முனைவர் ப.பாண்டியராஜா

M.Sc.,M.Phil.(Maths).,M.A(Tamil).,PGDCA.,Ph.D முன்னாள்: தலைவர், கணிதத்துறை, இயக்குநர், கணினித் துறை, துணை முதல்வர், அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு 37 ஆண்டுகள் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் ஆசிரியப்பணி (1964 – 2001) Ph.D Thesis: A Statistical Analysis of Linguistic Features in Written Tamil – A diachronic and synchronic study of linguistic features starting from tolkappiyam and upto modern times. – Degree awarded by Tamil University, Thanjavur. அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கணினித்துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம், மொழியியல் துறை, அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம், ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, ஞாலத்தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம், மதுரை, திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம், செம்மொழி மாநாடு, கோயம்புத்தூர், திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், வேலூர்,…

Read More