இத்திட்டம் பற்றி….

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இந்தச் சங்கம்பீடியா எனும் வலைப்பக்கம் சங்க இலக்கியத்தை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளவும் அதனை தமது ஆய்வுகளில் செய்யுட்களின் பொருள் அறிந்து பயன்படுத்தவும், அரும்பொருட்களின் பொருள் அறிந்து பயன்படுத்தவும் வாய்ப்பினை வழங்கும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா அவர்களது நீண்ட கால உழைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று வலைப்பக்கங்கள் இங்கு அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சங்கச்சோலை தொடரடைவு அருஞ்சொற்களஞ்சியம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு பல்வேறு தமிழ்ப் பணிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்தப் பணிகளில் ஒன்றாக சங்கம்பீடியா என்கின்ற இணையப் பக்கம் 6.9.2020 அன்று தொடங்கப்படுகின்றது. இந்த வலைப்பக்கத்தில் சங்க இலக்கியங்கள், சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்கள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் படிக்கவும் ஆராயவும், ஆய்வு செய்யவும் தேவையான அனைத்து தரவுகளும் உள்ளீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வலைப்பக்கத்தைக் கொண்டு சங்க இலக்கியங்கள் மற்றும் சங்க மருவிய…

Read More

முனைவர் ப.பாண்டியராஜா

M.Sc.,M.Phil.(Maths).,M.A(Tamil).,PGDCA.,Ph.D முன்னாள்: தலைவர், கணிதத்துறை, இயக்குநர், கணினித் துறை, துணை முதல்வர், அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு 37 ஆண்டுகள் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் ஆசிரியப்பணி (1964 – 2001) Ph.D Thesis: A Statistical Analysis of Linguistic Features in Written Tamil – A diachronic and synchronic study of linguistic features starting from tolkappiyam and upto modern times. – Degree awarded by Tamil University, Thanjavur. அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கணினித்துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம், மொழியியல் துறை, அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம், ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, ஞாலத்தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம், மதுரை, திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம், செம்மொழி மாநாடு, கோயம்புத்தூர், திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், வேலூர்,…

Read More