ஸோ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸோம 2 ஸோம (2) ஸோம பாலும் இவ் அமிழ்தமும் ஓர் சுவை – வசனகவிதை:7 0/28 ஸோம பாலொடு சொல்லமுது ஊட்டுவீர் – வசனகவிதை:7 0/35 மேல்

Read More

ஸு – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸுகமும் 1 ஸுந்தரி 1 ஸுகமும் (1) ஸுகமும் துக்கமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/29 மேல் ஸுந்தரி (1) நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/4 மேல்

Read More

ஸ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸஹதேவனாம் 1 ஸங்கதி 1 ஸத் 1 ஸந்தர்ப்பம் 1 ஸந்தேகமே 1 ஸந்தோஷத்தை 1 ஸந்தோஷம் 1 ஸந்தோஷம்தானே 1 ஸந்தோஷமாக 1 ஸந்தோஷமும் 1 ஸமர்த்தன் 1 ஸமாநனை 1 ஸமானம் 1 ஸமானம்தானா 1 ஸமானமா 5 ஸமுத்ரஜாம்ருதே 1 ஸர்வ 2 ஸர்வம் 1 ஸரஸ்வதீ 1 ஸல்லாபத்தை 1 ஸல்லாபம் 1 ஸஹதேவனாம் (1) தப்பு இன்றி இன்பங்கள் துய்த்திடும் வகை தான் உணர்ந்தான் ஸஹதேவனாம் எங்கும் – பாஞ்சாலி:3 229/2 மேல் ஸங்கதி (1) இரண்டே ஸங்கதி பின்பு மற்றொரு பாட்டு – வசனகவிதை:4 1/48 மேல் ஸத் (1) ஸத் என தத் என சதுர்மறையாளர் – தோத்திர:1 16/14 மேல் ஸந்தர்ப்பம் (1) என்ன கந்தா ஸௌக்கியந்தானா ஒரு…

Read More

ஜ் – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜ்வரம் 1 ஜ்வலிக்கும் 1 ஜ்வாலா 1 ஜ்வரம் (1) தமிழ் மக்களிலே பலருக்கு ஜ்வரம் உண்டாகிறது – வசனகவிதை:4 10/8 மேல் ஜ்வலிக்கும் (1) சக்தி திருமேனி ஒளி ஜ்வலிக்கும் – தோத்திர:24 45/5 மேல் ஜ்வாலா (1) லீலா ஜ்வாலா நிர்மிதவாணீ நிரந்தரே நிகில லோகேசாநி – தோத்திர:16 1/3 மேல்

Read More

ஜோ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜோதி 3 ஜோதி (3) நின்று தன் அகத்து ஒவ்வோர் அணுவும் நின்றன் ஜோதி நிறைந்தது ஆகி – தோத்திர:70 2/2 சோமம் உண்டு தேர்வு நல்கும் ஜோதி பெற்றோமே இ நேரம் – தோத்திர:75 17/1 பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல் புலன் அழிந்து ஒரு புத்துயிர் எய்துவேன் – சுயசரிதை:1 10/4 மேல்

Read More

ஜெ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜெபம்புரிவது 1 ஜெய 2 ஜெபம்புரிவது (1) தெரிவுறவே ஓம் சக்தி என்று மேலோர் ஜெபம்புரிவது அ பொருளின் பெயரே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/4 மேல் ஜெய (2) தேவர்கள் பூச்சொரிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரதசக்தி என்றே – பாஞ்சாலி:5 302/1 தேவர்கள் பூச்சொரிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரதசக்தி என்றே – பாஞ்சாலி:5 302/1 மேல்

Read More

ஜீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜீவ 7 ஜீவன் 1 ஜீவனை 1 ஜீவ (7) ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ ஜீவ – வசனகவிதை:6 3/17 பக்ஷி ஜாதிகளுக்கு உள்ள சந்தோஷமும் ஜீவ ஆரவாரமும் ஆட்ட ஓட்டமும் இனிய குரலும் – வசனகவிதை:6 3/31 மேல் ஜீவன் (1) சதையை துண்டுதுண்டாக்கினும் உன் எண்ணம் சாயுமோ ஜீவன் ஓயுமோ…

Read More

ஜி – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜிவ்வென்று 1 ஜிவ்வென்று (1) சின்னஞ்சிறிய குருவி அது ஜிவ்வென்று விண்ணிடை ஊசலிட்டு ஏகும் – தனி:2 2/2 மேல்

Read More

ஜா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜாதி 8 ஜாதிக்கு 1 ஜாதிகளுக்கு 1 ஜாதியார்களுக்குள் 1 ஜாதியாருக்கும் 2 ஜாதியில் 1 ஜார் 3 ஜாலே 1 ஜாதி (8) ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜன்மம் இ தேசத்தில் எய்தினராயின் –தேசீய:1 1/1 ஆயிரம் உண்டு இங்கு ஜாதி எனில் அன்னியர் வந்து புகல் என்ன நீதி ஓர் –தேசீய:1 3/1 ஜாதி நூறு சொல்லுவாய் போ போ போ –தேசீய:16 4/1 ஜாதி சண்டை போச்சோ உங்கள் சமய சண்டை போச்சோ –தேசீய:34 2/1 காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் –வேதாந்த:2 3/1 மனித ஜாதி இருக்குமளவும் இதே தலையணை அழிவு எய்தாதபடி காக்கலாம் – வசனகவிதை:3 5/11 குயில்களும் கிளிகளும் குலவு பல ஜாதி…

Read More