யூ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யூக 1
யூகத்து 1
யூகம் 4
யூகமாக 2
யூகமாகவே 1
யூகமும் 4
யூகமே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


யூக (1)

யூக சாலங்கள் உடைந்ததும் கண்டான் உருத்து எழுந்து உள்ளமும் கொதித்தான் – வில்லி:9 44/2

மேல்


யூகத்து (1)

இறந்து அந்த யூகத்து வாராத மன்னர்க்கு இரங்கா அழா – வில்லி:40 83/3

மேல்


யூகம் (4)

கால் ஆர் திண் தேர் வீடுமனும் வகுத்தான் கடும் காருட யூகம்
மேலாம் வென்றி பாண்டவர் தம் வெம் சேனையை கொண்டு எஞ்சாமல் – வில்லி:31 2/2,3
எ சாபம் மன்னும் அணி யூகம் ஆன இரதம்-தனக்கு நடு ஓர் – வில்லி:37 6/3
யூகம் சருப்பதோபத்ரம் ஆக அணி செய்து மான உரவோன் – வில்லி:37 10/4
யூகம் இன்று பிளந்து தனஞ்சயனோடு இவன் புகுதந்திடின் நம் படை – வில்லி:42 121/3

மேல்


யூகமாக (2)

வெம் பற்ப ராக வரை யூகமாக முறையால் அணிந்து வெயில் கால் – வில்லி:37 13/3
அரண் தொடங்கு யூகமாக ஆகவத்துள் அணியவே – வில்லி:38 3/4

மேல்


யூகமாகவே (1)

திகழ் தரு கவுஞ்ச யூகமாகவே திட்டத்துய்மன் – வில்லி:39 6/3

மேல்


யூகமும் (4)

துன்று கங்கையின் திருமகன் சூசி யூகமும் துளப மால் – வில்லி:36 3/3
வென்றி கூர் பெரும் சகடமாம் வெய்ய யூகமும் செய்யவே – வில்லி:36 3/4
யூகமும் பிளந்து சுரராசன் மைந்தன் முந்து இரதம் ஊருகின்ற செம் கண் நெடுமால் – வில்லி:38 32/3
ஒரு பகல் யூகமும் இ பகலுக்கு இனி ஒப்பு அல என்றிடவே – வில்லி:41 7/2

மேல்


யூகமே (1)

முரண் தொடங்கு சேனை வந்து முன்னர் நாளை யூகமே
அரண் தொடங்கு யூகமாக ஆகவத்துள் அணியவே – வில்லி:38 3/3,4

மேல்