எ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 2
எகினம் 1
எங்கள் 2
எச்சம் 1
எச்சமுறாது 1
எடுக்க 1
எடுத்தறியேன் 1
எடுத்தான் 1
எண் 2
எண்_கண்ணன் 1
எண்ணி 1
எண்ணீர் 1
எண்ணும் 1
எண்ணெயும் 1
எது 2
எந்தவிதம் 1
எந்தாய் 1
எந்தை 1
எப்படி 1
எம் 1
எம்பெருமான் 1
எம்மானை 1
எமக்கு 1
எமதே 1
எமை 1
எய்க்கவையாது 1
எய்த 4
எய்தி 2
எய்திடும் 3
எய்தின் 1
எய்து 1
எய்தும் 1
எய்ய 1
எய்யும் 1
எரி 2
எரித்த 5
எரிபட 1
எரிய 1
எருக்கு 1
எல் 1
எல்லா 1
எல்லாம் 1
எல்லினை 1
எலாம் 2
எலும்பும் 1
எவ்வண்ணம் 1
எவரான் 1
எவன் 3
எழில் 2
எழிலும் 1
எழு 2
எழுத்தாணி 1
எழுத்தாணியும் 1
எழுத்து 1
எழுந்த 1
எழும் 2
எளிது 1
எளிதே 1
எளியேம் 1
எளியேன் 2
என் 31
என்-கொல் 1
என்-கொலோ 1
என்-வயின் 1
என்பார் 1
என்பீர் 1
என்பேன் 1
என்பை 1
என்றன் 3
என்று 8
என்றே 2
என்றைக்கும் 1
என்றோ 1
என்ன 5
என்னினும் 1
என்னும் 1
என்னை 1
என 14
எனக்கு 2
எனக்கே 1
எனது 1
எனல் 1
எனில் 2
எனும் 1
எனை 4
எனோ 1

எ (2)

சித்தே சத்தே எ தேவரும் பணி – கச்சிக்-:2 1/95
தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4

மேல்

எகினம் (1)

ஏதமுற கோ எகினம் என போய் முடி காணா – கச்சிக்-:2 18/3

மேல்

எங்கள் (2)

தனி ஆகும் எங்கள் உதவியை பெற்று சாற்று உம்பர் அடைந்தார் பொன்னில் – கச்சிக்-:2 35/2
சே உடையான் எங்கள் குல தே – கச்சிக்-:2 48/3

மேல்

எச்சம் (1)

இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/3

மேல்

எச்சமுறாது (1)

நச்சினர் ஒன்றினும் எச்சமுறாது அருள் நனி கூர்வான் – கச்சிக்-:2 71/2

மேல்

எடுக்க (1)

கம்பத்தன் சிலை எடுக்க தலை நெரித்த கால் வலிக்கே – கச்சிக்-:2 1/24

மேல்

எடுத்தறியேன் (1)

ஏடு எழுத்தாணி எடுத்தறியேன் இ நூலை – கச்சிக்-:1 1/3

மேல்

எடுத்தான் (1)

மலர் கஞ்சன் சிரம் இழந்தான் கோ புரக்க மலை எடுத்தான் வன்றி ஆனான் – கச்சிக்-:2 9/1

மேல்

எண் (2)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3
மா உடையான் வெள்ளிமலை உடையான் எண் திசையாம் – கச்சிக்-:2 48/1

மேல்

எண்_கண்ணன் (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3

மேல்

எண்ணி (1)

என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை – கச்சிக்-:2 44/1

மேல்

எண்ணீர் (1)

கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/4

மேல்

எண்ணும் (1)

எனக்கு ஏது உனது அருளை எண்ணும் இயல் என் துயரம் – கச்சிக்-:2 86/1

மேல்

எண்ணெயும் (1)

வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/2

மேல்

எது (2)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2

மேல்

எந்தவிதம் (1)

சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம்
சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/3,4

மேல்

எந்தாய் (1)

பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய்
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/2,3

மேல்

எந்தை (1)

இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/31

மேல்

எப்படி (1)

ஏடு கட்டிய பால் தயிர் உண்ணுவீர் எப்படி பெறுவீர் பொன் பதத்தையே – கச்சிக்-:2 56/4

மேல்

எம் (1)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15

மேல்

எம்பெருமான் (1)

மாட கச்சியில் வாழும் எம்பெருமான்
குறையா வள கழுக்குன்றில் – கச்சிக்-:2 24/3,4

மேல்

எம்மானை (1)

பேரானை பெரியானை கம்பத்தானை பெம்மானை எம்மானை பேசும் ஆறே – கச்சிக்-:2 22/4

மேல்

எமக்கு (1)

இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4

மேல்

எமதே (1)

நீற்றை புனைந்தவர் திரு கச்சி போன்ற தலம் நேர்தரும் சத்தி எமதே – கச்சிக்-:2 78/4

மேல்

எமை (1)

தீது எமை அணுகா திறம் அருள் ஆரிய – கச்சிக்-:2 1/103

மேல்

எய்க்கவையாது (1)

கரு புக்கு உழன்று எய்க்கவையாது அருள்கூர்ந்து காப்பாய்-கொலோ – கச்சிக்-:2 36/2

மேல்

எய்த (4)

நாடும் தொண்டர் மகிழ்வு எய்த நறு மா நீழல் அமர்ந்தானை – கச்சிக்-:2 27/1
என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2
தெருமரலுற்று பருவரல் எய்த
கோவணம் நீத்து தீ வணம் பூத்து அ – கச்சிக்-:2 40/22,23
எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1

மேல்

எய்தி (2)

கிழக்கு வடக்கு அறியாத கீழ்மையரும் சிறப்பு எய்தி
வழக்கும் இட புரி உணர்வு வாய்ப்ப அளித்த தீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/13,14
தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4

மேல்

எய்திடும் (3)

அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/3
அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/3
பின்றை எய்திடும் பெற்றி உய்த்து உணர்கிலா பேயேன் – கச்சிக்-:2 45/2

மேல்

எய்தின் (1)

கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4

மேல்

எய்து (1)

வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/4

மேல்

எய்தும் (1)

எழு விடையை தழுவி மணம் எய்தும் ஒரு செயலினும் சீர் – கச்சிக்-:2 1/29

மேல்

எய்ய (1)

மண கோல் அஞ்சு எய்ய மதனன் முடுகிநின்றான் – கச்சிக்-:2 83/1

மேல்

எய்யும் (1)

கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2

மேல்

எரி (2)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3
தொழ வாழும் மாதிரத்தர் நடமாடும் எரி சுரத்தர் தூ வரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/3

மேல்

எரித்த (5)

இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3
செற்றார் புரம் எரித்த தீயர் காண் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/2
செற்றார் புரம் எரித்த தீயரே ஆமாயில் – கச்சிக்-:2 6/3
விழ வாங்கு பூதரத்தர் வேள் எரித்த மா உரத்தர் ஆதரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/2
பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய் – கச்சிக்-:2 63/2

மேல்

எரிபட (1)

புரம் எரிபட நகை கொண்டனை – கச்சிக்-:2 1/67

மேல்

எரிய (1)

அரண் எரிய அந்தரத்து அமரர் துயர் சிந்த வெற்பினை – கச்சிக்-:2 4/1

மேல்

எருக்கு (1)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4

மேல்

எல் (1)

மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3

மேல்

எல்லா (1)

எல்லா பிழையும் இயற்றும் ஏழையால் – கச்சிக்-:2 1/109

மேல்

எல்லாம் (1)

கட்டு இ குட்டன் துயர் எல்லாம் அகன்றிட கண்டருளே – கச்சிக்-:2 15/4

மேல்

எல்லினை (1)

விடை உறும் எல்லினை
கலை அணை சொல்லினை – கச்சிக்-:2 1/76,77

மேல்

எலாம் (2)

ஆற்ற செம் நா உண்டு தென் கச்சிவாணர் உண்டு அல்லல் எலாம்
மாற்ற அருள் உண்டு நெஞ்சே துயர் எவன் மற்று எனக்கே – கச்சிக்-:2 85/3,4
உனக்கே தெரியும் மகக்கு உற்ற துயரம் எலாம்
அனைக்கே தெரியும் மகவு ஆயும்-கொல் அன்னை செயல் – கச்சிக்-:2 86/2,3

மேல்

எலும்பும் (1)

அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/2

மேல்

எவ்வண்ணம் (1)

இலை குறியும் குணமும் எனல் எவ்வண்ணம் இயைந்திடுமே – கச்சிக்-:2 1/56

மேல்

எவரான் (1)

வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

எவன் (3)

தாளை மருவும் தகைமையிலான் உற்றது எவன்
தோளை மருவும் சுகம் – கச்சிக்-:2 16/3,4
வான் கொண்ட உச்சி வரை முழை உற்றும் மயர்வது எவன்
கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/3,4
மாற்ற அருள் உண்டு நெஞ்சே துயர் எவன் மற்று எனக்கே – கச்சிக்-:2 85/4

மேல்

எழில் (2)

உன்னப்படுமோ உத்தம நின் எழில்
பன்னப்படுமோ பகவ நின் அருள் – கச்சிக்-:2 1/112,113
கடல் அமுதை உம்பருக்கு உதவ எழில் கந்தரத்து – கச்சிக்-:2 4/11

மேல்

எழிலும் (1)

உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும்
கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/2,3

மேல்

எழு (2)

எழு விடையை தழுவி மணம் எய்தும் ஒரு செயலினும் சீர் – கச்சிக்-:2 1/29
இரணியன் உரம் தொலைத்து எழு நரமடங்கலை – கச்சிக்-:2 4/27

மேல்

எழுத்தாணி (1)

ஏடு எழுத்தாணி எடுத்தறியேன் இ நூலை – கச்சிக்-:1 1/3

மேல்

எழுத்தாணியும் (1)

தங்க சிலை ஏடும் தந்த எழுத்தாணியும் கொள் – கச்சிக்-:1 1/1

மேல்

எழுத்து (1)

குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/2

மேல்

எழுந்த (1)

பாற்கடலின் அமுது எழும் முன் பகைத்து எழுந்த ஆலத்திற்கு – கச்சிக்-:2 1/11

மேல்

எழும் (2)

பாற்கடலின் அமுது எழும் முன் பகைத்து எழுந்த ஆலத்திற்கு – கச்சிக்-:2 1/11
கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

எளிது (1)

உறு வகை மற்று இல்லை என உணர்ந்து எளிது காட்சிதரீஇ – கச்சிக்-:2 1/16

மேல்

எளிதே (1)

மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3

மேல்

எளியேம் (1)

அதிகம் அன்று எளியேம் துயர் புரிந்திடும் அறக்கடை ஆயும் கால் – கச்சிக்-:2 92/1

மேல்

எளியேன் (2)

சுகமே மறை மா அடி மேவிய என் துணைவற்கு எளியேன் துயரை பகர்வாய் – கச்சிக்-:2 17/1
சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/3

மேல்

என் (31)

துங்க கரி முகத்து தூயவன் என் சங்கை ஒழித்து – கச்சிக்-:1 1/2
பிறை சுமந்த சடையார் என் பிழை சுமந்த கலம்பகத்தை பெற செய்வாரே – கச்சிக்-:1 2/4
கம்பத்தன் உயிர் மாய கடும் சமர்செய் கை வலி என்
கம்பத்தன் சிலை எடுக்க தலை நெரித்த கால் வலிக்கே – கச்சிக்-:2 1/23,24
கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4
தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4
மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3
சுகமே மறை மா அடி மேவிய என் துணைவற்கு எளியேன் துயரை பகர்வாய் – கச்சிக்-:2 17/1
மகமேரு சிலை குனிவால் நலன் என் மதனன் கழையே வையம் புகைக்கும் – கச்சிக்-:2 17/2
ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4
வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4
என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை – கச்சிக்-:2 44/1
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3
பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4
பதம் சேர்த்து பாடி என் பாச தொடர்ப்பட்டு பாவையர் இங்கிதம் – கச்சிக்-:2 57/1
மடை திறந்த கடலை ஒத்த மருள் அகற்றும் அருளினார் மகிழ் சிறந்த முதல்வர் தங்கமலை குழைத்து என் விறல் மதன் – கச்சிக்-:2 60/2
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3
நிமித்தம் திருவுள்ளம் கனிந்தது அன்றி தகுதி மற்று என் தருக்கினேற்கே – கச்சிக்-:2 63/4
அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை – கச்சிக்-:2 66/1
அணங்கு ஆறு தலை உள்ளார் அழகர் என் மான் அணங்கு ஆறுதலை உள்ளார் ஆனார் அந்தோ – கச்சிக்-:2 72/1
உற்று பார்க்கில் உன் வாழ்க்கை என் ஐயமே ஊரும் வெட்டவெளி உடை தோல் உனை – கச்சிக்-:2 73/1
பெற்று பார்க்குள் உறும் சுகம் இல்லையால் பேதை நின்னை என் பெற்றிட பற்றினள் – கச்சிக்-:2 73/2
கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே – கச்சிக்-:2 73/3
கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3
வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/4
கைம்மாறு என் செய்வனோ காண் – கச்சிக்-:2 77/4
குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/2
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2
எனக்கு ஏது உனது அருளை எண்ணும் இயல் என் துயரம் – கச்சிக்-:2 86/1
அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

என்-கொல் (1)

திரம் தரும் ஏகம்பவாணரை நீர் என்-கொல் சேர்கிலிரே – கச்சிக்-:2 43/4

மேல்

என்-கொலோ (1)

இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4

மேல்

என்-வயின் (1)

என்-வயின் செலுத்தும் இங்கிதம் தோன்ற – கச்சிக்-:2 40/10

மேல்

என்பார் (1)

ஓர் கால் செலின் அறு கால் உற்றனை என்பார் வளமை – கச்சிக்-:2 52/1

மேல்

என்பீர் (1)

தயங்கும் இடைச்சியீர் ஆடை நீக்காது ருசி காண்-மின் என்பீர்
கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/3,4

மேல்

என்பேன் (1)

கம்மாளன் நீசன் கடையன் பொதுவன் என்பேன்
கைம்மாறு என் செய்வனோ காண் – கச்சிக்-:2 77/3,4

மேல்

என்பை (1)

சம்பந்தன் என்பை பெண் ஆக்கியது சால்பு உடைத்தே – கச்சிக்-:2 1/26

மேல்

என்றன் (3)

மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன்
கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/3,4
தொந்தம் கொள் என்றன் துணை – கச்சிக்-:2 62/4
கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/4

மேல்

என்று (8)

சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று
அகமே குழைய புரிவாயெனில் யான் அயர் தீது அகல தருவாய் சுகமே – கச்சிக்-:2 17/3,4
உள் தயங்கு உயிர் ஐந்தும் அவைக்கு இரையோ என்று ஓதிர் அ செம் மழுவாளர்க்கே – கச்சிக்-:2 32/4
என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2
என்ன என்று உரைப்பன் இது அலாது ஒருநாள் – கச்சிக்-:2 40/20
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3
பிழைத்தேன் அலேன் என்று பிச்சர்க்கு இயம்பீர் பெண் பேதை உய்யும் திறம் பாங்கிமாரே – கச்சிக்-:2 66/4
மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3
பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

என்றே (2)

இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4
சிறந்தனம் என்றே திகைத்தேன் இத்துணை – கச்சிக்-:2 40/38

மேல்

என்றைக்கும் (1)

என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2

மேல்

என்றோ (1)

மகிழிருந்தாய் மனை என்றோ மாசுணம் மேல் துயின்றானுக்கு – கச்சிக்-:2 1/49

மேல்

என்ன (5)

குனி கோல நம்பன் தணிப்ப என்ன சொல்வான் குன்றத்து இருந்தானை மன்றத்து வைத்தே – கச்சிக்-:2 38/2
இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4
என்ன என்று உரைப்பன் இது அலாது ஒருநாள் – கச்சிக்-:2 40/20
என்ன பிழை செய்தாலும் ஏழையேனுக்கு இரங்கும் – கச்சிக்-:2 77/1
என்ன தவம் செய்தேனோ உமை கம்பர் திரு கச்சி இடையே காண – கச்சிக்-:2 91/1

மேல்

என்னினும் (1)

தேடப்படுமோ சேவடி என்னினும்
அல் உறு நஞ்சு அரவு அக்கு மத்தமும் – கச்சிக்-:2 1/115,116

மேல்

என்னும் (1)

தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1

மேல்

என்னை (1)

தனிப்பாக என்னை பசப்பி கலந்த சமயத்து உரை சத்தியம் கூறி அரவை – கச்சிக்-:2 38/3

மேல்

என (14)

உறு வகை மற்று இல்லை என உணர்ந்து எளிது காட்சிதரீஇ – கச்சிக்-:2 1/16
என ஆங்கு – கச்சிக்-:2 1/91
கத்தா என கூய் கண்ணீர் ததும்ப – கச்சிக்-:2 1/97
புல்லும் உவப்புடன் புனைந்து என கனிந்து – கச்சிக்-:2 1/117
தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என
வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/3,4
ஒரு துரும்பு என சிலை கோலி விஞ்சின – கச்சிக்-:2 4/2
ஏதமுற கோ எகினம் என போய் முடி காணா – கச்சிக்-:2 18/3
பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2
போக என உரைத்தும் போகாய் அந்தோ – கச்சிக்-:2 40/30
என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை – கச்சிக்-:2 44/1
பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3
அல் ஓட கண்ட விடம் மாயும் வகை அறிவள் என அறைதி மாதே – கச்சிக்-:2 47/4
பொது இருந்து ஏவல் கொளும் பெருமா என போற்றுவனே – கச்சிக்-:2 84/4
கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/4

மேல்

எனக்கு (2)

கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4
எனக்கு ஏது உனது அருளை எண்ணும் இயல் என் துயரம் – கச்சிக்-:2 86/1

மேல்

எனக்கே (1)

மாற்ற அருள் உண்டு நெஞ்சே துயர் எவன் மற்று எனக்கே – கச்சிக்-:2 85/4

மேல்

எனது (1)

கல் தரு மாதின் பங்கு உடையார் கச்சியர் எனது இன்பம் குடையார் – கச்சிக்-:2 65/1

மேல்

எனல் (1)

இலை குறியும் குணமும் எனல் எவ்வண்ணம் இயைந்திடுமே – கச்சிக்-:2 1/56

மேல்

எனில் (2)

கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில்
துட்ட மன்மதன் ஐங்கணையாம் மண சூதம் முல்லை அசோகம் அரவிந்தம் – கச்சிக்-:2 32/1,2
போதன் அருள் வேண்டும் எனில் பொய்யற்க சூது அகல – கச்சிக்-:2 69/3

மேல்

எனும் (1)

குழை ஆடு செவியர் அத்தர் கச்சி எனும் ஆகரத்தர் குணக்குன்றாரே – கச்சிக்-:2 33/4

மேல்

எனை (4)

இருப்புக்கு வெண்பொன் பசும்பொன் நகம் கொண்ட இறைவா எனை
கரு புக்கு உழன்று எய்க்கவையாது அருள்கூர்ந்து காப்பாய்-கொலோ – கச்சிக்-:2 36/1,2
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4
அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4
அனைய திருமேனி பொலிவுமே எனை மயங்கப்புரியும் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 91/3

மேல்

எனோ (1)

அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ
பண்டு இருடி மனைவியர்கள் பாடு அழிந்த வனப்பினுக்கே – கச்சிக்-:2 1/31,32

மேல்