சே – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

சே (1)

சே உடையான் எங்கள் குல தே – கச்சிக்-:2 48/3

மேல்

சேண் (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

சேயிழையாட்கு (1)

சிறுகாலின் மணம் அளவும் திரு காஞ்சியுள்ளீர் சேயிழையாட்கு அகலும் இடை திரு காஞ்சி உள்ளீர் – கச்சிக்-:2 21/1

மேல்

சேர் (4)

கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5
காமுற வணம் சேர் வில் வளை விட்டாய் கலை மதி ஒளித்தலை பெட்டாய் – கச்சிக்-:2 20/2
நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர்
காவிடை பாடி ஆடுவர் மண் தரு கள் நிறைந்த அமுதை அருந்தவே – கச்சிக்-:2 30/3,4
குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய கொங்கை திதலை பூப்ப உளம் குலைந்தே உடைய உடை சோர – கச்சிக்-:2 98/1

மேல்

சேர்கிலிரே (1)

திரம் தரும் ஏகம்பவாணரை நீர் என்-கொல் சேர்கிலிரே – கச்சிக்-:2 43/4

மேல்

சேர்த்து (3)

பதம் சேர்த்து பாடி என் பாச தொடர்ப்பட்டு பாவையர் இங்கிதம் – கச்சிக்-:2 57/1
சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம் – கச்சிக்-:2 57/2
சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/3

மேல்

சேர்தல் (1)

சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

சேர்தலை (1)

சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/3

மேல்

சேர்ந்த (1)

திறம் மேய தேவியுமாய் சேர்ந்த அரும் கூட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/8

மேல்

சேரும் (1)

சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4

மேல்

சேலே (1)

விட வடிவே ஆசுகமே வேலே சேலே மென் மருங்குல் முயற்கோடே விழைந்தேன் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 74/3

மேல்

சேவடி (1)

தேடப்படுமோ சேவடி என்னினும் – கச்சிக்-:2 1/115

மேல்

சேவாரை (1)

வெளிவீட்டாரை காட்டாரை வியன் மாவாரை சேவாரை
ஒளிவிட்டு ஓங்கும் கச்சியரை உயர் மா மறையின் உச்சியரை – கச்சிக்-:2 19/1,2

மேல்

சேவின் (1)

சேவின் மிசை திகழும் தேசன் அமை செவ்வி – கச்சிக்-:2 28/5

மேல்

சேற்றை (1)

சேற்றை பிசைந்து சில தேவரையும் ஆக்குவேம் சீதரனை மாலாக்குவேம் – கச்சிக்-:2 78/2

மேல்

சேறி (1)

தார் ஆய கொன்றை தர சேறி வண்டே யான் – கச்சிக்-:2 52/3

மேல்