நா – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

நா (4)

பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58
நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3
நா ஆரும் புகழ் கச்சி நகரில் காமநயனியொடு முறை இறை சீர் நன்கு பாடி – கச்சிக்-:2 49/3
ஆற்ற செம் நா உண்டு தென் கச்சிவாணர் உண்டு அல்லல் எலாம் – கச்சிக்-:2 85/3

மேல்

நாட (1)

நாட வரும் இவைக்கு இலக்கம் யாதோ நும் மொழி அமுதம் நல்கீர் விண்ணோர் – கச்சிக்-:2 50/3

மேல்

நாடும் (1)

நாடும் தொண்டர் மகிழ்வு எய்த நறு மா நீழல் அமர்ந்தானை – கச்சிக்-:2 27/1

மேல்

நாடுவதே (1)

நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/4

மேல்

நாடுவோர்-தமக்கு (1)

நதி கொள் வேணியர் நாடுவோர்-தமக்கு அமை நலத்தினை தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 92/4

மேல்

நாணச்செய்வேன் (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

நாணம் (1)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3

மேல்

நாத (1)

நால்வர் இசை தமிழ் நலன் அறி நாத
மால் வரை மங்கை மணாள நீத – கச்சிக்-:2 1/104,105

மேல்

நாதன் (1)

நாதன் அருனாளன் நண்ணிய சீர் செவ்வி – கச்சிக்-:2 28/2

மேல்

நாமுற (1)

நாமுற இடிக்க மின்னிடைஆனாய் நள்ளிருள் அம்பரம் போனாய் – கச்சிக்-:2 20/3

மேல்

நாயக (1)

நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக – கச்சிக்-:2 1/93

மேல்

நாரணன் (1)

நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக – கச்சிக்-:2 1/93

மேல்

நால் (2)

குறைவு_அறு நால் தோற்றத்தின் உளதாய துயர் அகல குறிப்பன் அன்னோர் – கச்சிக்-:1 2/3
தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற – கச்சிக்-:2 48/2

மேல்

நால்வர் (2)

மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி – கச்சிக்-:1 2/2
நால்வர் இசை தமிழ் நலன் அறி நாத – கச்சிக்-:2 1/104

மேல்

நால்வர்-தம் (1)

பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம்
தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/1,2

மேல்

நாவரையன் (1)

கடல் வீழ்த்த நாவரையன் கல் மிதத்தற்கு ஒப்பு ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/20

மேல்

நாவின் (1)

நாவின் அமுது ஊறு நல் சுவையை மானுமே – கச்சிக்-:2 28/6

மேல்

நாவினை (1)

மறை படு நாவினை
உலகு உணும் ஏவினை – கச்சிக்-:2 1/87,88

மேல்

நாழி (1)

நகம் தரு மெல் இயல் காம விழி இரு நாழி நெல்லால் – கச்சிக்-:2 8/2

மேல்

நாள் (3)

கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4
குன்றை குனித்த கச்சி கோமானார் சித்த உரு கொண்ட நாள் யாம் – கச்சிக்-:2 34/1
காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/3

மேல்

நாளை (2)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
இன்றைக்கு பொன் அளித்து நாளை வெள்ளி இயற்றினும் பின் சனியது ஆமே – கச்சிக்-:2 34/4

மேல்

நான் (2)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/4

மேல்

நான்முகனும் (1)

பூ மேவும் நான்முகனும் புயங்க_அணை மாதவனும் – கச்சிக்-:2 1/1

மேல்

நானிலத்தீர் (1)

நம்ப திருந்துவீர் நானிலத்தீர் வெம்பும் – கச்சிக்-:2 97/2

மேல்