
7888. 4 இன்னர்
7889. 4 இன்னலின்
7890. 4 இன்னா
7891. 4 இனமும்
7892. 4 இனிமேல்
7893. 4 இனும்
7894. 4 ஈசனும்
7895. 4 ஈண்டினார்
7896. 4 ஈண்டு-நின்று
7897. 4 ஈந்தேன்
7898. 4 ஈர்க்கும்
7899. 4 ஈர்ந்து
7900. 4 ஈறும்
7901. 4 ஈன
7902. 4 உகந்து
7903. 4 உங்கை
7904. 4 உட்கி
7905. 4 உடலிடை
7906. 4 உடுபதி
7907. 4 உடைமையின்
7908. 4 உண்டன
7909. 4 உண்டார்
7910. 4 உண்ணிய
7911. 4 உண்பாய்
7912. 4 உண்மையும்
7913. 4 உண்மையோ
7914. 4 உணர்த்தினன்
7915. 4 உணர்த்துவென்
7916. 4 உணர்ந்தனன்
7917. 4 உணர்ந்திலாதான்
7918. 4 உணர்வே
7919. 4 உதயத்து
7920. 4 உதவியை
7921. 4 உதவுவான்
7922. 4 உதித்து
7923. 4 உதிர்ந்த
7924. 4 உதிரத்து
7925. 4 உதைத்தான்
7926. 4 உந்தையை
7927. 4 உம்பருக்கு
7928. 4 உம்பரை
7929. 4 உம்மையே
7930. 4 உமிழ்ந்து
7931. 4 உய்த்தனன்
7932. 4 உய்தல்
7933. 4 உய்ந்தனன்
7934. 4 உயிர்-மேல்
7935. 4 உயிர்கொண்டு
7936. 4 உயிர்த்தனள்
7937. 4 உயிர்த்தாள்
7938. 4 உயிர்ப்ப
7939. 4 உயிர்ப்பின்
7940. 4 உயிரினும்
7941. 4 உயிரினோடும்
7942. 4 உயிரோ
7943. 4 உரத்தை
7944. 4 உரப்பி
7945. 4 உரவோர்
7946. 4 உருக்கிய
7947. 4 உருக்கொடு
7948. 4 உருத்தான்
7949. 4 உருத்திரன்
7950. 4 உருவமும்
7951. 4 உருவில்
7952. 4 உருவின்
7953. 4 உருளும்
7954. 4 உருளை
7955. 4 உரைக்கேன்
7956. 4 உரைத்தாய்
7957. 4 உரைத்தும்
7958. 4 உரைப்பென்
7959. 4 உலக
7960. 4 உலகங்களும்
7961. 4 உலகத்துள்
7962. 4 உலகினுக்கும்
7963. 4 உலந்தன
7964. 4 உலப்பினும்
7965. 4 உலர்ந்தன
7966. 4 உலாவும்
7967. 4 உலைந்த
7968. 4 உலைந்தார்
7969. 4 உலைவுற
7970. 4 உவண
7971. 4 உவந்தனன்
7972. 4 உவமம்
7973. 4 உழைக்கும்
7974. 4 உழைத்து
7975. 4 உள்ளத்தன்
7976. 4 உள்ளாய்
7977. 4 உள்ளி
7978. 4 உள்ளேன்
7979. 4 உளதேல்
7980. 4 உளவால்
7981. 4 உற்றதும்
7982. 4 உற்றவாறு
7983. 4 உற்றனை
7984. 4 உற்றிலன்
7985. 4 உற்றுழி
7986. 4 உறங்குவான்
7987. 4 உறவும்
7988. 4 உறாத
7989. 4 உறின்
7990. 4 உறுக்கி
7991. 4 உறுவாள்
7992. 4 உறைதி
7993. 4 உறைவ
7994. 4 உன்னது
7995. 4 உன்னிய
7996. 4 உன்னினேன்
7997. 4 உன்னு
7998. 4 ஊக்கி
7999. 4 ஊட்டு
8000. 4 ஊடி
8001. 4 ஊடிய
8002. 4 ஊதி
8003. 4 ஊதினான்
8004. 4 ஊர்தி
8005. 4 ஊர்ந்து
8006. 4 ஊழ்முறை
8007. 4 ஊழியாய்
8008. 4 ஊற
8009. 4 ஊறிய
8010. 4 ஊனம்_இல்
8011. 4 எங்களை
8012. 4 எஞ்சு
8013. 4 எஞ்சும்
8014. 4 எட்டா
8015. 4 எட்டினோடு
8016. 4 எடுத்தன
8017. 4 எடுத்தனன்
8018. 4 எண்ணலாம்
8019. 4 எண்ணற்கு
8020. 4 எண்ணியது
8021. 4 எண்ணியோ
8022. 4 எண்ணினை
8023. 4 எண்ணுதி
8024. 4 எத்துணை
8025. 4 எது
8026. 4 எந்தையார்
8027. 4 எந்தையும்
8028. 4 எம்பெருமான்
8029. 4 எமது
8030. 4 எய்தலால்
8031. 4 எய்தனர்
8032. 4 எய்தினும்
8033. 4 எயிற்றினான்
8034. 4 எயிறுகள்
8035. 4 எரித்த
8036. 4 எரியிடை
8037. 4 எரியில்
8038. 4 எரிவன
8039. 4 எருவைக்கு
8040. 4 எல்லியும்
8041. 4 எல்லோம்
8042. 4 எவரினும்
8043. 4 எவன்
8044. 4 எழா
8045. 4 எழுவர்
8046. 4 எழுவும்
8047. 4 எள்ளா
8048. 4 எளிது-அரோ
8049. 4 எளிமை
8050. 4 எற்று
8051. 4 எற்றுதிர்
8052. 4 எற்றுவான்
8053. 4 எற்றே
8054. 4 என்-தன்
8055. 4 என்கண்
8056. 4 என்கின்ற
8057. 4 என்குநர்
8058. 4 என்கேன்
8059. 4 என்பதோர்
8060. 4 என்புழி
8061. 4 என்பேன்
8062. 4 என்றலின்
8063. 4 என்றலுமே
8064. 4 என்றலோடும்
8065. 4 என்றவர்
8066. 4 என்றவன்
8067. 4 என்றானும்
8068. 4 என்றுதான்
8069. 4 என்னுடைய
8070. 4 என்னும்படி
8071. 4 எனற்கு
8072. 4 எனையர்
8073. 4 எனையவர்
8074. 4 எனையும்
8075. 4 எனைவரும்
8076. 4 ஏகின
8077. 4 ஏகினனால்
8078. 4 ஏகுவான்
8079. 4 ஏங்கின
8080. 4 ஏங்கினள்
8081. 4 ஏங்குவார்
8082. 4 ஏச
8083. 4 ஏந்தினன்
8084. 4 ஏய்க்கும்
8085. 4 ஏய்வன
8086. 4 ஏயினர்
8087. 4 ஏல
8088. 4 ஏவம்
8089. 4 ஏவின
8090. 4 ஏவுண்டு
8091. 4 ஏழாய்
8092. 4 ஏற்றினன்
8093. 4 ஏறினும்
8094. 4 ஏன்ற
8095. 4 ஏனைய
8096. 4 ஐ_இருநூறு
8097. 4 ஐம்பொறி
8098. 4 ஐயன்மீர்
8099. 4 ஒக்கின்ற
8100. 4 ஒட்டிய
8101. 4 ஒடியும்
8102. 4 ஒடுங்கா
8103. 4 ஒடுங்கிய
8104. 4 ஒடுங்கினான்
8105. 4 ஒத்ததால்
8106. 4 ஒதுங்கினர்
8107. 4 ஒப்பனை
8108. 4 ஒப்புற
8109. 4 ஒரு-பால்
8110. 4 ஒருங்கிய
8111. 4 ஒருங்குடன்
8112. 4 ஒருத்தியை
8113. 4 ஒருமை
8114. 4 ஒருவர்-மேல்
8115. 4 ஒருவனோ
8116. 4 ஒல்லொலி
8117. 4 ஒலித்து
8118. 4 ஒழிக
8119. 4 ஒழியாது
8120. 4 ஒழியேன்
8121. 4 ஒழுக்கின்
8122. 4 ஒளித்தியால்
8123. 4 ஒளிப்பன
8124. 4 ஒளிறு
8125. 4 ஒற்றர்
8126. 4 ஓங்கார
8127. 4 ஓங்கிட
8128. 4 ஓசையும்
8129. 4 ஓடல்
8130. 4 ஓதியை
8131. 4 ஓதினார்
8132. 4 ஓதினான்
8133. 4 ஓம்பி
8134. 4 ஓம்பும்
8135. 4 ஓயா
8136. 4 ஓர்கிலர்
8137. 4 ஓர்கிலார்
8138. 4 ஓர்ந்து
8139. 4 ஓர்வார்
8140. 4 ஓர்வான்
8141. 4 ஓர்வு
8142. 4 ஓராய்
8143. 4 ஓரும்
8144. 4 -அதனில்
8145. 4 -உடன்
8146. 4 -என்னின்
8147. 4 -செயும்
8148. 4 -தங்கள்
8149. 4 -தம்மின்
8150. 4 -தனக்கு
8151. 4 -தனின்
8152. 4 -தன்னொடு
8153. 4 -திறத்து
8154. 4 -பாலை
8155. 4 -பாற்றோ
8156. 4 கங்கையே
8157. 4 கட்புலன்
8158. 4 கடக்கல்
8159. 4 கடந்தவன்
8160. 4 கடந்தனர்
8161. 4 கடப்பது
8162. 4 கடல்-மேல்
8163. 4 கடலொடும்
8164. 4 கடலோடு
8165. 4 கடலோடும்
8166. 4 கடவுள்-தன்
8167. 4 கடற்படை
8168. 4 கடனே
8169. 4 கடாய்
8170. 4 கடித்தன
8171. 4 கடித்து
8172. 4 கடுகி
8173. 4 கடுகும்
8174. 4 கடுப்பினில்
8175. 4 கடைத்தலை
8176. 4 கடைமுறை
8177. 4 கண்_நுதல்
8178. 4 கண்களின்
8179. 4 கண்டனம்
8180. 4 கண்டை
8181. 4 கண்ணடி
8182. 4 கண்ணன
8183. 4 கண்ணினை
8184. 4 கண்ணுளர்
8185. 4 கண்ணுற்றான்
8186. 4 கணத்தில்
8187. 4 கணால்
8188. 4 கணிப்ப
8189. 4 கணும்
8190. 4 கதிர
8191. 4 கதுவா
8192. 4 கம்ப
8193. 4 கம்பலை
8194. 4 கம்மியர்
8195. 4 கமலத்தோன்
8196. 4 கமழும்
8197. 4 கய
8198. 4 கரக்கும்
8199. 4 கரணம்
8200. 4 கரத்தான்
8201. 4 கரத்தொடு
8202. 4 கரிகள்
8203. 4 கருணையான்
8204. 4 கருத
8205. 4 கருதல்
8206. 4 கரும்பின்
8207. 4 கரும்பும்
8208. 4 கருமத்தின்
8209. 4 கரையும்
8210. 4 கல்லினும்
8211. 4 கலக்க
8212. 4 கலங்கும்
8213. 4 கலவையும்
8214. 4 கலாபம்
8215. 4 கலாம்
8216. 4 கலித்தன
8217. 4 கலுழ
8218. 4 கலுழும்
8219. 4 கவசத்தையும்
8220. 4 கவலை
8221. 4 கவி_குல
8222. 4 கவிக்கு
8223. 4 கவிஞர்
8224. 4 கவித்த
8225. 4 கழலான்
8226. 4 கழலோர்
8227. 4 கழி
8228. 4 கழிய
8229. 4 கழு
8230. 4 கழுகும்
8231. 4 கழுதும்
8232. 4 கள்வர்
8233. 4 கள்ளும்
8234. 4 களித்தன
8235. 4 களிப்பும்
8236. 4 களியால்
8237. 4 களிற்றை
8238. 4 களைகண்
8239. 4 கற்பம்
8240. 4 கற்றாய்
8241. 4 கறவை
8242. 4 கறுவு
8243. 4 கன்றி
8244. 4 கன்றும்
8245. 4 கன்னல்
8246. 4 கனிவாய்
8247. 4 கா-மின்
8248. 4 காகமும்
8249. 4 காசும்
8250. 4 காட்சிய
8251. 4 காட்டாயோ
8252. 4 காட்டில்
8253. 4 காடும்
8254. 4 காண்கிலா
8255. 4 காண்கிலாது
8256. 4 காண்கிலேன்
8257. 4 காண்டலின்
8258. 4 காண்பு
8259. 4 காணாது
8260. 4 காணினும்
8261. 4 காணுதற்கு
8262. 4 காத்தனர்
8263. 4 காதம்
8264. 4 காந்தம்
8265. 4 காந்தின
8266. 4 காப்பார்
8267. 4 காப்பென்
8268. 4 காப்போர்
8269. 4 காமமும்
8270. 4 காய்ந்து
8271. 4 காரொடு
8272. 4 காலமே
8273. 4 காலனார்
8274. 4 காலையே
8275. 4 காவற்கு
8276. 4 காற்றினும்
8277. 4 காற்றினை
8278. 4 கான்றிட
8279. 4 கிங்கரர்
8280. 4 கிட்டிய
8281. 4 கிடக்கும்
8282. 4 கிடங்கு
8283. 4 கிடந்துழி
8284. 4 கிடை
8285. 4 கிம்புரி
8286. 4 கிழங்கும்
8287. 4 கிழி
8288. 4 கிழித்த
8289. 4 கிளிக்கு
8290. 4 கின்னர
8291. 4 கீழ்-பால்
8292. 4 கீழன
8293. 4 குசை
8294. 4 குடைய
8295. 4 குண்டலங்கள்
8296. 4 குணிப்பு
8297. 4 குத்தினன்
8298. 4 குத்து
8299. 4 குதிரையின்
8300. 4 குபேரன்
8301. 4 கும்பகன்னன்
8302. 4 குமரனும்
8303. 4 குமுதம்
8304. 4 குமுறு
8305. 4 குயிற்றிய
8306. 4 குரண்டம்
8307. 4 குரவர்
8308. 4 குரிசிலை
8309. 4 குருகு
8310. 4 குருதியே
8311. 4 குரும்பை
8312. 4 குலங்களும்
8313. 4 குவித்து
8314. 4 குழலின்
8315. 4 குழறி
8316. 4 குழுவினர்
8317. 4 குழுவொடும்
8318. 4 குளம்
8319. 4 குளிர்ந்தன
8320. 4 குளிர
8321. 4 குளிறு
8322. 4 குற்றமும்
8323. 4 குறிஞ்சி
8324. 4 குறிப்பின்
8325. 4 குறைந்தார்
8326. 4 குறையும்
8327. 4 குன்றின்-நின்று
8328. 4 குன்றின்-மேல்
8329. 4 குன்றினில்
8330. 4 குன்றினை
8331. 4 குன்றொடு
8332. 4 குனித்து
8333. 4 கூச
8334. 4 கூசின
8335. 4 கூடினர்
8336. 4 கூந்தலின்
8337. 4 கூப்பினான்
8338. 4 கூய்
8339. 4 கூரிய
8340. 4 கூல
8341. 4 கூழை
8342. 4 கூறலுற்றான்
8343. 4 கூறினர்
8344. 4 கூறினாள்
8345. 4 கூறுதி
8346. 4 கூறுவாம்
8347. 4 கெடுத்தது
8348. 4 கெடுத்து
8349. 4 கேசரி
8350. 4 கேட்ப
8351. 4 கேடக
8352. 4 கேள்வன்
8353. 4 கேள்வியார்
8354. 4 கைகேசி
8355. 4 கைத்த
8356. 4 கைதொழ
8357. 4 கையது
8358. 4 கையொடும்
8359. 4 கொங்கையர்
8360. 4 கொச்சை
8361. 4 கொடிச்சியர்
8362. 4 கொடியேன்
8363. 4 கொண்டவே
8364. 4 கொணர்-மின்
8365. 4 கொணர்திர்
8366. 4 கொணர்ந்தான்
8367. 4 கொணருதிர்
8368. 4 கொம்புகள்
8369. 4 கொம்பொடும்
8370. 4 கொம்மை
8371. 4 கொய்தான்
8372. 4 கொல்லன்
8373. 4 கொல்லாய்
8374. 4 கொல்வான்
8375. 4 கொலாம்
8376. 4 கொழித்து
8377. 4 கொழுந்தே
8378. 4 கொள்கையார்
8379. 4 கொள்ளாது
8380. 4 கொள்ளார்
8381. 4 கொன்றது
8382. 4 கோங்கு
8383. 4 கோட்டம்
8384. 4 கோடலின்
8385. 4 கோடற்கு
8386. 4 கோடிக்கு
8387. 4 கோடியே
8388. 4 கோத்தான்
8389. 4 கோயிலுள்
8390. 4 கோளின்
8391. 4 சங்கரன்
8392. 4 சங்கின்
8393. 4 சங்கு_இனம்
8394. 4 சங்கொடு
8395. 4 சடாயு
8396. 4 சடாயுவை
8397. 4 சண்பக
8398. 4 சத்திரம்
8399. 4 சந்தம்
8400. 4 சந்தி
8401. 4 சமீரணன்
8402. 4 சமைந்த
8403. 4 சமைந்தார்
8404. 4 சரத்தின்
8405. 4 சரயு
8406. 4 சராசரம்
8407. 4 சலித்த
8408. 4 சலித்தது
8409. 4 சலியா
8410. 4 சனகியை
8411. 4 சாப
8412. 4 சாபத்தால்
8413. 4 சாம்பவன்
8414. 4 சாம்பனை
8415. 4 சாய்வு
8416. 4 சார்தலும்
8417. 4 சார்ந்தார்
8418. 4 சாரும்
8419. 4 சாலி
8420. 4 சாற்றினான்
8421. 4 சான்றது
8422. 4 சான்றோர்
8423. 4 சிக்கு_அற
8424. 4 சிங்கல்
8425. 4 சித்தியர்
8426. 4 சிதறின
8427. 4 சிதைந்தது
8428. 4 சிந்தினன்
8429. 4 சிந்தையுள்
8430. 4 சிரித்தான்
8431. 4 சிலம்ப
8432. 4 சிலம்பி
8433. 4 சிலர்க்கு
8434. 4 சிலிர்ப்ப
8435. 4 சிலையன்
8436. 4 சிவிகை
8437. 4 சிறக்கும்
8438. 4 சின்ன
8439. 4 சின்னபின்னங்கள்
8440. 4 சினத்தின்
8441. 4 சினமும்
8442. 4 சீதையும்
8443. 4 சீயமும்
8444. 4 சீல
8445. 4 சீற
8446. 4 சீறினான்
8447. 4 சுடரின்
8448. 4 சுடரை
8449. 4 சுடுவது
8450. 4 சுமந்தேன்
8451. 4 சுருக்கி
8452. 4 சுரும்பும்
8453. 4 சுவல்
8454. 4 சுற்றத்தாரும்
8455. 4 சுற்றிட
8456. 4 சுறு
8457. 4 சுறுக்கொள
8458. 4 சூட
8459. 4 சூழல்-வாய்
8460. 4 சூழலும்
8461. 4 செங்கணான்
8462. 4 செந்தேன்
8463. 4 செப்பின்
8464. 4 செம்புனல்
8465. 4 செய்குவென்
8466. 4 செய்தவர்
8467. 4 செய்தவன்
8468. 4 செய்தற்கு
8469. 4 செய்திட
8470. 4 செய்திலன்
8471. 4 செய்வர்
8472. 4 செயத்தக்கது
8473. 4 செயலால்
8474. 4 செயலும்
8475. 4 செயிரியர்
8476. 4 செல்லினும்
8477. 4 செல்வனும்
8478. 4 செலல்
8479. 4 செலவின்
8480. 4 செவி-தொறும்
8481. 4 செவியிடை
8482. 4 செவியும்
8483. 4 செறிந்தார்
8484. 4 சென்றதால்
8485. 4 சென்றில
8486. 4 சென்றும்
8487. 4 சேக்கையுள்
8488. 4 சேடன்
8489. 4 சேணிடை
8490. 4 சேயரி
8491. 4 சேயொளி
8492. 4 சேர்ந்தார்
8493. 4 சேற்று
8494. 4 சேறலும்
8495. 4 சொரிந்தனன்
8496. 4 சொல்லன்
8497. 4 சொல்லாள்
8498. 4 சொல்லிடு
8499. 4 சொல்லு
8500. 4 சொல்லுகேன்
8501. 4 சொல்லுவாள்
8502. 4 சொலின்
8503. 4 சொற்றது
8504. 4 சோலையும்
8505. 4 ஞால
8506. 4 தக்கதோ
8507. 4 தக்கோர்
8508. 4 தகையது
8509. 4 தகையும்
8510. 4 தங்க
8511. 4 தங்கி
8512. 4 தங்கிய
8513. 4 தடங்கள்-தோறும்
8514. 4 தடவ
8515. 4 தண்டல்_இல்
8516. 4 தண்ணென்
8517. 4 ததும்ப
8518. 4 தந்தனன்
8519. 4 தப்பு
8520. 4 தபு
8521. 4 தம்-பால்
8522. 4 தம்பி-மேல்
8523. 4 தம்பியொடும்
8524. 4 தமரை
8525. 4 தமை
8526. 4 தயரத
8527. 4 தரித்த
8528. 4 தருக்கி
8529. 4 தருக்கினர்
8530. 4 தருகுவென்
8531. 4 தருப்பை
8532. 4 தருவது
8533. 4 தருவின்
8534. 4 தருவும்
8535. 4 தரையின்
8536. 4 தலங்கள்
8537. 4 தலத்தில்
8538. 4 தலைக்கொண்டு
8539. 4 தலைகளை
8540. 4 தலைப்பட்டு
8541. 4 தலையன
8542. 4 தலைவ
8543. 4 தவங்கள்
8544. 4 தவத்தியை
8545. 4 தவத்தை
8546. 4 தவழ்ந்த
8547. 4 தவள
8548. 4 தவறு
8549. 4 தவனும்
8550. 4 தவிர்
8551. 4 தவிர்ந்தான்
8552. 4 தழுவின
8553. 4 தழைக்கின்ற
8554. 4 தளர்வான்
8555. 4 தன்-மேல்
8556. 4 தன்மையது
8557. 4 தன்மையள்
8558. 4 தன்னோடு
8559. 4 தன
8560. 4 தனிமையை
8561. 4 தனுவும்
8562. 4 தனையர்
8563. 4 தாக்கினன்
8564. 4 தாக்கினான்
8565. 4 தாங்கினர்
8566. 4 தாங்கினன்
8567. 4 தாதையின்
8568. 4 தாமரை_கண்ணன்
8569. 4 தாமே
8570. 4 தாய
8571. 4 தாருகன்
8572. 4 தாரொடும்
8573. 4 தாலி
8574. 4 தாழ்த்தது
8575. 4 தாழ்ப்பது
8576. 4 தாழி
8577. 4 தாள்கள்
8578. 4 தாள
8579. 4 தாளில்
8580. 4 தாளோடு
8581. 4 தானமும்
8582. 4 தானவர்கள்
8583. 4 தானைக்கு
8584. 4 தானையால்
8585. 4 திக்கையும்
8586. 4 திகைத்தார்
8587. 4 திசை-தோறும்
8588. 4 திசை-மேல்
8589. 4 திசைகள்-தோறும்
8590. 4 திசையையும்
8591. 4 திண்மையும்
8592. 4 திமிர
8593. 4 திரண்டன
8594. 4 திரிதரும்
8595. 4 திரிவது
8596. 4 திரிவர்
8597. 4 திருந்த
8598. 4 திருநகர்
8599. 4 திருமேனி
8600. 4 திருவே
8601. 4 திறத்தின்
8602. 4 திறம்ப
8603. 4 திறலோன்
8604. 4 தின்றான்
8605. 4 தீட்டி
8606. 4 தீய்ந்து
8607. 4 தீயில்
8608. 4 தீயினும்
8609. 4 தீயே
8610. 4 தீர்த்தம்
8611. 4 தீர்த்தன்
8612. 4 தீர்தி
8613. 4 தீர்ந்தன
8614. 4 தீவிடை
8615. 4 தீவினின்
8616. 4 துகிலினை
8617. 4 துஞ்ச
8618. 4 துஞ்சினர்
8619. 4 துஞ்சினன்
8620. 4 துடிப்ப
8621. 4 துடிப்பு
8622. 4 துடைத்தி
8623. 4 துண்டங்கள்
8624. 4 துணர்
8625. 4 துணைவரும்
8626. 4 துமிந்தனும்
8627. 4 துயரத்து
8628. 4 துயரமும்
8629. 4 துயரிடை
8630. 4 துரப்ப
8631. 4 துலை
8632. 4 துழனி
8633. 4 துள்ள
8634. 4 துளக்கம்
8635. 4 துளக்கு
8636. 4 துளங்கினான்
8637. 4 துளங்கு
8638. 4 துறத்தல்
8639. 4 துறந்தாய்
8640. 4 துறைகள்-தோறும்
8641. 4 துன்பங்கள்
8642. 4 துன்பத்தால்
8643. 4 துன்மதி
8644. 4 துன்றிய
8645. 4 துனை
8646. 4 தூண்டினன்
8647. 4 தூர்க்கும்
8648. 4 தூர்த்தனர்
8649. 4 தூரம்
8650. 4 தூவினர்
8651. 4 தூவினான்
8652. 4 தெரிக்கும்
8653. 4 தெரிகிலர்
8654. 4 தெரிதர
8655. 4 தெரிதல்
8656. 4 தெரிவாரும்
8657. 4 தெரிவான்
8658. 4 தெருவும்
8659. 4 தெருளும்
8660. 4 தெவ்வரை
8661. 4 தெழித்தார்
8662. 4 தெளி
8663. 4 தெறித்தன
8664. 4 தென்றலும்
8665. 4 தேசம்
8666. 4 தேய்த்தலின்
8667. 4 தேய்த்து
8668. 4 தேயுமால்
8669. 4 தேர்-அரோ
8670. 4 தேர்களின்
8671. 4 தேர்வார்
8672. 4 தேரினர்
8673. 4 தேரினான்
8674. 4 தேரினும்
8675. 4 தேவரால்
8676. 4 தேவனும்
8677. 4 தேற்றம்
8678. 4 தேற்றி
8679. 4 தேற
8680. 4 தேறா
8681. 4 தேறிய
8682. 4 தேறினார்
8683. 4 தேறினான்
8684. 4 தைக்க
8685. 4 தையலாள்
8686. 4 தொக்கு
8687. 4 தொகுத்து
8688. 4 தொடர்வு
8689. 4 தொய்யல்
8690. 4 தொய்யில்
8691. 4 தொலைந்து
8692. 4 தொலைய
8693. 4 தொலையும்
8694. 4 தொழிலர்
8695. 4 தொழிலான்
8696. 4 தொழிலை
8697. 4 தொழுகின்ற
8698. 4 தொன்மை
8699. 4 தொன்மையின்
8700. 4 தோழமை
8701. 4 தோள்-கொடு
8702. 4 தோளர்
8703. 4 தோளவர்
8704. 4 தோளி
8705. 4 தோளினானை
8706. 4 தோளொடும்
8707. 4 தோளோடு
8708. 4 தோற்கும்
8709. 4 தோற்றனென்
8710. 4 தோற்றிய
8711. 4 தோன்றால்
8712. 4 தோன்றிட
8713. 4 தோன்றிற்று
8714. 4 தோன்று
8715. 4 தோன்றுவான்
8716. 4 நக
8717. 4 நகையும்
8718. 4 நங்கைக்கு
8719. 4 நச்சி
8720. 4 நசை
8721. 4 நஞ்சினும்
8722. 4 நடுக்குற
8723. 4 நடுங்கும்
8724. 4 நடுவு
8725. 4 நண்பரை
8726. 4 நந்து
8727. 4 நம்பியும்
8728. 4 நமன்
8729. 4 நமனும்
8730. 4 நயன
8731. 4 நரகமும்
8732. 4 நரகில்
8733. 4 நரகின்
8734. 4 நரகு
8735. 4 நருமதை
8736. 4 நல்கா
8737. 4 நல்கினாள்
8738. 4 நல்லள்
8739. 4 நல்லன
8740. 4 நல்லாள்
8741. 4 நல்லை
8742. 4 நல
8743. 4 நலத்த
8744. 4 நலிந்த
8745. 4 நவின்றான்
8746. 4 நறவும்
8747. 4 நறவை
8748. 4 நறியன
8749. 4 நனைய
8750. 4 நாகர்-தம்
8751. 4 நாடன்
8752. 4 நாடினர்
8753. 4 நாடுதல்
8754. 4 நாணில்
8755. 4 நாணினை
8756. 4 நாதனை
8757. 4 நாயினேன்
8758. 4 நாரியர்
8759. 4 நால்வர்
8760. 4 நாவியும்
8761. 4 நாவினால்
8762. 4 நாள்கள்
8763. 4 நாளொடு
8764. 4 நான்ற
8765. 4 நானே
8766. 4 நிகர்க்கும்
8767. 4 நிகர்ப்ப
8768. 4 நிமித்தம்
8769. 4 நிரப்பும்
8770. 4 நிருதர்_கோன்
8771. 4 நிருபர்
8772. 4 நிலையர்
8773. 4 நிலையில்
8774. 4 நிலையை
8775. 4 நிழலை
8776. 4 நிற்பின்
8777. 4 நிறத்தான்
8778. 4 நிறத்தினான்
8779. 4 நின்-மின்
8780. 4 நின்றவர்க்கு
8781. 4 நின்றில
8782. 4 நின்றிலர்
8783. 4 நின்னொடும்
8784. 4 நினைந்தது
8785. 4 நினைந்தேன்
8786. 4 நினைப்பும்
8787. 4 நினையல்
8788. 4 நினையின்
8789. 4 நினைவின்
8790. 4 நீக்குதல்
8791. 4 நீங்கலா
8792. 4 நீங்கலால்
8793. 4 நீங்கின
8794. 4 நீங்கினரோ
8795. 4 நீண்டது
8796. 4 நீண்டான்
8797. 4 நீதியாய்
8798. 4 நீதியை
8799. 4 நீந்தின
8800. 4 நீர்த்து
8801. 4 நீர்மை
8802. 4 நீர்மையான்
8803. 4 நீராய்
8804. 4 நீரினை
8805. 4 நீவி
8806. 4 நீழல்
8807. 4 நுகர்வது
8808. 4 நுணங்கிய
8809. 4 நுதலி
8810. 4 நுதலை
8811. 4 நுந்தைக்கு
8812. 4 நும்-பால்
8813. 4 நுளைச்சியர்
8814. 4 நுறுக்கினான்
8815. 4 நுனை
8816. 4 நூக்கி
8817. 4 நூபுர
8818. 4 நெக்கு
8819. 4 நெஞ்சமும்
8820. 4 நெஞ்சிடை
8821. 4 நெஞ்சினார்
8822. 4 நெஞ்சினை
8823. 4 நெய்தல்
8824. 4 நெய்யின்
8825. 4 நெரிந்தவும்
8826. 4 நெருக்கலால்
8827. 4 நெருக்கினர்
8828. 4 நெருங்கின
8829. 4 நெருங்கினார்
8830. 4 நெருங்கு
8831. 4 நெருப்பிடை
8832. 4 நெருப்பும்
8833. 4 நெருப்பை
8834. 4 நெறிந்து
8835. 4 நேடி
8836. 4 நேமியன்
8837. 4 நேமியின்
8838. 4 நேயம்
8839. 4 நேர்_இழை
8840. 4 நேர
8841. 4 நேரும்
8842. 4 நைந்தான்
8843. 4 நொந்தனென்
8844. 4 நோக்கார்
8845. 4 நோக்குவார்
8846. 4 பகர்தி
8847. 4 பகலில்
8848. 4 பகலின்
8849. 4 பகலோன்
8850. 4 பகழியை
8851. 4 பகைஞனும்
8852. 4 பங்கி
8853. 4 பச்சிலை
8854. 4 பசலை
8855. 4 பஞ்சின்
8856. 4 பட்டவர்
8857. 4 படலும்
8858. 4 படிந்தார்
8859. 4 படியின்
8860. 4 படியின்-மேல்
8861. 4 படியும்
8862. 4 படியை
8863. 4 படுக்கும்
8864. 4 படுத்தான்
8865. 4 படையினால்
8866. 4 படையொடும்
8867. 4 பண்டியும்
8868. 4 பண்பினான்
8869. 4 பணித்து
8870. 4 பத்தியில்
8871. 4 பத்தினி
8872. 4 பதியின்
8873. 4 பதுமம்
8874. 4 பம்பை
8875. 4 பயத்தினால்
8876. 4 பயந்தெடுத்த
8877. 4 பரஞ்சுடர்
8878. 4 பரத
8879. 4 பரப்பின்
8880. 4 பரப்பை
8881. 4 பரவ
8882. 4 பராவ_அரும்
8883. 4 பரிகள்
8884. 4 பரிந்தன
8885. 4 பருப்பதம்
8886. 4 பரும்
8887. 4 பல்-கால்
8888. 4 பல்லவம்
8889. 4 பல்லும்
8890. 4 பல்லோர்
8891. 4 பலாண்டு
8892. 4 பவளத்தின்
8893. 4 பவளம்
8894. 4 பழித்த
8895. 4 பழியை
8896. 4 பற்றின
8897. 4 பற்றுதல்
8898. 4 பறவைக்கு
8899. 4 பன்றி
8900. 4 பன்னினான்
8901. 4 பாகனும்
8902. 4 பாகனை
8903. 4 பாசடை
8904. 4 பாசத்தை
8905. 4 பாடக
8906. 4 பாடலும்
8907. 4 பாடினார்
8908. 4 பாந்தளின்
8909. 4 பாய்தலின்
8910. 4 பாய்ந்தனன்
8911. 4 பார்க்க
8912. 4 பார்த்தார்
8913. 4 பார்த்தி
8914. 4 பாரார்
8915. 4 பாரினை
8916. 4 பாலை
8917. 4 பாவைமார்
8918. 4 பாவையும்
8919. 4 பாழ்
8920. 4 பிசாசன்
8921. 4 பிடிக்கும்
8922. 4 பிடியும்
8923. 4 பிண்டி
8924. 4 பிணங்கி
8925. 4 பிணத்து
8926. 4 பிணிப்ப
8927. 4 பித்திகை
8928. 4 பிரி
8929. 4 பிரிந்தவர்
8930. 4 பிரிந்தன
8931. 4 பிழைத்து
8932. 4 பிழையாது
8933. 4 பிழையாமல்
8934. 4 பிளந்தான்
8935. 4 பிறக்கும்
8936. 4 பிறங்கல்
8937. 4 பிறப்பும்
8938. 4 பிறர்க்கும்
8939. 4 பிறவியின்
8940. 4 பிறையை
8941. 4 பீலி
8942. 4 புகல்வார்
8943. 4 புகல்வான்
8944. 4 புகழோய்
8945. 4 புகுத
8946. 4 புகுந்துள
8947. 4 புகுவான்
8948. 4 புகையொடு
8949. 4 புகையொடும்
8950. 4 புடைக்கும்
8951. 4 புடைபெயர்வன
8952. 4 புண்டரீகம்
8953. 4 புண்ணியன்
8954. 4 புண்ணீர்
8955. 4 புண்தான்
8956. 4 புணரியில்
8957. 4 புத்தேள்
8958. 4 புதிது
8959. 4 புரக்க
8960. 4 புரண்டன
8961. 4 புரண்டாள்-அரோ
8962. 4 புரள்
8963. 4 புரிசை
8964. 4 புரிந்தோர்
8965. 4 புரிய
8966. 4 புரிவான்
8967. 4 புரிவென்
8968. 4 புருவமும்
8969. 4 புல்லினன்
8970. 4 புல்லினாள்
8971. 4 புலத்தியன்
8972. 4 புலவோர்
8973. 4 புழுங்கும்
8974. 4 புழைத்த
8975. 4 புளின
8976. 4 புளினம்
8977. 4 புறத்தது
8978. 4 புறமும்
8979. 4 புறவு
8980. 4 புறன்
8981. 4 புன்கண்
8982. 4 புனலிடை
8983. 4 புனைவாரும்
8984. 4 பூசை
8985. 4 பூட்டு
8986. 4 பூண்டனன்
8987. 4 பூணின்
8988. 4 பூத்தன
8989. 4 பூவையும்
8990. 4 பூவொடு
8991. 4 பெட்பு
8992. 4 பெண்பால்
8993. 4 பெண்மையும்
8994. 4 பெய்த
8995. 4 பெயர்ந்த
8996. 4 பெயர்ந்தார்
8997. 4 பெயர்ந்திலன்
8998. 4 பெயர்வது
8999. 4 பெயர்வு
9000. 4 பெரியவர்
9001. 4 பெரியன
9002. 4 பெரியோர்
9003. 4 பெருமையான்
9004. 4 பெற்றனென்
9005. 4 பெற்றிலள்
9006. 4 பெற்றிலன்
9007. 4 பெற்றேம்
9008. 4 பெறான்
9009. 4 பெறு
9010. 4 பேசல்
9011. 4 பேதுறும்
9012. 4 பேதையும்
9013. 4 பேயும்
9014. 4 பேர்க்க
9015. 4 பேர்த்து
9016. 4 பேரியின்
9017. 4 பைம்பொன்
9018. 4 பைய
9019. 4 பையுள்
9020. 4 பொத்தினர்
9021. 4 பொதிர்
9022. 4 பொதுத்து
9023. 4 பொதுமை
9024. 4 பொய்_இல்
9025. 4 பொய்யா
9026. 4 பொய்யின்
9027. 4 பொய்யும்
9028. 4 பொய்யோ
9029. 4 பொரி
9030. 4 பொருட்டினால்
9031. 4 பொருதார்
9032. 4 பொருதியோ
9033. 4 பொருநர்
9034. 4 பொருவது
9035. 4 பொருவன
9036. 4 பொருவார்
9037. 4 பொருவான்
9038. 4 பொருளை
9039. 4 பொழிந்தனர்
9040. 4 பொழிலும்
9041. 4 பொழுதே
9042. 4 பொறியும்
9043. 4 பொறுத்தனன்
9044. 4 பொறுத்தான்
9045. 4 பொறையின்
9046. 4 பொறையும்
9047. 4 பொன்றாது
9048. 4 பொன்றினர்
9049. 4 பொன்னகர்
9050. 4 பொன்னினும்
9051. 4 போக்கினாள்
9052. 4 போகி
9053. 4 போதினில்
9054. 4 போதுமோ
9055. 4 போயதே
9056. 4 போயினது
9057. 4 போயினாள்
9058. 4 போரை
9059. 4 போவர்
9060. 4 போழ்ந்த
9061. 4 போனால்
9062. 4 போனேன்
9063. 4 மகட்கு
9064. 4 மகளிர்க்கு
9065. 4 மகளிரோடு
9066. 4 மகிழ்
9067. 4 மங்குல்
9068. 4 மங்குலின்
9069. 4 மங்கை-தன்
9070. 4 மங்கையரும்
9071. 4 மஞ்சன
9072. 4 மடிந்த
9073. 4 மடை
9074. 4 மண்_மகள்
9075. 4 மண்ணவர்
9076. 4 மண்ணை
9077. 4 மண்ணோர்
9078. 4 மண்தலம்
9079. 4 மணமும்
9080. 4 மணியினும்
9081. 4 மத்தன்
9082. 4 மத்தின்
9083. 4 மதத்து
9084. 4 மதித்து
9085. 4 மதியால்
9086. 4 மதுர
9087. 4 மந்தாரம்
9088. 4 மந்தி
9089. 4 மயங்க
9090. 4 மயிந்தன்
9091. 4 மயிந்தனும்
9092. 4 மரகதத்தின்
9093. 4 மரபு
9094. 4 மரபும்
9095. 4 மருமத்து
9096. 4 மருவ
9097. 4 மல்லின்
9098. 4 மலரில்
9099. 4 மலை-மேல்
9100. 4 மலைக்கு
9101. 4 மலைகளின்
9102. 4 மலைந்தான்
9103. 4 மலைய
9104. 4 மலையே
9105. 4 மலையொடும்
9106. 4 மழுவலான்
9107. 4 மழுவின்
9108. 4 மழைத்த
9109. 4 மற்ற
9110. 4 மற்றோர்
9111. 4 மறந்தன
9112. 4 மறந்தனர்
9113. 4 மறந்தனன்
9114. 4 மறவர்
9115. 4 மறு_இல்
9116. 4 மறுக
9117. 4 மறைத்து
9118. 4 மறைதர
9119. 4 மறைந்தார்
9120. 4 மறையோர்
9121. 4 மன்னுயிர்க்கு
9122. 4 மனத்தர்
9123. 4 மனத்தவன்
9124. 4 மனத்திடை
9125. 4 மனத்தினர்
9126. 4 மனத்துள்
9127. 4 மனையன
9128. 4 மனையில்
9129. 4 மாட்சியால்
9130. 4 மாட்டேன்
9131. 4 மாடங்கள்
9132. 4 மாடே
9133. 4 மாண்டவர்
9134. 4 மாண்டனர்
9135. 4 மாண்டனன்
9136. 4 மாதரின்
9137. 4 மாதா
9138. 4 மாதிரத்து
9139. 4 மாந்தரின்
9140. 4 மாம்
9141. 4 மாய்க்கும்
9142. 4 மார்பத்து
9143. 4 மார்பின்-மேலும்
9144. 4 மாரிகள்
9145. 4 மாரியும்
9146. 4 மாருதியை
9147. 4 மாலும்
9148. 4 மாவொடு
9149. 4 மாள்வர்
9150. 4 மாற்றலர்
9151. 4 மாற்றவள்
9152. 4 மாற்றான்
9153. 4 மாற்றிய
9154. 4 மாற்றினாள்
9155. 4 மாறினான்
9156. 4 மானவ
9157. 4 மானிடற்கு
9158. 4 மானுடன்
9159. 4 மானுயர்
9160. 4 மிக்கன
9161. 4 மிக்கார்
9162. 4 மிக்கோன்
9163. 4 மிடைந்தார்
9164. 4 மிதிக்கும்
9165. 4 மிழற்றும்
9166. 4 மின்னி
9167. 4 மின்னிட
9168. 4 மின்னொடு
9169. 4 மீட்டான்
9170. 4 மீதா
9171. 4 மீன்_குலம்
9172. 4 மீனின்
9173. 4 முகத்த
9174. 4 முகத்தன
9175. 4 முகத்தாள்
9176. 4 முகம்-தொறும்
9177. 4 முகில்_குலம்
9178. 4 முகிழ்த்தன
9179. 4 முசுண்டி
9180. 4 முட்ட
9181. 4 முட்டின
9182. 4 முட்டு
9183. 4 முட்டும்
9184. 4 முடிந்தான்
9185. 4 முடியின்
9186. 4 முடிவது
9187. 4 முடுகு
9188. 4 முதலாய்
9189. 4 முதலாய
9190. 4 முதிர்ந்த
9191. 4 முந்தின
9192. 4 முந்தையோர்
9193. 4 முரல
9194. 4 முருக்கிய
9195. 4 முருங்க
9196. 4 முலையின்
9197. 4 முழக்கின்
9198. 4 முழையில்
9199. 4 முற்றினர்
9200. 4 முறி
9201. 4 முறைமையால்
9202. 4 முன்னரே
9203. 4 முன்னினார்
9204. 4 முனியொடு
9205. 4 முனிவர்க்கும்
9206. 4 முனிவற்கு
9207. 4 முனிவுற்று
9208. 4 முனையின்
9209. 4 முனைவர்
9210. 4 மூட்டிய
9211. 4 மூடு
9212. 4 மூப்பு
9213. 4 மூலமும்
9214. 4 மூவா
9215. 4 மூள்
9216. 4 மூன்றில்
9217. 4 மெய்ந்நெறி
9218. 4 மெய்ப்பொருள்
9219. 4 மெய்ம்மையின்
9220. 4 மெய்யது
9221. 4 மெய்யாள்
9222. 4 மெய்யுற
9223. 4 மே
9224. 4 மேலாய்
9225. 4 மேன்மையும்
9226. 4 மேனியார்
9227. 4 மொக்குள்
9228. 4 மொழிந்து
9229. 4 மொழியின்
9230. 4 மோதும்
9231. 4 மோந்து
9232. 4 யாகம்
9233. 4 யாதினும்
9234. 4 யாழும்
9235. 4 யோசனையின்
9236. 4 வகிர்
9237. 4 வகுத்தன
9238. 4 வகுத்தான்
9239. 4 வச்சிரத்து
9240. 4 வச்சை
9241. 4 வஞ்சமோ
9242. 4 வஞ்சியை
9243. 4 வட-பால்
9244. 4 வடிம்பின்
9245. 4 வடிம்பு
9246. 4 வடிவின்
9247. 4 வடுவின்
9248. 4 வண்டல்
9249. 4 வண்ணமும்
9250. 4 வதன
9251. 4 வந்தானை
9252. 4 வந்திலர்
9253. 4 வந்திலாதான்
9254. 4 வந்துற்று
9255. 4 வயங்கும்
9256. 4 வரத்தால்
9257. 4 வரதனும்
9258. 4 வரம்பு_இலா
9259. 4 வரலும்
9260. 4 வரவே
9261. 4 வரிசையின்
9262. 4 வரிந்து
9263. 4 வருகின்றது
9264. 4 வருட
9265. 4 வருந்த
9266. 4 வருந்தினை
9267. 4 வருமே
9268. 4 வருவதே
9269. 4 வருவர்
9270. 4 வருவான்
9271. 4 வரையில்
9272. 4 வரையும்
9273. 4 வல்லரோ
9274. 4 வல்லவன்
9275. 4 வல்லிகள்
9276. 4 வல்லியம்
9277. 4 வல்லையில்
9278. 4 வலியவர்
9279. 4 வலியோ
9280. 4 வலியோர்
9281. 4 வவ்விய
9282. 4 வழங்கின
9283. 4 வழாமை
9284. 4 வழித்து
9285. 4 வழியில்
9286. 4 வழுவி
9287. 4 வள்ளியோய்
9288. 4 வளர்ந்தான்
9289. 4 வளைத்தனர்
9290. 4 வளைத்தார்
9291. 4 வளைந்தார்
9292. 4 வறந்து
9293. 4 வறியவர்
9294. 4 வன்மையை
9295. 4 வனத்தை
9296. 4 வனிதையர்
9297. 4 வனையும்
9298. 4 வாங்குதி
9299. 4 வாசியே
9300. 4 வாசுகி
9301. 4 வாய்ந்த
9302. 4 வாயர்
9303. 4 வாயாள்
9304. 4 வாயிலூடு
9305. 4 வாயினான்
9306. 4 வாயினும்
9307. 4 வாயை
9308. 4 வார்த்தையும்
9309. 4 வார்ந்த
9310. 4 வார
9311. 4 வாரம்
9312. 4 வாலிடை
9313. 4 வாலினால்
9314. 4 வாழ்வே
9315. 4 வானரங்கள்
9316. 4 வானவரை
9317. 4 வானுளோர்
9318. 4 வானே
9319. 4 விசயம்
9320. 4 விசி
9321. 4 விசைய
9322. 4 விசையில்
9323. 4 விசையினின்
9324. 4 விடத்தினை
9325. 4 விடிந்தது
9326. 4 விடின்
9327. 4 விடுத்து
9328. 4 விடுவது
9329. 4 விடுவன
9330. 4 விண்ணகம்
9331. 4 விதிக்கும்
9332. 4 விதியது
9333. 4 விதியார்
9334. 4 விதியினை
9335. 4 விம்முறும்
9336. 4 விமல
9337. 4 வியந்தார்
9338. 4 விராதன்
9339. 4 விரிய
9340. 4 விரைந்தார்
9341. 4 விரைந்தான்
9342. 4 விரைவினில்
9343. 4 வில்லாய்
9344. 4 வில்லிடை
9345. 4 வில்லியர்
9346. 4 வில்லினை
9347. 4 விலக்கினன்
9348. 4 விலக்கும்
9349. 4 விலங்கினர்
9350. 4 விழவும்
9351. 4 விழியா
9352. 4 விழுந்தவா
9353. 4 விழுந்தார்
9354. 4 விழுந்தாள்
9355. 4 விள்ளா
9356. 4 விளம்பிய
9357. 4 விளம்பு
9358. 4 விளித்து
9359. 4 விளிய
9360. 4 விளைக்கும்
9361. 4 விளைவும்
9362. 4 விளைவை
9363. 4 விற்கு
9364. 4 விறலோய்
9365. 4 வினவிய
9366. 4 வினைய
9367. 4 வினையமும்
9368. 4 வீங்கினார்
9369. 4 வீடினார்
9370. 4 வீடும்
9371. 4 வீயா
9372. 4 வீரதை
9373. 4 வீரா
9374. 4 வீழ்க
9375. 4 வீழ்ந்தனள்
9376. 4 வீற்றிருக்கும்
9377. 4 வெகுளியான்
9378. 4 வெகுளியும்
9379. 4 வெய்யன்
9380. 4 வெயிலின்
9381. 4 வெரிந்
9382. 4 வெருவரு
9383. 4 வெருவுற
9384. 4 வெல்
9385. 4 வெல்வார்
9386. 4 வெள்கி
9387. 4 வெற்பு_இனம்
9388. 4 வெற்பும்
9389. 4 வெறித்து
9390. 4 வெறுமை
9391. 4 வெறுவிது
9392. 4 வென்றியன்
9393. 4 வென்றியாய்
9394. 4 வேகடம்
9395. 4 வேகின்ற
9396. 4 வேண்டினென்
9397. 4 வேண்டேன்
9398. 4 வேந்த
9399. 4 வேந்தரை
9400. 4 வேந்தும்
9401. 4 வேரறுத்து
9402. 4 வேரின்
9403. 4 வேலான்
9404. 4 வேறாய்
9405. 4 வைக்கும்
9406. 4 வைகுதல்
9407. 4 வைகுமால்
9408. 4 வைகுவான்
9409. 4 வைத

9410. 3 அக்கன்
9411. 3 அக்கனை
9412. 3 அகடு
9413. 3 அகத்தும்
9414. 3 அகம்பன்
9415. 3 அகலா
9416. 3 அகலிகை
9417. 3 அகலிடம்
9418. 3 அகற்றும்
9419. 3 அகற்றுவான்
9420. 3 அங்கண்
9421. 3 அங்கையும்
9422. 3 அச்சமும்
9423. 3 அச்சும்
9424. 3 அசனி_ஏறு
9425. 3 அசுரரை
9426. 3 அஞ்சலித்து
9427. 3 அஞ்சினாள்
9428. 3 அஞ்சுக
9429. 3 அஞ்சுவர்
9430. 3 அட்டில்
9431. 3 அடக்கிய
9432. 3 அடகு
9433. 3 அடங்கிற்று
9434. 3 அடரும்
9435. 3 அடிமையின்
9436. 3 அடியன்
9437. 3 அடியனேற்கு
9438. 3 அடியார்
9439. 3 அடியென்
9440. 3 அடுக்கல்
9441. 3 அடுக்கலின்
9442. 3 அடுக்கின
9443. 3 அடுக்கு
9444. 3 அடுத்தவாறு
9445. 3 அடைக்க
9446. 3 அடைத்தன
9447. 3 அடையா
9448. 3 அடையின்
9449. 3 அண்ட_கோளம்
9450. 3 அண்டர்கள்
9451. 3 அண்மினார்
9452. 3 அணி-தொறும்
9453. 3 அணிந்தன
9454. 3 அணிந்து
9455. 3 அணியின்
9456. 3 அணுகினன்
9457. 3 அதி
9458. 3 அதிகாயனும்
9459. 3 அதுதான்
9460. 3 அந்தணர்க்கு
9461. 3 அந்தியில்
9462. 3 அப்புறத்து
9463. 3 அம்ம
9464. 3 அம்மி
9465. 3 அமரர்கள்
9466. 3 அமரரேயும்
9467. 3 அமரிடை
9468. 3 அமளியில்
9469. 3 அமிர்து
9470. 3 அமிழ்தினும்
9471. 3 அமிழ்தும்
9472. 3 அமுதினும்
9473. 3 அமுதை
9474. 3 அமைக்க
9475. 3 அமைத்தான்
9476. 3 அமைந்தாய்
9477. 3 அமைவான்
9478. 3 அயர்கின்ற
9479. 3 அயர்த்தவர்
9480. 3 அயர்த்தார்
9481. 3 அயர்வாள்
9482. 3 அயர
9483. 3 அயனார்
9484. 3 அயனே
9485. 3 அயா_உயிர்த்து
9486. 3 அயிர்த்தான்
9487. 3 அயிரா
9488. 3 அயிலின்
9489. 3 அயினி
9490. 3 அரக்க
9491. 3 அரக்கர்_கோன்
9492. 3 அரக்கர்_வேந்தன்
9493. 3 அரக்கரின்
9494. 3 அரக்கரே
9495. 3 அரக்கரோடு
9496. 3 அரக்கற்கு
9497. 3 அரக்கன்-தன்
9498. 3 அரக்கன்-தன்னை
9499. 3 அரக்கனால்
9500. 3 அரக்கும்
9501. 3 அரங்கிய
9502. 3 அரசர்-தம்
9503. 3 அரசனுக்கு
9504. 3 அரசியை
9505. 3 அரசுக்கு
9506. 3 அரமிய
9507. 3 அரவமும்
9508. 3 அரவமே
9509. 3 அரவும்
9510. 3 அரவை
9511. 3 அரற்றலுற்றாள்
9512. 3 அரற்றிய
9513. 3 அரற்றினன்
9514. 3 அரற்று
9515. 3 அரா_அணை
9516. 3 அராகம்
9517. 3 அராவின்
9518. 3 அரிந்தமன்
9519. 3 அருக்கியம்
9520. 3 அருகும்
9521. 3 அருத்தியொடு
9522. 3 அருந்ததிக்கு
9523. 3 அருந்தல்
9524. 3 அருப்பு
9525. 3 அரும்பிய
9526. 3 அருமையும்
9527. 3 அருளாளர்
9528. 3 அருளினால்
9529. 3 அருளை
9530. 3 அரைக்கும்
9531. 3 அல்குலார்
9532. 3 அல்லரேல்
9533. 3 அல்லவேல்
9534. 3 அல்லவோ
9535. 3 அல்லனோ
9536. 3 அல்லாது
9537. 3 அல்லினை
9538. 3 அலக்கணும்
9539. 3 அலங்கலான்
9540. 3 அலச
9541. 3 அலம்ப
9542. 3 அலரி
9543. 3 அலாதன
9544. 3 அலேன்
9545. 3 அலைப்ப
9546. 3 அலைய
9547. 3 அவ்வவர்க்கு
9548. 3 அவரொடு
9549. 3 அவன்-தன்னை
9550. 3 அவன்-வயின்
9551. 3 அவனின்
9552. 3 அவனுடை
9553. 3 அவனொடும்
9554. 3 அவனோடு
9555. 3 அவிந்த
9556. 3 அவிந்தது
9557. 3 அழகற்கு
9558. 3 அழகினுக்கு
9559. 3 அழன்றான்
9560. 3 அழிகின்ற
9561. 3 அழித்த
9562. 3 அழித்தனர்
9563. 3 அழிந்திட
9564. 3 அழிவும்
9565. 3 அழுங்கு
9566. 3 அழுங்கும்
9567. 3 அழுத்திய
9568. 3 அழுதார்
9569. 3 அழுந்தி
9570. 3 அழுவத்துள்
9571. 3 அழுவதே
9572. 3 அழுவாள்
9573. 3 அழைக்கும்
9574. 3 அள்
9575. 3 அள்ளின
9576. 3 அளவளாய்
9577. 3 அளவிடற்கு
9578. 3 அளவு_இலா
9579. 3 அளவையும்
9580. 3 அளித்தவன்
9581. 3 அளித்தன
9582. 3 அளிப்ப
9583. 3 அளியின்
9584. 3 அற்புத
9585. 3 அற்புதன்
9586. 3 அற்றாய்
9587. 3 அற்றிட
9588. 3 அற்றை
9589. 3 அறத்தினால்
9590. 3 அறத்துக்கு
9591. 3 அறவும்
9592. 3 அறனே
9593. 3 அறாது
9594. 3 அறிகிலா
9595. 3 அறிகிலென்
9596. 3 அறிஞரும்
9597. 3 அறிஞரே
9598. 3 அறிதிர்
9599. 3 அறிந்தவர்
9600. 3 அறிந்தனர்
9601. 3 அறிந்தால்
9602. 3 அறிந்திலென்
9603. 3 அறிந்திலேன்
9604. 3 அறிந்திலையோ
9605. 3 அறியாதான்
9606. 3 அறியின்
9607. 3 அறிவன்
9608. 3 அறிவினை
9609. 3 அறிவுற்று
9610. 3 அறிவென்
9611. 3 அறுக்க
9612. 3 அறுபதினாயிரம்
9613. 3 அறுபதினாயிரர்
9614. 3 அறுபது
9615. 3 அறுபதும்
9616. 3 அறைக
9617. 3 அறைதல்
9618. 3 அறைந்தனம்
9619. 3 அன்ப
9620. 3 அன்பினாள்
9621. 3 அன்பினின்
9622. 3 அன்பினுக்கு
9623. 3 அன்பினை
9624. 3 அன்பும்
9625. 3 அன்புற
9626. 3 அன்போடு
9627. 3 அன்று-அரோ
9628. 3 அன்னதன்
9629. 3 அன்னதின்
9630. 3 அன்னர்
9631. 3 அன்னவற்கு
9632. 3 அன்னவனும்
9633. 3 அன்னை-தன்
9634. 3 அனந்தர்
9635. 3 அனந்தரால்
9636. 3 அனலன்
9637. 3 அனலும்
9638. 3 அனிலன்
9639. 3 அனுமன்-தன்
9640. 3 அனுமன்-தன்னை
9641. 3 ஆக்கைகள்
9642. 3 ஆக்கையும்
9643. 3 ஆகாதோ
9644. 3 ஆகாயம்
9645. 3 ஆகுவது
9646. 3 ஆகுளி
9647. 3 ஆசனம்
9648. 3 ஆசையும்
9649. 3 ஆடலின்
9650. 3 ஆடினான்
9651. 3 ஆடுகின்றன
9652. 3 ஆடையன்
9653. 3 ஆடையும்
9654. 3 ஆண்தகை-தன்
9655. 3 ஆணியின்
9656. 3 ஆணையான்
9657. 3 ஆணையை
9658. 3 ஆதரம்
9659. 3 ஆதலானே
9660. 3 ஆதியா
9661. 3 ஆம்-கொல்
9662. 3 ஆம்-கொலோ
9663. 3 ஆய்ச்சியர்
9664. 3 ஆய்வு
9665. 3 ஆயிர_கோடி
9666. 3 ஆயிரத்து_இரட்டி
9667. 3 ஆயு
9668. 3 ஆர்-கொல்
9669. 3 ஆர்க்கின்றது
9670. 3 ஆர்க்கு
9671. 3 ஆர்த்தலின்
9672. 3 ஆர்ப்பர்
9673. 3 ஆர்ப்பார்
9674. 3 ஆர்வம்
9675. 3 ஆரியற்கு
9676. 3 ஆரியனை
9677. 3 ஆலத்தினும்
9678. 3 ஆலமே
9679. 3 ஆவணம்
9680. 3 ஆவான்
9681. 3 ஆவின்
9682. 3 ஆழ்ந்தது
9683. 3 ஆழ
9684. 3 ஆழும்
9685. 3 ஆள்கின்றான்
9686. 3 ஆளுதி
9687. 3 ஆற்றலேன்
9688. 3 ஆற்றாள்
9689. 3 ஆற்றினன்
9690. 3 ஆற்றினால்
9691. 3 ஆற்றினான்
9692. 3 ஆற்றுவென்
9693. 3 ஆற்றுறும்
9694. 3 ஆறினோடு
9695. 3 ஆன்று
9696. 3 ஆனதோ
9697. 3 ஆனாலும்
9698. 3 ஆனேம்
9699. 3 இகழ்ந்தனை
9700. 3 இகழ்ந்து
9701. 3 இச்சை
9702. 3 இசைத்தது
9703. 3 இசைத்து
9704. 3 இசைப்பாய்
9705. 3 இசைய
9706. 3 இடங்கள்-தோறும்
9707. 3 இடந்த
9708. 3 இடபனும்
9709. 3 இடரும்
9710. 3 இடரை
9711. 3 இடனும்
9712. 3 இடிக்க
9713. 3 இடித்தது
9714. 3 இடிய
9715. 3 இடியுண்டு
9716. 3 இடியும்
9717. 3 இடியொடு
9718. 3 இடு-மின்
9719. 3 இடும்பன்
9720. 3 இடுவாரும்
9721. 3 இடைக்கு
9722. 3 இடைதர
9723. 3 இடையாளொடும்
9724. 3 இடைவது
9725. 3 இடைவிடாமல்
9726. 3 இதன்-மேல்
9727. 3 இதனுக்கு
9728. 3 இதால்
9729. 3 இதில்
9730. 3 இந்திரசித்தே
9731. 3 இந்திரற்கும்
9732. 3 இப்போதே
9733. 3 இம்பரில்
9734. 3 இமைத்தலும்
9735. 3 இமைப்பதன்
9736. 3 இமைப்பிடை
9737. 3 இமைப்பில்
9738. 3 இமையவரும்
9739. 3 இமையாத
9740. 3 இமையோர்கள்
9741. 3 இயக்கரும்
9742. 3 இயம்பா
9743. 3 இயம்பியது
9744. 3 இயம்பிற்று
9745. 3 இயம்பின
9746. 3 இயம்புதியால்
9747. 3 இயம்பும்
9748. 3 இயல்பின்
9749. 3 இயற்றுவது
9750. 3 இயற்றுவான்
9751. 3 இயற்றுவென்
9752. 3 இரங்கிட
9753. 3 இரங்குவான்
9754. 3 இரண்டாயிரம்
9755. 3 இரண்டொடு
9756. 3 இரந்தான்
9757. 3 இரப்ப
9758. 3 இரவியும்
9759. 3 இரவியை
9760. 3 இராமன்-மேல்
9761. 3 இராவணனார்
9762. 3 இராவணனும்
9763. 3 இரிதர
9764. 3 இரிந்தனர்
9765. 3 இரியல்போனார்
9766. 3 இரியலுற்று
9767. 3 இருடிகள்
9768. 3 இருண்டன
9769. 3 இருத்தல்
9770. 3 இருத்தியோ
9771. 3 இருந்தாய்
9772. 3 இருந்தான்-அரோ
9773. 3 இருந்தோம்
9774. 3 இருநூறும்
9775. 3 இருப்பார்
9776. 3 இருவரோடும்
9777. 3 இருளிடை
9778. 3 இல்லவன்
9779. 3 இல்லன
9780. 3 இலக்குவற்கு
9781. 3 இலங்கிய
9782. 3 இலவால்
9783. 3 இலவு
9784. 3 இலாதவர்
9785. 3 இலையால்
9786. 3 இவ்வாறு
9787. 3 இவர்கின்ற
9788. 3 இவற்றின்
9789. 3 இவன்-தனை
9790. 3 இவன்-வயின்
9791. 3 இவனோடு
9792. 3 இழந்தது
9793. 3 இழந்தனர்
9794. 3 இழித்து
9795. 3 இழிந்தன
9796. 3 இழுகி
9797. 3 இழைத்தது
9798. 3 இழைத்ததும்
9799. 3 இழைத்தார்
9800. 3 இழைத்தேன்
9801. 3 இழையார்
9802. 3 இழையை
9803. 3 இளைஞர்
9804. 3 இளைப்பு
9805. 3 இளையோரும்
9806. 3 இறத்தும்
9807. 3 இறந்தவன்
9808. 3 இறந்தனை
9809. 3 இறந்திலன்
9810. 3 இறந்தோர்
9811. 3 இறப்பென்
9812. 3 இறல்
9813. 3 இறுகுற
9814. 3 இறுத்தன
9815. 3 இறுத்தனன்
9816. 3 இறுத்தார்
9817. 3 இறுதல்
9818. 3 இறுதியே
9819. 3 இறைஞ்சும்
9820. 3 இன்றாக
9821. 3 இன்றியும்
9822. 3 இன்றேல்
9823. 3 இன்றோடு
9824. 3 இன்னதே
9825. 3 இன்னவாறு
9826. 3 ஈகுவெனால்
9827. 3 ஈசனார்
9828. 3 ஈசனின்
9829. 3 ஈசனே
9830. 3 ஈசனை
9831. 3 ஈட்ட
9832. 3 ஈட்டினால்
9833. 3 ஈட்டு
9834. 3 ஈண்டும்
9835. 3 ஈதலும்
9836. 3 ஈது-ஆயின்
9837. 3 ஈந்தார்
9838. 3 ஈந்தாள்
9839. 3 ஈர்ப்ப
9840. 3 ஈன்றவர்
9841. 3 ஈன்றவன்
9842. 3 ஈன்றாள்
9843. 3 உக்கு
9844. 3 உகம்
9845. 3 உகுத்து
9846. 3 உகுவன
9847. 3 உஞ்சு
9848. 3 உட்கொண்டான்
9849. 3 உடல்கள்
9850. 3 உடலில்
9851. 3 உடலொடும்
9852. 3 உடற்கு
9853. 3 உடற்ற
9854. 3 உடு
9855. 3 உடுத்து
9856. 3 உடைந்தார்
9857. 3 உடைமை
9858. 3 உடையாள்
9859. 3 உடையானை
9860. 3 உடைவாள்
9861. 3 உண்டாகின்
9862. 3 உண்டாள்
9863. 3 உண்டு-அரோ
9864. 3 உண்டேன்
9865. 3 உண்ணவும்
9866. 3 உண்பார்
9867. 3 உண்பான்
9868. 3 உண்பென்
9869. 3 உண்மையின்
9870. 3 உணர்த்தினேன்
9871. 3 உணர்த்து
9872. 3 உணர்த்துதி
9873. 3 உணர்ந்தார்
9874. 3 உணர்ந்திலையோ
9875. 3 உணர்ந்தீர்
9876. 3 உணர்வினன்
9877. 3 உணர்வினால்
9878. 3 உணர்வினுக்கு
9879. 3 உணர்வுற
9880. 3 உணராது
9881. 3 உணரான்
9882. 3 உணரின்
9883. 3 உணாதன
9884. 3 உதவாது
9885. 3 உதித்தது
9886. 3 உம்பர்க்கு
9887. 3 உம்பர்க்கும்
9888. 3 உமிழ்கின்ற
9889. 3 உமிழ்ந்த
9890. 3 உமிழ்வது
9891. 3 உமிழ
9892. 3 உமைக்கு
9893. 3 உய்தும்
9894. 3 உய்ந்தார்
9895. 3 உய்ந்தேன்
9896. 3 உய்ப்ப
9897. 3 உய்வெனே
9898. 3 உயங்கினான்
9899. 3 உயங்கும்
9900. 3 உயர்ந்தவர்
9901. 3 உயிர்த்தார்
9902. 3 உயிர்ப்பன்
9903. 3 உயிர்ப்பார்
9904. 3 உயிர்ப்பினர்
9905. 3 உயிர்ப்பொடு
9906. 3 உயிர்ப்பொடும்
9907. 3 உயிரா
9908. 3 உயிருடன்
9909. 3 உரக
9910. 3 உரகர்
9911. 3 உரத்தில்
9912. 3 உரனும்
9913. 3 உரியானும்
9914. 3 உருக்கி
9915. 3 உருண்டார்
9916. 3 உருவத்து
9917. 3 உருவா
9918. 3 உருவிற்று
9919. 3 உருளுறு
9920. 3 உரை-செய்க
9921. 3 உரை-செய்து
9922. 3 உரை-செய்யும்
9923. 3 உரை-செய்வாம்
9924. 3 உரை-செய்வாய்
9925. 3 உரை-செயின்
9926. 3 உரை-செயும்
9927. 3 உரைத்தாலும்
9928. 3 உரையீர்
9929. 3 உரோம
9930. 3 உரோமபதன்
9931. 3 உலகத்தார்
9932. 3 உலகத்தின்
9933. 3 உலகத்தை
9934. 3 உலகிடை
9935. 3 உலகிற்கு
9936. 3 உலந்தனர்
9937. 3 உலந்தான்
9938. 3 உலம்
9939. 3 உலவும்
9940. 3 உலாயது
9941. 3 உலாவிய
9942. 3 உலைந்தனர்
9943. 3 உலையில்
9944. 3 உலையும்
9945. 3 உவகையர்
9946. 3 உவந்தது
9947. 3 உவந்தன
9948. 3 உவந்தனர்
9949. 3 உவர்
9950. 3 உழு
9951. 3 உழுகின்ற
9952. 3 உழும்
9953. 3 உள்ளத்தாள்
9954. 3 உள்ளத்தில்
9955. 3 உள்ளவாறு
9956. 3 உள்ளான்
9957. 3 உளதன்று
9958. 3 உளர்-கொலோ
9959. 3 உளரால்
9960. 3 உளேன்
9961. 3 உளோனும்
9962. 3 உற்றதனை
9963. 3 உற்றாய்
9964. 3 உற்றிட
9965. 3 உற்றுள
9966. 3 உற்றேன்
9967. 3 உறங்கினர்
9968. 3 உறங்கு
9969. 3 உறாது
9970. 3 உறுக்கும்
9971. 3 உறுகண்
9972. 3 உறுதிர்
9973. 3 உறுவ
9974. 3 உறுவர்
9975. 3 உறுவன
9976. 3 உறுவார்
9977. 3 உறுவான்
9978. 3 உறைந்தார்
9979. 3 உறைவாய்
9980. 3 உன்-தன்
9981. 3 உன்னினார்
9982. 3 உன்னுவார்
9983. 3 உன்னையும்
9984. 3 உன்னையே
9985. 3 உன்னொடு
9986. 3 ஊக்கம்
9987. 3 ஊசலில்
9988. 3 ஊசலின்
9989. 3 ஊட்ட
9990. 3 ஊடாடும்
9991. 3 ஊடுருவ
9992. 3 ஊடே
9993. 3 ஊதியம்
9994. 3 ஊர்வது
9995. 3 ஊரிடை
9996. 3 ஊழியும்
9997. 3 ஊற்றும்
9998. 3 ஊன்றினான்
9999. 3 ஊன
10000. 3 ஊனுடை
10001. 3 எஃகு
10002. 3 எங்களால்
10003. 3 எங்ஙன்
10004. 3 எங்ஙனே
10005. 3 எஞ்சி
10006. 3 எட்டொடு
10007. 3 எடுத்தலும்
10008. 3 எண்_இல
10009. 3 எண்ணமும்
10010. 3 எண்ணமே
10011. 3 எண்ணலர்
10012. 3 எண்ணாது
10013. 3 எண்ணாயிரம்
10014. 3 எண்ணிடை
10015. 3 எண்ணினேன்
10016. 3 எண்ணுதல்
10017. 3 எண்ணும்-கால்
10018. 3 எண்ணுவார்
10019. 3 எண்ணுற
10020. 3 எண்ணெயும்
10021. 3 எதிர்கோள்
10022. 3 எதிர்த்த
10023. 3 எதிர்ந்தனன்
10024. 3 எதிர்ந்துளோர்
10025. 3 எம்பிக்கு
10026. 3 எம்மனோரால்
10027. 3 எம்மொடு
10028. 3 எம்மோடு
10029. 3 எய்த்த
10030. 3 எய்தது
10031. 3 எய்தவன்
10032. 3 எய்தவே
10033. 3 எய்தற்கு
10034. 3 எய்தார்
10035. 3 எய்தினள்
10036. 3 எய்துமால்
10037. 3 எய்வான்
10038. 3 எயிற்றர்
10039. 3 எயிற்றிடை
10040. 3 எயிற்றினர்
10041. 3 எயிற்றை
10042. 3 எரிந்தது
10043. 3 எரியாநின்ற
10044. 3 எருமை
10045. 3 எல்லவன்
10046. 3 எல்லின்
10047. 3 எல்லீரும்
10048. 3 எலி
10049. 3 எலும்பு
10050. 3 எவ்வாறு
10051. 3 எவற்றினும்
10052. 3 எழலால்
10053. 3 எழுத_ஒண்ணா
10054. 3 எழுதல்
10055. 3 எழுவன
10056. 3 எழுவாய்
10057. 3 எழுவால்
10058. 3 எழுவினும்
10059. 3 எள்ளுவர்
10060. 3 எளிமையின்
10061. 3 எளியர்
10062. 3 எளியவர்
10063. 3 எளியள்
10064. 3 எளிவரும்
10065. 3 எற்றலும்
10066. 3 எற்றிட
10067. 3 எற்றிய
10068. 3 எற்றினன்
10069. 3 எற்றுவென்
10070. 3 எறிந்தது
10071. 3 என்கிலம்
10072. 3 என்கின்றார்
10073. 3 என்ப-மன்னோ
10074. 3 என்படும்
10075. 3 என்பால்
10076. 3 என்றன
10077. 3 என்றார்-அரோ
10078. 3 என்றாரை
10079. 3 என்றிரேல்
10080. 3 என்று-கொல்
10081. 3 என்னாது
10082. 3 என்னை-கொலாம்
10083. 3 என்னொடும்
10084. 3 எனக்கே
10085. 3 எனுமால்
10086. 3 எனைவர்
10087. 3 ஏக்கம்
10088. 3 ஏகம்
10089. 3 ஏகலும்
10090. 3 ஏகா
10091. 3 ஏகினாள்
10092. 3 ஏகினை
10093. 3 ஏகு-மின்
10094. 3 ஏகுதல்
10095. 3 ஏகுதும்
10096. 3 ஏகுவது
10097. 3 ஏகுவார்
10098. 3 ஏங்கினர்
10099. 3 ஏங்குவாள்
10100. 3 ஏசு
10101. 3 ஏத்த_அரும்
10102. 3 ஏதில்
10103. 3 ஏந்தின
10104. 3 ஏமுறும்
10105. 3 ஏய்ந்தது
10106. 3 ஏய்ந்து
10107. 3 ஏயா
10108. 3 ஏல்வை
10109. 3 ஏவர்க்கும்
10110. 3 ஏவரே
10111. 3 ஏவலும்
10112. 3 ஏவியே
10113. 3 ஏவின்
10114. 3 ஏழ்_இரு
10115. 3 ஏழ்_ஏழ்
10116. 3 ஏழுமே
10117. 3 ஏழைமை-பாலது
10118. 3 ஏற்கும்
10119. 3 ஏற்பது
10120. 3 ஏற்றது
10121. 3 ஏற்றமும்
10122. 3 ஏற்றன
10123. 3 ஏற்றினை
10124. 3 ஏறல்
10125. 3 ஏறுதி
10126. 3 ஏறே
10127. 3 ஏனையன்
10128. 3 ஏனையோர்
10129. 3 ஐ_அஞ்சு
10130. 3 ஐ_ஐந்து
10131. 3 ஐஞ்ஞூற்று
10132. 3 ஐது
10133. 3 ஐந்தின்
10134. 3 ஐம்பதும்
10135. 3 ஐயுறு
10136. 3 ஒசிந்தன
10137. 3 ஒட்டகம்
10138. 3 ஒட்டி
10139. 3 ஒடுக்கின
10140. 3 ஒடுங்கி
10141. 3 ஒணா
10142. 3 ஒத்திருக்கும்
10143. 3 ஒத்துளன்
10144. 3 ஒதுங்கும்
10145. 3 ஒப்பாய்
10146. 3 ஒப்பாள்
10147. 3 ஒருங்க
10148. 3 ஒருத்தர்
10149. 3 ஒருமையின்
10150. 3 ஒருமையே
10151. 3 ஒருவகை
10152. 3 ஒருவரே
10153. 3 ஒருவரோடு
10154. 3 ஒல்லென
10155. 3 ஒல்லேன்
10156. 3 ஒல்லையில்
10157. 3 ஒல்வது
10158. 3 ஒலிக்கும்
10159. 3 ஒலித்தில
10160. 3 ஒலிப்ப
10161. 3 ஒழிந்தது
10162. 3 ஒழிந்தனர்
10163. 3 ஒழிந்தனை
10164. 3 ஒழிந்தான்
10165. 3 ஒழிந்தேன்
10166. 3 ஒழியா
10167. 3 ஒழிவது
10168. 3 ஒழிவான்
10169. 3 ஒழிவு_அற
10170. 3 ஒழுக்கமும்
10171. 3 ஒழுக்கை
10172. 3 ஒழுகிய
10173. 3 ஒளிகள்
10174. 3 ஒளித்தது
10175. 3 ஒளித்தனர்
10176. 3 ஒளிப்பினும்
10177. 3 ஒளிப்பு
10178. 3 ஒளியவன்
10179. 3 ஒளியாய்
10180. 3 ஒளியால்
10181. 3 ஒளிர்வன
10182. 3 ஒற்றும்
10183. 3 ஒன்பதினாயிரம்
10184. 3 ஒன்றாத
10185. 3 ஒன்றாலே
10186. 3 ஒன்றினொடு
10187. 3 ஒன்றுமே
10188. 3 ஒன்றேனும்
10189. 3 ஓங்கினன்
10190. 3 ஓச்சினர்
10191. 3 ஓசையின்
10192. 3 ஓட்டிய
10193. 3 ஓட்டினன்
10194. 3 ஓட்டினான்
10195. 3 ஓட்டும்
10196. 3 ஓடியது
10197. 3 ஓடினான்
10198. 3 ஓடையின்
10199. 3 ஓதியும்
10200. 3 ஓதுவது
10201. 3 ஓதையின்
10202. 3 ஓதையே
10203. 3 ஓம்
10204. 3 ஓய்ந்த
10205. 3 ஓய்ந்தது
10206. 3 ஓய்வு_இல்
10207. 3 ஓரா
10208. 3 ஓராது
10209. 3 ஓராதே
10210. 3 ஓராள்
10211. 3 ஓவல்
10212. 3 ஓவா
10213. 3 -காலையில்
10214. 3 -கொல்லாம்
10215. 3 -செயின்
10216. 3 -செய்க
10217. 3 -செய்த
10218. 3 -செய்யும்
10219. 3 -செய்வாம்
10220. 3 -செய்வாய்
10221. 3 -தங்களை
10222. 3 -தம்மொடு
10223. 3 -தனையும்
10224. 3 -தாமே
10225. 3 -தானோ
10226. 3 -தோறுமே
10227. 3 -பாலையோ
10228. 3 -மாடு
10229. 3 -மேலே
10230. 3 கக்க
10231. 3 கச்சொடு
10232. 3 கஞ்ச
10233. 3 கஞ்சம்
10234. 3 கட்டளை
10235. 3 கடக
10236. 3 கடந்தனன்
10237. 3 கடந்தில
10238. 3 கடப்ப
10239. 3 கடர்
10240. 3 கடல்-போல்
10241. 3 கடல்-வாய்
10242. 3 கடலோ
10243. 3 கடவாத
10244. 3 கடவான்
10245. 3 கடவினர்
10246. 3 கடவேன்
10247. 3 கடற்கும்
10248. 3 கடன்முறை
10249. 3 கடன்மை
10250. 3 கடாம்
10251. 3 கடாவவே
10252. 3 கடிக்கும்
10253. 3 கடுக
10254. 3 கடுத்து
10255. 3 கடுப்பின்
10256. 3 கடுவின்
10257. 3 கடைக்கால்
10258. 3 கடையின்
10259. 3 கடையுகம்
10260. 3 கடையுற
10261. 3 கண்-தொறும்
10262. 3 கண்டத்து
10263. 3 கண்டனள்
10264. 3 கண்டிலா
10265. 3 கண்டிலேன்
10266. 3 கண்டிலை
10267. 3 கண்டு-என
10268. 3 கண்டே
10269. 3 கண்டோர்
10270. 3 கண்ணினாள்
10271. 3 கண்ணுக்கு
10272. 3 கண்ணுற
10273. 3 கண்ணுறு
10274. 3 கணக்கு_இலா
10275. 3 கணக்கையும்
10276. 3 கணங்களோடும்
10277. 3 கணத்திடை
10278. 3 கணவர்
10279. 3 கணாள்
10280. 3 கணானும்
10281. 3 கணிக்க
10282. 3 கணிச்சியும்
10283. 3 கணித
10284. 3 கணையம்
10285. 3 கணையின்
10286. 3 கணையை
10287. 3 கதலி
10288. 3 கதவு
10289. 3 கதிரொடும்
10290. 3 கமலக்கண்ணனை
10291. 3 கமலத்தோனும்
10292. 3 கமலமும்
10293. 3 கமுகின்
10294. 3 கயம்
10295. 3 கரங்களை
10296. 3 கரடி
10297. 3 கரத்தினால்
10298. 3 கரந்தன
10299. 3 கரவு
10300. 3 கரனும்
10301. 3 கரியான்
10302. 3 கரியை
10303. 3 கரியொடு
10304. 3 கரியோன்
10305. 3 கருணையும்
10306. 3 கருத்தினை
10307. 3 கருத்துள்
10308. 3 கருதியது
10309. 3 கருதின
10310. 3 கருதேன்
10311. 3 கருமை
10312. 3 கருவியும்
10313. 3 கரை_இல்
10314. 3 கல்லொடும்
10315. 3 கல்வியான்
10316. 3 கலக்கிய
10317. 3 கலச
10318. 3 கலத்து
10319. 3 கலந்தன
10320. 3 கலவியில்
10321. 3 கலனும்
10322. 3 கலாப
10323. 3 கலிங்க
10324. 3 கலித்த
10325. 3 கலித்து
10326. 3 கலிப்ப
10327. 3 கலுழ்
10328. 3 கலுழனும்
10329. 3 கலுழனே
10330. 3 கலைகளும்
10331. 3 கலையொடும்
10332. 3 கவ்வ
10333. 3 கவ்வு
10334. 3 கவசத்தை
10335. 3 கவந்தமும்
10336. 3 கவயன்
10337. 3 கவர்ந்தான்
10338. 3 கவன
10339. 3 கவனம்
10340. 3 கழல்கள்
10341. 3 கழல
10342. 3 கழலாய்
10343. 3 கழலின்
10344. 3 கழலினான்
10345. 3 கழலோன்
10346. 3 கழறலுற்றான்
10347. 3 கழிந்தார்
10348. 3 கழிந்து
10349. 3 கழிவது
10350. 3 கழுத்தில்
10351. 3 கழுத்தினில்
10352. 3 கழுத்தை
10353. 3 கழுதை
10354. 3 கள்ளின்
10355. 3 களவு
10356. 3 களவும்
10357. 3 களிப்பின்
10358. 3 களைய
10359. 3 களைவு
10360. 3 கற்களும்
10361. 3 கற்பத்தின்
10362. 3 கற்பினால்
10363. 3 கற்புடை
10364. 3 கற்றான்
10365. 3 கற்றையின்
10366. 3 கறங்கிட
10367. 3 கறங்கின
10368. 3 கறி
10369. 3 கறுத்து
10370. 3 கன்றின்
10371. 3 கன்னிமார்கள்
10372. 3 கன்னியை
10373. 3 கனகனை
10374. 3 கனல்கள்
10375. 3 கனலியும்
10376. 3 கனலொடு
10377. 3 கனவின்
10378. 3 கனிந்து
10379. 3 கனியை
10380. 3 கனையும்
10381. 3 காக
10382. 3 காசொடு
10383. 3 காட்சியர்
10384. 3 காட்சியார்
10385. 3 காட்டலால்
10386. 3 காட்டலை
10387. 3 காட்டியது
10388. 3 காட்டிற்று
10389. 3 காட்டிற்றே
10390. 3 காட்டுவது
10391. 3 காண்கிலார்
10392. 3 காண்டல்
10393. 3 காண்டலே
10394. 3 காண்தகு
10395. 3 காண்பரால்
10396. 3 காண்பரேல்
10397. 3 காண்பன
10398. 3 காண்பெனால்
10399. 3 காணாத
10400. 3 காணுதும்
10401. 3 காணுமோ
10402. 3 காத்தனை
10403. 3 காத்தார்
10404. 3 காத்திரம்
10405. 3 காதலனும்
10406. 3 காதலான்
10407. 3 காதற்கு
10408. 3 காதொடும்
10409. 3 காந்த
10410. 3 காந்தளின்
10411. 3 காந்தன்
10412. 3 காப்ப
10413. 3 காமரு
10414. 3 காய்ந்தன
10415. 3 காரண
10416. 3 கால்வான்
10417. 3 காலங்கள்
10418. 3 காலத்தின்
10419. 3 காலத்துள்
10420. 3 காலத்தே
10421. 3 காலத்தை
10422. 3 காலனால்
10423. 3 காலினர்
10424. 3 காலினான்
10425. 3 காலுற
10426. 3 காலொடும்
10427. 3 காவாய்
10428. 3 காவியும்
10429. 3 காவிரி
10430. 3 காளமும்
10431. 3 காற்றால்
10432. 3 காற்றினுக்கு
10433. 3 கான்றன
10434. 3 கானினும்
10435. 3 கிட்டி
10436. 3 கிட்டினார்
10437. 3 கிடந்தனர்
10438. 3 கிடந்தனன்
10439. 3 கிடந்தான்
10440. 3 கிடப்ப
10441. 3 கிடைக்கின்
10442. 3 கிடைத்தார்
10443. 3 கிடைப்ப
10444. 3 கிரிகளை
10445. 3 கிரியில்
10446. 3 கிழக்கு
10447. 3 கிழத்தி
10448. 3 கிழவர்-தம்
10449. 3 கிழவனை
10450. 3 கிழிபட
10451. 3 கிள்ளையை
10452. 3 கிளத்தல்
10453. 3 கீண்டது
10454. 3 கீண்டன
10455. 3 கீதங்கள்
10456. 3 கீழ்மையும்
10457. 3 கீழுற
10458. 3 கீழை
10459. 3 குகனும்
10460. 3 குஞ்சியை
10461. 3 குடிக்கு
10462. 3 குடித்த
10463. 3 குடையாய்
10464. 3 குணங்களை
10465. 3 குணத்தின்
10466. 3 குணத்தினாய்
10467. 3 குணத்தினான்
10468. 3 குணித்த
10469. 3 குத்தின
10470. 3 குதிக்கும்
10471. 3 குதித்தனன்
10472. 3 குப்புறற்கு
10473. 3 குப்பையும்
10474. 3 குமரா
10475. 3 குமுறி
10476. 3 குமுறின
10477. 3 குரக்கு_இனத்து
10478. 3 குரகத
10479. 3 குரங்கினுக்கு
10480. 3 குரங்கொடு
10481. 3 குரலால்
10482. 3 குரலும்
10483. 3 குரிசிலும்
10484. 3 குரீஇ
10485. 3 குருதிகள்
10486. 3 குருதியும்
10487. 3 குலங்களை
10488. 3 குலங்களோடும்
10489. 3 குலத்தொடு
10490. 3 குலா
10491. 3 குலிகம்
10492. 3 குலிச
10493. 3 குலிசத்து
10494. 3 குலிசமும்
10495. 3 குலுங்கி
10496. 3 குலைந்தது
10497. 3 குலைவு
10498. 3 குவளையும்
10499. 3 குவிக்கும்
10500. 3 குவித்தன
10501. 3 குவையும்
10502. 3 குழலார்
10503. 3 குழலியர்
10504. 3 குழலினாளை
10505. 3 குழலினோடு
10506. 3 குழலை
10507. 3 குழாங்களும்
10508. 3 குழீஇயின
10509. 3 குழுவிடை
10510. 3 குழுவு
10511. 3 குழையை
10512. 3 குளித்தன
10513. 3 குளிர்ப்பு
10514. 3 குறத்தியர்
10515. 3 குறவர்
10516. 3 குறிய
10517. 3 குறியும்
10518. 3 குறுகினார்
10519. 3 குறுகும்
10520. 3 குறுமுனி
10521. 3 குறைத்து
10522. 3 குறைவது
10523. 3 குன்றா
10524. 3 குன்றே
10525. 3 குன்றையும்
10526. 3 குனிக்கும்
10527. 3 குனித்த
10528. 3 கூட்டமும்
10529. 3 கூட்டிய
10530. 3 கூடிய
10531. 3 கூந்தலும்
10532. 3 கூப்ப
10533. 3 கூம்பொடு
10534. 3 கூயினன்
10535. 3 கூர்த்த
10536. 3 கூரவே
10537. 3 கூரும்
10538. 3 கூவினான்
10539. 3 கூவும்
10540. 3 கூளி
10541. 3 கூற்றமே
10542. 3 கூற்றுக்கு
10543. 3 கூற்றுவன்
10544. 3 கூறுவார்
10545. 3 கெட்டது
10546. 3 கெட்டு
10547. 3 கெடும்
10548. 3 கெழுமு
10549. 3 கேகய
10550. 3 கேகயம்
10551. 3 கேட்கும்
10552. 3 கேட்பது
10553. 3 கேண்-மின்
10554. 3 கேள்வியர்
10555. 3 கேள்வியின்
10556. 3 கேள்வியும்
10557. 3 கேளான்
10558. 3 கை-தன்னால்
10559. 3 கைகளை
10560. 3 கைகளோடு
10561. 3 கைதர
10562. 3 கைதொழா
10563. 3 கைம்மலை
10564. 3 கைம்மா
10565. 3 கைம்மாறு
10566. 3 கையடை
10567. 3 கையள்
10568. 3 கையறு
10569. 3 கையாலே
10570. 3 கையாள்
10571. 3 கையினில்
10572. 3 கையினும்
10573. 3 கையினை
10574. 3 கையையும்
10575. 3 கொங்கையார்
10576. 3 கொங்கையின்
10577. 3 கொங்கையும்
10578. 3 கொங்கையே
10579. 3 கொங்கையை
10580. 3 கொடாது
10581. 3 கொடிதே
10582. 3 கொடியவன்
10583. 3 கொடியன்
10584. 3 கொடியன
10585. 3 கொடியான்
10586. 3 கொடியொடு
10587. 3 கொடியொடும்
10588. 3 கொடுக்க
10589. 3 கொடுமையால்
10590. 3 கொண்டனை
10591. 3 கொண்டீர்
10592. 3 கொண்மூ
10593. 3 கொணருதி
10594. 3 கொதித்தது
10595. 3 கொதிப்ப
10596. 3 கொந்தள
10597. 3 கொம்பிடை
10598. 3 கொல்-மின்
10599. 3 கொல்லல்
10600. 3 கொல்லலாம்
10601. 3 கொல்லுதல்
10602. 3 கொல்லுதி
10603. 3 கொலையால்
10604. 3 கொழுநரோடு
10605. 3 கொழுநனை
10606. 3 கொள்கையால்
10607. 3 கொள்வாய்
10608. 3 கொள்ளாய்
10609. 3 கொள்ளான்
10610. 3 கொள்ளேல்
10611. 3 கொள்ளையின்
10612. 3 கொற்றவர்க்கு
10613. 3 கொன்றனை
10614. 3 கொன்றார்
10615. 3 கோ_மகற்கு
10616. 3 கோகிலம்
10617. 3 கோசல
10618. 3 கோசலம்
10619. 3 கோசலையை
10620. 3 கோசிகன்
10621. 3 கோத்தது
10622. 3 கோதாவரி
10623. 3 கோதையும்
10624. 3 கோப்ப
10625. 3 கோபுர
10626. 3 கோமகற்கு
10627. 3 கோர
10628. 3 கோலின்
10629. 3 கோலினர்
10630. 3 கோலும்
10631. 3 கோவலர்
10632. 3 கோவையும்
10633. 3 கோளார்
10634. 3 கோளொடும்
10635. 3 கோற்கு
10636. 3 கோறலும்
10637. 3 கோறி
10638. 3 சகடம்
10639. 3 சங்கையும்
10640. 3 சஞ்சலம்
10641. 3 சடை_முடி
10642. 3 சடையின்
10643. 3 சதங்கை
10644. 3 சந்தின்
10645. 3 சம்பர
10646. 3 சம்பரன்
10647. 3 சம்பரனை
10648. 3 சம்புமாலி
10649. 3 சமைக்க
10650. 3 சமைந்தது
10651. 3 சமையும்
10652. 3 சமைவுற
10653. 3 சயனம்
10654. 3 சரங்களாய்
10655. 3 சரங்களை
10656. 3 சரத்தொடும்
10657. 3 சரிந்த
10658. 3 சலித்தன
10659. 3 சலித்து
10660. 3 சவரி
10661. 3 சவி
10662. 3 சனகர்
10663. 3 சனகனும்
10664. 3 சாக
10665. 3 சாகம்
10666. 3 சாடி
10667. 3 சாத்தி
10668. 3 சாத்தியே
10669. 3 சாபத்தின்
10670. 3 சாய்க்கும்
10671. 3 சாய்த்து
10672. 3 சாய்ந்தது
10673. 3 சாய்ந்தார்
10674. 3 சாயும்
10675. 3 சாயை
10676. 3 சார்ந்தனன்
10677. 3 சாரன்
10678. 3 சாலையில்
10679. 3 சாவது
10680. 3 சாற்றி
10681. 3 சாற்றினார்
10682. 3 சாற்றும்
10683. 3 சான்றும்
10684. 3 சான்றோய்
10685. 3 சிகழிகை
10686. 3 சித்திரகூடம்
10687. 3 சிதைத்தான்
10688. 3 சிதைந்து
10689. 3 சிந்தவே
10690. 3 சிந்தாகுலம்
10691. 3 சிந்துரம்
10692. 3 சிமய
10693. 3 சிரங்கள்
10694. 3 சிரங்களை
10695. 3 சிரத்தில்
10696. 3 சிரமம்
10697. 3 சிலம்பின்
10698. 3 சிலம்புகள்
10699. 3 சிலையர்
10700. 3 சிலையால்
10701. 3 சிலையினன்
10702. 3 சிலையினாய்
10703. 3 சிலையோன்
10704. 3 சிவக்கும்
10705. 3 சிவந்தன
10706. 3 சிறகால்
10707. 3 சிறந்தவர்
10708. 3 சிறந்தன
10709. 3 சிறந்தார்
10710. 3 சிறியன்
10711. 3 சிறுவன்-தன்னை
10712. 3 சிறுவனை
10713. 3 சிறையான்
10714. 3 சின்னமும்
10715. 3 சினத்தொடும்
10716. 3 சீதையால்
10717. 3 சீய
10718. 3 சீர்த்தியான்
10719. 3 சீரியது
10720. 3 சீரியன்
10721. 3 சுட்டன
10722. 3 சுமப்ப
10723. 3 சுரத்து
10724. 3 சுரர்கள்
10725. 3 சுரிகை
10726. 3 சுரித்து
10727. 3 சுருக்கம்
10728. 3 சுருட்டி
10729. 3 சுருண்டு
10730. 3 சுருதியே
10731. 3 சுருள்
10732. 3 சுருளும்
10733. 3 சுவண
10734. 3 சுழிக்கும்
10735. 3 சுழிய
10736. 3 சுற்றத்தோடும்
10737. 3 சுற்றுறு
10738. 3 சுறுக்கொண்டு
10739. 3 சூட்டும்
10740. 3 சூடின
10741. 3 சூடுவார்
10742. 3 சூழ்_கிடந்த
10743. 3 சூழ்ச்சி
10744. 3 சூழ்ச்சியால்
10745. 3 சூழ்தர
10746. 3 சூழ்வர
10747. 3 சூழ்வன
10748. 3 சூழ்வு
10749. 3 சூழல்கள்
10750. 3 சூறை
10751. 3 செக்கரின்
10752. 3 செங்கை
10753. 3 செப்பலும்
10754. 3 செப்பினன்
10755. 3 செப்பினார்
10756. 3 செப்புவாய்
10757. 3 செய்குநர்
10758. 3 செய்குவது
10759. 3 செய்கேன்
10760. 3 செய்கைய
10761. 3 செய்கையே
10762. 3 செய்கையை
10763. 3 செய்ததால்
10764. 3 செய்தவாறு-அரோ
10765. 3 செய்தனர்
10766. 3 செய்தனை
10767. 3 செய்யல்
10768. 3 செய்யவும்
10769. 3 செய்யாத
10770. 3 செய்யான்
10771. 3 செய்யு-மின்
10772. 3 செய்யுமே
10773. 3 செய்வினை
10774. 3 செயலோ
10775. 3 செயின்
10776. 3 செரு_களத்து
10777. 3 செரு_முகத்து
10778. 3 செருக்கும்
10779. 3 செருவிடை
10780. 3 செல்கெனோ
10781. 3 செல்லாது
10782. 3 செல்வமோ
10783. 3 செல்வர்
10784. 3 செல்வாய்
10785. 3 செல்வியை
10786. 3 செலுத்த
10787. 3 செவ்வழி
10788. 3 செவ்வாய்
10789. 3 செவ்விதின்
10790. 3 செவிகளை
10791. 3 செற்றார்
10792. 3 செற்றி
10793. 3 செறித்தான்
10794. 3 செறித்து
10795. 3 செறிந்தது
10796. 3 சென்றால்
10797. 3 சென்றாலும்
10798. 3 சென்றிலன்
10799. 3 சென்னி-மேல்
10800. 3 சென்னியர்
10801. 3 சென்னியன்
10802. 3 சேக்கையின்
10803. 3 சேட்டு
10804. 3 சேடனும்
10805. 3 சேடு
10806. 3 சேணில்
10807. 3 சேதாம்பல்
10808. 3 சேர்க
10809. 3 சேர்த்திய
10810. 3 சேர்தல்
10811. 3 சேர்ந்துழி
10812. 3 சேற்றில்
10813. 3 சேறலின்
10814. 3 சேனையில்
10815. 3 சொரிதர
10816. 3 சொல்லலும்
10817. 3 சொல்லலுற்றான்
10818. 3 சொல்லவும்
10819. 3 சொல்லான்
10820. 3 சொல்லியது
10821. 3 சொல்லினும்
10822. 3 சொல்லினென்
10823. 3 சொல்லீர்
10824. 3 சொல்லு-மின்
10825. 3 சொல்லே
10826. 3 சொல்லொடும்
10827. 3 சொலும்
10828. 3 சொலை
10829. 3 சொற்களால்
10830. 3 சொற்றனன்
10831. 3 சொற்றனை
10832. 3 சொன்னவும்
10833. 3 சொன்னன
10834. 3 சோதியான்
10835. 3 சோதியை
10836. 3 சோம்பி
10837. 3 சோர்ந்தாள்
10838. 3 சோர்ந்தான்
10839. 3 சோர்வாள்
10840. 3 சோர்வான்
10841. 3 சோர்வுற
10842. 3 சோலை-வாய்
10843. 3 சோலையை
10844. 3 சோறு
10845. 3 ஞானத்து
10846. 3 ஞிறை
10847. 3 தக்கன
10848. 3 தக்கார்
10849. 3 தக்கான்
10850. 3 தக்கிலது
10851. 3 தகர்ந்தன
10852. 3 தகவோ
10853. 3 தகா
10854. 3 தகையன்
10855. 3 தங்காது
10856. 3 தங்கிற்று
10857. 3 தசரதன்
10858. 3 தடங்களும்
10859. 3 தடத்து
10860. 3 தடம்-தொறும்
10861. 3 தடிந்த
10862. 3 தடுத்த
10863. 3 தடுத்தனர்
10864. 3 தடுப்ப_அரும்
10865. 3 தடுப்பது
10866. 3 தடுமாற
10867. 3 தண்டக
10868. 3 தண்டம்
10869. 3 தண்டை
10870. 3 தண்டொடும்
10871. 3 தணப்பு
10872. 3 தத்துவம்
10873. 3 ததை
10874. 3 தந்தனர்
10875. 3 தந்தீர்
10876. 3 தந்தையார்
10877. 3 தம்பிக்கும்
10878. 3 தம்பியோடு
10879. 3 தம்முள்
10880. 3 தம்முனார்
10881. 3 தம
10882. 3 தமியை
10883. 3 தயங்கும்
10884. 3 தரத்தது
10885. 3 தரித்தான்
10886. 3 தருண
10887. 3 தருப்பையும்
10888. 3 தருவாய்
10889. 3 தரையிடை
10890. 3 தரையில்
10891. 3 தலைமயங்குமே
10892. 3 தலைமேல்
10893. 3 தலையது
10894. 3 தலையிடை
10895. 3 தலையின்-மேல்
10896. 3 தலையொடும்
10897. 3 தலைவனும்
10898. 3 தலைவனை
10899. 3 தவத்தினால்
10900. 3 தவத்தோன்
10901. 3 தவமோ
10902. 3 தவரை
10903. 3 தவழ
10904. 3 தவிர்தல்
10905. 3 தவிரா
10906. 3 தழங்கின
10907. 3 தழீஇயது
10908. 3 தழும்பும்
10909. 3 தழுவா
10910. 3 தழைப்ப
10911. 3 தள்ள_அரு
10912. 3 தள்ளுற்று
10913. 3 தள்ளுறும்
10914. 3 தளர்ந்த
10915. 3 தளர்ந்தான்
10916. 3 தளர்வு
10917. 3 தளரும்
10918. 3 தளிர்த்தன
10919. 3 தற்கு
10920. 3 தறையில்
10921. 3 தன்மையே
10922. 3 தன்னொடு
10923. 3 தனம்
10924. 3 தாக்கலின்
10925. 3 தாக்கின
10926. 3 தாங்க_அரும்
10927. 3 தாங்கின
10928. 3 தாதைக்கும்
10929. 3 தாபதன்
10930. 3 தாமம்
10931. 3 தாமரைக்கு
10932. 3 தாமரைகள்
10933. 3 தாயே
10934. 3 தாரினர்
10935. 3 தாவ
10936. 3 தாவிய
10937. 3 தாழ்த்தான்
10938. 3 தாழ்த்து
10939. 3 தாழ்தலும்
10940. 3 தாழ்ந்தான்
10941. 3 தாழ்வரை
10942. 3 தாள்களால்
10943. 3 தாளால்
10944. 3 தாளினால்
10945. 3 தாளை
10946. 3 தானவர்க்கு
10947. 3 தானவன்
10948. 3 தானையோடு
10949. 3 தானோ
10950. 3 திக்கயங்களும்
10951. 3 திக்கயம்
10952. 3 திக்கில்
10953. 3 திக்கினும்
10954. 3 திகழும்
10955. 3 திகைக்கும்
10956. 3 திகைத்த
10957. 3 திகைத்தனை
10958. 3 திகைத்தான்
10959. 3 திகைப்பு
10960. 3 திங்களோ
10961. 3 திசைகளோடு
10962. 3 திணிந்தன
10963. 3 திரள்கள்
10964. 3 திரிகின்றது
10965. 3 திரிகின்றன
10966. 3 திரிந்தனன்
10967. 3 திரியா
10968. 3 திரிவார்
10969. 3 திருக்கு
10970. 3 திருகிய
10971. 3 திருத்தியது
10972. 3 திருவொடு
10973. 3 திரைகளும்
10974. 3 திரைத்து
10975. 3 திரையிற்று
10976. 3 திவள
10977. 3 திறத்தினில்
10978. 3 திறத்தினும்
10979. 3 திறம்பினர்
10980. 3 திறமும்
10981. 3 திறலான்
10982. 3 திறலோர்
10983. 3 திறனாலே
10984. 3 தின்-மின்
10985. 3 தின்ற
10986. 3 தினவு
10987. 3 தினை
10988. 3 தீக்கும்
10989. 3 தீங்கும்
10990. 3 தீண்டிய
10991. 3 தீயவை
10992. 3 தீயார்
10993. 3 தீயினை
10994. 3 தீயையும்
10995. 3 தீயொடு
10996. 3 தீயோய்
10997. 3 தீர்த்தனை
10998. 3 தீர்ந்தாய்
10999. 3 தீர்வர்
11000. 3 தீராய்
11001. 3 துகிலொடு
11002. 3 துஞ்சினார்
11003. 3 துஞ்சினான்
11004. 3 துடிக்கின்ற
11005. 3 துடித்திலன்
11006. 3 துடைத்தவர்
11007. 3 துடைத்தன
11008. 3 துண்ணென
11009. 3 துணிக்கும்
11010. 3 துணிந்தது
11011. 3 துணிந்தாய்
11012. 3 துணிந்தார்
11013. 3 துணிப்ப
11014. 3 துணிவன
11015. 3 துணிவால்
11016. 3 துணுக்குற
11017. 3 துணையை
11018. 3 துணைவரோடும்
11019. 3 துணைவா
11020. 3 துதைந்த
11021. 3 துதைந்து
11022. 3 துந்துமி
11023. 3 துப்பின்
11024. 3 தும்பை
11025. 3 தும்பையும்
11026. 3 துமில
11027. 3 துய்க்க
11028. 3 துய்த்து
11029. 3 துயரை
11030. 3 துரந்தது
11031. 3 துரிசு
11032. 3 துவர்த்த
11033. 3 துவலை
11034. 3 துவள
11035. 3 துவளும்
11036. 3 துவைக்கும்
11037. 3 துவைத்த
11038. 3 துள்ளிய
11039. 3 துள்ளின
11040. 3 துள்ளு
11041. 3 துளங்கினும்
11042. 3 துளப
11043. 3 துளவ
11044. 3 துளிப்ப
11045. 3 துளியின்
11046. 3 துறக்கமே
11047. 3 துறத்தி
11048. 3 துறந்தனள்
11049. 3 துறந்தாள்
11050. 3 துறந்தேன்
11051. 3 துறையில்
11052. 3 துறையுள்
11053. 3 துன்பமும்
11054. 3 துன்முகன்
11055. 3 துன்னினர்
11056. 3 தூக்கினர்
11057. 3 தூங்கின
11058. 3 தூண்டும்
11059. 3 தூத
11060. 3 தூதனை
11061. 3 தூதும்
11062. 3 தூதுவன்
11063. 3 தூபம்
11064. 3 தூய்து
11065. 3 தூயர்
11066. 3 தூயன்
11067. 3 தூயான்
11068. 3 தூயோன்
11069. 3 தூர்ப்ப
11070. 3 தூரியம்
11071. 3 தூவின
11072. 3 தூவினன்
11073. 3 தூவினார்
11074. 3 தூற்ற
11075. 3 தூறு
11076. 3 தெங்கு
11077. 3 தெய்வமும்
11078. 3 தெரிகில
11079. 3 தெரிகின்றது
11080. 3 தெரிந்திலம்
11081. 3 தெருளா
11082. 3 தெழித்தனர்
11083. 3 தெழித்து
11084. 3 தெளித்து
11085. 3 தெற
11086. 3 தெறித்தான்
11087. 3 தெறிப்ப
11088. 3 தென்-பால்
11089. 3 தேங்கு
11090. 3 தேசமும்
11091. 3 தேசு
11092. 3 தேடிய
11093. 3 தேடியே
11094. 3 தேடினென்
11095. 3 தேம்பிய
11096. 3 தேய்ந்த
11097. 3 தேய்ந்தான்
11098. 3 தேயினும்
11099. 3 தேர்களே
11100. 3 தேர்வான்
11101. 3 தேரன்
11102. 3 தேரா
11103. 3 தேரான்
11104. 3 தேரையும்
11105. 3 தேவரில்
11106. 3 தேவரையும்
11107. 3 தேவரோ
11108. 3 தேவாந்தகன்
11109. 3 தேவிமார்
11110. 3 தேவிமாரொடும்
11111. 3 தேவியும்
11112. 3 தேவை
11113. 3 தேற்றலர்
11114. 3 தேற்றார்
11115. 3 தேற்றான்
11116. 3 தேற்றுவான்
11117. 3 தேறாதது
11118. 3 தேறாது
11119. 3 தேனே
11120. 3 தேனொடு
11121. 3 தைத்தன
11122. 3 தையலும்
11123. 3 தொகைய
11124. 3 தொங்கலும்
11125. 3 தொடர்வ
11126. 3 தொடர்வது
11127. 3 தொடையின்
11128. 3 தொத்த
11129. 3 தொத்திய
11130. 3 தொலைக்கும்
11131. 3 தொலைந்த
11132. 3 தொழா
11133. 3 தொழிலோர்
11134. 3 தொழுதனர்
11135. 3 தொளைத்து
11136. 3 தோட்கு
11137. 3 தோட்ட
11138. 3 தோட்டி
11139. 3 தோடும்
11140. 3 தோம்_இல்
11141. 3 தோய்த்து
11142. 3 தோய்தலால்
11143. 3 தோய்வு
11144. 3 தோரண
11145. 3 தோலும்
11146. 3 தோள்களின்
11147. 3 தோள்களும்
11148. 3 தோளினார்
11149. 3 தோளையும்
11150. 3 தோற்றத்து
11151. 3 தோற்றான்
11152. 3 தோற்றினான்
11153. 3 தோன்றல
11154. 3 தோன்றவே
11155. 3 தோன்றியது
11156. 3 தோன்றிற்றே
11157. 3 தோன்றினோர்
11158. 3 தோன்றுவ
11159. 3 நக்கார்
11160. 3 நக்காள்
11161. 3 நகங்களின்
11162. 3 நகருக்கு
11163. 3 நகரை
11164. 3 நங்காய்
11165. 3 நஞ்சின்
11166. 3 நடத்தல்
11167. 3 நடத்தி
11168. 3 நடந்தாய்
11169. 3 நடவா
11170. 3 நடிப்ப
11171. 3 நடுக்கமும்
11172. 3 நடுங்கிட
11173. 3 நடுங்குகின்ற
11174. 3 நடுங்குவாள்
11175. 3 நடுவாரும்
11176. 3 நடுவே
11177. 3 நடையின்
11178. 3 நண்ணின
11179. 3 நண்ணினர்
11180. 3 நண்பு
11181. 3 நதிகள்
11182. 3 நந்தன
11183. 3 நந்தினர்
11184. 3 நம்-தம்
11185. 3 நம்பி-தன்
11186. 3 நம்மால்
11187. 3 நமர்
11188. 3 நயந்தான்
11189. 3 நயன்
11190. 3 நயனமும்
11191. 3 நரகத்து
11192. 3 நரசிங்கம்
11193. 3 நரிகள்
11194. 3 நரை
11195. 3 நல்கினை
11196. 3 நல்லவும்
11197. 3 நல்லன்
11198. 3 நல்லையும்
11199. 3 நலத்தால்
11200. 3 நலத்து
11201. 3 நலிந்து
11202. 3 நவ்வியின்
11203. 3 நவில்
11204. 3 நவை_இல்
11205. 3 நறவின்
11206. 3 நறையின்
11207. 3 நன்மையும்
11208. 3 நாகத்தின்
11209. 3 நாகத்து
11210. 3 நாட்டி
11211. 3 நாட்டினில்
11212. 3 நாட்டினை
11213. 3 நாட
11214. 3 நாடிய
11215. 3 நாடுவான்
11216. 3 நாணத்தால்
11217. 3 நாணமும்
11218. 3 நாணின
11219. 3 நாணினர்
11220. 3 நாணினால்
11221. 3 நாணொடும்
11222. 3 நாதனும்
11223. 3 நாமமே
11224. 3 நாயகன்-பால்
11225. 3 நார்
11226. 3 நார
11227. 3 நால்_இரு
11228. 3 நால்_ஐந்து
11229. 3 நால்வரே
11230. 3 நாவினான்
11231. 3 நாவை
11232. 3 நாள
11233. 3 நாறிய
11234. 3 நான்முகனே
11235. 3 நானமும்
11236. 3 நானில
11237. 3 நிகர்த்தது
11238. 3 நிகர்த்தனர்
11239. 3 நிகர்த்தனவால்
11240. 3 நிகழ்த்தினான்
11241. 3 நிகழ்வுழி
11242. 3 நிகும்பன்
11243. 3 நிசாசரன்
11244. 3 நிசிசரர்
11245. 3 நிணமும்
11246. 3 நித்திலம்
11247. 3 நிதியமும்
11248. 3 நிமிர்கின்ற
11249. 3 நிமிர்கின்றன
11250. 3 நிமிர்ந்தன
11251. 3 நிரப்பி
11252. 3 நிருதர்கள்
11253. 3 நிருதி
11254. 3 நிரையின்
11255. 3 நில்லார்
11256. 3 நிலத்தினில்
11257. 3 நிலத்தே
11258. 3 நிலத்தொடும்
11259. 3 நிலயம்
11260. 3 நிலவே
11261. 3 நிலவை
11262. 3 நிலைத்து
11263. 3 நிலையன்
11264. 3 நிலையன
11265. 3 நிலையும்
11266. 3 நிவந்தன
11267. 3 நிவந்து
11268. 3 நிழற்ற
11269. 3 நிற்பவர்
11270. 3 நிற்றியேல்
11271. 3 நிறத்தின்
11272. 3 நிறுத்த
11273. 3 நிறைத்து
11274. 3 நிறைந்தது
11275. 3 நின்றவன்-தன்னை
11276. 3 நின்றனென்
11277. 3 நின்றார்கள்
11278. 3 நின்றோர்
11279. 3 நின்னது
11280. 3 நின்னதே
11281. 3 நின்னொடு
11282. 3 நினைக்கிலை
11283. 3 நினைகையும்
11284. 3 நினைத்தது
11285. 3 நினைதி
11286. 3 நினைந்தனென்
11287. 3 நினைந்தாய்
11288. 3 நினைந்திலன்
11289. 3 நினைந்திலை
11290. 3 நினைந்தும்
11291. 3 நினைப்ப
11292. 3 நினைப்பது
11293. 3 நினைவுறு
11294. 3 நீக்கலும்
11295. 3 நீக்கினர்
11296. 3 நீக்கினார்
11297. 3 நீங்கல்
11298. 3 நீங்கலும்
11299. 3 நீங்கு
11300. 3 நீங்குதி
11301. 3 நீட்டினான்
11302. 3 நீத்தார்
11303. 3 நீதான்
11304. 3 நீதியான்
11305. 3 நீர்மையும்
11306. 3 நுகம்
11307. 3 நுங்க
11308. 3 நுடங்கிட
11309. 3 நுடங்கு
11310. 3 நுடங்கும்
11311. 3 நும்பி
11312. 3 நுமக்கு
11313. 3 நுவன்ற
11314. 3 நுழைந்தால்
11315. 3 நுழையும்
11316. 3 நுழைவன
11317. 3 நூலோர்
11318. 3 நூறுடை
11319. 3 நெக்கன
11320. 3 நெஞ்சினால்
11321. 3 நெஞ்சினாள்
11322. 3 நெஞ்சினில்
11323. 3 நெஞ்சினொடு
11324. 3 நெஞ்சை
11325. 3 நெடியது
11326. 3 நெரிந்தார்
11327. 3 நெருக்கவும்
11328. 3 நெருக்கினால்
11329. 3 நெருங்கலால்
11330. 3 நெளிந்து
11331. 3 நெளிய
11332. 3 நெறியால்
11333. 3 நேமியாய்
11334. 3 நேமியோன்
11335. 3 நேர்கிலன்
11336. 3 நேர்ந்தனன்
11337. 3 நேர்ந்தாள்
11338. 3 நேர்வார்
11339. 3 நையா
11340. 3 நையும்
11341. 3 நொய்தினில்
11342. 3 நொவ்
11343. 3 நோக்கமும்
11344. 3 நோக்கல்
11345. 3 நோக்கலன்
11346. 3 நோக்கவும்
11347. 3 நோக்கினள்
11348. 3 நோக்கினென்
11349. 3 நோக்கினேன்
11350. 3 நோக்குறும்
11351. 3 நோயும்
11352. 3 நோற்றனள்
11353. 3 நோன்பு
11354. 3 பக்கமும்
11355. 3 பகட்டு
11356. 3 பகடு
11357. 3 பகழிகள்
11358. 3 பகைத்து
11359. 3 பகையின்
11360. 3 பங்கம்_இல்
11361. 3 பட்டதும்
11362. 3 படர்கின்றன
11363. 3 படர்தல்
11364. 3 படர்ந்தது
11365. 3 படர்ந்தான்
11366. 3 படர்வ
11367. 3 படரா
11368. 3 படவும்
11369. 3 படாது
11370. 3 படிந்தன
11371. 3 படுவதே
11372. 3 படைத்தாய்
11373. 3 படைத்தான்
11374. 3 படையான்
11375. 3 படையோடும்
11376. 3 பண்டி
11377. 3 பண்ணும்
11378. 3 பண்ணையில்
11379. 3 பண்ணையின்
11380. 3 பண்பது
11381. 3 பண்பினர்
11382. 3 பண்புற
11383. 3 பணிலம்
11384. 3 பணையின்
11385. 3 பத்திர
11386. 3 பதகன்
11387. 3 பதத்தை
11388. 3 பதியிடை
11389. 3 பதைத்தனர்
11390. 3 பதைத்தார்
11391. 3 பதைத்தான்
11392. 3 பதையா
11393. 3 பந்தமும்
11394. 3 பந்தரின்
11395. 3 பந்தரே
11396. 3 பந்தனை
11397. 3 பந்தியில்
11398. 3 பம்மல்
11399. 3 பயக்க
11400. 3 பயத்தை
11401. 3 பயப்பய
11402. 3 பயனால்
11403. 3 பயிலா
11404. 3 பயின்றார்
11405. 3 பர
11406. 3 பரக்க
11407. 3 பரத்துவன்
11408. 3 பரந்தனர்
11409. 3 பரப்பிய
11410. 3 பரமே
11411. 3 பரவி
11412. 3 பரவும்
11413. 3 பரவையை
11414. 3 பரிகளும்
11415. 3 பரிசின்
11416. 3 பரிதியின்
11417. 3 பரிந்தனர்
11418. 3 பரிபுரம்
11419. 3 பரிமளம்
11420. 3 பருகின
11421. 3 பருணிதர்
11422. 3 பருந்து
11423. 3 பல்லணம்
11424. 3 பல்லம்
11425. 3 பலவா
11426. 3 பலவின்
11427. 3 பவர்
11428. 3 பழ
11429. 3 பழனம்
11430. 3 பழிக்கு
11431. 3 பழிப்பு_இல்
11432. 3 பழியால்
11433. 3 பழியினோடும்
11434. 3 பழியையும்
11435. 3 பழு
11436. 3 பழுவ
11437. 3 பழுவம்
11438. 3 பள்ளியான்
11439. 3 பளிங்கின்
11440. 3 பற்றலும்
11441. 3 பற்றியும்
11442. 3 பற்றினான்
11443. 3 பறந்து
11444. 3 பறையும்
11445. 3 பன்மை
11446. 3 பன்ன_அரும்
11447. 3 பனசனும்
11448. 3 பனித்த
11449. 3 பனிப்ப
11450. 3 பாட்டு
11451. 3 பாடலம்
11452. 3 பாடலான்
11453. 3 பாடினான்
11454. 3 பாடுகின்றன
11455. 3 பாண்
11456. 3 பாணிகள்
11457. 3 பாணியும்
11458. 3 பாதகன்
11459. 3 பாதுகம்
11460. 3 பாந்தளும்
11461. 3 பாய்ச்சி
11462. 3 பாய்தலும்
11463. 3 பாய்ந்ததால்
11464. 3 பாய்ந்தது
11465. 3 பாய்ந்தவன்
11466. 3 பார்_மகள்
11467. 3 பார்க்கின்ற
11468. 3 பார்க்கின்றான்
11469. 3 பார்த்தனன்
11470. 3 பார்த்தும்
11471. 3 பார்ப்பார்
11472. 3 பார்ப்பான்
11473. 3 பாரகம்
11474. 3 பாராது
11475. 3 பாலது
11476. 3 பாலதே
11477. 3 பாலையை
11478. 3 பாவ
11479. 3 பாவியேன்
11480. 3 பாவியை
11481. 3 பாறை
11482. 3 பான்மைய
11483. 3 பான்மையான்
11484. 3 பிச்சம்
11485. 3 பிடிகள்
11486. 3 பிடித்தும்
11487. 3 பிடியின்
11488. 3 பிணக்கு
11489. 3 பிணிப்புண்ட
11490. 3 பிணியின்
11491. 3 பித்தரும்
11492. 3 பித்தி
11493. 3 பிதற்றி
11494. 3 பியல்
11495. 3 பிரகத்தன்
11496. 3 பிரசம்
11497. 3 பிரிதல்
11498. 3 பிரிந்தான்
11499. 3 பிரியா
11500. 3 பிரியாது
11501. 3 பிலனுள்
11502. 3 பிழைக்கல்
11503. 3 பிழைக்கும்
11504. 3 பிழைத்த
11505. 3 பிழைத்தாய்
11506. 3 பிழைப்பரோ
11507. 3 பிழையா
11508. 3 பிழையாய்
11509. 3 பிழையேன்
11510. 3 பிள்ளைமை
11511. 3 பிளக்க
11512. 3 பிளக்கும்
11513. 3 பிளவு
11514. 3 பிறத்தலும்
11515. 3 பிறந்தன
11516. 3 பிறந்தாய்
11517. 3 பிறந்தாள்
11518. 3 பிறந்தேன்
11519. 3 பிறப்பில்
11520. 3 பிறரை
11521. 3 பிறவிக்கு
11522. 3 பிறழ
11523. 3 பிறழா
11524. 3 பிறழும்
11525. 3 பிறிந்து
11526. 3 பின்றா
11527. 3 பின்னி
11528. 3 பின்னோன்
11529. 3 பினை
11530. 3 புக்கவன்
11531. 3 புக்கிடினும்
11532. 3 புக்கேன்
11533. 3 புகலோடும்
11534. 3 புகழ்தற்கு
11535. 3 புகழ
11536. 3 புகழொடு
11537. 3 புகுதல்
11538. 3 புகுதலும்
11539. 3 புகுந்தனன்
11540. 3 புகுந்தாள்
11541. 3 புகுந்துளது
11542. 3 புகுவது
11543. 3 புகுவன
11544. 3 புங்க
11545. 3 புடைத்தார்
11546. 3 புடையும்
11547. 3 புண்கள்
11548. 3 புண்ணில்
11549. 3 புணர்ச்சி
11550. 3 புணர்த்த
11551. 3 புணர்ந்த
11552. 3 புணர்ப்பினால்
11553. 3 புணை
11554. 3 புதல்வரை
11555. 3 புதை
11556. 3 புதைத்த
11557. 3 புதைப்ப
11558. 3 புந்தியின்
11559. 3 புரண்டனள்
11560. 3 புரந்து
11561. 3 புரவிய
11562. 3 புரளும்
11563. 3 புராதனா
11564. 3 புரிதல்
11565. 3 புரிதி
11566. 3 புரிதிர்
11567. 3 புரிதும்
11568. 3 புரிந்தனர்
11569. 3 புரிந்தார்
11570. 3 புரிவல்
11571. 3 புல்லில்
11572. 3 புல்லினால்
11573. 3 புல்லினான்
11574. 3 புலனும்
11575. 3 புவிக்கு
11576. 3 புவியிடை
11577. 3 புள்_இனம்
11578. 3 புறத்தின்
11579. 3 புறத்தேயும்
11580. 3 புறப்படு
11581. 3 புறவம்
11582. 3 புனலில்
11583. 3 புனிதர்
11584. 3 பூ_மகள்
11585. 3 பூசலார்
11586. 3 பூசலின்
11587. 3 பூட்கையும்
11588. 3 பூட்டும்
11589. 3 பூண்டாள்
11590. 3 பூண்டான்
11591. 3 பூண்டேன்
11592. 3 பூத
11593. 3 பூதல
11594. 3 பூதலத்து
11595. 3 பூவா
11596. 3 பூவையர்
11597. 3 பூவையை
11598. 3 பெட்பின்
11599. 3 பெடையும்
11600. 3 பெண்கள்
11601. 3 பெண்மையால்
11602. 3 பெய்தனர்
11603. 3 பெய்ய
11604. 3 பெயரான்
11605. 3 பெயரினான்
11606. 3 பெயரினானும்
11607. 3 பெயரினை
11608. 3 பெரிதும்
11609. 3 பெருத்த
11610. 3 பெருத்து
11611. 3 பெருமானும்
11612. 3 பெருமைக்கு
11613. 3 பெற்றனன்
11614. 3 பெற்றனை
11615. 3 பெற்றாம்
11616. 3 பெற்றித்து
11617. 3 பெற்றியால்
11618. 3 பெறல்_அரும்
11619. 3 பெறற்கு
11620. 3 பெறுதல்
11621. 3 பேசலுற்றான்
11622. 3 பேசும்
11623. 3 பேசுவான்
11624. 3 பேடையை
11625. 3 பேணார்
11626. 3 பேணும்
11627. 3 பேது
11628. 3 பேதையை
11629. 3 பேய்கள்
11630. 3 பேர்ந்தான்
11631. 3 பேரவே
11632. 3 பேரியே
11633. 3 பேருமால்
11634. 3 பேரை
11635. 3 பேறும்
11636. 3 பேன
11637. 3 பைம்_தொடி
11638. 3 பொங்கினர்
11639. 3 பொங்கினார்
11640. 3 பொடிந்து
11641. 3 பொடியாய்
11642. 3 பொத்திய
11643. 3 பொதுவின்
11644. 3 பொம்மென
11645. 3 பொய்க்குமோ
11646. 3 பொய்கையும்
11647. 3 பொரிந்து
11648. 3 பொருகின்ற
11649. 3 பொருட்டாக
11650. 3 பொருந்தின
11651. 3 பொருந்தினார்
11652. 3 பொருப்பினான்
11653. 3 பொருப்பும்
11654. 3 பொருவின
11655. 3 பொருள்களும்
11656. 3 பொருளோ
11657. 3 பொலிந்தனன்
11658. 3 பொழிதர
11659. 3 பொழிந்தான்
11660. 3 பொழுதினில்
11661. 3 பொற்றை
11662. 3 பொன்_தோள்
11663. 3 பொன்மலை
11664. 3 பொன்றின
11665. 3 பொன்றுதி
11666. 3 பொன்றுமால்
11667. 3 பொன்னால்
11668. 3 பொன்னொடும்
11669. 3 போக்கின
11670. 3 போகலை
11671. 3 போகாது
11672. 3 போகுவது
11673. 3 போதலால்
11674. 3 போதலே
11675. 3 போதலை
11676. 3 போதிகை
11677. 3 போதியால்
11678. 3 போதியோ
11679. 3 போதுதி
11680. 3 போதுதியால்
11681. 3 போதுவான்
11682. 3 போந்தவர்
11683. 3 போந்தவன்
11684. 3 போந்தனம்
11685. 3 போந்தாய்
11686. 3 போமால்
11687. 3 போயினனால்
11688. 3 போர்க்க
11689. 3 போர்கள்
11690. 3 போர்த்தலால்
11691. 3 போல்வது
11692. 3 போலியை
11693. 3 போழ்ந்து
11694. 3 போற்றலை
11695. 3 போற்றும்
11696. 3 போன்றவர்
11697. 3 போன்றனர்
11698. 3 போன்றனள்
11699. 3 போனகம்
11700. 3 போனது
11701. 3 மகரங்கள்
11702. 3 மகரிகை
11703. 3 மகவை
11704. 3 மகளிர்கள்
11705. 3 மகளிரை
11706. 3 மகனோ
11707. 3 மகிழ்ந்த
11708. 3 மகிழ்ந்தனன்
11709. 3 மகோதர
11710. 3 மங்கலங்கள்
11711. 3 மங்கையும்
11712. 3 மஞ்சனை
11713. 3 மஞ்சின்
11714. 3 மட்டித்து
11715. 3 மட்டு
11716. 3 மடந்தை-தன்
11717. 3 மடந்தைமார்
11718. 3 மடந்தைமார்க்கும்
11719. 3 மடந்தைமாரொடும்
11720. 3 மடித்தான்
11721. 3 மடிதர
11722. 3 மடியா
11723. 3 மடுத்த
11724. 3 மடுத்தது
11725. 3 மடுத்தலின்
11726. 3 மண்டபத்துள்
11727. 3 மணந்த
11728. 3 மணியால்
11729. 3 மணியினால்
11730. 3 மணியினின்
11731. 3 மத்தினை
11732. 3 மதகரி
11733. 3 மதத்த
11734. 3 மதமலை
11735. 3 மதன்
11736. 3 மதியமும்
11737. 3 மதியே
11738. 3 மதிள்
11739. 3 மதுகரம்
11740. 3 மதுகையான்
11741. 3 மதுவை
11742. 3 மந்திரி
11743. 3 மந்திரியர்
11744. 3 மயங்கா
11745. 3 மயில்_குலம்
11746. 3 மயில்_இனம்
11747. 3 மயேந்திரத்து
11748. 3 மரக்கலம்
11749. 3 மரங்களின்
11750. 3 மரத்தால்
11751. 3 மரத்தினால்
11752. 3 மரத்தொடு
11753. 3 மரபிற்கு
11754. 3 மரபுக்கும்
11755. 3 மரம்-தொறும்
11756. 3 மரமே
11757. 3 மரா
11758. 3 மருகாவோ
11759. 3 மருங்கினர்
11760. 3 மருண்ட
11761. 3 மருத்தின்
11762. 3 மருத்துவன்
11763. 3 மருந்தினால்
11764. 3 மருந்தே
11765. 3 மருப்பும்
11766. 3 மருவு
11767. 3 மருவும்
11768. 3 மருளுறு
11769. 3 மல்கு
11770. 3 மலர்-மிசை
11771. 3 மலர்-மேல்
11772. 3 மலர்_கண்
11773. 3 மலர்_கையால்
11774. 3 மலர்வன
11775. 3 மலர
11776. 3 மலைக்க
11777. 3 மலைக்கும்
11778. 3 மலைகின்ற
11779. 3 மலையில்
11780. 3 மலையொடு
11781. 3 மவுலி
11782. 3 மழுவாள்
11783. 3 மழைகளும்
11784. 3 மழையால்
11785. 3 மழையினும்
11786. 3 மற்கடங்கள்
11787. 3 மற்றவை
11788. 3 மற்றுள
11789. 3 மற்றுளோர்
11790. 3 மறத்தியோ
11791. 3 மறலிக்கு
11792. 3 மறவோய்
11793. 3 மறவோர்
11794. 3 மறாது
11795. 3 மறிக்கும்
11796. 3 மறித்த
11797. 3 மறிந்த
11798. 3 மறிய
11799. 3 மறுக்க
11800. 3 மறுகிட
11801. 3 மறுகினர்
11802. 3 மறுத்தான்
11803. 3 மறைத்தனர்
11804. 3 மறைத்தான்
11805. 3 மறைந்த
11806. 3 மறையவன்
11807. 3 மறையோய்
11808. 3 மன்மத
11809. 3 மன்னர்_மன்னவன்
11810. 3 மன்னவற்கு
11811. 3 மன்னனே
11812. 3 மன்னுயிர்கள்
11813. 3 மனங்கள்
11814. 3 மனத்தார்
11815. 3 மனத்தாள்
11816. 3 மனத்தினான்
11817. 3 மனத்தினை
11818. 3 மனன்
11819. 3 மனனே
11820. 3 மனிதர்-பால்
11821. 3 மனிதர்க்கு
11822. 3 மனையும்
11823. 3 மாக்களும்
11824. 3 மாங்கனி
11825. 3 மாசு_அற
11826. 3 மாட்டிய
11827. 3 மாண்டாள்
11828. 3 மாண்டான்
11829. 3 மாண
11830. 3 மாணா
11831. 3 மாதினை
11832. 3 மாதே
11833. 3 மாந்தர்க்கு
11834. 3 மாபெரும்பக்கன்
11835. 3 மாமியர்
11836. 3 மாய்த்து
11837. 3 மாய்வு
11838. 3 மாயமும்
11839. 3 மார்பகம்
11840. 3 மார்பனும்
11841. 3 மார்பினின்
11842. 3 மார்பினை
11843. 3 மார்பையும்
11844. 3 மாரனை
11845. 3 மாருதிக்கு
11846. 3 மாலியவான்
11847. 3 மாலியும்
11848. 3 மாலையின்
11849. 3 மாலைவாய்
11850. 3 மாழ்கினார்
11851. 3 மாள்வென்
11852. 3 மாற்றத்தால்
11853. 3 மாற்றல்
11854. 3 மாற்றுவான்
11855. 3 மாறு_இல்
11856. 3 மானங்கள்
11857. 3 மானிட
11858. 3 மானிடவர்
11859. 3 மானுடவன்
11860. 3 மிக்காய்
11861. 3 மிக்காள்
11862. 3 மிக்கோய்
11863. 3 மிகுதியை
11864. 3 மிஞிறு
11865. 3 மிடலோர்
11866. 3 மிடறும்
11867. 3 மிதுனம்
11868. 3 மிளிர
11869. 3 மின்னார்
11870. 3 மின்னுவ
11871. 3 மீட்சி
11872. 3 மீட்ட
11873. 3 மீண்டன
11874. 3 மீண்டார்
11875. 3 மீண்டால்
11876. 3 மீள்வர்
11877. 3 மீன்_இனம்
11878. 3 மீனொடும்
11879. 3 முக_மலர்
11880. 3 முகட்டிடை
11881. 3 முகத்திடை
11882. 3 முகத்தில்
11883. 3 முகத்தினால்
11884. 3 முகத்தினான்
11885. 3 முகத்தினை
11886. 3 முகத்தே
11887. 3 முகந்த
11888. 3 முச்சு
11889. 3 முசலம்
11890. 3 முடங்கல்
11891. 3 முடித்தவர்
11892. 3 முடித்தி
11893. 3 முடித்தேன்
11894. 3 முடிப்ப
11895. 3 முடிப்பேன்
11896. 3 முடியில்
11897. 3 முடியை
11898. 3 முடிவின்
11899. 3 முடுகிய
11900. 3 முடுகினன்
11901. 3 முடுகும்
11902. 3 முத்தமும்
11903. 3 முத்தமே
11904. 3 முதலும்
11905. 3 முதிர
11906. 3 முதுகின்
11907. 3 முந்தும்
11908. 3 முந்துற்று
11909. 3 முந்தே
11910. 3 முந்தை_நாள்
11911. 3 மும்மையின்
11912. 3 மும்மையும்
11913. 3 முயன்று
11914. 3 முரச
11915. 3 முரன்றன
11916. 3 முரி
11917. 3 முரிய
11918. 3 முருக்கின்
11919. 3 முருக்கும்
11920. 3 முருடு
11921. 3 முலைகள்
11922. 3 முலையார்
11923. 3 முழக்கும்
11924. 3 முழங்கா
11925. 3 முழவின்
11926. 3 முழுநிலா
11927. 3 முழுமதி
11928. 3 முழையின்
11929. 3 முற்றிட
11930. 3 முற்றிற்று
11931. 3 முற்றுமே
11932. 3 முற்றுவான்
11933. 3 முற்றுவித்து
11934. 3 முறித்தான்
11935. 3 முறிந்த
11936. 3 முறையாலே
11937. 3 முறையும்
11938. 3 முறையோ
11939. 3 முன்கை
11940. 3 முன்பன்
11941. 3 முன்றிலில்
11942. 3 முன்னையின்
11943. 3 முனிந்திலேன்
11944. 3 முனியொடும்
11945. 3 முனிவர்-தம்
11946. 3 முனிவர்களும்
11947. 3 முனிவரரும்
11948. 3 முனிவரே
11949. 3 முனிவரை
11950. 3 மூ_உலகு
11951. 3 மூக்கினால்
11952. 3 மூக்கொடு
11953. 3 மூட
11954. 3 மூடி
11955. 3 மூண்டது
11956. 3 மூண்டான்
11957. 3 மூத்த
11958. 3 மூவரின்
11959. 3 மூவரை
11960. 3 மூழ்கினார்
11961. 3 மூழ்கினான்
11962. 3 மூளைகள்
11963. 3 மூளையும்
11964. 3 மூன்றிற்கும்
11965. 3 மெய்ம்மையும்
11966. 3 மெய்ய
11967. 3 மெய்யாக
11968. 3 மெய்யினுக்கு
11969. 3 மெல்லிய
11970. 3 மெல்லியர்
11971. 3 மெலிந்த
11972. 3 மெலியும்
11973. 3 மெழுகின்
11974. 3 மெழுகு
11975. 3 மேல்-பால்
11976. 3 மேலதோ
11977. 3 மேலா
11978. 3 மேலார்
11979. 3 மேலினரோ
11980. 3 மேலொடு
11981. 3 மேவ_அரும்
11982. 3 மேவரும்
11983. 3 மேவினர்
11984. 3 மேற்கொண்ட
11985. 3 மேற்செல
11986. 3 மேற்று
11987. 3 மேனியாய்
11988. 3 மேனியாள்
11989. 3 மேனியானை
11990. 3 மேனியும்
11991. 3 மைந்தனே
11992. 3 மொண்டு
11993. 3 மொய்ப்ப
11994. 3 மொய்ம்பினாய்
11995. 3 மொய்ம்பினான்
11996. 3 மொழிந்தான்
11997. 3 மொழிய
11998. 3 மொழியார்
11999. 3 மொழியை
12000. 3 மோக
12001. 3 மோகம்
12002. 3 மோதரன்
12003. 3 மோதி
12004. 3 மோய்
12005. 3 யாக்கைக்கு
12006. 3 யாக்கைகள்
12007. 3 யாண்டை
12008. 3 யாதானும்
12009. 3 யாமே
12010. 3 யார்-கொல்
12011. 3 யாரோ
12012. 3 யாவரையும்
12013. 3 யாவனோ
12014. 3 யானை-மேல்
12015. 3 யோகம்
12016. 3 யோகியர்
12017. 3 யோசனைகள்
12018. 3 ராசி
12019. 3 வகிர்ந்த
12020. 3 வகுக்கும்
12021. 3 வகையால்
12022. 3 வங்க
12023. 3 வச்சிரம்
12024. 3 வசம்
12025. 3 வசிட்டனும்
12026. 3 வசையும்
12027. 3 வஞ்சனேன்
12028. 3 வஞ்சனையால்
12029. 3 வஞ்சித்த
12030. 3 வஞ்சித்து
12031. 3 வடாது
12032. 3 வடித்து
12033. 3 வடிவை
12034. 3 வண்ணமே
12035. 3 வணங்கிட
12036. 3 வணங்கினார்
12037. 3 வணங்கினானை
12038. 3 வணங்கும்
12039. 3 வதி
12040. 3 வந்தனள்
12041. 3 வந்தனனால்
12042. 3 வந்துற்ற
12043. 3 வந்துற்றான்
12044. 3 வம்
12045. 3 வம்பின்
12046. 3 வயிரியர்
12047. 3 வரத்தினாலே
12048. 3 வரத
12049. 3 வரலோடும்
12050. 3 வரன்முறையால்
12051. 3 வரிந்த
12052. 3 வருண
12053. 3 வருதல்
12054. 3 வருதலோடும்
12055. 3 வருதி
12056. 3 வருதும்
12057. 3 வருந்தினர்
12058. 3 வருந்தினான்
12059. 3 வருவாய்
12060. 3 வரை-மேல்
12061. 3 வரைக்கு
12062. 3 வரைப்பின்
12063. 3 வரையினும்
12064. 3 வரையினை
12065. 3 வல்லது
12066. 3 வல்லமோ
12067. 3 வல்லள்
12068. 3 வல்லனோ
12069. 3 வல்லாய்
12070. 3 வல்லியும்
12071. 3 வல்லையோ
12072. 3 வலத்த
12073. 3 வலத்தின்
12074. 3 வலத்தோர்
12075. 3 வலம்கொடு
12076. 3 வலம்புரி
12077. 3 வலமும்
12078. 3 வலயங்கள்
12079. 3 வலார்
12080. 3 வலித்தார்
12081. 3 வலியன
12082. 3 வலை
12083. 3 வவ்வுதல்
12084. 3 வழங்கா
12085. 3 வழி-மேல்
12086. 3 வழிக்கும்
12087. 3 வழிந்து
12088. 3 வழியும்
12089. 3 வழுத்தி
12090. 3 வள்ளமும்
12091. 3 வள்ளால்
12092. 3 வள்ளியோன்
12093. 3 வளர்கின்ற
12094. 3 வளர்த்து
12095. 3 வளைத்தான்
12096. 3 வளைந்தன
12097. 3 வளைய
12098. 3 வற்றிட
12099. 3 வற்றின
12100. 3 வற்றோ
12101. 3 வறந்த
12102. 3 வறியோர்
12103. 3 வன்மையோர்
12104. 3 வாக்கிய
12105. 3 வாக்கு
12106. 3 வாங்கின
12107. 3 வாங்குநர்
12108. 3 வாசிகள்
12109. 3 வாய்-தோறும்
12110. 3 வாய்கள்
12111. 3 வாய்த்த
12112. 3 வாய்மையான்
12113. 3 வாயன
12114. 3 வாயிலை
12115. 3 வாயின
12116. 3 வாயினள்
12117. 3 வாயுவின்
12118. 3 வாயூடு
12119. 3 வார்த்து
12120. 3 வார்த்தையை
12121. 3 வார்ந்து
12122. 3 வாராயோ
12123. 3 வாரியே
12124. 3 வாலால்
12125. 3 வாழ்க்கையின்
12126. 3 வாழ்க்கையை
12127. 3 வாழ்க
12128. 3 வாழ்கின்ற
12129. 3 வாழ்த்தினர்
12130. 3 வாழ்த்தினான்
12131. 3 வாழ்தல்
12132. 3 வாழ்வெனோ
12133. 3 வாழியர்
12134. 3 வாழுதி
12135. 3 வாள்-கொடு
12136. 3 வாள்கள்
12137. 3 வாள்களால்
12138. 3 வாளினன்
12139. 3 வாளினை
12140. 3 வானகத்து
12141. 3 வானினை
12142. 3 வானையும்
12143. 3 விசும்பின்-மேல்
12144. 3 விசும்பையும்
12145. 3 விசையினும்
12146. 3 விஞ்சையை
12147. 3 விட்டனை
12148. 3 விட்டாள்
12149. 3 விட்டில்
12150. 3 விட்டிலர்
12151. 3 விடத்தின்
12152. 3 விடத்து
12153. 3 விடாத
12154. 3 விடிவு
12155. 3 விடுத்தான்
12156. 3 விடுதி-ஆயின்
12157. 3 விடையின்
12158. 3 விடையும்
12159. 3 விடையோன்
12160. 3 விண்ட
12161. 3 விண்டது
12162. 3 விண்டவர்
12163. 3 விண்ணுளோர்
12164. 3 விண்ணுளோர்களும்
12165. 3 விண்தான்
12166. 3 வித்தகம்
12167. 3 விதானம்
12168. 3 விதியினார்
12169. 3 விதியை
12170. 3 விம்மலள்
12171. 3 விம்மலன்
12172. 3 விம்மலோடு
12173. 3 விம்மின
12174. 3 விம்மினார்
12175. 3 விம்முவாள்
12176. 3 வியல்
12177. 3 வியவா
12178. 3 விரகின்
12179. 3 விரல்கள்
12180. 3 விரல்களால்
12181. 3 விரவார்
12182. 3 விரவின
12183. 3 விராவ
12184. 3 விராவு
12185. 3 விரிகின்ற
12186. 3 விரிஞ்சனும்
12187. 3 விரித்தான்
12188. 3 விரித்து-என்ன
12189. 3 விரிவு
12190. 3 விருப்பினால்
12191. 3 விரும்பினன்
12192. 3 விரைந்தனை
12193. 3 விரைவான்
12194. 3 விரைவு
12195. 3 வில்லாளனை
12196. 3 வில்லிட
12197. 3 வில்லியும்
12198. 3 வில்லினன்
12199. 3 வில்லினான்
12200. 3 வில்லுக்கு
12201. 3 வில்லோர்
12202. 3 விலக்குவென்
12203. 3 விலங்கலும்
12204. 3 விலைக்கு
12205. 3 விலையின்
12206. 3 விழித்த
12207. 3 விழியார்
12208. 3 விழியில்
12209. 3 விழுமியது
12210. 3 விழுவ
12211. 3 விழுவர்
12212. 3 விழை
12213. 3 விழைவு
12214. 3 விளக்கு_இனம்
12215. 3 விளக்கும்
12216. 3 விளங்கியது
12217. 3 விளங்கினன்
12218. 3 விளங்குற
12219. 3 விளம்பலும்
12220. 3 விளம்பின
12221. 3 விளம்புக
12222. 3 விளம்புவாய்
12223. 3 விளிந்த
12224. 3 விளிப்ப
12225. 3 விளிம்பு
12226. 3 விளையாட
12227. 3 விளையாத
12228. 3 விளைவினை
12229. 3 வினாயினான்
12230. 3 வினைகளை
12231. 3 வினையினால்
12232. 3 வினையேற்கு
12233. 3 வீக்கினான்
12234. 3 வீக்கு
12235. 3 வீங்கினள்
12236. 3 வீங்கினாள்
12237. 3 வீசலால்
12238. 3 வீசினார்
12239. 3 வீசுறு
12240. 3 வீட்டும்
12241. 3 வீடணா
12242. 3 வீடி
12243. 3 வீடிய
12244. 3 வீடினர்
12245. 3 வீணையும்
12246. 3 வீதி-வாய்
12247. 3 வீரர்க்கு
12248. 3 வீரரில்
12249. 3 வீரனே
12250. 3 வீரை
12251. 3 வீவது
12252. 3 வீழ்த்தினான்
12253. 3 வீழ்த்து
12254. 3 வீழ்ந்தால்
12255. 3 வீழ்ந்து-என்ன
12256. 3 வீழ்ந்து-என
12257. 3 வீழ்ப்ப
12258. 3 வீழ்வது
12259. 3 வீழியின்
12260. 3 வீற்றிருந்த
12261. 3 வெகுளியின்
12262. 3 வெடித்தன
12263. 3 வெடித்திட
12264. 3 வெடிபட
12265. 3 வெதும்பினான்
12266. 3 வெதும்பும்
12267. 3 வெதும்புவாள்
12268. 3 வெம்பும்
12269. 3 வெம்மையின்
12270. 3 வெய்துற்று
12271. 3 வெய்யது
12272. 3 வெயிலொடு
12273. 3 வெரிநின்
12274. 3 வெருவ
12275. 3 வெல்லவும்
12276. 3 வெல்லினும்
12277. 3 வெல்லுமோ
12278. 3 வெல்வர்
12279. 3 வெல்வரோ
12280. 3 வெல்வாய்
12281. 3 வெள்ளத்தோடும்
12282. 3 வெள்ளியின்
12283. 3 வெளித்து
12284. 3 வெளிப்பட்டு
12285. 3 வெளுத்த
12286. 3 வெற்பின்
12287. 3 வெற்பை
12288. 3 வெற்ற
12289. 3 வெறிது
12290. 3 வென்றவர்
12291. 3 வென்றியின்
12292. 3 வென்றியை
12293. 3 வென்றேன்
12294. 3 வேகத்த
12295. 3 வேகமும்
12296. 3 வேங்கையின்
12297. 3 வேட்டது
12298. 3 வேட்டன
12299. 3 வேடத்தை
12300. 3 வேடர்
12301. 3 வேண்டலர்
12302. 3 வேண்டலென்
12303. 3 வேண்டியது
12304. 3 வேண்டினர்க்கு
12305. 3 வேண்டினேன்
12306. 3 வேதத்து
12307. 3 வேதி
12308. 3 வேதியரும்
12309. 3 வேந்தன்-பால்
12310. 3 வேந்தனுக்கு
12311. 3 வேந்தே
12312. 3 வேய்ந்து
12313. 3 வேயின்
12314. 3 வேயும்
12315. 3 வேர்த்தார்
12316. 3 வேரும்
12317. 3 வேரோடும்
12318. 3 வேலவர்
12319. 3 வேலவன்
12320. 3 வேலியை
12321. 3 வேலையான்
12322. 3 வேலையுள்
12323. 3 வேழத்து
12324. 3 வைகிட
12325. 3 வைகினன்
12326. 3 வைகினேன்
12327. 3 வைகுமே
12328. 3 வைகுவார்
12329. 3 வைகுவாள்
12330. 3 வைகுவேன்
12331. 3 வைத்தவன்
12332. 3 வைத்தனன்
12333. 3 வையத்து
12334. 3 வைவன
12335. 2 அக்காலை
12336. 2 அக்குரோணி
12337. 2 அகணி
12338. 2 அகத்தார்
12339. 2 அகம்பனும்
12340. 2 அகல்வென்
12341. 2 அகலா-முன்
12342. 2 அகவும்
12343. 2 அகற்ற
12344. 2 அகற்றிய
12345. 2 அகற்றினான்
12346. 2 அகிலமும்
12347. 2 அங்கதம்
12348. 2 அங்கதனோடும்
12349. 2 அங்குச
12350. 2 அங்கைகள்
12351. 2 அங்கையன்
12352. 2 அங்கையில்
12353. 2 அங்கையினால்
12354. 2 அங்கையோடு
12355. 2 அச்ச
12356. 2 அச்சத்தால்
12357. 2 அச்சமோ
12358. 2 அச்சொடும்
12359. 2 அசனியும்
12360. 2 அசைத்த
12361. 2 அசைந்த
12362. 2 அசைய
12363. 2 அசையாத
12364. 2 அசைவு_இல்
12365. 2 அஞ்சலன்
12366. 2 அஞ்சலி
12367. 2 அஞ்சன_வண்ண
12368. 2 அஞ்சனைக்கு
12369. 2 அஞ்சா
12370. 2 அஞ்சிட
12371. 2 அஞ்சினால்
12372. 2 அஞ்சினிர்
12373. 2 அஞ்சுமால்
12374. 2 அஞ்சுவான்
12375. 2 அஞ்சுற
12376. 2 அஞ்சொடு
12377. 2 அட்ட
12378. 2 அட்டன
12379. 2 அட்டி
12380. 2 அட்டிய
12381. 2 அடக்க
12382. 2 அடங்கல்
12383. 2 அடங்கிட
12384. 2 அடங்கினன்
12385. 2 அடங்குவது
12386. 2 அடர்த்து
12387. 2 அடர்ந்தன
12388. 2 அடர்வார்
12389. 2 அடாத
12390. 2 அடாதன
12391. 2 அடிக்கொடு
12392. 2 அடிசில்
12393. 2 அடித்தலத்து
12394. 2 அடித்தலும்
12395. 2 அடித்தன
12396. 2 அடித்தாள்
12397. 2 அடிப்ப
12398. 2 அடிமையும்
12399. 2 அடியவர்
12400. 2 அடியாள்
12401. 2 அடியும்
12402. 2 அடியுறையாக
12403. 2 அடியேம்
12404. 2 அடியேன்-தன்னை
12405. 2 அடுக்க
12406. 2 அடைக்கல
12407. 2 அடைத்தது
12408. 2 அடைத்தனர்
12409. 2 அடைத்தாய்
12410. 2 அடைத்துழி
12411. 2 அடைந்தமை
12412. 2 அடைந்தவர்க்கு
12413. 2 அடைந்தனென்
12414. 2 அடைந்தாள்
12415. 2 அடைப்ப
12416. 2 அடைப்பர்
12417. 2 அடையாள்
12418. 2 அடையும்
12419. 2 அடைவது
12420. 2 அண்டத்தில்
12421. 2 அண்டர்-தம்
12422. 2 அண்டர்_நாயகன்
12423. 2 அண்டரை
12424. 2 அண்ணலுக்கு
12425. 2 அண்ம
12426. 2 அணங்கின்
12427. 2 அணங்கும்
12428. 2 அணிகலன்
12429. 2 அணு
12430. 2 அணுகல்
12431. 2 அணுகலும்
12432. 2 அணுகியது
12433. 2 அணுகினர்
12434. 2 அணுகினிர்
12435. 2 அணை-மேல்
12436. 2 அணைக
12437. 2 அணைத்த
12438. 2 அணையில்
12439. 2 அத்தனையும்
12440. 2 அத்தனையே
12441. 2 அத்தனைவரும்
12442. 2 அத்தா
12443. 2 அத்திரம்
12444. 2 அதள்
12445. 2 அதன்-மேல்
12446. 2 அதனையும்
12447. 2 அதனோடு
12448. 2 அதிகமும்
12449. 2 அதிகன்
12450. 2 அதிர்ந்தன
12451. 2 அதிர்ந்து
12452. 2 அதிரும்
12453. 2 அதுக்கும்
12454. 2 அதுவோ
12455. 2 அதை
12456. 2 அதோ
12457. 2 அந்தகற்கு
12458. 2 அந்தகாரம்
12459. 2 அந்தணரும்
12460. 2 அந்தணாளர்கள்
12461. 2 அந்தமா
12462. 2 அந்தமும்
12463. 2 அந்தரத்திடை
12464. 2 அந்தரத்தின்
12465. 2 அந்தரின்
12466. 2 அந்தி_வண்ணனும்
12467. 2 அந்து
12468. 2 அப்பா
12469. 2 அப்பாலோ
12470. 2 அப்பி
12471. 2 அப்பினால்
12472. 2 அப்பும்
12473. 2 அப்பொழுதே
12474. 2 அபிமானம்
12475. 2 அம்பரத்தின்
12476. 2 அம்பிக்கு
12477. 2 அம்பிகள்
12478. 2 அம்பினில்
12479. 2 அம்பினின்
12480. 2 அம்பினை
12481. 2 அம்புயத்து
12482. 2 அம்பையும்
12483. 2 அம்மனை
12484. 2 அம்மான்
12485. 2 அம்மை
12486. 2 அம்மையும்
12487. 2 அமர்_தொழில்
12488. 2 அமர்த்தலை
12489. 2 அமர்ந்து
12490. 2 அமரும்
12491. 2 அமருள்
12492. 2 அமலையே
12493. 2 அமிழ்
12494. 2 அமிழ்தினை
12495. 2 அமிழ்தே
12496. 2 அமுதில்
12497. 2 அமுதும்
12498. 2 அமுதொடு
12499. 2 அமுதொடும்
12500. 2 அமைக்கும்
12501. 2 அமைக
12502. 2 அமைச்சரோடும்
12503. 2 அமைத்தி
12504. 2 அமைதல்
12505. 2 அமைந்த-காலை
12506. 2 அமைந்தவன்
12507. 2 அமைந்தோன்
12508. 2 அமைப்பது
12509. 2 அமைவின்
12510. 2 அமைவும்
12511. 2 அமைவென்
12512. 2 அயர்கின்றது
12513. 2 அயர்த்தனை
12514. 2 அயர்த்தனையோ
12515. 2 அயர்த்திலன்
12516. 2 அயர்த்திலென்
12517. 2 அயர்ந்தாய்
12518. 2 அயர்வுற
12519. 2 அயரல்
12520. 2 அயலவர்
12521. 2 அயற்கு
12522. 2 அயன்-தன்
12523. 2 அயனம்
12524. 2 அயனொடு
12525. 2 அயா_உயிர்ப்பு
12526. 2 அயிந்திர
12527. 2 அயிர்த்தனர்
12528. 2 அயிர்த்தனள்
12529. 2 அயிர்ப்பு_இல்
12530. 2 அயில்களும்
12531. 2 அயிலினான்
12532. 2 அயோத்தியர்
12533. 2 அயோத்தியின்
12534. 2 அயோத்தியை
12535. 2 அயோமுகி
12536. 2 அர_மங்கையர்
12537. 2 அர_மடந்தையர்
12538. 2 அரக்கர்-தம்-மேல்
12539. 2 அரக்கர்_குலம்
12540. 2 அரக்கர்_கோனும்
12541. 2 அரக்கர்_பதி
12542. 2 அரக்கராய்
12543. 2 அரக்கரால்
12544. 2 அரக்கருக்கு
12545. 2 அரக்கனுக்கு
12546. 2 அரக்கனோ
12547. 2 அரக்கனோடு
12548. 2 அரக்கிமாரும்
12549. 2 அரக்கிமாரை
12550. 2 அரக்கியர்க்கு
12551. 2 அரக்கியும்
12552. 2 அரக்கியை
12553. 2 அரக்கின்
12554. 2 அரங்கின்
12555. 2 அரங்கினுக்கு
12556. 2 அரசர்_பிரான்
12557. 2 அரசன்-தன்
12558. 2 அரசன்_மைந்தன்
12559. 2 அரசனோடும்
12560. 2 அரசாட்சி
12561. 2 அரசாளும்
12562. 2 அரசொடும்
12563. 2 அரணமும்
12564. 2 அரத்தம்
12565. 2 அரவ_குலம்
12566. 2 அரவால்
12567. 2 அரவிந்த
12568. 2 அரவிந்தம்
12569. 2 அரவினுக்கு
12570. 2 அரவினோடு
12571. 2 அரற்றின
12572. 2 அரற்றினான்-அரோ
12573. 2 அரற்றுவானை
12574. 2 அராவு
12575. 2 அரி_குல
12576. 2 அரி_இனம்
12577. 2 அரிக்கு
12578. 2 அரிகள்-தம்
12579. 2 அரிசி
12580. 2 அரித்து
12581. 2 அரிதினின்
12582. 2 அரிதோ
12583. 2 அரிந்தன
12584. 2 அரிந்தான்
12585. 2 அரிந்தீர்
12586. 2 அரிமா
12587. 2 அரியவன்
12588. 2 அரியார்
12589. 2 அரியான்
12590. 2 அரியினுக்கு
12591. 2 அரியினை
12592. 2 அருக்கனில்
12593. 2 அருக்கனின்
12594. 2 அருக்கனே
12595. 2 அருக்கனை
12596. 2 அருகர்
12597. 2 அருகா
12598. 2 அருச்சியா
12599. 2 அருட்கு
12600. 2 அருத்தியன்
12601. 2 அருத்தியும்
12602. 2 அருந்ததியே
12603. 2 அருந்தவர்
12604. 2 அருந்தி
12605. 2 அரும்பின
12606. 2 அருமையான
12607. 2 அருமையே
12608. 2 அருவி-போல்
12609. 2 அருவிகள்
12610. 2 அருள்_இல்
12611. 2 அருள்க
12612. 2 அருள்தான்
12613. 2 அருளலை
12614. 2 அருளினான்
12615. 2 அருளுடை
12616. 2 அருளுதி
12617. 2 அருளுவாய்
12618. 2 அரைசர்
12619. 2 அரைத்த
12620. 2 அரைத்தன
12621. 2 அரைப்பான்
12622. 2 அல்குலில்
12623. 2 அல்லதும்
12624. 2 அல்லதூஉம்
12625. 2 அல்லரோ
12626. 2 அல்லலின்
12627. 2 அல்லலும்
12628. 2 அல்லளால்
12629. 2 அல்லாமை
12630. 2 அல்லினால்
12631. 2 அல்லீரேல்
12632. 2 அல்லென்
12633. 2 அல்லெனோ
12634. 2 அல்லேனோ
12635. 2 அல்லையால்
12636. 2 அல்லையோ
12637. 2 அலக்கணுற்றான்
12638. 2 அலகையின்
12639. 2 அலகையும்
12640. 2 அலசினென்
12641. 2 அலம்வரு
12642. 2 அலரே
12643. 2 அலவால்
12644. 2 அலவோ
12645. 2 அலாமை
12646. 2 அலி
12647. 2 அலிர்
12648. 2 அலீர்
12649. 2 அலென்
12650. 2 அலைத்த
12651. 2 அலைந்து
12652. 2 அலைப்புண்டு
12653. 2 அலையோ
12654. 2 அவ்வவர்
12655. 2 அவ்வியம்
12656. 2 அவசம்
12657. 2 அவட்கு
12658. 2 அவண
12659. 2 அவதரித்திடும்-மின்
12660. 2 அவயவம்
12661. 2 அவர்-வயின்
12662. 2 அவரால்
12663. 2 அவரினும்
12664. 2 அவரோ
12665. 2 அவளுக்கு
12666. 2 அவற்றினால்
12667. 2 அவற்றுக்கு
12668. 2 அவற்றையும்
12669. 2 அவற்றொடும்
12670. 2 அவன்-பால்
12671. 2 அவன்-மேல்
12672. 2 அவனிடை
12673. 2 அவனியை
12674. 2 அவனே
12675. 2 அவனையே
12676. 2 அவனொடு
12677. 2 அவனோ
12678. 2 அவனோடும்
12679. 2 அவா
12680. 2 அவிக்கும்
12681. 2 அவித்தவர்
12682. 2 அவிந்தனர்
12683. 2 அவிந்தார்
12684. 2 அவிப்ப
12685. 2 அவிப்பான்
12686. 2 அவிழ்ந்த
12687. 2 அவுணரை
12688. 2 அழகனே
12689. 2 அழகனை
12690. 2 அழகிற்கு
12691. 2 அழகினை
12692. 2 அழலின்
12693. 2 அழன்ற
12694. 2 அழித்தது
12695. 2 அழித்தான்
12696. 2 அழிதல்
12697. 2 அழிந்தனன்
12698. 2 அழிந்தான்
12699. 2 அழிப்பர்
12700. 2 அழியாது
12701. 2 அழியாமை
12702. 2 அழிவதற்கு
12703. 2 அழிவார்
12704. 2 அழிவுற்ற
12705. 2 அழுங்கல்
12706. 2 அழுங்கா
12707. 2 அழுங்கிய
12708. 2 அழுங்கினான்
12709. 2 அழுங்கினை
12710. 2 அழுத்தினன்
12711. 2 அழுத்தினான்
12712. 2 அழுதனள்
12713. 2 அழுந்திட
12714. 2 அழுந்தியது
12715. 2 அழுந்துகின்ற
12716. 2 அழுந்துகின்றேன்
12717. 2 அழை
12718. 2 அழைக்க
12719. 2 அழைத்தல்
12720. 2 அழைத்தனன்
12721. 2 அழைத்தார்
12722. 2 அள்ளினன்
12723. 2 அளக்க_அரும்
12724. 2 அளகம்
12725. 2 அளந்தது
12726. 2 அளப்ப_அரிது
12727. 2 அளப்ப_அரிய
12728. 2 அளப்பு_இல
12729. 2 அளம்
12730. 2 அளவது
12731. 2 அளவியது
12732. 2 அளவிற்று
12733. 2 அளவின்-கண்
12734. 2 அளவு_இலாத
12735. 2 அளாய்
12736. 2 அளாய
12737. 2 அளாவியும்
12738. 2 அளிகள்
12739. 2 அளித்தான்
12740. 2 அளித்தும்
12741. 2 அளித்துளது
12742. 2 அளிப்பாய்
12743. 2 அளிப்பென்
12744. 2 அளியன்
12745. 2 அளைய
12746. 2 அற்புதம்
12747. 2 அற்றதால்
12748. 2 அற்றம்தான்
12749. 2 அற்றான்
12750. 2 அறத்தாறு
12751. 2 அறத்தினது
12752. 2 அறத்தொடு
12753. 2 அறத்தோர்
12754. 2 அறம்-தலை
12755. 2 அறம்-தனை
12756. 2 அறமே
12757. 2 அறவனும்
12758. 2 அறாதன
12759. 2 அறிகில்லான்
12760. 2 அறிகிலம்
12761. 2 அறிகிலார்
12762. 2 அறிகுவர்
12763. 2 அறிகுவார்
12764. 2 அறிஞனை
12765. 2 அறிதியோ
12766. 2 அறிதும்
12767. 2 அறிந்தனன்
12768. 2 அறிந்திருந்து
12769. 2 அறியல்-பாலதோ
12770. 2 அறியா-வகை
12771. 2 அறியாதது
12772. 2 அறியாமை
12773. 2 அறியேம்
12774. 2 அறிவனை
12775. 2 அறிவித்தேன்
12776. 2 அறிவில்
12777. 2 அறிவிற்கும்
12778. 2 அறிவினார்
12779. 2 அறிவுற்றாள்
12780. 2 அறிவுற
12781. 2 அறிவுறும்
12782. 2 அறுகு
12783. 2 அறுத்தனன்
12784. 2 அறுத்தாய்
12785. 2 அறுபதம்
12786. 2 அறுவன
12787. 2 அறைதலும்
12788. 2 அறைந்தன
12789. 2 அறைந்தனர்
12790. 2 அறைந்தார்
12791. 2 அறையகிற்பார்
12792. 2 அறையல்
12793. 2 அன்பனும்
12794. 2 அன்பான்
12795. 2 அன்பின
12796. 2 அன்பினார்
12797. 2 அன்பினான்
12798. 2 அன்பினில்
12799. 2 அன்பினொடு
12800. 2 அன்வயம்
12801. 2 அன்றியேயும்
12802. 2 அன்றிலின்
12803. 2 அன்னத்தை
12804. 2 அன்னதனை
12805. 2 அன்னதால்
12806. 2 அன்னதேயால்
12807. 2 அன்னதேல்
12808. 2 அன்னவரை
12809. 2 அன்னள்
12810. 2 அன்னாரை
12811. 2 அன்னான்-தனை
12812. 2 அன்னே
12813. 2 அன்னேயோ
12814. 2 அனங்கனும்
12815. 2 அனந்தமால்
12816. 2 அனந்தமே
12817. 2 அனந்தரும்
12818. 2 அனந்தல்
12819. 2 அனந்தனே
12820. 2 அனலி
12821. 2 அனலின்
12822. 2 அனலை
12823. 2 அனார்கள்
12824. 2 அனார்களும்
12825. 2 அனுக்கம்
12826. 2 அனுசன்
12827. 2 அனுமனால்
12828. 2 அனுமனே
12829. 2 அனுமானும்
12830. 2 அனேக
12831. 2 அனேகம்
12832. 2 அனையாய்
12833. 2 அனையானும்
12834. 2 ஆக்கலாம்
12835. 2 ஆக்கினேன்
12836. 2 ஆக்கினை
12837. 2 ஆக்குவது
12838. 2 ஆக்குவான்
12839. 2 ஆகல்
12840. 2 ஆகாயமும்
12841. 2 ஆகினும்
12842. 2 ஆகுதல்
12843. 2 ஆகுநர்
12844. 2 ஆகுமே
12845. 2 ஆகுமே-கொலாம்
12846. 2 ஆகுலித்து
12847. 2 ஆகுவார்
12848. 2 ஆகுவான்
12849. 2 ஆகையால்
12850. 2 ஆசனமும்
12851. 2 ஆசியோடு
12852. 2 ஆசுர
12853. 2 ஆசை-தோறும்
12854. 2 ஆசையான்
12855. 2 ஆட்செய
12856. 2 ஆட்டினான்
12857. 2 ஆட்டு
12858. 2 ஆட்டும்
12859. 2 ஆடகத்து
12860. 2 ஆடிட
12861. 2 ஆடியே
12862. 2 ஆடினன்
12863. 2 ஆடு-மின்
12864. 2 ஆடுவர்
12865. 2 ஆடுவார்கள்
12866. 2 ஆடுவாரும்
12867. 2 ஆடுறு
12868. 2 ஆடையள்
12869. 2 ஆண்_தொழிற்கு
12870. 2 ஆண்டது
12871. 2 ஆண்டார்
12872. 2 ஆண்மையான்
12873. 2 ஆண்மையே
12874. 2 ஆணிக்கு
12875. 2 ஆணையாய்
12876. 2 ஆணையே
12877. 2 ஆத்த
12878. 2 ஆதரிக்க
12879. 2 ஆதனம்
12880. 2 ஆதியாக
12881. 2 ஆதியான்
12882. 2 ஆதியோர்
12883. 2 ஆம்-வகை
12884. 2 ஆமிடம்
12885. 2 ஆய்_வளை
12886. 2 ஆய்_இழையை
12887. 2 ஆய்த்து
12888. 2 ஆய்வினை
12889. 2 ஆய்வுறு
12890. 2 ஆயத்தார்
12891. 2 ஆயதன்
12892. 2 ஆயதோ
12893. 2 ஆயவர்
12894. 2 ஆயவே
12895. 2 ஆயன
12896. 2 ஆயிரத்தின்
12897. 2 ஆயிரம்_ஆயிரம்
12898. 2 ஆயினவாறு
12899. 2 ஆயினள்
12900. 2 ஆயினை
12901. 2 ஆயுதங்கள்
12902. 2 ஆர்-கொலோ
12903. 2 ஆர்க்கில
12904. 2 ஆர்க்கின்றான்
12905. 2 ஆர்த்தலும்
12906. 2 ஆர்த்தவன்
12907. 2 ஆர்ப்பவே
12908. 2 ஆர்ப்பான்
12909. 2 ஆர்ப்பினன்
12910. 2 ஆர்ப்பினார்
12911. 2 ஆர்ப்பினான்
12912. 2 ஆரணத்து
12913. 2 ஆரணம்
12914. 2 ஆரத்தான்
12915. 2 ஆரத்தின்
12916. 2 ஆரத்தோடு
12917. 2 ஆரியம்
12918. 2 ஆரையும்
12919. 2 ஆரொடு
12920. 2 ஆரோ
12921. 2 ஆரோடு
12922. 2 ஆல
12923. 2 ஆலகாலம்
12924. 2 ஆலமோ
12925. 2 ஆலாலம்
12926. 2 ஆலின்
12927. 2 ஆலும்
12928. 2 ஆலையம்
12929. 2 ஆவத்து
12930. 2 ஆவதை
12931. 2 ஆவரே
12932. 2 ஆவியின்
12933. 2 ஆவுதி
12934. 2 ஆவும்
12935. 2 ஆழ்ந்தனன்
12936. 2 ஆழ்ந்தான்
12937. 2 ஆழ்வன
12938. 2 ஆழமும்
12939. 2 ஆள்க
12940. 2 ஆள்கை
12941. 2 ஆள்பவர்
12942. 2 ஆள்பவன்
12943. 2 ஆள்வென்
12944. 2 ஆளவும்
12945. 2 ஆளுடையாய்
12946. 2 ஆளை
12947. 2 ஆளொடும்
12948. 2 ஆற்றல்-சால்
12949. 2 ஆற்றல
12950. 2 ஆற்றலது
12951. 2 ஆற்றலள்
12952. 2 ஆற்றலுற்றான்
12953. 2 ஆற்றலெம்
12954. 2 ஆற்றலென்
12955. 2 ஆற்றவும்
12956. 2 ஆற்றினென்
12957. 2 ஆற்றினே
12958. 2 ஆற்றுதல்
12959. 2 ஆற்றுவாய்
12960. 2 ஆற்றுழி
12961. 2 ஆற்றொடு
12962. 2 ஆறாய்
12963. 2 ஆறிட
12964. 2 ஆறினர்
12965. 2 ஆறினன்
12966. 2 ஆறினை
12967. 2 ஆறு_இரண்டு
12968. 2 ஆன்றவன்
12969. 2 ஆன்றோர்
12970. 2 ஆனதால்
12971. 2 ஆனதே
12972. 2 ஆனவர்க்கும்
12973. 2 ஆனவரை
12974. 2 ஆனவால்
12975. 2 ஆனவே
12976. 2 ஆனவை
12977. 2 ஆனாத
12978. 2 ஆனைகள்
12979. 2 ஆனையை
12980. 2 இகந்த
12981. 2 இகலோன்
12982. 2 இகழ்
12983. 2 இகழ்ச்சி
12984. 2 இகழ்தலின்
12985. 2 இகழ்ந்த
12986. 2 இகழ்ந்தனன்
12987. 2 இகழ்ந்தால்
12988. 2 இகழ்வது
12989. 2 இகழ்வர்
12990. 2 இகழ்வு
12991. 2 இகழல்
12992. 2 இகழாது
12993. 2 இசைக்கு
12994. 2 இசைத்ததும்
12995. 2 இசைத்தனர்
12996. 2 இசைத்தனன்
12997. 2 இசைத்தார்
12998. 2 இசைத்தாள்
12999. 2 இசைத்தேன்
13000. 2 இசைந்தார்
13001. 2 இசைப்பன
13002. 2 இசையை
13003. 2 இட்டன
13004. 2 இட்டாய்
13005. 2 இட்டால்
13006. 2 இடங்கரின்
13007. 2 இடங்கள்
13008. 2 இடத்தினில்
13009. 2 இடத்தினும்
13010. 2 இடந்தன
13011. 2 இடந்தாய்
13012. 2 இடரால்
13013. 2 இடரில்
13014. 2 இடவும்
13015. 2 இடறிட
13016. 2 இடறிய
13017. 2 இடறும்
13018. 2 இடா
13019. 2 இடாமல்
13020. 2 இடிக்கின்ற
13021. 2 இடிந்த
13022. 2 இடிந்து
13023. 2 இடிப்ப
13024. 2 இடிப்புண்டு
13025. 2 இடிப்பும்
13026. 2 இடியுண்ட
13027. 2 இடியுண்டது
13028. 2 இடுதி
13029. 2 இடுதும்
13030. 2 இடுவான்
13031. 2 இடையிட்டு
13032. 2 இணங்கர்
13033. 2 இணைந்த
13034. 2 இணையின்
13035. 2 இத்தனையும்
13036. 2 இத
13037. 2 இதயத்து
13038. 2 இதயம்
13039. 2 இதனால்
13040. 2 இதனையே
13041. 2 இது-கொல்
13042. 2 இது-கொலாம்
13043. 2 இதுவேல்
13044. 2 இந்தனம்
13045. 2 இந்தியங்களை
13046. 2 இந்திரசாலம்
13047. 2 இந்திரசித்தையும்
13048. 2 இந்திரன்-தனை
13049. 2 இந்திரனே
13050. 2 இந்திராதியர்
13051. 2 இந்திரை
13052. 2 இபம்
13053. 2 இம்பர்-காறும்
13054. 2 இம்பரும்
13055. 2 இம்மை
13056. 2 இம்மையும்
13057. 2 இமைக்கவும்
13058. 2 இமைக்கின்ற
13059. 2 இமைத்திலர்
13060. 2 இமைத்திலள்
13061. 2 இமைப்பிலர்
13062. 2 இமைப்பிலோர்
13063. 2 இமைப்பிலோரும்
13064. 2 இமைப்புறும்
13065. 2 இமையோர்க்கு
13066. 2 இமையோர்களை
13067. 2 இமையோரும்
13068. 2 இயக்கம்
13069. 2 இயக்கு_இல்
13070. 2 இயங்கள்
13071. 2 இயத்து
13072. 2 இயம்பலள்
13073. 2 இயம்பலுற்றாம்
13074. 2 இயம்பலோடும்
13075. 2 இயம்பிடும்
13076. 2 இயம்பினாம்
13077. 2 இயம்புதற்கு
13078. 2 இயம்புவீர்
13079. 2 இயல்பினின்
13080. 2 இயல்பும்
13081. 2 இயலாது
13082. 2 இயலும்
13083. 2 இயற்கைய
13084. 2 இயற்கையை
13085. 2 இயற்றினன்
13086. 2 இயற்றுமோ
13087. 2 இயற்றுவர்
13088. 2 இயற்றுவார்
13089. 2 இயன்றன
13090. 2 இயைக
13091. 2 இயைந்தவாறு
13092. 2 இரக்கம்_இல்
13093. 2 இரக்கமே
13094. 2 இரக்கும்
13095. 2 இரங்கலை
13096. 2 இரங்கா
13097. 2 இரங்கிய
13098. 2 இரங்கின
13099. 2 இரங்கினன்
13100. 2 இரங்கு
13101. 2 இரங்குவது
13102. 2 இரங்குவார்
13103. 2 இரட்டை
13104. 2 இரண்டினோடு
13105. 2 இரத்தம்
13106. 2 இரந்தவர்
13107. 2 இரந்தவர்க்கு
13108. 2 இரந்தனன்
13109. 2 இரந்தனென்
13110. 2 இரந்தார்
13111. 2 இரந்தால்
13112. 2 இரப்பது
13113. 2 இரவலர்
13114. 2 இரவின்
13115. 2 இரவே
13116. 2 இரா-வகை
13117. 2 இராக்கதர்க்கு
13118. 2 இராமன்-பால்
13119. 2 இராமனே
13120. 2 இராவண
13121. 2 இராவணவோ
13122. 2 இராவணனது
13123. 2 இராவணனுக்கு
13124. 2 இராவணனை
13125. 2 இரித்தது
13126. 2 இரிதரும்
13127. 2 இரியல்போகி
13128. 2 இரியல்போயினார்
13129. 2 இரியல்போன
13130. 2 இருக்கின்
13131. 2 இருக்கினில்
13132. 2 இருக்கையும்
13133. 2 இருக்கையை
13134. 2 இருந்த-காலை
13135. 2 இருந்ததை
13136. 2 இருந்தவள்
13137. 2 இருந்தனென்
13138. 2 இருந்தனை
13139. 2 இருந்தனையே
13140. 2 இருந்தால்
13141. 2 இருந்தானை
13142. 2 இருந்தே
13143. 2 இருந்தை
13144. 2 இருப்பது
13145. 2 இருப்பதே
13146. 2 இருப்பல்
13147. 2 இரும்பின்
13148. 2 இருவர்க்கு
13149. 2 இருவர்க்கும்
13150. 2 இருவரே
13151. 2 இருவேம்
13152. 2 இருளாய்
13153. 2 இருளில்
13154. 2 இருளினை
13155. 2 இருளூடு
13156. 2 இருளே
13157. 2 இருளையும்
13158. 2 இரேன்
13159. 2 இரைக்கும்
13160. 2 இரைத்தவர்
13161. 2 இரைத்தனர்
13162. 2 இரைந்தனர்
13163. 2 இரைப்பன
13164. 2 இல்லதை
13165. 2 இல்லவள்
13166. 2 இல்லறம்
13167. 2 இல்லன்
13168. 2 இல்லா-வண்ணம்
13169. 2 இல்லாமை
13170. 2 இல்லில்
13171. 2 இல்லின்
13172. 2 இல்லொடும்
13173. 2 இல்லோர்
13174. 2 இல்லோன்
13175. 2 இலக்கண
13176. 2 இலக்கணங்களும்
13177. 2 இலக்குவனை
13178. 2 இலக்குவா
13179. 2 இலக்கை
13180. 2 இலகு
13181. 2 இலங்கிட
13182. 2 இலங்கை-தன்னை
13183. 2 இலங்கைக்கு
13184. 2 இலங்கையாள்
13185. 2 இலவும்
13186. 2 இலனால்
13187. 2 இலனோ
13188. 2 இலாதோர்
13189. 2 இலாமையும்
13190. 2 இலார்-போல்
13191. 2 இலாரொடு
13192. 2 இலிர்
13193. 2 இலேம்
13194. 2 இலைய
13195. 2 இலையோ
13196. 2 இவற்று
13197. 2 இவறி
13198. 2 இவன்-கொலாம்
13199. 2 இவனால்
13200. 2 இவனும்
13201. 2 இவனுமே
13202. 2 இவுளியும்
13203. 2 இழப்பென்
13204. 2 இழவு
13205. 2 இழவும்
13206. 2 இழாய்
13207. 2 இழிகின்ற
13208. 2 இழித்தி
13209. 2 இழிதர
13210. 2 இழிந்தனர்
13211. 2 இழிந்தார்
13212. 2 இழிவ
13213. 2 இழுக
13214. 2 இழை-தன்
13215. 2 இழைகளும்
13216. 2 இழைத்தாள்
13217. 2 இழைத்தி
13218. 2 இழைந்த
13219. 2 இழைப்ப
13220. 2 இழையர்
13221. 2 இளக்க
13222. 2 இளக்கம்
13223. 2 இளங்கோ
13224. 2 இளவல்-மேல்
13225. 2 இளவலே
13226. 2 இளவலொடு
13227. 2 இளவலோடு
13228. 2 இளை
13229. 2 இளைப்ப
13230. 2 இளையவள்
13231. 2 இளையவனே
13232. 2 இளையவனொடும்
13233. 2 இளையானே
13234. 2 இளையானொடு
13235. 2 இளையோர்
13236. 2 இற்றாய்
13237. 2 இற்றால்
13238. 2 இற்றான்
13239. 2 இறங்கி
13240. 2 இறங்கு
13241. 2 இறங்கும்
13242. 2 இறத்தல்
13243. 2 இறத்தலும்
13244. 2 இறத்தி
13245. 2 இறப்பும்
13246. 2 இறவாது
13247. 2 இறு
13248. 2 இறுக்க
13249. 2 இறுக்கிய
13250. 2 இறுகு
13251. 2 இறுத்தலும்
13252. 2 இறுத்தனர்
13253. 2 இறுதிசெல்லா
13254. 2 இறுவது
13255. 2 இறை_மகன்
13256. 2 இறைஞ்சலும்
13257. 2 இறைஞ்சா
13258. 2 இறையை
13259. 2 இறையோய்
13260. 2 இறையோன்
13261. 2 இறைவா
13262. 2 இன்_சொலார்
13263. 2 இன்_இயம்
13264. 2 இன்புற
13265. 2 இன்மையினால்
13266. 2 இன்மையும்
13267. 2 இன்றாம்-அரோ
13268. 2 இன்றாயது
13269. 2 இன்றிய
13270. 2 இன்றியேயும்
13271. 2 இன்றுதான்
13272. 2 இன்னலால்
13273. 2 இன்னவர்
13274. 2 இன்னள்
13275. 2 இனத்தின்
13276. 2 இனத்தொடும்
13277. 2 இனிதினின்
13278. 2 இனியாள்
13279. 2 இனியை
13280. 2 இனையராய்
13281. 2 இனையன்
13282. 2 ஈ_இனம்
13283. 2 ஈக
13284. 2 ஈகுவது
13285. 2 ஈகுவான்
13286. 2 ஈசற்கு
13287. 2 ஈசற்கும்
13288. 2 ஈசனோடும்
13289. 2 ஈட்டதோ
13290. 2 ஈட்டான்
13291. 2 ஈட்டியும்
13292. 2 ஈட்டினான்
13293. 2 ஈடுற
13294. 2 ஈண்டியது
13295. 2 ஈண்டின
13296. 2 ஈதும்
13297. 2 ஈதோ
13298. 2 ஈந்தது
13299. 2 ஈந்தவன்
13300. 2 ஈந்தாய்
13301. 2 ஈந்துள
13302. 2 ஈம
13303. 2 ஈர்_அறு
13304. 2 ஈர்_இரண்டு
13305. 2 ஈர்_இரு
13306. 2 ஈர்_ஏழும்
13307. 2 ஈர்த்தலால்
13308. 2 ஈர்த்தார்
13309. 2 ஈர்ந்த
13310. 2 ஈர்ப்புண்ட
13311. 2 ஈர்ம்
13312. 2 ஈராயிரம்
13313. 2 ஈவென்
13314. 2 ஈற்று
13315. 2 ஈன்றாளை
13316. 2 ஈன்றான்
13317. 2 உ
13318. 2 உக்கம்
13319. 2 உக்கனர்
13320. 2 உகவா
13321. 2 உகள்வன
13322. 2 உகள
13323. 2 உகிர்க்கு
13324. 2 உகுக்கும்
13325. 2 உகுத்தால்
13326. 2 உகுதலும்
13327. 2 உங்களை
13328. 2 உச்சி-மேல்
13329. 2 உச்சியில்
13330. 2 உச்சியும்
13331. 2 உட்கிட
13332. 2 உட்கொளா
13333. 2 உட்பட
13334. 2 உடம்பினன்
13335. 2 உடம்பும்
13336. 2 உடல்-மேல்
13337. 2 உடல்களும்
13338. 2 உடலமும்
13339. 2 உடலினர்
13340. 2 உடலினை
13341. 2 உடலோடும்
13342. 2 உடன்பிறப்பு
13343. 2 உடன்றான்
13344. 2 உடுபதியும்
13345. 2 உடுவின்
13346. 2 உடைத்த
13347. 2 உடைத்தாம்
13348. 2 உடைந்த
13349. 2 உடைந்தது
13350. 2 உடைமையால்
13351. 2 உடைமையும்
13352. 2 உடையது
13353. 2 உடையவர்
13354. 2 உடையவள்
13355. 2 உடையினன்
13356. 2 உடையீர்
13357. 2 உடையை
13358. 2 உடையோர்
13359. 2 உடைவன
13360. 2 உண்குவென்
13361. 2 உண்டதே
13362. 2 உண்டவர்
13363. 2 உண்டாகிய
13364. 2 உண்டாயது
13365. 2 உண்டானால்
13366. 2 உண்டி
13367. 2 உண்டிட
13368. 2 உண்டு-கொலாம்
13369. 2 உண்டு-எனின்
13370. 2 உண்டும்
13371. 2 உண்டோன்
13372. 2 உண்ணா
13373. 2 உண்பல்
13374. 2 உணங்கிய
13375. 2 உணங்கு
13376. 2 உணர்கிலன்
13377. 2 உணர்கிலேன்
13378. 2 உணர்கிலை
13379. 2 உணர்கின்றேன்
13380. 2 உணர்த்தல்
13381. 2 உணர்த்தலும்
13382. 2 உணர்த்தவும்
13383. 2 உணர்த்தினென்
13384. 2 உணர்த்துவாம்-அரோ
13385. 2 உணர்த்துவான்
13386. 2 உணர்தலால்
13387. 2 உணர்தியால்
13388. 2 உணர்தியேல்
13389. 2 உணர்ந்தது
13390. 2 உணர்ந்தவர்க்கு
13391. 2 உணர்ந்தாய்
13392. 2 உணர்ந்தாள்
13393. 2 உணர்ந்திலர்கள்
13394. 2 உணர்ந்திலென்
13395. 2 உணர்வரோ
13396. 2 உணர்விடை
13397. 2 உணர்வினர்
13398. 2 உணர்வினார்
13399. 2 உணர்வினை
13400. 2 உணர்வினோடு
13401. 2 உணர்வு_இல்
13402. 2 உணர்வோடு
13403. 2 உணர்வோர்
13404. 2 உணரார்
13405. 2 உணராள்
13406. 2 உணா
13407. 2 உத்தமர்
13408. 2 உத்தரிகத்தொடு
13409. 2 உத்தரியத்தை
13410. 2 உத்தரியம்
13411. 2 உதயத்தின்
13412. 2 உதரம்
13413. 2 உதவல்
13414. 2 உதவா
13415. 2 உதவாமல்
13416. 2 உதவான்
13417. 2 உதவிக்கு
13418. 2 உதவிட
13419. 2 உதவியோனே
13420. 2 உதவினாய்
13421. 2 உதவினான்
13422. 2 உதவுவீர்
13423. 2 உதறி
13424. 2 உதிக்கின்ற
13425. 2 உதித்தவர்
13426. 2 உதித்தனன்
13427. 2 உதிர்த்தான்
13428. 2 உதிர்ந்தது
13429. 2 உதிரங்கள்
13430. 2 உதிரும்
13431. 2 உதைபட
13432. 2 உதைய
13433. 2 உந்தின
13434. 2 உந்தினர்
13435. 2 உந்தினான்
13436. 2 உந்தினேன்
13437. 2 உப்பால்
13438. 2 உபகாரம்
13439. 2 உபநிடதங்கள்
13440. 2 உம்பர்_கோன்
13441. 2 உம்முன்
13442. 2 உமிழ்கின்றான்
13443. 2 உமிழ்ந்தான்
13444. 2 உமிழ்வதே
13445. 2 உமிழ்வன
13446. 2 உமிழ்வான்
13447. 2 உமிழா
13448. 2 உமையாள்
13449. 2 உய்ஞ்சனென்
13450. 2 உய்த்தனர்
13451. 2 உய்த்தேன்
13452. 2 உய்தி
13453. 2 உய்ந்தது
13454. 2 உய்ந்தவர்
13455. 2 உய்ந்தான்
13456. 2 உய்ந்தோம்
13457. 2 உய்ப்பது
13458. 2 உய்ப்பாய்
13459. 2 உய்ப்பான்
13460. 2 உய்ப்பென்
13461. 2 உய்யலாம்
13462. 2 உய்யாள்
13463. 2 உய்யுமே
13464. 2 உய்வது
13465. 2 உய்வரே
13466. 2 உய்வார்
13467. 2 உய்வான்
13468. 2 உய்வித்து
13469. 2 உய்வித்தேன்
13470. 2 உயங்கி
13471. 2 உயர்குவர்
13472. 2 உயர்த்தவன்
13473. 2 உயர்ந்தன
13474. 2 உயர்ந்தாள்
13475. 2 உயர்ந்தேன்
13476. 2 உயர்வின்
13477. 2 உயரிய
13478. 2 உயிர்கட்கு
13479. 2 உயிர்கள்-தோறும்
13480. 2 உயிர்களை
13481. 2 உயிர்கொடு
13482. 2 உயிர்த்தன
13483. 2 உயிர்த்தான்-அரோ
13484. 2 உயிர்த்திலர்
13485. 2 உயிர்த்திலள்
13486. 2 உயிர்ப்பினான்
13487. 2 உயிர்ப்பினோடு
13488. 2 உயிரினர்
13489. 2 உயிரினன்
13490. 2 உயிரினோடு
13491. 2 உரகரும்
13492. 2 உரற்றின
13493. 2 உராவ
13494. 2 உரிஞ்ச
13495. 2 உரிஞ்சி
13496. 2 உரித்த
13497. 2 உரிந்து
13498. 2 உரியர்
13499. 2 உரியவர்
13500. 2 உரியன்
13501. 2 உரியார்கள்
13502. 2 உரியாரை
13503. 2 உரிவை
13504. 2 உருக்கும்
13505. 2 உருகியது
13506. 2 உருகின
13507. 2 உருகினள்
13508. 2 உருகுகின்றது
13509. 2 உருட்டினான்
13510. 2 உருட்டும்
13511. 2 உருண்ட
13512. 2 உருண்டனர்
13513. 2 உருமினும்
13514. 2 உருமொடு
13515. 2 உருவத்தன்
13516. 2 உருவமே
13517. 2 உருவாய்
13518. 2 உருவினோடும்
13519. 2 உருவோ
13520. 2 உருவோடு
13521. 2 உரை-செய்கின்றது
13522. 2 உரை-செயற்கு
13523. 2 உரை-செயா
13524. 2 உரைக்கல்-பாலதோ
13525. 2 உரைக்கலாமோ
13526. 2 உரைக்கலுற்றாள்
13527. 2 உரைக்கலுற்றான்
13528. 2 உரைத்த-போது
13529. 2 உரைத்தலின்
13530. 2 உரைத்தனை
13531. 2 உரைத்தாள்
13532. 2 உரைத்தியேல்
13533. 2 உரைத்தேன்
13534. 2 உரைப்பாம்
13535. 2 உரைப்பாள்
13536. 2 உரையார்
13537. 2 உரையான்
13538. 2 உரையை
13539. 2 உல
13540. 2 உலக்கும்
13541. 2 உலக்கையும்
13542. 2 உலகத்திடை
13543. 2 உலகத்தே
13544. 2 உலகத்தோர்
13545. 2 உலகம்-தன்னில்
13546. 2 உலகுடை
13547. 2 உலகொடும்
13548. 2 உலகோ
13549. 2 உலத்தலோடும்
13550. 2 உலந்ததும்
13551. 2 உலந்தவர்
13552. 2 உலந்தவர்க்கு
13553. 2 உலர்ந்தது
13554. 2 உலர்ந்தான்
13555. 2 உலர்ந்தேன்
13556. 2 உலரும்
13557. 2 உலவைகள்
13558. 2 உலாய்
13559. 2 உலாய
13560. 2 உலாவ
13561. 2 உலாவுகின்ற
13562. 2 உலைத்து
13563. 2 உலைவு_இல
13564. 2 உலோகமும்
13565. 2 உலோபம்
13566. 2 உலோபர்
13567. 2 உவகைக்கு
13568. 2 உவகையான்
13569. 2 உவகையோடு
13570. 2 உவணத்து
13571. 2 உவணம்
13572. 2 உவந்தனை
13573. 2 உவந்தேன்
13574. 2 உவப்பு
13575. 2 உவமையும்
13576. 2 உவரியை
13577. 2 உவன்
13578. 2 உவாவினில்
13579. 2 உவாவுற்று
13580. 2 உழக்க
13581. 2 உழந்தார்
13582. 2 உழந்தாள்
13583. 2 உழந்தான்
13584. 2 உழல்வீர்
13585. 2 உழல்வேன்
13586. 2 உழவர்
13587. 2 உழன்று
13588. 2 உழுவையின்
13589. 2 உழை-தொறும்
13590. 2 உழைத்தனர்
13591. 2 உழைத்தனள்
13592. 2 உழைத்தார்
13593. 2 உழையள்
13594. 2 உழையின்
13595. 2 உள்ளடி
13596. 2 உள்ளத்தானும்
13597. 2 உள்ளத்தை
13598. 2 உள்ளத்தோடு
13599. 2 உள்ளதில்
13600. 2 உள்ளதே
13601. 2 உள்ளதை
13602. 2 உள்ளினார்
13603. 2 உள்ளோர்
13604. 2 உளர்-கொலாம்
13605. 2 உளவே
13606. 2 உளள்
13607. 2 உளனாம்
13608. 2 உளனாய்
13609. 2 உளாய்
13610. 2 உளார்க்கு
13611. 2 உளாரையும்
13612. 2 உளே
13613. 2 உளைக்கும்
13614. 2 உளையும்
13615. 2 உளைவன
13616. 2 உளைவுறு
13617. 2 உளோர்க்கு
13618. 2 உளோர்கள்
13619. 2 உளோரும்
13620. 2 உற்ற-போது
13621. 2 உற்றதே
13622. 2 உற்றதோ
13623. 2 உற்றபடி
13624. 2 உற்றவரை
13625. 2 உற்றவன்
13626. 2 உற்றனள்
13627. 2 உற்றாயோ
13628. 2 உற்றான்-அரோ
13629. 2 உற்றில
13630. 2 உற்றுறு
13631. 2 உறக்கும்
13632. 2 உறங்கின
13633. 2 உறலின்
13634. 2 உறவினோடும்
13635. 2 உறவொடும்
13636. 2 உறழும்
13637. 2 உறா-வகை
13638. 2 உறாதன
13639. 2 உறுக்கின
13640. 2 உறுக்கு
13641. 2 உறுகின்றது
13642. 2 உறுதியும்
13643. 2 உறுதியை
13644. 2 உறும்படி
13645. 2 உறுவதே
13646. 2 உறுவல்
13647. 2 உறை-மின்
13648. 2 உறைகின்ற
13649. 2 உறைகின்றார்
13650. 2 உறைதரும்
13651. 2 உறைதல்
13652. 2 உறைதும்
13653. 2 உறைந்தான்
13654. 2 உறைப்ப
13655. 2 உறையிட
13656. 2 உறையின்
13657. 2 உறைவது
13658. 2 உறைவார்
13659. 2 உறைவீர்
13660. 2 உறைவென்
13661. 2 உறைவோர்-தம்
13662. 2 உன்-கண்
13663. 2 உன்-மேல்
13664. 2 உன்-வயின்
13665. 2 உன்முன்
13666. 2 உன்னற்கு
13667. 2 உன்னாய்
13668. 2 உன்னார்
13669. 2 உன்னினாள்
13670. 2 உன்னுடை
13671. 2 உன்னுவாம்
13672. 2 உன்னுவாய்
13673. 2 உன்னொடும்
13674. 2 உன
13675. 2 உனக்கே
13676. 2 உனையும்
13677. 2 ஊக்கிய
13678. 2 ஊக்கினான்
13679. 2 ஊசலாடும்
13680. 2 ஊசலிட்டு
13681. 2 ஊட்டினர்
13682. 2 ஊட்டும்
13683. 2 ஊட்டுவாய்
13684. 2 ஊடலில்
13685. 2 ஊடலின்
13686. 2 ஊடினர்
13687. 2 ஊடுற
13688. 2 ஊத
13689. 2 ஊதிய
13690. 2 ஊதும்
13691. 2 ஊதுவான்
13692. 2 ஊமரின்
13693. 2 ஊர்வ
13694. 2 ஊர்வன
13695. 2 ஊர
13696. 2 ஊரின்
13697. 2 ஊரொடு
13698. 2 ஊரோடு
13699. 2 ஊற்றத்தார்
13700. 2 ஊறல்
13701. 2 ஊறிட
13702. 2 ஊறுமா
13703. 2 ஊன்றலால்
13704. 2 ஊன்றிட
13705. 2 ஊன்றின
13706. 2 ஊன்று
13707. 2 ஊன்றும்
13708. 2 ஊனொடு
13709. 2 ஊனொடும்
13710. 2 எஃகம்
13711. 2 எக்கிய
13712. 2 எங்குற்றார்
13713. 2 எங்கேனும்
13714. 2 எங்கை-போல்
13715. 2 எச்சிலை
13716. 2 எஞ்சா
13717. 2 எஞ்சிட
13718. 2 எஞ்சின
13719. 2 எடாது
13720. 2 எடுக்கலுற்றான்
13721. 2 எடுக்கவும்
13722. 2 எடுக்குறும்
13723. 2 எடுத்தவர்
13724. 2 எடுத்தனர்
13725. 2 எடுத்தி
13726. 2 எடுப்பினும்
13727. 2 எடும்
13728. 2 எண்ணமோ
13729. 2 எண்ணலா
13730. 2 எண்ணற்கு_அரிய
13731. 2 எண்ணார்
13732. 2 எண்ணியே
13733. 2 எண்ணினில்
13734. 2 எண்ணினையேல்
13735. 2 எண்ணுதற்கு
13736. 2 எண்ணுவதோ
13737. 2 எண்ணுவென்
13738. 2 எண்ணுறும்
13739. 2 எண்தான்
13740. 2 எணும்
13741. 2 எத்தனையும்
13742. 2 எதிர்கொளற்கு
13743. 2 எதிர்சென்று
13744. 2 எதிர்ந்தவர்
13745. 2 எதிர்ந்தனர்
13746. 2 எதிர்ந்தால்
13747. 2 எதிர்நின்று
13748. 2 எதிர்ப்பினும்
13749. 2 எதிர்வர
13750. 2 எதிர்வார்
13751. 2 எதிரா
13752. 2 எதிரில்
13753. 2 எந்தாயே
13754. 2 எந்திரத்து
13755. 2 எந்தைக்கும்
13756. 2 எப்படியோ
13757. 2 எம்-வயின்
13758. 2 எம்பி-மேல்
13759. 2 எம்பியோ
13760. 2 எம்பிராட்டி
13761. 2 எம்மனோர்க்கு
13762. 2 எம்மால்
13763. 2 எம்முடன்
13764. 2 எம்முழை
13765. 2 எம்மையே
13766. 2 எம்மொடும்
13767. 2 எமக்கும்
13768. 2 எமர்
13769. 2 எய்த்தார்
13770. 2 எய்த்தில
13771. 2 எய்த்து
13772. 2 எய்தலோடும்
13773. 2 எய்தவும்
13774. 2 எய்திடாமல்
13775. 2 எய்தினார்கள்
13776. 2 எய்தினால்
13777. 2 எய்தினீர்
13778. 2 எய்தினென்
13779. 2 எய்து-மின்
13780. 2 எய்துகின்ற
13781. 2 எய்துகின்றார்
13782. 2 எய்துதி
13783. 2 எய்துமேல்
13784. 2 எய்துவது
13785. 2 எய்யவும்
13786. 2 எய்யா
13787. 2 எய்வன
13788. 2 எயிலை
13789. 2 எயிற்ற
13790. 2 எயிற்றாள்
13791. 2 எயிற்றில்
13792. 2 எயிற்றின
13793. 2 எயிற்றினால்
13794. 2 எரித்தலை
13795. 2 எரிந்தார்
13796. 2 எரியினில்
13797. 2 எருத்து
13798. 2 எருவைகட்கு
13799. 2 எருவையின்
13800. 2 எல்லை_அற்ற
13801. 2 எல்லையின்
13802. 2 எல்லையினில்
13803. 2 எல்லோரும்
13804. 2 எவர்
13805. 2 எவரே
13806. 2 எழல்
13807. 2 எழலும்
13808. 2 எழிலால்
13809. 2 எழினி
13810. 2 எழுக்கள்
13811. 2 எழுகின்றது
13812. 2 எழுகின்றான்
13813. 2 எழுத_அரு
13814. 2 எழுத_அரும்
13815. 2 எழுதலாம்-கொல்
13816. 2 எழுதும்
13817. 2 எழுந்தவன்
13818. 2 எழுந்திலன்
13819. 2 எழுப்ப
13820. 2 எழுப்பல்
13821. 2 எழுப்பி
13822. 2 எழுபதின்
13823. 2 எழுவதே
13824. 2 எழுவரும்
13825. 2 எழுவாள்
13826. 2 எழுவாளை
13827. 2 எழுவு
13828. 2 எள்ள_அரு
13829. 2 எள்ள_அரும்
13830. 2 எள்ளும்
13831. 2 எளிமையும்
13832. 2 எளியவோ
13833. 2 எளியனோ
13834. 2 எளியேன்
13835. 2 எளியேனோ
13836. 2 எற்பு
13837. 2 எற்றினார்
13838. 2 எற்று-மின்
13839. 2 எற்றுமால்
13840. 2 எற்றுவர்
13841. 2 எற்றுறு
13842. 2 எறி-மின்
13843. 2 எறித்த
13844. 2 எறிதர
13845. 2 எறிதரு
13846. 2 எறிதல்
13847. 2 எறிதலும்
13848. 2 எறிந்திட
13849. 2 எறியவே
13850. 2 எறியா
13851. 2 எறிவன
13852. 2 எறிவான்
13853. 2 எறிவு
13854. 2 என்-கொலாம்
13855. 2 என்-அரோ
13856. 2 என்கின்றது
13857. 2 என்கின்றாள்
13858. 2 என்கை
13859. 2 என்தன்
13860. 2 என்பதனின்
13861. 2 என்பதே
13862. 2 என்பர்களால்
13863. 2 என்பரோ
13864. 2 என்பவனும்
13865. 2 என்பவனை
13866. 2 என்பவை
13867. 2 என்பாய்
13868. 2 என்போர்
13869. 2 என்முன்
13870. 2 என்ற-போது
13871. 2 என்றலால்
13872. 2 என்றற்கு
13873. 2 என்றார்க்கு
13874. 2 என்றானை
13875. 2 என்றி
13876. 2 என்றிட
13877. 2 என்றியால்
13878. 2 என்றியேல்
13879. 2 என்றேன்
13880. 2 என்றேனும்
13881. 2 என்ன-முன்னம்
13882. 2 என்னதோ
13883. 2 என்னலாய்
13884. 2 என்னா-முன்னம்
13885. 2 என்னா-வண்ணம்
13886. 2 என்னுளே
13887. 2 என்னேயோ
13888. 2 எனக்கொடு
13889. 2 எனும்படி
13890. 2 ஏக்கமுற்று
13891. 2 ஏக்குற்று
13892. 2 ஏகவே
13893. 2 ஏகாது
13894. 2 ஏகாய்
13895. 2 ஏகிட
13896. 2 ஏகினள்
13897. 2 ஏகுகின்ற
13898. 2 ஏகுமேல்
13899. 2 ஏகுழி
13900. 2 ஏங்கிட
13901. 2 ஏங்குவ
13902. 2 ஏச்சு
13903. 2 ஏத்தலும்
13904. 2 ஏத்தவே
13905. 2 ஏத்தினள்
13906. 2 ஏத்தினார்
13907. 2 ஏத்துதி
13908. 2 ஏத்துற
13909. 2 ஏதாம்
13910. 2 ஏதுவும்
13911. 2 ஏந்திட
13912. 2 ஏந்தியே
13913. 2 ஏந்தினர்
13914. 2 ஏந்து_இழை-தன்னை
13915. 2 ஏந்துதற்கு
13916. 2 ஏம்பலால்
13917. 2 ஏம்பலுற்றான்
13918. 2 ஏம
13919. 2 ஏமம்
13920. 2 ஏமுறா
13921. 2 ஏய்த்த
13922. 2 ஏயன
13923. 2 ஏயினான்
13924. 2 ஏயினை
13925. 2 ஏயுமே
13926. 2 ஏயென
13927. 2 ஏரி
13928. 2 ஏல்
13929. 2 ஏல்வையில்
13930. 2 ஏல்வையின்
13931. 2 ஏலம்
13932. 2 ஏலுமே
13933. 2 ஏவது
13934. 2 ஏவியது
13935. 2 ஏவினர்
13936. 2 ஏவினார்
13937. 2 ஏவினாள்
13938. 2 ஏவுண்ட
13939. 2 ஏவுதி
13940. 2 ஏழ்_உலகின்
13941. 2 ஏழில்
13942. 2 ஏழு_நூறு
13943. 2 ஏழுக்கு
13944. 2 ஏழுடை
13945. 2 ஏற்க
13946. 2 ஏற்பன
13947. 2 ஏற்றவன்
13948. 2 ஏற்றனன்
13949. 2 ஏற்றால்
13950. 2 ஏற்றிட
13951. 2 ஏற்றிய
13952. 2 ஏற்றினர்
13953. 2 ஏற்றினார்
13954. 2 ஏற்றினால்
13955. 2 ஏறவே
13956. 2 ஏறாய்
13957. 2 ஏறிற்று
13958. 2 ஏறுகள்
13959. 2 ஏறுதிர்
13960. 2 ஏறுதும்
13961. 2 ஏறுவ
13962. 2 ஏன்
13963. 2 ஏன்றது
13964. 2 ஏன்றவர்
13965. 2 ஏன்றனன்
13966. 2 ஏனோர்
13967. 2 ஐந்திணை
13968. 2 ஐந்தொடும்
13969. 2 ஐம்பதினாயிரர்
13970. 2 ஐம்பதொடு
13971. 2 ஐம்பால்
13972. 2 ஐயத்தால்
13973. 2 ஐயற்கு
13974. 2 ஐயுறும்
13975. 2 ஐயோ
13976. 2 ஐவரை
13977. 2 ஒக்கிலர்
13978. 2 ஒக்கின்
13979. 2 ஒக்கின்றார்
13980. 2 ஒக்கின்றான்
13981. 2 ஒக்குமால்
13982. 2 ஒக்குமே
13983. 2 ஒசி
13984. 2 ஒட்ட
13985. 2 ஒட்டான்
13986. 2 ஒட்டினார்
13987. 2 ஒட்டினும்
13988. 2 ஒட்டேன்
13989. 2 ஒடித்தான்
13990. 2 ஒடிந்தன
13991. 2 ஒடியா
13992. 2 ஒடுங்காது
13993. 2 ஒடுங்கினர்
13994. 2 ஒடுங்கினன்
13995. 2 ஒண்ணாதது
13996. 2 ஒண்மை
13997. 2 ஒணாத
13998. 2 ஒத்தவால்
13999. 2 ஒத்தனவால்
14000. 2 ஒத்தும்
14001. 2 ஒத்துளது
14002. 2 ஒத்துளவால்
14003. 2 ஒத்தே
14004. 2 ஒத்தேன்
14005. 2 ஒதுங்கின
14006. 2 ஒதுங்கினன்
14007. 2 ஒதுங்கினார்
14008. 2 ஒப்பதே
14009. 2 ஒப்புறும்
14010. 2 ஒரு-தலை
14011. 2 ஒரு-புடை
14012. 2 ஒருக்கினென்
14013. 2 ஒருகால்
14014. 2 ஒருங்கியது
14015. 2 ஒருங்குற
14016. 2 ஒருத்தியும்
14017. 2 ஒருபது
14018. 2 ஒருபதும்
14019. 2 ஒருபோதும்
14020. 2 ஒருவர்-பால்
14021. 2 ஒருவர்க்கும்
14022. 2 ஒருவராலும்
14023. 2 ஒருவழி
14024. 2 ஒருவற்கும்
14025. 2 ஒருவன்-தன்
14026. 2 ஒருவன்-பால்
14027. 2 ஒருவனாய்
14028. 2 ஒருவனால்
14029. 2 ஒருவனோடும்
14030. 2 ஒருவா
14031. 2 ஒருவி
14032. 2 ஒருவு
14033. 2 ஒருவேன்
14034. 2 ஒல்க
14035. 2 ஒல்கல்
14036. 2 ஒல்கல்_இல்
14037. 2 ஒல்கும்
14038. 2 ஒல்லா
14039. 2 ஒல்லாது
14040. 2 ஒல்லென்
14041. 2 ஒலித்தது
14042. 2 ஒலிபட
14043. 2 ஒலியில்
14044. 2 ஒலியின்
14045. 2 ஒவ்வாது
14046. 2 ஒழிக்க
14047. 2 ஒழிக்கல்-பாலதோ
14048. 2 ஒழிதர
14049. 2 ஒழிந்தவர்
14050. 2 ஒழிந்திலன்
14051. 2 ஒழிப்ப
14052. 2 ஒழிப்பது
14053. 2 ஒழியாமல்
14054. 2 ஒழியின்
14055. 2 ஒழிவுறாமல்
14056. 2 ஒழுக்க
14057. 2 ஒழுக்கமே
14058. 2 ஒழுக்கி
14059. 2 ஒழுகிட
14060. 2 ஒழுகின
14061. 2 ஒள்ளிது
14062. 2 ஒளிக்கின்ற
14063. 2 ஒளித்தவர்
14064. 2 ஒளித்தனன்
14065. 2 ஒளித்தார்
14066. 2 ஒளிதர
14067. 2 ஒளிபட
14068. 2 ஒளியான்
14069. 2 ஒளியும்
14070. 2 ஒளியோனை
14071. 2 ஒளிர்கின்றது
14072. 2 ஒற்கம்
14073. 2 ஒற்ற
14074. 2 ஒற்றி
14075. 2 ஒறுக்க
14076. 2 ஒன்பதினாயிர
14077. 2 ஒன்பதும்
14078. 2 ஒன்பதொடு
14079. 2 ஒன்றாகி
14080. 2 ஒன்றிட
14081. 2 ஒன்றின்-நின்று
14082. 2 ஒன்றின்-மேல்
14083. 2 ஒன்றினார்
14084. 2 ஒன்றுதான்
14085. 2 ஒன்றுமோ
14086. 2 ஒன்றுஒன்று
14087. 2 ஓ
14088. 2 ஓங்கல்தான்
14089. 2 ஓங்கலே
14090. 2 ஓங்கலை
14091. 2 ஓங்கவே
14092. 2 ஓங்கா
14093. 2 ஓங்கினார்
14094. 2 ஓசையே
14095. 2 ஓட்டு
14096. 2 ஓடம்
14097. 2 ஓடலால்
14098. 2 ஓடலோடும்
14099. 2 ஓடவே
14100. 2 ஓடினது
14101. 2 ஓடினை
14102. 2 ஓடு-மின்
14103. 2 ஓடுகின்ற
14104. 2 ஓடுகின்றன
14105. 2 ஓடுதல்
14106. 2 ஓடுவான்
14107. 2 ஓடைகள்
14108. 2 ஓதநீர்
14109. 2 ஓதாது
14110. 2 ஓதியார்
14111. 2 ஓதியே
14112. 2 ஓதியோடு
14113. 2 ஓதில்
14114. 2 ஓதினர்
14115. 2 ஓம்பினேன்
14116. 2 ஓம்புவான்
14117. 2 ஓமம்
14118. 2 ஓய்வுறு
14119. 2 ஓய்வுறும்
14120. 2 ஓயான்
14121. 2 ஓயினும்
14122. 2 ஓயுமால்
14123. 2 ஓர்-பால்
14124. 2 ஓர்கிலன்
14125. 2 ஓர்கிலேன்
14126. 2 ஓர்வு_இல்
14127. 2 ஓலம்
14128. 2 ஓவாது
14129. 2 ஓவின
14130. 2 -அதன்
14131. 2 -அதனால்
14132. 2 -அதால்
14133. 2 -அவனும்
14134. 2 -அவை
14135. 2 -எனினும்
14136. 2 -என்னில்
14137. 2 -என்னினும்
14138. 2 -கணே
14139. 2 -காலையின்
14140. 2 -காலையே
14141. 2 -கொள்ள
14142. 2 -செயற்கு
14143. 2 -செய்கின்றது
14144. 2 -செய்தால்
14145. 2 -செய்தாள்
14146. 2 -தம்மில்
14147. 2 -தம்முளும்
14148. 2 -தம்மொடும்
14149. 2 -தனக்கும்
14150. 2 -தனது
14151. 2 -தனால்
14152. 2 -தன்னுள்
14153. 2 -தன்னோடு
14154. 2 -நின்ற
14155. 2 -பாலரோ
14156. 2 -பாற்றே
14157. 2 -புடை
14158. 2 -போதே
14159. 2 -மன்
14160. 2 -மாடே
14161. 2 -மாட்டே
14162. 2 கக்கி
14163. 2 ககன
14164. 2 கங்க
14165. 2 கங்கபத்திரம்
14166. 2 கங்கள்
14167. 2 கங்குலே
14168. 2 கஞ்சமும்
14169. 2 கஞலும்
14170. 2 கட்செவி
14171. 2 கட்டவர்
14172. 2 கட்டினன்
14173. 2 கட்டினான்
14174. 2 கட்டுண்டாய்
14175. 2 கட்டும்
14176. 2 கட்டுரைத்து
14177. 2 கட்புலத்து
14178. 2 கடக்க_அரும்
14179. 2 கடத்தல்
14180. 2 கடத்தி
14181. 2 கடந்தன
14182. 2 கடந்தார்
14183. 2 கடந்தானை
14184. 2 கடந்துளார்
14185. 2 கடந்தேன்
14186. 2 கடப்பென்
14187. 2 கடல்-தலை
14188. 2 கடல்-நின்று
14189. 2 கடல்களோடு
14190. 2 கடலொடு
14191. 2 கடவது
14192. 2 கடவா
14193. 2 கடவாது
14194. 2 கடவினன்
14195. 2 கடவீர்
14196. 2 கடவுள்-தானும்
14197. 2 கடவுளர்க்கு
14198. 2 கடவுளை
14199. 2 கடவேனோ
14200. 2 கடா
14201. 2 கடாவ
14202. 2 கடாவிய
14203. 2 கடாவினன்
14204. 2 கடிகையின்
14205. 2 கடிதினில்
14206. 2 கடிந்தான்
14207. 2 கடிப்ப
14208. 2 கடியது
14209. 2 கடியவள்
14210. 2 கடியான்
14211. 2 கடியுமாறு
14212. 2 கடுக்கும்
14213. 2 கடுக்கை
14214. 2 கடுத்தவர்
14215. 2 கடுத்தான்
14216. 2 கடுப்பு
14217. 2 கடுமையும்
14218. 2 கடுமையை
14219. 2 கடுவை
14220. 2 கடை-தொறும்
14221. 2 கடைக்கு
14222. 2 கடையிட்டு
14223. 2 கடைவாய்
14224. 2 கண்_மலர்
14225. 2 கண்களே
14226. 2 கண்டத்தின்
14227. 2 கண்டமானபடி
14228. 2 கண்டனும்
14229. 2 கண்டாலும்
14230. 2 கண்டித்து
14231. 2 கண்டில
14232. 2 கண்டிலமால்
14233. 2 கண்டிலார்
14234. 2 கண்டிலீரோ
14235. 2 கண்ணது
14236. 2 கண்ணவள்
14237. 2 கண்ணள்
14238. 2 கண்ணனே
14239. 2 கண்ணா
14240. 2 கண்ணாய்
14241. 2 கண்ணாலே
14242. 2 கண்ணினாள்-தன்
14243. 2 கண்ணினாளை
14244. 2 கண்ணினுக்கு
14245. 2 கண்ணுள்
14246. 2 கண்ணுறா
14247. 2 கண்ணே
14248. 2 கண்ணையும்
14249. 2 கண்ணொடும்
14250. 2 கண்ணோ
14251. 2 கண்தலம்
14252. 2 கண்தான்
14253. 2 கண்பால்
14254. 2 கண்மையும்
14255. 2 கண்வழி
14256. 2 கணக்கின்
14257. 2 கணக்கு_அறு
14258. 2 கணக்கு_இலர்
14259. 2 கணகண
14260. 2 கணங்கு
14261. 2 கணத்தினில்
14262. 2 கணத்தினின்
14263. 2 கணத்தே
14264. 2 கணத்தொடும்
14265. 2 கணமும்
14266. 2 கணவற்கு
14267. 2 கணன்
14268. 2 கணனும்
14269. 2 கணனே
14270. 2 கணாரும்
14271. 2 கணி
14272. 2 கணிகையர்
14273. 2 கணிச்சியான்
14274. 2 கணித்த
14275. 2 கணிப்ப_அரும்
14276. 2 கணைதான்
14277. 2 கணையினால்
14278. 2 கணையொடும்
14279. 2 கணோடு
14280. 2 கதத்து
14281. 2 கதவினை
14282. 2 கதவும்
14283. 2 கதற
14284. 2 கதறின
14285. 2 கதிக்கு
14286. 2 கதியால்
14287. 2 கதிரவனும்
14288. 2 கதிரினை
14289. 2 கதிரொடு
14290. 2 கதுப்பு
14291. 2 கதுவு
14292. 2 கதுவுற்று
14293. 2 கந்தமாதனம்
14294. 2 கந்தமும்
14295. 2 கந்தர்ப்ப
14296. 2 கந்துகம்
14297. 2 கம்
14298. 2 கம்பம்
14299. 2 கம்பிக்கும்
14300. 2 கமலமே
14301. 2 கமழ்வன
14302. 2 கமுகு
14303. 2 கயங்கள்
14304. 2 கயங்களில்
14305. 2 கயல்கள்
14306. 2 கயலை
14307. 2 கயிலையில்
14308. 2 கயிலையின்
14309. 2 கயிற்றின்
14310. 2 கயிற்று
14311. 2 கயிறும்
14312. 2 கரங்களால்
14313. 2 கரங்களில்
14314. 2 கரடிக்கு
14315. 2 கரத்தினன்
14316. 2 கரத்தினும்
14317. 2 கரந்தனன்
14318. 2 கரந்திலர்
14319. 2 கரந்திலன்
14320. 2 கரப்ப
14321. 2 கரமே
14322. 2 கரனே
14323. 2 கரனை
14324. 2 கரா
14325. 2 கரிக்கும்
14326. 2 கரிகளின்
14327. 2 கரிந்த
14328. 2 கரியவள்
14329. 2 கரியன
14330. 2 கரியினை
14331. 2 கரியே
14332. 2 கருகி
14333. 2 கருகு
14334. 2 கருகும்
14335. 2 கருங்கல்
14336. 2 கருணனை
14337. 2 கருணை-தன்னால்
14338. 2 கருத்தன்
14339. 2 கருத்தில்
14340. 2 கருத்தினால்
14341. 2 கருதா
14342. 2 கருதாது
14343. 2 கருதியோ
14344. 2 கருதிற்று
14345. 2 கருதின்
14346. 2 கருதினால்
14347. 2 கருதுதல்
14348. 2 கருதுவது
14349. 2 கரும்பினும்
14350. 2 கரும்பையும்
14351. 2 கரும்பொடு
14352. 2 கரும
14353. 2 கருவும்
14354. 2 கரைந்து
14355. 2 கல்லா
14356. 2 கல்லிய
14357. 2 கல்லில்
14358. 2 கல்லினால்
14359. 2 கல்லுவென்
14360. 2 கல்லென
14361. 2 கல்லொடு
14362. 2 கலக்கு
14363. 2 கலக்குவென்
14364. 2 கலங்கலா
14365. 2 கலங்கலீர்
14366. 2 கலங்கிய
14367. 2 கலங்கிற்று
14368. 2 கலங்கு
14369. 2 கலசங்கள்
14370. 2 கலப்பை
14371. 2 கலப்பைகள்
14372. 2 கலமும்
14373. 2 கலமே
14374. 2 கலவியின்
14375. 2 கலவைகள்
14376. 2 கலன்கள்
14377. 2 கலனே
14378. 2 கலுழ்கின்றார்
14379. 2 கலுழ்ந்தான்
14380. 2 கலுழன்-மேல்
14381. 2 கலையின்
14382. 2 கலையே
14383. 2 கலையோர்
14384. 2 கவ்வா
14385. 2 கவ்வின
14386. 2 கவ்வையர்
14387. 2 கவ்வையின்
14388. 2 கவசத்தர்
14389. 2 கவசத்தன்
14390. 2 கவடு
14391. 2 கவந்தத்தின்
14392. 2 கவந்தனும்
14393. 2 கவர்வுறும்
14394. 2 கவரும்
14395. 2 கவள
14396. 2 கவான்
14397. 2 கவி_குலத்து
14398. 2 கவி_குலமும்
14399. 2 கவின
14400. 2 கவுசலை
14401. 2 கழங்கு
14402. 2 கழலர்
14403. 2 கழலார்
14404. 2 கழலால்
14405. 2 கழலோய்
14406. 2 கழற்றி
14407. 2 கழறல்
14408. 2 கழறா
14409. 2 கழறுவாய்
14410. 2 கழித்தி
14411. 2 கழிந்தன
14412. 2 கழிப்ப
14413. 2 கழியும்
14414. 2 கழுகினுக்கு
14415. 2 கழுகு
14416. 2 கழுத்த
14417. 2 கழுத்தினை
14418. 2 கழுத்தொடு
14419. 2 கழுதின்
14420. 2 கழுதுகள்
14421. 2 கழுந்து
14422. 2 கழுவினன்
14423. 2 கள்வனே
14424. 2 கள்வனேன்
14425. 2 கள்வனை
14426. 2 கள்ளரின்
14427. 2 கள்ளினால்
14428. 2 கள்ளை
14429. 2 களத்தில்
14430. 2 களத்தே
14431. 2 களப
14432. 2 களவை
14433. 2 களன்
14434. 2 களிக்கின்ற
14435. 2 களிக்கின்றார்
14436. 2 களித்தான்
14437. 2 களிப்பன
14438. 2 களிப்பால்
14439. 2 களிப்பினர்
14440. 2 களிப்புற
14441. 2 களிப்புறு
14442. 2 களியன
14443. 2 களியாட்டம்
14444. 2 களியோடு
14445. 2 களிற்றின்-மேல்
14446. 2 களிற்றினை
14447. 2 களிற்றொடு
14448. 2 களிற்றொடும்
14449. 2 களைந்து
14450. 2 களைவென்
14451. 2 கற்கும்
14452. 2 கற்ப
14453. 2 கற்பங்கள்
14454. 2 கற்பினார்
14455. 2 கற்பினாளை
14456. 2 கற்பினில்
14457. 2 கற்பினை
14458. 2 கற்புடையாள்
14459. 2 கற்றது
14460. 2 கற்றைகள்
14461. 2 கறங்குபு
14462. 2 கறிக்கும்
14463. 2 கறுத்தது
14464. 2 கறுத்தாய்
14465. 2 கன்றொடு
14466. 2 கன்ன
14467. 2 கனகனும்
14468. 2 கனம்_குழை
14469. 2 கனல்கின்ற
14470. 2 கனல
14471. 2 கனலிடை
14472. 2 கனலே
14473. 2 கனலொடும்
14474. 2 கனவும்
14475. 2 கனற்ற
14476. 2 கனன்றது
14477. 2 கனிகள்
14478. 2 கனிகளும்
14479. 2 காக்கல்
14480. 2 காக்கவும்
14481. 2 காக்குதி
14482. 2 காக்கை
14483. 2 காக்கையின்
14484. 2 காசிபன்
14485. 2 காசின்
14486. 2 காசினால்
14487. 2 காசை
14488. 2 காட்சிக்கு
14489. 2 காட்சியது
14490. 2 காட்சியன்
14491. 2 காட்டவும்
14492. 2 காட்டவே
14493. 2 காட்டாய்
14494. 2 காட்டிட
14495. 2 காட்டிடை
14496. 2 காட்டின்
14497. 2 காட்டின
14498. 2 காட்டினார்க்கும்
14499. 2 காட்டினும்
14500. 2 காட்டுதல்
14501. 2 காட்டுதிரோ
14502. 2 காட்டுவாய்
14503. 2 காட்டுவார்
14504. 2 காட்டை
14505. 2 காண்-தொறும்
14506. 2 காண்கிலாதான்
14507. 2 காண்டலுக்கு
14508. 2 காண்டியோ
14509. 2 காண்டுமோ
14510. 2 காண்தகும்
14511. 2 காண்பர்
14512. 2 காண்பவர்
14513. 2 காண்பாய்
14514. 2 காண்பெனோ
14515. 2 காண்போர்
14516. 2 காணலுற்ற
14517. 2 காணவோ
14518. 2 காணாயோ
14519. 2 காணி
14520. 2 காணுதல்
14521. 2 காணுதியோ
14522. 2 காணுமாறு
14523. 2 காத்ததோ
14524. 2 காத்தவர்
14525. 2 காத்தவன்
14526. 2 காத்தனன்
14527. 2 காத்தேன்
14528. 2 காதங்கள்
14529. 2 காதல்-அது
14530. 2 காதலனை
14531. 2 காதலாள்
14532. 2 காதலித்த
14533. 2 காதலித்து
14534. 2 காதலோடு
14535. 2 காதி
14536. 2 காதை
14537. 2 காந்தத்தின்
14538. 2 காந்தர்ப்பம்
14539. 2 காந்தலால்
14540. 2 காந்திய
14541. 2 காந்துகின்றது
14542. 2 காந்துவாள்
14543. 2 காந்துவான்
14544. 2 காந்துறு
14545. 2 காப்பதற்கு
14546. 2 காப்பவர்
14547. 2 காப்பன்
14548. 2 காப்பான்
14549. 2 காப்பின்
14550. 2 காப்பு_அரு
14551. 2 காப்பும்
14552. 2 காப்பேன்
14553. 2 காமத்தே
14554. 2 காமவேள்
14555. 2 காய்ச்சிய
14556. 2 காய்த்து
14557. 2 காய்ந்தது
14558. 2 காய்ப்புண்ட
14559. 2 காய
14560. 2 காயத்தால்
14561. 2 காயத்தின்
14562. 2 காயா
14563. 2 காயின்
14564. 2 கார்த்தவீரியன்
14565. 2 காரணத்தால்
14566. 2 காரணத்தை
14567. 2 காரணன்
14568. 2 காரி
14569. 2 காரிடை
14570. 2 காரியத்தின்
14571. 2 காரியத்தை
14572. 2 காரினை
14573. 2 காரே
14574. 2 காரை
14575. 2 காரொடும்
14576. 2 கால்-கொடு
14577. 2 காலகேயர்
14578. 2 காலத்தில்
14579. 2 காலவன்
14580. 2 காலனின்
14581. 2 காலாள்
14582. 2 காலிடை
14583. 2 காலினில்
14584. 2 காலினின்
14585. 2 காலினே
14586. 2 காவா
14587. 2 காவினை
14588. 2 காளிமை
14589. 2 காளியை
14590. 2 காளைதான்
14591. 2 காற்றிடை
14592. 2 காற்றுக்கு
14593. 2 கானக
14594. 2 கானே
14595. 2 கிட்கிந்தை
14596. 2 கிட்ட
14597. 2 கிட்டியது
14598. 2 கிட்டின
14599. 2 கிடக்கை
14600. 2 கிடங்கும்
14601. 2 கிடத்தி
14602. 2 கிடத்துவென்
14603. 2 கிடந்து-என
14604. 2 கிடப்பது
14605. 2 கிடைக்க
14606. 2 கிடைத்தனர்
14607. 2 கிடைத்தான்
14608. 2 கிடைத்து
14609. 2 கிடையும்
14610. 2 கிரி-மேல்
14611. 2 கிழத்தியோடும்
14612. 2 கிழமை
14613. 2 கிழவரும்
14614. 2 கிழவரை
14615. 2 கிழவனோ
14616. 2 கிழித்தது
14617. 2 கிழித்திட
14618. 2 கிழிதர
14619. 2 கிழிந்த
14620. 2 கிழிந்தது
14621. 2 கிழிந்திலது
14622. 2 கிழிந்து
14623. 2 கிழிப்புற
14624. 2 கிள்ளையும்
14625. 2 கிள்ளையொடு
14626. 2 கிளத்திய
14627. 2 கிளத்துவீர்
14628. 2 கிளப்பது
14629. 2 கிளர்ந்தார்
14630. 2 கிளர்ந்தான்
14631. 2 கிளரும்
14632. 2 கிளவிகள்
14633. 2 கிளி_அனாளை
14634. 2 கிளிகள்
14635. 2 கிளியும்
14636. 2 கிளைஞர்
14637. 2 கிளைஞரும்
14638. 2 கிளைஞரை
14639. 2 கிளையையும்
14640. 2 கிளையோடும்
14641. 2 கீண்டதாம்
14642. 2 கீண்டான்
14643. 2 கீத
14644. 2 கீழ்ப்பட
14645. 2 குகை
14646. 2 குஞ்சர
14647. 2 குஞ்சரக்கன்னம்
14648. 2 குஞ்சியால்
14649. 2 குஞ்சியான்
14650. 2 குஞ்சியும்
14651. 2 குட்டம்
14652. 2 குட்டிமம்
14653. 2 குடக
14654. 2 குடர்கள்
14655. 2 குடரொடு
14656. 2 குடித்தது
14657. 2 குடித்தலின்
14658. 2 குடித்தான்
14659. 2 குடிப்பென்
14660. 2 குடிமை
14661. 2 குடைபவர்
14662. 2 குடையும்-தோறும்
14663. 2 குண்டம்
14664. 2 குண்டலங்களும்
14665. 2 குணத்தால்
14666. 2 குணத்தான்
14667. 2 குணத்தோய்
14668. 2 குணிக்கும்
14669. 2 குத்தலும்
14670. 2 குத்தினான்
14671. 2 குத்துதி
14672. 2 குதலையர்
14673. 2 குதிக்கின்ற
14674. 2 குதித்த
14675. 2 குதித்தன
14676. 2 குதித்தனர்
14677. 2 குதிப்பன
14678. 2 குதிப்பென்
14679. 2 குதிரையும்
14680. 2 குதிரையே
14681. 2 குந்தமும்
14682. 2 கும்பகருணன்
14683. 2 கும்பகன்னனோடு
14684. 2 கும்பத்து
14685. 2 கும்பம்
14686. 2 கும்பனும்
14687. 2 கும்பிட்டு
14688. 2 கும்பிடா
14689. 2 குமிழ்
14690. 2 குமுதனும்
14691. 2 குமுற
14692. 2 குமுறும்
14693. 2 குய
14694. 2 குயிற்றியது
14695. 2 குயின்றன
14696. 2 குரக்கின்
14697. 2 குரக்கு_இன
14698. 2 குரகதம்
14699. 2 குரங்காய்
14700. 2 குரங்கினது
14701. 2 குரங்கு_இனம்
14702. 2 குரங்குகள்
14703. 2 குரங்கையும்
14704. 2 குரம்பு
14705. 2 குரவரை
14706. 2 குரவை
14707. 2 குரா
14708. 2 குரிசிலே
14709. 2 குருக்கள்
14710. 2 குருசில்
14711. 2 குருதிய
14712. 2 குருதியின்கண்ணன்
14713. 2 குருதியொடு
14714. 2 குருவி
14715. 2 குருவின்
14716. 2 குருவை
14717. 2 குருளை
14718. 2 குருளையும்
14719. 2 குரைத்த
14720. 2 குலங்களொடு
14721. 2 குலத்த
14722. 2 குலத்தினோடும்
14723. 2 குலத்துள்
14724. 2 குலத்தோடு
14725. 2 குலத்தோடும்
14726. 2 குலத்தோர்
14727. 2 குலத்தோர்க்கு
14728. 2 குலமணி
14729. 2 குலிக
14730. 2 குலிந்தமும்
14731. 2 குலுங்கும்
14732. 2 குலைகின்ற
14733. 2 குலைகின்றது
14734. 2 குலைகின்றார்
14735. 2 குலைந்த
14736. 2 குலையா
14737. 2 குலையும்
14738. 2 குலைவ
14739. 2 குவட்டை
14740. 2 குவலயம்
14741. 2 குவால்
14742. 2 குவித்த
14743. 2 குவிப்ப
14744. 2 குவிவ
14745. 2 குவைகள்
14746. 2 குழல்கள்
14747. 2 குழலாரும்
14748. 2 குழலாளை
14749. 2 குழலி
14750. 2 குழலினாரை
14751. 2 குழறிட
14752. 2 குழன்ற
14753. 2 குழன்று
14754. 2 குழிகளை
14755. 2 குழியில்
14756. 2 குழீஇ
14757. 2 குழுவாய்
14758. 2 குழுவால்
14759. 2 குழுவின
14760. 2 குழுவையும்
14761. 2 குழுவொடு
14762. 2 குழைத்து
14763. 2 குழைந்தார்
14764. 2 குழைபட
14765. 2 குழையுறு
14766. 2 குழையொடும்
14767. 2 குழைவாய்
14768. 2 குள
14769. 2 குளங்கள்
14770. 2 குளனும்
14771. 2 குளிக்கும்
14772. 2 குளித்தார்
14773. 2 குளித்து
14774. 2 குளிப்பது
14775. 2 குளிர்ந்து
14776. 2 குளிர்ப்பொடு
14777. 2 குற்றமே
14778. 2 குறங்கிடை
14779. 2 குறங்கினுக்கு
14780. 2 குறங்கு
14781. 2 குறங்கை
14782. 2 குறளும்
14783. 2 குறிக்கும்
14784. 2 குறிகள்
14785. 2 குறிகளும்
14786. 2 குறித்தனவே
14787. 2 குறிப்பது
14788. 2 குறிப்பினால்
14789. 2 குறியின்
14790. 2 குறு_நகை
14791. 2 குறுகலும்
14792. 2 குறுகா
14793. 2 குறுகின
14794. 2 குறுகினன்
14795. 2 குறுகினான்
14796. 2 குறுகினேன்
14797. 2 குறைத்தலை
14798. 2 குறைத்தனனால்
14799. 2 குறைந்திலன்
14800. 2 குறையா
14801. 2 குறைவு_இல்
14802. 2 குன்றவர்
14803. 2 குன்றால்
14804. 2 குன்று-கொடு
14805. 2 குன்று_இனம்
14806. 2 குன்றேன்
14807. 2 குன்றோடு
14808. 2 குனிக்க
14809. 2 குனித்தது
14810. 2 கூ
14811. 2 கூசார்
14812. 2 கூசினன்
14813. 2 கூட்ட
14814. 2 கூட்டினன்
14815. 2 கூட்டும்
14816. 2 கூடங்கள்
14817. 2 கூடத்தின்
14818. 2 கூடல்
14819. 2 கூடிற்றே
14820. 2 கூந்தலர்
14821. 2 கூந்தலார்
14822. 2 கூந்தலாளை
14823. 2 கூந்தலில்
14824. 2 கூந்தலே
14825. 2 கூப்பினாள்
14826. 2 கூம்பு
14827. 2 கூயது
14828. 2 கூர்ந்து
14829. 2 கூலத்து
14830. 2 கூலமே
14831. 2 கூவ
14832. 2 கூழ்
14833. 2 கூற்றாய்
14834. 2 கூற்றின்-வாய்
14835. 2 கூற்றினார்
14836. 2 கூற்றினாரும்
14837. 2 கூற்றினால்
14838. 2 கூற்றினுக்கு
14839. 2 கூற்றுக்கும்
14840. 2 கூற்றுவனை
14841. 2 கூறலாம்
14842. 2 கூறலாமோ
14843. 2 கூறவே
14844. 2 கூறா
14845. 2 கூறான்
14846. 2 கூறிட்டு
14847. 2 கூறிட
14848. 2 கூறிடின்
14849. 2 கூறினள்
14850. 2 கூறினன்
14851. 2 கூறுவாய்
14852. 2 கூறுவென்
14853. 2 கூறுற
14854. 2 கூறை
14855. 2 கூனியை
14856. 2 கூனும்
14857. 2 கெட்ட
14858. 2 கெட்டனர்
14859. 2 கெடாது
14860. 2 கெடுக்கும்
14861. 2 கெடுத்தனை
14862. 2 கெடுதல்
14863. 2 கெடுவாய்
14864. 2 கெழீஇய
14865. 2 கெழுமி
14866. 2 கெழுவு
14867. 2 கேட்கிலை
14868. 2 கேட்டனென்
14869. 2 கேட்டாய்
14870. 2 கேட்டாள்
14871. 2 கேட்டிலேன்
14872. 2 கேட்டிலை
14873. 2 கேடும்
14874. 2 கேண்மையின்
14875. 2 கேண்மோ
14876. 2 கேழல்
14877. 2 கேள்வனை
14878. 2 கேள்வியாய்
14879. 2 கேள்வியால்
14880. 2 கேளொடு
14881. 2 கை_மலை
14882. 2 கைக்கொண்டான்
14883. 2 கைகயர்
14884. 2 கைகயன்
14885. 2 கைகளே
14886. 2 கைத்தலத்தின்
14887. 2 கைத்தலை
14888. 2 கைத்தலையில்
14889. 2 கைத்துணை
14890. 2 கைதவ
14891. 2 கைதொழும்
14892. 2 கையறவு
14893. 2 கையார்
14894. 2 கையினள்
14895. 2 கையினாள்
14896. 2 கையெடுத்து
14897. 2 கையே
14898. 2 கைலை
14899. 2 கொட்டிய
14900. 2 கொட்டினர்
14901. 2 கொட்டினார்
14902. 2 கொட்டும்
14903. 2 கொட்டுமால்
14904. 2 கொட்பது
14905. 2 கொட்பு
14906. 2 கொட்பும்
14907. 2 கொடிகளும்
14908. 2 கொடிஞ்சொடு
14909. 2 கொடிது
14910. 2 கொடியர்
14911. 2 கொடியவர்
14912. 2 கொடியால்
14913. 2 கொடியின்-மேல்
14914. 2 கொடியீர்
14915. 2 கொடியே
14916. 2 கொடியோர்
14917. 2 கொடியோரை
14918. 2 கொடியோனும்
14919. 2 கொடுத்தன
14920. 2 கொடுத்தாய்
14921. 2 கொடுத்தார்
14922. 2 கொடுத்தி
14923. 2 கொடுத்தும்
14924. 2 கொடுத்தேன்
14925. 2 கொடுப்பது
14926. 2 கொடுப்பன
14927. 2 கொடுப்பென்
14928. 2 கொடுமைக்கு
14929. 2 கொண்-மின்
14930. 2 கொண்டதால்
14931. 2 கொண்டதே
14932. 2 கொண்டலை
14933. 2 கொண்டனன்-கொலாம்
14934. 2 கொண்டனென்
14935. 2 கொண்டனைய
14936. 2 கொண்டிலன்
14937. 2 கொண்டிலென்
14938. 2 கொண்டுபோய்
14939. 2 கொணர்கின்றேன்
14940. 2 கொணர்தல்
14941. 2 கொணர்ந்தனர்
14942. 2 கொணர்வாரும்
14943. 2 கொதி
14944. 2 கொம்பர்கள்
14945. 2 கொம்பில்
14946. 2 கொம்பு_அனாள்
14947. 2 கொம்பை
14948. 2 கொம்பொடு
14949. 2 கொய்த
14950. 2 கொய்தனன்
14951. 2 கொய்ய
14952. 2 கொய்யும்
14953. 2 கொல்லலை
14954. 2 கொல்லவும்
14955. 2 கொல்லாத
14956. 2 கொல்லாம்
14957. 2 கொல்லு-மின்
14958. 2 கொல்லுகை
14959. 2 கொல்லேன்
14960. 2 கொல்வர்
14961. 2 கொல்விக்க
14962. 2 கொல்வித்தான்
14963. 2 கொல்வித்து
14964. 2 கொலையுண்டு
14965. 2 கொழிக்கும்
14966. 2 கொழித்த
14967. 2 கொழுகொம்பு
14968. 2 கொழுந்துகள்
14969. 2 கொழுந்தை
14970. 2 கொழுநரும்
14971. 2 கொள்கைத்து
14972. 2 கொள்கையை
14973. 2 கொள்வேன்
14974. 2 கொள்ளாதே
14975. 2 கொள்ளுமோ
14976. 2 கொள்ளேன்
14977. 2 கொள்ளையில்
14978. 2 கொளல்
14979. 2 கொளலால்
14980. 2 கொளாய்
14981. 2 கொளீஇ
14982. 2 கொற்றவற்கு
14983. 2 கொற்றவனும்
14984. 2 கொற்றவனை
14985. 2 கொன்றவர்
14986. 2 கொன்றன
14987. 2 கொன்றனனோ
14988. 2 கொன்றார்க்கு
14989. 2 கொன்றால்
14990. 2 கொன்றுளோன்
14991. 2 கொன்றேன்
14992. 2 கொன்னே
14993. 2 கோ_முடி
14994. 2 கோட்ட
14995. 2 கோட்டால்
14996. 2 கோட்டியின்
14997. 2 கோட்டின்
14998. 2 கோட்டினான்
14999. 2 கோட்டும்
15000. 2 கோடலுக்கு
15001. 2 கோடியன்
15002. 2 கோடியேல்
15003. 2 கோடியோ
15004. 2 கோடியோடு
15005. 2 கோடுகள்
15006. 2 கோணுதற்கு
15007. 2 கோதாவரியினை
15008. 2 கோது_அற
15009. 2 கோது_அறு
15010. 2 கோது_இலான்
15011. 2 கோதும்
15012. 2 கோதைகள்
15013. 2 கோதையின்
15014. 2 கோதையோடு
15015. 2 கோபத்தால்
15016. 2 கோபத்து
15017. 2 கோயிலும்
15018. 2 கோரையின்
15019. 2 கோலங்கள்
15020. 2 கோலத்தான்-தனை
15021. 2 கோலமும்
15022. 2 கோலிய
15023. 2 கோலை
15024. 2 கோலொடு
15025. 2 கோவம்
15026. 2 கோவில்
15027. 2 கோவினை
15028. 2 கோழி
15029. 2 கோள
15030. 2 கோளுற்று
15031. 2 கோளுற
15032. 2 கோளுறும்
15033. 2 கோளொடு
15034. 2 கோளோடு
15035. 2 கோறும்
15036. 2 சக்கரத்தவன்
15037. 2 சகர
15038. 2 சங்கத்து
15039. 2 சங்கரற்கும்
15040. 2 சங்கன்
15041. 2 சங்கனும்
15042. 2 சங்கை_இல்
15043. 2 சட
15044. 2 சடில
15045. 2 சடையான்
15046. 2 சடையோன்
15047. 2 சண்டமாருதம்
15048. 2 சத்து
15049. 2 சத்துருக்கன்
15050. 2 சதகோடி
15051. 2 சதி
15052. 2 சதுரம்
15053. 2 சந்தியும்
15054. 2 சந்திரர்
15055. 2 சந்திரற்கு
15056. 2 சம்பாதி
15057. 2 சமயங்கள்
15058. 2 சமரம்
15059. 2 சமை
15060. 2 சமைத்தான்
15061. 2 சமைத்து
15062. 2 சமைந்து
15063. 2 சமைந்தேன்
15064. 2 சமைவு
15065. 2 சய
15066. 2 சயம்
15067. 2 சரங்களால்
15068. 2 சரங்களும்
15069. 2 சரங்களே
15070. 2 சரத்து
15071. 2 சரத்தொடு
15072. 2 சரபன்
15073. 2 சரமே
15074. 2 சரிக்கும்
15075. 2 சரிந்தது
15076. 2 சரிய
15077. 2 சலஞ்சலம்
15078. 2 சலத்தின்
15079. 2 சலத்து
15080. 2 சலிப்ப
15081. 2 சலிப்பு
15082. 2 சலியாத
15083. 2 சவம்
15084. 2 சவரியை
15085. 2 சழக்கு
15086. 2 சள
15087. 2 சனகனை
15088. 2 சனகி-மேல்
15089. 2 சாகர
15090. 2 சாகா
15091. 2 சாகை
15092. 2 சாத்திய
15093. 2 சாத்தினான்
15094. 2 சாதியால்
15095. 2 சாதியின்
15096. 2 சாது
15097. 2 சாதுகை
15098. 2 சாந்தம்
15099. 2 சாந்தின்
15100. 2 சாந்தொடு
15101. 2 சாம்
15102. 2 சாம்ப
15103. 2 சாம்பர்
15104. 2 சாம்பராய்
15105. 2 சாம்பனும்
15106. 2 சாம்பி
15107. 2 சாய்த்த
15108. 2 சாய்தலும்
15109. 2 சாய்ந்தன
15110. 2 சாயா
15111. 2 சார்கில
15112. 2 சார்த்தி
15113. 2 சார்த்திய
15114. 2 சார்தரும்
15115. 2 சார்ந்தனர்
15116. 2 சார்பு
15117. 2 சார்வான்
15118. 2 சாரா
15119. 2 சாருதி
15120. 2 சால்பு
15121. 2 சாலகமும்
15122. 2 சாலிகை
15123. 2 சாலியின்
15124. 2 சாலியே
15125. 2 சாலுமே
15126. 2 சாலுமோ
15127. 2 சாலை-நின்றும்
15128. 2 சாலையின்
15129. 2 சாவம்
15130. 2 சாற்றலும்
15131. 2 சாற்று-மின்
15132. 2 சாறும்
15133. 2 சான்றவன்
15134. 2 சான்றன
15135. 2 சிகரத்து
15136. 2 சிகையினால்
15137. 2 சிங்கத்தின்
15138. 2 சித்தரும்
15139. 2 சிதர்ந்து
15140. 2 சிதறிய
15141. 2 சிதறினன்
15142. 2 சிதறினனால்
15143. 2 சிதறும்
15144. 2 சிதைக்க
15145. 2 சிதைத்தலும்
15146. 2 சிதைத்து
15147. 2 சிதைப்ப
15148. 2 சிதையும்
15149. 2 சிதைவது
15150. 2 சிதைவு_இல்
15151. 2 சிந்தலால்
15152. 2 சிந்தலின்
15153. 2 சிந்தித்து
15154. 2 சிந்தினபடி
15155. 2 சிந்தினார்
15156. 2 சிந்துமால்
15157. 2 சிந்தையாய்
15158. 2 சிந்தையினான்
15159. 2 சிந்தையே
15160. 2 சிந்தையோடு
15161. 2 சிரங்களும்
15162. 2 சிரத்தினில்
15163. 2 சிரத்தொடும்
15164. 2 சிரதலம்
15165. 2 சிரன்
15166. 2 சிரித்த
15167. 2 சிரித்து
15168. 2 சிரிப்பரால்
15169. 2 சிரிப்பு
15170. 2 சிருங்க
15171. 2 சில்லரி
15172. 2 சிலதர்
15173. 2 சிலம்பொடு
15174. 2 சிலம்பொடும்
15175. 2 சிலிர்த்து
15176. 2 சிலைகள்
15177. 2 சிலையினர்
15178. 2 சிலையினால்
15179. 2 சிவணும்
15180. 2 சிவந்தது
15181. 2 சிவிகை-தன்
15182. 2 சிவிகையில்
15183. 2 சிவிகையின்
15184. 2 சிற்றியல்
15185. 2 சிறந்தாயது
15186. 2 சிறந்தேன்
15187. 2 சிறப்பின்
15188. 2 சிறப்பும்
15189. 2 சிறிதே
15190. 2 சிறியர்
15191. 2 சிறியவர்
15192. 2 சிறியன
15193. 2 சிறியை
15194. 2 சிறுகு
15195. 2 சிறுமையின்
15196. 2 சிறுவ
15197. 2 சிறுவனும்
15198. 2 சிறுவனே
15199. 2 சிறைகள்
15200. 2 சிறைய
15201. 2 சிறையன
15202. 2 சிறையினால்
15203. 2 சிறையும்
15204. 2 சின்னபின்னம்
15205. 2 சினத்தன
15206. 2 சினத்தினால்
15207. 2 சினத்தொடு
15208. 2 சினவி
15209. 2 சீ
15210. 2 சீதள
15211. 2 சீதை-பால்
15212. 2 சீதைக்கு
15213. 2 சீதையாம்
15214. 2 சீர்மைத்து
15215. 2 சீரம்
15216. 2 சீரியர்
15217. 2 சீரியோன்
15218. 2 சீரையின்
15219. 2 சீரையும்
15220. 2 சீற்றத்தின்
15221. 2 சீற்றத்தை
15222. 2 சீறினால்
15223. 2 சீறுகின்ற
15224. 2 சீறுவாள்
15225. 2 சுகம்
15226. 2 சுசேடணன்
15227. 2 சுட்டதால்
15228. 2 சுட்டாய்
15229. 2 சுடரவன்
15230. 2 சுடரோனின்
15231. 2 சுடல்
15232. 2 சுடாது
15233. 2 சுடுதியால்
15234. 2 சுடுமோ
15235. 2 சுடேணன்
15236. 2 சுண்ண
15237. 2 சுபாரிசன்
15238. 2 சுமக்கின்ற
15239. 2 சுமந்தன
15240. 2 சுமந்திரனை
15241. 2 சுரர்க்கு
15242. 2 சுரர்களோடு
15243. 2 சுரிக்க
15244. 2 சுரிகையால்
15245. 2 சுரிகையின்
15246. 2 சுருக்கு
15247. 2 சுருங்கி
15248. 2 சுவட்டை
15249. 2 சுவட்டொடு
15250. 2 சுவடும்
15251. 2 சுவர்கள்
15252. 2 சுவரும்
15253. 2 சுழற்றிய
15254. 2 சுழற்றினான்
15255. 2 சுழன்ற
15256. 2 சுழன்றன
15257. 2 சுழிகள்-தோறும்
15258. 2 சுளித்து
15259. 2 சுளியும்
15260. 2 சுளை
15261. 2 சுற்றினான்
15262. 2 சுனையும்
15263. 2 சூட்டல்
15264. 2 சூட்டு
15265. 2 சூடிகை
15266. 2 சூடினர்
15267. 2 சூடினார்
15268. 2 சூடு-மின்
15269. 2 சூடுகின்றான்
15270. 2 சூடுதல்
15271. 2 சூடை
15272. 2 சூத்திரம்
15273. 2 சூர்_அர_மகளிர்
15274. 2 சூர்ப்பணகை
15275. 2 சூரர்
15276. 2 சூலத்தால்
15277. 2 சூலத்தை
15278. 2 சூலி-தன்
15279. 2 சூழ்ச்சியர்
15280. 2 சூழ்ச்சியார்
15281. 2 சூழ்ச்சியும்
15282. 2 சூழ்ந்தன
15283. 2 சூழ்ந்தாள்
15284. 2 சூழ்ந்தான்
15285. 2 சூழ்வரும்
15286. 2 சூழலில்
15287. 2 சூழவே
15288. 2 சூழினும்
15289. 2 சூளிகை
15290. 2 சூளுறவு
15291. 2 சூன்று
15292. 2 செக்கரும்
15293. 2 செக்கரை
15294. 2 செங்கணானை
15295. 2 செங்கதிர்
15296. 2 செங்கமல
15297. 2 செங்கிடை
15298. 2 செண்டு
15299. 2 செந்நீர்
15300. 2 செந்நெலும்
15301. 2 செப்பம்
15302. 2 செப்பல்
15303. 2 செப்பலுற்றான்
15304. 2 செப்புதி
15305. 2 செம்_கதிர்_செல்வன்
15306. 2 செம்பின்
15307. 2 செம்பொனின்
15308. 2 செம்மணி
15309. 2 செம்மலும்
15310. 2 செம்மையால்
15311. 2 செம்மையில்
15312. 2 செம்மையும்
15313. 2 செய்கலார்
15314. 2 செய்கிலை
15315. 2 செய்கின்ற
15316. 2 செய்கின்றார்
15317. 2 செய்கின்றார்கள்
15318. 2 செய்குதல்
15319. 2 செய்கையது
15320. 2 செய்கையாய்
15321. 2 செய்கையாள்
15322. 2 செய்ததோ
15323. 2 செய்தவா
15324. 2 செய்தார்கள்
15325. 2 செய்தாரே
15326. 2 செய்தியால்
15327. 2 செய்தியோ
15328. 2 செய்திர்
15329. 2 செய்தோம்
15330. 2 செய்தோன்
15331. 2 செய்பவர்
15332. 2 செய்ம்
15333. 2 செய்யத்தக்க
15334. 2 செய்யலாமோ
15335. 2 செய்யவள்
15336. 2 செய்யாய்
15337. 2 செய்யாள்
15338. 2 செய்யில்
15339. 2 செய்யினும்
15340. 2 செய்வகை
15341. 2 செய்வதும்
15342. 2 செய்வரோ
15343. 2 செய்வேம்
15344. 2 செயகிற்றி
15345. 2 செயல்-பால
15346. 2 செயல்-பாற்று
15347. 2 செயலின்
15348. 2 செயிர்த்து
15349. 2 செருக்கினர்
15350. 2 செருக்கினால்
15351. 2 செருப்பு
15352. 2 செருவினில்
15353. 2 செல்கின்ற
15354. 2 செல்பவர்
15355. 2 செல்லல்
15356. 2 செல்லவே
15357. 2 செல்லிய
15358. 2 செல்லுமே
15359. 2 செல்லேன்
15360. 2 செல்வத்தை
15361. 2 செல்வதும்
15362. 2 செல்வியும்
15363. 2 செல்வியே
15364. 2 செல்வென்
15365. 2 செல்வேன்
15366. 2 செலவிட்டான்
15367. 2 செலவின
15368. 2 செலற்கு
15369. 2 செவ்வியள்
15370. 2 செவ்வியன்
15371. 2 செவ்வியாள்
15372. 2 செவ்வியான்
15373. 2 செவ்வியின்
15374. 2 செவ்வையின்
15375. 2 செவி-வயின்
15376. 2 செவிக்கு
15377. 2 செவிகளால்
15378. 2 செவிகளின்
15379. 2 செவிடை
15380. 2 செவித்தலம்
15381. 2 செவியினூடும்
15382. 2 செவியொடு
15383. 2 செவிலி
15384. 2 செற்றதும்
15385. 2 செற்றம்
15386. 2 செற்றவர்
15387. 2 செற்றும்
15388. 2 செறிந்தவால்
15389. 2 செறிவ
15390. 2 செறுத்த
15391. 2 செறுத்தான்
15392. 2 சென்றன-போல்
15393. 2 சென்றாள்
15394. 2 சென்றிலர்
15395. 2 சென்றுழி
15396. 2 சென்றே
15397. 2 சென்னியின்
15398. 2 சே_இழை
15399. 2 சேக்கையை
15400. 2 சேடி
15401. 2 சேதகம்
15402. 2 சேதுவின்
15403. 2 சேய
15404. 2 சேயினை
15405. 2 சேயை
15406. 2 சேயோன்
15407. 2 சேர்த்த
15408. 2 சேர்த்தான்
15409. 2 சேர்த்து
15410. 2 சேர்தலால்
15411. 2 சேர்தலோடும்
15412. 2 சேர்ந்ததால்
15413. 2 சேர்ந்தனன்
15414. 2 சேர்வது
15415. 2 சேர்வன
15416. 2 சேர்வான்
15417. 2 சேர்வுற
15418. 2 சேரல்
15419. 2 சேரா
15420. 2 சேரினும்
15421. 2 சேருதி
15422. 2 சேருதும்
15423. 2 சேரை
15424. 2 சேவக
15425. 2 சேவகற்கு
15426. 2 சேவகனார்
15427. 2 சேவகனும்
15428. 2 சேவகனே
15429. 2 சேவல்
15430. 2 சேவிக்க
15431. 2 சேற்ற
15432. 2 சேறலால்
15433. 2 சேனையோடு
15434. 2 சைய
15435. 2 சையம்
15436. 2 சொரிகின்ற
15437. 2 சொரிவாரும்
15438. 2 சொல்_வழி
15439. 2 சொல்லலுற்றாம்
15440. 2 சொல்லவே
15441. 2 சொல்லிட
15442. 2 சொல்லியர்
15443. 2 சொல்லினர்
15444. 2 சொல்லினள்
15445. 2 சொல்லுகேனோ
15446. 2 சொல்லுதலும்
15447. 2 சொல்லுதிர்
15448. 2 சொல்லும்-கால்
15449. 2 சொல்லுமால்
15450. 2 சொல்லுமோ
15451. 2 சொல்லுவ
15452. 2 சொல்லுவாய்
15453. 2 சொல்லுவீர்
15454. 2 சொல்வார்
15455. 2 சொலாய்
15456. 2 சொலாள்
15457. 2 சொற்கு
15458. 2 சொற்கும்
15459. 2 சொன்னவர்
15460. 2 சொன்னவன்
15461. 2 சொன்னால்
15462. 2 சொனாய்
15463. 2 சோக
15464. 2 சோணை
15465. 2 சோதனை
15466. 2 சோதிட
15467. 2 சோதிய
15468. 2 சோதியின்
15469. 2 சோர்-தொறும்
15470. 2 சோர்கின்ற
15471. 2 சோர்கின்றாள்
15472. 2 சோர்ந்தன
15473. 2 சோரா
15474. 2 சோரியை
15475. 2 சோரியொடு
15476. 2 சோலை-தோறும்
15477. 2 சோலைகள்
15478. 2 ஞாலத்தவர்
15479. 2 ஞான்றும்
15480. 2 ஞானத்தின்
15481. 2 ஞிமிறு
15482. 2 தக்கதால்
15483. 2 தக்கன்
15484. 2 தக்கனை
15485. 2 தக்கேன்
15486. 2 தகடு
15487. 2 தகர்ந்த
15488. 2 தகாத
15489. 2 தகாதன
15490. 2 தகுமோ
15491. 2 தகுவன
15492. 2 தகை-சால்
15493. 2 தகைந்த
15494. 2 தகைமைக்கு
15495. 2 தகைமையும்
15496. 2 தகையள்
15497. 2 தகையானை
15498. 2 தகையின்
15499. 2 தகையோர்
15500. 2 தங்குமோ
15501. 2 தச்சரும்
15502. 2 தசமுக
15503. 2 தசும்பின்
15504. 2 தசையும்
15505. 2 தட்ட
15506. 2 தட்டில்
15507. 2 தட்டினார்
15508. 2 தட்டும்
15509. 2 தடக்கை
15510. 2 தடத்திடை
15511. 2 தடமும்
15512. 2 தடித்தாள்
15513. 2 தடித்தின்
15514. 2 தடிந்தனன்
15515. 2 தடிந்தான்
15516. 2 தடிய
15517. 2 தடுக்கல்
15518. 2 தடுக்கல்-பாலதோ
15519. 2 தடுத்தி
15520. 2 தடுப்பர்
15521. 2 தடுப்பன
15522. 2 தடுப்பான்
15523. 2 தடுப்பு
15524. 2 தடுமாறும்
15525. 2 தண்டத்தை
15526. 2 தண்டாத
15527. 2 தண்மை
15528. 2 தணிப்ப
15529. 2 தணிப்ப_அரும்
15530. 2 தணியா
15531. 2 தத்து
15532. 2 தத்துறல்
15533. 2 ததிமுகன்
15534. 2 ததைந்த
15535. 2 தந்தவன்
15536. 2 தந்தானும்
15537. 2 தந்தி
15538. 2 தந்திலர்
15539. 2 தந்தீக
15540. 2 தந்தீயும்
15541. 2 தந்தையாரை
15542. 2 தந்தையின்
15543. 2 தந்தையே
15544. 2 தப்பிடின்
15545. 2 தபோதனர்
15546. 2 தம்-மின்
15547. 2 தம்பல்
15548. 2 தம்பிமாரும்
15549. 2 தம்பியர்க்கும்
15550. 2 தம்மொடு
15551. 2 தம்மொடும்
15552. 2 தமர்க்கு
15553. 2 தமரம்
15554. 2 தமரையும்
15555. 2 தமியென்
15556. 2 தமையன்
15557. 2 தயங்கி
15558. 2 தயங்குவ
15559. 2 தயங்குற
15560. 2 தயரதற்கு
15561. 2 தயரதனை
15562. 2 தயிரும்
15563. 2 தரத்தர
15564. 2 தரளத்தின்
15565. 2 தரன்
15566. 2 தராதலத்து
15567. 2 தரியாது
15568. 2 தருக்கின்
15569. 2 தருக்கும்
15570. 2 தருதற்கு
15571. 2 தருதும்
15572. 2 தரும்-தொறும்
15573. 2 தருமமோ
15574. 2 தருவ
15575. 2 தருவன
15576. 2 தருவான்
15577. 2 தரையொடும்
15578. 2 தல
15579. 2 தலத்தன்
15580. 2 தலத்தின்
15581. 2 தலத்தினும்
15582. 2 தலத்தும்
15583. 2 தலத்தொடு
15584. 2 தலைக்கு
15585. 2 தலைக்கொண்ட
15586. 2 தலைநின்றான்
15587. 2 தலையன்
15588. 2 தலையான்
15589. 2 தலையினால்
15590. 2 தலையினில்
15591. 2 தலையினை
15592. 2 தலையொடு
15593. 2 தலைவர்-தாமே
15594. 2 தலைவராய்
15595. 2 தலைவற்கு
15596. 2 தலைவற்கும்
15597. 2 தலைவனே
15598. 2 தவ்விட
15599. 2 தவ்வையர்
15600. 2 தவத்திற்கு
15601. 2 தவத்தினில்
15602. 2 தவத்தினை
15603. 2 தவத்தொடும்
15604. 2 தவர்கள்
15605. 2 தவழ்கின்ற
15606. 2 தவழ்ந்து
15607. 2 தவளை
15608. 2 தவன
15609. 2 தவிசிடை
15610. 2 தவிசில்
15611. 2 தவிசின்
15612. 2 தவிர்ந்தனன்
15613. 2 தழங்க
15614. 2 தழலால்
15615. 2 தழலின்
15616. 2 தழிய
15617. 2 தழீஇயின
15618. 2 தழும்பின்
15619. 2 தழுவுவாரும்
15620. 2 தழைத்தது
15621. 2 தழைத்தன
15622. 2 தழைந்த
15623. 2 தள்ளாடிய
15624. 2 தள்ளிடுவான்
15625. 2 தள்ளிய
15626. 2 தள்ளுதல்
15627. 2 தளர்
15628. 2 தளர்ந்தார்
15629. 2 தளர்வாள்
15630. 2 தளிர்த்த
15631. 2 தளிர்த்து
15632. 2 தளிர்ப்பான்
15633. 2 தளிரும்
15634. 2 தளையில்
15635. 2 தறுகணானும்
15636. 2 தன்-வயின்
15637. 2 தன்மைக்கு
15638. 2 தன்மையாய்
15639. 2 தன்மையாள்
15640. 2 தன்மையோ
15641. 2 தன்மையோய்
15642. 2 தன்னுடன்
15643. 2 தன்னுள்
15644. 2 தன்னோடும்
15645. 2 தனயர்
15646. 2 தனயர்கள்
15647. 2 தனிமையின்
15648. 2 தனிமையோய்
15649. 2 தனியன்
15650. 2 தனியேன்
15651. 2 தனுவை
15652. 2 தனையும்
15653. 2 தாக்கும்
15654. 2 தாங்கவும்
15655. 2 தாங்கியது
15656. 2 தாங்கினள்
15657. 2 தாங்கினேன்
15658. 2 தாங்குறும்
15659. 2 தாதும்
15660. 2 தாதை-தன்
15661. 2 தாதை-பால்
15662. 2 தாதைக்கு
15663. 2 தாதையர்
15664. 2 தாதொடும்
15665. 2 தாபதர்கள்
15666. 2 தாம்-அரோ
15667. 2 தாம்பு
15668. 2 தாமுமே
15669. 2 தாயம்
15670. 2 தாயரின்
15671. 2 தாரமும்
15672. 2 தாரர்
15673. 2 தாராயோ
15674. 2 தாரினான்
15675. 2 தாரைய
15676. 2 தாரையும்
15677. 2 தாரையை
15678. 2 தாரொடு
15679. 2 தால
15680. 2 தாலம்
15681. 2 தாவா
15682. 2 தாவின
15683. 2 தாவுவ
15684. 2 தாழ்க்க
15685. 2 தாழ்க்கின்றது
15686. 2 தாழ்கிலா
15687. 2 தாழ்குவர்
15688. 2 தாழ்குவென்
15689. 2 தாழ்தர
15690. 2 தாழ்தியோ
15691. 2 தாழ்ந்தனர்
15692. 2 தாழ்ந்தார்
15693. 2 தாழ்வ
15694. 2 தாழ்வார்
15695. 2 தாழாது
15696. 2 தாழின்
15697. 2 தாழை
15698. 2 தாள்களை
15699. 2 தாளம்
15700. 2 தாளமும்
15701. 2 தாளான்
15702. 2 தாளினும்
15703. 2 தாளொடு
15704. 2 தாளொடும்
15705. 2 தானவர்க்கும்
15706. 2 தானவரை
15707. 2 தானவனை
15708. 2 தானை-தன்னை
15709. 2 தானையில்
15710. 2 திக்கினை
15711. 2 திக்கொடு
15712. 2 திகைப்ப
15713. 2 திங்களா
15714. 2 திசை-நின்று
15715. 2 திசைக்கு
15716. 2 திசைகள்-தொறும்
15717. 2 திசைமுகம்
15718. 2 திசையினும்
15719. 2 திசையே
15720. 2 திசையை
15721. 2 திசையொடு
15722. 2 திசையோடு
15723. 2 திட்டியின்
15724. 2 திண்ணமால்
15725. 2 திண்ணிது
15726. 2 திண்ணிய
15727. 2 திணியும்
15728. 2 தித்தியாநின்ற
15729. 2 திமிலம்
15730. 2 திரட்டி
15731. 2 திரண்டது
15732. 2 திரளும்
15733. 2 திரிக
15734. 2 திரிகை
15735. 2 திரித்தான்
15736. 2 திரித்து
15737. 2 திரிதர
15738. 2 திரிதரு
15739. 2 திரிபவர்
15740. 2 திரியுமால்
15741. 2 திரிவாய்
15742. 2 திரிவென்
15743. 2 திருக்கும்
15744. 2 திருகினார்
15745. 2 திருத்தலாம்
15746. 2 திருத்தினார்
15747. 2 திருத்து
15748. 2 திருத்தும்
15749. 2 திருப்பெயர்
15750. 2 திருமகற்கு
15751. 2 திருமகன்
15752. 2 திருமால்
15753. 2 திருமேனிக்கு
15754. 2 திருவருள்
15755. 2 திருவினொடும்
15756. 2 திரைக்கும்
15757. 2 திரையும்
15758. 2 திலக
15759. 2 திவளும்
15760. 2 திறங்கள்
15761. 2 திறத்தில்
15762. 2 திறத்திறம்
15763. 2 திறத்தினை
15764. 2 திறத்தும்
15765. 2 திறத்துளி
15766. 2 திறத்தை
15767. 2 திறந்தது
15768. 2 திறந்தார்
15769. 2 திறப்ப
15770. 2 திறம்பா
15771. 2 திறம்பாத
15772. 2 திறம்பாது
15773. 2 திறம்பினரும்
15774. 2 திறம்பினனால்
15775. 2 திறம்பு
15776. 2 திறலவன்
15777. 2 திறலோய்
15778. 2 திறனும்
15779. 2 தின்பென்
15780. 2 தின்றனன்
15781. 2 தின்றார்
15782. 2 தினகரன்
15783. 2 தினையும்
15784. 2 தீக்க
15785. 2 தீட்ட
15786. 2 தீட்டு
15787. 2 தீண்ட_அரும்
15788. 2 தீண்டா-முன்னம்
15789. 2 தீண்டினான்
15790. 2 தீண்டு
15791. 2 தீண்டுதல்
15792. 2 தீது_இலா
15793. 2 தீந்த
15794. 2 தீந்தன
15795. 2 தீப
15796. 2 தீபமும்
15797. 2 தீபமே
15798. 2 தீமைகள்
15799. 2 தீமைதான்
15800. 2 தீய்த்து
15801. 2 தீய்ந்தன
15802. 2 தீயர்
15803. 2 தீயவள்
15804. 2 தீயவும்
15805. 2 தீயன்
15806. 2 தீயால்
15807. 2 தீயினன்
15808. 2 தீயினில்
15809. 2 தீர்க்ககிற்றிலேன்
15810. 2 தீர்க
15811. 2 தீர்கிலம்
15812. 2 தீர்கிலன்
15813. 2 தீர்த்தல்
15814. 2 தீர்த்தன்-மேல்
15815. 2 தீர்த்தாய்
15816. 2 தீர்தலும்
15817. 2 தீர்தும்
15818. 2 தீர்ந்ததால்
15819. 2 தீர்ந்ததோ
15820. 2 தீர்ந்தவர்
15821. 2 தீர்ந்தனர்
15822. 2 தீர்ந்துழி
15823. 2 தீர்ப்பது
15824. 2 தீர்ப்பாய்
15825. 2 தீர்ப்பார்
15826. 2 தீர்ப்பென்
15827. 2 தீர்வான்
15828. 2 தீர்வு_இல்
15829. 2 தீரர்
15830. 2 தீருதி
15831. 2 தீருமாறு
15832. 2 தீவம்
15833. 2 தீவினும்
15834. 2 தீவினையை
15835. 2 தீவு
15836. 2 தீவும்
15837. 2 தீற்றி
15838. 2 துக்கம்
15839. 2 துகள்பட்டன
15840. 2 துகளின்
15841. 2 துகளும்
15842. 2 துகில்கள்
15843. 2 துகிலர்
15844. 2 துகிலில்
15845. 2 துகிலின்
15846. 2 துகிலோடும்
15847. 2 துகைக்கவும்
15848. 2 துகைத்தனன்
15849. 2 துகைத்து
15850. 2 துஞ்சல்
15851. 2 துஞ்சுதல்
15852. 2 துடங்கிய
15853. 2 துடிக்க
15854. 2 துடிக்கின்றன
15855. 2 துடிக்கும்
15856. 2 துடித்தது
15857. 2 துடியின்
15858. 2 துடுப்பு
15859. 2 துடைக்கும்
15860. 2 துடைத்தது
15861. 2 துடைத்தல்
15862. 2 துடைத்தாய்
15863. 2 துடைத்தும்
15864. 2 துணங்கை
15865. 2 துணர்த்த
15866. 2 துணித்த
15867. 2 துணித்தனர்
15868. 2 துணித்தனன்
15869. 2 துணித்தான்
15870. 2 துணித்தும்
15871. 2 துணிதல்
15872. 2 துணிதி
15873. 2 துணிந்தனென்
15874. 2 துணிந்தனை
15875. 2 துணிந்தான்
15876. 2 துணியும்
15877. 2 துணிவர்
15878. 2 துணிவின்
15879. 2 துணிவுற்றார்
15880. 2 துணிவை
15881. 2 துணுக்கத்தால்
15882. 2 துணுக்கமும்
15883. 2 துணுக்கமுற்றார்
15884. 2 துணுக்கமுற்று
15885. 2 துணுக்கெனும்
15886. 2 துணைகள்
15887. 2 துணையாய்
15888. 2 துணைவ
15889. 2 துந்துபி
15890. 2 தும்பிகள்
15891. 2 தும்பியின்
15892. 2 தும்புரு
15893. 2 துமிந்தன்
15894. 2 துமிந்தன
15895. 2 துமிந்து
15896. 2 துய்த்த
15897. 2 துய்த்தி-கொல்
15898. 2 துய்ய
15899. 2 துயரினன்
15900. 2 துயரினால்
15901. 2 துயல்வர
15902. 2 துயில்வ
15903. 2 துயில்வன
15904. 2 துயில்வானை
15905. 2 துயில
15906. 2 துயின்று
15907. 2 துரக்கவும்
15908. 2 துரக்கின்றான்
15909. 2 துரந்த-காலை
15910. 2 துரந்தார்
15911. 2 துரப்பது
15912. 2 துருக்கர்
15913. 2 துருவினென்
15914. 2 துலாம்
15915. 2 துவசம்
15916. 2 துவலைகள்
15917. 2 துவலையால்
15918. 2 துவன்று
15919. 2 துள்ளவே
15920. 2 துளக்கு_இல்
15921. 2 துளங்கல்
15922. 2 துளங்கினர்
15923. 2 துளங்கினன்
15924. 2 துளங்குவார்
15925. 2 துளங்குற
15926. 2 துளங்குறு
15927. 2 துளவு
15928. 2 துளைக்கும்
15929. 2 துற்றிய
15930. 2 துற
15931. 2 துறக்கமும்
15932. 2 துறந்தனர்
15933. 2 துறந்தனென்
15934. 2 துறந்தனை
15935. 2 துறப்பது
15936. 2 துறப்பு
15937. 2 துறுதலால்
15938. 2 துறும்
15939. 2 துறுவன
15940. 2 துறைக்கு
15941. 2 துறையிடை
15942. 2 துன்_அரும்
15943. 2 துன்பொடும்
15944. 2 துன்றும்
15945. 2 துன்னலர்
15946. 2 துன்னிமித்தங்கள்
15947. 2 துன்னிமித்தம்
15948. 2 துன்னினால்
15949. 2 துனையும்
15950. 2 தூக்கின
15951. 2 தூக்கு
15952. 2 தூங்கி
15953. 2 தூசி
15954. 2 தூசின்
15955. 2 தூடணர்
15956. 2 தூண்டல்
15957. 2 தூண்டிட
15958. 2 தூண்டிய
15959. 2 தூண்டினர்
15960. 2 தூண்டினான்
15961. 2 தூண்டுறு
15962. 2 தூணம்
15963. 2 தூமத்து
15964. 2 தூமம்
15965. 2 தூய்மையால்
15966. 2 தூயதே
15967. 2 தூயவள்
15968. 2 தூயினன்
15969. 2 தூர்க்க
15970. 2 தூர்க்கின்ற
15971. 2 தூர்த்ததால்
15972. 2 தூர்த்தது
15973. 2 தூர்த்தலால்
15974. 2 தூர்த்தனன்
15975. 2 தூர்த்தான்
15976. 2 தூர்ப்பன
15977. 2 தூரிடை
15978. 2 தூரொடு
15979. 2 தூவுண்ட
15980. 2 தூளியால்
15981. 2 தூளியும்
15982. 2 தூளியே
15983. 2 தூற்றும்
15984. 2 தெங்கின்
15985. 2 தெம்
15986. 2 தெய்வதங்காள்
15987. 2 தெய்வமே
15988. 2 தெய்வமோ
15989. 2 தெரிகிலாத
15990. 2 தெரிகின்ற
15991. 2 தெரிகின்றான்
15992. 2 தெரிந்தாய்
15993. 2 தெரிந்தில
15994. 2 தெரிந்தும்
15995. 2 தெரிப்ப
15996. 2 தெரிப்பது
15997. 2 தெரிப்பான்
15998. 2 தெரியா-வகை
15999. 2 தெரியும்-வண்ணம்
16000. 2 தெரிவ
16001. 2 தெரிவு_அரு
16002. 2 தெரிவுறு
16003. 2 தெரிவைமாரும்
16004. 2 தெரிவையை
16005. 2 தெருண்ட
16006. 2 தெருவில்
16007. 2 தெருவின்
16008. 2 தெருவு
16009. 2 தெவிட்டி
16010. 2 தெழி
16011. 2 தெழிக்குநர்
16012. 2 தெழிக்கும்
16013. 2 தெழிப்பர்
16014. 2 தெழிப்பும்
16015. 2 தெள்ளிதின்
16016. 2 தெள்ளியோய்
16017. 2 தெளித்த
16018. 2 தெளிதல்
16019. 2 தெளிந்தார்
16020. 2 தெளிந்தோர்
16021. 2 தெளிவாய்
16022. 2 தெளிவும்
16023. 2 தெற்றென
16024. 2 தெறல்
16025. 2 தேக்கினான்
16026. 2 தேசத்தார்
16027. 2 தேடின
16028. 2 தேடினர்
16029. 2 தேம்புவாள்
16030. 2 தேய்த்த
16031. 2 தேய்வது
16032. 2 தேய்வையும்
16033. 2 தேயுமோ
16034. 2 தேர்_இனம்
16035. 2 தேர்களை
16036. 2 தேர்கிலார்
16037. 2 தேர்கிலான்
16038. 2 தேர்வு
16039. 2 தேர
16040. 2 தேரன
16041. 2 தேரினில்
16042. 2 தேரினோடும்
16043. 2 தேருமே
16044. 2 தேரே
16045. 2 தேரோடும்
16046. 2 தேரோன்
16047. 2 தேவர்-பால்
16048. 2 தேவர்_கோன்
16049. 2 தேவர்க்கு
16050. 2 தேவருக்கு
16051. 2 தேவருள்
16052. 2 தேவரொடும்
16053. 2 தேவா
16054. 2 தேவி-தன்னை
16055. 2 தேவிக்கு
16056. 2 தேவிமாரும்
16057. 2 தேவும்
16058. 2 தேற்றுவாய்
16059. 2 தேறா-முன்னம்
16060. 2 தேறாதன
16061. 2 தேறார்
16062. 2 தேறினர்
16063. 2 தேறினன்
16064. 2 தேறுதல்
16065. 2 தேறுதற்கு
16066. 2 தேறுமோ
16067. 2 தேறுவது
16068. 2 தேறேன்
16069. 2 தேனிடை
16070. 2 தேனினும்
16071. 2 தைத்தது
16072. 2 தைத்தவே
16073. 2 தைத்து
16074. 2 தையலாளை
16075. 2 தையலோ
16076. 2 தைவர
16077. 2 தைவரு
16078. 2 தொக்கது
16079. 2 தொக்கன
16080. 2 தொக்கார்
16081. 2 தொக
16082. 2 தொகுத்த
16083. 2 தொகும்
16084. 2 தொகையான்
16085. 2 தொட்டது
16086. 2 தொட்டான்
16087. 2 தொடக்கு
16088. 2 தொடக்கும்
16089. 2 தொடங்கல்
16090. 2 தொடங்கியது
16091. 2 தொடங்கினர்
16092. 2 தொடங்கினன்
16093. 2 தொடங்கினார்
16094. 2 தொடங்கும்
16095. 2 தொடங்குவான்
16096. 2 தொடங்குறும்
16097. 2 தொடர்தர
16098. 2 தொடர்தும்
16099. 2 தொடர்ந்தவர்
16100. 2 தொடர்ந்தவன்
16101. 2 தொடர்ந்தனர்
16102. 2 தொடர்ந்தோர்
16103. 2 தொடர்வன
16104. 2 தொடர்வாள்
16105. 2 தொடரா
16106. 2 தொடிக்கு
16107. 2 தொடுக்க
16108. 2 தொடுத்தன
16109. 2 தொடுத்தே
16110. 2 தொடுப்பென்
16111. 2 தொடுவது
16112. 2 தொடையினில்
16113. 2 தொடையும்
16114. 2 தொடையை
16115. 2 தொத்தின
16116. 2 தொல்லையது
16117. 2 தொல்லையோய்
16118. 2 தொல்லையோர்
16119. 2 தொல்லோர்
16120. 2 தொல்லோன்
16121. 2 தொலைந்தது
16122. 2 தொலையா
16123. 2 தொழிலானை
16124. 2 தொழிலிடை
16125. 2 தொழிலினான்
16126. 2 தொழிலோன்
16127. 2 தொழுகின்றார்
16128. 2 தொழுதனன்
16129. 2 தொழுதார்
16130. 2 தொழுதாள்
16131. 2 தொழுவ
16132. 2 தொழுவான்
16133. 2 தொழுவில்
16134. 2 தொளைப்ப
16135. 2 தொன்று
16136. 2 தோகாய்
16137. 2 தோகை-பால்
16138. 2 தோட்டார்
16139. 2 தோய்கிலா
16140. 2 தோய்த்த
16141. 2 தோய்ந்தும்
16142. 2 தோரணத்தை
16143. 2 தோலார்
16144. 2 தோழன்
16145. 2 தோள்-தொறும்
16146. 2 தோள்-மிசை
16147. 2 தோள்கள்-மேல்
16148. 2 தோள
16149. 2 தோளாம்
16150. 2 தோளானை
16151. 2 தோளியை
16152. 2 தோளினர்
16153. 2 தோளினாள்
16154. 2 தோளினானும்
16155. 2 தோளினீர்
16156. 2 தோளினை
16157. 2 தோளீர்
16158. 2 தோளுக்கு
16159. 2 தோளுடை
16160. 2 தோளுமே
16161. 2 தோளையே
16162. 2 தோளோடும்
16163. 2 தோற்ப
16164. 2 தோற்றத்தள்
16165. 2 தோற்றத்தார்
16166. 2 தோற்றத்தால்
16167. 2 தோற்றமும்
16168. 2 தோற்றமே
16169. 2 தோற்றனை
16170. 2 தோற்றிலான்
16171. 2 தோன்றல்-தன்
16172. 2 தோன்றலே
16173. 2 தோன்றா-வண்ணம்
16174. 2 தோன்றினாய்
16175. 2 தோன்றினும்
16176. 2 தோன்றினேன்
16177. 2 தோன்றினோம்
16178. 2 ந
16179. 2 நக்கர
16180. 2 நக்கி
16181. 2 நக்கும்
16182. 2 நக்குவான்
16183. 2 நகர்க்கே
16184. 2 நகர்வாய்
16185. 2 நகரத்தினும்
16186. 2 நகரி
16187. 2 நகல்
16188. 2 நகில்
16189. 2 நகுவர்
16190. 2 நகை-செய்து
16191. 2 நகைத்து
16192. 2 நகையாய்
16193. 2 நகையுறல்
16194. 2 நகையொடும்
16195. 2 நங்கள்
16196. 2 நங்கை-தன்
16197. 2 நங்கையே
16198. 2 நச்சிலேன்
16199. 2 நஞ்சினால்
16200. 2 நஞ்சினின்
16201. 2 நட்பு
16202. 2 நடத்த
16203. 2 நடத்திய
16204. 2 நடத்தும்
16205. 2 நடந்தனர்
16206. 2 நடந்தனள்
16207. 2 நடந்தனன்
16208. 2 நடந்தாள்
16209. 2 நடப்ப
16210. 2 நடாய
16211. 2 நடிப்பன
16212. 2 நடுக்கினான்
16213. 2 நடுக்குறும்
16214. 2 நடுங்கவே
16215. 2 நடுங்கின
16216. 2 நடுங்கினன்
16217. 2 நடுங்குவார்
16218. 2 நடையாய்
16219. 2 நடையார்
16220. 2 நடையாரும்
16221. 2 நடையில்
16222. 2 நடையை
16223. 2 நண்ணலார்
16224. 2 நண்ணினாய்
16225. 2 நண்ணுவான்
16226. 2 நண்ணுவேன்
16227. 2 நண்பீர்
16228. 2 நணுகினான்-அரோ
16229. 2 நணுகும்
16230. 2 நந்தவானத்து
16231. 2 நந்தி
16232. 2 நம்-தமக்கு
16233. 2 நம்-மேல்
16234. 2 நம்பன்
16235. 2 நம்பனை
16236. 2 நம்மின்
16237. 2 நமது
16238. 2 நமனை
16239. 2 நமோ
16240. 2 நய
16241. 2 நயக்கல்-பாலதோ
16242. 2 நயக்கும்
16243. 2 நயந்த
16244. 2 நயந்தனன்
16245. 2 நயனத்தாள்
16246. 2 நயனத்தான்
16247. 2 நயனத்து
16248. 2 நரந்த
16249. 2 நரந்தம்
16250. 2 நரம்பினும்
16251. 2 நரன்
16252. 2 நராந்தகன்
16253. 2 நரிகளும்
16254. 2 நல்_நுதல்
16255. 2 நல்காது
16256. 2 நல்கியது
16257. 2 நல்கினன்
16258. 2 நல்குவது
16259. 2 நல்குவாய்
16260. 2 நல்குவான்
16261. 2 நல்லவன்
16262. 2 நல்லவா
16263. 2 நல்லான்
16264. 2 நலத்தினால்
16265. 2 நலத்தினும்
16266. 2 நலனே
16267. 2 நலி
16268. 2 நலிய
16269. 2 நலிவாயோ
16270. 2 நலிவு
16271. 2 நவ்வியர்
16272. 2 நவில்வன
16273. 2 நவிலல்-பாலதோ
16274. 2 நவிலும்
16275. 2 நவின்று
16276. 2 நவை_அற
16277. 2 நள்ளில்
16278. 2 நறவ
16279. 2 நறவமும்
16280. 2 நறா
16281. 2 நன்_நுதல்-தன்னை
16282. 2 நன்_நுதலை
16283. 2 நன்மையின்
16284. 2 நன்மையை
16285. 2 நன்மையோ
16286. 2 நன்னுதல்
16287. 2 நனைந்த
16288. 2 நாகங்கள்
16289. 2 நாகணை
16290. 2 நாகத்தை
16291. 2 நாகரில்
16292. 2 நாகரும்
16293. 2 நாகியர்
16294. 2 நாங்கள்
16295. 2 நாங்களே
16296. 2 நாசியில்
16297. 2 நாசியும்
16298. 2 நாஞ்சிலும்
16299. 2 நாட்ட
16300. 2 நாட்டத்தன்
16301. 2 நாட்டில்
16302. 2 நாட்டுக்கு
16303. 2 நாட்டும்
16304. 2 நாடல்
16305. 2 நாடினன்
16306. 2 நாடினார்
16307. 2 நாடினான்
16308. 2 நாடுக
16309. 2 நாடுதும்
16310. 2 நாடுவார்
16311. 2 நாணா
16312. 2 நாணாது
16313. 2 நாணால்
16314. 2 நாணாள்
16315. 2 நாதம்
16316. 2 நாதர்
16317. 2 நாந்தக
16318. 2 நாப்பணே
16319. 2 நாமத்தை
16320. 2 நாயகனது
16321. 2 நாயின்
16322. 2 நாரதன்
16323. 2 நாராயணாய
16324. 2 நாரி
16325. 2 நால்வரின்
16326. 2 நால்வரை
16327. 2 நால
16328. 2 நாலினோடு
16329. 2 நாலையும்
16330. 2 நாவர்
16331. 2 நாவலர்
16332. 2 நாவாயில்
16333. 2 நாவால்
16334. 2 நாவான்
16335. 2 நாவினர்
16336. 2 நாழி
16337. 2 நாள்-வாய்
16338. 2 நாளினில்
16339. 2 நாளீர்
16340. 2 நாளொடும்
16341. 2 நாற்றி
16342. 2 நான்கின்
16343. 2 நான்கையும்
16344. 2 நான்மறைக்கும்
16345. 2 நான்மறைகள்
16346. 2 நான்மறையின்
16347. 2 நான்முகத்தோன்
16348. 2 நான்முகற்கும்
16349. 2 நானாவித
16350. 2 நிகர்க்க
16351. 2 நிகர்க்கல
16352. 2 நிகர்த்ததால்
16353. 2 நிகழ்க
16354. 2 நிகழ்த்தினனால்
16355. 2 நிகழ்த்துவாய்
16356. 2 நிகழ்ந்ததும்
16357. 2 நிகழ்ந்ததை
16358. 2 நிகழ்ந்தவா
16359. 2 நித்தமும்
16360. 2 நித்தில
16361. 2 நிதிகளும்
16362. 2 நிதியும்
16363. 2 நிபம்
16364. 2 நிமிர்த்த
16365. 2 நிமிர்தர
16366. 2 நிமிர்ந்தார்
16367. 2 நிமிர்ந்திட
16368. 2 நிமிர்வாய்
16369. 2 நியம
16370. 2 நியமம்
16371. 2 நிரந்த
16372. 2 நிரந்து
16373. 2 நிரம்பி
16374. 2 நிரம்பின
16375. 2 நிரம்பினான்
16376. 2 நிரம்பும்
16377. 2 நிருத_குலம்
16378. 2 நிருதரே
16379. 2 நிருதனது
16380. 2 நிருதனும்
16381. 2 நிருப
16382. 2 நிருபர்க்கு
16383. 2 நிருமித்த
16384. 2 நிரைத்தவை
16385. 2 நிரையால்
16386. 2 நிரையும்
16387. 2 நில்லாள்
16388. 2 நில்லு
16389. 2 நில்லும்
16390. 2 நில_மகளை
16391. 2 நில_மடந்தை
16392. 2 நில_மாது
16393. 2 நிலத்தொடு
16394. 2 நிலனொடு
16395. 2 நிலாது
16396. 2 நிலாம்
16397. 2 நிலாவின்
16398. 2 நிலைக்கும்
16399. 2 நிலையம்
16400. 2 நிலையால்
16401. 2 நிலையான்
16402. 2 நிலையினர்
16403. 2 நிலையினை
16404. 2 நிழலிடை
16405. 2 நிற்கவும்
16406. 2 நிற்கின்
16407. 2 நிற்கின்ற
16408. 2 நிற்கின்றார்
16409. 2 நிற்கின்றான்
16410. 2 நிற்குமால்
16411. 2 நிற்பவும்
16412. 2 நிற்பென்
16413. 2 நிற்றலும்
16414. 2 நிற்றலோடும்
16415. 2 நிற்றிர்
16416. 2 நிற்றும்
16417. 2 நிறத்தவர்
16418. 2 நிறத்தவன்
16419. 2 நிறத்தன்
16420. 2 நிறத்தன
16421. 2 நிறத்தோடு
16422. 2 நிறுத்து
16423. 2 நிறுத்தும்
16424. 2 நிறுவினன்
16425. 2 நிறைந்தவன்
16426. 2 நிறைந்துள
16427. 2 நிறைவு
16428. 2 நின்-தன்
16429. 2 நின்றதும்
16430. 2 நின்றபடி
16431. 2 நின்றவனை
16432. 2 நின்றனவும்
16433. 2 நின்றிலன்
16434. 2 நின்றீர்
16435. 2 நின்றுளன்
16436. 2 நின்றுளார்
16437. 2 நின்னுடை
16438. 2 நினை-தொறும்
16439. 2 நினைக்கல்
16440. 2 நினைக்கின்ற
16441. 2 நினைத்தியோ
16442. 2 நினைத்திலை
16443. 2 நினைந்தனன்
16444. 2 நினைந்தார்
16445. 2 நினைப்பின்
16446. 2 நினைப்பினில்
16447. 2 நினைய
16448. 2 நினையவும்
16449. 2 நினையாத-முன்
16450. 2 நினையாய்
16451. 2 நினையாரோ
16452. 2 நினையினும்
16453. 2 நினைவதன்
16454. 2 நினைவார்
16455. 2 நினைவில்
16456. 2 நினைவினன்
16457. 2 நினைவு_அரும்
16458. 2 நீக்கல்
16459. 2 நீக்கவும்
16460. 2 நீக்கினாய்
16461. 2 நீக்கினை
16462. 2 நீக்கு
16463. 2 நீக்குதி
16464. 2 நீக்குதும்
16465. 2 நீக்குவாய்
16466. 2 நீக்குவென்
16467. 2 நீங்கலர்
16468. 2 நீங்கலான்
16469. 2 நீங்கலின்
16470. 2 நீங்கள்
16471. 2 நீங்காத
16472. 2 நீங்கான்
16473. 2 நீங்கியே
16474. 2 நீங்கினெம்
16475. 2 நீங்குதல்
16476. 2 நீங்குமால்
16477. 2 நீங்குவாய்
16478. 2 நீங்குவென்
16479. 2 நீசரை
16480. 2 நீட்டினன்
16481. 2 நீடுறு
16482. 2 நீண்டவன்
16483. 2 நீத்தனன்
16484. 2 நீத்தாள்
16485. 2 நீத்தாளை
16486. 2 நீத்தான்
16487. 2 நீதியா
16488. 2 நீதியானை
16489. 2 நீதியோ
16490. 2 நீதியோய்
16491. 2 நீந்தாய்
16492. 2 நீயிர்
16493. 2 நீர்-மேல்
16494. 2 நீர்க்கு
16495. 2 நீர்மையின்
16496. 2 நீர்மையினான்
16497. 2 நீர்மையோ
16498. 2 நீரதால்
16499. 2 நீரர்
16500. 2 நீராடும்
16501. 2 நீராடுவான்
16502. 2 நீராள்
16503. 2 நீரான்
16504. 2 நீரினில்
16505. 2 நீரொடும்
16506. 2 நீலத்தின்
16507. 2 நீலத்து
16508. 2 நீலமும்
16509. 2 நீலனும்
16510. 2 நீவிரும்
16511. 2 நீழலில்
16512. 2 நீளத்து
16513. 2 நீளிது
16514. 2 நீளும்
16515. 2 நீற்று
16516. 2 நுகர்ந்த
16517. 2 நுகர
16518. 2 நுடங்க
16519. 2 நுடங்கிய
16520. 2 நுடங்குகின்ற
16521. 2 நுடங்குவ
16522. 2 நுண்ணிய
16523. 2 நுணங்கி
16524. 2 நுதல்-தன்னை
16525. 2 நுதலவள்
16526. 2 நுதலார்க்கு
16527. 2 நுதலாள்
16528. 2 நுதலியர்
16529. 2 நுதலில்
16530. 2 நுதலினன்
16531. 2 நுதியால்
16532. 2 நுந்த
16533. 2 நும்முடை
16534. 2 நும்மை
16535. 2 நுவல்
16536. 2 நுவல்வதாயினான்
16537. 2 நுவன்றான்
16538. 2 நுழைந்த
16539. 2 நுழைந்தது
16540. 2 நுழைந்தன
16541. 2 நுழையா
16542. 2 நுறுங்க
16543. 2 நுனித்த
16544. 2 நுனிப்ப
16545. 2 நூக்க
16546. 2 நூக்கிய
16547. 2 நூக்கினார்
16548. 2 நூபுரங்கள்
16549. 2 நூபுரமும்
16550. 2 நூல்கள்
16551. 2 நூலுளோர்
16552. 2 நூலை
16553. 2 நூற்றின்
16554. 2 நூறொடு
16555. 2 நெக்க
16556. 2 நெகிழ்ந்த
16557. 2 நெகிழ
16558. 2 நெஞ்ச
16559. 2 நெஞ்சினள்
16560. 2 நெஞ்சினும்
16561. 2 நெஞ்சுற
16562. 2 நெடியாய்
16563. 2 நெடுந்தகையும்
16564. 2 நெய்த்தலை
16565. 2 நெய்த்து
16566. 2 நெய்த்தோர்
16567. 2 நெய்தலும்
16568. 2 நெய்ம்
16569. 2 நெரி
16570. 2 நெரித்தாள்
16571. 2 நெரித்தான்
16572. 2 நெருக்கினன்
16573. 2 நெருக்கினார்
16574. 2 நெருங்கலின்
16575. 2 நெருப்பினை
16576. 2 நெற்றி-மேலும்
16577. 2 நெற்றியர்
16578. 2 நெற்றியும்
16579. 2 நெறி-தொறும்
16580. 2 நெறிக்கு
16581. 2 நெறிகளும்
16582. 2 நெறிதனை
16583. 2 நெறிந்தன
16584. 2 நெறியிற்று
16585. 2 நெறியினை
16586. 2 நெறியுறு
16587. 2 நென்னல்
16588. 2 நேமிப்புள்
16589. 2 நேமியோ
16590. 2 நேயத்தால்
16591. 2 நேயமும்
16592. 2 நேர்தியால்
16593. 2 நேர்ந்த
16594. 2 நேர்ந்தன
16595. 2 நேர்ந்தான்
16596. 2 நேர்ந்திலன்
16597. 2 நேர்வர்
16598. 2 நேர்வரோ
16599. 2 நேர்வான்
16600. 2 நேரிது
16601. 2 நேரினர்
16602. 2 நேரினும்
16603. 2 நைந்தார்
16604. 2 நைவான்
16605. 2 நொய்தா
16606. 2 நோ
16607. 2 நோக்க_அரும்
16608. 2 நோக்கா-வண்ணம்
16609. 2 நோக்கியை
16610. 2 நோக்கியோ
16611. 2 நோக்கினாளை
16612. 2 நோக்கினை
16613. 2 நோக்குகின்றாள்
16614. 2 நோக்குதி
16615. 2 நோக்குமால்
16616. 2 நோக்குறு
16617. 2 நோம்
16618. 2 நோயின்
16619. 2 நோவன
16620. 2 நோவுற
16621. 2 நோவொடு
16622. 2 நோற்றார்
16623. 2 நோற்றில
16624. 2 நோன்பினர்
16625. 2 நோனாது
16626. 2 நோனார்
16627. 2 பகர்ந்த
16628. 2 பகர்ந்தது
16629. 2 பகர்ந்தார்
16630. 2 பகர்ந்தீர்
16631. 2 பகரல்-பாலையோ
16632. 2 பகராய்
16633. 2 பகரினும்
16634. 2 பகலே
16635. 2 பகழி-தன்னால்
16636. 2 பகழியும்
16637. 2 பகிர்
16638. 2 பகுத்து
16639. 2 பகை-மேல்
16640. 2 பகைஞ
16641. 2 பகைஞரை
16642. 2 பகைஞனுக்கு
16643. 2 பகைஞனை
16644. 2 பகையால்
16645. 2 பங்கன்
16646. 2 பங்கிகள்
16647. 2 பங்கியர்
16648. 2 பங்கியான்
16649. 2 பங்கு
16650. 2 பங்குனி
16651. 2 பச்சிரத்தம்
16652. 2 பசியால்
16653. 2 பசியை
16654. 2 பசுந்தேன்
16655. 2 பசும்பொனின்
16656. 2 பசைந்த
16657. 2 பஞ்சவடி
16658. 2 பஞ்சினில்
16659. 2 பட்டம்
16660. 2 பட்டனன்
16661. 2 பட்டாய்
16662. 2 படர்கின்றது
16663. 2 படர்வர்
16664. 2 படர்வன
16665. 2 படலையின்
16666. 2 படாத
16667. 2 படாதன
16668. 2 படாநின்ற
16669. 2 படிகின்றது
16670. 2 படித்தலம்
16671. 2 படியொடு
16672. 2 படிவ
16673. 2 படிவத்து
16674. 2 படீஇ
16675. 2 படு-தொறும்
16676. 2 படுத்தனர்
16677. 2 படுத்தாய்
16678. 2 படுதலின்
16679. 2 படுதலும்
16680. 2 படுதலோடும்
16681. 2 படுப்பது
16682. 2 படுவன
16683. 2 படை-கொடு
16684. 2 படை-தனை
16685. 2 படைக்க
16686. 2 படைக்கலங்களும்
16687. 2 படைக்கலத்து
16688. 2 படைகளால்
16689. 2 படைகளை
16690. 2 படைஞரும்
16691. 2 படைஞரை
16692. 2 படைஞரோடும்
16693. 2 படைத்தலைவர்
16694. 2 படைத்தன
16695. 2 படைத்துள
16696. 2 படைப்பான்
16697. 2 படையினன்
16698. 2 படையே
16699. 2 படையோடு
16700. 2 பண்கள்
16701. 2 பண்டாரம்
16702. 2 பண்டியில்
16703. 2 பண்டுடை
16704. 2 பண்டும்
16705. 2 பண்டே
16706. 2 பண்டைய
16707. 2 பண்ணி
16708. 2 பண்ணின்
16709. 2 பண்ணைகள்
16710. 2 பண்ணைய
16711. 2 பண்பும்
16712. 2 பண்போடு
16713. 2 பணா
16714. 2 பணித்தி
16715. 2 பணித்திர்
16716. 2 பணிந்தனன்
16717. 2 பணியன்
16718. 2 பணியால்
16719. 2 பணியின்
16720. 2 பணியினால்
16721. 2 பணியும்
16722. 2 பணிலங்கள்
16723. 2 பணிலமும்
16724. 2 பத்தினும்
16725. 2 பத்துடை
16726. 2 பத்தொடு
16727. 2 பத்தொடும்
16728. 2 பத
16729. 2 பதங்கள்
16730. 2 பதங்களில்
16731. 2 பதமே
16732. 2 பதவிய
16733. 2 பதாதியும்
16734. 2 பதினால்
16735. 2 பதைக்கின்றார்
16736. 2 பதைத்த
16737. 2 பதைத்தனள்
16738. 2 பந்த
16739. 2 பந்தரும்
16740. 2 பந்தரை
16741. 2 பந்திகள்
16742. 2 பந்தியே
16743. 2 பந்து
16744. 2 பம்பும்
16745. 2 பயத்தின்
16746. 2 பயத்தினின்
16747. 2 பயந்தவள்
16748. 2 பயந்தவன்
16749. 2 பயந்தனள்
16750. 2 பயந்தாள்
16751. 2 பயில்வு
16752. 2 பயிற்றிய
16753. 2 பயின்று
16754. 2 பரக்கழி
16755. 2 பரங்கள்
16756. 2 பரந்துளது
16757. 2 பரப்பல்
16758. 2 பரப்பிடை
16759. 2 பரப்பில்
16760. 2 பரப்பினான்
16761. 2 பரப்பினும்
16762. 2 பரம்பரன்
16763. 2 பரமனும்
16764. 2 பரமேட்டி
16765. 2 பரவு
16766. 2 பரவையில்
16767. 2 பரவையும்
16768. 2 பரா
16769. 2 பராகம்
16770. 2 பரிந்தார்
16771. 2 பரிமுக
16772. 2 பரியொடும்
16773. 2 பரிவால்
16774. 2 பரிவினன்
16775. 2 பருகிய
16776. 2 பருகினன்
16777. 2 பருகு
16778. 2 பருகுவ
16779. 2 பருத்த
16780. 2 பருதியை
16781. 2 பருந்தொடு
16782. 2 பருமமும்
16783. 2 பருமித்த
16784. 2 பருவங்கள்
16785. 2 பருவத்தால்
16786. 2 பல்_இயத்து
16787. 2 பல்கும்
16788. 2 பல்லார்
16789. 2 பல்லால்
16790. 2 பல்லினால்
16791. 2 பல்லுக்கு
16792. 2 பலகை
16793. 2 பலபலவும்
16794. 2 பலவாய்
16795. 2 பவளத்தை
16796. 2 பவனி
16797. 2 பவித்திரம்
16798. 2 பழகி
16799. 2 பழிப்ப
16800. 2 பழிபட
16801. 2 பழியுண்டது
16802. 2 பழுது_அறு
16803. 2 பழுதே
16804. 2 பழைய
16805. 2 பழையது
16806. 2 பழையர்-தம்
16807. 2 பழையோர்
16808. 2 பள்ளியானும்
16809. 2 பற்றலால்
16810. 2 பற்றார்
16811. 2 பற்றினார்
16812. 2 பற்றினென்
16813. 2 பற்றினை
16814. 2 பற்று_அறு
16815. 2 பற்றுவான்
16816. 2 பறந்தன
16817. 2 பறிப்பான்
16818. 2 பறியும்
16819. 2 பன்
16820. 2 பன்னசாலை
16821. 2 பன்னல்
16822. 2 பன்னற்கு
16823. 2 பன்னிரண்டு
16824. 2 பன்னிரு
16825. 2 பன்னினன்
16826. 2 பன்னினாள்
16827. 2 பன்னும்
16828. 2 பனையின்
16829. 2 பாகத்தில்
16830. 2 பாகரும்
16831. 2 பாகரை
16832. 2 பாகும்
16833. 2 பாங்கரும்
16834. 2 பாங்குற
16835. 2 பாசத்து
16836. 2 பாசறை
16837. 2 பாடலார்
16838. 2 பாடலின்
16839. 2 பாடலே
16840. 2 பாடவ
16841. 2 பாடவம்
16842. 2 பாடிய
16843. 2 பாடின
16844. 2 பாடினள்
16845. 2 பாடு-மின்
16846. 2 பாண்டில்
16847. 2 பாணரின்
16848. 2 பாதத்து
16849. 2 பாதலத்து
16850. 2 பாதவம்
16851. 2 பாபம்
16852. 2 பாம்பணை
16853. 2 பாம்பின
16854. 2 பாம்பினும்
16855. 2 பாம்பு_அணை
16856. 2 பாய்கின்றது
16857. 2 பாய்தரும்
16858. 2 பாய்தலினால்
16859. 2 பாய்வ
16860. 2 பாய்வது
16861. 2 பாயலின்
16862. 2 பாயவே
16863. 2 பார்-மேல்
16864. 2 பார்க்கிலை
16865. 2 பார்த்தவர்
16866. 2 பார்த்தனள்
16867. 2 பார்த்தால்
16868. 2 பார்ப்பது
16869. 2 பார்ப்பன
16870. 2 பார்ப்புற
16871. 2 பார்ப்புறா
16872. 2 பாராள்
16873. 2 பாரான்
16874. 2 பாரிடம்
16875. 2 பாரினில்
16876. 2 பாரையின்
16877. 2 பாரொடும்
16878. 2 பாரோர்
16879. 2 பால
16880. 2 பாலம்
16881. 2 பாலமும்
16882. 2 பாலமை
16883. 2 பாலிகை
16884. 2 பாவகன்
16885. 2 பாவத்தை
16886. 2 பாவமோ
16887. 2 பாவிகாள்
16888. 2 பாவியர்
16889. 2 பாவியா
16890. 2 பாவையை
16891. 2 பாழ்படுத்து
16892. 2 பாழிய
16893. 2 பாறி
16894. 2 பான்மையதை
16895. 2 பான
16896. 2 பானம்
16897. 2 பிச்சமும்
16898. 2 பிச்சரின்
16899. 2 பிஞ்ஞகன்
16900. 2 பிடிக்க
16901. 2 பிடிக்கு
16902. 2 பிடிகளும்
16903. 2 பிடிகளோடும்
16904. 2 பிடிப்பர்
16905. 2 பிடிப்பென்
16906. 2 பிடியா
16907. 2 பிடியுண்டு
16908. 2 பிடியொடும்
16909. 2 பிடியோடு
16910. 2 பிடுங்கி
16911. 2 பிண்டிபாலம்
16912. 2 பிணிக்கு
16913. 2 பிணிக்கும்
16914. 2 பித்த
16915. 2 பித்தர்
16916. 2 பித்தும்
16917. 2 பிதிர்ந்து
16918. 2 பிரமன்
16919. 2 பிரிகின்றிலாத
16920. 2 பிரிந்தது
16921. 2 பிரிந்திலன்
16922. 2 பிரியான்
16923. 2 பிரிவினால்
16924. 2 பிரிவு_இல்
16925. 2 பிலத்து
16926. 2 பிழம்பின்
16927. 2 பிழம்பினை
16928. 2 பிழிந்து
16929. 2 பிழைக்க
16930. 2 பிழைத்தனை
16931. 2 பிழைத்தார்
16932. 2 பிழைத்திலர்
16933. 2 பிழைப்ப
16934. 2 பிழையிற்று
16935. 2 பிழையும்
16936. 2 பிள்ளாய்
16937. 2 பிள்ளைகள்
16938. 2 பிள்ளையை
16939. 2 பிளந்திட
16940. 2 பிளவா
16941. 2 பிளிறு
16942. 2 பிறக்கம்
16943. 2 பிறக்குமாறு
16944. 2 பிறத்தல்
16945. 2 பிறந்தனன்
16946. 2 பிறந்தனென்
16947. 2 பிறந்தனை
16948. 2 பிறந்தார்க்கு
16949. 2 பிறந்தானும்
16950. 2 பிறந்திலென்
16951. 2 பிறந்தும்
16952. 2 பிறப்ப
16953. 2 பிறப்பின்
16954. 2 பிறர்களும்
16955. 2 பிறரால்
16956. 2 பிறவியில்
16957. 2 பிறவியை
16958. 2 பிறித்து
16959. 2 பிறிதுற
16960. 2 பிறிந்தனர்
16961. 2 பிறிந்தார்
16962. 2 பிறியாது
16963. 2 பிறையின்
16964. 2 பின்பும்
16965. 2 பின்ற
16966. 2 பின்றாது
16967. 2 பின்றும்
16968. 2 பின்னங்கள்
16969. 2 பின்னது
16970. 2 பின்னவற்கு
16971. 2 பின்னா
16972. 2 பின்னையும்
16973. 2 பினும்
16974. 2 பீடம்
16975. 2 பீடு
16976. 2 பீன
16977. 2 புக்கதால்
16978. 2 புக்கதும்
16979. 2 புக்காய்
16980. 2 புக்காள்
16981. 2 புக்குற
16982. 2 புகர்_இல்
16983. 2 புகல்_அரும்
16984. 2 புகல்கின்றது
16985. 2 புகல்தி
16986. 2 புகல்வர்
16987. 2 புகல்வாய்
16988. 2 புகலலுற்றான்
16989. 2 புகலா
16990. 2 புகலிடம்
16991. 2 புகலுதி
16992. 2 புகழ்ந்தனர்
16993. 2 புகழ்ந்தனரால்
16994. 2 புகழினை
16995. 2 புகழோடு
16996. 2 புகழோடும்
16997. 2 புகன்றனன்
16998. 2 புகன்றே
16999. 2 புகாது
17000. 2 புகுதலோடும்
17001. 2 புகுந்தனர்
17002. 2 புகுந்துளோரும்
17003. 2 புகைய
17004. 2 புங்கமும்
17005. 2 புட்டிலின்
17006. 2 புட்டிலொடு
17007. 2 புட்டிலோடு
17008. 2 புடவி
17009. 2 புடைத்த
17010. 2 புடைத்தனர்
17011. 2 புடைப்ப
17012. 2 புடைபெயர்ந்து
17013. 2 புடையே
17014. 2 புண்-மேல்
17015. 2 புண்களில்
17016. 2 புண்டரீகத்து
17017. 2 புண்ணியர்
17018. 2 புண்ணியா
17019. 2 புண்ணும்
17020. 2 புணர்த்து
17021. 2 புணர்ந்து
17022. 2 புணர்ப்பது
17023. 2 புணர்ப்பு
17024. 2 புணர்வது
17025. 2 புணர
17026. 2 புணரியுள்
17027. 2 புணரியை
17028. 2 புணீர்
17029. 2 புத்திரர்
17030. 2 புத்து
17031. 2 புதல்வ
17032. 2 புதல்வற்கு
17033. 2 புதல்வன்-தன்னை
17034. 2 புதியன
17035. 2 புதைத்தே
17036. 2 புதைய
17037. 2 புந்தியால்
17038. 2 புந்தியான்
17039. 2 புந்தியோய்
17040. 2 புயங்கள்
17041. 2 புயங்களில்
17042. 2 புயத்தால்
17043. 2 புயத்திடை
17044. 2 புயத்தில்
17045. 2 புயத்தின்
17046. 2 புயத்தினான்
17047. 2 புயத்தை
17048. 2 புயலின்
17049. 2 புயற்கு
17050. 2 புரண்டனர்
17051. 2 புரண்டனன்
17052. 2 புரண்டான்
17053. 2 புரத்தின்
17054. 2 புரத்து
17055. 2 புரத்தை
17056. 2 புரந்தரனார்
17057. 2 புரந்தராதியர்
17058. 2 புரந்தான்
17059. 2 புரவலர்
17060. 2 புரவியில்
17061. 2 புரவியை
17062. 2 புரள்வ
17063. 2 புரிக
17064. 2 புரிகிலேன்
17065. 2 புரிகின்றது
17066. 2 புரிதிரோ
17067. 2 புரிபவர்
17068. 2 புரிவது
17069. 2 புரிவர்
17070. 2 புரிவார்
17071. 2 புருவத்தான்
17072. 2 புருவத்துக்கு
17073. 2 புரை-தொறும்
17074. 2 புரைவது
17075. 2 புல்கிய
17076. 2 புல்ல
17077. 2 புல்லல்
17078. 2 புல்லிடை
17079. 2 புல்லுவ
17080. 2 புல்லுற
17081. 2 புல்லொடு
17082. 2 புலக்கு
17083. 2 புலத்திற்று
17084. 2 புலத்தோர்
17085. 2 புலந்த
17086. 2 புலப்படா
17087. 2 புலம்பினார்
17088. 2 புலம்பினான்-அரோ
17089. 2 புலம்புவ
17090. 2 புலமைத்து
17091. 2 புலமையோர்
17092. 2 புலர்ந்தது
17093. 2 புலவர்க்கு
17094. 2 புவனங்கள்
17095. 2 புவனமும்
17096. 2 புவனி
17097. 2 புவியில்
17098. 2 புழுங்கா
17099. 2 புழுங்கிய
17100. 2 புழுங்கின
17101. 2 புழுங்குகின்றான்
17102. 2 புழுங்குமால்
17103. 2 புளகம்
17104. 2 புளிஞர்_வேந்தன்
17105. 2 புறங்கொடுத்து
17106. 2 புறத்தன
17107. 2 புறத்தான்
17108. 2 புறத்திடை
17109. 2 புறத்தில்
17110. 2 புறத்தினில்
17111. 2 புறத்துள்
17112. 2 புறத்தை
17113. 2 புறத்தையும்
17114. 2 புறந்தரு
17115. 2 புறப்பட
17116. 2 புறமே
17117. 2 புறவின்
17118. 2 புன்கணார்
17119. 2 புன்மையின்
17120. 2 புன்மையை
17121. 2 புனலால்
17122. 2 புனலுள்
17123. 2 புனலை
17124. 2 புனிதம்
17125. 2 புனிதரை
17126. 2 புனிதனோடும்
17127. 2 புனைந்தன
17128. 2 புனைந்தான்
17129. 2 புனைந்திலன்
17130. 2 புனைந்தேன்
17131. 2 பூக்க
17132. 2 பூக்கும்
17133. 2 பூகம்
17134. 2 பூசலால்
17135. 2 பூசலிடும்
17136. 2 பூசின
17137. 2 பூசுரர்க்கு
17138. 2 பூட்சியான்
17139. 2 பூட்டின
17140. 2 பூட்டினான்
17141. 2 பூண்களின்
17142. 2 பூண்டவன்
17143. 2 பூண்டனை
17144. 2 பூண்டார்
17145. 2 பூண்டால்
17146. 2 பூணா
17147. 2 பூணாள்
17148. 2 பூணிப்பு
17149. 2 பூணினர்
17150. 2 பூணினாய்
17151. 2 பூணினான்
17152. 2 பூணொடும்
17153. 2 பூத்தாள்
17154. 2 பூத்தான்
17155. 2 பூரித்து
17156. 2 பூவலயத்தை
17157. 2 பூவிலோன்
17158. 2 பூவின்-மேல்
17159. 2 பூவினால்
17160. 2 பூழியாய்
17161. 2 பூழியின்
17162. 2 பூழை
17163. 2 பெட்கும்
17164. 2 பெடையொடும்
17165. 2 பெண்டிரின்
17166. 2 பெண்ணில்
17167. 2 பெய்தால்
17168. 2 பெய்வது
17169. 2 பெய்வளை
17170. 2 பெயர்-தொறும்
17171. 2 பெயர்ந்தது
17172. 2 பெயர்ந்திலர்
17173. 2 பெயர்ந்தேன்
17174. 2 பெயர்வு_இல்
17175. 2 பெயரவன்
17176. 2 பெயரா
17177. 2 பெயரே
17178. 2 பெயரோன்
17179. 2 பெயரோனை
17180. 2 பெயும்
17181. 2 பெரிதால்
17182. 2 பெரியவும்
17183. 2 பெரியாள்
17184. 2 பெரியோனை
17185. 2 பெருக்கலால்
17186. 2 பெருக
17187. 2 பெருகவும்
17188. 2 பெருகும்
17189. 2 பெருந்தேவி
17190. 2 பெருமையார்
17191. 2 பெருமையால்
17192. 2 பெருமையின்
17193. 2 பெருமையோய்
17194. 2 பெற்றியர்
17195. 2 பெற்றியாள்
17196. 2 பெற்றியான்
17197. 2 பெற்றியை
17198. 2 பெற்றியோய்
17199. 2 பெற்றியோர்
17200. 2 பெற்றிலர்
17201. 2 பெற்றிலார்
17202. 2 பெற்றிலென்
17203. 2 பெற்று-என்ன
17204. 2 பெற்றுடை
17205. 2 பெற்றுடைய
17206. 2 பெற்றும்
17207. 2 பெறாள்
17208. 2 பெறுகிற்பானும்
17209. 2 பெறுதற்கு
17210. 2 பெறுதி
17211. 2 பெறுதியோ
17212. 2 பெறுதும்
17213. 2 பெறுவான்
17214. 2 பேசலன்
17215. 2 பேசான்
17216. 2 பேசுவது
17217. 2 பேசுவாம்
17218. 2 பேசுவார்
17219. 2 பேணல்
17220. 2 பேணா
17221. 2 பேதாய்
17222. 2 பேயின்
17223. 2 பேயை
17224. 2 பேர்கலா
17225. 2 பேர்கிலாது
17226. 2 பேர்ச்சியுள்
17227. 2 பேர்த்தும்
17228. 2 பேர்ந்து
17229. 2 பேர்வது
17230. 2 பேர்வு_இல்
17231. 2 பேர்வுறு
17232. 2 பேரர்
17233. 2 பேராது
17234. 2 பேரிகை
17235. 2 பேரின்
17236. 2 பேருதி
17237. 2 பேருமே
17238. 2 பேருமோ
17239. 2 பைப்பைய
17240. 2 பொங்கு-தொறு
17241. 2 பொங்குகின்ற
17242. 2 பொடிக்கும்
17243. 2 பொடித்தான்
17244. 2 பொடிப்பன
17245. 2 பொடியில்
17246. 2 பொடியின்
17247. 2 பொதியில்
17248. 2 பொதியும்
17249. 2 பொதும்பரும்
17250. 2 பொதுமைத்து
17251. 2 பொதுவே
17252. 2 பொம்மென்
17253. 2 பொம்மென்று
17254. 2 பொய்க்கும்
17255. 2 பொய்கையின்
17256. 2 பொய்கையை
17257. 2 பொய்த்த
17258. 2 பொய்த்தல்
17259. 2 பொய்த்தல்_இல்
17260. 2 பொய்த்தனன்
17261. 2 பொய்ம்
17262. 2 பொய்யே
17263. 2 பொரா
17264. 2 பொரிந்தன
17265. 2 பொரியின்
17266. 2 பொரு_அரிய
17267. 2 பொருக்க
17268. 2 பொருட்டு
17269. 2 பொருதி
17270. 2 பொருந்திட
17271. 2 பொருப்பால்
17272. 2 பொரும
17273. 2 பொருமலன்
17274. 2 பொருமுகின்றான்
17275. 2 பொருவ_அரும்
17276. 2 பொருவின்
17277. 2 பொருள்-தன்னை
17278. 2 பொருளின்
17279. 2 பொருளினை
17280. 2 பொருளுக்கு
17281. 2 பொல்லாது
17282. 2 பொலிகின்றான்
17283. 2 பொலிதர
17284. 2 பொலிந்தார்
17285. 2 பொலியவே
17286. 2 பொலிவ
17287. 2 பொழிந்தனன்
17288. 2 பொழில்கள்
17289. 2 பொழிலிடை
17290. 2 பொழிலை
17291. 2 பொழுதத்து
17292. 2 பொழுதினின்
17293. 2 பொழுதினும்
17294. 2 பொற்ப
17295. 2 பொற்பினுக்கு
17296. 2 பொறாமை
17297. 2 பொறிகளும்
17298. 2 பொறித்த
17299. 2 பொறியொடும்
17300. 2 பொறுக்கலாது
17301. 2 பொறுக்கலாமையால்
17302. 2 பொறுக்கும்
17303. 2 பொறுத்த
17304. 2 பொறுத்தல்
17305. 2 பொறுத்தன
17306. 2 பொறுத்தனென்
17307. 2 பொறுத்து
17308. 2 பொறுப்பர்
17309. 2 பொன்-போல்
17310. 2 பொன்_தார்
17311. 2 பொன்_தொடி
17312. 2 பொன்_உலகம்
17313. 2 பொன்றல்
17314. 2 பொன்றா
17315. 2 பொன்றா-முன்னம்
17316. 2 பொன்றாத
17317. 2 பொன்றான்
17318. 2 பொன்றிய
17319. 2 பொன்றினள்
17320. 2 பொன்றுதல்
17321. 2 பொன்றுதும்
17322. 2 பொன்றுவது
17323. 2 பொன்றுவர்
17324. 2 பொன்றுவாரின்
17325. 2 பொன்றுவென்
17326. 2 பொன்னினை
17327. 2 பொன்னுலகம்
17328. 2 பொன்னுலகு
17329. 2 பொன்னொடு
17330. 2 பொனின்
17331. 2 போக்க_அரும்
17332. 2 போக்கின்
17333. 2 போக்கினார்
17334. 2 போக்கினால்
17335. 2 போக்கினேன்
17336. 2 போக்கும்
17337. 2 போக்குவான்
17338. 2 போகமும்
17339. 2 போகல்
17340. 2 போகவே
17341. 2 போகா-வண்ணம்
17342. 2 போகாதே
17343. 2 போகார்
17344. 2 போகில
17345. 2 போகின்றேன்
17346. 2 போகு
17347. 2 போகுவான்
17348. 2 போத்து
17349. 2 போத்தும்
17350. 2 போதத்த
17351. 2 போதத்து
17352. 2 போதமும்
17353. 2 போதலோடும்
17354. 2 போதாது
17355. 2 போதினின்
17356. 2 போதுமே
17357. 2 போந்ததால்
17358. 2 போந்தன
17359. 2 போம்படி
17360. 2 போமோ
17361. 2 போய்த்து
17362. 2 போயினரால்
17363. 2 போயினாரே
17364. 2 போயினை
17365. 2 போயே
17366. 2 போயோ
17367. 2 போர்-மேல்
17368. 2 போர்க்களம்
17369. 2 போர்ப்பு
17370. 2 போர்வை
17371. 2 போர்வையான்
17372. 2 போரினில்
17373. 2 போரினை
17374. 2 போல்கின்றார்
17375. 2 போல்வாள்
17376. 2 போவதாக
17377. 2 போவதும்
17378. 2 போவாய்
17379. 2 போவாராம்
17380. 2 போவென்
17381. 2 போழ்தும்
17382. 2 போழ்பட
17383. 2 போற்றினர்
17384. 2 போன்ம்
17385. 2 போன்றார்
17386. 2 போனதோ
17387. 2 மக்கட்கு
17388. 2 மக்களில்
17389. 2 மக்களின்
17390. 2 மகம்
17391. 2 மகரந்த
17392. 2 மகரமும்
17393. 2 மகளிரே
17394. 2 மகளிரொடு
17395. 2 மகன்-வயின்
17396. 2 மகனுக்கு
17397. 2 மகனுக்கும்
17398. 2 மகிழ்ந்தான்
17399. 2 மகுடத்தாள்
17400. 2 மஞ்சிடை
17401. 2 மட_கொடி
17402. 2 மடங்க
17403. 2 மடங்கலை
17404. 2 மடங்கி
17405. 2 மடந்தையை
17406. 2 மடம்
17407. 2 மடவாள்
17408. 2 மடனும்
17409. 2 மடித்தது
17410. 2 மடிந்து
17411. 2 மடியும்
17412. 2 மடியுமாறும்
17413. 2 மடுக்கும்
17414. 2 மண்-நின்றும்
17415. 2 மண்டலங்கள்
17416. 2 மண்டலத்து
17417. 2 மண்டலால்
17418. 2 மண்டிய
17419. 2 மண்டில
17420. 2 மண்டுதலால்
17421. 2 மண்ணின்-மேல்
17422. 2 மண்ணினே
17423. 2 மண்ணு
17424. 2 மண்ணுளே
17425. 2 மண்ணையும்
17426. 2 மணலினும்
17427. 2 மணலை
17428. 2 மணவினை
17429. 2 மணிக்கு
17430. 2 மணிகளும்
17431. 2 மணியினை
17432. 2 மத்தகம்
17433. 2 மத்தம்
17434. 2 மத்திகை
17435. 2 மதகிரி
17436. 2 மதமும்
17437. 2 மதர்க்கும்
17438. 2 மதர்ப்ப
17439. 2 மதலையை
17440. 2 மதனற்கும்
17441. 2 மதித்த
17442. 2 மதித்தனர்
17443. 2 மதித்தார்
17444. 2 மதியாலே
17445. 2 மதியினால்
17446. 2 மதியேன்
17447. 2 மதியை
17448. 2 மதியோர்
17449. 2 மதுவின்
17450. 2 மந்திரத்தை
17451. 2 மம்மர்
17452. 2 மயக்க
17453. 2 மயக்கமும்
17454. 2 மயக்கி
17455. 2 மயக்கின்
17456. 2 மயங்கிய
17457. 2 மயங்கினாள்
17458. 2 மயம்
17459. 2 மயர்
17460. 2 மயிரும்
17461. 2 மயில்_அனாள்
17462. 2 மயிலினை
17463. 2 மயிலோடும்
17464. 2 மயேந்திர
17465. 2 மரகதம்
17466. 2 மரங்களால்
17467. 2 மரத்தின்
17468. 2 மரத்தை
17469. 2 மரத்தொடும்
17470. 2 மரபில்
17471. 2 மரபினால்
17472. 2 மரபினின்
17473. 2 மரபை
17474. 2 மரனொடு
17475. 2 மருகியை
17476. 2 மருங்குலாய்
17477. 2 மருத்தன்
17478. 2 மருத்தனை
17479. 2 மருந்தால்
17480. 2 மருந்தின்
17481. 2 மருந்து-தன்னை
17482. 2 மருமகன்
17483. 2 மருமத்தின்
17484. 2 மருமான்
17485. 2 மருவ_அரும்
17486. 2 மருள்கொள
17487. 2 மல்லினால்
17488. 2 மலங்கு
17489. 2 மலயம்
17490. 2 மலர்-கண்
17491. 2 மலர்-தொறும்
17492. 2 மலர்_மகள்
17493. 2 மலர்_மழை
17494. 2 மலர்க்கையால்
17495. 2 மலர்ந்தன
17496. 2 மலர்ந்தார்
17497. 2 மலராள்
17498. 2 மலரிடை
17499. 2 மலருளோன்
17500. 2 மலரை
17501. 2 மலரொடும்
17502. 2 மலிந்த
17503. 2 மலை-தொறும்
17504. 2 மலைதல்
17505. 2 மலைந்திட
17506. 2 மலையோடும்
17507. 2 மழுக்களும்
17508. 2 மழுங்கிய
17509. 2 மழுவலாளனும்
17510. 2 மழுவாளன்
17511. 2 மழுவாளியும்
17512. 2 மழுவினால்
17513. 2 மழை_குலம்
17514. 2 மழைகள்
17515. 2 மழையில்
17516. 2 மழையே
17517. 2 மழையொடு
17518. 2 மற்றது
17519. 2 மற்றுளோர்களும்
17520. 2 மற்றையவன்
17521. 2 மற்றையோர்களும்
17522. 2 மறக்க
17523. 2 மறக்கல்
17524. 2 மறத்தார்
17525. 2 மறத்து
17526. 2 மறத்தை
17527. 2 மறந்தவர்
17528. 2 மறந்தனை
17529. 2 மறந்தாள்
17530. 2 மறந்திலன்
17531. 2 மறந்தும்
17532. 2 மறந்துளார்
17533. 2 மறப்பரோ
17534. 2 மறலி
17535. 2 மறன்
17536. 2 மறித்தன
17537. 2 மறிதர
17538. 2 மறியும்
17539. 2 மறிவன
17540. 2 மறுக்கும்
17541. 2 மறுகா
17542. 2 மறுகின
17543. 2 மறுகும்
17544. 2 மறுகுற
17545. 2 மறுகுறும்
17546. 2 மறுத்தல்
17547. 2 மறுத்தியோ
17548. 2 மறுவின்
17549. 2 மறைக்கு
17550. 2 மறைக்கும்
17551. 2 மறைகளாலும்
17552. 2 மறைகளின்
17553. 2 மறைகளும்
17554. 2 மறைகளே
17555. 2 மறைந்தே
17556. 2 மறைநூல்
17557. 2 மறையவர்க்கு
17558. 2 மறையினும்
17559. 2 மறையினொடு
17560. 2 மறையை
17561. 2 மறையோரும்
17562. 2 மன்மதனை
17563. 2 மன்ற
17564. 2 மன்றலின்
17565. 2 மன்றிடை
17566. 2 மன்னர்_மன்னன்
17567. 2 மன்னர்_மன்னனே
17568. 2 மன்னரை
17569. 2 மன்னவர்-தம்
17570. 2 மன்னவர்_மன்னன்
17571. 2 மன்னவரும்
17572. 2 மன்னன்-பால்
17573. 2 மன்னனின்
17574. 2 மன்னி
17575. 2 மன்னின்
17576. 2 மன்னே
17577. 2 மன்னையும்
17578. 2 மனக்கொடு
17579. 2 மனக்கொளா
17580. 2 மனங்களில்
17581. 2 மனங்களும்
17582. 2 மனத்த
17583. 2 மனத்தது
17584. 2 மனத்திற்கும்
17585. 2 மனத்தினாள்
17586. 2 மனத்தேன்
17587. 2 மனனும்
17588. 2 மனிசன்
17589. 2 மனிதரே
17590. 2 மனிதரோடே
17591. 2 மனைக்கு
17592. 2 மனைவி
17593. 2 மாக்கதை
17594. 2 மாகதர்
17595. 2 மாகதர்கள்
17596. 2 மாசு_அறு
17597. 2 மாசு_இல்
17598. 2 மாசுண்ட
17599. 2 மாசுண்டது
17600. 2 மாட்சியை
17601. 2 மாட்டா
17602. 2 மாட்டாது
17603. 2 மாட்டார்
17604. 2 மாட்டான்
17605. 2 மாடகம்
17606. 2 மாடத்திடை
17607. 2 மாண்டன
17608. 2 மாண்டனம்
17609. 2 மாண்டுள
17610. 2 மாண்பினார்
17611. 2 மாணி
17612. 2 மாணையின்
17613. 2 மாதங்கம்
17614. 2 மாதர்க்கு
17615. 2 மாதர்கள்
17616. 2 மாதரார்க்கும்
17617. 2 மாதரோடு
17618. 2 மாதலியை
17619. 2 மாதவம்
17620. 2 மாதுலன்
17621. 2 மாபக்கனும்
17622. 2 மாய்த்தல்
17623. 2 மாய்ந்தது
17624. 2 மாய்ந்தவர்
17625. 2 மாய்ப்பான்
17626. 2 மாய்வது
17627. 2 மாய்வென்
17628. 2 மாயங்கள்
17629. 2 மாயத்தால்
17630. 2 மாயமே
17631. 2 மாயவன்
17632. 2 மாயற்கு
17633. 2 மாயனை
17634. 2 மாயினும்
17635. 2 மாயுமே
17636. 2 மாயையான்
17637. 2 மாயையில்
17638. 2 மாயையினால்
17639. 2 மார்பமும்
17640. 2 மார்பா
17641. 2 மார்பானை
17642. 2 மார்பினன்
17643. 2 மார்பினான்
17644. 2 மார்பொடு
17645. 2 மார_வேள்
17646. 2 மாரனார்
17647. 2 மாரனும்
17648. 2 மாரி-போல்
17649. 2 மாரிக்கு
17650. 2 மாரியை
17651. 2 மாருதி-தன்
17652. 2 மாலியவானை
17653. 2 மாலியை
17654. 2 மாலின்
17655. 2 மாலைகள்
17656. 2 மாலையான்
17657. 2 மாழ்க
17658. 2 மாள்வது
17659. 2 மாளவும்
17660. 2 மாளா
17661. 2 மாளாத
17662. 2 மாற்றா
17663. 2 மாற்றியே
17664. 2 மாற்றுவார்
17665. 2 மாற்றேன்
17666. 2 மாற
17667. 2 மாறாடி
17668. 2 மாறாது
17669. 2 மாறின
17670. 2 மாறுமாறு
17671. 2 மான்_மத
17672. 2 மான்_மதம்
17673. 2 மானத்தால்
17674. 2 மானத்திடை
17675. 2 மானத்தின்
17676. 2 மானவர்
17677. 2 மானவள்
17678. 2 மானவற்கு
17679. 2 மானவனும்
17680. 2 மானிடரை
17681. 2 மானுடரை
17682. 2 மிகவே
17683. 2 மிகுதி
17684. 2 மிகுந்து
17685. 2 மிகையால்
17686. 2 மிடலுடை
17687. 2 மிடைதலின்
17688. 2 மிடைய
17689. 2 மிடையும்
17690. 2 மித்திரர்
17691. 2 மிதித்தனர்
17692. 2 மிதிலையர்
17693. 2 மிதிலையோரை
17694. 2 மிலைச்சியது
17695. 2 மிழற்றுகின்ற
17696. 2 மிளிர்கின்ற
17697. 2 மிளிர்வது
17698. 2 மிளிரும்
17699. 2 மின்-கொள்
17700. 2 மின்னவே
17701. 2 மின்னா
17702. 2 மின்னால்
17703. 2 மின்னினும்
17704. 2 மின்னே
17705. 2 மினல்
17706. 2 மீக்கொண்ட
17707. 2 மீச்செல்வார்
17708. 2 மீச்செல
17709. 2 மீட்பான்-பொருட்டு
17710. 2 மீண்டதே
17711. 2 மீண்டவே
17712. 2 மீண்டனர்
17713. 2 மீண்டனென்
17714. 2 மீண்டில
17715. 2 மீண்டிலர்
17716. 2 மீண்டிலன்
17717. 2 மீண்டேன்
17718. 2 மீதினில்
17719. 2 மீது-அரோ
17720. 2 மீதுற்ற
17721. 2 மீதுற
17722. 2 மீள்குவென்
17723. 2 மீள்திர்
17724. 2 மீள்வதே
17725. 2 மீள்வார்
17726. 2 மீள்வு
17727. 2 மீள்வென்
17728. 2 மீள_அரும்
17729. 2 மீளாத
17730. 2 மீளான்
17731. 2 மீன்களும்
17732. 2 மீனது
17733. 2 முக்கண்
17734. 2 முக்கோடி
17735. 2 முகட்டையும்
17736. 2 முகடும்
17737. 2 முகத்தர்
17738. 2 முகத்தார்
17739. 2 முகத்தினில்
17740. 2 முகத்தினும்
17741. 2 முகத்தினோடு
17742. 2 முகில்-மேல்
17743. 2 முகிலினை
17744. 2 முகிலும்
17745. 2 முகிலை
17746. 2 முசுண்டியும்
17747. 2 முட்டினார்
17748. 2 முட்டு_இல்
17749. 2 முடங்கு
17750. 2 முடி_வேந்தர்
17751. 2 முடிக்குவென்
17752. 2 முடிக்குறும்
17753. 2 முடிகுவென்
17754. 2 முடித்தது
17755. 2 முடித்தல்
17756. 2 முடித்தலம்
17757. 2 முடித்தாய்
17758. 2 முடிந்தனன்
17759. 2 முடிந்தாய்
17760. 2 முடிந்தார்
17761. 2 முடிந்து
17762. 2 முடிப்பதற்கு
17763. 2 முடிப்பர்
17764. 2 முடிப்பல்
17765. 2 முடிப்பன்
17766. 2 முடியா
17767. 2 முடியாது
17768. 2 முடியாதே
17769. 2 முடியான்
17770. 2 முடியும்-கொல்
17771. 2 முடியுமோ
17772. 2 முடிவர்
17773. 2 முடிவுற
17774. 2 முடுக்க
17775. 2 முடுக்கினன்
17776. 2 முடுகுகின்றார்
17777. 2 முண்டகத்துறை
17778. 2 முத்தலை
17779. 2 முத்தி
17780. 2 முத்தினால்
17781. 2 முத்தினின்
17782. 2 முதல்வ
17783. 2 முதலவும்
17784. 2 முதலாகிய
17785. 2 முதலின்
17786. 2 முதலினோரை
17787. 2 முதலே
17788. 2 முதலை
17789. 2 முதலோடும்
17790. 2 முதிய
17791. 2 முதிர்கின்றான்
17792. 2 முதிரும்
17793. 2 முதுகிடை
17794. 2 முந்தினர்
17795. 2 முந்தினார்
17796. 2 முந்தினான்
17797. 2 முந்துமோ
17798. 2 முந்துவான்
17799. 2 முப்பத்து
17800. 2 முப்பது
17801. 2 முயங்கின
17802. 2 முயல்க
17803. 2 முயல்கின்றார்
17804. 2 முயல்கின்றான்
17805. 2 முயல்வார்
17806. 2 முயற்சியால்
17807. 2 முயன்ற
17808. 2 முரசே
17809. 2 முரல்வ
17810. 2 முருங்கிய
17811. 2 முல்லையும்
17812. 2 முலை-மேல்
17813. 2 முலையில்
17814. 2 முழக்கமும்
17815. 2 முழக்கினால்
17816. 2 முழங்குகின்ற
17817. 2 முழுவது
17818. 2 முளி
17819. 2 முளைக்கும்
17820. 2 முளைத்தன
17821. 2 முற்கரம்
17822. 2 முற்றியது
17823. 2 முற்றினென்
17824. 2 முற்றினை
17825. 2 முற்றினோர்
17826. 2 முற்றுவது
17827. 2 முற்றுறா
17828. 2 முற்றுறும்
17829. 2 முறித்து
17830. 2 முறியும்
17831. 2 முறியுமால்
17832. 2 முறுவலார்
17833. 2 முறைமுறையே
17834. 2 முறையினின்
17835. 2 முன்பனை
17836. 2 முன்புற
17837. 2 முன்றிலின்
17838. 2 முன்னியே
17839. 2 முன்னில்
17840. 2 முன்னினான்
17841. 2 முன்னுடை
17842. 2 முன்னுவான்
17843. 2 முன்னையர்
17844. 2 முனிதியோ
17845. 2 முனிந்த
17846. 2 முனிந்தது
17847. 2 முனிந்தனை
17848. 2 முனியல்
17849. 2 முனியின்
17850. 2 முனிவர்கள்
17851. 2 முனிவரோ
17852. 2 முனிவாய்
17853. 2 முனிவும்
17854. 2 முனிவுற்ற
17855. 2 முனிவோடு
17856. 2 முனும்
17857. 2 முனைவர்க்கும்
17858. 2 மூ_அடி
17859. 2 மூ_இலை
17860. 2 மூ_உலகமும்
17861. 2 மூ_உலகின்
17862. 2 மூ_எழு
17863. 2 மூக்கன்
17864. 2 மூக்கால்
17865. 2 மூக்கினான்
17866. 2 மூங்கில்
17867. 2 மூங்கையர்
17868. 2 மூசிய
17869. 2 மூட்டலால்
17870. 2 மூட்டும்
17871. 2 மூடினான்
17872. 2 மூத்தம்
17873. 2 மூதாதை
17874. 2 மூது
17875. 2 மூப்பினர்
17876. 2 மூர்த்தி-பால்
17877. 2 மூர்த்தியை
17878. 2 மூரிய
17879. 2 மூவர்க்கு
17880. 2 மூவரில்
17881. 2 மூவரையும்
17882. 2 மூவரோடு
17883. 2 மூவரோடும்
17884. 2 மூழ்கினர்
17885. 2 மூழ்கு
17886. 2 மூழை
17887. 2 மூளை
17888. 2 மூன்றினுள்
17889. 2 மெய்கள்
17890. 2 மெய்த்த
17891. 2 மெய்ம்மையன்
17892. 2 மெய்ம்மையை
17893. 2 மெய்ம்மையோய்
17894. 2 மெய்யனை
17895. 2 மெய்யால்
17896. 2 மெய்யுணர்வு
17897. 2 மெய்யொடு
17898. 2 மெய்யோடு
17899. 2 மெல்லமெல்ல
17900. 2 மெல்லியலார்
17901. 2 மெலிகின்ற
17902. 2 மெலிகின்றோம்
17903. 2 மெலிந்தன
17904. 2 மெலிந்தாய்
17905. 2 மெலிய
17906. 2 மேக்குற
17907. 2 மேகம்-தன்னை
17908. 2 மேட்டு
17909. 2 மேடு
17910. 2 மேதிகள்
17911. 2 மேதியின்
17912. 2 மேதினி
17913. 2 மேய்வன
17914. 2 மேயவன்
17915. 2 மேயினை
17916. 2 மேருவினை
17917. 2 மேருவோடு
17918. 2 மேல்மேல்
17919. 2 மேலது
17920. 2 மேலாம்
17921. 2 மேலின்
17922. 2 மேலோன்
17923. 2 மேவல்
17924. 2 மேவலர்
17925. 2 மேவலால்
17926. 2 மேவாதவர்
17927. 2 மேவின
17928. 2 மேவினன்
17929. 2 மேவினாய்
17930. 2 மேவினாள்
17931. 2 மேவினேன்
17932. 2 மேற்கும்
17933. 2 மேற்கொண்டான்
17934. 2 மேற்கொளா
17935. 2 மேற்றே
17936. 2 மேன்மையர்
17937. 2 மேன்மையால்
17938. 2 மேன்மையின்
17939. 2 மேனிக்கு
17940. 2 மேனியனை
17941. 2 மேனியின்-மேல்
17942. 2 மேனியே
17943. 2 மைந்தர்-தம்
17944. 2 மைந்தர்-தாமும்
17945. 2 மைந்தர்க்கு
17946. 2 மைந்தரின்
17947. 2 மைந்தற்கும்
17948. 2 மைந்தன்-மேல்
17949. 2 மைந்தா
17950. 2 மைம்
17951. 2 மையின்
17952. 2 மொக்குளின்
17953. 2 மொட்டு
17954. 2 மொண்டிடும்
17955. 2 மொய்க்கும்
17956. 2 மொய்த்தன
17957. 2 மொய்ப்பு
17958. 2 மொய்ம்பன்
17959. 2 மொய்ம்பினர்
17960. 2 மொய்ம்பினால்
17961. 2 மொய்ம்பினானும்
17962. 2 மொய்ம்பினின்
17963. 2 மொய்ம்பினோன்
17964. 2 மொய்ம்பீர்
17965. 2 மொழிகின்ற
17966. 2 மொழிகொடு
17967. 2 மொழிதரும்
17968. 2 மொழிதல்
17969. 2 மொழிந்தது
17970. 2 மொழிந்தனர்
17971. 2 மொழிந்தார்
17972. 2 மொழியா
17973. 2 மொழியார்க்கு
17974. 2 மொழியால்
17975. 2 மொழியாள்
17976. 2 மொழிவதானான்
17977. 2 மோக்கும்
17978. 2 மோதினாள்
17979. 2 மோதினான்
17980. 2 மோது
17981. 2 மோயை
17982. 2 மோலியான்
17983. 2 மௌலியன்
17984. 2 மௌலியான்
17985. 2 மௌலியும்
17986. 2 யாக்கையர்
17987. 2 யாக்கையன்
17988. 2 யாக்கையும்
17989. 2 யாண்டையது
17990. 2 யாதை
17991. 2 யாமம்
17992. 2 யாய்
17993. 2 யாயும்
17994. 2 யாவது-கொல்
17995. 2 யாவரை
17996. 2 யாவரோ
17997. 2 யாவிர்
17998. 2 யாவினும்
17999. 2 யாற்று
18000. 2 யாற்றொடும்
18001. 2 யாறும்
18002. 2 யானுமே
18003. 2 யானையான்
18004. 2 யானையோ
18005. 2 யானையோடு
18006. 2 யோகத்தின்
18007. 2 யோகத்து
18008. 2 யோகி
18009. 2 யோகியின்
18010. 2 யோனிகள்
18011. 2 ரத
18012. 2 ராக
18013. 2 ராசர்
18014. 2 ராசியும்
18015. 2 வகுத்தால்
18016. 2 வகைத்து
18017. 2 வகையின்
18018. 2 வகையினால்
18019. 2 வகையும்
18020. 2 வங்கியம்
18021. 2 வசத்து
18022. 2 வஞ்சனும்
18023. 2 வட்டணை
18024. 2 வட்டு
18025. 2 வட_வரை
18026. 2 வட_வரையின்
18027. 2 வடகமும்
18028. 2 வடங்களும்
18029. 2 வடவனல்
18030. 2 வடிவினை
18031. 2 வடிவும்
18032. 2 வடுவும்
18033. 2 வண்ணத்து
18034. 2 வண்ணனே
18035. 2 வணங்கல்
18036. 2 வணங்கவும்
18037. 2 வணங்கினாள்
18038. 2 வதனத்தன
18039. 2 வதை
18040. 2 வதையின்
18041. 2 வந்ததும்
18042. 2 வந்தபோதும்
18043. 2 வந்தவர்க்கு
18044. 2 வந்தவர்கள்
18045. 2 வந்தவனை
18046. 2 வந்தவா
18047. 2 வந்தனெனால்
18048. 2 வந்திகர்
18049. 2 வந்துற்றது
18050. 2 வந்துற
18051. 2 வந்தோர்
18052. 2 வம்போ
18053. 2 வயங்குற
18054. 2 வயத்து
18055. 2 வயிர்
18056. 2 வயிர்கள்
18057. 2 வயிர்த்த
18058. 2 வயிர்த்து
18059. 2 வயிரத்தின்
18060. 2 வயிரத்து
18061. 2 வயிற்றள்
18062. 2 வயிற்றை
18063. 2 வயிறும்
18064. 2 வரத்தினர்
18065. 2 வரத்தினும்
18066. 2 வரத்தை
18067. 2 வரம்பின்
18068. 2 வரல்
18069. 2 வருக்கமும்
18070. 2 வருகிற்றிலென்
18071. 2 வருகின்றான்
18072. 2 வருணனும்
18073. 2 வருத்தும்
18074. 2 வருதற்கு
18075. 2 வருதியோ
18076. 2 வருந்தின
18077. 2 வருந்தினார்
18078. 2 வருந்து
18079. 2 வருந்தேன்
18080. 2 வருமால்
18081. 2 வருவதும்
18082. 2 வருவார்
18083. 2 வரைப்பும்
18084. 2 வரையால்
18085. 2 வல்லன
18086. 2 வல்லாரும்
18087. 2 வல்லியர்
18088. 2 வல்லியின்
18089. 2 வல்லியே
18090. 2 வல்லியை
18091. 2 வல்லீரேல்
18092. 2 வலத்தது
18093. 2 வலத்தார்
18094. 2 வலத்தினர்
18095. 2 வலத்தீர்
18096. 2 வலத்தை
18097. 2 வலந்தன
18098. 2 வலம்செய்து
18099. 2 வலம்பட
18100. 2 வலய
18101. 2 வலயமும்
18102. 2 வலன்
18103. 2 வலாள
18104. 2 வலாளன்
18105. 2 வலாளனை
18106. 2 வலானும்
18107. 2 வலித்தி
18108. 2 வலித்தேம்
18109. 2 வலிப்பான்
18110. 2 வலிமை
18111. 2 வலியாய்
18112. 2 வலியினர்
18113. 2 வலியினாலே
18114. 2 வலியொடும்
18115. 2 வலையம்
18116. 2 வலோனே
18117. 2 வவ்வ
18118. 2 வவ்வு
18119. 2 வழக்கினால்
18120. 2 வழங்கல்
18121. 2 வழங்கலால்
18122. 2 வழங்கவும்
18123. 2 வழங்கியே
18124. 2 வழங்கினன்
18125. 2 வழங்கினை
18126. 2 வழாமையும்
18127. 2 வழிக்கொண்டு
18128. 2 வழிபாடு
18129. 2 வழியினை
18130. 2 வழியை
18131. 2 வழியோடும்
18132. 2 வழுக்கு
18133. 2 வழுத்த
18134. 2 வழுத்தினார்
18135. 2 வழுத்து
18136. 2 வழுவல்
18137. 2 வழுவல்_இல்
18138. 2 வழுவாது
18139. 2 வழுவாமல்
18140. 2 வழை
18141. 2 வள்ளியர்
18142. 2 வள்ளையே
18143. 2 வளமை
18144. 2 வளர்த்த
18145. 2 வளர்த்தார்
18146. 2 வளர்த்தி
18147. 2 வளர்ந்தன
18148. 2 வளர்வது
18149. 2 வளர
18150. 2 வளரும்
18151. 2 வளாகத்து
18152. 2 வளாகம்
18153. 2 வளி
18154. 2 வளைக்கும்
18155. 2 வளைகள்
18156. 2 வளைத்தன
18157. 2 வளையம்
18158. 2 வளையா
18159. 2 வளையான்
18160. 2 வற்றா
18161. 2 வற்றிய
18162. 2 வற்று
18163. 2 வறந்தும்
18164. 2 வறள்பட
18165. 2 வறியள்
18166. 2 வறியன்
18167. 2 வறியன
18168. 2 வன்பு
18169. 2 வன்மையான்
18170. 2 வன்ன
18171. 2 வனத்தில்
18172. 2 வனமே
18173. 2 வனைந்து
18174. 2 வாக்கின்
18175. 2 வாகையாய்
18176. 2 வாங்கல்
18177. 2 வாங்கிடின்
18178. 2 வாங்கினென்
18179. 2 வாங்குவார்
18180. 2 வாங்குவான்
18181. 2 வாசகங்கள்
18182. 2 வாசலின்
18183. 2 வாட்டம்
18184. 2 வாடி
18185. 2 வாடிய
18186. 2 வாடையும்
18187. 2 வாடையே
18188. 2 வாணியின்
18189. 2 வாதம்
18190. 2 வாய்களும்
18191. 2 வாய்மைக்கு
18192. 2 வாயது
18193. 2 வாயள்
18194. 2 வாயன்
18195. 2 வாயார்
18196. 2 வாயில்கள்
18197. 2 வாயில்கள்-தோறும்
18198. 2 வாயிலே
18199. 2 வாயினார்
18200. 2 வாயினில்
18201. 2 வாயினூடு
18202. 2 வாயு
18203. 2 வார்த்தையின்
18204. 2 வாரண
18205. 2 வாரணத்து
18206. 2 வாராய்
18207. 2 வாரார்
18208. 2 வாரான்
18209. 2 வாரிய
18210. 2 வாரியும்
18211. 2 வாரின
18212. 2 வாரொடு
18213. 2 வாலியையும்
18214. 2 வாலினை
18215. 2 வாலுக
18216. 2 வாலை
18217. 2 வாவிகள்
18218. 2 வாவிகளும்
18219. 2 வாவு
18220. 2 வாழ்க்கையள்
18221. 2 வாழ்க்கையன்
18222. 2 வாழ்கிலன்
18223. 2 வாழ்கிலேன்
18224. 2 வாழ்ந்தன
18225. 2 வாழ்ந்தேம்
18226. 2 வாழ்நாட்கு
18227. 2 வாழ்விக்கும்
18228. 2 வாழ்வித்தீர்
18229. 2 வாழ்வேன்
18230. 2 வாழ்வையும்
18231. 2 வாழ்வோர்
18232. 2 வாழா
18233. 2 வாழு
18234. 2 வாழுமால்
18235. 2 வாள்களின்
18236. 2 வாளம்
18237. 2 வாளர்
18238. 2 வாளவன்
18239. 2 வாளிடை
18240. 2 வாளியோடு
18241. 2 வாளைகள்
18242. 2 வாளோடும்
18243. 2 வானரத்து
18244. 2 வானரரும்
18245. 2 வானரரை
18246. 2 வானவர்-தம்
18247. 2 வானவனும்
18248. 2 வானினிடை
18249. 2 வானுளோர்கள்
18250. 2 வானுளோரும்
18251. 2 வானுற
18252. 2 வானொடு
18253. 2 விகற்ப
18254. 2 விச்சையின்
18255. 2 விசிக
18256. 2 விசும்பினிடை
18257. 2 விசும்பினில்
18258. 2 விசும்புற
18259. 2 விசும்பூடு
18260. 2 விசை-கொடு
18261. 2 விசைத்தார்
18262. 2 விசையம்
18263. 2 விசையன
18264. 2 விஞ்ச
18265. 2 விஞ்சு
18266. 2 விஞ்சையும்
18267. 2 விட்டதும்
18268. 2 விட்டவன்
18269. 2 விட்டால்
18270. 2 விட்டிலன்
18271. 2 விட்டேறு
18272. 2 விடல்
18273. 2 விடலும்
18274. 2 விடற்கு
18275. 2 விடியல்
18276. 2 விடியாய்
18277. 2 விடு-மின்கள்
18278. 2 விடுக
18279. 2 விடுத்தது
18280. 2 விடுதியால்
18281. 2 விடுதும்
18282. 2 விடைத்து
18283. 2 விண்ணாடு
18284. 2 விண்ணிடையே
18285. 2 விண்ணினும்
18286. 2 விண்ணொடு
18287. 2 வித்தினன்
18288. 2 வித்தும்
18289. 2 வித
18290. 2 விதங்களால்
18291. 2 விதங்களின்
18292. 2 விதம்
18293. 2 விதான
18294. 2 விதிகொடு
18295. 2 விதித்த
18296. 2 விதிர்த்தனர்
18297. 2 விதிர்த்திட
18298. 2 விதிர்த்து
18299. 2 விந்தம்
18300. 2 விம்மலுற்று
18301. 2 விம்மா
18302. 2 விம்மியே
18303. 2 விம்மினர்
18304. 2 விம்முற்று
18305. 2 விம்முற
18306. 2 விம்முறுகின்ற
18307. 2 விமானத்து
18308. 2 வியக்க
18309. 2 வியந்த
18310. 2 வியந்தனர்
18311. 2 விரசு
18312. 2 விரதியர்
18313. 2 விரவ
18314. 2 விரவலர்
18315. 2 விரவிய
18316. 2 விரவும்
18317. 2 விரற்கு
18318. 2 விராதனும்
18319. 2 விராதனை
18320. 2 விராவ_அரும்
18321. 2 விரிக்கும்
18322. 2 விரிந்தால்
18323. 2 விரிப்பது
18324. 2 விரியா
18325. 2 விருத்த
18326. 2 விருத்தர்
18327. 2 விருது
18328. 2 விருந்தினர்
18329. 2 விருப்பின்
18330. 2 விருப்பு
18331. 2 விரும்பிய
18332. 2 விரும்பினள்
18333. 2 விரைந்த
18334. 2 விரைய
18335. 2 விரைவது
18336. 2 விரைவொடு
18337. 2 விரைவோடு
18338. 2 வில்லாளர்
18339. 2 வில்லாளன்
18340. 2 வில்லி-தன்
18341. 2 வில்லிகள்
18342. 2 வில்லியார்
18343. 2 வில்லினாற்கு
18344. 2 வில்லினானை
18345. 2 வில்லினும்
18346. 2 வில்லோடும்
18347. 2 வில்லோன்
18348. 2 விலக்க_அரும்
18349. 2 விலக்கல்-பாலார்
18350. 2 விலக்கவும்
18351. 2 விலக்கா
18352. 2 விலக்கினர்
18353. 2 விலக்கினாள்
18354. 2 விலக்கினும்
18355. 2 விலக்கினை
18356. 2 விலக்குதி
18357. 2 விலகி
18358. 2 விலகு
18359. 2 விலகும்
18360. 2 விலங்கல்கள்
18361. 2 விலங்கலின்
18362. 2 விலங்கா
18363. 2 விலங்கின்
18364. 2 விலங்கினன்
18365. 2 விலால்
18366. 2 விலாழி
18367. 2 விலாழியும்
18368. 2 விலான்
18369. 2 விலானும்
18370. 2 விலோடும்
18371. 2 விலோய்
18372. 2 விழாவொடு
18373. 2 விழி-தொறும்
18374. 2 விழி-வழி
18375. 2 விழித்தனன்
18376. 2 விழிப்பர்
18377. 2 விழிப்பான்
18378. 2 விழியன்
18379. 2 விழியாரும்
18380. 2 விழியான்
18381. 2 விழியினர்
18382. 2 விழியினாள்
18383. 2 விழியும்
18384. 2 விழுகின்றன
18385. 2 விழுகின்றாள்
18386. 2 விழுங்கலால்
18387. 2 விழுங்கலின்
18388. 2 விழுங்கிட
18389. 2 விழுங்கியது
18390. 2 விழுங்குவார்
18391. 2 விழுதலும்
18392. 2 விழுந்தனள்
18393. 2 விழுந்தாள்-அரோ
18394. 2 விழுந்தான்-அரோ
18395. 2 விழுமிய
18396. 2 விழுவன
18397. 2 விழுவார்
18398. 2 விழையும்
18399. 2 விழைவது
18400. 2 விழைவன
18401. 2 விழைவுறு
18402. 2 விள்ள
18403. 2 விளக்கி
18404. 2 விளக்கிய
18405. 2 விளக்கினை
18406. 2 விளக்கே
18407. 2 விளக்கை
18408. 2 விளங்கினான்
18409. 2 விளங்குகின்ற
18410. 2 விளம்பலாமோ
18411. 2 விளம்பா
18412. 2 விளம்பின்
18413. 2 விளம்பினாய்
18414. 2 விளம்பினால்
18415. 2 விளம்பினாள்
18416. 2 விளம்பினை
18417. 2 விளம்புகேன்
18418. 2 விளம்புதி
18419. 2 விளம்புவாம்
18420. 2 விளம்புவார்
18421. 2 விளரி
18422. 2 விளிக்கும்
18423. 2 விளித்த
18424. 2 விளிந்தது
18425. 2 விளிந்துளான்
18426. 2 விளியா
18427. 2 விளிவது
18428. 2 விளைக்க
18429. 2 விளைகின்றது
18430. 2 விளைதல்
18431. 2 விளைந்தவா
18432. 2 விளைப்பது
18433. 2 விளைப்பார்
18434. 2 விளைய
18435. 2 விளையா
18436. 2 விளையாடி
18437. 2 விளையாடு
18438. 2 விளையாடுதியோ
18439. 2 விளைவ
18440. 2 விளைவித்த
18441. 2 விளைவினாலும்
18442. 2 விற்கும்
18443. 2 விறகு
18444. 2 விறலியர்
18445. 2 விறலோன்
18446. 2 வினதன்
18447. 2 வினயம்
18448. 2 வினைகள்
18449. 2 வினையத்தால்
18450. 2 வினையால்
18451. 2 வினையினேன்
18452. 2 வினையே
18453. 2 வினையோர்
18454. 2 வீக்கினன்
18455. 2 வீங்கா
18456. 2 வீங்கினன்
18457. 2 வீங்குவ
18458. 2 வீசல்
18459. 2 வீசிட
18460. 2 வீசியது
18461. 2 வீசின்
18462. 2 வீசுகின்ற
18463. 2 வீட்ட
18464. 2 வீட்டியது
18465. 2 வீணையில்
18466. 2 வீதிகள்
18467. 2 வீதியில்
18468. 2 வீந்து
18469. 2 வீய்ந்த
18470. 2 வீய்ந்து
18471. 2 வீயாது
18472. 2 வீயினும்
18473. 2 வீயுமால்
18474. 2 வீரமே
18475. 2 வீரர்-தாமும்
18476. 2 வீரர்க்கும்
18477. 2 வீரன்-மேல்
18478. 2 வீரனோடு
18479. 2 வீரியன்
18480. 2 வீரையும்
18481. 2 வீவினை
18482. 2 வீழ்கில
18483. 2 வீழ்த்தி
18484. 2 வீழ்த்தும்
18485. 2 வீழ்ந்ததும்
18486. 2 வீழ்ந்தவால்
18487. 2 வீழ்ந்தேன்
18488. 2 வீழ்வதன்
18489. 2 வீழ்வதே
18490. 2 வீழ்வார்
18491. 2 வீற்றிருக்க
18492. 2 வீற்றிருந்ததாம்
18493. 2 வீற்றிருந்து
18494. 2 வீற்றிருப்ப
18495. 2 வீறிய
18496. 2 வெஃகி
18497. 2 வெகுண்ட
18498. 2 வெகுண்டன
18499. 2 வெகுண்டனர்
18500. 2 வெகுளியன்
18501. 2 வெகுளியால்
18502. 2 வெட்டிய
18503. 2 வெடித்த
18504. 2 வெடித்து
18505. 2 வெண்குடையான்
18506. 2 வெதிரின்
18507. 2 வெதும்ப
18508. 2 வெதும்பிட
18509. 2 வெதும்பினள்
18510. 2 வெதும்பினன்
18511. 2 வெதும்பினாள்
18512. 2 வெந்ததோ
18513. 2 வெந்தான்
18514. 2 வெம்_கதிர்
18515. 2 வெம்ப
18516. 2 வெம்பினான்
18517. 2 வெய்தினின்
18518. 2 வெய்து_உயிர்த்தாள்
18519. 2 வெய்து_உயிர்த்து
18520. 2 வெய்யவள்
18521. 2 வெய்யாள்
18522. 2 வெய்யான்
18523. 2 வெயர்க்கும்
18524. 2 வெயர்த்தான்
18525. 2 வெயிலினும்
18526. 2 வெயிலை
18527. 2 வெரிநில்
18528. 2 வெரிம்
18529. 2 வெருக்கொள
18530. 2 வெருவலுற்றார்
18531. 2 வெருவன்-மின்
18532. 2 வெருவிட
18533. 2 வெருவினர்
18534. 2 வெருவு
18535. 2 வெருவும்
18536. 2 வெருவுறும்
18537. 2 வெருளும்
18538. 2 வெல்குவர்
18539. 2 வெல்லல்
18540. 2 வெல்லா
18541. 2 வெல்லாது
18542. 2 வெல்லுமா
18543. 2 வெல்லுமால்
18544. 2 வெல்லோம்
18545. 2 வெல்வதும்
18546. 2 வெல்வான்
18547. 2 வெல்வென்
18548. 2 வெல
18549. 2 வெலற்கு_அரு
18550. 2 வெவ்வியது
18551. 2 வெள்கிய
18552. 2 வெள்கினான்
18553. 2 வெள்கும்
18554. 2 வெள்ளடை
18555. 2 வெள்ளத்தால்
18556. 2 வெள்ளத்திடை
18557. 2 வெள்ளத்துள்
18558. 2 வெள்ளத்தோரும்
18559. 2 வெள்ளிமலை
18560. 2 வெள்ளியும்
18561. 2 வெளிகள்
18562. 2 வெளியில்
18563. 2 வெற்பில்
18564. 2 வெற்பினை
18565. 2 வெற்பொடும்
18566. 2 வெற்றியர்
18567. 2 வெற்றியன்
18568. 2 வெற்றியும்
18569. 2 வெற்று
18570. 2 வெறிந்த
18571. 2 வெறியர்
18572. 2 வெறியன
18573. 2 வெறியே
18574. 2 வெறு
18575. 2 வெறுப்பு
18576. 2 வென்றன
18577. 2 வென்றனென்
18578. 2 வென்றானும்
18579. 2 வென்றானை
18580. 2 வென்றியது
18581. 2 வென்றியால்
18582. 2 வென்றியும்
18583. 2 வென்றியே
18584. 2 வென்றிலென்
18585. 2 வென்றும்
18586. 2 வென்றோர்
18587. 2 வேகத்தான்
18588. 2 வேகத்து
18589. 2 வேசையர்
18590. 2 வேட்கையால்
18591. 2 வேட்கையான்
18592. 2 வேட்கையின்
18593. 2 வேட்கையினால்
18594. 2 வேட்கையோ
18595. 2 வேட்டம்
18596. 2 வேட்டவர்
18597. 2 வேட்டான்
18598. 2 வேட்டோர்க்கு
18599. 2 வேடனுக்கு
18600. 2 வேண்டலால்
18601. 2 வேண்டாவோ
18602. 2 வேண்டில்
18603. 2 வேண்டினான்
18604. 2 வேண்டினும்
18605. 2 வேண்டுமே
18606. 2 வேண்டுவர்
18607. 2 வேண்டுவான்
18608. 2 வேணு
18609. 2 வேணுமோ
18610. 2 வேணுவின்
18611. 2 வேதநாயகன்
18612. 2 வேதநூல்
18613. 2 வேதமே
18614. 2 வேதியர்க்கு
18615. 2 வேதியர்கள்
18616. 2 வேதியன்
18617. 2 வேதியா
18618. 2 வேந்தர்க்கு
18619. 2 வேந்தருக்கு
18620. 2 வேந்தரும்
18621. 2 வேந்தரே
18622. 2 வேய்_இனம்
18623. 2 வேய்ங்குழல்
18624. 2 வேய்ந்தது
18625. 2 வேய்ந்தன
18626. 2 வேர்த்தது
18627. 2 வேர்த்தன
18628. 2 வேர்த்தனர்
18629. 2 வேரியும்
18630. 2 வேரோடு
18631. 2 வேல்_கணாள்
18632. 2 வேல்கள்
18633. 2 வேலால்
18634. 2 வேலினர்
18635. 2 வேலினும்
18636. 2 வேலை_வாய்
18637. 2 வேலைக்கு
18638. 2 வேலையன்
18639. 2 வேலையினே
18640. 2 வேலையோடும்
18641. 2 வேலொடு
18642. 2 வேவ
18643. 2 வேவது
18644. 2 வேழத்தை
18645. 2 வேழமே
18646. 2 வேள்விகள்
18647. 2 வேளை
18648. 2 வேறலும்
18649. 2 வேறி
18650. 2 வேறுதான்
18651. 2 வேறுபட்டு
18652. 2 வேறுபாடு
18653. 2 வேறுளோர்
18654. 2 வேறுற
18655. 2 வேனிலை
18656. 2 வைகலின்
18657. 2 வைகுதி
18658. 2 வைகுதிர்
18659. 2 வைகுவாய்
18660. 2 வைத்தலும்
18661. 2 வைத்தன
18662. 2 வைத்தனள்
18663. 2 வைத்தாய்
18664. 2 வைத்தும்
18665. 2 வைத்தும்_இலென்
18666. 2 வைத்துளது
18667. 2 வைதனர்
18668. 2 வைதால்
18669. 2 வைப்பேன்
18670. 2 வைப்பை
18671. 2 வையக
18672. 2 வைர
18673. 2 வௌவ

18674. 1 அஃக
18675. 1 அஃகல்
18676. 1 அஃகல்_இல்
18677. 1 அஃகல
18678. 1 அஃகி
18679. 1 அஃகினவால்
18680. 1 அஃதலால்
18681. 1 அஃதால்
18682. 1 அஃதும்
18683. 1 அக்க
18684. 1 அக்கட
18685. 1 அக்கிரீவனை
18686. 1 அக்கு
18687. 1 அக்குரோணிகள்
18688. 1 அக_நகர்
18689. 1 அகங்களை
18690. 1 அகட்டு
18691. 1 அகண்டமும்
18692. 1 அகத்த
18693. 1 அகத்தது
18694. 1 அகத்தர்
18695. 1 அகத்தன்
18696. 1 அகத்திடை
18697. 1 அகத்தினும்
18698. 1 அகத்துடைய
18699. 1 அகத்துளார்
18700. 1 அகநாடர்
18701. 1 அகப்பட்டது
18702. 1 அகப்பட
18703. 1 அகப்படுப்பல்
18704. 1 அகப்பொருள்
18705. 1 அகம்பனே
18706. 1 அகம்பனை
18707. 1 அகம்பாடு
18708. 1 அகரு
18709. 1 அகருவும்
18710. 1 அகல்-மேல்
18711. 1 அகல்_இல்
18712. 1 அகல்க
18713. 1 அகல்கிலம்
18714. 1 அகல்கின்றன
18715. 1 அகல்தல்
18716. 1 அகல்தி
18717. 1 அகல்வதே
18718. 1 அகல்வர்-மன்னோ
18719. 1 அகல்வரேனும்
18720. 1 அகல்வாய்
18721. 1 அகல்வித்தான்
18722. 1 அகல்வு
18723. 1 அகல்வுற்றனள்
18724. 1 அகல்வுற்றீர்
18725. 1 அகலங்கள்
18726. 1 அகலத்தது
18727. 1 அகலத்தன
18728. 1 அகலத்தின்
18729. 1 அகலத்து
18730. 1 அகலத்துள்
18731. 1 அகலத்தொடும்
18732. 1 அகலா-வண்ணம்
18733. 1 அகலாத
18734. 1 அகலாது
18735. 1 அகலிகைக்கு
18736. 1 அகலின்
18737. 1 அகலும்படி
18738. 1 அகலுமோ
18739. 1 அகலேன்
18740. 1 அகவு
18741. 1 அகழ்-நின்றும்
18742. 1 அகழ்ந்த
18743. 1 அகழ்ந்ததும்
18744. 1 அகழ்ந்தன
18745. 1 அகழ்ந்து
18746. 1 அகழ்ந்தோர்
18747. 1 அகழது
18748. 1 அகழி-தானும்
18749. 1 அகழிக்கும்
18750. 1 அகழில்
18751. 1 அகழின்
18752. 1 அகழும்
18753. 1 அகற்றவோ
18754. 1 அகற்றாநின்ற
18755. 1 அகற்றுதிர்
18756. 1 அகற்றுவது
18757. 1 அகற்றுவென்
18758. 1 அகறல்
18759. 1 அகறியால்
18760. 1 அகன்றதன்
18761. 1 அகன்றது-கொல்
18762. 1 அகன்றனன்
18763. 1 அகன்றாரையும்
18764. 1 அகன்றாள்
18765. 1 அகன்றானோ
18766. 1 அகன்றில
18767. 1 அகன்றிலர்
18768. 1 அகன்றிலள்
18769. 1 அகன்றிலை
18770. 1 அகில்களும்
18771. 1 அகிலம்
18772. 1 அகிலொடு
18773. 1 அகை
18774. 1 அகை_இல்
18775. 1 அங்க_நாடு
18776. 1 அங்கங்கு
18777. 1 அங்கங்கே
18778. 1 அங்கணத்து
18779. 1 அங்கணன்
18780. 1 அங்கத்து
18781. 1 அங்கதங்களும்
18782. 1 அங்கதர்
18783. 1 அங்கதற்கு
18784. 1 அங்கதன்-தன்-மேல்
18785. 1 அங்கதன்-மேல்
18786. 1 அங்கதன்-அவனும்
18787. 1 அங்கதனும்
18788. 1 அங்கதனே
18789. 1 அங்கவலயங்களும்
18790. 1 அங்கனம்
18791. 1 அங்காரதாரை
18792. 1 அங்கிகள்
18793. 1 அங்கியும்
18794. 1 அங்குசத்து
18795. 1 அங்குமா
18796. 1 அங்குரம்
18797. 1 அங்குரம்-கொல்
18798. 1 அங்கை-நின்று
18799. 1 அங்கையர்
18800. 1 அங்கையினார்
18801. 1 அங்கையினின்
18802. 1 அங்கொடு
18803. 1 அங்கோடு
18804. 1 அங்ஙனம்
18805. 1 அச்சத்தின்
18806. 1 அச்சது
18807. 1 அச்சமுண்டார்களும்
18808. 1 அச்சின்
18809. 1 அச்சின
18810. 1 அச்சினை
18811. 1 அச்சினோடு
18812. 1 அச்சென
18813. 1 அச்சோடு
18814. 1 அசங்க
18815. 1 அசங்கிட
18816. 1 அசஞ்சல
18817. 1 அசட்டர்கள்
18818. 1 அசத்த
18819. 1 அசத்தினில்
18820. 1 அசதி
18821. 1 அசந
18822. 1 அசனிகள்
18823. 1 அசனியை
18824. 1 அசனியோடும்
18825. 1 அசிக்கும்
18826. 1 அசுண
18827. 1 அசுணம்
18828. 1 அசுணமா
18829. 1 அசும்பின்
18830. 1 அசும்புறு
18831. 1 அசுரர்
18832. 1 அசுரர்கள்
18833. 1 அசுரர்கள்-தம்
18834. 1 அசுரரே
18835. 1 அசை
18836. 1 அசை_தொழில்
18837. 1 அசைகின்ற
18838. 1 அசைத்தலாலும்
18839. 1 அசைத்தலும்
18840. 1 அசைத்து
18841. 1 அசைத்தே
18842. 1 அசைந்தார்
18843. 1 அசைந்து
18844. 1 அசைப்ப
18845. 1 அசையும்
18846. 1 அசைவுறு
18847. 1 அசோகுகள்
18848. 1 அஞ்சலர்
18849. 1 அஞ்சலள்
18850. 1 அஞ்சலால்
18851. 1 அஞ்சலித்த
18852. 1 அஞ்சலியாதவர்
18853. 1 அஞ்சலிர்
18854. 1 அஞ்சன_மணி
18855. 1 அஞ்சன_வண்ணனே
18856. 1 அஞ்சனத்தில்
18857. 1 அஞ்சாதவன்
18858. 1 அஞ்சாதே
18859. 1 அஞ்சியவன்
18860. 1 அஞ்சியோ
18861. 1 அஞ்சில்
18862. 1 அஞ்சிறை
18863. 1 அஞ்சினது
18864. 1 அஞ்சினம்
18865. 1 அஞ்சினரால்
18866. 1 அஞ்சினவாம்
18867. 1 அஞ்சினாம்
18868. 1 அஞ்சினார்-மேல்
18869. 1 அஞ்சினார்_அலர்
18870. 1 அஞ்சினான்-கொல்
18871. 1 அஞ்சினென்
18872. 1 அஞ்சினையோ
18873. 1 அஞ்சினொடு
18874. 1 அஞ்சினோடு
18875. 1 அஞ்சு_நூற்றின்
18876. 1 அஞ்சுகின்றார்
18877. 1 அஞ்சுகின்றிலர்கள்
18878. 1 அஞ்சுகின்றேன்
18879. 1 அஞ்சுதல்
18880. 1 அஞ்சுதும்
18881. 1 அஞ்சுவார்
18882. 1 அஞ்சுவென்
18883. 1 அஞ்சுற்று
18884. 1 அஞ்சுறும்
18885. 1 அஞ்சேல்
18886. 1 அட்டது
18887. 1 அட்டாலையும்
18888. 1 அட்டான்
18889. 1 அட்டிலன்
18890. 1 அட்டிலில்
18891. 1 அட்டிலும்
18892. 1 அடக்க_அரும்
18893. 1 அடக்குவாய்
18894. 1 அடக்குறும்
18895. 1 அடங்கல
18896. 1 அடங்கலர்
18897. 1 அடங்கவும்
18898. 1 அடங்காமையே
18899. 1 அடங்காரோ
18900. 1 அடங்கினர்கள்
18901. 1 அடங்கினார்
18902. 1 அடங்கினான்
18903. 1 அடங்கினை
18904. 1 அடங்குதி
18905. 1 அடங்குமே
18906. 1 அடங்குமோ
18907. 1 அடங்குவானோ
18908. 1 அடர்க்க
18909. 1 அடர்கிற்பீர்
18910. 1 அடர்த்ததை
18911. 1 அடர்த்தலும்
18912. 1 அடர்த்தனர்
18913. 1 அடர்த்தான்
18914. 1 அடர்த்திட
18915. 1 அடர்ந்தான்
18916. 1 அடர்ப்பர்
18917. 1 அடர்ப்பினும்
18918. 1 அடர்ப்பென்
18919. 1 அடர்வான்
18920. 1 அடரா
18921. 1 அடலின்
18922. 1 அடலோர்
18923. 1 அடாதது
18924. 1 அடாது
18925. 1 அடாநின்ற
18926. 1 அடி-மேல்
18927. 1 அடி_இணை_முடியினோடும்
18928. 1 அடிக்கின்ற
18929. 1 அடிக்கின்றது
18930. 1 அடிகளின்
18931. 1 அடிசிலும்
18932. 1 அடித்தது
18933. 1 அடித்தலங்கள்
18934. 1 அடித்தலோடும்
18935. 1 அடித்தவன்
18936. 1 அடித்தனன்
18937. 1 அடித்தார்
18938. 1 அடிதொழுதாள்
18939. 1 அடிதொழுது
18940. 1 அடிப்பட
18941. 1 அடிப்பது
18942. 1 அடிப்பர்
18943. 1 அடிமுறை
18944. 1 அடிமைதான்
18945. 1 அடிமையாய்
18946. 1 அடிமையில்
18947. 1 அடியது
18948. 1 அடியம்
18949. 1 அடியர்
18950. 1 அடியரின்
18951. 1 அடியருக்கு
18952. 1 அடியரும்
18953. 1 அடியவர்க்கு
18954. 1 அடியவருக்கு
18955. 1 அடியவே
18956. 1 அடியனே
18957. 1 அடியனேனுக்கு
18958. 1 அடியனேனும்
18959. 1 அடியா-முன்னம்
18960. 1 அடியாரினில்
18961. 1 அடியால்
18962. 1 அடியினார்
18963. 1 அடியினால்
18964. 1 அடியினாளும்
18965. 1 அடியினும்
18966. 1 அடியுண்ட
18967. 1 அடியுண்டவன்
18968. 1 அடியுண்டார்களும்
18969. 1 அடியுண்டான்
18970. 1 அடியுண்டு
18971. 1 அடியுறை
18972. 1 அடியேற்கும்
18973. 1 அடியேனாய்
18974. 1 அடியொடும்
18975. 1 அடியோடு
18976. 1 அடியோம்
18977. 1 அடியோமை
18978. 1 அடிவீழ்ந்தான்
18979. 1 அடிவைத்தாள்-அரோ
18980. 1 அடீ
18981. 1 அடீஇ
18982. 1 அடுக்கியது
18983. 1 அடுக்கினர்
18984. 1 அடுக்கினன்
18985. 1 அடுக்கினார்
18986. 1 அடுக்கினேம்
18987. 1 அடுக்குற்றன
18988. 1 அடுகிலேன்
18989. 1 அடுகின்றான்
18990. 1 அடுத்தடுத்து
18991. 1 அடுத்ததே
18992. 1 அடுத்தபோது
18993. 1 அடுத்தலின்
18994. 1 அடுத்தவும்
18995. 1 அடுத்தாய்
18996. 1 அடுத்தான்
18997. 1 அடுத்துளோரும்
18998. 1 அடுத்துற
18999. 1 அடுத்தே
19000. 1 அடுப்ப
19001. 1 அடுப்பதே
19002. 1 அடும்பு
19003. 1 அடுமா
19004. 1 அடுவல்
19005. 1 அடுவாரும்
19006. 1 அடுவெனே
19007. 1 அடைக்கலாம்
19008. 1 அடைக்கின்றாரை
19009. 1 அடைகலை
19010. 1 அடைகில்லா
19011. 1 அடைகில்லார்
19012. 1 அடைகின்றார்
19013. 1 அடைகின்றார்களை
19014. 1 அடைத்தலானும்
19015. 1 அடைத்தவர்
19016. 1 அடைத்தவால்
19017. 1 அடைத்தவாறும்
19018. 1 அடைத்தனன்
19019. 1 அடைத்தான்
19020. 1 அடைத்தேன்
19021. 1 அடைதல்
19022. 1 அடைதலை
19023. 1 அடைதற்கு
19024. 1 அடைதிர்
19025. 1 அடைதிர்-மாதோ
19026. 1 அடைதும்
19027. 1 அடைந்த-காலை
19028. 1 அடைந்தவர்
19029. 1 அடைந்தவர்-தம்மை
19030. 1 அடைந்தவற்கு
19031. 1 அடைந்தன
19032. 1 அடைந்தனர்
19033. 1 அடைந்தனள்
19034. 1 அடைந்தனன்-கொல்
19035. 1 அடைந்தாய்
19036. 1 அடைந்தால்
19037. 1 அடைந்தாற்கு
19038. 1 அடைந்திலன்
19039. 1 அடைந்திலாதார்
19040. 1 அடைந்துழி
19041. 1 அடைந்துளோர்
19042. 1 அடைந்தேன்
19043. 1 அடைந்தோர்
19044. 1 அடைந்தோர்-தம்மை
19045. 1 அடைந்தோர்க்கு
19046. 1 அடைந்தோரை
19047. 1 அடைப்ப_அரும்
19048. 1 அடைப்பாய்
19049. 1 அடைப்பார்
19050. 1 அடைப்பென்
19051. 1 அடைப்பேம்
19052. 1 அடையலர்
19053. 1 அடையா-முனம்
19054. 1 அடையாது
19055. 1 அடையாள
19056. 1 அடையாளத்தின்
19057. 1 அடையாளத்தொடும்
19058. 1 அடையீர்
19059. 1 அடையுற்று
19060. 1 அடையுறு
19061. 1 அடையேல்
19062. 1 அடையோ
19063. 1 அடைவ
19064. 1 அடைவான்
19065. 1 அடைவு_அரும்
19066. 1 அடைவே
19067. 1 அண்டச
19068. 1 அண்டசத்து
19069. 1 அண்டத்தினுக்கு
19070. 1 அண்டத்தினை
19071. 1 அண்டத்துக்கு
19072. 1 அண்டத்துள்ளே
19073. 1 அண்டத்தையும்
19074. 1 அண்டத்தோடும்
19075. 1 அண்டத்தோர்
19076. 1 அண்டத்தோர்க்கு
19077. 1 அண்டது
19078. 1 அண்டம்-தோறும்
19079. 1 அண்டமூலத்து
19080. 1 அண்டமேயும்
19081. 1 அண்டமேல்
19082. 1 அண்டர்_கோன்
19083. 1 அண்டர்_நாடு
19084. 1 அண்டரும்
19085. 1 அண்டா
19086. 1 அண்ணல்-தன்-பால்
19087. 1 அண்ணல்-தன்னை
19088. 1 அண்ணல்-தானும்
19089. 1 அண்ணல்தான்
19090. 1 அண்ணலது
19091. 1 அண்ணலையே
19092. 1 அண்ணலோ
19093. 1 அண்ணலோடு
19094. 1 அண்ணற்கு
19095. 1 அண்ணியர்
19096. 1 அண்மியது
19097. 1 அண்மின
19098. 1 அண்மினான்
19099. 1 அண்மினை
19100. 1 அண்மும்
19101. 1 அணங்கனாளே
19102. 1 அணங்கிய
19103. 1 அணங்கின்-மேல்
19104. 1 அணங்கினுக்கு
19105. 1 அணங்கினும்
19106. 1 அணங்கு_அனாரும்
19107. 1 அணங்கு_அனாள்
19108. 1 அணங்கு_அனையவள்
19109. 1 அணங்கு_அனையார்
19110. 1 அணங்கு_அனையாள்
19111. 1 அணங்குடை
19112. 1 அணங்குதான்
19113. 1 அணவ
19114. 1 அணவி
19115. 1 அணவு
19116. 1 அணா
19117. 1 அணி_நகர்
19118. 1 அணி_இழையார்
19119. 1 அணிக்கு
19120. 1 அணிக
19121. 1 அணிகல
19122. 1 அணிகள்-தோறும்
19123. 1 அணிகளும்
19124. 1 அணிகின்றாரை
19125. 1 அணிகொள்
19126. 1 அணித்தாக
19127. 1 அணித்தால்
19128. 1 அணித்து
19129. 1 அணிதல்
19130. 1 அணிதற்கு
19131. 1 அணிந்தவன்
19132. 1 அணிந்தனர்
19133. 1 அணிந்தார்
19134. 1 அணிந்தாள்
19135. 1 அணிமை
19136. 1 அணியது
19137. 1 அணியரும்
19138. 1 அணியனோ
19139. 1 அணியா
19140. 1 அணியால்
19141. 1 அணியான்
19142. 1 அணியினை
19143. 1 அணியே
19144. 1 அணியொடும்
19145. 1 அணிவார்
19146. 1 அணிவான்
19147. 1 அணிவீர்
19148. 1 அணிவுறும்
19149. 1 அணுக்கன்
19150. 1 அணுகலா
19151. 1 அணுகலாம்
19152. 1 அணுகலால்
19153. 1 அணுகலுற்ற
19154. 1 அணுகவே
19155. 1 அணுகா-முன்னம்
19156. 1 அணுகாநின்ற
19157. 1 அணுகாய்
19158. 1 அணுகிய
19159. 1 அணுகினார்
19160. 1 அணுகினால்
19161. 1 அணுகினும்
19162. 1 அணுகுதலால்
19163. 1 அணுகுதி
19164. 1 அணுகும்-காலை
19165. 1 அணுகும்-வேலை
19166. 1 அணுகுவார்
19167. 1 அணுவில்
19168. 1 அணுவினை
19169. 1 அணுவும்
19170. 1 அணை-தன்னையும்
19171. 1 அணைக்க
19172. 1 அணைக்கும்
19173. 1 அணைகள்
19174. 1 அணைகிலாமையால்
19175. 1 அணைகின்றேன்
19176. 1 அணைத்தவன்
19177. 1 அணைத்தாள்
19178. 1 அணைதி
19179. 1 அணைந்தது
19180. 1 அணைந்தவர்
19181. 1 அணைந்தவர்க்கு
19182. 1 அணைந்தனன்
19183. 1 அணைந்தால்
19184. 1 அணைந்தாள்
19185. 1 அணைந்திடாது
19186. 1 அணைந்தேன்
19187. 1 அணைமலர்
19188. 1 அணையலுற்றனர்
19189. 1 அணையா
19190. 1 அணையாய்
19191. 1 அணையின்
19192. 1 அணையின்-மேல்
19193. 1 அணையும்
19194. 1 அணையை
19195. 1 அணைவது
19196. 1 அணைவன
19197. 1 அணைவு
19198. 1 அத்தத்தின்
19199. 1 அத்தலை
19200. 1 அத்தன்
19201. 1 அத்தனே
19202. 1 அத்தனைக்கும்
19203. 1 அத்தனையால்
19204. 1 அத்தனையையும்
19205. 1 அத்தனையோடும்
19206. 1 அத்தனையோரும்
19207. 1 அத்தி
19208. 1 அத்திரி
19209. 1 அத்துணை-போலும்
19210. 1 அத்துணைக்கு
19211. 1 அத்தைக்கு
19212. 1 அத்தையர்க்கு
19213. 1 அதர்பட
19214. 1 அதரத்தை
19215. 1 அதரம்
19216. 1 அதவம்
19217. 1 அதற்கு-மேல்
19218. 1 அதனாலும்
19219. 1 அதனாலே
19220. 1 அதனினும்
19221. 1 அதனினூடு
19222. 1 அதனினோ
19223. 1 அதனுள்
19224. 1 அதனூடு
19225. 1 அதனொடும்
19226. 1 அதிகத்தினும்
19227. 1 அதிகாயன்-தன்
19228. 1 அதிகாயனாம்
19229. 1 அதிகார
19230. 1 அதிசய
19231. 1 அதிசயமுடன்
19232. 1 அதிதிக்கு
19233. 1 அதிதியரை
19234. 1 அதிபர்
19235. 1 அதிர்க்கின்றான்
19236. 1 அதிர்கின்ற
19237. 1 அதிர்கின்றது
19238. 1 அதிர்கின்றார்
19239. 1 அதிர்கை
19240. 1 அதிர்ச்சியும்
19241. 1 அதிர்த்தனன்
19242. 1 அதிர்ந்தது
19243. 1 அதிர்ந்தார்
19244. 1 அதிர்ப்போ
19245. 1 அதிர்வு
19246. 1 அதிருமால்
19247. 1 அது-காலத்து
19248. 1 அது-கொடு
19249. 1 அது-தன்னை
19250. 1 அது-தனை
19251. 1 அது-தானும்
19252. 1 அது-பொழுது
19253. 1 அது-போழ்தின்
19254. 1 அதுக்கினன்
19255. 1 அதுக்கு-மேல்
19256. 1 அதும்
19257. 1 அதுவல்லது
19258. 1 அதுவாய்
19259. 1 அதே
19260. 1 அதையோ
19261. 1 அந்தக்கரணமும்
19262. 1 அந்தகபுரத்தின்
19263. 1 அந்தகர்க்கு
19264. 1 அந்தகற்கும்
19265. 1 அந்தகன்-கொல்
19266. 1 அந்தகனது
19267. 1 அந்தகனார்
19268. 1 அந்தகனுக்கும்
19269. 1 அந்தகார
19270. 1 அந்தகாரத்தொடு
19271. 1 அந்தங்கள்
19272. 1 அந்தண
19273. 1 அந்தணர்-தம்-பால்
19274. 1 அந்தணர்-தமை
19275. 1 அந்தணர்-மாட்டு
19276. 1 அந்தணர்களும்
19277. 1 அந்தணர்தாம்
19278. 1 அந்தணரின்
19279. 1 அந்தணரேயும்
19280. 1 அந்தணரை
19281. 1 அந்தணரோ
19282. 1 அந்தணற்கு
19283. 1 அந்தணனும்
19284. 1 அந்தணனோடு
19285. 1 அந்தணாளர்
19286. 1 அந்தணாளர்-தம்
19287. 1 அந்தணாளர்க்கும்
19288. 1 அந்தணாளரில்
19289. 1 அந்தணாளரும்
19290. 1 அந்தணாளனேன்
19291. 1 அந்தம்-தோறும்
19292. 1 அந்தம்_இல்லான்
19293. 1 அந்தம்_இலா
19294. 1 அந்தர்
19295. 1 அந்தரத்தர்
19296. 1 அந்தரத்தவர்
19297. 1 அந்தரத்திடையன்
19298. 1 அந்தரத்தில்
19299. 1 அந்தரத்தினும்
19300. 1 அந்தரத்தினை
19301. 1 அந்தரத்தோடும்
19302. 1 அந்தரதலத்து
19303. 1 அந்தரில்
19304. 1 அந்தாக
19305. 1 அந்தி_மாலையாம்
19306. 1 அந்தியாள்
19307. 1 அந்தியின்
19308. 1 அந்தியும்
19309. 1 அந்தியை
19310. 1 அநங்கன்
19311. 1 அநாயம்
19312. 1 அநாயமே
19313. 1 அநிந்தனை
19314. 1 அநேகமும்
19315. 1 அநேகர்
19316. 1 அநேகரால்
19317. 1 அப்ப
19318. 1 அப்படி
19319. 1 அப்பன்
19320. 1 அப்பனை
19321. 1 அப்பிய
19322. 1 அப்பியது
19323. 1 அப்பியன
19324. 1 அப்பியே
19325. 1 அப்பிவிட்டார்
19326. 1 அப்பினாள்
19327. 1 அப்பினுள்
19328. 1 அப்புத்தான்
19329. 1 அப்புறத்தில்
19330. 1 அப்புறத்தும்
19331. 1 அப்புறமும்
19332. 1 அப்பொடு
19333. 1 அப்பொழுதின்
19334. 1 அப்போதினின்
19335. 1 அப்போதே
19336. 1 அப்போதையின்
19337. 1 அபய
19338. 1 அபரத்தை
19339. 1 அபிநயம்
19340. 1 அபிமானங்கள்
19341. 1 அபிமானம்-கொல்
19342. 1 அம்சு
19343. 1 அம்பர
19344. 1 அம்பரங்கள்
19345. 1 அம்பரங்களொடும்
19346. 1 அம்பரீடற்கு
19347. 1 அம்பலம்
19348. 1 அம்பலி
19349. 1 அம்பன்
19350. 1 அம்பாலே
19351. 1 அம்பி
19352. 1 அம்பிடை
19353. 1 அம்பியின்
19354. 1 அம்பின்-வாய்
19355. 1 அம்பினுக்கு
19356. 1 அம்பினொடும்
19357. 1 அம்பினோடு
19358. 1 அம்பினோடும்
19359. 1 அம்புகளோடும்
19360. 1 அம்புய
19361. 1 அம்புயம்
19362. 1 அம்புலி
19363. 1 அம்பே
19364. 1 அம்பை
19365. 1 அம்போ
19366. 1 அம்போடு
19367. 1 அம்போடும்
19368. 1 அம்போருகனும்
19369. 1 அம்மவோ
19370. 1 அம்மானை
19371. 1 அம்மைக்கு
19372. 1 அம்மையின்
19373. 1 அம்மையினொடு
19374. 1 அமர்_களம்
19375. 1 அமர்க்களத்து
19376. 1 அமர்க்கு
19377. 1 அமர்க்கும்
19378. 1 அமர்தான்
19379. 1 அமர்ந்த
19380. 1 அமர்வாய்
19381. 1 அமரர்-தங்கள்
19382. 1 அமரர்-தங்களை
19383. 1 அமரர்-தம்மை
19384. 1 அமரர்-பால்
19385. 1 அமரர்-போல்
19386. 1 அமரர்_கோமான்
19387. 1 அமரர்_கோனொடும்
19388. 1 அமரர்_பதி
19389. 1 அமரர்க்காக
19390. 1 அமரர்களுக்கு
19391. 1 அமரர்களும்
19392. 1 அமரர்தாம்
19393. 1 அமரரின்
19394. 1 அமரருக்கு
19395. 1 அமரரோடு
19396. 1 அமரன்
19397. 1 அமரனே
19398. 1 அமராபதி
19399. 1 அமருக்கு
19400. 1 அமரேசரும்
19401. 1 அமரேசன்
19402. 1 அமரை
19403. 1 அமலன்-தானும்
19404. 1 அமலன்-பால்
19405. 1 அமலனுக்கு
19406. 1 அமலனே
19407. 1 அமலனை
19408. 1 அமலைத்து
19409. 1 அமலையின்
19410. 1 அமளி-மாட்டு
19411. 1 அமளி-மீதே
19412. 1 அமளி-மேல்
19413. 1 அமா
19414. 1 அமிர்த
19415. 1 அமிர்தம்
19416. 1 அமிர்திற்கும்
19417. 1 அமிர்தின்
19418. 1 அமிர்தினோடும்
19419. 1 அமிர்தும்
19420. 1 அமிழ்தத்தை
19421. 1 அமிழ்தமாய்
19422. 1 அமிழ்தினால்
19423. 1 அமிழ்தினோடும்
19424. 1 அமிழ்தேயும்
19425. 1 அமிழ்தை
19426. 1 அமிழுமால்
19427. 1 அமுக்கி
19428. 1 அமுக்கும்
19429. 1 அமுக்குவென்
19430. 1 அமுதத்தின்
19431. 1 அமுதத்தை
19432. 1 அமுதத்தொடும்
19433. 1 அமுதமும்
19434. 1 அமுதமே
19435. 1 அமுதனாளுக்கும்
19436. 1 அமுதால்
19437. 1 அமுதினில்
19438. 1 அமுதினுக்கு
19439. 1 அமுதினோடும்
19440. 1 அமுதையும்
19441. 1 அமே
19442. 1 அமை-தொறும்
19443. 1 அமைக்கல்
19444. 1 அமைக்கின்ற
19445. 1 அமைக்குமா
19446. 1 அமைக்குவென்
19447. 1 அமைகின்ற
19448. 1 அமைச்சன்
19449. 1 அமைத்தது
19450. 1 அமைத்தவரை
19451. 1 அமைத்தனர்
19452. 1 அமைத்தனன்
19453. 1 அமைத்திர்
19454. 1 அமைதலால்
19455. 1 அமைதியான்
19456. 1 அமைதியானை
19457. 1 அமைதியின்-கண்
19458. 1 அமைதியினில்
19459. 1 அமைதியும்
19460. 1 அமைதியை
19461. 1 அமைதிர்
19462. 1 அமைதிரோ
19463. 1 அமைந்தவாறு
19464. 1 அமைந்தவும்
19465. 1 அமைந்தனம்
19466. 1 அமைந்தனர்
19467. 1 அமைந்தனை
19468. 1 அமைந்தனைய
19469. 1 அமைந்தார்க்கு
19470. 1 அமைந்தாள்
19471. 1 அமைந்திட
19472. 1 அமைந்துடைய
19473. 1 அமைந்தும்
19474. 1 அமைந்துளர்
19475. 1 அமைந்துளார்
19476. 1 அமைந்தேன்
19477. 1 அமைந்தோர்
19478. 1 அமைப்ப
19479. 1 அமைப்பு
19480. 1 அமைப்பு_அரும்
19481. 1 அமைப்பென்
19482. 1 அமையத்து
19483. 1 அமையலுற்றான்
19484. 1 அமையா
19485. 1 அமையாது
19486. 1 அமையாது-கொல்
19487. 1 அமையின்
19488. 1 அமையுமாம்
19489. 1 அமைவ
19490. 1 அமைவர
19491. 1 அமைவன-தாம்
19492. 1 அமைவால்
19493. 1 அமைவாளும்
19494. 1 அமைவானும்
19495. 1 அமைவித்தான்
19496. 1 அமைவிப்பான்
19497. 1 அமைவிப்பேன்
19498. 1 அமைவிலர்
19499. 1 அமைவினும்
19500. 1 அமைவு_அரு
19501. 1 அமைவுற்ற
19502. 1 அமைவுற்றார்
19503. 1 அமைவுற்று
19504. 1 அமைவுற
19505. 1 அய்யன்
19506. 1 அயக்கலின்
19507. 1 அயம்
19508. 1 அயர்கின்றன
19509. 1 அயர்கின்றாய்
19510. 1 அயர்கின்றார்
19511. 1 அயர்கின்றார்-கொலோ
19512. 1 அயர்கின்றாரை
19513. 1 அயர்கின்றேன்
19514. 1 அயர்குவென்
19515. 1 அயர்த்தது
19516. 1 அயர்த்தனள்
19517. 1 அயர்த்தனன்-கொல்
19518. 1 அயர்த்தாய்-போலும்
19519. 1 அயர்த்தாள்
19520. 1 அயர்த்திலர்
19521. 1 அயர்தல்
19522. 1 அயர்தலோடும்
19523. 1 அயர்தி
19524. 1 அயர்தியோ
19525. 1 அயர்ந்த
19526. 1 அயர்ந்தது
19527. 1 அயர்ந்தனன்
19528. 1 அயர்ந்தனை
19529. 1 அயர்ந்திலிர்
19530. 1 அயர்ந்துளார்
19531. 1 அயர்ப்பு
19532. 1 அயர்ப்போம்
19533. 1 அயர்பவள்
19534. 1 அயர்வதும்
19535. 1 அயர்வாய்
19536. 1 அயர்வாள்-வயின்
19537. 1 அயர்வாளை
19538. 1 அயர்வித்தான்
19539. 1 அயர்வும்
19540. 1 அயர்வுறல்
19541. 1 அயர்வுறு
19542. 1 அயர்வுறும்
19543. 1 அயர்வுறுவேன்
19544. 1 அயர்வென்
19545. 1 அயர்வேன்
19546. 1 அயர்வோடும்
19547. 1 அயரா
19548. 1 அயரீர்
19549. 1 அயல்-பால
19550. 1 அயலது
19551. 1 அயலார்
19552. 1 அயலாரை
19553. 1 அயலாள்
19554. 1 அயலில்
19555. 1 அயலின்
19556. 1 அயலுளோர்
19557. 1 அயலை
19558. 1 அயலோர்
19559. 1 அயற்கும்
19560. 1 அயற்கேயும்
19561. 1 அயன்-கொலாம்
19562. 1 அயனார்க்கும்
19563. 1 அயனாலும்
19564. 1 அயனுக்கும்
19565. 1 அயனேயோ
19566. 1 அயனையே
19567. 1 அயனொடும்
19568. 1 அயிந்தரம்
19569. 1 அயிந்திரம்
19570. 1 அயிர்க்க
19571. 1 அயிர்க்கின்றது
19572. 1 அயிர்க்கின்றேன்
19573. 1 அயிர்க்கின்றேனால்
19574. 1 அயிர்க்கு
19575. 1 அயிர்த்த
19576. 1 அயிர்த்தது
19577. 1 அயிர்த்தல்
19578. 1 அயிர்த்தனன்
19579. 1 அயிர்த்தனை
19580. 1 அயிர்த்திட
19581. 1 அயிர்ப்பர்
19582. 1 அயிர்ப்பான்
19583. 1 அயிர்ப்பினில்
19584. 1 அயிர்ப்பும்
19585. 1 அயிர்ப்பொடும்
19586. 1 அயிராது
19587. 1 அயிராவத
19588. 1 அயிரும்
19589. 1 அயில்-போல்
19590. 1 அயில்_படை
19591. 1 அயில்_விழி
19592. 1 அயில்கின்றனர்
19593. 1 அயில்கின்றேனுக்கு
19594. 1 அயில்விலன்
19595. 1 அயிலாதாய்
19596. 1 அயிலால்
19597. 1 அயிலுடை
19598. 1 அயிலொடும்
19599. 1 அயிறலை
19600. 1 அயின்றன
19601. 1 அயின்றனை
19602. 1 அயின்றார்
19603. 1 அயின்றிலர்
19604. 1 அயினியும்
19605. 1 அயினியை
19606. 1 அயோத்தி-தன்னை
19607. 1 அயோத்தியர்-தம்
19608. 1 அயோத்தியாளுடை
19609. 1 அயோத்தியினின்
19610. 1 அர்ச்சித்து
19611. 1 அர_மகளிர்
19612. 1 அர_மகளிரும்
19613. 1 அரக்கர்-தங்கள்
19614. 1 அரக்கர்-தம்_கோமான்
19615. 1 அரக்கர்-தம்மில்
19616. 1 அரக்கர்-தாமும்
19617. 1 அரக்கர்_கோமகனோடு
19618. 1 அரக்கர்_கோமான்
19619. 1 அரக்கர்_கோவே
19620. 1 அரக்கர்க்கும்
19621. 1 அரக்கர்தான்
19622. 1 அரக்கரேனும்
19623. 1 அரக்கரையே
19624. 1 அரக்கரோ
19625. 1 அரக்கரோடும்
19626. 1 அரக்கன்-தன்-மேல்
19627. 1 அரக்கன்-தனை
19628. 1 அரக்கன்-தானும்
19629. 1 அரக்கன்தான்
19630. 1 அரக்கனாம்
19631. 1 அரக்கனார்
19632. 1 அரக்கனிடம்
19633. 1 அரக்கனின்
19634. 1 அரக்கனே
19635. 1 அரக்கனையும்
19636. 1 அரக்கிமார்
19637. 1 அரக்கியர்-தங்களை
19638. 1 அரக்கியாம்
19639. 1 அரக்குண்ட
19640. 1 அரக்குற்று
19641. 1 அரகம்
19642. 1 அரங்கம்
19643. 1 அரங்கமும்
19644. 1 அரங்கிட
19645. 1 அரங்கிடை
19646. 1 அரங்கின்-மாடே
19647. 1 அரங்கினில்
19648. 1 அரங்குகள்
19649. 1 அரங்கும்
19650. 1 அரங்கொடு
19651. 1 அரச_அன்னம்
19652. 1 அரசது
19653. 1 அரசர்_கோன்
19654. 1 அரசர்க்கு_அரசன்
19655. 1 அரசர்க்கு_அரசன்-தன்
19656. 1 அரசர்களும்
19657. 1 அரசரில்
19658. 1 அரசரின்
19659. 1 அரசருக்கு
19660. 1 அரசரும்
19661. 1 அரசவைக்கு
19662. 1 அரசற்கு
19663. 1 அரசன்-மாட்டு
19664. 1 அரசன்-மாடு
19665. 1 அரசனது
19666. 1 அரசனோ
19667. 1 அரசனோடு
19668. 1 அரசாட்சியில்
19669. 1 அரசாம்
19670. 1 அரசாள்தி
19671. 1 அரசாளுதி
19672. 1 அரசி-தன்னை
19673. 1 அரசியற்கு
19674. 1 அரசிருந்த
19675. 1 அரசிளங்குமரனே
19676. 1 அரசிளங்கோளரி
19677. 1 அரசினது
19678. 1 அரசினான்
19679. 1 அரசு_இல்
19680. 1 அரசுடை
19681. 1 அரசேயோ
19682. 1 அரசையும்
19683. 1 அரசொடு
19684. 1 அரசோடும்
19685. 1 அரண்-தனை
19686. 1 அரண்டு
19687. 1 அரணியன்
19688. 1 அரத்தங்கள்
19689. 1 அரத்தால்
19690. 1 அரந்தை_இல்
19691. 1 அரந்தையன்
19692. 1 அரம்பைமாரில்
19693. 1 அரம்பைமாரை
19694. 1 அரம்பையரும்
19695. 1 அரம்பையருள்
19696. 1 அரமும்
19697. 1 அரரு
19698. 1 அரவங்களும்
19699. 1 அரவத்தொடும்
19700. 1 அரவம்தான்
19701. 1 அரவமோ
19702. 1 அரவிடை
19703. 1 அரவிந்தராகம்
19704. 1 அரவின்-மேல்
19705. 1 அரவினது
19706. 1 அரவினால்
19707. 1 அரவினை
19708. 1 அரவு_இனம்
19709. 1 அரவுக்கு
19710. 1 அரவே
19711. 1 அரவொடு
19712. 1 அரற்றல்
19713. 1 அரற்றலுற்றான்
19714. 1 அரற்றவும்
19715. 1 அரற்றவோ
19716. 1 அரற்றியது
19717. 1 அரற்றினள்
19718. 1 அரற்றினார்-அரோ
19719. 1 அரற்றினாள்
19720. 1 அரற்றினாள்-அரோ
19721. 1 அரற்றுகின்ற
19722. 1 அரற்றுகின்றவர்
19723. 1 அரற்றுகின்றான்
19724. 1 அரற்றுமால்
19725. 1 அரற்றுவது
19726. 1 அரற்றுவாளை
19727. 1 அரற்றுவான்
19728. 1 அரன்-கொலாம்
19729. 1 அரனும்
19730. 1 அரனே
19731. 1 அரனேயோ
19732. 1 அரனையும்
19733. 1 அராவ
19734. 1 அராவ_அரும்
19735. 1 அராவிட
19736. 1 அராவிய
19737. 1 அராவினை
19738. 1 அரி-கொலாம்
19739. 1 அரி-கொலோ
19740. 1 அரி-தன்ன
19741. 1 அரி-போல்
19742. 1 அரி_கணம்
19743. 1 அரி_குலத்தவனை
19744. 1 அரி_குலத்து_அரசும்
19745. 1 அரி_குலம்
19746. 1 அரி_மா
19747. 1 அரி_அரசு
19748. 1 அரி_அனான்
19749. 1 அரி_ஏறும்
19750. 1 அரிகளின்
19751. 1 அரிகளோடும்
19752. 1 அரிகாள்
19753. 1 அரிகின்ற
19754. 1 அரிகுநர்
19755. 1 அரிசியும்
19756. 1 அரிதர
19757. 1 அரிதன்
19758. 1 அரிதா
19759. 1 அரிதாக
19760. 1 அரிதாகிய
19761. 1 அரிதாம்
19762. 1 அரிதி
19763. 1 அரிது-கொல்
19764. 1 அரிதும்
19765. 1 அரிதே
19766. 1 அரிதேல்
19767. 1 அரிதேனும்
19768. 1 அரிந்த-மன்
19769. 1 அரிந்தம
19770. 1 அரிந்தமன்-தன்னை
19771. 1 அரிந்தவரும்
19772. 1 அரிந்தனர்
19773. 1 அரிந்தனள்
19774. 1 அரிந்தனன்
19775. 1 அரியதா
19776. 1 அரியதாம்-வகை
19777. 1 அரியராய்
19778. 1 அரியவட்கு
19779. 1 அரியவற்று
19780. 1 அரியவாம்
19781. 1 அரியவாய்
19782. 1 அரியவாய
19783. 1 அரியவோ
19784. 1 அரியவோதான்
19785. 1 அரியன்
19786. 1 அரியாய்
19787. 1 அரியாள்
19788. 1 அரியுண்டாள்
19789. 1 அரியே
19790. 1 அரியேயோ
19791. 1 அரிவ
19792. 1 அரிவான்
19793. 1 அரிவு-செய்
19794. 1 அரிவை
19795. 1 அரிவைமார்கள்
19796. 1 அரிவையும்
19797. 1 அரு_மகன்
19798. 1 அருக்கர்க்கு
19799. 1 அருக்கன்-தன்
19800. 1 அருக்கன்-தன்னை
19801. 1 அருக்கன்_சேய்
19802. 1 அருக்கனார்
19803. 1 அருக்கனுக்கு
19804. 1 அருக்கி
19805. 1 அருக
19806. 1 அருகிற்று
19807. 1 அருகின
19808. 1 அருகினில்
19809. 1 அருகுற
19810. 1 அருகுறு
19811. 1 அருகே
19812. 1 அருச்சனைக்கு
19813. 1 அருண
19814. 1 அருணனது
19815. 1 அருணனுக்கு
19816. 1 அருத்திய
19817. 1 அருத்தியள்
19818. 1 அருத்தியால்
19819. 1 அருத்தியின்
19820. 1 அருந்ததியும்
19821. 1 அருந்ததியை
19822. 1 அருந்தல்_இல்
19823. 1 அருந்தவத்து
19824. 1 அருந்தவன்
19825. 1 அருந்தா
19826. 1 அருந்திய
19827. 1 அருந்தின்
19828. 1 அருந்தின
19829. 1 அருந்தினர்
19830. 1 அருந்தினரை
19831. 1 அருந்தினாரின்
19832. 1 அருந்தினாரை
19833. 1 அருந்தினான்
19834. 1 அருந்தினான்-அரோ
19835. 1 அருந்தினேன்
19836. 1 அருந்தினையே
19837. 1 அருந்து
19838. 1 அருந்துவ
19839. 1 அருந்துவன
19840. 1 அருந்துவாரை
19841. 1 அருந்துவான்
19842. 1 அருந்தேன்
19843. 1 அருப்ப
19844. 1 அருப்பம்_இல்
19845. 1 அருப்பு_அற
19846. 1 அரும்_தவம்
19847. 1 அரும்_துயர்
19848. 1 அரும்ப
19849. 1 அரும்பி
19850. 1 அரும்பின்
19851. 1 அரும்பும்
19852. 1 அரும்புவ
19853. 1 அருமையது
19854. 1 அருமையால்
19855. 1 அருமையோ
19856. 1 அருவியே
19857. 1 அருவியை
19858. 1 அருவியொடு
19859. 1 அருவியோடு
19860. 1 அருள்-செய்
19861. 1 அருள்-புரிந்து
19862. 1 அருள்_இல்லாள்
19863. 1 அருள்கூறும்
19864. 1 அருள்தி
19865. 1 அருள்புரிவாய்
19866. 1 அருள்முறை
19867. 1 அருள்வர
19868. 1 அருள்வாய்
19869. 1 அருளது
19870. 1 அருளா
19871. 1 அருளாலே
19872. 1 அருளிட
19873. 1 அருளிநின்று
19874. 1 அருளியதும்
19875. 1 அருளில்
19876. 1 அருளிற்று
19877. 1 அருளினன்
19878. 1 அருளினாய்
19879. 1 அருளினார்
19880. 1 அருளினாள்
19881. 1 அருளினான்-அரோ
19882. 1 அருளினானும்
19883. 1 அருளினானே
19884. 1 அருளினும்
19885. 1 அருளினை
19886. 1 அருளு
19887. 1 அருளுக்கு
19888. 1 அருளுக்கும்
19889. 1 அருளுதியால்
19890. 1 அருளுதிர்
19891. 1 அருளுவது
19892. 1 அருளுவாயேல்
19893. 1 அருளுவான்
19894. 1 அருளுவீர்
19895. 1 அருளையே
19896. 1 அருளொடும்
19897. 1 அருளோடு
19898. 1 அருளோடும்
19899. 1 அரைக்கின்றானை
19900. 1 அரைக்குமால்
19901. 1 அரைசியை
19902. 1 அரைசு
19903. 1 அரைசும்
19904. 1 அரைசே
19905. 1 அரைத்தனன்
19906. 1 அரைத்திலன்
19907. 1 அரைத்தும்
19908. 1 அரைத்துளானை
19909. 1 அரைப்பது
19910. 1 அரைப்புண்ட
19911. 1 அரைபட
19912. 1 அரையும்-மின்
19913. 1 அரைவித்தனை
19914. 1 அல்கினான்
19915. 1 அல்குல்-நின்றும்
19916. 1 அல்குலார்-தம்
19917. 1 அல்குலாரும்
19918. 1 அல்குலாள்-தன்
19919. 1 அல்குலின்
19920. 1 அல்குலும்
19921. 1 அல்குற்கு
19922. 1 அல்லதே
19923. 1 அல்லதேல்
19924. 1 அல்லதோ
19925. 1 அல்லம்
19926. 1 அல்லர்-கொல்
19927. 1 அல்லர்கள்
19928. 1 அல்லரால்
19929. 1 அல்லரை
19930. 1 அல்லரோதான்
19931. 1 அல்லவரே
19932. 1 அல்லவே
19933. 1 அல்லவேனும்
19934. 1 அல்லன்-கொல்
19935. 1 அல்லனாகில்
19936. 1 அல்லனாம்
19937. 1 அல்லனே
19938. 1 அல்லாத
19939. 1 அல்லாதவர்
19940. 1 அல்லாமையாலும்
19941. 1 அல்லார்-மாட்டு
19942. 1 அல்லாரும்
19943. 1 அல்லாரை
19944. 1 அல்லாரோ
19945. 1 அல்லான்
19946. 1 அல்லிடை
19947. 1 அல்லினும்
19948. 1 அல்லு
19949. 1 அல்லேம்
19950. 1 அல்லையாம்
19951. 1 அல்லையே
19952. 1 அல்லையேல்
19953. 1 அல்வழி
19954. 1 அலக்கணில்
19955. 1 அலக்கணுற்றது
19956. 1 அலக்கணே
19957. 1 அலக்கும்
19958. 1 அலகிடல்
19959. 1 அலகில்
19960. 1 அலகு_அற்றன
19961. 1 அலகு_இலா
19962. 1 அலகைகள்
19963. 1 அலகையை
19964. 1 அலங்க
19965. 1 அலங்கரித்து
19966. 1 அலங்கல்-மீது
19967. 1 அலங்கலார்க்கு
19968. 1 அலங்கலானை
19969. 1 அலங்கலில்
19970. 1 அலங்கலின்
19971. 1 அலங்கலினீர்
19972. 1 அலங்கார
19973. 1 அலங்காரம்
19974. 1 அலங்குற
19975. 1 அலசாமே
19976. 1 அலசிய
19977. 1 அலசியன
19978. 1 அலசினாய்
19979. 1 அலசினாயோ
19980. 1 அலத்தகம்
19981. 1 அலந்தலை-வாய்
19982. 1 அலந்தார்
19983. 1 அலந்திலர்
19984. 1 அலப்பு
19985. 1 அலம்பி
19986. 1 அலம்பிடு
19987. 1 அலம்பியதால்
19988. 1 அலம்பினும்
19989. 1 அலம்புகின்ற
19990. 1 அலம்புறு
19991. 1 அலம்வந்து
19992. 1 அலம்வர
19993. 1 அலம்வரல்
19994. 1 அலம்வரலால்
19995. 1 அலமந்த
19996. 1 அலமந்தனள்
19997. 1 அலமரல்
19998. 1 அலமரலுறுகின்றார்
19999. 1 அலமருதல்
20000. 1 அலமருவேம்
20001. 1 அலர்குவது
20002. 1 அலர்த்து
20003. 1 அலர்ந்ததாம்
20004. 1 அலர்ந்தன
20005. 1 அலர்ந்தால்
20006. 1 அலர்ந்திட
20007. 1 அலர்வது
20008. 1 அலரா
20009. 1 அலரியும்
20010. 1 அலரியோன்
20011. 1 அலரில்
20012. 1 அலரின்
20013. 1 அலரின்-மேல்
20014. 1 அலரும்
20015. 1 அலவன்
20016. 1 அலவும்
20017. 1 அலளேனும்
20018. 1 அலற
20019. 1 அலறிய
20020. 1 அலறும்
20021. 1 அலாதார்
20022. 1 அலாதிருக்கலாவது
20023. 1 அலார்
20024. 1 அலியினில்
20025. 1 அலீரோ
20026. 1 அலை-கொள்
20027. 1 அலை-மிசை
20028. 1 அலை_கடலும்
20029. 1 அலை_புனல்
20030. 1 அலை_ஆழி
20031. 1 அலைக்கல்
20032. 1 அலைக்கின்ற
20033. 1 அலைகள்
20034. 1 அலைகளை
20035. 1 அலைகளோடும்
20036. 1 அலைத்தலின்
20037. 1 அலைத்தாள்
20038. 1 அலைந்த
20039. 1 அலைந்தன
20040. 1 அலைப்பாள்
20041. 1 அலைப்புண்டது
20042. 1 அலைப்புண்டார்-அரோ
20043. 1 அலையது
20044. 1 அலையர்
20045. 1 அலையா
20046. 1 அலையாமல்
20047. 1 அலையின்
20048. 1 அலையும்
20049. 1 அலைவு
20050. 1 அவ்வளவில்
20051. 1 அவ்வளவு
20052. 1 அவ்வாறு
20053. 1 அவ்விடை
20054. 1 அவ்வை
20055. 1 அவச
20056. 1 அவசத்தை
20057. 1 அவசன்
20058. 1 அவத்தன்
20059. 1 அவதரித்தனை
20060. 1 அவதரித்தான்
20061. 1 அவதரித்தீர்
20062. 1 அவதரித்து
20063. 1 அவதியில்
20064. 1 அவதியின்
20065. 1 அவதியின்-கண்
20066. 1 அவதியை
20067. 1 அவந்தனாய்
20068. 1 அவந்திகர்
20069. 1 அவமதித்து
20070. 1 அவயமும்
20071. 1 அவயவங்கள்
20072. 1 அவர்-தம்-மேல்
20073. 1 அவர்-பால்
20074. 1 அவர்-மேல்
20075. 1 அவர்களால்
20076. 1 அவர்களே
20077. 1 அவர்களை
20078. 1 அவரது
20079. 1 அவரிடை
20080. 1 அவரின்
20081. 1 அவருடை
20082. 1 அவருழை
20083. 1 அவரையும்
20084. 1 அவரையே
20085. 1 அவரோடு
20086. 1 அவரோடே
20087. 1 அவலத்திடை
20088. 1 அவலத்து
20089. 1 அவலம்தான்
20090. 1 அவலமும்
20091. 1 அவலித்திலர்
20092. 1 அவலிப்பாய்
20093. 1 அவள்-தன்
20094. 1 அவள்-தன்னையும்
20095. 1 அவள்-தானும்
20096. 1 அவளாக
20097. 1 அவளின்
20098. 1 அவளுக்கே
20099. 1 அவளே
20100. 1 அவளொடு
20101. 1 அவளோடும்
20102. 1 அவற்றது
20103. 1 அவற்றால்
20104. 1 அவற்றினை
20105. 1 அவற்றுடனே
20106. 1 அவற்றுள்
20107. 1 அவற்றோடு
20108. 1 அவன்-தனாலே
20109. 1 அவன்-மேலே
20110. 1 அவன்தான்
20111. 1 அவனது
20112. 1 அவனால்
20113. 1 அவனி-நின்றும்
20114. 1 அவனிக்கு
20115. 1 அவனியும்
20116. 1 அவனில்
20117. 1 அவனிலும்
20118. 1 அவனுழை
20119. 1 அவனே-கொல்
20120. 1 அவனை-தானும்
20121. 1 அவனையும்
20122. 1 அவாவதுவோ
20123. 1 அவாவினால்
20124. 1 அவாவு
20125. 1 அவாவும்
20126. 1 அவாவுற
20127. 1 அவாவுறு
20128. 1 அவாவுறும்
20129. 1 அவாவை
20130. 1 அவாவொடு
20131. 1 அவிக்க
20132. 1 அவிக்கின்றாரின்
20133. 1 அவிக
20134. 1 அவிச்சை
20135. 1 அவிசும்
20136. 1 அவிஞ்சை
20137. 1 அவிஞ்சையர்
20138. 1 அவிஞ்சையும்
20139. 1 அவித்தான்
20140. 1 அவிதர
20141. 1 அவிந்தவர்
20142. 1 அவிந்திருப்ப
20143. 1 அவிந்துக
20144. 1 அவிந்துளது
20145. 1 அவிநயம்
20146. 1 அவிப்பதற்கு
20147. 1 அவிப்பானும்
20148. 1 அவியுறு
20149. 1 அவியை
20150. 1 அவிர்தலான்
20151. 1 அவிவதற்கு
20152. 1 அவிவது
20153. 1 அவிழ்த்து
20154. 1 அவிழ்ந்தது
20155. 1 அவிழ்ந்தன
20156. 1 அவிழ்ந்து
20157. 1 அவுணத்தேர்
20158. 1 அவுணர்-தம்
20159. 1 அவுணர்-தாமும்
20160. 1 அவுணர்-தாமோ
20161. 1 அவுணர்க்கு
20162. 1 அவுணர்கள்
20163. 1 அவுணர்கள்தாம்
20164. 1 அவுணரேதான்
20165. 1 அவுணரோடு
20166. 1 அவுணனால்
20167. 1 அவை-தம்மை
20168. 1 அவை-தொறும்
20169. 1 அவைதாம்
20170. 1 அவையில்
20171. 1 அவையின்
20172. 1 அழக
20173. 1 அழகிய
20174. 1 அழகியாளும்
20175. 1 அழகிற்றே
20176. 1 அழகினார்
20177. 1 அழகினாள்
20178. 1 அழகினாளை
20179. 1 அழகு-செய்ய
20180. 1 அழகு_அரு
20181. 1 அழகுக்கு
20182. 1 அழகுற
20183. 1 அழகொடு
20184. 1 அழகோ
20185. 1 அழல்கின்றார்
20186. 1 அழல்தரும்
20187. 1 அழல்பட
20188. 1 அழல்வாய்
20189. 1 அழல்வீர்
20190. 1 அழலா
20191. 1 அழலாதோ
20192. 1 அழலிற்றாய்
20193. 1 அழலோடும்
20194. 1 அழற்கொடியோன்
20195. 1 அழன்றது
20196. 1 அழன்றார்
20197. 1 அழன்றாள்
20198. 1 அழன்றில
20199. 1 அழி_காலம்
20200. 1 அழிக்கின்றான்
20201. 1 அழிக்கும்-ஆயின்
20202. 1 அழிக்குமாறு
20203. 1 அழிகிலை
20204. 1 அழிகிற்றே
20205. 1 அழிகின்றேன்
20206. 1 அழித்தலும்
20207. 1 அழித்தவன்
20208. 1 அழித்தனரே
20209. 1 அழித்தனள்
20210. 1 அழித்தனனால்
20211. 1 அழித்தனை
20212. 1 அழித்தால்
20213. 1 அழித்தாள்
20214. 1 அழித்தும்
20215. 1 அழிந்ததனினும்
20216. 1 அழிந்ததேனும்
20217. 1 அழிந்ததோ
20218. 1 அழிந்தனர்
20219. 1 அழிந்தால்
20220. 1 அழிந்தான்-கொல்
20221. 1 அழிந்தான்-அரோ
20222. 1 அழிந்திடல்
20223. 1 அழிந்திடா
20224. 1 அழிந்திலது
20225. 1 அழிந்து-நின்று
20226. 1 அழிந்துளர்
20227. 1 அழிந்துளார்
20228. 1 அழிந்தேயும்
20229. 1 அழிப்ப
20230. 1 அழிப்பதற்கு
20231. 1 அழிப்பதனை
20232. 1 அழிப்பது
20233. 1 அழிப்பாய்
20234. 1 அழிப்பான்
20235. 1 அழிப்பு
20236. 1 அழிபட
20237. 1 அழிபடு
20238. 1 அழியல்-பாலிர்
20239. 1 அழியாதோ
20240. 1 அழியாநின்ற
20241. 1 அழியான்
20242. 1 அழியானோ
20243. 1 அழியினும்
20244. 1 அழியும்-கால்
20245. 1 அழியேல்
20246. 1 அழிவதற்கும்
20247. 1 அழிவதும்
20248. 1 அழிவர்
20249. 1 அழிவராம்
20250. 1 அழிவாய்-கொல்
20251. 1 அழிவால்
20252. 1 அழிவானை
20253. 1 அழிவானையும்
20254. 1 அழிவித்து
20255. 1 அழிவின்
20256. 1 அழிவினை
20257. 1 அழிவுபட
20258. 1 அழிவுற்றவால்
20259. 1 அழிவுற்றாள்
20260. 1 அழிவுற்றான்
20261. 1 அழிவுற்றிலாதான்
20262. 1 அழிவுற்று
20263. 1 அழிவுற
20264. 1 அழிவுறு
20265. 1 அழிவேனோ
20266. 1 அழீஇ
20267. 1 அழுக்கின்
20268. 1 அழுக்கு
20269. 1 அழுக
20270. 1 அழுகின்றேன்
20271. 1 அழுகுவர்
20272. 1 அழுகை
20273. 1 அழுகையோடு
20274. 1 அழுங்கலின்
20275. 1 அழுங்கன்-மின்
20276. 1 அழுங்கினன்
20277. 1 அழுங்குதல்
20278. 1 அழுங்குமால்
20279. 1 அழுங்குவார்
20280. 1 அழுங்குவான்
20281. 1 அழுங்குவானும்
20282. 1 அழுங்குவேன்
20283. 1 அழுங்குறு
20284. 1 அழுங்குறும்
20285. 1 அழுத்த
20286. 1 அழுத்தலால்
20287. 1 அழுத்தலின்
20288. 1 அழுத்தலும்
20289. 1 அழுத்தலோடும்
20290. 1 அழுத்தியும்
20291. 1 அழுத்து-மின்
20292. 1 அழுதல்
20293. 1 அழுதலும்
20294. 1 அழுதவால்
20295. 1 அழுதாரால்
20296. 1 அழுதி
20297. 1 அழுதியோ
20298. 1 அழுதிலர்
20299. 1 அழுதுமோ
20300. 1 அழுந்தா
20301. 1 அழுந்தா-முன்னம்
20302. 1 அழுந்தா-முனம்
20303. 1 அழுந்தாது
20304. 1 அழுந்திலர்
20305. 1 அழுந்தினன்
20306. 1 அழுந்துகின்றது
20307. 1 அழுந்துகின்றன
20308. 1 அழுந்துதலால்
20309. 1 அழுந்துவார்
20310. 1 அழுந்தேல்
20311. 1 அழுவது
20312. 1 அழுவதும்
20313. 1 அழுவம்
20314. 1 அழுவம்-தன்னுள்
20315. 1 அழுவவாம்
20316. 1 அழுவாய்
20317. 1 அழுவானை
20318. 1 அழுவேன்
20319. 1 அழைக்கின்ற
20320. 1 அழைக்கின்றாரும்
20321. 1 அழைக்குமாம்
20322. 1 அழைக்குமே
20323. 1 அழைத்தலின்
20324. 1 அழைத்தலும்
20325. 1 அழைத்தவன்
20326. 1 அழைத்தனள்
20327. 1 அழைத்தனனால்
20328. 1 அழைத்தாள்
20329. 1 அழைத்தான்
20330. 1 அழைத்தி
20331. 1 அழைத்திட
20332. 1 அழைத்திலை
20333. 1 அழைத்தீர்கள்
20334. 1 அழைப்ப
20335. 1 அழைப்பது
20336. 1 அழைப்பதே
20337. 1 அழைப்பன
20338. 1 அழைப்பு
20339. 1 அழையா
20340. 1 அழையாய்
20341. 1 அள்ள
20342. 1 அள்ளப்பட்டு
20343. 1 அள்ளிக்கொண்டு
20344. 1 அள்ளியே
20345. 1 அள்ளினர்
20346. 1 அள்ளினள்
20347. 1 அளக்க_அரிய
20348. 1 அளக்கரின்
20349. 1 அளக்கரை
20350. 1 அளக்கரொடு
20351. 1 அளக்கரோடும்
20352. 1 அளக்கின்ற
20353. 1 அளக்கும்
20354. 1 அளக்குறல்-பாலும்
20355. 1 அளகத்து
20356. 1 அளகபந்தி
20357. 1 அளகையின்
20358. 1 அளகையும்
20359. 1 அளத்தலின்
20360. 1 அளத்து
20361. 1 அளந்தவன்-தன்
20362. 1 அளந்தன
20363. 1 அளந்தால்
20364. 1 அளந்தாளை
20365. 1 அளந்துகொண்ட
20366. 1 அளந்தோன்
20367. 1 அளப்பது
20368. 1 அளப்பன
20369. 1 அளப்பு_அரிதால்
20370. 1 அளப்பு_இலாத
20371. 1 அளவதோ
20372. 1 அளவளாவுதல்
20373. 1 அளவளாவுவார்
20374. 1 அளவா
20375. 1 அளவால்
20376. 1 அளவிட
20377. 1 அளவிடல்_அரு
20378. 1 அளவிடல்_அரும்
20379. 1 அளவிடு
20380. 1 அளவிய
20381. 1 அளவிற்றேனும்
20382. 1 அளவின்று
20383. 1 அளவின
20384. 1 அளவினம்
20385. 1 அளவினோ
20386. 1 அளவு_அற்றன
20387. 1 அளவு_அற்றார்கள்
20388. 1 அளவு_அறும்
20389. 1 அளவு_இலாதது
20390. 1 அளவு_இலாதன
20391. 1 அளவு_இறந்து
20392. 1 அளவுறு
20393. 1 அளவையது
20394. 1 அளவையாய்
20395. 1 அளவையால்
20396. 1 அளவையான்
20397. 1 அளற்றிடை
20398. 1 அளற்று
20399. 1 அளறது
20400. 1 அளறுபட்டு
20401. 1 அளாம்
20402. 1 அளாயது
20403. 1 அளாயின
20404. 1 அளாவுற
20405. 1 அளி_குலம்
20406. 1 அளிக்கல்-பாலை
20407. 1 அளிக்கின்ற
20408. 1 அளிக்கின்றது
20409. 1 அளிக்கின்றான்
20410. 1 அளிக்கு
20411. 1 அளித்ததுவும்
20412. 1 அளித்தருள்
20413. 1 அளித்தருளினான்
20414. 1 அளித்தல்
20415. 1 அளித்தலும்
20416. 1 அளித்தவர்
20417. 1 அளித்தவாறு
20418. 1 அளித்தற்கு
20419. 1 அளித்தனம்
20420. 1 அளித்தனர்
20421. 1 அளித்தனவும்
20422. 1 அளித்தனென்
20423. 1 அளித்தனை
20424. 1 அளித்தாய்
20425. 1 அளித்தார்
20426. 1 அளித்தாள்
20427. 1 அளித்தாற்கு
20428. 1 அளித்தானே
20429. 1 அளித்தியால்
20430. 1 அளித்திர்
20431. 1 அளித்தோம்
20432. 1 அளித்தோன்
20433. 1 அளிந்த
20434. 1 அளிந்த-போது
20435. 1 அளிந்து
20436. 1 அளிப்பதற்கு
20437. 1 அளிப்பரேல்
20438. 1 அளிப்பவர்
20439. 1 அளிப்பன
20440. 1 அளிப்பார்
20441. 1 அளியத்தாய்
20442. 1 அளியத்தேனுக்கு
20443. 1 அளியம்
20444. 1 அளியன
20445. 1 அளியாது
20446. 1 அளியால்
20447. 1 அளியும்
20448. 1 அளியென்
20449. 1 அளியை
20450. 1 அளைந்தது
20451. 1 அளைந்தாள்
20452. 1 அளையில்
20453. 1 அற்கள்
20454. 1 அற்கு
20455. 1 அற்பம்
20456. 1 அற்பு
20457. 1 அற்புடை
20458. 1 அற்புதரே
20459. 1 அற்ற-போது
20460. 1 அற்றதே
20461. 1 அற்றதேல்
20462. 1 அற்றவர்
20463. 1 அற்றவன்
20464. 1 அற்றவாம்
20465. 1 அற்றவாறு
20466. 1 அற்றனை
20467. 1 அற்றார்கள்
20468. 1 அற்றாராம்
20469. 1 அற்றாள்
20470. 1 அற்றான்-கொல்
20471. 1 அற்றானும்
20472. 1 அற்றில
20473. 1 அற்றிலது
20474. 1 அற்றீர்
20475. 1 அற்றே
20476. 1 அற்றை_நாள்
20477. 1 அற்றைய
20478. 1 அற்றோர்
20479. 1 அற_மூர்த்தி
20480. 1 அறக்கண்
20481. 1 அறத்தகை
20482. 1 அறத்தவரே
20483. 1 அறத்தவரை
20484. 1 அறத்தாலும்
20485. 1 அறத்தாறுதான்
20486. 1 அறத்தில்
20487. 1 அறத்தில்-நின்று
20488. 1 அறத்தின்-நின்று
20489. 1 அறத்தின்-ஊங்கு
20490. 1 அறத்தினுக்கு
20491. 1 அறத்தினொடு
20492. 1 அறந்தான்
20493. 1 அறநிலை
20494. 1 அறம்-தனால்
20495. 1 அறமேயோ
20496. 1 அறமோ
20497. 1 அறவன்
20498. 1 அறவோர்கள்
20499. 1 அறவோனும்
20500. 1 அறாமையால்
20501. 1 அறாவோ
20502. 1 அறான்
20503. 1 அறி_அளவு
20504. 1 அறிக
20505. 1 அறிகில
20506. 1 அறிகிலர்
20507. 1 அறிகிலாமே
20508. 1 அறிகிலேமால்
20509. 1 அறிகிலேன்
20510. 1 அறிகிலை
20511. 1 அறிகின்றிலர்
20512. 1 அறிகுநர்
20513. 1 அறிகுவம்
20514. 1 அறிகுவான்
20515. 1 அறிகுவென்
20516. 1 அறிகுவேன்
20517. 1 அறிகுறாமல்
20518. 1 அறிகுறி
20519. 1 அறிகுறியாக
20520. 1 அறிஞர்க்கு
20521. 1 அறிஞர்க்கேயும்
20522. 1 அறிஞரொடு
20523. 1 அறிஞரோடு
20524. 1 அறிஞன்-தன்னை
20525. 1 அறிஞனும்
20526. 1 அறிதக்கார்
20527. 1 அறிதியாதியேல்
20528. 1 அறிதியால்
20529. 1 அறிதியே
20530. 1 அறிதுயிலவன்
20531. 1 அறிந்ததும்
20532. 1 அறிந்ததோ
20533. 1 அறிந்தபடி
20534. 1 அறிந்தவாறு
20535. 1 அறிந்தனம்
20536. 1 அறிந்தனென்
20537. 1 அறிந்தாய்
20538. 1 அறிந்தாள்
20539. 1 அறிந்திருந்தும்
20540. 1 அறிந்திலராம்
20541. 1 அறிந்திலள்
20542. 1 அறிந்திலா-வகை
20543. 1 அறிந்திலாத
20544. 1 அறிந்திலாதார்
20545. 1 அறிந்திலாதாள்
20546. 1 அறிந்திலாதேன்
20547. 1 அறிந்திலிர்
20548. 1 அறிந்திலிரோ
20549. 1 அறிந்திலையேல்
20550. 1 அறிந்திவன்
20551. 1 அறிந்தே
20552. 1 அறிந்தேனோ
20553. 1 அறிந்தோர்
20554. 1 அறிந்தோன்
20555. 1 அறிபவர்
20556. 1 அறியகிற்றிலேன்
20557. 1 அறியாதவன்
20558. 1 அறியாதே
20559. 1 அறியாதோருக்கு
20560. 1 அறியாம்
20561. 1 அறியாமல்
20562. 1 அறியாமையின்
20563. 1 அறியாய்
20564. 1 அறியாயோ
20565. 1 அறியாரோ
20566. 1 அறியும்மவர்-தங்களை
20567. 1 அறியேமால்
20568. 1 அறிவதாக
20569. 1 அறிவது
20570. 1 அறிவருக்கு
20571. 1 அறிவரேனும்
20572. 1 அறிவற்கு
20573. 1 அறிவாய்
20574. 1 அறிவால்
20575. 1 அறிவாள்
20576. 1 அறிவாள
20577. 1 அறிவாளர்
20578. 1 அறிவாளரின்
20579. 1 அறிவி
20580. 1 அறிவிடை
20581. 1 அறிவித்தது
20582. 1 அறிவித்தார்
20583. 1 அறிவித்தாரால்
20584. 1 அறிவித்தான்
20585. 1 அறிவித்தீர்
20586. 1 அறிவித்து
20587. 1 அறிவிப்பது
20588. 1 அறிவிப்பாம்
20589. 1 அறிவிப்பார்
20590. 1 அறிவில்லவர்
20591. 1 அறிவிலோர்க்கு
20592. 1 அறிவிற்கு
20593. 1 அறிவினன்
20594. 1 அறிவினாலோ
20595. 1 அறிவினில்
20596. 1 அறிவினின்
20597. 1 அறிவினோர்
20598. 1 அறிவினோரால்
20599. 1 அறிவு-அரோ
20600. 1 அறிவு_இல்லாய்
20601. 1 அறிவு_இலர்
20602. 1 அறிவு_இலா
20603. 1 அறிவு_இலி
20604. 1 அறிவுக்கு
20605. 1 அறிவுற்றான்
20606. 1 அறிவுறாவகை
20607. 1 அறிவுறுப்பார்கள்
20608. 1 அறிவுறுவர்
20609. 1 அறிவேன்
20610. 1 அறிவொடு
20611. 1 அறின்
20612. 1 அறு-வகை
20613. 1 அறுக்கலாது
20614. 1 அறுக்கிலாத
20615. 1 அறுக
20616. 1 அறுகுறை
20617. 1 அறுத்தது
20618. 1 அறுத்ததும்
20619. 1 அறுத்தவனும்
20620. 1 அறுத்தனர்
20621. 1 அறுத்தனனால்
20622. 1 அறுத்தானை
20623. 1 அறுத்தி
20624. 1 அறுத்திட
20625. 1 அறுத்திடினும்
20626. 1 அறுத்தும்
20627. 1 அறுத்தோர்
20628. 1 அறுதலோடும்
20629. 1 அறுதியை
20630. 1 அறுந்து
20631. 1 அறுநூற்றையும்
20632. 1 அறுநூறு
20633. 1 அறுப்பதாக
20634. 1 அறுப்பவரில்
20635. 1 அறுப்பாய்
20636. 1 அறுப்புண்டால்
20637. 1 அறுப்பென்
20638. 1 அறுபத
20639. 1 அறுபதின்
20640. 1 அறுபதினாயிரரும்
20641. 1 அறும்-ஆயின்
20642. 1 அறுமே
20643. 1 அறுவது
20644. 1 அறுவர்
20645. 1 அறைகவாம்-அரோ
20646. 1 அறைகிற்பின்
20647. 1 அறைகின்ற
20648. 1 அறைகின்றார்
20649. 1 அறைகின்றான்
20650. 1 அறைகின்றீர்
20651. 1 அறைகின்றேன்
20652. 1 அறைகுவது
20653. 1 அறைகுவாய்
20654. 1 அறைகூவ
20655. 1 அறைகூவி
20656. 1 அறைதல்செல்லா
20657. 1 அறைதலின்
20658. 1 அறைதலோடும்
20659. 1 அறைதியால்
20660. 1 அறைதிர்
20661. 1 அறைந்தது
20662. 1 அறைந்தனெனால்
20663. 1 அறைந்தாய்
20664. 1 அறைந்திட்டானால்
20665. 1 அறைந்தும்
20666. 1 அறைந்துளது
20667. 1 அறைந்தேன்
20668. 1 அறையல்-பாலதோ
20669. 1 அறையல்-பாலார்
20670. 1 அறையலாமால்
20671. 1 அறையலுற்றேன்
20672. 1 அறையா
20673. 1 அறையாக்கினன்
20674. 1 அறைவது
20675. 1 அறைவாம்
20676. 1 அறைவென்
20677. 1 அன்பத்துக்கு
20678. 1 அன்பரின்
20679. 1 அன்பனையே
20680. 1 அன்பினளாயினும்
20681. 1 அன்பினன்-தன்னை
20682. 1 அன்பினாரை
20683. 1 அன்பினாலும்
20684. 1 அன்பினானை
20685. 1 அன்பினீர்
20686. 1 அன்பினோ
20687. 1 அன்பினோடும்
20688. 1 அன்பினோய்
20689. 1 அன்பு-கொல்
20690. 1 அன்புக்கு
20691. 1 அன்புதான்
20692. 1 அன்புபட்டார்
20693. 1 அன்புறு
20694. 1 அன்பொடும்
20695. 1 அன்மை
20696. 1 அன்மையும்
20697. 1 அன்வயித்து
20698. 1 அன்றது
20699. 1 அன்றாமால்
20700. 1 அன்றாய்
20701. 1 அன்றில
20702. 1 அன்றிலே
20703. 1 அன்றிலோடு
20704. 1 அன்றினர்
20705. 1 அன்று-காறும்
20706. 1 அன்று-கொல்
20707. 1 அன்று-தொட்டு
20708. 1 அன்று-மன்னோ
20709. 1 அன்று-எனின்
20710. 1 அன்றுதான்
20711. 1 அன்ன-காலை
20712. 1 அன்னங்காள்
20713. 1 அன்னதற்கு
20714. 1 அன்னதாம்
20715. 1 அன்னதாய்
20716. 1 அன்னதை
20717. 1 அன்னதோ
20718. 1 அன்னம்-போல்
20719. 1 அன்னவர்க்கே
20720. 1 அன்னவருடை
20721. 1 அன்னவரோடும்
20722. 1 அன்னவள்-தன்
20723. 1 அன்னவள்-தன்னை
20724. 1 அன்னவளாயும்
20725. 1 அன்னவளை
20726. 1 அன்னவன்-தன்னை
20727. 1 அன்னவன்-தனை
20728. 1 அன்னவன்னொடும்
20729. 1 அன்னவனுக்கு
20730. 1 அன்னவனை
20731. 1 அன்னவாறு
20732. 1 அன்னவைதான்
20733. 1 அன்னன்
20734. 1 அன்னா
20735. 1 அன்னாட்கு
20736. 1 அன்னார்-தாமும்
20737. 1 அன்னாரேனும்
20738. 1 அன்னாள்-தன்னொடு
20739. 1 அன்னாள்-திறத்து
20740. 1 அன்னாளும்
20741. 1 அன்னாளை
20742. 1 அன்னாற்கு
20743. 1 அன்னானினும்
20744. 1 அன்னானுடன்
20745. 1 அன்னானும்
20746. 1 அன்னானொடு
20747. 1 அன்னீர்
20748. 1 அன்னை-தன்னை
20749. 1 அன்னை-தனக்கும்
20750. 1 அன்னைமீர்
20751. 1 அன்னையர்
20752. 1 அன்னையார்
20753. 1 அன்னையால்
20754. 1 அன்னையும்
20755. 1 அனக
20756. 1 அனகரும்
20757. 1 அனகனுக்கு
20758. 1 அனகனை
20759. 1 அனகனொடும்
20760. 1 அனங்க_வேள்
20761. 1 அனங்கவேள்
20762. 1 அனங்கனே
20763. 1 அனங்கனை
20764. 1 அனங்கனோ
20765. 1 அனசன
20766. 1 அனசூயை
20767. 1 அனந்தகோடி
20768. 1 அனந்தரின்
20769. 1 அனந்தன்-மீது
20770. 1 அனந்தனுக்கும்
20771. 1 அனந்தனையும்
20772. 1 அனம்
20773. 1 அனல்_அம்பு
20774. 1 அனலற்கு
20775. 1 அனலனும்
20776. 1 அனலிடை
20777. 1 அனலிதன்
20778. 1 அனலியும்
20779. 1 அனலில்
20780. 1 அனலுக்கு
20781. 1 அனற்கு
20782. 1 அனன்
20783. 1 அனா
20784. 1 அனாட்கு
20785. 1 அனாய்
20786. 1 அனார்-தம்
20787. 1 அனாரும்
20788. 1 அனாரை
20789. 1 அனாள்-தனக்கு
20790. 1 அனாளையே
20791. 1 அனான்-தன்
20792. 1 அனானுடன்
20793. 1 அனானுடனே
20794. 1 அனானை
20795. 1 அனிகத்தோடும்
20796. 1 அனிகம்-தன்னை
20797. 1 அனிகம்-தனை
20798. 1 அனிகமே
20799. 1 அனிகமோ
20800. 1 அனிச்ச
20801. 1 அனிலனும்
20802. 1 அனீகருக்கு
20803. 1 அனுக்கும்
20804. 1 அனுங்கா
20805. 1 அனுங்கி
20806. 1 அனுச்சை
20807. 1 அனுசர்
20808. 1 அனுசனை
20809. 1 அனுசனோடும்
20810. 1 அனுமற்கு
20811. 1 அனுமன்-கொல்
20812. 1 அனுமன்-பாலதோ
20813. 1 அனுமனைத்தான்
20814. 1 அனுமனோடும்
20815. 1 அனை
20816. 1 அனைத்தில்
20817. 1 அனைத்தின்
20818. 1 அனைத்தினிலும்
20819. 1 அனைத்தினுக்கும்
20820. 1 அனைத்தினையும்
20821. 1 அனையதேல்
20822. 1 அனையர்-பால்
20823. 1 அனையரை
20824. 1 அனையவட்கு
20825. 1 அனையவர்க்கு
20826. 1 அனையவற்கு
20827. 1 அனையவன்-தன்னை
20828. 1 அனையவாறு
20829. 1 அனையவை
20830. 1 அனையள்
20831. 1 அனையாட்கு
20832. 1 அனையார்கள்
20833. 1 அனையாரும்
20834. 1 அனையாரொடு
20835. 1 அனையாள்-தனை
20836. 1 அனையாள்-திறத்து
20837. 1 அனையாளும்
20838. 1 அனையாளே
20839. 1 அனையாளொடு
20840. 1 அனையானிடை
20841. 1 அனையானுடைய
20842. 1 அனையானையும்
20843. 1 அனையின்
20844. 1 அனையோன்
20845. 1 அனைவர்க்கும்
20846. 1 அனைவீரும்
20847. 1 அனைவோரையும்
20848. 1 ஆக்ககில்லேன்
20849. 1 ஆக்கம்
20850. 1 ஆக்கமும்
20851. 1 ஆக்கலின்
20852. 1 ஆக்கவும்
20853. 1 ஆக்கிக்கொண்டாய்
20854. 1 ஆக்கியதால்
20855. 1 ஆக்கியே
20856. 1 ஆக்கியோ
20857. 1 ஆக்கியோன்
20858. 1 ஆக்கின்
20859. 1 ஆக்கினர்
20860. 1 ஆக்கினாய்
20861. 1 ஆக்கினார்
20862. 1 ஆக்கினென்
20863. 1 ஆக்கினையாம்-அரோ
20864. 1 ஆக்கு
20865. 1 ஆக்குதியோ
20866. 1 ஆக்குவாயாக
20867. 1 ஆக்குவாற்கு
20868. 1 ஆக்குற
20869. 1 ஆக்குறும்
20870. 1 ஆக்கை-தன்னில்
20871. 1 ஆக்கை-மேல்
20872. 1 ஆக்கைய
20873. 1 ஆக்கையர்
20874. 1 ஆக்கையன்
20875. 1 ஆக்கையார்
20876. 1 ஆக்கையால்
20877. 1 ஆக்கையான்
20878. 1 ஆக்கையில்
20879. 1 ஆக்கையின்
20880. 1 ஆக்கையின்-நின்று
20881. 1 ஆக்கையினை
20882. 1 ஆக்கையே
20883. 1 ஆக்கையொடு
20884. 1 ஆக்கையோ
20885. 1 ஆகத்தாள்
20886. 1 ஆகத்தான்
20887. 1 ஆகத்தான்-கொலோ
20888. 1 ஆகத்தில்
20889. 1 ஆகத்தின்
20890. 1 ஆகத்துள்ளும்
20891. 1 ஆகத்தூடு
20892. 1 ஆகத்தை
20893. 1 ஆகத்தோடு
20894. 1 ஆகதான்
20895. 1 ஆகமே
20896. 1 ஆகரத்தினும்
20897. 1 ஆகலாத
20898. 1 ஆகவற்றோ
20899. 1 ஆகவும்
20900. 1 ஆகாசத்தை
20901. 1 ஆகாத
20902. 1 ஆகாதது
20903. 1 ஆகாதனவும்
20904. 1 ஆகாதிருந்தது
20905. 1 ஆகாதே
20906. 1 ஆகாமே
20907. 1 ஆகாய
20908. 1 ஆகாயத்திடையினில்
20909. 1 ஆகாயத்தின்
20910. 1 ஆகாயத்து
20911. 1 ஆகாள்
20912. 1 ஆகான்
20913. 1 ஆகி-மன்னோ
20914. 1 ஆகிநின்று
20915. 1 ஆகிய-கால்
20916. 1 ஆகியே
20917. 1 ஆகில
20918. 1 ஆகிலது
20919. 1 ஆகிலதே
20920. 1 ஆகிலர்
20921. 1 ஆகிலும்
20922. 1 ஆகிலேம்
20923. 1 ஆகிற்று
20924. 1 ஆகின்றாய்
20925. 1 ஆகுதிக்கு
20926. 1 ஆகும்-கொல்
20927. 1 ஆகும்-கொலோ
20928. 1 ஆகுமாறு
20929. 1 ஆகுமேல்
20930. 1 ஆகுவன்
20931. 1 ஆகை
20932. 1 ஆகையின்
20933. 1 ஆங்கது
20934. 1 ஆங்கு-அரோ
20935. 1 ஆங்குறு
20936. 1 ஆச்சிரமமே
20937. 1 ஆசங்கை
20938. 1 ஆசறும்
20939. 1 ஆசனத்தவனொடு
20940. 1 ஆசியின்
20941. 1 ஆசியும்
20942. 1 ஆசியொடு
20943. 1 ஆசு_இல்
20944. 1 ஆசுற்றது
20945. 1 ஆசுற
20946. 1 ஆசை-கொல்
20947. 1 ஆசை-புரிவார்-மேல்
20948. 1 ஆசைக்கு
20949. 1 ஆசைகளை
20950. 1 ஆசைதான்
20951. 1 ஆசைப்பட்டு
20952. 1 ஆசைப்பாடும்
20953. 1 ஆசையினது
20954. 1 ஆசையினார்
20955. 1 ஆசையுற்று
20956. 1 ஆசையே
20957. 1 ஆட்கள்
20958. 1 ஆட்கொண்டு
20959. 1 ஆட்சி
20960. 1 ஆட்சியர்
20961. 1 ஆட்சியும்
20962. 1 ஆட்சியே
20963. 1 ஆட்சியோ
20964. 1 ஆட்செய்வார்
20965. 1 ஆட்ட
20966. 1 ஆட்டம்
20967. 1 ஆட்டவும்
20968. 1 ஆட்டிய
20969. 1 ஆட்டில்-நின்று
20970. 1 ஆட்டினன்
20971. 1 ஆட்டினார்
20972. 1 ஆட்டினாள்
20973. 1 ஆட்டினை
20974. 1 ஆட்டுவார்
20975. 1 ஆடகம்
20976. 1 ஆடல்-தோறும்
20977. 1 ஆடல்கொண்டு
20978. 1 ஆடலால்
20979. 1 ஆடலில்
20980. 1 ஆடலும்
20981. 1 ஆடலை
20982. 1 ஆடவர்கள்
20983. 1 ஆடவரும்
20984. 1 ஆடவும்
20985. 1 ஆடவே
20986. 1 ஆடற்கு
20987. 1 ஆடா
20988. 1 ஆடா-நின்றாய்
20989. 1 ஆடிடின்
20990. 1 ஆடியது
20991. 1 ஆடியவா
20992. 1 ஆடியின்-கண்
20993. 1 ஆடினவாம்-அரோ
20994. 1 ஆடினாரே
20995. 1 ஆடினாள்
20996. 1 ஆடினை
20997. 1 ஆடு_அரங்கும்
20998. 1 ஆடுகள்
20999. 1 ஆடுகின்றது
21000. 1 ஆடுகின்றனர்
21001. 1 ஆடுகின்றார்
21002. 1 ஆடுகின்றான்
21003. 1 ஆடுதியோ
21004. 1 ஆடுநர்
21005. 1 ஆடுமே
21006. 1 ஆடுவார்க்கு
21007. 1 ஆடுவாரை
21008. 1 ஆடுவான்
21009. 1 ஆடுவென்
21010. 1 ஆடுறும்
21011. 1 ஆடையா
21012. 1 ஆடையாளும்
21013. 1 ஆடையின்
21014. 1 ஆடையின்-கண்
21015. 1 ஆண்_தொழிலான்
21016. 1 ஆண்_தொழிலோரின்
21017. 1 ஆண்டலை
21018. 1 ஆண்டவர்
21019. 1 ஆண்டவன்
21020. 1 ஆண்டனெனே
21021. 1 ஆண்டாய்
21022. 1 ஆண்டில்
21023. 1 ஆண்டிலை
21024. 1 ஆண்டின்
21025. 1 ஆண்டினொடு
21026. 1 ஆண்டு-நின்று
21027. 1 ஆண்டு-நின்றும்
21028. 1 ஆண்டுகள்
21029. 1 ஆண்டுளது
21030. 1 ஆண்டையில்
21031. 1 ஆண்டையின்
21032. 1 ஆண்டையோர்
21033. 1 ஆண்தகையது
21034. 1 ஆண்தகையர்
21035. 1 ஆண்தகையும்
21036. 1 ஆண்தகையோடும்
21037. 1 ஆண்பாலாரே
21038. 1 ஆண்பாலோ
21039. 1 ஆண்மை-தானும்
21040. 1 ஆண்மைதான்
21041. 1 ஆண்மையால்
21042. 1 ஆண்மையாலே
21043. 1 ஆண்மையினுடனே
21044. 1 ஆணவம்
21045. 1 ஆணிப்பொன்
21046. 1 ஆணியா
21047. 1 ஆணியாய்
21048. 1 ஆணினில்
21049. 1 ஆணை-செய்
21050. 1 ஆணைக்கு
21051. 1 ஆணையார்
21052. 1 ஆணையாலே
21053. 1 ஆணையில்
21054. 1 ஆணையினால்
21055. 1 ஆணையேன்
21056. 1 ஆத்தவே
21057. 1 ஆத்தன
21058. 1 ஆத்து
21059. 1 ஆதபத்திரம்
21060. 1 ஆதர்
21061. 1 ஆதர
21062. 1 ஆதரத்தோடும்
21063. 1 ஆதரிக்கின்ற
21064. 1 ஆதரித்தார்
21065. 1 ஆதரிப்பார்
21066. 1 ஆதரிப்பான்
21067. 1 ஆதரை
21068. 1 ஆதல்தான்
21069. 1 ஆதலாலே
21070. 1 ஆதலானும்
21071. 1 ஆதலினோ
21072. 1 ஆதவன்
21073. 1 ஆதவனும்
21074. 1 ஆதன்
21075. 1 ஆதனத்தின்
21076. 1 ஆதனேன்
21077. 1 ஆதாரம்
21078. 1 ஆதித்தன்
21079. 1 ஆதியர்க்கு
21080. 1 ஆதியன்
21081. 1 ஆதியில்
21082. 1 ஆதியினொடு
21083. 1 ஆதியேல்
21084. 1 ஆதியை
21085. 1 ஆதியொடு
21086. 1 ஆதுமால்
21087. 1 ஆப்புண்டவன்
21088. 1 ஆம்-கொலாம்
21089. 1 ஆம்-எனின்
21090. 1 ஆம்பல்கள்
21091. 1 ஆம்பலும்
21092. 1 ஆம்பலை
21093. 1 ஆம்பிகள்
21094. 1 ஆமாறு
21095. 1 ஆமேல்
21096. 1 ஆமையின்
21097. 1 ஆய்_மகள்
21098. 1 ஆய்_இழை-தன்னை
21099. 1 ஆய்கிலாது
21100. 1 ஆய்தந்து
21101. 1 ஆய்தர
21102. 1 ஆய்தல்
21103. 1 ஆய்திறத்தவன்
21104. 1 ஆய்ந்தவன்
21105. 1 ஆய்ந்தவை
21106. 1 ஆய்ந்தன
21107. 1 ஆய்ந்தனர்
21108. 1 ஆய்ந்தனள்
21109. 1 ஆய்ந்திருப்பார்
21110. 1 ஆய்ந்தே
21111. 1 ஆய்ப்புண்டவனும்
21112. 1 ஆய்மையின்
21113. 1 ஆய்வன
21114. 1 ஆய்வினால்
21115. 1 ஆய-காலையில்
21116. 1 ஆயத்தம்
21117. 1 ஆயத்தின்
21118. 1 ஆயத்தொடு
21119. 1 ஆயதற்கு
21120. 1 ஆயதாலே-கொலாம்
21121. 1 ஆயது_இல்லை
21122. 1 ஆயமும்
21123. 1 ஆயவரை
21124. 1 ஆயவள்-தன்னை
21125. 1 ஆயவற்கு
21126. 1 ஆயவன்-தன்னை
21127. 1 ஆயவை
21128. 1 ஆயற்கு
21129. 1 ஆயன்
21130. 1 ஆயாத
21131. 1 ஆயானை
21132. 1 ஆயிடினும்
21133. 1 ஆயிர_கோடியும்
21134. 1 ஆயிரகோடி
21135. 1 ஆயிரங்கள்
21136. 1 ஆயிரத்தால்
21137. 1 ஆயிரமாம்
21138. 1 ஆயிரமே
21139. 1 ஆயிரரை
21140. 1 ஆயிரவர்
21141. 1 ஆயிரவரும்
21142. 1 ஆயில்
21143. 1 ஆயிற்றால்
21144. 1 ஆயினதாம்
21145. 1 ஆயினதால்
21146. 1 ஆயினது
21147. 1 ஆயினர்களால்
21148. 1 ஆயினவோ
21149. 1 ஆயினார்க்கு
21150. 1 ஆயினாரே
21151. 1 ஆயினால்
21152. 1 ஆயினோர்
21153. 1 ஆயுமேல்
21154. 1 ஆயுவும்
21155. 1 ஆயுள்
21156. 1 ஆயுளர்
21157. 1 ஆயுளார்
21158. 1 ஆயுளான்
21159. 1 ஆயுளை
21160. 1 ஆயே
21161. 1 ஆயை
21162. 1 ஆயோன்
21163. 1 ஆர்-மின்
21164. 1 ஆர்-மேல்-கொல்
21165. 1 ஆர்க்கவே
21166. 1 ஆர்க்கிலா
21167. 1 ஆர்க்கின்றாரும்
21168. 1 ஆர்க்கின்றாருழை
21169. 1 ஆர்க்கின்றானும்
21170. 1 ஆர்கலிக்கு
21171. 1 ஆர்கலிகள்
21172. 1 ஆர்கலியே
21173. 1 ஆர்த்ததே
21174. 1 ஆர்த்தவால்
21175. 1 ஆர்த்தவே
21176. 1 ஆர்த்தனரோ
21177. 1 ஆர்த்தனள்
21178. 1 ஆர்த்தார்கள்
21179. 1 ஆர்த்தால்
21180. 1 ஆர்த்தாள்
21181. 1 ஆர்த்தி
21182. 1 ஆர்த்திட்டு
21183. 1 ஆர்த்தியும்
21184. 1 ஆர்த்தியோ
21185. 1 ஆர்த்தில
21186. 1 ஆர்த்திலதால்
21187. 1 ஆர்த்துக்கொண்டு
21188. 1 ஆர்த்தும்
21189. 1 ஆர்தரும்
21190. 1 ஆர்தலுமே
21191. 1 ஆர்ந்தன
21192. 1 ஆர்ந்திட
21193. 1 ஆர்ந்து
21194. 1 ஆர்ந்தே
21195. 1 ஆர்ப்பன
21196. 1 ஆர்ப்பித்தீர்
21197. 1 ஆர்ப்பினால்
21198. 1 ஆர்ப்பினோடு
21199. 1 ஆர்ப்பு-அது
21200. 1 ஆர்ப்பு-அரோ
21201. 1 ஆர்ப்புண்டார்
21202. 1 ஆர்ப்புறும்
21203. 1 ஆர்ப்பை
21204. 1 ஆர்ப்பொடும்
21205. 1 ஆர்வத்து
21206. 1 ஆர்வத்தொடு
21207. 1 ஆர்வத்தோரை
21208. 1 ஆர்வமும்
21209. 1 ஆரங்களும்
21210. 1 ஆரத்தினோடும்
21211. 1 ஆரத்து
21212. 1 ஆரத்தொடு
21213. 1 ஆரம்தான்
21214. 1 ஆரமே
21215. 1 ஆரமோ
21216. 1 ஆரவாரத்தின்
21217. 1 ஆரவாரமும்
21218. 1 ஆராத
21219. 1 ஆராதனை
21220. 1 ஆராநின்றாள்
21221. 1 ஆராய்
21222. 1 ஆராய்வது
21223. 1 ஆராயின்
21224. 1 ஆராயினும்
21225. 1 ஆரியர்
21226. 1 ஆரியா
21227. 1 ஆருடை
21228. 1 ஆருமே
21229. 1 ஆருயிராய்
21230. 1 ஆருயிரோடு
21231. 1 ஆருழை
21232. 1 ஆரே
21233. 1 ஆரையின்
21234. 1 ஆரையொடு
21235. 1 ஆரொடும்
21236. 1 ஆலகாலத்தின்
21237. 1 ஆலகாலத்தொடு
21238. 1 ஆலங்களும்
21239. 1 ஆலத்தின்
21240. 1 ஆலயங்கள்
21241. 1 ஆலவட்ட
21242. 1 ஆலவிடம்
21243. 1 ஆலாலமும்
21244. 1 ஆலிகள்
21245. 1 ஆலிகைக்கு
21246. 1 ஆலித்த
21247. 1 ஆலியின்
21248. 1 ஆலியே
21249. 1 ஆலிலையின்
21250. 1 ஆலை_வாய்
21251. 1 ஆலையில்
21252. 1 ஆவத்தின்
21253. 1 ஆவதற்கும்
21254. 1 ஆவது_அன்று
21255. 1 ஆவதுதான்
21256. 1 ஆவமோ
21257. 1 ஆவரேல்
21258. 1 ஆவரோதான்
21259. 1 ஆவல்
21260. 1 ஆவல்-கண்
21261. 1 ஆவலித்து
21262. 1 ஆவலிப்பு
21263. 1 ஆவலும்
21264. 1 ஆவவோ
21265. 1 ஆவனே
21266. 1 ஆவாரம்
21267. 1 ஆவிக்கு
21268. 1 ஆவியே
21269. 1 ஆவியோடும்
21270. 1 ஆவினான்
21271. 1 ஆவினின்
21272. 1 ஆவுக்கு
21273. 1 ஆவுதியும்
21274. 1 ஆவென்
21275. 1 ஆவெனோ
21276. 1 ஆவேன்
21277. 1 ஆவை
21278. 1 ஆவொடு
21279. 1 ஆழ்கிலவால்
21280. 1 ஆழ்கின்றார்
21281. 1 ஆழ்கின்றீர்
21282. 1 ஆழ்தியோ
21283. 1 ஆழ்ந்தன
21284. 1 ஆழ்ந்தனள்
21285. 1 ஆழ்ந்தார்
21286. 1 ஆழ்பவன்
21287. 1 ஆழ்பவே
21288. 1 ஆழ்வான்
21289. 1 ஆழ்வித்தீர்
21290. 1 ஆழத்து
21291. 1 ஆழா
21292. 1 ஆழி-தன்னை
21293. 1 ஆழி-நின்று
21294. 1 ஆழி-மேல்
21295. 1 ஆழி-வாய்
21296. 1 ஆழிகள்
21297. 1 ஆழித்தலை
21298. 1 ஆழிதாம்
21299. 1 ஆழிப்புள்
21300. 1 ஆழிய
21301. 1 ஆழியது
21302. 1 ஆழியன்
21303. 1 ஆழியான்-மாட்டு
21304. 1 ஆழியானதோ
21305. 1 ஆழியானும்
21306. 1 ஆழியானே
21307. 1 ஆழியானை
21308. 1 ஆழியிடையே
21309. 1 ஆழியின்-வாய்
21310. 1 ஆழியினது
21311. 1 ஆழியினின்
21312. 1 ஆழியே
21313. 1 ஆழியையும்
21314. 1 ஆழியொடு
21315. 1 ஆழிவாய்
21316. 1 ஆள்கிலென்
21317. 1 ஆள்கின்ற
21318. 1 ஆள்கின்றது
21319. 1 ஆள்கின்றார்
21320. 1 ஆள்வார்
21321. 1 ஆள்வானோ
21322. 1 ஆள்வுற
21323. 1 ஆள்வெனேல்
21324. 1 ஆள்வெனோ
21325. 1 ஆள்வோன்
21326. 1 ஆளகத்தினோடு
21327. 1 ஆளாமே
21328. 1 ஆளாயும்
21329. 1 ஆளான்
21330. 1 ஆளி-போல்
21331. 1 ஆளிகளோடு
21332. 1 ஆளியொடு
21333. 1 ஆளினொடும்
21334. 1 ஆளினோடு
21335. 1 ஆளு-மின்
21336. 1 ஆளுடைய
21337. 1 ஆளுடையான்
21338. 1 ஆளுதிரே
21339. 1 ஆளுற்று
21340. 1 ஆளுறு
21341. 1 ஆளொடு
21342. 1 ஆற்ற_அரும்
21343. 1 ஆற்றகிலார்
21344. 1 ஆற்றகிற்பார்
21345. 1 ஆற்றல்-தன்னால்
21346. 1 ஆற்றல்கொண்டு
21347. 1 ஆற்றலம்
21348. 1 ஆற்றலாது
21349. 1 ஆற்றலாமே
21350. 1 ஆற்றலாளர்
21351. 1 ஆற்றலானும்
21352. 1 ஆற்றலானை
21353. 1 ஆற்றலில்
21354. 1 ஆற்றலோடும்
21355. 1 ஆற்றலோன்
21356. 1 ஆற்றவல்லார்
21357. 1 ஆற்றாய்
21358. 1 ஆற்றார்கள்
21359. 1 ஆற்றாராய்
21360. 1 ஆற்றிடை
21361. 1 ஆற்றின
21362. 1 ஆற்றினார்
21363. 1 ஆற்றினாளை
21364. 1 ஆற்றினாற்கு
21365. 1 ஆற்றினில்
21366. 1 ஆற்றினேன்
21367. 1 ஆற்றினை
21368. 1 ஆற்று-மின்
21369. 1 ஆற்றுகில்லா
21370. 1 ஆற்றுகில்லாள்-தனை
21371. 1 ஆற்றுகிற்கிலள்
21372. 1 ஆற்றுகின்ற
21373. 1 ஆற்றுகின்றார்
21374. 1 ஆற்றுகின்றார்கள்-தம்-பால்
21375. 1 ஆற்றுகேன்
21376. 1 ஆற்றுதியோ
21377. 1 ஆற்றுதும்
21378. 1 ஆற்றுமால்
21379. 1 ஆற்றுமே
21380. 1 ஆற்றுமேல்
21381. 1 ஆற்றுவனே
21382. 1 ஆற்றுவார்
21383. 1 ஆற்றுவேன்
21384. 1 ஆற்றுவை-கொல்லாம்
21385. 1 ஆற்றொடும்
21386. 1 ஆற்றோம்
21387. 1 ஆற
21388. 1 ஆறல்
21389. 1 ஆறாக
21390. 1 ஆறாத
21391. 1 ஆறாத-முன்னம்
21392. 1 ஆறாது-அரோ
21393. 1 ஆறாதே
21394. 1 ஆறாநின்றேன்
21395. 1 ஆறாயிர
21396. 1 ஆறானது
21397. 1 ஆறின
21398. 1 ஆறினர்கள்
21399. 1 ஆறினாம்
21400. 1 ஆறினார்களும்
21401. 1 ஆறினானும்
21402. 1 ஆறினென்
21403. 1 ஆறு_இரு
21404. 1 ஆறு_இருநூறு
21405. 1 ஆறு_ஐந்து
21406. 1 ஆறுகள்-தோறும்
21407. 1 ஆறுகின்றில
21408. 1 ஆறுடன்
21409. 1 ஆறுதி
21410. 1 ஆறுபட்டதும்
21411. 1 ஆறுமே
21412. 1 ஆறுவாய்
21413. 1 ஆறுவென்
21414. 1 ஆறுற்ற
21415. 1 ஆறே
21416. 1 ஆறொடு
21417. 1 ஆறோ
21418. 1 ஆன்_பெயர்_கண்ணன்
21419. 1 ஆன்_ஏறு
21420. 1 ஆன்களும்
21421. 1 ஆன்றது
21422. 1 ஆன்றவர்
21423. 1 ஆன்றவற்கு
21424. 1 ஆன்றான்
21425. 1 ஆன்றும்
21426. 1 ஆன்றுற்ற
21427. 1 ஆன-போது
21428. 1 ஆனகம்
21429. 1 ஆனதும்
21430. 1 ஆனதேனும்
21431. 1 ஆனந்த
21432. 1 ஆனந்தம்
21433. 1 ஆனம்
21434. 1 ஆனவர்-தம்முளும்
21435. 1 ஆனவர்க்கு
21436. 1 ஆனவரும்
21437. 1 ஆனவள்
21438. 1 ஆனவன்னொடும்
21439. 1 ஆனவா
21440. 1 ஆனவாறு
21441. 1 ஆனன
21442. 1 ஆனாயே
21443. 1 ஆனார்க்கு
21444. 1 ஆனார்க்குள்
21445. 1 ஆனாரோ
21446. 1 ஆனான்-தன்னை
21447. 1 ஆனி
21448. 1 ஆனிற
21449. 1 ஆனேனே
21450. 1 ஆனை-மேல்
21451. 1 ஆனைக்கு
21452. 1 ஆனைக்கு_அரசு
21453. 1 ஆனையினான்
21454. 1 ஆனையே
21455. 1 ஆனோம்
21456. 1 ஆனோரும்
21457. 1 ஆஆ
21458. 1 இ-திறம்
21459. 1 இ-வகை
21460. 1 இகந்தன
21461. 1 இகந்தாய்
21462. 1 இகந்தார்
21463. 1 இகந்துபோய்
21464. 1 இகந்துளார்
21465. 1 இகப்பது
21466. 1 இகல்-மேல்
21467. 1 இகல
21468. 1 இகலாலும்
21469. 1 இகலினில்
21470. 1 இகலும்
21471. 1 இகலுவர்
21472. 1 இகலே
21473. 1 இகலோர்
21474. 1 இகவா-வண்ணம்
21475. 1 இகவாதான்
21476. 1 இகவாது
21477. 1 இகழ்கிலென்
21478. 1 இகழ்கின்ற
21479. 1 இகழ்தற்கு
21480. 1 இகழ்தியேல்
21481. 1 இகழ்ந்தவர்
21482. 1 இகழ்ந்தனர்
21483. 1 இகழ்ந்தான்
21484. 1 இகழ்ந்திலன்
21485. 1 இகழ்வரேல்
21486. 1 இகழ்விப்பென்
21487. 1 இகழ்வுற்று
21488. 1 இகழல்-பாலை
21489. 1 இகழவும்
21490. 1 இகழா
21491. 1 இகழாமை
21492. 1 இகழும்
21493. 1 இகழும்படி
21494. 1 இங்கண்
21495. 1 இங்கித
21496. 1 இங்கிதம்
21497. 1 இங்குமாய்
21498. 1 இங்கே
21499. 1 இங்கொடு
21500. 1 இங்ஙனம்
21501. 1 இச்சைக்கு
21502. 1 இச்சையன்
21503. 1 இச்சையில்
21504. 1 இச்சையோர்
21505. 1 இசிக
21506. 1 இசை-தொறும்
21507. 1 இசைக்கின்
21508. 1 இசைக்கின்றது
21509. 1 இசைக்கின்றவர்
21510. 1 இசைக்கின்றாயை
21511. 1 இசைக்குவென்
21512. 1 இசைகள்
21513. 1 இசைகொண்டு
21514. 1 இசைத்ததே
21515. 1 இசைத்தலால்
21516. 1 இசைத்தலுமே
21517. 1 இசைத்தன
21518. 1 இசைத்துழி
21519. 1 இசைத்துள
21520. 1 இசைதலும்
21521. 1 இசைந்தது
21522. 1 இசைந்தனன்
21523. 1 இசைந்திலன்
21524. 1 இசைந்திலென்
21525. 1 இசைப்பாம்
21526. 1 இசைப்பார்
21527. 1 இசைப்பாள்
21528. 1 இசைப்பான்
21529. 1 இசைபட
21530. 1 இசையன
21531. 1 இசையா-முன்னம்
21532. 1 இசையாது
21533. 1 இசையாமையால்
21534. 1 இசையாய்
21535. 1 இசையாலே
21536. 1 இசையாளற்கு
21537. 1 இசையில்
21538. 1 இசையிற்று
21539. 1 இசையினாய்
21540. 1 இசையினார்
21541. 1 இசையினுக்கு
21542. 1 இசையினும்
21543. 1 இசையினை
21544. 1 இசையுமோ
21545. 1 இசையொடும்
21546. 1 இசைவுற
21547. 1 இஞ்சியும்
21548. 1 இஞ்சு
21549. 1 இஞ்ஞான்று
21550. 1 இட்டதால்
21551. 1 இட்டதோர்
21552. 1 இட்டவன்
21553. 1 இட்டவனை
21554. 1 இட்டவும்
21555. 1 இட்டவை
21556. 1 இட்டனள்
21557. 1 இட்டனன்-கொல்
21558. 1 இட்டாலன
21559. 1 இட்டாள்
21560. 1 இட்டிட்டார்
21561. 1 இட்டிடலால்
21562. 1 இட்டிய
21563. 1 இட்டிலா
21564. 1 இட்டிலேமேல்
21565. 1 இட்டுழி
21566. 1 இடக்கையின்
21567. 1 இடங்களின்
21568. 1 இடங்கா
21569. 1 இடத்த
21570. 1 இடத்ததாய்
21571. 1 இடத்ததோ
21572. 1 இடத்திடை
21573. 1 இடத்தும்
21574. 1 இடத்தை
21575. 1 இடது
21576. 1 இடந்தது
21577. 1 இடந்தவன்
21578. 1 இடந்தான்
21579. 1 இடந்திலாத
21580. 1 இடந்தும்
21581. 1 இடபம்
21582. 1 இடம்கொண்டது
21583. 1 இடம்படு
21584. 1 இடம்பெறா
21585. 1 இடமே
21586. 1 இடர்-தன்னை
21587. 1 இடர்_ஆழியிடையே
21588. 1 இடர்க்கு
21589. 1 இடர்கள்
21590. 1 இடர்ப்பட்டு
21591. 1 இடர்ப்பட
21592. 1 இடர்படறுவாள்
21593. 1 இடரினுக்கு
21594. 1 இடரினை
21595. 1 இடருளே
21596. 1 இடரொடு
21597. 1 இடரோடு
21598. 1 இடல்
21599. 1 இடவன்
21600. 1 இடவனோடு
21601. 1 இடறின
21602. 1 இடறு
21603. 1 இடறும்-மின்
21604. 1 இடறுவார்
21605. 1 இடி-கண்
21606. 1 இடி_ஏறு
21607. 1 இடிக்கின்றன
21608. 1 இடிக்கு
21609. 1 இடிக்குநர்
21610. 1 இடிக்குமேல்
21611. 1 இடிகளும்
21612. 1 இடித்தனர்
21613. 1 இடித்தார்
21614. 1 இடித்தான்
21615. 1 இடித்துழி
21616. 1 இடிப்பர்
21617. 1 இடிப்பின்
21618. 1 இடிப்பினர்
21619. 1 இடிப்பினும்
21620. 1 இடிப்பினை
21621. 1 இடிப்பொடு
21622. 1 இடிபடு
21623. 1 இடியா
21624. 1 இடியாது
21625. 1 இடியால்
21626. 1 இடியினை
21627. 1 இடியினோடு
21628. 1 இடியினோடும்
21629. 1 இடியோடு
21630. 1 இடின்
21631. 1 இடு-தொறும்
21632. 1 இடுக்கணும்
21633. 1 இடுக்கியன
21634. 1 இடுக்கில்
21635. 1 இடுக்கின்
21636. 1 இடுக்கும்
21637. 1 இடுகின்ற
21638. 1 இடுகின்றார்
21639. 1 இடுகின்றிலென்
21640. 1 இடுகு
21641. 1 இடுங்கல்
21642. 1 இடுங்கல்_இல்
21643. 1 இடுங்கின
21644. 1 இடுங்கினன்
21645. 1 இடுங்குகின்ற
21646. 1 இடுங்குகின்றன
21647. 1 இடுதல்
21648. 1 இடுதலும்
21649. 1 இடுதியே
21650. 1 இடுதிர்
21651. 1 இடும்-தொறு
21652. 1 இடும்-தொறும்
21653. 1 இடும்பை
21654. 1 இடும்பையின்
21655. 1 இடுவ
21656. 1 இடுவர்
21657. 1 இடுவார்
21658. 1 இடுவித்த
21659. 1 இடை_தடுமாறும்
21660. 1 இடை_இலர்
21661. 1 இடைக்கிடை
21662. 1 இடைகள்
21663. 1 இடைதருமே
21664. 1 இடைந்தவர்க்கு
21665. 1 இடைந்தன
21666. 1 இடைந்தனர்
21667. 1 இடைந்தான்
21668. 1 இடைந்திலாதான்
21669. 1 இடைந்தீர்
21670. 1 இடைந்துபோய்
21671. 1 இடைப்பட்டார்
21672. 1 இடைபுக்கு
21673. 1 இடைய
21674. 1 இடையதாய்
21675. 1 இடையது
21676. 1 இடையர்
21677. 1 இடையறா
21678. 1 இடையறாவாய்
21679. 1 இடையன
21680. 1 இடையாக
21681. 1 இடையாதீர்
21682. 1 இடையாரை
21683. 1 இடையாள்
21684. 1 இடையாளோடும்
21685. 1 இடையிடை
21686. 1 இடையிலாது
21687. 1 இடையின்
21688. 1 இடையினாரும்
21689. 1 இடையினாள்-தன்
21690. 1 இடையினாளை
21691. 1 இடையினுக்கு
21692. 1 இடையினும்
21693. 1 இடையீட்டின்
21694. 1 இடையீடு
21695. 1 இடையுண்ட
21696. 1 இடையூற்றுக்கு
21697. 1 இடையூறா
21698. 1 இடையூறாய்
21699. 1 இடையூறும்
21700. 1 இடையொடு
21701. 1 இடைவிடா
21702. 1 இடைவிழுந்தது
21703. 1 இடைவிழுந்து
21704. 1 இடைஇடையே
21705. 1 இணங்கவும்
21706. 1 இணங்கா
21707. 1 இணங்கி
21708. 1 இணங்கிய
21709. 1 இணங்கினர்
21710. 1 இணங்கு
21711. 1 இணை-மேல்
21712. 1 இணையன
21713. 1 இணையினான்
21714. 1 இணையும்
21715. 1 இணையை
21716. 1 இத்தகை
21717. 1 இத்தகைய-தமை
21718. 1 இத்தலை
21719. 1 இத்தனையே
21720. 1 இத்துணையவேயோ
21721. 1 இத்தோடு
21722. 1 இதங்கள்
21723. 1 இதண்
21724. 1 இதயங்கள்
21725. 1 இதயத்தினிடை
21726. 1 இதயமும்
21727. 1 இதழ்-தொறும்
21728. 1 இதழ்கள்
21729. 1 இதழாரும்
21730. 1 இதழான்
21731. 1 இதழின்
21732. 1 இதழின்-மீது
21733. 1 இதழுக்கு
21734. 1 இதழும்
21735. 1 இதழை
21736. 1 இதழொடு
21737. 1 இதன்-மேலும்
21738. 1 இதனிடை
21739. 1 இதனில்
21740. 1 இதனொடு
21741. 1 இது-போது
21742. 1 இதுதான்-கொல்
21743. 1 இதுதானோ
21744. 1 இதுவும்தான்
21745. 1 இதுவேயும்
21746. 1 இதை
21747. 1 இதோ
21748. 1 இந்தனங்களாய்
21749. 1 இந்தனங்களின்
21750. 1 இந்தனத்து
21751. 1 இந்தியங்கள்
21752. 1 இந்தியங்களில்
21753. 1 இந்தியத்து
21754. 1 இந்தியம்-தொறும்
21755. 1 இந்திர_தனு
21756. 1 இந்திர_திருவன்-தன்னை
21757. 1 இந்திரகோபம்
21758. 1 இந்திரகோபமும்
21759. 1 இந்திரசித்தவன்
21760. 1 இந்திரசித்தனார்க்கும்
21761. 1 இந்திரசித்தின்
21762. 1 இந்திரசித்தினை
21763. 1 இந்திரசித்துக்கு
21764. 1 இந்திரசித்துவும்
21765. 1 இந்திரசித்தொடு
21766. 1 இந்திரசித்தோ
21767. 1 இந்திரதனு
21768. 1 இந்திரநீலத்து
21769. 1 இந்திரர்
21770. 1 இந்திரர்க்கே
21771. 1 இந்திரவில்
21772. 1 இந்திரவில்லினோடும்
21773. 1 இந்திரன்-காண்
21774. 1 இந்திரன்-தன்
21775. 1 இந்திரன்-தன்னை
21776. 1 இந்திரன்_பகை
21777. 1 இந்திரன்_பகைஞ
21778. 1 இந்திரனது
21779. 1 இந்திராதியரும்
21780. 1 இந்திரி
21781. 1 இந்து_நுதல்
21782. 1 இந்து_முகத்தி
21783. 1 இந்து_மோலி
21784. 1 இந்துசயிலத்தின்
21785. 1 இந்துமதி
21786. 1 இந்துவால்
21787. 1 இந்துவும்
21788. 1 இந்துவொடு
21789. 1 இப்பி
21790. 1 இப்பியோடும்
21791. 1 இப
21792. 1 இம்பர்_ஆனவர்க்கும்
21793. 1 இம்பரான்
21794. 1 இம்மென
21795. 1 இம்மைக்கு
21796. 1 இம்மைக்கும்
21797. 1 இம்மையில்
21798. 1 இம்மையின்
21799. 1 இம்மையை
21800. 1 இமம்
21801. 1 இமய
21802. 1 இமயம்
21803. 1 இமிர்
21804. 1 இமிரும்
21805. 1 இமைக்கின்றது
21806. 1 இமைகள்
21807. 1 இமைத்த
21808. 1 இமைத்தன
21809. 1 இமைத்தனர்
21810. 1 இமைத்திட
21811. 1 இமைத்தில
21812. 1 இமைத்திலர்களாம்
21813. 1 இமைத்திலன்
21814. 1 இமைத்து
21815. 1 இமைப்பதன்-முன்
21816. 1 இமைப்பது
21817. 1 இமைப்பிலன்
21818. 1 இமைப்பிலா
21819. 1 இமைப்பின்-தலை
21820. 1 இமைப்பின்னிடை
21821. 1 இமைப்பினிடை
21822. 1 இமைப்பினில்
21823. 1 இமைப்பினை
21824. 1 இமைப்பு_இல்
21825. 1 இமைப்பு_இல்_கண்ணார்
21826. 1 இமைப்பு_இலன்
21827. 1 இமைப்பு_இலாதோர்-தம்மையே
21828. 1 இமைப்போதினின்
21829. 1 இமைய
21830. 1 இமையவர்கள்தாம்
21831. 1 இமையா-முன்
21832. 1 இமையா-முன்னம்
21833. 1 இமையாதவன்
21834. 1 இமையாது
21835. 1 இமையாதோரும்
21836. 1 இமையாமல்
21837. 1 இமையார்
21838. 1 இமையிடை
21839. 1 இமையிடையாக
21840. 1 இமையில்
21841. 1 இமையின்
21842. 1 இமையை
21843. 1 இமையோர்_குலம்
21844. 1 இமையோரிடை
21845. 1 இமையோரையும்
21846. 1 இமையோரோடும்
21847. 1 இயக்க
21848. 1 இயக்கர்-தம்
21849. 1 இயக்கரின்
21850. 1 இயக்கரை
21851. 1 இயக்கிட
21852. 1 இயக்கியவர்
21853. 1 இயக்கியோ
21854. 1 இயக்குற
21855. 1 இயங்கல்
21856. 1 இயங்களும்
21857. 1 இயங்கா
21858. 1 இயங்கார்
21859. 1 இயங்கிடும்
21860. 1 இயங்கிய
21861. 1 இயங்கின
21862. 1 இயங்குநர்
21863. 1 இயங்குமா-போல்
21864. 1 இயந்திர
21865. 1 இயம்பல்-பாலதோ
21866. 1 இயம்பல்-பாலன
21867. 1 இயம்பல
21868. 1 இயம்பவும்
21869. 1 இயம்பாதேனும்
21870. 1 இயம்பான்
21871. 1 இயம்பிடுக
21872. 1 இயம்பியும்
21873. 1 இயம்பினள்
21874. 1 இயம்பினளால்
21875. 1 இயம்பினனால்
21876. 1 இயம்பினாயேல்
21877. 1 இயம்பினார்
21878. 1 இயம்பினால்
21879. 1 இயம்பினீர்
21880. 1 இயம்பினும்
21881. 1 இயம்பீரோ
21882. 1 இயம்புக
21883. 1 இயம்புகின்றன
21884. 1 இயம்புகேன்
21885. 1 இயம்புதிர்
21886. 1 இயம்புவ
21887. 1 இயம்புவதோ
21888. 1 இயம்புவர்
21889. 1 இயம்புவல்
21890. 1 இயம்புவாம்
21891. 1 இயம்புவாம்-அரோ
21892. 1 இயம்புவார்
21893. 1 இயம்புவீரால்
21894. 1 இயம்புவீரே
21895. 1 இயம்புவேன்
21896. 1 இயம்புறு
21897. 1 இயமா
21898. 1 இயமும்
21899. 1 இயல்ப
21900. 1 இயல்பர்
21901. 1 இயல்பால்
21902. 1 இயல்பின
21903. 1 இயல்பினார்
21904. 1 இயல்பினாற்கு
21905. 1 இயல்பினில்
21906. 1 இயல்புடை
21907. 1 இயல்புடைய
21908. 1 இயல்புளி
21909. 1 இயல்பே
21910. 1 இயல்பொடு
21911. 1 இயல்வு
21912. 1 இயலா
21913. 1 இயலா-வகை
21914. 1 இயலாதது
21915. 1 இயலாளர்
21916. 1 இயலாளுக்கு
21917. 1 இயலி
21918. 1 இயலுமேல்
21919. 1 இயலை
21920. 1 இயலோடு
21921. 1 இயலோர்
21922. 1 இயற்கையாலும்
21923. 1 இயற்கையின்
21924. 1 இயற்பேர்
21925. 1 இயற்றமேனும்
21926. 1 இயற்றலாம்
21927. 1 இயற்றலால்
21928. 1 இயற்றலுற்றேன்
21929. 1 இயற்றவும்
21930. 1 இயற்றற்கு
21931. 1 இயற்றாதே
21932. 1 இயற்றிட
21933. 1 இயற்றியும்
21934. 1 இயற்றின
21935. 1 இயற்றினம்
21936. 1 இயற்றினாரை
21937. 1 இயற்றினால்
21938. 1 இயற்றினாளை
21939. 1 இயற்றினான்
21940. 1 இயற்றினோர்க்கும்
21941. 1 இயற்று
21942. 1 இயற்றுதல்
21943. 1 இயற்றுதற்கு
21944. 1 இயற்றுதி
21945. 1 இயற்றுபவள்
21946. 1 இயற்றுவல்
21947. 1 இயற்றுவாரோ
21948. 1 இயற்றுவீர்
21949. 1 இயற்றுறும்
21950. 1 இயன்றதோ
21951. 1 இயன்றில
21952. 1 இயன்று
21953. 1 இயை
21954. 1 இயைந்தவர்
21955. 1 இயைந்தவே
21956. 1 இயைந்தனம்
21957. 1 இயைந்தாய்
21958. 1 இயைந்தார்
21959. 1 இயைந்தாள்
21960. 1 இயைந்தான்
21961. 1 இயைபு
21962. 1 இயைபுளி
21963. 1 இயையா
21964. 1 இயையாத
21965. 1 இயையாதவே
21966. 1 இயையுமேல்
21967. 1 இயைவதே
21968. 1 இயைவவாய்
21969. 1 இரக்க
21970. 1 இரக்கம்தான்
21971. 1 இரக்கமது
21972. 1 இரக்கமோ
21973. 1 இரங்கலாலும்
21974. 1 இரங்கலிர்
21975. 1 இரங்கலுற்றான்
21976. 1 இரங்காத
21977. 1 இரங்காது
21978. 1 இரங்காதே
21979. 1 இரங்காய்
21980. 1 இரங்கார்
21981. 1 இரங்கான்
21982. 1 இரங்கிலா
21983. 1 இரங்கினர்
21984. 1 இரங்கினள்
21985. 1 இரங்கினாயோ
21986. 1 இரங்கினால்
21987. 1 இரங்கினை
21988. 1 இரங்குகின்றார்
21989. 1 இரங்குதல்
21990. 1 இரங்குபவரும்
21991. 1 இரங்குவாய்
21992. 1 இரங்குவார்களை
21993. 1 இரங்குவாள்
21994. 1 இரங்குறும்
21995. 1 இரட்ட
21996. 1 இரட்டல்
21997. 1 இரட்டிக்கும்
21998. 1 இரட்டியன்
21999. 1 இரட்டியான்-தன்
22000. 1 இரட்டுறும்
22001. 1 இரண்டாம்
22002. 1 இரண்டாய்
22003. 1 இரண்டால்
22004. 1 இரண்டில்
22005. 1 இரண்டின
22006. 1 இரண்டினில்
22007. 1 இரண்டினின்
22008. 1 இரண்டினை
22009. 1 இரண்டினொடு
22010. 1 இரண்டினோடும்
22011. 1 இரண்டு-பாலும்
22012. 1 இரண்டு_நூறு
22013. 1 இரண்டு_நூறு_ஆயிரம்
22014. 1 இரண்டு_இரண்டும்
22015. 1 இரண்டுக்கு
22016. 1 இரண்டுக்கும்
22017. 1 இரண்டை
22018. 1 இரண
22019. 1 இரணம்
22020. 1 இரணியனே
22021. 1 இரத்தக
22022. 1 இரதத்து
22023. 1 இரதம்-நின்று
22024. 1 இரதம்-மேல்
22025. 1 இரதமோ
22026. 1 இரந்தது
22027. 1 இரந்ததே
22028. 1 இரந்தே
22029. 1 இரப்போர்
22030. 1 இரலை
22031. 1 இரலையின்
22032. 1 இரவலர்க்கு
22033. 1 இரவலரும்
22034. 1 இரவலாளர்
22035. 1 இரவலாளரின்
22036. 1 இரவாநின்றான்
22037. 1 இரவி-தன்னினும்
22038. 1 இரவி-தன்னை
22039. 1 இரவி-மேல்
22040. 1 இரவிக்கு
22041. 1 இரவிடை
22042. 1 இரவிதான்
22043. 1 இரவியோடும்
22044. 1 இரவில்
22045. 1 இரவினது
22046. 1 இரவினும்
22047. 1 இரவை
22048. 1 இரவோ
22049. 1 இரவோடு
22050. 1 இராக்கதர்கள்
22051. 1 இராக்கதன்
22052. 1 இராகவனார்
22053. 1 இராகவனுக்கு
22054. 1 இராமர்கள்
22055. 1 இராமற்கும்
22056. 1 இராமற்கேயோ
22057. 1 இராமன்-தன்னை
22058. 1 இராமனது
22059. 1 இராமனார்
22060. 1 இராமனால்
22061. 1 இராமனில்
22062. 1 இராமனின்
22063. 1 இராமனையும்
22064. 1 இராமனோ
22065. 1 இராமாவதார
22066. 1 இராமை
22067. 1 இராவணர்
22068. 1 இராவணரும்
22069. 1 இராவணரேயும்
22070. 1 இராவணற்கும்
22071. 1 இராவணன்-தன்
22072. 1 இராவணன்-மேல்
22073. 1 இராவணனாம்
22074. 1 இராவணனால்
22075. 1 இராவணனே
22076. 1 இராவணனேயோ
22077. 1 இராவணனோடு
22078. 1 இராவும்
22079. 1 இரி
22080. 1 இரிக்குமே
22081. 1 இரிசிகற்கு
22082. 1 இரிசிகன்
22083. 1 இரித்த
22084. 1 இரிதலின்
22085. 1 இரிந்தவால்
22086. 1 இரிந்திட
22087. 1 இரியல்போக
22088. 1 இரியல்போகின்ற
22089. 1 இரியல்போகின்றது
22090. 1 இரியல்போவன
22091. 1 இரியல்போவார்
22092. 1 இரியலிட்டு
22093. 1 இரியலுற்றது
22094. 1 இரியலுற்றன
22095. 1 இரியலுற்றனர்
22096. 1 இரியலுற்றார்
22097. 1 இரியாநிற்கும்
22098. 1 இரியுண்டவர்
22099. 1 இரியும்
22100. 1 இரிவ
22101. 1 இரிவர்
22102. 1 இரிவன
22103. 1 இரிவுற்றது
22104. 1 இரீஇ
22105. 1 இரு-மின்
22106. 1 இரு_நால்
22107. 1 இரு_நாலினோடு
22108. 1 இரு_நான்கும்
22109. 1 இரு_மூன்று
22110. 1 இருக்கல்
22111. 1 இருக்கலாதீர்
22112. 1 இருக்கவும்
22113. 1 இருக்கவே-கொலாம்
22114. 1 இருக்கவேயும்
22115. 1 இருக்கற்பாலதே
22116. 1 இருக்கின்றாய்
22117. 1 இருக்கின்றாரும்
22118. 1 இருக்கின்றீர்
22119. 1 இருக்கின்றேன்
22120. 1 இருக்கு
22121. 1 இருக்கு_இனம்
22122. 1 இருக்குந
22123. 1 இருக்குநர்
22124. 1 இருக்குநன்
22125. 1 இருக்குமது
22126. 1 இருக்குவது
22127. 1 இருக்கை-தன்னை
22128. 1 இருக்கை-நின்று
22129. 1 இருக்கை-பாலதோ
22130. 1 இருக்கைக்கு
22131. 1 இருக்கையன்
22132. 1 இருக்கையான
22133. 1 இருக்கையில்
22134. 1 இருக்கையின்
22135. 1 இருக்கையினான்
22136. 1 இருக்கையுள்
22137. 1 இருக்கையோ
22138. 1 இருக்கொடு
22139. 1 இருட்டினை
22140. 1 இருடி
22141. 1 இருடியர்
22142. 1 இருடியும்
22143. 1 இருண்டதோ
22144. 1 இருத்தலும்
22145. 1 இருத்தலோடும்
22146. 1 இருத்தி-கொல்
22147. 1 இருத்தியால்
22148. 1 இருத்தியேல்
22149. 1 இருத்தினை
22150. 1 இருத்தும்
22151. 1 இருத்துமேல்
22152. 1 இருதயத்து
22153. 1 இருதுத்தான்
22154. 1 இருதுவும்
22155. 1 இருந்த-காலையில்
22156. 1 இருந்ததுவும்
22157. 1 இருந்ததேனும்
22158. 1 இருந்தருள்
22159. 1 இருந்தவ
22160. 1 இருந்தவம்
22161. 1 இருந்தவர்க்கு
22162. 1 இருந்தவரொடு
22163. 1 இருந்தவளை
22164. 1 இருந்தவா
22165. 1 இருந்தவாறு
22166. 1 இருந்தன
22167. 1 இருந்தனைய
22168. 1 இருந்தார்கள்
22169. 1 இருந்திரோ
22170. 1 இருந்தில்
22171. 1 இருந்திலன்
22172. 1 இருந்திலேம்
22173. 1 இருந்தீர்
22174. 1 இருந்து-என்ன
22175. 1 இருந்து-ஒழியும்
22176. 1 இருந்துவீர்
22177. 1 இருந்துளீர்
22178. 1 இருந்துளேன்
22179. 1 இருந்தேயும்
22180. 1 இருந்தேற்கு
22181. 1 இருந்தேன்-எனின்
22182. 1 இருந்தேனானால்
22183. 1 இருந்தேனை
22184. 1 இருந்தையின்
22185. 1 இருந்தோர்க்கு
22186. 1 இருநூற்றையும்
22187. 1 இருநூறு-அவை
22188. 1 இருப்பதுவும்
22189. 1 இருப்பதோ
22190. 1 இருப்பிடம்
22191. 1 இருப்பின்
22192. 1 இருப்புலக்கை
22193. 1 இருப்பென்
22194. 1 இருப்பேனோ
22195. 1 இருபத்து
22196. 1 இருபத்தொரு
22197. 1 இருபத்தோடு
22198. 1 இருபதிற்றிரண்டு
22199. 1 இருபதிற்று
22200. 1 இருபதிற்று_இரட்டி
22201. 1 இரும்பிடை
22202. 1 இரும்பினால்
22203. 1 இரும்பெனேல்
22204. 1 இரும்பை
22205. 1 இருமைக்கு
22206. 1 இருமையே
22207. 1 இருவர்-மேல்
22208. 1 இருவரது
22209. 1 இருவராலும்
22210. 1 இருவரில்
22211. 1 இருவருக்கும்
22212. 1 இருவரே-கொல்
22213. 1 இருவரோடு
22214. 1 இருவி
22215. 1 இருவிர்
22216. 1 இருவினைக்கு
22217. 1 இருவினையும்
22218. 1 இருவீர்
22219. 1 இருவீரும்
22220. 1 இருவேமும்
22221. 1 இருவேமுள்
22222. 1 இருவோமொடு
22223. 1 இருவோர்
22224. 1 இருவோர்களும்
22225. 1 இருவோரையும்
22226. 1 இருவோரொடும்
22227. 1 இருள்-தன்னையும்
22228. 1 இருள்-ஊடே
22229. 1 இருள்தர
22230. 1 இருள்நிலை
22231. 1 இருள்வித்தார்
22232. 1 இருளமாட்டா
22233. 1 இருளானதுதான்
22234. 1 இருளினும்
22235. 1 இருளுடை
22236. 1 இருளொடு
22237. 1 இரேல்
22238. 1 இரேனோ
22239. 1 இரைக்கின்ற
22240. 1 இரைக்கின்றது
22241. 1 இரைக்குமால்
22242. 1 இரைத்ததால்
22243. 1 இரைத்திலன்
22244. 1 இரைந்தார்
22245. 1 இல்_பிறந்தார்-தமக்கு
22246. 1 இல்ல
22247. 1 இல்லதில்
22248. 1 இல்லமும்
22249. 1 இல்லள்
22250. 1 இல்லளேல்
22251. 1 இல்லாதவர்
22252. 1 இல்லாதன
22253. 1 இல்லாதான்
22254. 1 இல்லாதேன்
22255. 1 இல்லாமையும்
22256. 1 இல்லாரும்
22257. 1 இல்லாரை
22258. 1 இல்லிடை
22259. 1 இல்லிடையில்
22260. 1 இல்லினை
22261. 1 இல்லீர்
22262. 1 இல்லுழை
22263. 1 இல்லை-ஆயின்
22264. 1 இல்லை-எனின்
22265. 1 இல்லையாம்
22266. 1 இல்லோனே
22267. 1 இலக்கா
22268. 1 இலக்குவற்கும்
22269. 1 இலக்குவன்-தன்னை
22270. 1 இலக்குவனில்
22271. 1 இலக்குவனும்
22272. 1 இலகிடு
22273. 1 இலங்கலின்
22274. 1 இலங்கிடும்
22275. 1 இலங்கு_இழாய்
22276. 1 இலங்கு_இழை-தன்னை
22277. 1 இலங்குற
22278. 1 இலங்குறு
22279. 1 இலங்கை-தன்-மேல்
22280. 1 இலங்கைக்கும்
22281. 1 இலங்கைமாதேவி
22282. 1 இலங்கையது
22283. 1 இலங்கையர்_கோன்
22284. 1 இலங்கையாய்
22285. 1 இலங்கையின்-நின்று
22286. 1 இலங்கையினை
22287. 1 இலங்கையுள்
22288. 1 இலங்கையே
22289. 1 இலங்கையொடும்
22290. 1 இலங்கையோடு
22291. 1 இலச்சினை
22292. 1 இலஞ்சியும்
22293. 1 இலதாகியது
22294. 1 இலதாம்-வகை
22295. 1 இலதால்
22296. 1 இலதே
22297. 1 இலம்
22298. 1 இலயத்தின்
22299. 1 இலர்-தம்மொடு
22300. 1 இலராய்
22301. 1 இலவங்க
22302. 1 இலவம்
22303. 1 இலவா
22304. 1 இலவாக
22305. 1 இலவினும்
22306. 1 இலள்-கொல்லோ
22307. 1 இலன்-கொல்
22308. 1 இலனாம்
22309. 1 இலனாய்
22310. 1 இலனே
22311. 1 இலாடர்
22312. 1 இலாததனை
22313. 1 இலாதவருக்கு
22314. 1 இலாதவளோடும்
22315. 1 இலாதவற்கு
22316. 1 இலாதவனை
22317. 1 இலாதவே
22318. 1 இலாதாரை
22319. 1 இலாதாள்
22320. 1 இலாதாளை
22321. 1 இலாதானும்
22322. 1 இலாதேம்
22323. 1 இலாதேன்
22324. 1 இலாதோர்-தம்மையே
22325. 1 இலாதோர்-மேலும்
22326. 1 இலாமல்
22327. 1 இலாமையினால்
22328. 1 இலாமையினோ
22329. 1 இலாமையோ
22330. 1 இலாய
22331. 1 இலார்க்கு
22332. 1 இலார்க்கும்
22333. 1 இலாரால்
22334. 1 இலாவாறும்
22335. 1 இலாள்-தன்னை
22336. 1 இலாளர்
22337. 1 இலாளை
22338. 1 இலாளையும்
22339. 1 இலாளொடும்
22340. 1 இலான்-தனை
22341. 1 இலானும்
22342. 1 இலிரோ
22343. 1 இலீர்
22344. 1 இலெனாய்
22345. 1 இலெனால்
22346. 1 இலேனொடு
22347. 1 இலேனோ
22348. 1 இலைகள்
22349. 1 இலைகளாலே
22350. 1 இலையாதி
22351. 1 இலையானாய்
22352. 1 இலையில்
22353. 1 இலையோடு
22354. 1 இலோம்
22355. 1 இலோய்
22356. 1 இலோயை
22357. 1 இலோர்
22358. 1 இலோரை
22359. 1 இலோன்
22360. 1 இலோனும்
22361. 1 இவ்வகை
22362. 1 இவ்வண்ணம்
22363. 1 இவ்விடை
22364. 1 இவ்வுழி
22365. 1 இவ்வோ
22366. 1 இவர்க்கும்
22367. 1 இவர்கள்தாம்
22368. 1 இவர்களின்
22369. 1 இவர்களோ
22370. 1 இவர்கின்றது
22371. 1 இவர்தலும்
22372. 1 இவர்தாமே
22373. 1 இவர்ந்தனையன
22374. 1 இவர்ந்து
22375. 1 இவர்வது
22376. 1 இவர
22377. 1 இவரா
22378. 1 இவரின்
22379. 1 இவரினும்
22380. 1 இவருக்கு
22381. 1 இவருடன்
22382. 1 இவரையும்
22383. 1 இவள்-கண்
22384. 1 இவள்-கொல்
22385. 1 இவள்-தனால்
22386. 1 இவளால்
22387. 1 இவளும்
22388. 1 இவளே
22389. 1 இவளையும்
22390. 1 இவளொடு
22391. 1 இவளோடும்
22392. 1 இவற்கே
22393. 1 இவற்றால்
22394. 1 இவற்றிடை
22395. 1 இவற்றில்
22396. 1 இவற்றை
22397. 1 இவறினன்
22398. 1 இவன்-கொல்
22399. 1 இவனது
22400. 1 இவனாலே
22401. 1 இவனையும்
22402. 1 இவனொடும்
22403. 1 இவனோதான்
22404. 1 இவுளியர்
22405. 1 இவுளியின்
22406. 1 இவுளியொடு
22407. 1 இவுளியோ
22408. 1 இவை-கொலாம்
22409. 1 இவைகள்
22410. 1 இவையும்
22411. 1 இவையே
22412. 1 இழக்க
22413. 1 இழக்கவும்
22414. 1 இழக்கின்றாய்
22415. 1 இழக்கும்
22416. 1 இழத்தல்
22417. 1 இழத்தி
22418. 1 இழத்திர்
22419. 1 இழந்த-பின்
22420. 1 இழந்தவர்
22421. 1 இழந்தவரின்
22422. 1 இழந்தவள்
22423. 1 இழந்தவன்
22424. 1 இழந்தவே
22425. 1 இழந்தனள்
22426. 1 இழந்தனன்
22427. 1 இழந்தனன்-என்னினும்
22428. 1 இழந்தனனோ
22429. 1 இழந்தனென்
22430. 1 இழந்தனை
22431. 1 இழந்தார்களும்
22432. 1 இழந்தாள்
22433. 1 இழந்திட
22434. 1 இழந்திலள்
22435. 1 இழந்தே
22436. 1 இழந்தேன்
22437. 1 இழப்ப
22438. 1 இழப்பதும்
22439. 1 இழப்பர்
22440. 1 இழப்பித்தவர்
22441. 1 இழப்பு
22442. 1 இழப்பேன்
22443. 1 இழவாதீர்
22444. 1 இழிகுற்ற
22445. 1 இழிச்சும்
22446. 1 இழிச்சுவார்
22447. 1 இழிதகவு
22448. 1 இழிதரு
22449. 1 இழிந்த-போல்
22450. 1 இழிந்ததே
22451. 1 இழிந்தனன்
22452. 1 இழிந்தாங்கு
22453. 1 இழிந்தால்
22454. 1 இழிந்தாள்
22455. 1 இழிந்திட
22456. 1 இழிந்து-என
22457. 1 இழிந்துழி
22458. 1 இழிந்துளதாம்
22459. 1 இழிந்துளார்க்கும்
22460. 1 இழிந்துளோர்
22461. 1 இழிந்தோர்
22462. 1 இழிந்தோர்களும்
22463. 1 இழிப்பு
22464. 1 இழியா
22465. 1 இழியும்
22466. 1 இழிவதற்கு
22467. 1 இழிவர்
22468. 1 இழிவன
22469. 1 இழிவாம்
22470. 1 இழிவான
22471. 1 இழிவுற்றார்
22472. 1 இழிவோ
22473. 1 இழுக்க
22474. 1 இழுக்கம்-மன்னோ
22475. 1 இழுக்கல்
22476. 1 இழுக்கலில்
22477. 1 இழுக்கிற்று
22478. 1 இழுக்கினர்
22479. 1 இழுக்கினாலே
22480. 1 இழுக்கினே
22481. 1 இழுக்கு_இல்
22482. 1 இழுக்குவது
22483. 1 இழுக்குவார்
22484. 1 இழுக்குற்றாளோ
22485. 1 இழுகிய
22486. 1 இழுகு
22487. 1 இழுகுற
22488. 1 இழுதும்
22489. 1 இழுதை-பாலதால்
22490. 1 இழுதை_சொல்
22491. 1 இழுதையர்
22492. 1 இழுதையர்கள்
22493. 1 இழை-திறத்தினால்
22494. 1 இழைக்க
22495. 1 இழைக்கிலேன்
22496. 1 இழைக்கின்ற
22497. 1 இழைக்கு
22498. 1 இழைக்குவது
22499. 1 இழைகளோடு
22500. 1 இழைத்தல்
22501. 1 இழைத்தலால்
22502. 1 இழைத்தவர்
22503. 1 இழைத்தவற்கு
22504. 1 இழைத்தவாறு
22505. 1 இழைத்தவாறோ
22506. 1 இழைத்தன
22507. 1 இழைத்தனள்
22508. 1 இழைத்தனன்
22509. 1 இழைத்தனை
22510. 1 இழைத்தால்
22511. 1 இழைத்தாலும்
22512. 1 இழைத்தான்
22513. 1 இழைத்திட
22514. 1 இழைத்திடுவென்
22515. 1 இழைத்திலது
22516. 1 இழைத்திலர்
22517. 1 இழைத்துடைமையால்
22518. 1 இழைத்துளவன்
22519. 1 இழைப்பது
22520. 1 இழைப்பரோ
22521. 1 இழைப்பல்
22522. 1 இழைப்பவர்கட்கு
22523. 1 இழைப்பன
22524. 1 இழையவர்
22525. 1 இழையவரை
22526. 1 இழையா
22527. 1 இழையாரை
22528. 1 இழையாள்
22529. 1 இழையாளை
22530. 1 இழையிடை
22531. 1 இழையில்
22532. 1 இழையின்
22533. 1 இழையேல்
22534. 1 இழையேன்
22535. 1 இழைவாள்
22536. 1 இள_வஞ்சி
22537. 1 இளக்க_அரு
22538. 1 இளக்க_அரும்
22539. 1 இளக்கர்
22540. 1 இளக்குவார்
22541. 1 இளகா
22542. 1 இளகாது
22543. 1 இளகினன்
22544. 1 இளங்கிளையோன்
22545. 1 இளங்கோக்கு
22546. 1 இளங்கோவே
22547. 1 இளங்கோவோடு
22548. 1 இளங்கோன்
22549. 1 இளநீர்களும்
22550. 1 இளநீரும்
22551. 1 இளநீரை
22552. 1 இளம்_காலினும்
22553. 1 இளமையால்
22554. 1 இளவரசு
22555. 1 இளவல்-தன்-மேல்
22556. 1 இளவல்-தன்னை
22557. 1 இளவல்-பின்
22558. 1 இளவலார்
22559. 1 இளவற்கும்
22560. 1 இளவேனில்
22561. 1 இளிக்கு
22562. 1 இளித்து
22563. 1 இளிவரும்
22564. 1 இளைக்கலாத
22565. 1 இளைக்கும்
22566. 1 இளைஞரும்
22567. 1 இளைஞற்கு
22568. 1 இளைத்த
22569. 1 இளைத்தாள்
22570. 1 இளைத்திருந்தார்
22571. 1 இளைத்து
22572. 1 இளைத்தே
22573. 1 இளைப்ப_அரும்
22574. 1 இளைப்பன
22575. 1 இளைப்பு_அரும்
22576. 1 இளைப்புறும்
22577. 1 இளைய_கோவும்
22578. 1 இளையர்கள்
22579. 1 இளையவ
22580. 1 இளையவட்கு
22581. 1 இளையவர்-தம்மின்
22582. 1 இளையவரொடு
22583. 1 இளையவள்-தன்னை
22584. 1 இளையவற்கும்
22585. 1 இளையவன்-தனை
22586. 1 இளையவன்தான்
22587. 1 இளையன்
22588. 1 இளையாதவன்
22589. 1 இளையார்க்கு
22590. 1 இளையாள்
22591. 1 இளையாளும்
22592. 1 இளையானுக்கு
22593. 1 இளையானை
22594. 1 இளையானொடும்
22595. 1 இளையானோ
22596. 1 இளையோற்கு
22597. 1 இளையோனால்
22598. 1 இளையோனும்
22599. 1 இளையோனை
22600. 1 இளையோனையும்
22601. 1 இற்கணார்
22602. 1 இற்ற-பின்
22603. 1 இற்றது-போல்
22604. 1 இற்றதே
22605. 1 இற்றதோ
22606. 1 இற்றவர்
22607. 1 இற்றவன்
22608. 1 இற்றவால்
22609. 1 இற்றவாறு
22610. 1 இற்றனம்
22611. 1 இற்றனர்
22612. 1 இற்றனவோ
22613. 1 இற்றனன்
22614. 1 இற்றிது
22615. 1 இற்றிதுவே
22616. 1 இற்றிதுவோ
22617. 1 இற்றில
22618. 1 இற்றிலது
22619. 1 இற்றிலர்
22620. 1 இற்றிலாதன
22621. 1 இற்றீக
22622. 1 இற்றீர்
22623. 1 இற்றே
22624. 1 இற்றை_நாள்
22625. 1 இற்றையில்
22626. 1 இறக்க
22627. 1 இறக்கலாதேன்
22628. 1 இறக்கிய
22629. 1 இறக்கின்
22630. 1 இறக்கின்றாள்
22631. 1 இறக்குமாறு
22632. 1 இறக்கை
22633. 1 இறக்கையும்
22634. 1 இறகிடை
22635. 1 இறங்க
22636. 1 இறங்காத
22637. 1 இறங்கிய
22638. 1 இறங்கின
22639. 1 இறங்கினை
22640. 1 இறங்கு-போதும்
22641. 1 இறங்குவ
22642. 1 இறத்தல்-தானும்
22643. 1 இறத்தலே
22644. 1 இறந்த-பின்
22645. 1 இறந்ததனை
22646. 1 இறந்தமை
22647. 1 இறந்தவர்க்கு
22648. 1 இறந்தவால்
22649. 1 இறந்தனரோ
22650. 1 இறந்தனையால்
22651. 1 இறந்தனையே
22652. 1 இறந்தனையோ
22653. 1 இறந்தாய்
22654. 1 இறந்தார்களோ
22655. 1 இறந்தாரும்
22656. 1 இறந்தாரை
22657. 1 இறந்தாள்
22658. 1 இறந்தான்-கொல்லோ
22659. 1 இறந்திலம்
22660. 1 இறந்திலர்
22661. 1 இறந்திலள்
22662. 1 இறந்திலன்-கொலாம்
22663. 1 இறந்திலாதது
22664. 1 இறந்துபாடு
22665. 1 இறந்துபோகினும்
22666. 1 இறந்துளது
22667. 1 இறந்துளார்
22668. 1 இறந்துளான்-மேல்
22669. 1 இறந்தே
22670. 1 இறப்பது
22671. 1 இறப்பதே
22672. 1 இறப்பம்
22673. 1 இறப்பரால்
22674. 1 இறப்புறுவென்
22675. 1 இறப்பொடு
22676. 1 இறலி
22677. 1 இறவா
22678. 1 இறவாத
22679. 1 இறவாதிருக்கை
22680. 1 இறவாமை
22681. 1 இறவினின்
22682. 1 இறவேனேல்
22683. 1 இறா
22684. 1 இறா-வகையில்
22685. 1 இறாதவர்
22686. 1 இறால்
22687. 1 இறாலின்
22688. 1 இறானோ
22689. 1 இறினும்
22690. 1 இறுக்கியது
22691. 1 இறுக்கின
22692. 1 இறுக்கினான்
22693. 1 இறுக்குவென்
22694. 1 இறுக்குறும்
22695. 1 இறுகலா
22696. 1 இறுகின
22697. 1 இறுங்கு
22698. 1 இறுங்கும்
22699. 1 இறுத்ததால்
22700. 1 இறுத்ததும்
22701. 1 இறுத்தருளினான்
22702. 1 இறுத்தவனும்
22703. 1 இறுத்தாய்
22704. 1 இறுத்தால்
22705. 1 இறுத்தில
22706. 1 இறுதலும்
22707. 1 இறுதி-கணின்
22708. 1 இறுதி-காறும்
22709. 1 இறுதிக்கு
22710. 1 இறுதிய
22711. 1 இறுதியா
22712. 1 இறுதியாய்
22713. 1 இறுதியின்-கண்
22714. 1 இறுதியை
22715. 1 இறுப்பதன்
22716. 1 இறுப்பினும்
22717. 1 இறுப்பென்
22718. 1 இறுப்போன்
22719. 1 இறுபவர்
22720. 1 இறும்பு
22721. 1 இறுவதே
22722. 1 இறுவர்
22723. 1 இறுவன
22724. 1 இறுவாரை
22725. 1 இறுவான்
22726. 1 இறுவித்தார்
22727. 1 இறை_பொழுது
22728. 1 இறை_மகற்கு
22729. 1 இறைக்கின்றாரும்
22730. 1 இறைஞ்சவும்
22731. 1 இறைஞ்சிய
22732. 1 இறைஞ்சினார்
22733. 1 இறைஞ்சினாள்
22734. 1 இறைஞ்சினானை
22735. 1 இறைஞ்சு
22736. 1 இறைஞ்சுகின்றனர்
22737. 1 இறைஞ்சுகின்றான்
22738. 1 இறைப்பொழுதில்
22739. 1 இறைமை
22740. 1 இறையிடை
22741. 1 இறையில்
22742. 1 இறையேனும்
22743. 1 இறையைத்தான்
22744. 1 இறையையும்
22745. 1 இறையொடு
22746. 1 இறையோரை
22747. 1 இறையோற்கு
22748. 1 இறைவர்க்கும்
22749. 1 இறைவர்கள்
22750. 1 இறைவரின்
22751. 1 இறைவரை
22752. 1 இறைவற்கு
22753. 1 இறைவனுக்கு
22754. 1 இறைவனே
22755. 1 இறைவிக்கும்
22756. 1 இறைவியும்
22757. 1 இறைவியோடு
22758. 1 இன்_இயமா
22759. 1 இன்பத்து
22760. 1 இன்பத்துள்
22761. 1 இன்பம்-கொலாம்
22762. 1 இன்பமால்
22763. 1 இன்பமே
22764. 1 இன்புறும்
22765. 1 இன்மைக்கும்
22766. 1 இன்மையாய்
22767. 1 இன்மையாலோ
22768. 1 இன்மையாள்
22769. 1 இன்மையேனும்
22770. 1 இன்மையை
22771. 1 இன்றாகுமால்
22772. 1 இன்றாமே
22773. 1 இன்றாய்
22774. 1 இன்றியான்
22775. 1 இன்று-காறு
22776. 1 இன்று-அளவுமே
22777. 1 இன்று-ஆயினும்
22778. 1 இன்றோடே
22779. 1 இன்னகை-பால்
22780. 1 இன்னதாம்
22781. 1 இன்னதின்
22782. 1 இன்னல
22783. 1 இன்னலர்
22784. 1 இன்னலள்
22785. 1 இன்னலன்
22786. 1 இன்னலில்
22787. 1 இன்னலினோர்
22788. 1 இன்னலுக்கு
22789. 1 இன்னலுற்று
22790. 1 இன்னலை
22791. 1 இன்னலோடு
22792. 1 இன்னவர்கள்
22793. 1 இன்னவா
22794. 1 இன்னன்
22795. 1 இன்னாத
22796. 1 இன்னார்
22797. 1 இன்னாவேனும்
22798. 1 இன்னுரை
22799. 1 இன்னை
22800. 1 இன்னோர்
22801. 1 இன்னோரன்ன
22802. 1 இனங்களும்
22803. 1 இனங்களை
22804. 1 இனத்தலை
22805. 1 இனத்தவர்
22806. 1 இனத்தவரும்
22807. 1 இனத்தவரொடும்
22808. 1 இனத்தவன்
22809. 1 இனத்திடை
22810. 1 இனத்துக்கு
22811. 1 இனத்தை
22812. 1 இனத்தையும்
22813. 1 இனப்படு
22814. 1 இனம்-அவை
22815. 1 இனமா
22816. 1 இனமால்
22817. 1 இனயை
22818. 1 இனாதன
22819. 1 இனி-வயின்
22820. 1 இனிதா
22821. 1 இனிதாய்
22822. 1 இனிதால்
22823. 1 இனிதே
22824. 1 இனிமை
22825. 1 இனியதாய்
22826. 1 இனியர்
22827. 1 இனியவர்
22828. 1 இனியவள்-தன்னை
22829. 1 இனியவள்தான்
22830. 1 இனியவன்
22831. 1 இனியவாறு
22832. 1 இனியவோ
22833. 1 இனியாய்
22834. 1 இனியாளே
22835. 1 இனியாளை
22836. 1 இனியீர்
22837. 1 இனியே
22838. 1 இனியோய்
22839. 1 இனை
22840. 1 இனைந்து
22841. 1 இனையல்
22842. 1 இனையவர்
22843. 1 இனையவும்
22844. 1 இனையவேயும்
22845. 1 இனையள்
22846. 1 இனையோர்
22847. 1 இனைவரும்
22848. 1 ஈக்கவும்
22849. 1 ஈக்கள்
22850. 1 ஈகலாது
22851. 1 ஈகலான்
22852. 1 ஈகிலம்
22853. 1 ஈகிலா
22854. 1 ஈகிலென்
22855. 1 ஈகிலையேல்
22856. 1 ஈகுதி
22857. 1 ஈகுதியோ
22858. 1 ஈகுவல்
22859. 1 ஈகுவாய்
22860. 1 ஈகேன்
22861. 1 ஈகையன்
22862. 1 ஈகையில்
22863. 1 ஈகையும்
22864. 1 ஈசர்கள்
22865. 1 ஈசரும்
22866. 1 ஈசற்கே
22867. 1 ஈசன்-தன்னை
22868. 1 ஈசனுக்கு
22869. 1 ஈட்ட_அரும்
22870. 1 ஈட்டத்தர்
22871. 1 ஈட்டத்தின்
22872. 1 ஈட்டத்து
22873. 1 ஈட்டத்தோடும்
22874. 1 ஈட்டது
22875. 1 ஈட்டதே
22876. 1 ஈட்டமோ
22877. 1 ஈட்டவோ
22878. 1 ஈட்டில
22879. 1 ஈட்டினர்
22880. 1 ஈட்டுவார்
22881. 1 ஈட்டுவாள்
22882. 1 ஈட்டுறும்
22883. 1 ஈடழிந்தான்
22884. 1 ஈடுபட்டு
22885. 1 ஈடுறு
22886. 1 ஈடுறும்
22887. 1 ஈண்டார்
22888. 1 ஈண்டியே
22889. 1 ஈண்டில
22890. 1 ஈண்டினர்
22891. 1 ஈண்டினார்களை
22892. 1 ஈண்டுமோ
22893. 1 ஈண்டுறும்
22894. 1 ஈண்டே
22895. 1 ஈண்டை
22896. 1 ஈத்து
22897. 1 ஈதல்
22898. 1 ஈதலே
22899. 1 ஈதியால்
22900. 1 ஈதியோ
22901. 1 ஈது-அரோ
22902. 1 ஈதைகள்
22903. 1 ஈந்தவர்
22904. 1 ஈந்தவும்
22905. 1 ஈந்தன
22906. 1 ஈந்தனை
22907. 1 ஈந்தானுக்கு
22908. 1 ஈந்தும்
22909. 1 ஈந்துவைத்து
22910. 1 ஈந்துளது
22911. 1 ஈந்தே
22912. 1 ஈந்தேனும்
22913. 1 ஈமத்தால்
22914. 1 ஈமத்துள்
22915. 1 ஈமம்-தன்
22916. 1 ஈமோ
22917. 1 ஈயவே
22918. 1 ஈயாதே
22919. 1 ஈயாயோ
22920. 1 ஈயான்
22921. 1 ஈயுமால்
22922. 1 ஈர்-மின்
22923. 1 ஈர்_அறுநூற்றையும்
22924. 1 ஈர்_இரண்டும்
22925. 1 ஈர்_எழு
22926. 1 ஈர்_ஏழ்
22927. 1 ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று
22928. 1 ஈர்_ஐஞ்ஞூறு
22929. 1 ஈர்_ஐந்தினாலும்
22930. 1 ஈர்_ஐந்து_நூறு
22931. 1 ஈர்_ஐந்தொடு
22932. 1 ஈர்_ஐம்பது
22933. 1 ஈர்க்க
22934. 1 ஈர்க்கின்ற
22935. 1 ஈர்க்கின்றன
22936. 1 ஈர்க்கு
22937. 1 ஈர்கிலா
22938. 1 ஈர்கின்றது
22939. 1 ஈர்த்தனர்
22940. 1 ஈர்த்திட்டு
22941. 1 ஈர்ந்தது-போல்
22942. 1 ஈர்ந்தவால்
22943. 1 ஈர்ந்தான்
22944. 1 ஈர்ப்புண்டற்கு
22945. 1 ஈர்வதோ
22946. 1 ஈர்வன
22947. 1 ஈரத்து
22948. 1 ஈரம்தான்
22949. 1 ஈரமும்
22950. 1 ஈரமொடு
22951. 1 ஈரல்
22952. 1 ஈரலும்
22953. 1 ஈரு-மின்
22954. 1 ஈருதியோ
22955. 1 ஈருள்
22956. 1 ஈருளை
22957. 1 ஈவ
22958. 1 ஈவரால்
22959. 1 ஈவாள்
22960. 1 ஈவு
22961. 1 ஈவு-தனை
22962. 1 ஈளி
22963. 1 ஈறாக
22964. 1 ஈறு-அரோ
22965. 1 ஈறுசெய்து
22966. 1 ஈறுறும்
22967. 1 ஈறொடு
22968. 1 ஈன்றது
22969. 1 ஈன்றவற்கு
22970. 1 ஈன்றவனோ
22971. 1 ஈன்றன
22972. 1 ஈன்றனள்
22973. 1 ஈன்றாய்
22974. 1 ஈன்றானை
22975. 1 ஈன்றுள
22976. 1 ஈன்றுளான்
22977. 1 ஈன்றேன்
22978. 1 ஈனமே-கொல்
22979. 1 ஈனுதி
22980. 1 உக்கவர்
22981. 1 உக்கவாறும்
22982. 1 உக்கவும்
22983. 1 உக்கனவோ
22984. 1 உக்கனன்
22985. 1 உக்கால்
22986. 1 உக்கான்
22987. 1 உக்கிட
22988. 1 உக்கிர
22989. 1 உக்கிலா
22990. 1 உக்கிலாத
22991. 1 உகங்களின்
22992. 1 உகத்து
22993. 1 உகந்தது
22994. 1 உகந்தவர்-தம்மொடு
22995. 1 உகந்தவன்
22996. 1 உகந்தே
22997. 1 உகந்தோய்
22998. 1 உகப்பல்
22999. 1 உகப்பன
23000. 1 உகம்-தனில்
23001. 1 உகம்-தனின்
23002. 1 உகல்
23003. 1 உகல்_அரும்
23004. 1 உகவான்
23005. 1 உகவும்
23006. 1 உகவேன்
23007. 1 உகவையின்
23008. 1 உகள்
23009. 1 உகள்கின்றன
23010. 1 உகளும்
23011. 1 உகாத-முன்னம்
23012. 1 உகிர்களால்
23013. 1 உகிர்வாள்
23014. 1 உகிரான்
23015. 1 உகிரும்
23016. 1 உகினும்
23017. 1 உகுத்தலால்
23018. 1 உகுத்தலின்
23019. 1 உகுத்தனென்
23020. 1 உகுத்தாய்
23021. 1 உகுத்தார்
23022. 1 உகுத்தான்
23023. 1 உகுத்தி
23024. 1 உகுத்திட
23025. 1 உகுத்தீரே
23026. 1 உகுத்து-அனைய
23027. 1 உகுத்தும்
23028. 1 உகுதலால்
23029. 1 உகுதற்கு
23030. 1 உகுப்ப
23031. 1 உகுப்பர்
23032. 1 உகுப்பென்
23033. 1 உகுப்போர்
23034. 1 உகுவ
23035. 1 உகுவது
23036. 1 உகுவேன்
23037. 1 உகைத்தன
23038. 1 உகைத்து
23039. 1 உங்கள்-பால்
23040. 1 உங்களுடன்
23041. 1 உங்காரத்தால்
23042. 1 உங்காரத்திடை
23043. 1 உச்ச
23044. 1 உச்சி-நின்று
23045. 1 உச்சிக்கு
23046. 1 உச்சியர்
23047. 1 உச்சியை
23048. 1 உச்சியோடு
23049. 1 உசநவ
23050. 1 உசாவினன்
23051. 1 உஞ்சனை
23052. 1 உஞ்சால்
23053. 1 உஞ்சுமோ
23054. 1 உஞற்றிய
23055. 1 உட்கவே
23056. 1 உட்கறுப்பு
23057. 1 உட்கினன்
23058. 1 உட்கினான்
23059. 1 உட்குமேல்
23060. 1 உட்கொண்டாள்
23061. 1 உட்புறத்து
23062. 1 உட்புறம்
23063. 1 உட்பொதி
23064. 1 உடம்பானை
23065. 1 உடம்பின்
23066. 1 உடம்பின
23067. 1 உடம்பினர்
23068. 1 உடம்பினார்
23069. 1 உடம்பினானும்
23070. 1 உடம்பினில்
23071. 1 உடம்பினேனுக்கு
23072. 1 உடம்பு-தோறும்
23073. 1 உடம்புக்கு
23074. 1 உடம்பை
23075. 1 உடம்பொடு
23076. 1 உடர்
23077. 1 உடர்த்தலை
23078. 1 உடரும்
23079. 1 உடல்-தோறும்
23080. 1 உடல்-அரோ
23081. 1 உடல்_தலை
23082. 1 உடல்களில்
23083. 1 உடல்தான்
23084. 1 உடலத்துழி
23085. 1 உடலாரும்
23086. 1 உடலால்
23087. 1 உடலின்
23088. 1 உடலினில்
23089. 1 உடலினுக்கு
23090. 1 உடலுள்
23091. 1 உடலையும்
23092. 1 உடலொடு
23093. 1 உடலோடு
23094. 1 உடற்காவலோடும்
23095. 1 உடற்படுமால்
23096. 1 உடற்பழி
23097. 1 உடற்றலால்
23098. 1 உடற்றவும்
23099. 1 உடற்றவே-கொலாம்
23100. 1 உடற்றிய
23101. 1 உடற்றினர்
23102. 1 உடற்றுதற்கு
23103. 1 உடற்றும்-காலை
23104. 1 உடற்றுவர்
23105. 1 உடற்றுறு
23106. 1 உடன்பட
23107. 1 உடன்பிறந்தவர்கள்
23108. 1 உடன்பிறந்தேன்
23109. 1 உடன்பிறந்தோர்
23110. 1 உடன்பிறப்பின்
23111. 1 உடன்றனர்
23112. 1 உடன்றனன்
23113. 1 உடன்றேன்
23114. 1 உடனா
23115. 1 உடுக்க
23116. 1 உடுக்களும்
23117. 1 உடுத்தாள்
23118. 1 உடுத்தினார்
23119. 1 உடுபதியே
23120. 1 உடைக்கின்றனன்-எனினும்
23121. 1 உடைக்கும்
23122. 1 உடைகின்றேன்
23123. 1 உடைத்தது
23124. 1 உடைத்தாய்
23125. 1 உடைத்தாய
23126. 1 உடைத்து-மன்னோ
23127. 1 உடைந்ததே-போல்
23128. 1 உடைந்தவர்க்கு
23129. 1 உடைந்தன
23130. 1 உடைந்தனன்
23131. 1 உடைந்தார்களும்
23132. 1 உடைந்தார்களை
23133. 1 உடைந்துபோம்
23134. 1 உடைந்துபோய்
23135. 1 உடைந்துபோயதால்
23136. 1 உடைப்பரால்
23137. 1 உடைப்புறு
23138. 1 உடைமைக்கு
23139. 1 உடைமைக்கும்
23140. 1 உடைமைகள்
23141. 1 உடைமையாம்
23142. 1 உடைமையாலும்
23143. 1 உடைமையோர்
23144. 1 உடையம்
23145. 1 உடையர்தாம்
23146. 1 உடையரானால்
23147. 1 உடையரேனும்
23148. 1 உடையவட்கு
23149. 1 உடையவர்க்கு
23150. 1 உடையவரை
23151. 1 உடையவனை
23152. 1 உடையவாறும்
23153. 1 உடையனாம்
23154. 1 உடையாதால்
23155. 1 உடையாய்க்கு
23156. 1 உடையார்-மாட்டே
23157. 1 உடையார்-மேல்
23158. 1 உடையார்க்கு
23159. 1 உடையார்க்கும்
23160. 1 உடையார்கள்
23161. 1 உடையார்களும்
23162. 1 உடையார்களை
23163. 1 உடையாரின்
23164. 1 உடையாளை
23165. 1 உடையான்-தானே
23166. 1 உடையானிடை
23167. 1 உடையானுக்கு
23168. 1 உடையானுக்கும்
23169. 1 உடையானும்
23170. 1 உடையுமால்
23171. 1 உடையுமாறும்
23172. 1 உடையேம்
23173. 1 உடையேற்கு
23174. 1 உடையையால்
23175. 1 உடையோர்க்கு
23176. 1 உடையோர்கள்
23177. 1 உடையோன்
23178. 1 உடைவாய்
23179. 1 உடைவாளினும்
23180. 1 உடைவாளை
23181. 1 உடைவுற்று
23182. 1 உண்கணர்
23183. 1 உண்கில
23184. 1 உண்கிலாது
23185. 1 உண்குவர்
23186. 1 உண்குவார்
23187. 1 உண்குறு
23188. 1 உண்ட-பின்
23189. 1 உண்ட-போது
23190. 1 உண்டதன்-பின்
23191. 1 உண்டதனினும்
23192. 1 உண்டதனை
23193. 1 உண்டது-என்ன
23194. 1 உண்டதும்
23195. 1 உண்டவ
23196. 1 உண்டவர்க்கு
23197. 1 உண்டவராம்
23198. 1 உண்டவனின்
23199. 1 உண்டவனே
23200. 1 உண்டவும்
23201. 1 உண்டனன்
23202. 1 உண்டனெம்
23203. 1 உண்டனென்
23204. 1 உண்டனையே
23205. 1 உண்டாகா
23206. 1 உண்டாகிலும்
23207. 1 உண்டாகும்
23208. 1 உண்டாட்டம்
23209. 1 உண்டாட
23210. 1 உண்டாடிய
23211. 1 உண்டாமால்
23212. 1 உண்டாமே
23213. 1 உண்டாயது-போல்
23214. 1 உண்டாயதும்
23215. 1 உண்டாயதோ
23216. 1 உண்டாயிற்று
23217. 1 உண்டாயின்
23218. 1 உண்டாரை
23219. 1 உண்டான
23220. 1 உண்டானை
23221. 1 உண்டியும்
23222. 1 உண்டியே
23223. 1 உண்டிலர்
23224. 1 உண்டிலள்
23225. 1 உண்டிலன்
23226. 1 உண்டிலாளேல்
23227. 1 உண்டிலென்
23228. 1 உண்டீர்
23229. 1 உண்டு-கொலோ
23230. 1 உண்டு-என்னில்
23231. 1 உண்டுழி
23232. 1 உண்டே-கொல்
23233. 1 உண்டே-கொலோ
23234. 1 உண்டையின்
23235. 1 உண்ணகிற்பன
23236. 1 உண்ணவே
23237. 1 உண்ணஉண்ண
23238. 1 உண்ணாதன
23239. 1 உண்ணாது
23240. 1 உண்ணாதே
23241. 1 உண்ணாவோ
23242. 1 உண்ணாள்
23243. 1 உண்ணான்
23244. 1 உண்ணியும்
23245. 1 உண்ணின்
23246. 1 உண்ணினும்
23247. 1 உண்ணுதி
23248. 1 உண்ணுதியோ
23249. 1 உண்ணுமா
23250. 1 உண்ணேன்
23251. 1 உண்பதே
23252. 1 உண்பர்
23253. 1 உண்பன
23254. 1 உண்பாயோ
23255. 1 உண்பேன்
23256. 1 உண்மை_இல்
23257. 1 உண்மையர்
23258. 1 உண்மையன்
23259. 1 உண்மையாலும்
23260. 1 உண்மையான்
23261. 1 உண்மையினோன்
23262. 1 உண்மையே
23263. 1 உணங்க
23264. 1 உணங்கல்
23265. 1 உணங்கல்_இல்
23266. 1 உணங்கலை
23267. 1 உணங்கா
23268. 1 உணங்கி
23269. 1 உணங்கினன்
23270. 1 உணங்கினார்
23271. 1 உணங்கினான்
23272. 1 உணங்கும்
23273. 1 உணங்குவாய்
23274. 1 உணங்குவார்
23275. 1 உணர்-தோறும்
23276. 1 உணர்-மின்
23277. 1 உணர்க
23278. 1 உணர்கில்லாய்
23279. 1 உணர்கிலம்
23280. 1 உணர்கிலர்
23281. 1 உணர்கிலனால்
23282. 1 உணர்கிலாதான்
23283. 1 உணர்கிலாது
23284. 1 உணர்கிலாம்
23285. 1 உணர்கிலாமையால்
23286. 1 உணர்கிலாமையின்
23287. 1 உணர்கிலார்
23288. 1 உணர்கிலீரோ
23289. 1 உணர்கிலென்
23290. 1 உணர்கிற்பான்
23291. 1 உணர்கிற்றியேல்
23292. 1 உணர்கின்ற
23293. 1 உணர்கின்றிலை
23294. 1 உணர்குநர்
23295. 1 உணர்குவ
23296. 1 உணர்குவது
23297. 1 உணர்குவான்
23298. 1 உணர்குறாது
23299. 1 உணர்கை
23300. 1 உணர்ச்சியால்
23301. 1 உணர்ச்சியின்
23302. 1 உணர்ச்சியுற்றான்
23303. 1 உணர்த்தல்-பாலது
23304. 1 உணர்த்தவே
23305. 1 உணர்த்திலன்
23306. 1 உணர்த்திவிட்டான்
23307. 1 உணர்த்தினர்
23308. 1 உணர்த்தினள்
23309. 1 உணர்த்தினனால்
23310. 1 உணர்த்தினார்
23311. 1 உணர்த்தினாரோ
23312. 1 உணர்த்தினால்
23313. 1 உணர்த்தினாள்
23314. 1 உணர்த்தினான்-அரோ
23315. 1 உணர்த்தினை
23316. 1 உணர்த்து-மின்
23317. 1 உணர்த்துகிற்றும்
23318. 1 உணர்த்துகின்றாள்
23319. 1 உணர்த்துகின்றேன்
23320. 1 உணர்த்துகேன்
23321. 1 உணர்த்துகை
23322. 1 உணர்த்துதல்
23323. 1 உணர்த்துதும்
23324. 1 உணர்த்தும்
23325. 1 உணர்த்தும்-காலையே
23326. 1 உணர்த்துமா
23327. 1 உணர்த்துமால்
23328. 1 உணர்த்துமாறு
23329. 1 உணர்த்துவல்
23330. 1 உணர்த்துவாம்
23331. 1 உணர்த்துவாய்
23332. 1 உணர்த்துவீரால்
23333. 1 உணர்தரு
23334. 1 உணர்தல்-பாற்று
23335. 1 உணர்தல்-பாற்றோ
23336. 1 உணர்தலின்
23337. 1 உணர்தலும்
23338. 1 உணர்தற்கு
23339. 1 உணர்தியோ
23340. 1 உணர்ந்தவர்
23341. 1 உணர்ந்தவர்களும்
23342. 1 உணர்ந்தவன்
23343. 1 உணர்ந்தன
23344. 1 உணர்ந்தனள்
23345. 1 உணர்ந்தனை
23346. 1 உணர்ந்தனையே
23347. 1 உணர்ந்தாரும்
23348. 1 உணர்ந்தால்
23349. 1 உணர்ந்திருந்து
23350. 1 உணர்ந்தில
23351. 1 உணர்ந்திலனால்
23352. 1 உணர்ந்திலாதார்
23353. 1 உணர்ந்திலாதாள்
23354. 1 உணர்ந்திலாமை
23355. 1 உணர்ந்திலாமையால்
23356. 1 உணர்ந்திலீரோ
23357. 1 உணர்ந்திலேன்
23358. 1 உணர்ந்திலையே
23359. 1 உணர்ந்து-நின்று
23360. 1 உணர்ந்துகொள்
23361. 1 உணர்ந்துவென்
23362. 1 உணர்ந்தே
23363. 1 உணர்ந்தேம்
23364. 1 உணர்ந்தோம்
23365. 1 உணர்ந்தோய்க்கு
23366. 1 உணர்பவர்
23367. 1 உணர்பவன்
23368. 1 உணர்வத்தினன்
23369. 1 உணர்வதன்-முன்னம்
23370. 1 உணர்வது
23371. 1 உணர்வரேல்
23372. 1 உணர்வாய்
23373. 1 உணர்வார்
23374. 1 உணர்வாருழை
23375. 1 உணர்விலன்-கொல்
23376. 1 உணர்விலி
23377. 1 உணர்விற்கும்
23378. 1 உணர்வினள்
23379. 1 உணர்வினான்
23380. 1 உணர்வினேன்
23381. 1 உணர்வினொடும்
23382. 1 உணர்வினோடும்
23383. 1 உணர்வினோர்
23384. 1 உணர்வினோரும்
23385. 1 உணர்வீர்
23386. 1 உணர்வு_அரும்
23387. 1 உணர்வுகொண்டான்
23388. 1 உணர்வுடை
23389. 1 உணர்வுடையான்
23390. 1 உணர்வுற்றான்
23391. 1 உணர்வுற்று
23392. 1 உணர்வுறாமலே
23393. 1 உணர்வுறும்
23394. 1 உணர்வேன்
23395. 1 உணர்வொடு
23396. 1 உணர்வோரும்
23397. 1 உணர்வோன்
23398. 1 உணரகில்லார்
23399. 1 உணரகிலேன்
23400. 1 உணரகிற்றிலேன்
23401. 1 உணரகிற்றிலை
23402. 1 உணரல்-பாலதோ
23403. 1 உணரலாம்
23404. 1 உணரலாமே
23405. 1 உணரா-முன்னம்
23406. 1 உணரா-வகை
23407. 1 உணரா-வண்ணம்
23408. 1 உணராத
23409. 1 உணராய்
23410. 1 உணரார்-ஆயின்
23411. 1 உணரினும்
23412. 1 உணரும்-தொறும்
23413. 1 உணருமாகில்
23414. 1 உணரேமால்
23415. 1 உணரேல்
23416. 1 உணவின்
23417. 1 உணவுக்கு
23418. 1 உணா-வகை
23419. 1 உணாத
23420. 1 உத்தமர்க்கு
23421. 1 உத்தமற்கு
23422. 1 உத்தமனே
23423. 1 உத்தரகுருவின்-மேல்
23424. 1 உத்தரகுருவை
23425. 1 உத்தரம்
23426. 1 உத்தராசங்கம்
23427. 1 உத்தரியத்தாள்
23428. 1 உத்தரியத்தினர்
23429. 1 உத்தரியத்தினை
23430. 1 உத்தரியத்தொடு
23431. 1 உத்தரீகம்
23432. 1 உத்தரீயங்களும்
23433. 1 உத்தரீயத்தை
23434. 1 உத்தரீயம்தான்
23435. 1 உத்தானபாதன்
23436. 1 உதயகிரி
23437. 1 உதயகிரியில்
23438. 1 உதயசித்து
23439. 1 உதயத்தில்
23440. 1 உதயத்தோடு
23441. 1 உதயமா
23442. 1 உதரத்துள்
23443. 1 உதரபந்தனம்
23444. 1 உதவல்-பாலெனால்
23445. 1 உதவலர்
23446. 1 உதவலன்
23447. 1 உதவலும்
23448. 1 உதவலோ
23449. 1 உதவாமே
23450. 1 உதவாய்
23451. 1 உதவார்
23452. 1 உதவி-செய்த
23453. 1 உதவி-தானும்
23454. 1 உதவிடு
23455. 1 உதவியதால்
23456. 1 உதவியில்
23457. 1 உதவியும்
23458. 1 உதவியோற்கு
23459. 1 உதவிற்று
23460. 1 உதவினாய்-அரோ
23461. 1 உதவினார்
23462. 1 உதவினானே
23463. 1 உதவுகிற்பாய்
23464. 1 உதவுகிற்றி
23465. 1 உதவுகின்ற
23466. 1 உதவுதல்
23467. 1 உதவுதற்கு
23468. 1 உதவுதி
23469. 1 உதவுமால்
23470. 1 உதவுவ
23471. 1 உதவுவது
23472. 1 உதவுவாய்
23473. 1 உதவுவார்
23474. 1 உதவுவாரும்
23475. 1 உதவுற்றான்
23476. 1 உதறவே
23477. 1 உதறா
23478. 1 உதறின
23479. 1 உதி
23480. 1 உதிக்கலுற்றான்
23481. 1 உதிக்கின்றாள்
23482. 1 உதிக்கின்றான்-தனையும்
23483. 1 உதித்தவர்களோடும்
23484. 1 உதித்தவும்
23485. 1 உதித்தனர்
23486. 1 உதித்தான்
23487. 1 உதித்திடு
23488. 1 உதித்துளோர்
23489. 1 உதித்தேன்
23490. 1 உதித்தோர்கட்கு
23491. 1 உதித்தோன்
23492. 1 உதிப்பது
23493. 1 உதிர்கின்றதை
23494. 1 உதிர்த்தனர்
23495. 1 உதிர்த்தனன்
23496. 1 உதிர்த்து
23497. 1 உதிர்ந்திட
23498. 1 உதிர்ப்பது
23499. 1 உதிர்வ
23500. 1 உதிர்வு
23501. 1 உதிர்வுற்றது
23502. 1 உதிர்வுற்று
23503. 1 உதிர்வுற
23504. 1 உதிரத்தில்
23505. 1 உதிரத்துள்
23506. 1 உதிரத்தொடு
23507. 1 உதிரத்தொடும்
23508. 1 உதிரமது
23509. 1 உதிருமாறும்
23510. 1 உது
23511. 1 உதைக்கின்றன
23512. 1 உதைக்கும்-தோறும்
23513. 1 உதைத்தது
23514. 1 உதைத்தலும்
23515. 1 உதைத்தவன்
23516. 1 உதைத்தனள்
23517. 1 உதைத்தால்-என
23518. 1 உதைந்து
23519. 1 உதைப்பர்
23520. 1 உதைப்பித்தான்
23521. 1 உதைபடும்
23522. 1 உதையானேல்
23523. 1 உதையினால்
23524. 1 உதையுண்டன
23525. 1 உதையுண்டு
23526. 1 உந்த_அரு
23527. 1 உந்த_அரும்
23528. 1 உந்தலால்
23529. 1 உந்தலின்
23530. 1 உந்தலும்
23531. 1 உந்தன்
23532. 1 உந்தா
23533. 1 உந்தாது
23534. 1 உந்தாய்
23535. 1 உந்திட
23536. 1 உந்தியாள்
23537. 1 உந்தியான்
23538. 1 உந்தியின்
23539. 1 உந்தியே
23540. 1 உந்தினர்களால்
23541. 1 உந்தினன்
23542. 1 உந்தினை
23543. 1 உந்துதல்
23544. 1 உந்துதலுமே
23545. 1 உந்துதி
23546. 1 உந்தும்
23547. 1 உந்துவர்
23548. 1 உந்துவாரும்
23549. 1 உந்துவான்
23550. 1 உந்துவெனால்
23551. 1 உந்தையர்
23552. 1 உந்தையர்க்கு
23553. 1 உந்தையார்
23554. 1 உந்தையோ
23555. 1 உந்தையோடு
23556. 1 உப்பின்
23557. 1 உப்புறத்து
23558. 1 உபகாரத்தன்
23559. 1 உபநயம்
23560. 1 உபநயன
23561. 1 உபநிடத்து
23562. 1 உபயம்
23563. 1 உபாயங்கள்
23564. 1 உபாயத்தின்
23565. 1 உபாயமும்
23566. 1 உம்-தமக்கு
23567. 1 உம்பர்-கொலோ
23568. 1 உம்பர்-நின்று
23569. 1 உம்பர்_ஆனவர்க்கும்
23570. 1 உம்பர்கள்
23571. 1 உம்பரினொடு
23572. 1 உம்பரையும்
23573. 1 உம்பரோடு
23574. 1 உம்பல்
23575. 1 உம்பி-தன்
23576. 1 உம்பிக்கு
23577. 1 உம்பிக்கும்
23578. 1 உம்பிமார்கள்
23579. 1 உம்பிமாரை
23580. 1 உம்பியர்
23581. 1 உம்பியே
23582. 1 உம்பியைத்தான்
23583. 1 உம்மதே
23584. 1 உம்முடை
23585. 1 உம்முடைய
23586. 1 உம்மையின்
23587. 1 உமக்கே
23588. 1 உமது
23589. 1 உமதே
23590. 1 உமர்
23591. 1 உமிழ்க
23592. 1 உமிழ்கிற்போன்
23593. 1 உமிழ்கின்றன
23594. 1 உமிழ்கின்றனள்
23595. 1 உமிழ்கின்றாரின்
23596. 1 உமிழ்தர
23597. 1 உமிழ்ந்தது
23598. 1 உமிழ்ந்தவன்
23599. 1 உமிழ்ந்தவும்
23600. 1 உமிழ்ந்தன
23601. 1 உமிழ்ந்தார்
23602. 1 உமிழ்ந்தும்
23603. 1 உமிழ்வார்
23604. 1 உமிழ்வோம்
23605. 1 உமிழாநின்றான்
23606. 1 உமை_கோன்
23607. 1 உமை_ஒரு_பாகன்
23608. 1 உமை_ஓரு_பாகனேனும்
23609. 1 உமையனே
23610. 1 உமையினை
23611. 1 உமையை
23612. 1 உமையொடும்
23613. 1 உய்-வண்ணம்
23614. 1 உய்க்க
23615. 1 உய்க்கின்ற
23616. 1 உய்க்கும்படி
23617. 1 உய்க்குமோ
23618. 1 உய்க்குவர்
23619. 1 உய்க
23620. 1 உய்கலார்
23621. 1 உய்கலான்
23622. 1 உய்கிலர்
23623. 1 உய்கிலேம்
23624. 1 உய்கிலேன்
23625. 1 உய்கிலை-என்னின்
23626. 1 உய்கின்றேன்
23627. 1 உய்குதி
23628. 1 உய்குதும்
23629. 1 உய்குநர்
23630. 1 உய்குவெம்
23631. 1 உய்குவென்
23632. 1 உய்ஞ்சனம்
23633. 1 உய்த்தது
23634. 1 உய்த்ததே
23635. 1 உய்த்தல்-பாலார்
23636. 1 உய்த்தலான்
23637. 1 உய்த்தலும்
23638. 1 உய்த்தவனோடும்
23639. 1 உய்த்தனம்
23640. 1 உய்த்தனரால்
23641. 1 உய்த்தனை
23642. 1 உய்த்தனையே
23643. 1 உய்த்தாய்
23644. 1 உய்த்தால்
23645. 1 உய்த்திட
23646. 1 உய்த்திடு-மின்
23647. 1 உய்த்தும்
23648. 1 உய்த்துள
23649. 1 உய்த்தே
23650. 1 உய்தலை
23651. 1 உய்தி-கொல்
23652. 1 உய்தியால்
23653. 1 உய்திர்
23654. 1 உய்ந்ததால்
23655. 1 உய்ந்தவர்க்கு
23656. 1 உய்ந்தனர்
23657. 1 உய்ந்தனை
23658. 1 உய்ந்திட
23659. 1 உய்ந்தும்
23660. 1 உய்ந்துளான்
23661. 1 உய்ந்தேம்
23662. 1 உய்ப்பதற்கு
23663. 1 உய்ப்பதும்
23664. 1 உய்ப்பல்
23665. 1 உய்ப்பவர்
23666. 1 உய்ப்பார்
23667. 1 உய்ப்பாள்
23668. 1 உய்ப்புறா
23669. 1 உய்ம்-மின்
23670. 1 உய்யத்தான்
23671. 1 உய்யமாட்டீர்
23672. 1 உய்யல்
23673. 1 உய்யலன்
23674. 1 உய்யவே
23675. 1 உய்யவோ
23676. 1 உய்யாநின்றேன்
23677. 1 உய்யாமல்
23678. 1 உய்யான்
23679. 1 உய்யினும்
23680. 1 உய்யுநர்
23681. 1 உய்யுமாறு
23682. 1 உய்யுமேல்
23683. 1 உய்யுமோ
23684. 1 உய்யேன்
23685. 1 உய்வர்
23686. 1 உய்வரோ
23687. 1 உய்வலோ
23688. 1 உய்வன
23689. 1 உய்வானாம்
23690. 1 உய்விக்கும்
23691. 1 உய்விடத்து
23692. 1 உய்விடம்
23693. 1 உய்விப்பான்
23694. 1 உய்வினும்
23695. 1 உய்வினை
23696. 1 உய்வுறுத்துவென்
23697. 1 உய்வெனோ
23698. 1 உய்வேன்
23699. 1 உயங்கல்
23700. 1 உயங்கினர்
23701. 1 உயங்கினார்
23702. 1 உயர்க்கும்
23703. 1 உயர்கின்ற
23704. 1 உயர்கின்றார்
23705. 1 உயர்ச்சி
23706. 1 உயர்ச்சிய
23707. 1 உயர்ச்சியோனை
23708. 1 உயர்த்த
23709. 1 உயர்த்தான்
23710. 1 உயர்த்தினாய்
23711. 1 உயர்தரும்
23712. 1 உயர்தி
23713. 1 உயர்ந்த-மாதோ
23714. 1 உயர்ந்ததற்கு
23715. 1 உயர்ந்ததேனும்
23716. 1 உயர்ந்தமை
23717. 1 உயர்ந்தவர்க்கு
23718. 1 உயர்ந்தவன்
23719. 1 உயர்ந்தனன்
23720. 1 உயர்ந்தாரோ
23721. 1 உயர்ந்துளன்
23722. 1 உயர்ந்துளோர்
23723. 1 உயர்ந்தோர்
23724. 1 உயர்ந்தோன்
23725. 1 உயர்வர்
23726. 1 உயர்வன
23727. 1 உயர்வான்
23728. 1 உயர்விற்கும்
23729. 1 உயர்வினோடு
23730. 1 உயர்வு
23731. 1 உயர்வுற்றன
23732. 1 உயர்வுற
23733. 1 உயர்வை
23734. 1 உயர்வோரின்
23735. 1 உயர்வோன்
23736. 1 உயரத்தினில்
23737. 1 உயரினான்
23738. 1 உயருதல்
23739. 1 உயருமேல்
23740. 1 உயல்வு
23741. 1 உயவும்
23742. 1 உயா
23743. 1 உயாவுதலும்
23744. 1 உயிர்-கொடு
23745. 1 உயிர்-தமை
23746. 1 உயிர்-தன்னை
23747. 1 உயிர்-தனை
23748. 1 உயிர்-தாம்
23749. 1 உயிர்-துணை
23750. 1 உயிர்-தோறும்
23751. 1 உயிர்_துணை
23752. 1 உயிர்_துணைவற்கு
23753. 1 உயிர்_துணைவன்
23754. 1 உயிர்_அன்னாள்
23755. 1 உயிர்_இல்
23756. 1 உயிர்_இலன்
23757. 1 உயிர்க்க
23758. 1 உயிர்க்கலுற்றாள்
23759. 1 உயிர்க்கின்ற
23760. 1 உயிர்க்கின்றவன்
23761. 1 உயிர்க்கின்றார்
23762. 1 உயிர்க்கின்றாரும்
23763. 1 உயிர்க்கின்றான்
23764. 1 உயிர்க்குற்றன
23765. 1 உயிர்க்கே
23766. 1 உயிர்கட்கும்
23767. 1 உயிர்கள்-தாம்
23768. 1 உயிர்கள்தாம்
23769. 1 உயிர்களால்
23770. 1 உயிர்களின்
23771. 1 உயிர்களொடு
23772. 1 உயிர்குடிப்பென்
23773. 1 உயிர்கொள
23774. 1 உயிர்த்தல்
23775. 1 உயிர்த்தவே
23776. 1 உயிர்த்தனர்
23777. 1 உயிர்த்தனன்
23778. 1 உயிர்த்திலர்கள்
23779. 1 உயிர்த்தேன்
23780. 1 உயிர்தந்து
23781. 1 உயிர்தான்
23782. 1 உயிர்ப்பது
23783. 1 உயிர்ப்பர்
23784. 1 உயிர்ப்பன
23785. 1 உயிர்ப்பனாகி
23786. 1 உயிர்ப்பிடை
23787. 1 உயிர்ப்பிலர்
23788. 1 உயிர்ப்பின
23789. 1 உயிர்ப்பினன்
23790. 1 உயிர்ப்பினானை
23791. 1 உயிர்ப்பு_இலன்
23792. 1 உயிர்ப்புறத்து
23793. 1 உயிர்ப்போடு
23794. 1 உயிர்ப்போடும்
23795. 1 உயிரர்
23796. 1 உயிரவன்
23797. 1 உயிரள்
23798. 1 உயிரளாம்
23799. 1 உயிராத
23800. 1 உயிராய்
23801. 1 உயிரின்-மேல்
23802. 1 உயிருக்கே
23803. 1 உயிருண்ட
23804. 1 உயிருண்டல்
23805. 1 உயிருண்ணும்
23806. 1 உயிருளும்
23807. 1 உயிரேயோ
23808. 1 உயிரேனும்
23809. 1 உயிரையும்
23810. 1 உயிரோடே
23811. 1 உரக்கும்
23812. 1 உரகர்_கோன்
23813. 1 உரகர்கள்
23814. 1 உரகன்
23815. 1 உரங்களான்
23816. 1 உரங்களில்
23817. 1 உரங்களின்
23818. 1 உரங்களும்
23819. 1 உரத்தன
23820. 1 உரத்திடை
23821. 1 உரத்தின்-மேலும்
23822. 1 உரத்தினர்
23823. 1 உரத்தினார்
23824. 1 உரத்தினால்
23825. 1 உரத்தினான்
23826. 1 உரத்தினும்
23827. 1 உரத்தினை
23828. 1 உரத்து
23829. 1 உரத்துக்கு
23830. 1 உரத்தொடு
23831. 1 உரத்தொடும்
23832. 1 உரப்பில்
23833. 1 உரப்பின
23834. 1 உரப்பினள்
23835. 1 உரப்பும்
23836. 1 உரப்புவர்
23837. 1 உரப்புவாரும்
23838. 1 உரம்தான்
23839. 1 உரலொடு
23840. 1 உரவோனும்
23841. 1 உரற்றலும்
23842. 1 உரற்றிய
23843. 1 உரறல்
23844. 1 உரறவே
23845. 1 உரறி
23846. 1 உரறிய
23847. 1 உரறினர்
23848. 1 உரறினனால்
23849. 1 உரறினான்
23850. 1 உரறு
23851. 1 உரறும்
23852. 1 உரனின்
23853. 1 உரனுடைய
23854. 1 உரனையும்
23855. 1 உரனையோ
23856. 1 உராய
23857. 1 உராவ_அரு
23858. 1 உரி-போல்
23859. 1 உரிக்கும்
23860. 1 உரிக்குள்
23861. 1 உரிஞ்சுறு
23862. 1 உரித்தோ
23863. 1 உரிந்த
23864. 1 உரிந்தன
23865. 1 உரிமைக்கு
23866. 1 உரிமைக்கும்
23867. 1 உரிமைத்து
23868. 1 உரிமையின்
23869. 1 உரிமையும்
23870. 1 உரிமையே
23871. 1 உரிமையை
23872. 1 உரிமையோர்
23873. 1 உரியதோ
23874. 1 உரியாய்
23875. 1 உரியாரிடை
23876. 1 உரியால்
23877. 1 உரியான்
23878. 1 உரியேம்
23879. 1 உரியை
23880. 1 உரியோர்கள்
23881. 1 உரியோன்-தன்னை
23882. 1 உரிவான்
23883. 1 உரிவையால்
23884. 1 உரிவையான்
23885. 1 உரீஇ
23886. 1 உரு-தனை
23887. 1 உருக்க
23888. 1 உருக்கவும்
23889. 1 உருக்கள்
23890. 1 உருக்களாய்
23891. 1 உருக்களை
23892. 1 உருக்கின்
23893. 1 உருக்கின்றாரும்
23894. 1 உருக்கினன்
23895. 1 உருக்கினால்
23896. 1 உருக்கொண்டது
23897. 1 உருக்கொண்டு
23898. 1 உருககில்லார்
23899. 1 உருகவும்
23900. 1 உருகா
23901. 1 உருகியார்
23902. 1 உருகிற்று
23903. 1 உருகினர்
23904. 1 உருகுகின்ற
23905. 1 உருகுகின்றாள்
23906. 1 உருகுகின்றான்
23907. 1 உருகுதி
23908. 1 உருகுமா
23909. 1 உருகுமேல்
23910. 1 உருகுவார்
23911. 1 உருகுவான்-தனை
23912. 1 உருங்குவ
23913. 1 உருட்ட
23914. 1 உருட்டற்கு
23915. 1 உருட்டிய
23916. 1 உருட்டியும்
23917. 1 உருட்டின
23918. 1 உருட்டினான்-அரோ
23919. 1 உருட்டினும்
23920. 1 உருட்டுகின்றனர்
23921. 1 உருண்ட-போது
23922. 1 உருண்டவால்
23923. 1 உருண்டனவாம்
23924. 1 உருண்டான்
23925. 1 உருண்டு
23926. 1 உருத்தது
23927. 1 உருத்தவன்
23928. 1 உருத்தனர்
23929. 1 உருத்தனன்
23930. 1 உருத்தனனால்
23931. 1 உருத்தனை
23932. 1 உருத்தாரேனும்
23933. 1 உருத்திர
23934. 1 உருத்திரமூர்த்தி
23935. 1 உருத்திரரும்
23936. 1 உருத்திரனை
23937. 1 உருத்திரனோடும்
23938. 1 உருத்துளனாய்
23939. 1 உருந்து
23940. 1 உருப்ப
23941. 1 உருப்பசியும்
23942. 1 உரும்_ஏற்று_இனம்
23943. 1 உரும்_ஏறும்
23944. 1 உருமினது
23945. 1 உருமினால்
23946. 1 உருமினை
23947. 1 உருமு-போல்
23948. 1 உருமும்
23949. 1 உருமேற்றின்-மேல்
23950. 1 உருமை_ஏற்றை
23951. 1 உருமையும்
23952. 1 உருமையை
23953. 1 உருமையோடும்
23954. 1 உருமொடும்
23955. 1 உருமோடு
23956. 1 உருவங்கள்
23957. 1 உருவங்களும்
23958. 1 உருவத்தாய்
23959. 1 உருவத்தார்-தம்
23960. 1 உருவத்தான்
23961. 1 உருவத்தின்
23962. 1 உருவத்தினன்
23963. 1 உருவது
23964. 1 உருவமா
23965. 1 உருவமாக
23966. 1 உருவமுமாய்
23967. 1 உருவர்
23968. 1 உருவல்
23969. 1 உருவலின்
23970. 1 உருவலோடும்
23971. 1 உருவன்
23972. 1 உருவனாய்
23973. 1 உருவாது
23974. 1 உருவால்
23975. 1 உருவாள்
23976. 1 உருவான
23977. 1 உருவிக்கொடு
23978. 1 உருவிடையே
23979. 1 உருவிய
23980. 1 உருவினன்
23981. 1 உருவினாய்
23982. 1 உருவினார்
23983. 1 உருவினால்
23984. 1 உருவினானும்
23985. 1 உருவினுக்கு
23986. 1 உருவுகொண்டு
23987. 1 உருவுமால்
23988. 1 உருவே
23989. 1 உருவொடு
23990. 1 உருவொடே
23991. 1 உருவோனே
23992. 1 உருள்கள்
23993. 1 உருள்கின்றன
23994. 1 உருள்குவது
23995. 1 உருள்தரு
23996. 1 உருள்வன
23997. 1 உருள்வோன்
23998. 1 உருளா
23999. 1 உருளுடை
24000. 1 உருளொடும்
24001. 1 உரை-கொடு
24002. 1 உரை-சால்
24003. 1 உரை-செய்கேன்
24004. 1 உரை-செய்கேனோ
24005. 1 உரை-செய்த
24006. 1 உரை-செய்தனள்
24007. 1 உரை-செய்தனை
24008. 1 உரை-செய்தாய்
24009. 1 உரை-செய்தால்
24010. 1 உரை-செய்தாள்
24011. 1 உரை-செய்யான்
24012. 1 உரை-செய்வதானான்
24013. 1 உரை-செய்வல்
24014. 1 உரை-செய்வாள்
24015. 1 உரை-செய்வீர்
24016. 1 உரை-செய்வென்
24017. 1 உரை-செயா-முன்
24018. 1 உரை-செயாள்
24019. 1 உரை-தருவான்
24020. 1 உரை-புரிவான்
24021. 1 உரை-மின்
24022. 1 உரை-வழங்கும்
24023. 1 உரை-வழங்குவீர்
24024. 1 உரை-வைக்கலும்
24025. 1 உரைக்க-வேண்டின்
24026. 1 உரைக்கல்
24027. 1 உரைக்கல்-பாலார்
24028. 1 உரைக்கலாம்
24029. 1 உரைக்கலாற்றான்
24030. 1 உரைக்கலுற்ற
24031. 1 உரைக்கலுற்றது
24032. 1 உரைக்கலுற்றார்
24033. 1 உரைக்கவும்
24034. 1 உரைக்கவே
24035. 1 உரைக்கவேயும்
24036. 1 உரைக்கிலாதான்
24037. 1 உரைக்கிலென்
24038. 1 உரைக்கிலேன்
24039. 1 உரைக்கின்றாரோ
24040. 1 உரைக்குவது
24041. 1 உரைகள்
24042. 1 உரைத்த-காலை
24043. 1 உரைத்தபோது
24044. 1 உரைத்தன
24045. 1 உரைத்தனர்
24046. 1 உரைத்தாரோ
24047. 1 உரைத்திட்டு
24048. 1 உரைத்திட
24049. 1 உரைத்திடுதலும்
24050. 1 உரைத்திடுமின்
24051. 1 உரைத்திலர்
24052. 1 உரைத்திலென்
24053. 1 உரைத்துமேனும்
24054. 1 உரைத்தேம்
24055. 1 உரைத்தேனை
24056. 1 உரைத்தோன்
24057. 1 உரைதந்தார்
24058. 1 உரைதந்தால்
24059. 1 உரைதந்தே
24060. 1 உரைதர
24061. 1 உரைதரு
24062. 1 உரைதரும்
24063. 1 உரைநேர்வான்
24064. 1 உரைப்ப_அரும்
24065. 1 உரைப்பதும்
24066. 1 உரைப்பதை
24067. 1 உரைப்பரோ
24068. 1 உரைப்பவள்
24069. 1 உரைப்பன
24070. 1 உரைப்பார்
24071. 1 உரைப்பின்
24072. 1 உரைப்பு
24073. 1 உரையன்
24074. 1 உரையாடல்
24075. 1 உரையாடலை
24076. 1 உரையாடிலிரோ
24077. 1 உரையாடினர்
24078. 1 உரையாடினனால்
24079. 1 உரையாத
24080. 1 உரையாது
24081. 1 உரையாநின்றாய்
24082. 1 உரையாம்
24083. 1 உரையாமல்
24084. 1 உரையாள்
24085. 1 உரையின்-படி
24086. 1 உரையின்-வழி
24087. 1 உரையினர்
24088. 1 உரையினை
24089. 1 உரையுண்ட
24090. 1 உரையுமே
24091. 1 உரையொடு
24092. 1 உரோமங்கள்
24093. 1 உரோமம்
24094. 1 உலக்கிலன்
24095. 1 உலக்கின்றார்
24096. 1 உலக்கின்றாரை
24097. 1 உலக்குநர்
24098. 1 உலக்குமால்
24099. 1 உலகங்கட்கும்
24100. 1 உலகங்களை
24101. 1 உலகங்களோடும்
24102. 1 உலகத்தவரும்
24103. 1 உலகத்தாரும்
24104. 1 உலகத்தாள்
24105. 1 உலகத்திலுள்ள
24106. 1 உலகத்தினில்
24107. 1 உலகத்தினின்
24108. 1 உலகத்தினுள்
24109. 1 உலகத்தினுள்ளும்
24110. 1 உலகத்தினை
24111. 1 உலகத்தினோர்க்கும்
24112. 1 உலகத்துள்ளும்
24113. 1 உலகத்துள்ளோரும்
24114. 1 உலகத்துளோர்
24115. 1 உலகத்துளோரையும்
24116. 1 உலகத்தேயோ
24117. 1 உலகத்தையும்
24118. 1 உலகத்தோடும்
24119. 1 உலகத்தோர்க்கும்
24120. 1 உலகம்-தனில்
24121. 1 உலகம்தான்
24122. 1 உலகமே
24123. 1 உலகமேதான்
24124. 1 உலகன்
24125. 1 உலகிடையே
24126. 1 உலகியல்
24127. 1 உலகில்-மன்னோ
24128. 1 உலகினால்
24129. 1 உலகினிடை
24130. 1 உலகினின்
24131. 1 உலகினுள்ளார்
24132. 1 உலகு-போல்
24133. 1 உலகுள்
24134. 1 உலகுளோரும்
24135. 1 உலகூடு
24136. 1 உலகெலாம்
24137. 1 உலகேனும்
24138. 1 உலகோடு
24139. 1 உலகோடும்
24140. 1 உலகோர்
24141. 1 உலகோருடன்
24142. 1 உலங்கின்
24143. 1 உலங்கின்-மேல்
24144. 1 உலங்கும்
24145. 1 உலத்தலின்
24146. 1 உலத்தினை
24147. 1 உலத்தோடு
24148. 1 உலந்ததன்-பின்
24149. 1 உலந்தமை
24150. 1 உலந்தவர்-தம்
24151. 1 உலந்தவர்-தம்-மேல்
24152. 1 உலந்தாய்
24153. 1 உலந்தார்க்கு
24154. 1 உலந்தாள்
24155. 1 உலப்பார்
24156. 1 உலப்பிற்று
24157. 1 உலப்பு_இல்
24158. 1 உலப்பு_இல
24159. 1 உலப்பு_இலர்
24160. 1 உலப்புற
24161. 1 உலப்புறும்
24162. 1 உலப்புறுவர்கள்
24163. 1 உலப்போ
24164. 1 உலம்பிட
24165. 1 உலர்
24166. 1 உலர்ந்தது-கொலோ
24167. 1 உலர்ந்தனர்
24168. 1 உலர்ந்தில
24169. 1 உலர
24170. 1 உலவ
24171. 1 உலவாதால்
24172. 1 உலவாது
24173. 1 உலவாய்
24174. 1 உலவார்
24175. 1 உலவான்
24176. 1 உலவானேல்
24177. 1 உலவி
24178. 1 உலவுகின்ற
24179. 1 உலறிட்டன
24180. 1 உலறிடவும்
24181. 1 உலறினார்
24182. 1 உலா
24183. 1 உலாவரு
24184. 1 உலாவரும்
24185. 1 உலாவலால்
24186. 1 உலாவிட
24187. 1 உலாவினர்
24188. 1 உலாவினன்
24189. 1 உலாவினான்
24190. 1 உலாவுகின்றாள்
24191. 1 உலாவுமே
24192. 1 உலாவுவர்
24193. 1 உலாவுவான்
24194. 1 உலாவுறு
24195. 1 உலை-தொறும்
24196. 1 உலைக்கு
24197. 1 உலைகளை
24198. 1 உலைகின்றான்
24199. 1 உலைதல்
24200. 1 உலைந்தவே
24201. 1 உலைந்தனன்
24202. 1 உலைந்திட
24203. 1 உலையலீர்
24204. 1 உலையற்க
24205. 1 உலையாத
24206. 1 உலையின்
24207. 1 உலையுள்
24208. 1 உலைவ
24209. 1 உலைவிலீர்
24210. 1 உலைவு_இல்
24211. 1 உலைவும்
24212. 1 உலைவுற்றார்
24213. 1 உலைவுற்றில
24214. 1 உலைவுற்று
24215. 1 உலைவுறா-வகை
24216. 1 உலைவுறாமல்
24217. 1 உலைவுறும்
24218. 1 உலைவென்
24219. 1 உலைவேன்
24220. 1 உலோகமுடை
24221. 1 உலோபேன்
24222. 1 உலோவினாரும்
24223. 1 உலோவினீரே
24224. 1 உவக்கின்றாள்
24225. 1 உவக்கின்றேன்-தன்
24226. 1 உவக்கின்றேனை
24227. 1 உவக்கும்-மாதோ
24228. 1 உவகை-தன்னை
24229. 1 உவகையராய்
24230. 1 உவகையள்
24231. 1 உவகையாலே
24232. 1 உவகையாளன்
24233. 1 உவகையினால்
24234. 1 உவகையுடன்
24235. 1 உவகையை
24236. 1 உவகையொடு
24237. 1 உவகையோடும்
24238. 1 உவணத்தின்
24239. 1 உவணத்தினோடு
24240. 1 உவணன்
24241. 1 உவத்தி
24242. 1 உவந்த-போது
24243. 1 உவந்தவள்
24244. 1 உவந்தவன்
24245. 1 உவந்தவாறு
24246. 1 உவந்தனள்
24247. 1 உவந்தனைய
24248. 1 உவந்தாள்
24249. 1 உவந்திருந்த
24250. 1 உவந்திலன்
24251. 1 உவந்தீர்
24252. 1 உவந்துளான்
24253. 1 உவப்பதன்
24254. 1 உவப்பார்
24255. 1 உவப்பான்
24256. 1 உவமிக்கின்
24257. 1 உவமிக்கும்
24258. 1 உவமிப்போர்
24259. 1 உவமை-சால்
24260. 1 உவமை-செய்
24261. 1 உவமைக்கும்
24262. 1 உவமைய
24263. 1 உவமையன்
24264. 1 உவமையாலும்
24265. 1 உவமையாளோடும்
24266. 1 உவமையே
24267. 1 உவமையை
24268. 1 உவய
24269. 1 உவயம்
24270. 1 உவரி_வாய்
24271. 1 உவரியில்
24272. 1 உவரியின்
24273. 1 உவரியுள்
24274. 1 உவள்
24275. 1 உவாசவர்
24276. 1 உவையும்
24277. 1 உழ
24278. 1 உழக்கல்-பாலை
24279. 1 உழக்கி
24280. 1 உழக்கினர்
24281. 1 உழக்கினான்
24282. 1 உழக்குநர்
24283. 1 உழக்கும்-காலை
24284. 1 உழக்குவான்
24285. 1 உழத்தலின்
24286. 1 உழத்தியர்
24287. 1 உழத்து
24288. 1 உழந்தவர்கள்
24289. 1 உழந்தனர்
24290. 1 உழந்தனன்
24291. 1 உழந்திட
24292. 1 உழந்தே
24293. 1 உழப்பதற்கு
24294. 1 உழப்பது
24295. 1 உழப்பம்
24296. 1 உழப்பவர்
24297. 1 உழல்கின்ற
24298. 1 உழல்கின்றாரை
24299. 1 உழல்கின்றிலிர்கள்
24300. 1 உழல்குவர்
24301. 1 உழல்கேனோ
24302. 1 உழல்பவர்
24303. 1 உழல்பவன்
24304. 1 உழல்வது
24305. 1 உழல்வன
24306. 1 உழல்வாய்
24307. 1 உழல்வார்-மேல்
24308. 1 உழல்வென்
24309. 1 உழல்வோர்
24310. 1 உழல
24311. 1 உழலவிட்டான்
24312. 1 உழலா
24313. 1 உழலின்
24314. 1 உழவர்-தம்
24315. 1 உழவனும்
24316. 1 உழவனை
24317. 1 உழவா
24318. 1 உழற்றும்
24319. 1 உழன்ற
24320. 1 உழி
24321. 1 உழிஞை-மேல்
24322. 1 உழிஞையை
24323. 1 உழுதிரோ
24324. 1 உழுதேம்
24325. 1 உழுவையும்
24326. 1 உழுவையோடு
24327. 1 உழைக்குமால்
24328. 1 உழைச்சுற்றம்
24329. 1 உழைத்த
24330. 1 உழைத்தது
24331. 1 உழைத்தவால்
24332. 1 உழைத்தாள்
24333. 1 உழைப்பதானார்
24334. 1 உழைப்பது
24335. 1 உழைப்பன
24336. 1 உழைய
24337. 1 உழையராய்
24338. 1 உழையரின்
24339. 1 உழையரை
24340. 1 உழையவும்
24341. 1 உழையனா
24342. 1 உழையார்
24343. 1 உழையே
24344. 1 உழையை
24345. 1 உழைஉழை
24346. 1 உள்-நின்றும்
24347. 1 உள்_பாடல்
24348. 1 உள்கிடும்
24349. 1 உள்கிய
24350. 1 உள்கும்
24351. 1 உள்புரை
24352. 1 உள்ளத்தள்
24353. 1 உள்ளத்தாய்
24354. 1 உள்ளத்தாய்க்கு
24355. 1 உள்ளத்தார்
24356. 1 உள்ளத்தார்க்கு
24357. 1 உள்ளத்தாரும்
24358. 1 உள்ளத்தால்
24359. 1 உள்ளத்தாளை
24360. 1 உள்ளத்தானை
24361. 1 உள்ளத்தீர்
24362. 1 உள்ளத்தீர்கள்
24363. 1 உள்ளத்துள்
24364. 1 உள்ளத்தேம்
24365. 1 உள்ளத்தோரை
24366. 1 உள்ளதனை
24367. 1 உள்ளதுவோ
24368. 1 உள்ளபடி
24369. 1 உள்ளலார்கள்
24370. 1 உள்ளவர்-தம்மை
24371. 1 உள்ளவன்
24372. 1 உள்ளவா
24373. 1 உள்ளவாறும்
24374. 1 உள்ளவும்
24375. 1 உள்ளவை
24376. 1 உள்ளளவும்
24377. 1 உள்ளாது
24378. 1 உள்ளார்கள்
24379. 1 உள்ளாரே
24380. 1 உள்ளாரையும்
24381. 1 உள்ளால்
24382. 1 உள்ளாற்கு
24383. 1 உள்ளிட
24384. 1 உள்ளில்
24385. 1 உள்ளுடை
24386. 1 உள்ளுதி
24387. 1 உள்ளுவாள்
24388. 1 உள்ளுவேனோ
24389. 1 உள்ளுறு
24390. 1 உள்ளூர்
24391. 1 உள்ளேம்
24392. 1 உள்ளோம்
24393. 1 உள_அல்ல
24394. 1 உளத்தினான்
24395. 1 உளதன்றோ
24396. 1 உளதா
24397. 1 உளதாக
24398. 1 உளதாகும்
24399. 1 உளதாய்
24400. 1 உளதானால்
24401. 1 உளது-அரோ
24402. 1 உளது_அன்றால்
24403. 1 உளதும்
24404. 1 உளம்-கொடு
24405. 1 உளம்தான்
24406. 1 உளமோ
24407. 1 உளர்_அல்லர்
24408. 1 உளராமேல்
24409. 1 உளராய்
24410. 1 உளராயின
24411. 1 உளவா
24412. 1 உளவாக்கலும்
24413. 1 உளவாக
24414. 1 உளவாகுதல்
24415. 1 உளவும்
24416. 1 உளவேனும்
24417. 1 உளவை
24418. 1 உளனாக
24419. 1 உளனேல்
24420. 1 உளனேனும்
24421. 1 உளனோ
24422. 1 உளாரும்
24423. 1 உளாருமே
24424. 1 உளில்
24425. 1 உளீர்
24426. 1 உளுக்கவும்
24427. 1 உளுக்கி
24428. 1 உளுக்கியது
24429. 1 உளுக்கினன்
24430. 1 உளுக்குவாள்
24431. 1 உளுக்குற்றனள்
24432. 1 உளெம்
24433. 1 உளெமோ
24434. 1 உளெனே
24435. 1 உளெனோ
24436. 1 உளேம்
24437. 1 உளேன்-அரோ
24438. 1 உளை-போலும்
24439. 1 உளைக்கின்ற
24440. 1 உளைகிலன்
24441. 1 உளைகின்றது
24442. 1 உளைகின்றாரும்
24443. 1 உளைத்த
24444. 1 உளைத்தன
24445. 1 உளைத்தனர்
24446. 1 உளைத்தார்
24447. 1 உளைந்த
24448. 1 உளைந்தனம்
24449. 1 உளைந்தனர்
24450. 1 உளைந்தனள்
24451. 1 உளைந்தாய்
24452. 1 உளைந்தாள்-அரோ
24453. 1 உளைந்தான்
24454. 1 உளைந்துஉளைந்து
24455. 1 உளைப்பதும்
24456. 1 உளைப்புறும்
24457. 1 உளையகிற்றி
24458. 1 உளையா
24459. 1 உளையாக
24460. 1 உளையாய்
24461. 1 உளைவார்
24462. 1 உளைவாள்
24463. 1 உளைவை
24464. 1 உளோம்
24465. 1 உளோரை
24466. 1 உளோன்
24467. 1 உற்கு
24468. 1 உற்பத்தி
24469. 1 உற்பலம்
24470. 1 உற்பாதங்கள்
24471. 1 உற்பாதம்
24472. 1 உற்ற-பின்
24473. 1 உற்ற-போதே
24474. 1 உற்றதாம்
24475. 1 உற்றமை
24476. 1 உற்றவள்
24477. 1 உற்றவால்
24478. 1 உற்றவும்
24479. 1 உற்றவேற்கு
24480. 1 உற்றவை
24481. 1 உற்றனவேயும்
24482. 1 உற்றனளே
24483. 1 உற்றனைய
24484. 1 உற்றாம்
24485. 1 உற்றார்-அரோ
24486. 1 உற்றாரே
24487. 1 உற்றாரை
24488. 1 உற்றால்-ஒத்தது
24489. 1 உற்றாலும்
24490. 1 உற்றிடத்து
24491. 1 உற்றிடில்
24492. 1 உற்றிருந்து
24493. 1 உற்றிலம்
24494. 1 உற்றிலர்
24495. 1 உற்றிலள்
24496. 1 உற்றிலனால்
24497. 1 உற்றிலாதார்
24498. 1 உற்றிலார்
24499. 1 உற்றிலாள்
24500. 1 உற்றிலென்
24501. 1 உற்றீர்
24502. 1 உற்று-என
24503. 1 உற்றுடைய
24504. 1 உற்றுளன்
24505. 1 உற்றுளோர்
24506. 1 உற்றே
24507. 1 உற்றேம்
24508. 1 உற்றேற்கு
24509. 1 உற்றேனை
24510. 1 உற்றேனோ
24511. 1 உறக்கமும்
24512. 1 உறக்கினும்
24513. 1 உறக்கு
24514. 1 உறங்கல
24515. 1 உறங்கலர்
24516. 1 உறங்கலால்
24517. 1 உறங்கலையால்
24518. 1 உறங்கா
24519. 1 உறங்காதன
24520. 1 உறங்காதாய்
24521. 1 உறங்கியிற்றார்
24522. 1 உறங்கினர்கள்
24523. 1 உறங்கினும்
24524. 1 உறங்கினை
24525. 1 உறங்குகின்ற
24526. 1 உறங்குகின்றது
24527. 1 உறங்குகின்றபோது
24528. 1 உறங்குகின்றன
24529. 1 உறங்குகின்றார்
24530. 1 உறங்குகின்றானை
24531. 1 உறங்குதி
24532. 1 உறங்குதியால்
24533. 1 உறங்குதிரோ
24534. 1 உறங்குவ
24535. 1 உறங்குவாய்
24536. 1 உறங்குவாயோ
24537. 1 உறங்குவாரை
24538. 1 உறங்குவாள்
24539. 1 உறங்குவானை
24540. 1 உறலால்
24541. 1 உறவாகலையோ
24542. 1 உறவாகி
24543. 1 உறவினை
24544. 1 உறவுண்ட
24545. 1 உறவே
24546. 1 உறவோடு
24547. 1 உறவோடும்
24548. 1 உறவோர்
24549. 1 உறழ்ந்து
24550. 1 உறழா
24551. 1 உறற்கு
24552. 1 உறா-வகையின்
24553. 1 உறாதவர்
24554. 1 உறாதே
24555. 1 உறாமே
24556. 1 உறாமையின்
24557. 1 உறாவகை
24558. 1 உறியொடு
24559. 1 உறில்
24560. 1 உறினும்
24561. 1 உறீஇ
24562. 1 உறு-கால்
24563. 1 உறுக்கினர்
24564. 1 உறுக்கும்-தோறும்
24565. 1 உறுக்குமால்
24566. 1 உறுக்குறும்
24567. 1 உறுக
24568. 1 உறுகில
24569. 1 உறுகிலாது
24570. 1 உறுகிலாமை
24571. 1 உறுகிற்பானேல்
24572. 1 உறுகின்ற
24573. 1 உறுகின்றன
24574. 1 உறுகின்றாரால்
24575. 1 உறுகின்றாரை
24576. 1 உறுகின்று
24577. 1 உறுகு
24578. 1 உறுகுவை
24579. 1 உறுத்த
24580. 1 உறுத்தல்
24581. 1 உறுத்தற்கு
24582. 1 உறுத்தன
24583. 1 உறுத்தி
24584. 1 உறுத்திய
24585. 1 உறுத்திலா
24586. 1 உறுதலும்
24587. 1 உறுதலோடும்
24588. 1 உறுதி-தானும்
24589. 1 உறுதிக்கு
24590. 1 உறுதியால்
24591. 1 உறுதியில்
24592. 1 உறுதியே
24593. 1 உறுதியோ
24594. 1 உறுப்பினான்
24595. 1 உறுப்பொடு
24596. 1 உறுபொருள்
24597. 1 உறும்-கொலோ
24598. 1 உறும்-தொறும்
24599. 1 உறுமா
24600. 1 உறுமால்
24601. 1 உறுமை
24602. 1 உறுமோ
24603. 1 உறுவதும்
24604. 1 உறுவரோ
24605. 1 உறுவலோ
24606. 1 உறுவன்
24607. 1 உறுவார்களை
24608. 1 உறுவாரும்
24609. 1 உறுவாள்-தனை
24610. 1 உறுவான்-தனை
24611. 1 உறுவேன்
24612. 1 உறை-தொறும்
24613. 1 உறைக்கும்
24614. 1 உறைகின்றது
24615. 1 உறைகின்றது-போல்
24616. 1 உறைகின்றதே
24617. 1 உறைகின்றாய்
24618. 1 உறைகின்றானும்
24619. 1 உறைகுவான்
24620. 1 உறைகுவென்
24621. 1 உறைத்தன
24622. 1 உறைதந்தன
24623. 1 உறைதரு
24624. 1 உறைதலின்
24625. 1 உறைந்தது
24626. 1 உறைந்தன்றி
24627. 1 உறைந்தன
24628. 1 உறைந்தால்
24629. 1 உறைந்துளது
24630. 1 உறைப்பு
24631. 1 உறைப்புறு
24632. 1 உறைபவற்கு
24633. 1 உறைய
24634. 1 உறையவும்
24635. 1 உறையவே
24636. 1 உறையில்
24637. 1 உறையினை
24638. 1 உறையுட்கு
24639. 1 உறையுள்-கொல்
24640. 1 உறையுள்-தனை
24641. 1 உறையுள்-நின்று
24642. 1 உறையுளாம்
24643. 1 உறையுளாய்
24644. 1 உறையுளாள்
24645. 1 உறையுளுள்ளே
24646. 1 உறையுளோ
24647. 1 உறையுறு
24648. 1 உறைவர்
24649. 1 உறைவன்
24650. 1 உறைவார்களும்
24651. 1 உறைவார்களோடு
24652. 1 உறைவாளும்
24653. 1 உறைவான்
24654. 1 உறைவானினும்
24655. 1 உறைவிடமாம்
24656. 1 உறைவு
24657. 1 உறைவுறும்
24658. 1 உறைவெனோ
24659. 1 உறைவேன்
24660. 1 உறைவோர்க்கும்
24661. 1 உறைவோர்கள்
24662. 1 உறைவோன்
24663. 1 உன்-தனது
24664. 1 உன்-வயத்தது
24665. 1 உன்பின்
24666. 1 உன்மத்தன்
24667. 1 உன்ன_அரும்
24668. 1 உன்னம்
24669. 1 உன்னரும்
24670. 1 உன்னல்
24671. 1 உன்னலர்
24672. 1 உன்னலர்-ஆயின்
24673. 1 உன்னலாம்
24674. 1 உன்னலை
24675. 1 உன்னவே
24676. 1 உன்னாநின்றே
24677. 1 உன்னான்
24678. 1 உன்னியும்
24679. 1 உன்னியோ
24680. 1 உன்னிலன்
24681. 1 உன்னினர்
24682. 1 உன்னினள்
24683. 1 உன்னினன்
24684. 1 உன்னினான்-கொல்
24685. 1 உன்னினும்
24686. 1 உன்னினென்
24687. 1 உன்னினை
24688. 1 உன்னுடையது
24689. 1 உன்னுதும்
24690. 1 உன்னும்-தோறும்
24691. 1 உன்னுமால்
24692. 1 உன்னுமேல்
24693. 1 உன்னுவீர்
24694. 1 உன்னுவேற்கு
24695. 1 உன்னுவேன்
24696. 1 உன்னுளே
24697. 1 உன்னேல்
24698. 1 உன்னேன்
24699. 1 உன்னைத்தான்
24700. 1 உன்னைத்தானே
24701. 1 உனக்குமே
24702. 1 உனதே
24703. 1 உனுடை
24704. 1 ஊ
24705. 1 ஊக்கமே
24706. 1 ஊக்கினன்
24707. 1 ஊக்கும்
24708. 1 ஊக
24709. 1 ஊகங்களின்
24710. 1 ஊகத்தை
24711. 1 ஊகம்
24712. 1 ஊங்கில்
24713. 1 ஊங்கினும்
24714. 1 ஊசலாட
24715. 1 ஊசலாடினான்
24716. 1 ஊசலாடுவான்
24717. 1 ஊசியின்
24718. 1 ஊட்டிடம்-தோறுமே
24719. 1 ஊட்டியது-அனைய
24720. 1 ஊட்டில
24721. 1 ஊட்டினாய்
24722. 1 ஊட்டினார்
24723. 1 ஊட்டினான்
24724. 1 ஊட்டினையால்
24725. 1 ஊட்டினோன்
24726. 1 ஊட்டுவார்
24727. 1 ஊட்டுவென்
24728. 1 ஊடலும்
24729. 1 ஊடலை
24730. 1 ஊடவும்
24731. 1 ஊடாடும்-வண்ணம்
24732. 1 ஊடின
24733. 1 ஊடினது
24734. 1 ஊடினர்கள்
24735. 1 ஊடினார்
24736. 1 ஊடினார்க்கு
24737. 1 ஊடுகின்றனர்
24738. 1 ஊடுகெனோ
24739. 1 ஊடும்
24740. 1 ஊடுவாரும்
24741. 1 ஊண்தான்
24742. 1 ஊணின்
24743. 1 ஊணினான்
24744. 1 ஊணுடை
24745. 1 ஊதப்பட்டு
24746. 1 ஊதமே
24747. 1 ஊதியத்தோடு
24748. 1 ஊதின
24749. 1 ஊதினன்
24750. 1 ஊதினார்
24751. 1 ஊதுற
24752. 1 ஊதைகள்
24753. 1 ஊதையால்
24754. 1 ஊதையின்
24755. 1 ஊதையே
24756. 1 ஊதையோடு
24757. 1 ஊமர்
24758. 1 ஊமை
24759. 1 ஊர்-கொல்
24760. 1 ஊர்-மேல்
24761. 1 ஊர்க்கும்
24762. 1 ஊர்கின்றானோ
24763. 1 ஊர்குவார்
24764. 1 ஊர்தரு
24765. 1 ஊர்திக்கும்
24766. 1 ஊர்திகள்<