யௌ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யௌவன 1 யௌவனம் 1 யௌவன (1) யௌவன நாள் முதற்கொடு தான் எண்பதின் மேல் வயதுற்ற இன்றுகாறும் –தேசீய:43 2/3 மேல் யௌவனம் (1) யௌவனம் காத்தல்செய் – பல்வகை:1 2/88 மேல்

Read More

கட்டுருபன்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கொல் 17 -கொலோ 8 -கொல்லாம் 1 -கொல்லோ 4 -மன் 2 -மனோ 1 -மன்னோ 2 -மின் 34 -மினோ 12 -கொல் (17) நன்மையுற வாழும் நகர் எது-கொல் சின்மயமே –தேசீய:13 3/2 எமது மூதாதையர் என்பது இங்கு எவர்-கொல் நமது மூதாதையர் நயமுற காட்டிய –தேசீய:24 1/105,106 வெற்றிகொள் புலையர் தாள் வீழ்ந்து-கொல் வாழ்வீர் –தேசீய:32 1/62 மாய்த்திட விரும்பான் வாழ்வும் ஓர் வாழ்வு-கொல் மானம் என்று இலாது மாற்றலர் தொழும்பாய் –தேசீய:32 1/66,67 புல்லிய மாற்றலர் பொறுக்க வல்லார்-கொல் மெல்லிய திருவடி வீறுடை தேவியின் –தேசீய:32 1/107,108 தரமே-கொல் வானவர் என்று உளத்தே களி சார்ந்ததுவே – தோத்திர:1 14/4 விசையன்-கொல் இவனே விறல் – தோத்திர:68 16/1 விசையன்-கொல் இவனே நனி…

Read More

ஹே – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹே 4 ஹே (4) மிஞ்சவிடலாமோ ஹே வீர மாகாளி சாமுண்டி காளீஸ்வரி –தேசீய:53 4/4 பூலோக குமாரி ஹே அம்ருத நாரி – தோத்திர:16 0/1 நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/4 போர்த்தொழில் விந்தைகள் காண்பாய் ஹே பூதலமே அந்த போதினில் என்றான் – பாஞ்சாலி:5 306/4 மேல்

Read More

ஹு – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹுக்குக்கூ 1 ஹுக்கும் 8 ஹுக்குக்கூ (1) ஹுக்குக்கூ – வசனகவிதை:6 3/24 மேல் ஹுக்கும் (8) தைர்யா ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/9 தைர்யா ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/9,10 ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/10 ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஆமடா தோழா – வசனகவிதை:6 3/10,11 ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/26 ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/26 ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/26 ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் – வசனகவிதை:6 3/26 மேல்

Read More

ஹி – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹிந்து 2 ஹிந்துஸ்தானம் 2 ஹிந்துமத 3 ஹிந்துமதம் 1 ஹிரணியன்தான் 1 ஹிந்து (2) வருந்துகின்றனரே ஹிந்து மாதர்தம் நெஞ்சு கொதித்து கொதித்து மெய் –தேசீய:53 1/2 சாமி என யேசு பதம் போற்றும் மார்க்கம் சநாதனமாம் ஹிந்து மதம் இஸ்லாம் யூதம் – சுயசரிதை:2 65/2 மேல் ஹிந்துஸ்தானம் (2) செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ்தானம் அதை தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா – பல்வகை:2 12/2 சேதம் இல்லாத ஹிந்துஸ்தானம் இதை தெய்வம் என்று கும்பிடடி பாப்பா – பல்வகை:2 14/2 மேல் ஹிந்துமத (3) பெருமையுறு வாழ்வு அளிக்கும் நல் துணையாம் ஹிந்துமத பெற்றிதன்னை – தனி:23 4/2 புத்தமுதாம் ஹிந்துமத பெருமைதனை பார் அறிய புகட்டும் வண்ணம் – தனி:23 5/2 திண்மையுறும் ஹிந்துமத அபிமான…

Read More

ஹா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹா 2 ஹா (2) மனம் ஹா ஹா என்று பறக்கிறது – வசனகவிதை:5 2/11 மனம் ஹா ஹா என்று பறக்கிறது – வசனகவிதை:5 2/11 மேல்

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹதம் 1 ஹரி 14 ஹரிஹரி 1 ஹரீ 1 ஹதம் (1) ஹதம் இருநூறு உயிர்கள் அழிந்தன – வசனகவிதை:4 2/8,9 மேல் ஹரி (14) நாலாயிரம் காதம் விட்டு அகல் உனை விதிக்கிறேன் ஹரி நாராயணனாக நின் முன்னே உதிக்கிறேன் அட –வேதாந்த:7 2/2 மது நமக்கு மது நமக்கு மது நமக்கு விண் எலாம் மதுரம் மிக்க ஹரி நமக்கு மது என கதித்தலால் – தனி:14 12/1 சொல்லடா ஹரி என்ற கடவுள் எங்கே சொல் என்று ஹிரணியன்தான் உறுமி கேட்க – சுயசரிதை:2 15/1 ஹரி ஹரி ஹரி என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம் உனக்கு அபயம் என்றாள் – பாஞ்சாலி:5 293/1 ஹரி ஹரி ஹரி என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம்…

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீ 4 ஸ்ரீதரன் 1 ஸ்ரீதரனும் 1 ஸ்ரீதேவி 4 ஸ்ரீ (4) உமா ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ மாதா ஸா – தோத்திர:29 2/2 தேகி முதம் தேகி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 0/1 வேத வித்யா விலாஸினி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/2 ராஜ மகாராஜேந்த்ர ராஜ குலசேகரன் ஸ்ரீ ராஜராஜன் – தனி:22 4/1 மேல் ஸ்ரீதரன் (1) சென்ற வினைப்பயன்கள் எனை தீண்டமாட்டா ஸ்ரீதரன் யான் சிவகுமாரன் யான் அன்றோ – சுயசரிதை:2 34/1 மேல் ஸ்ரீதரனும் (1) சிங்க நிகர் வீரர் பிரான் தெளிவின் மிக்க ஸ்ரீதரனும் சென்று பல துன்பம் உற்றான் – சுயசரிதை:2 51/3 மேல் ஸ்ரீதேவி (4) காந்தி சேர் பதுமராக கடி மலர்…

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்நேஹம் 1 ஸ்பானிய 1 ஸ்மிருதிகள் 1 ஸ்ருங்காரி 1 ஸ்வரஸ்தானம் 1 ஸ்வாதந்தர்ய 1 ஸ்வாதந்தர்யம் 1 ஸ்நேஹம் (1) எனக்கும் இந்த கயிற்றுக்கும் ஸ்நேஹம் நாங்கள் அடிக்கடி வார்த்தை சொல்லிக்கொள்வது உண்டு – வசனகவிதை:4 1/10,11 மேல் ஸ்பானிய (1) திருமணை இது கொள்ளை போர்க்கப்பல் இது ஸ்பானிய கடலில் யாத்திரை போம் –வேதாந்த:25 2/1 மேல் ஸ்மிருதிகள் (1) பின்னும் ஸ்மிருதிகள் செய்தார் அவை பேணும் மனிதர் உலகினில் இல்லை –

Read More

ஸௌ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸௌக்கியந்தானா 1 ஸௌக்கியந்தானா (1) என்ன கந்தா ஸௌக்கியந்தானா ஒரு வேளை நான் ஸந்தர்ப்பம் தவறி வந்துவிட்டேனோ என்னவோ – வசனகவிதை:4 1/28 மேல்

Read More