குண்டலகேசி – தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அகம் 1 அகை 1 அசிப்ப 1 அடிஇடுதல் 1 அண்ணல் 1 அதுவே 1 அரக்கர் 1 அரசன் 1 அரவினம் 1 அரியவாய் 1 அல்ல 1 அவன் 1 அவிக்கல் 1 அவித்தும் 1 அவைகளும் 1 அழல் 1 அழலுள் 1 அழாதது 1 அழிதல் 2 அழுக்கு 1 அழுகி 1 அழுங்கார் 1 அழுதும் 1 அழுவம்-தன்னை 1 அறம் 1 அறிவது 1 அறிவார் 1 அறுத்தான் 1 அன்று 2 அன்றே 2 அனல் 1 ஆக்குவான் 1 ஆகா 3 ஆகி 3 ஆதல் 1 ஆதலால் 1 ஆமேல் 1 ஆமோ 2 ஆயுவினை 1 ஆவது 1 ஆவி 1 ஆளி 1 ஆற்றுதல்…

Read More