தொ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

தொட்டு (1)

எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1

மேல்

தொடர் (1)

கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர் – கச்சிக்-:2 87/1

மேல்

தொடர்ப்பட்டு (1)

பதம் சேர்த்து பாடி என் பாச தொடர்ப்பட்டு பாவையர் இங்கிதம் – கச்சிக்-:2 57/1

மேல்

தொடி (1)

பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்

தொடை (4)

கொன்றை தொடை அணி கோனே பசுபதி – கச்சிக்-:2 1/106
கடுக்கை தொடை நயந்தேன் காதலுடையார் யான் – கச்சிக்-:2 42/1
வல்லே தொடை இரந்து வா – கச்சிக்-:2 42/4
மது இருந்தே அளி பாடும் தொடை புனை மன்னரும் இங்கு – கச்சிக்-:2 84/1

மேல்

தொண்டர் (4)

நாடும் தொண்டர் மகிழ்வு எய்த நறு மா நீழல் அமர்ந்தானை – கச்சிக்-:2 27/1
சோதி பரம்பொருள் வாழ் தூய இடம் தொண்டர் நெஞ்சோ – கச்சிக்-:2 37/1
சிரம் மந்தாகினி செம் சடையார் தொண்டர் சிரமம் தாக்கு திரு கச்சிநாதர் தீயர் – கச்சிக்-:2 88/3
தொண்டர் சிரத்தின் முடிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/1

மேல்

தொண்டர்க்கு (1)

தொண்டர்க்கு உறவே ஆனாரை தூய மறை மா நிழலாரை – கச்சிக்-:2 41/1

மேல்

தொண்டினையே (1)

வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

தொண்டே (1)

பொறுத்தலும் இலன் இனி புரிவன் நல் தொண்டே – கச்சிக்-:2 40/42

மேல்

தொந்தம் (1)

தொந்தம் கொள் என்றன் துணை – கச்சிக்-:2 62/4

மேல்

தொல்லார் (1)

ஆன் ஏறு தொல்லார்
தேன் ஏறு சொல்லார் – கச்சிக்-:2 46/2,3

மேல்

தொல்லை (4)

தொல்லை நிலம் பிறவாமே துயர் அறுத்த பீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/10
தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1
தொல்லை ஏகம்பமோ சொல் – கச்சிக்-:2 37/4
சூழும் தளையாய தொல்லை பிறவியினை – கச்சிக்-:2 70/1

மேல்

தொலைத்து (1)

இரணியன் உரம் தொலைத்து எழு நரமடங்கலை – கச்சிக்-:2 4/27

மேல்

தொலைந்து (1)

உரம் தொலைந்து ஓய பல நோய் உடற்ற உறு பசியால் – கச்சிக்-:2 43/2

மேல்

தொழ (1)

தொழ வாழும் மாதிரத்தர் நடமாடும் எரி சுரத்தர் தூ வரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/3

மேல்

தொழில் (3)

கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5
இகழ்ஈமம் இசை பாடி நடமாடும் இடமாம் மிகவாத தொழில் ஐயம் இல் வாழ்வோர் மலையின் – கச்சிக்-:2 12/2
தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1

மேல்

தொழில்_இலாதவா (1)

தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1

மேல்

தொழிலும் (1)

உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/2

மேல்

தொழு (2)

நினைத்து உலகம் தொழு கச்சி நின்மலர் மூ விழியே – கச்சிக்-:2 58/4
நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

தொழுவார் (1)

தொழுவார் இதயம் நடிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/2

மேல்

தொழுவார்-தம் (1)

தோளா மணியை பசும்பொன்னை தூண்டா விளக்கை தொழுவார்-தம் துயர கடற்கு ஓர் பெரும் புணையை துருவ கிடையா நவநிதியை – கச்சிக்-:2 99/3

மேல்

தொழுவீர் (1)

நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர்
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/3,4

மேல்