மூ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 7
மூ_இரு 1
மூ_இருபத்து_நூறாயிரர் 1
மூ_எழு 1
மூஇலை 1
மூஉலகமும் 1
மூஉலகில் 1
மூஉலகும் 1
மூக்கர் 1
மூக்கும் 1
மூக 3
மூகன் 1
மூச்சன் 1
மூச்சினால் 1
மூச்சு 4
மூச்சுடன் 1
மூசி 2
மூசு 3
மூசும் 1
மூட்ட 1
மூட்டி 4
மூட்டினான் 1
மூட்டும் 1
மூட 1
மூடவே 1
மூடி 4
மூடிய 1
மூடு 1
மூடும்படி 1
மூடுவ 1
மூண்ட 5
மூண்டான் 1
மூண்டு 8
மூண்டுமூண்டு 1
மூத்த 3
மூத்தவர் 1
மூத்தவன் 2
மூத்தோன் 4
மூதறிவினீரே 1
மூதாதை 1
மூது 1
மூதூர் 9
மூதூரில் 1
மூதெயில் 1
மூப்பினன் 1
மூப்பினை 1
மூப்பு 1
மூப்பை 1
மூர்க்கனும் 1
மூர்க்கனேன் 1
மூர்க்கா 1
மூர்த்தி 6
மூர்த்தியாய் 1
மூர்த்தியே 2
மூர்த்தீ 1
மூரல் 9
மூரலாய் 1
மூரலும் 2
மூரி 17
மூல 4
மூலம் 3
மூலமாய் 2
மூலி 1
மூவர் 6
மூவர்க்கும் 1
மூவராய் 1
மூவருக்கு 1
மூவரும் 16
மூவரொடு 1
மூவரோடு 1
மூழ்க 11
மூழ்கல் 1
மூழ்கலால் 1
மூழ்கவே 2
மூழ்கி 14
மூழ்கிய 4
மூழ்கியதால் 1
மூழ்கியது 1
மூழ்கியும் 1
மூழ்கினர் 1
மூழ்கினள் 1
மூழ்கினன் 2
மூழ்கினார் 1
மூழ்கினான் 3
மூழ்கு 2
மூழ்குதலால் 1
மூழ்குவனாம் 1
மூழ்குவித்தான் 2
மூழ்குற 2
மூள் 3
மூள்வித்த 1
மூள்வோமே 1
மூள 17
மூளமூள 2
மூளமூளவே 1
மூளவே 1
மூளும் 3
மூளை 6
மூளைகள் 3
மூளைகளின் 1
மூளையின் 1
மூளையும் 2
மூன்றனவாம் 1
மூன்றாம் 1
மூன்றினால் 1
மூன்றினுக்கும் 1
மூன்றினும் 1
மூன்று 8
மூன்றும் 6

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


மூ (7)

மு சிரம் உடையது மூ_இரு திரள் தோள் – வில்லி:13 136/1
மல்கு மூ_இருபத்து_நூறாயிரர் மகிழ்ந்து – வில்லி:27 72/3
ஈர்_இரு தேரினர் மூ வகை யானையர் எண்_அறு மா மிசையோர் – வில்லி:41 6/1
சித்து அசித்தொடு ஈசன் என்று செப்புகின்ற மூ வகை – வில்லி:43 1/1
முந்துற விலக்கி தங்கள் மூ வகை தமிழும் போல – வில்லி:45 110/2
மூ_எழு கால் முடி வேந்தர் அனைவரையும் முடிப்பித்து – வில்லி:46 153/2
முத்த நெடும் குடை நிழற்ற மூ வகை வாகனம் ஏறி – வில்லி:46 155/2

மேல்


மூ_இரு (1)

மு சிரம் உடையது மூ_இரு திரள் தோள் – வில்லி:13 136/1

மேல்


மூ_இருபத்து_நூறாயிரர் (1)

மல்கு மூ_இருபத்து_நூறாயிரர் மகிழ்ந்து – வில்லி:27 72/3

மேல்


மூ_எழு (1)

மூ_எழு கால் முடி வேந்தர் அனைவரையும் முடிப்பித்து – வில்லி:46 153/2

மேல்


மூஇலை (1)

மூஇலை சூலம்-தன்னால் முனிதலை துணிந்து வீழ – வில்லி:16 44/3

மேல்


மூஉலகமும் (1)

முன்னம் ஓர் அவுணன் செம் கை நீர் ஏற்று மூஉலகமும் உடன் கவர்ந்தோன் – வில்லி:45 241/4

மேல்


மூஉலகில் (1)

மூவர் காக்கினும் முறைமுறை மொழிந்த மூஉலகில்
யாவர் காக்கினும் இ கணத்து இயக்கர் ஊர் எய்தி – வில்லி:14 46/2,3

மேல்


மூஉலகும் (1)

முரணிய கொடுமை புரிந்து மூஉலகும் மொய்ம்புடன் கவர்ந்திடு நாளில் – வில்லி:10 146/2

மேல்


மூக்கர் (1)

புறத்தினில் முகத்தர் மார்பில் புழை முழை மூக்கர் இன்ன – வில்லி:14 87/3

மேல்


மூக்கும் (1)

புதைத்தனர் விரல்கள் மெய்யில் புருவமும் மூக்கும் வாயும் – வில்லி:20 11/2

மேல்


மூக (3)

நாட்டிலே வாழ்வோன் ஏவலால் மூக நாம தானவன் இவன்-தன்னை – வில்லி:12 79/3
மூக தானவன் இவன் மேல் முந்தி உயிர் கவரும் எனும் சிந்தையான் அ – வில்லி:12 89/1
மூகன் என்று உரைக்கும் அ மூக தானவன் – வில்லி:12 125/1

மேல்


மூகன் (1)

மூகன் என்று உரைக்கும் அ மூக தானவன் – வில்லி:12 125/1

மேல்


மூச்சன் (1)

முற்றினான் நெடும் பெரு மூச்சன் ஆகியே – வில்லி:21 71/4

மேல்


மூச்சினால் (1)

மூச்சினால் அடியுண்டும் கடும் கண் கோப முது கனலால் எரியுண்டும் முனை கொள் வாளி – வில்லி:43 40/1

மேல்


மூச்சு (4)

முளிந்து முற்றும் மனம் வேவவேவ நெடு மூச்சு எறிந்து புகை முகனுடன் – வில்லி:4 50/3
கீழது ஆக கிளர் மூச்சு அடக்கி நின்று – வில்லி:13 35/2
கை காற்றும் தொடை காற்றும் மூச்சு காற்றும் கனக மணி வரை போல கவின் கொள் சோதி – வில்லி:14 16/1
மூச்சு அற புலர்ந்து உயங்கிய முரச வெம் கொடியோன் – வில்லி:16 46/1

மேல்


மூச்சுடன் (1)

நிலத்திடை குதித்தனன் வடவை போல் பெரு நெருப்பு எழ விழித்தனன் நெடிய மூச்சுடன்
வலத்து உயர் அலப்படை நிசிசரோத்தமன் வரை திரள் எடுத்து எதிர் முடுகி ஓச்சலும் – வில்லி:42 199/1,2

மேல்


மூசி (2)

மூசி வண்டு இனம் மொய்ப்பது போலவே – வில்லி:1 123/4
மூசி வண்டு மொய்க்கும் முருகு ஆர் செவ்வி மாலை – வில்லி:3 35/1

மேல்


மூசு (3)

மூசு அறை மதுகரம் மொய்த்த சோலையும் – வில்லி:11 112/2
மூசு கொண்டல் ஓர் இரண்டு முடுகி நின்று பொழிவ போல் – வில்லி:30 8/2
மூசு போரில் ஒருவர்க்கொருவர் முந்த விடலால் – வில்லி:45 197/2

மேல்


மூசும் (1)

மூசும் களப குலம் மொய்ம்பன் உடல் – வில்லி:32 14/3

மேல்


மூட்ட (1)

தாமம் புனை தோள் இளையோரும் தம்தம் கருத்தில் சினம் மூட்ட
தூமம் படு செம் தழல் அவிய சோனை மேகம் சொரிவது போல் – வில்லி:11 228/2,3

மேல்


மூட்டி (4)

மூட்டி நின் வஞ்சினமும் முடித்தி என்று மொழிந்தான் – வில்லி:3 45/4
வயிரம் எனும் கடு நெருப்பை மிக மூட்டி வளர்க்கின் உயர் வரைக்காடு என்ன – வில்லி:27 6/1
எதிர் முகில் தவழும் கோயில் எரியினை எங்கும் மூட்டி
விதுரனும் அவனும் சேர வெந்திட மலைவது அல்லால் – வில்லி:27 173/2,3
அன்று முதன்மை உற மலைந்த அரசர் உடலம்-தொறும் மூட்டி
இன்று முதல் ஆயோதனத்தில் ஏறோம் என்னும்படியாக – வில்லி:40 77/2,3

மேல்


மூட்டினான் (1)

முன் பகல் வியூகமே ஆக மூட்டினான் – வில்லி:32 2/4

மேல்


மூட்டும் (1)

மேதக அழைத்து நாடு வேண்டு-மின் என்று மூட்டும்
யாதவன் தனித்து வந்தான் என் செய்வது இயம்பும் என்றான் – வில்லி:27 167/3,4

மேல்


மூட (1)

முட்ட விசும்பினது எல்லை எங்கும் மூட
பட்டது ஒழிந்து படாத சேனை எல்லாம் – வில்லி:14 115/2,3

மேல்


மூடவே (1)

சேம வன் கதையால் அமர் ஆடினர் தேறி நின்றவர் வாள் விழி மூடவே – வில்லி:46 178/4

மேல்


மூடி (4)

மங்குலின் மங்குல் மூடி வயங்கு ஒளி மறைந்து தோன்றா – வில்லி:5 29/1
மூடி துயில் கொண்டான் மணி முடி மன்னவர் திலகன் – வில்லி:12 164/4
முரண் தகு தேரோன்-தன்னை மொய்த்த வெம் பனி போல் மூடி
திரண்டது திருகி மீண்டும் திறலுடை தகுவர் சேனை – வில்லி:13 75/3,4
பெரும் பில அறையை வேயின் பிளப்பினால் நிரைத்து மூடி
அரும் பெறல் மணிகளால் ஓர் ஆசனம் அதன் மேல் ஆக்கி – வில்லி:27 179/1,2

மேல்


மூடிய (1)

மூவரும் செயல் ஏது என நாடினர் மோழை கொண்டது மூடிய கோளமே – வில்லி:46 179/4

மேல்


மூடு (1)

தேசுடை அருக்கன் எதிர் மூடு பனி ஒத்து அரசர் தேர் அணி கெட சிதறினார் – வில்லி:30 29/2

மேல்


மூடும்படி (1)

மூடும்படி யாவரும் மூழ்குதலால் – வில்லி:32 13/3

மேல்


மூடுவ (1)

மொய்த்தார் முகில் செம் கதிர் மூடுவ போல் – வில்லி:13 62/2

மேல்


மூண்ட (5)

மூண்ட வெம் கனலை உருமின் வெம் கனலால் முருக்கி எம் கால் கையால் நெருக்கி – வில்லி:9 33/1
மூண்ட வினை முழுவதுவும் முனை-தோறும் முரண் முருக்கி முகில் புகாமல் – வில்லி:10 1/2
மூண்ட வல் வினையின் பயன் அலாது யார்க்கும் முயற்சியால் வருவது ஒன்று உண்டோ – வில்லி:27 254/2
மூண்ட நிலை கண்டு முதுகிடு தன் சேனையுடன் – வில்லி:45 163/3
மூண்ட அனல் செம் கண் முரண் வீமன் கொண்டு ஏக – வில்லி:45 173/3

மேல்


மூண்டான் (1)

முறிந்து போக அ தேர் விடு தொழிலினில் மூண்டான் – வில்லி:22 45/4

மேல்


மூண்டு (8)

மூண்டு வான் உருமு எறிந்த பேர் அரவு என முரிந்து இரு செவி பொத்தி – வில்லி:2 3/3
மூண்டு எழும் அவுணர்-தம்மை இவன் அன்றி முடிப்பார் யார் என்று – வில்லி:13 2/2
மூண்டு அழல் பொறி கன்றிய மனத்தினர் மூவரும் உடன் முன்னி – வில்லி:16 3/2
கேவலம் அல்ல என்று கிளர் சினம் மூண்டு மீண்டே – வில்லி:16 41/4
முதிர் படை விசயன் வீமன் மூண்டு அமர் புரியும் காலை – வில்லி:36 14/3
மூவரும் சுடர்கள் மூன்றும் மூண்டு என திரண்ட காலை – வில்லி:42 155/2
மூத்தவன் மைந்தரை வெல்ல முனை பவனன் மைந்தனொடு மூண்டு வெம் போர் – வில்லி:46 19/3
மூண்டு பெரும் பணி துவச முன்னோன் காண முனைந்து அமர் செய்து அவனியின் மேல் முடிகள் வீழ – வில்லி:46 85/3

மேல்


மூண்டுமூண்டு (1)

முன் களத்துள் எதிர்ந்துளோர் இரு சேனைக்கும் முன் எண்ணும் திறலுடையோர் மூண்டுமூண்டு
பின் களத்தை சோரியினால் பரவை ஆக்கி பிறங்கலும் ஆக்கினர் மடிந்த பிணங்களாலே – வில்லி:46 82/3,4

மேல்


மூத்த (3)

மூத்த தாதை-தன் ஓலையும் இளையவன் மொழியும் ஒத்தமை நோக்கி – வில்லி:11 63/1
கொண்ட அ கனியை மூத்த கொற்றவன் திருமுன் வைத்து – வில்லி:18 4/2
மூத்த தாதை-தன் ஏவலின் கழல் முளரி கைதொழுது உரன் உற – வில்லி:41 20/1

மேல்


மூத்தவர் (1)

மூத்தவர் இளையோர் வேத முனிவரர் பிணியின் மிக்கோர் – வில்லி:27 170/1

மேல்


மூத்தவன் (2)

மூத்தவன் காதல் இளைஞர்-தம் பொருட்டால் மொழிந்தமை கேட்டு இவை மொழிவான் – வில்லி:27 255/4
மூத்தவன் மைந்தரை வெல்ல முனை பவனன் மைந்தனொடு மூண்டு வெம் போர் – வில்லி:46 19/3

மேல்


மூத்தோன் (4)

முருத்து வாள் நகை துவர் வாய் முகத்தினாளை மூத்தோன் பின் நிறுத்தி அமர் முருக்குமாறு – வில்லி:5 60/1
நாம நாயகற்கு இளையவன் நரனுக்கு மூத்தோன்
வீமன் வாயுவின் புதல்வன் யான் என்றனன் விறலோன் – வில்லி:14 32/3,4
மூத்தோன் குளித்து வருக என முனிவருடன் அ முனி தடத்து – வில்லி:17 4/1
மூத்தோன் மற்று இவை உரைப்ப இளையோன் வெம் சினம் மனத்தில் மூளமூள – வில்லி:27 10/1

மேல்


மூதறிவினீரே (1)

மும்மையும் உணர்ந்து வரும் மூதறிவினீரே – வில்லி:41 172/4

மேல்


மூதாதை (1)

வஞ்சினம் மறந்து நேமியும் தரித்து வலம்புரி குறித்து மூதாதை
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் – வில்லி:45 12/3,4

மேல்


மூது (1)

மூது ஆர் அழல் பாலை வனமும் தடம் சாரல் முது குன்றமும் – வில்லி:22 2/1

மேல்


மூதூர் (9)

இந்திராபதி எதிர் கொள துவரை மா மூதூர்
சந்திராதவ மண்டபத்து இடு பொலம் தவிசில் – வில்லி:7 74/2,3
அரணிய இலங்கை மூதூர் அரக்கனை அநுசனோடும் – வில்லி:10 67/2
கிணை வரும் ஓதை மூதூர் கிளர் நெடும் புரிசை புக்கான் – வில்லி:11 2/4
முரசு அதிர் அயோத்தி மூதூர் முன்னவன் கதையும் கூறி – வில்லி:11 274/2
வெவ் வெயில் ஆறும் வண்ணம் விரைந்து போய் விராடன் மூதூர்
அ எயில் சூழ்ந்த காவில் அமர்ந்தனன் அரசர் ஏறே – வில்லி:22 108/3,4
ஏழ் உயர் மாட மூதூர் எங்கணும் கோடித்தாரே – வில்லி:22 117/4
மாட நீள் வீதி மூதூர் வயங்கும் மா மதிலின் தோற்றம் – வில்லி:25 3/1
மேற்கடல் துவரை மூதூர் மேவரும் விரகு நோக்கி – வில்லி:25 4/2
வான் உறை புரிசை மூதூர் வந்தது என் கருதி என்றாள் – வில்லி:27 147/4

மேல்


மூதூரில் (1)

முந்து ஊர் வெம் பணி கொடியோன் மூதூரில் நடந்து உழவர் முன்றில்-தோறும் – வில்லி:27 9/1

மேல்


மூதெயில் (1)

கோபுரம் திகழ் மூதெயில் வள நகர் கோயில் புக்கனம் ஆக – வில்லி:11 59/2

மேல்


மூப்பினன் (1)

கோதித்த நெஞ்சன் பெரு மூப்பினன் கூர்ந்து நாளும் – வில்லி:5 74/3

மேல்


மூப்பினை (1)

இந்த மூப்பினை கவர்ந்து தன் இளமையும் ஈந்தான் – வில்லி:1 29/4

மேல்


மூப்பு (1)

மொண்டு மேல் உற சொரிந்ததாம் என நரை திரையுடன் மூப்பு ஒரு வடிவம் – வில்லி:27 235/3

மேல்


மூப்பை (1)

தந்த மூப்பை நீர் கொண்-மின் நும் இளமை தந்து என்ன – வில்லி:1 29/2

மேல்


மூர்க்கனும் (1)

முட்டியால் வஞ்ச மூர்க்கனும் சமர மொய்ம்பனும் முறைமுறை ஆக – வில்லி:15 18/1

மேல்


மூர்க்கனேன் (1)

முன் உற முனையில் தோற்றேன் மூர்க்கனேன் முடியாது உண்டோ – வில்லி:41 162/2

மேல்


மூர்க்கா (1)

முறை அலாது இயன்று உன் உயிரினை முடிக்கும் முரணுடை தறுகண் மா மூர்க்கா – வில்லி:15 9/4

மேல்


மூர்த்தி (6)

பாரதம்-தன்னோடு ஐந்தாம் படியினால் பகர்ந்த மூர்த்தி
நாரத முனியை ஒப்பான் நராதிபர் நடந்து செல்லும் – வில்லி:5 5/2,3
கன்றினர் கவலை தீர்த்தான் கண்ணுடை கருணை மூர்த்தி
குன்றினது உயர்ச்சி அந்த குன்றினுக்கு அறிய உண்டோ – வில்லி:12 23/3,4
மூவராய் அவர்களுக்கும் முதல்வன் ஆகிய மூர்த்தி முகில் தோய் பூக – வில்லி:27 21/3
அந்தத்தில் முடியும்வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதி மூர்த்தி – வில்லி:27 29/4
மாசு அற விளங்கும் மேனி வண் துழாய் அலங்கல் மூர்த்தி
ஆசு அறு வரி வில் காளை அம் கையும் அருகும் நீங்கா – வில்லி:41 154/2,3
முத்தியும் பெறுதி முடிவில் என்று உரைத்தான் மூவரும் ஒருவனாம் மூர்த்தி – வில்லி:45 243/4

மேல்


மூர்த்தியாய் (1)

முரணிய பகையும் தீர்ப்பான் மூர்த்தியாய் பிறந்துளோனை – வில்லி:10 67/4

மேல்


மூர்த்தியே (2)

மூவரும் ஒருவர் ஆகி நின்றருளும் மூர்த்தியே பார்த்திவர் பலரும் – வில்லி:45 15/3
குரவரும் உரைத்த சொல் உறுதி நீ கேட்டிலை குரு மரபினுக்கு ஒரு திலகமாம் மூர்த்தியே – வில்லி:46 202/4

மேல்


மூர்த்தீ (1)

பேடியை விறல் கொண்டாடி பேசுதி பிரம மூர்த்தீ – வில்லி:22 121/4

மேல்


மூரல் (9)

மா நலம் திகழும் மூரல் மாத்திரி வனப்பினாலும் – வில்லி:2 94/2
முன்னோனை நோக்கி தவம் செய்தனள் மூரல் வாயாள் – வில்லி:5 80/4
பாகு அன்ன மொழி கனி வாய் முத்த மூரல் பாவை நலம் பெற முக்கோல் பகவன் ஆனான் – வில்லி:7 49/4
மன்னிய மா தவத்தோனை மந்த மூரல் மாதவன் மைத்துனமையினால் மகிழ்ச்சி கூர்ந்தே – வில்லி:7 56/4
கன்னல் இன் மொழியாள் மூரல் விளைத்ததும் கண்டிலீரோ – வில்லி:11 12/4
துவர் இதழ் தவள மூரல் சுரி_குழல்-தன்னை இன்னே – வில்லி:11 198/2
தளவு ஒத்த மூரல் தல மானை தருமன் மைந்தன் – வில்லி:36 34/1
அழகு உற விளங்க மூரல் நிலவு எழ அணி மகர குண்டலாதி வெயில் எழ – வில்லி:41 42/2
குண்டலங்கள் வெயிலும் மூரல் குளிர் நிலாவும் வீசவே – வில்லி:42 26/3

மேல்


மூரலாய் (1)

பண்ணுடை செம் தழல் பரப்பும் மூரலாய்
எண்ணுடை காமனை எரித்த பேர் அழல் – வில்லி:41 213/2,3

மேல்


மூரலும் (2)

போய் இரந்து இவை உரைத்த பின் மதர் விழி புரிவும் மூரலும் நல்கி – வில்லி:2 35/2
முக்கணும் நிலவு எழ முகிழ்த்த மூரலும்
சக்கர வதனமும் தயங்கு வேணியும் – வில்லி:12 120/1,2

மேல்


மூரி (17)

முந்தி வார் சிலை கை பற்குனன் தொடுத்த முரணுடை மூரி வெம் கணைகள் – வில்லி:9 27/1
முன்னிய இன்ப செருக்கிலே மயக்கி மூரி வில் காமனும் ஆனான் – வில்லி:10 120/3
மு திறத்தன எண் நல பிறப்பின மூரி வெம் களி யானை – வில்லி:11 78/4
மூரி ஏறு என மீண்டனன் முறிந்தது அ சேனை – வில்லி:22 18/4
மோது போர் புரிய துணிந்ததும் விதுரன் மூரி வில் இறுத்ததும் கங்குல் – வில்லி:27 261/2
மூரி வெம் கொடி குரங்கு முன் நடக்கும் மேன்மையான் – வில்லி:38 8/2
முந்து வாள் அபிமன் அ மூரி வில் குமரனை – வில்லி:39 24/1
முன் முன்பு முந்தி பலர் ஏவிய மூரி வாளி – வில்லி:41 83/1
முன் குனித்து எய்த வில்லும் முரிந்தது மூரி தேரும் – வில்லி:41 104/3
முன்னைய புரவி தேரும் மூரி வெம் சிலையும் இன்றி – வில்லி:41 105/3
விழுந்த வாளி கண்டு பின்னும் விசயன் மூரி வில் குனித்து – வில்லி:42 30/1
முகம் கலங்க மெய் கலங்க முடி கலங்க மூரி மார்பு – வில்லி:42 31/1
மோதி அம்பு தெரிந்தனன் வன் திறல் மூரி வெம் சிலையும் குனிகொண்டதே – வில்லி:42 122/4
முகன் உற சென்று மூரி வில் வாங்கி மேல் – வில்லி:42 148/3
முன்முன் நின்று யாவரோடும் மூரி வில் வணக்கினான் – வில்லி:43 5/2
மூள மல் புய கிரி தடித்திட மூரி வில் வளையா – வில்லி:44 45/2
மூரி வெம் கணைகளாலே முடி தலை துணிவர் கண்டாய் – வில்லி:46 118/4

மேல்


மூல (4)

சரதம் முற்றிய மெய் தாதுவும் மூல தழலுடன் மீது எழும் தகைத்தே – வில்லி:1 104/2
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே – வில்லி:27 7/4
மூல பேர் இட்டு அழைத்த மும்மத மால் யானைக்கு – வில்லி:27 41/3
நல் நாள மூல நளினத்தை மலர்த்தி நாவால் – வில்லி:46 105/3

மேல்


மூலம் (3)

முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் – வில்லி:17 8/2
காடு உறை வாழ்க்கை எய்தி காய் கனி மூலம் தின்று – வில்லி:18 5/1
தூயவனும் மூலம் ஆம் தோற்றம் உணர்ந்து எ உலகும் – வில்லி:27 35/3

மேல்


மூலமாய் (2)

முழுதுமாய் ஓங்கும் முச்சுடர் ஆகி மூலமாய் ஞாலமாய் விண்ணாய் – வில்லி:15 1/3
முத்தருக்கு எல்லாம் மூலமாய் வேத முதல் கொழுந்து ஆகிய முகுந்தன் – வில்லி:45 237/2

மேல்


மூலி (1)

மூலி வடிவாம் எயினன் மேல் அவை படாமல் முனை மண் மிசை குளிக்க முரண் ஆர் – வில்லி:12 103/3

மேல்


மூவர் (6)

முப்புரங்களை முக்கணன் முனிந்த நாள் மூவர் அம் முழு தீயில் – வில்லி:9 24/1
வந்தனர் முனிவர் மூவர் என்று உரை-மின் மன்னவற்கு என அவர் உரைப்ப – வில்லி:10 18/1
முன் இரு மூவர் முன்னோர்-தங்களை முருக்குவித்தான் – வில்லி:10 125/2
மூவர் காக்கினும் முறைமுறை மொழிந்த மூஉலகில் – வில்லி:14 46/2
பின்னவர் மூவர் சேர பிணங்களாய் கிடத்தல் கண்ட – வில்லி:16 27/1
மூவர் தம்தம் வடிவாம் முதல்வன் மெய் புதல்வன் மேல் – வில்லி:45 200/3

மேல்


மூவர்க்கும் (1)

மூவரும் ஆகி அந்த மூவர்க்கும் முதல்வன் ஆகி – வில்லி:29 1/2

மேல்


மூவராய் (1)

மூவராய் அவர்களுக்கும் முதல்வன் ஆகிய மூர்த்தி முகில் தோய் பூக – வில்லி:27 21/3

மேல்


மூவருக்கு (1)

மோகரித்து வருகின்ற செயல் கண்டு அமரர் மூவருக்கு அரியவன் கழல் பணிந்து பரி – வில்லி:42 86/3

மேல்


மூவரும் (16)

காசி மன்னவன் கன்னியர் மூவரும்
தேசின் மிக்கவர் சேர்வர் என்று ஆள் விட – வில்லி:1 123/1,2
முருந்த வாள்_நகை மூவரும் தோன்றினார் – வில்லி:1 128/4
மூவரும் தம்தம் வாகம் மேற்கொண்டு முந்துற வந்துவந்து அணிந்தார் – வில்லி:9 45/2
வினை முற்றிய பின் மூவரும் நல் வினையே புரி போர் மன்னவரை – வில்லி:10 37/1
முதல்வர் முப்பத்து மூவரும் சூழ்வர – வில்லி:12 166/2
மூண்டு அழல் பொறி கன்றிய மனத்தினர் மூவரும் உடன் முன்னி – வில்லி:16 3/2
மூவரும் ஒன்று என நின்றருள் நாதனும் முனிவு தவிர்ந்தருளா – வில்லி:27 210/3
மூவரும் ஆகி அந்த மூவர்க்கும் முதல்வன் ஆகி – வில்லி:29 1/2
இங்கு இவர் மூவரும் ஏகினர் மீளும் முன் எறி முரச கொடியோன் – வில்லி:41 225/1
தோற்கலாதவர் மூவரும் தம் உயிர் தோற்றார் – வில்லி:42 118/4
மூவரும் சுடர்கள் மூன்றும் மூண்டு என திரண்ட காலை – வில்லி:42 155/2
மூவரும் ஒருவர் ஆகி நின்றருளும் மூர்த்தியே பார்த்திவர் பலரும் – வில்லி:45 15/3
முத்தியும் பெறுதி முடிவில் என்று உரைத்தான் மூவரும் ஒருவனாம் மூர்த்தி – வில்லி:45 243/4
அனிகமும் மாயோன் நடத்து தேருடை அநுசனும் வாள் ஆண்மை மற்றை மூவரும்
நினைவுடனே காண வச்ர ஆயுதம் நிகர் கதை வீமா எடுத்தி நீ என – வில்லி:46 166/3,4
மூவரும் செயல் ஏது என நாடினர் மோழை கொண்டது மூடிய கோளமே – வில்லி:46 179/4
பூசுரர் பெரும் தகை பரித்தாமா இரியல் போன கிருபன் கிருதபத்மா மூவரும் முன் – வில்லி:46 204/1

மேல்


மூவரொடு (1)

முந்துற பெறும் மூவரொடு ஆடு அமர் – வில்லி:1 132/1

மேல்


மூவரோடு (1)

முக்கண் அற்புதன் முனிந்த ஊர் மூவரோடு ஒப்பான் – வில்லி:3 130/4

மேல்


மூழ்க (11)

சந்தனாகரு பரிமள தன தடம் தயங்கு மார்பினில் மூழ்க
இந்திராதிபர் போகம் உற்று இசைதலும் இன்பம் முற்றிய பின்னர் – வில்லி:2 18/2,3
வே கரி கடு வனத்தில் இட்டு மலர் ஓடை மூழ்க விறல் வீமனும் – வில்லி:4 61/3
இ தகவு இல் மொழி செவியின் எரி வாளி என மூழ்க இருந்த வேந்தர் – வில்லி:11 244/1
தத்துவர் உரத்தொடு உரம் மூழ்க முது தகர் போல் – வில்லி:37 18/3
தன் மகனுடன் தீ மூழ்க தவிர்ந்த நல் தவனும் மீள – வில்லி:41 152/1
உரம் குளிக்க வாகு வீழ உதரம் மூழ்க ஒளி முடி – வில்லி:42 22/2
தகர்த்து மார்பின் மூழ்க வாளி ஏவினன் தனஞ்சயன் – வில்லி:42 27/4
தன் தோளும் மார்பும் சரம் மூழ்க வெம் சாபம் வாங்கி – வில்லி:45 81/1
முனை கடும் கணையால் வீமன் வடிவு எலாம் மூழ்க எய்தான் – வில்லி:46 39/4
மார சாயகம் என சிகர மல் புயமும் மார்பும் மூழ்க உடல் முற்றும் முனையின் புதைய – வில்லி:46 70/2
தன் ஐக்கு மூழ்க தடம் வாய்த்தமை தந்தையோடும் – வில்லி:46 113/3

மேல்


மூழ்கல் (1)

முன்பு தழல் மூழ்கல் ஒழி முனி விரைவின் வாரா – வில்லி:41 176/2

மேல்


மூழ்கலால் (1)

முற்றும்முற்றும் இவன் கை வாளிகள் முனை புதைந்திட மூழ்கலால்
இற்றஇற்ற படைக்கலங்களும் எய்த்த எய்த்த பதாதியும் – வில்லி:41 31/2,3

மேல்


மூழ்கவே (2)

வீராபிடேகம் செய் வய வீமன் அகல் மார்பில் மிக மூழ்கவே – வில்லி:33 11/4
முந்த அன்று சென்று ஆசுகன் மைந்தன் ஆசுகம் மூழ்கவே
சுந்தரன் விசாலக்கணன் வீர வாசி பௌதுண்டனும் – வில்லி:36 6/1,2

மேல்


மூழ்கி (14)

கங்கை வனம் மூழ்கி உயர் கற்பவனம் வைக – வில்லி:2 105/2
மண்டு அகில் புகையில் மூழ்கி ஆவண மறுகில் செல்வம் – வில்லி:5 21/2
முன் நின்ற தேவன் மொழியின்படி கங்கை மூழ்கி
தன்னந்தனி நின்று அழுகின்ற அ தையல் கண்ணீர் – வில்லி:5 82/1,2
பெருகும் துறை ஏழேழு பிறப்பும் கெட மூழ்கி
கருகும் கரு முகில் மேனியர் கவி ஞானியர் கண்ணில் – வில்லி:7 16/2,3
இலகு பரிமள புளக ஈர முலை தடம் மூழ்கி இரதி கேள்வன் – வில்லி:8 15/3
சிவந்த சோரியில் மூழ்கி மாழ்கு சிரங்கள் போய் நடமாடும் அ – வில்லி:26 15/2
பேர் ஆறு மூழ்கி மறை நூல் பிதற்றி மிடறும் பிளந்து பிறவி – வில்லி:37 1/1
ஒருவர் உடலத்தின் மூழ்கி முனை உற உருவு தொழில் அற்று நூலின் முறைமையின் – வில்லி:40 51/3
விழி புனலின் மூழ்கி மனம் வெந்து தளர்வு உறுவோன் – வில்லி:41 177/3
வெரு கொளும் நிருபர் என்ன மேல் திசை வேலை மூழ்கி
சுருக்கம் இல் கங்குல் காலம் சென்ற பின் சுதன் மேல் அன்பு – வில்லி:44 91/2,3
மன் சேனைநாதன் பொழி வாளி மழையில் மூழ்கி
தன் சேனைநாதன் முதல் யாவரும் தளர்தல் கண்டு – வில்லி:45 84/2,3
கண் துஞ்சல் இன்றி இரவு இரு கண் இலான் மதலை கண்ணீரில் மூழ்கி எவரை – வில்லி:46 3/1
முனை கொள் மார்பின்-வாய் மூழ்கி முதுகில் ஓடவே ஏழு – வில்லி:46 95/2
நெஞ்சு அமர் வலிமையோடு நீரிடை மூழ்கி நீங்கள் – வில்லி:46 129/3

மேல்


மூழ்கிய (4)

பஞ்சரத்தொடும் திரியும் யானையின் பக்கம் எங்கணும் பட்டு மூழ்கிய
செம் சரத்தின் மேல் சிறகர் பண்டு வச்சிரம் அரிந்திடும் சிறகர் மானுமே – வில்லி:31 25/3,4
மகன் விழுந்தனன் மார்பின் மூழ்கிய வாளி ஒன்றினில் மற்று உளார் – வில்லி:41 29/3
செம் கலங்கல் அம் சேற்றிடை மூழ்கிய
வெம் களத்து விசயனை கூடினார் – வில்லி:42 154/3,4
சேயவன் வெண் திரை வாரியில் மூழ்கிய செயல் ஒத்தான் – வில்லி:46 103/4

மேல்


மூழ்கியதால் (1)

கன கொண்ட கதிர் புதல்வன் பாடு அறிந்து மூழ்கியதால் கடலினூடே – வில்லி:45 262/4

மேல்


மூழ்கியது (1)

பின் அம்பு தொடர்ந்து செல செலவே பிலம் மூழ்கியது என்ன பெரும் பிழையோ – வில்லி:45 217/4

மேல்


மூழ்கியும் (1)

நீரில் மூழ்கியும் கழுகு இடு காவண நீழல் ஆறியும் சென்றார் – வில்லி:42 46/2

மேல்


மூழ்கினர் (1)

பொழி குருதி புனல் மூழ்கினர் மேனி புலாலின வம்பினவே – வில்லி:44 52/2

மேல்


மூழ்கினள் (1)

வெவ் ஆர் அழலில் முறை மூழ்கினள் மீண்டு தோன்ற – வில்லி:5 96/2

மேல்


மூழ்கினன் (2)

பாய தடம்-தனில் மூழ்கினன் அ மறை பயில்வேன் என்று – வில்லி:46 103/2
தேரொடு காய் கதிர் மொய்ம்பன் மேல் கடல் மூழ்கினன் மாலை கொள் – வில்லி:46 197/3

மேல்


மூழ்கினார் (1)

ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் – வில்லி:33 6/4

மேல்


மூழ்கினான் (3)

மோகரித்து அவுணரை தடிந்து கடல் முளரி நாயகனும் மூழ்கினான் – வில்லி:4 61/4
கமல நாயகன் கடலில் மூழ்கினான் – வில்லி:11 140/4
சென்று செம் கதிர் செல்வன் வாருண திசை அடைந்து வெண் திரையில் மூழ்கினான்
நின்று அருச்சுனன் பொர மறந்ததும் நெடிய செம் கண் மால் நேமி தொட்டதும் – வில்லி:31 28/2,3

மேல்


மூழ்கு (2)

மொழிப்படி பொறுத்து அழலின் மூழ்கு தொழில் மாறி – வில்லி:41 177/2
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன் – வில்லி:41 221/2

மேல்


மூழ்குதலால் (1)

மூடும்படி யாவரும் மூழ்குதலால்
ஆடும் கயம் ஆயின அ கயமே – வில்லி:32 13/3,4

மேல்


மூழ்குவனாம் (1)

தன் மைந்தன் இறந்தனனாம் தான் தழலில் மூழ்குவனாம் சபதம் கூறி – வில்லி:41 233/3

மேல்


மூழ்குவித்தான் (2)

முன் நாள் அமரில் கடோற்கசன்-தான் முனை வெம் சரத்தால் மூழ்குவித்தான்
பின் நாள் மீள பிறை கணையால் பிளந்தான் அவனை பெற்று எடுத்தோன் – வில்லி:32 25/1,2
ஏய்ந்த தேர் அருக்கன் மைந்தன் இதயத்து மூழ்குவித்தான்
வேய்ந்த தாரவனும் தேரின் மிசை அயர்வுற்று வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 98/3,4

மேல்


மூழ்குற (2)

அங்கனையர் இள மா முலை தோய் புயம் அந்தி வெயில் நிகர் சோரியின் மூழ்குற
வெம் கண் அழல் உதிரா அதிரா எதிர் மின்-கொல் என இணை வாளிகள் ஏவவே – வில்லி:45 66/3,4
முற்றும் உகு குருதி-கண் மூழ்குற மொய்த்த கழுகின் நிழல்-கண் மேவினன் – வில்லி:46 196/4

மேல்


மூள் (3)

மூள் கடும் கொடும் சின அனல் கண் மா மும்மத களிறு அனைய மொய்ம்பினான் – வில்லி:4 1/4
மூள் ஆர் அழல் உற்பவித்தாள் இவள் முன் பவத்தில் – வில்லி:5 73/1
முன் பொழுது ஒரு பொன் திகிரியால் மறைந்த தாழ்வு அற மூள் எரி முகத்தில் – வில்லி:42 220/1

மேல்


மூள்வித்த (1)

மூள்வித்த செம் தீ கரி ஆக முரசு உயர்த்த – வில்லி:5 93/3

மேல்


மூள்வோமே (1)

முரசகேதுவோடு ஓட முரணு போரில் மூள்வோமே – வில்லி:46 88/4

மேல்


மூள (17)

சித்தம் அனல் மூள முக அம்புயம் மலர்ந்து அரசன் மகனும் அனிலன் சிறுவனும் – வில்லி:3 57/2
மூள வந்து எதிர் மலைந்த மன்னவரை முதுகு கண்டு அமர் முருக்கியே – வில்லி:10 51/4
நல் நா மனத்தோடு அழல் மூள நயனம் சிவக்க நஞ்சின் வடிவு – வில்லி:11 239/3
பொழுது மனம் புகை மூள பூம் தடம் கண் அனல் மூள போரில் மூள – வில்லி:11 250/3
பொழுது மனம் புகை மூள பூம் தடம் கண் அனல் மூள போரில் மூள – வில்லி:11 250/3
பொழுது மனம் புகை மூள பூம் தடம் கண் அனல் மூள போரில் மூள
பழுது படா அடல் ஆண்மை பவன குமரன் தட கை படை மேல் வைத்தான் – வில்லி:11 250/3,4
தீம் சாலி விளை பழன திருநாட்டீர் கேண்-மின் என செம் தீ மூள
வேம் சாலின் நறு நெய் போல் வெஞ்சினத்தான் வஞ்சினமும் விளம்புவானே – வில்லி:11 255/3,4
தனிதம் உற்று எழு உருமின் வெம் சினம் மூள மற்று இவை சாற்றுவான் – வில்லி:26 12/3
தகும் தராதிபர் தன்னுடன் இயைந்தவர் தமக்கு வெம் சமர் மூள
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா – வில்லி:28 2/3,4
மூள எதிர் முட்டி இரு சேனையும் நிலத்து உதிர மோது பொழுதத்து வெகுளா – வில்லி:30 25/3
ஆய முதிர் சினம் மூள விரைவுடன் மீள வர அபிமன்னுவும் – வில்லி:34 19/3
பொழி சினம் மனத்தின் மூள அவிர் ஒளி புனை நுதல் வெயர்க்க வாயு கதி என – வில்லி:40 47/3
இதய மலர் செற்றம் மூள இவன் அவன் எதிர் சிலை வளைத்து வாளி நிரைபட – வில்லி:40 50/3
எடுத்த கோபம் மூள நின்று இரண்டு சேனை அரசரும் – வில்லி:43 2/3
முரண் மிகுத்த கோப அங்கி மூள வந்த மாளவன் – வில்லி:43 8/3
மூள மல் புய கிரி தடித்திட மூரி வில் வளையா – வில்லி:44 45/2
சின கனல் மூள வாள சிலம்பு என சிலையும் வாங்கி – வில்லி:46 39/2

மேல்


மூளமூள (2)

மூளமூள வெம் பசியொடும் சினத்தொடும் முடுகி வெய்துற ஓடி – வில்லி:9 11/1
மூத்தோன் மற்று இவை உரைப்ப இளையோன் வெம் சினம் மனத்தில் மூளமூள
நா தோம் இல் உரை பதற கதுமென உற்று எழுந்து இறைஞ்சி ஞாலம் எல்லாம் – வில்லி:27 10/1,2

மேல்


மூளமூளவே (1)

மொத்தினான் முனைந்து இருவரும் பொறார் முரணுடன் சினம் மூளமூளவே
தத்தினார் பிடுங்கிய மரங்களால் சாடினார் புய சயிலம் ஒன்றொடு ஒன்று – வில்லி:4 13/2,3

மேல்


மூளவே (1)

கடையுகநாள் வாயு ஒத்து நீடிய கதை கெழு போர் ஆதரித்து மூளவே – வில்லி:46 167/4

மேல்


மூளும் (3)

நீ வலியின் சினம் மூளும் மனத்தொடு நேமி எடுத்ததுவே – வில்லி:31 18/4
மூளும் வெம் சினத்தை மாற்றி முரணுறுத்தவர்கள்-தம்மை – வில்லி:45 43/1
தழுவுற மண்டலமாய் வளைந்திட முது தறுகண் நெடும் சினம் மூளும் வெம் கணையினை – வில்லி:45 223/2

மேல்


மூளை (6)

மோதி மிகு திறல் யாம சரிதனை மூளை உக உடல் கீளுமே – வில்லி:4 43/4
கிண்டினான் மூளை சேற்றில் கிடத்தினான் படுத்து மன்னோ – வில்லி:14 97/4
மூளை வாய் உக முடிப்பர் வெம் போர் என மொழிந்தான் – வில்லி:27 92/4
துற்ற குன்று என ஒன்றுபட்டு எழ சொரியும் மூளை ஆறு அருவி ஒக்குமே – வில்லி:31 26/4
தசை குருதி என்பு மூளை இவையிவை தரணி மிசை சிந்தி வேறுபட விழ – வில்லி:41 44/2
நிணமொடு மூளை நெடும் குடர் பூத நிரைக்கணம் ஆர்வனவே – வில்லி:44 62/4

மேல்


மூளைகள் (3)

மோகர விதத்து அரசர் மா மகுட ரத்நமுடன் மூளைகள் தெறிக்க அடியா – வில்லி:30 24/2
அ நீரிடை புகும் மூளைகள் அலை பாய்வன ஒருசார் – வில்லி:33 21/4
சேறு படும் மூளைகள் தெறித்தன சிரத்தால் – வில்லி:37 26/4

மேல்


மூளைகளின் (1)

சேறு படுத்தினன் மூளைகளின் தசை சேர் குருதி புனலால் – வில்லி:31 21/2

மேல்


மூளையின் (1)

மோதுதற்கு எதிர் முனைந்தவர் சிரங்கள் பொழி மூளையின் களம் அடங்கலும் நெகிழ்ந்து அரசர் – வில்லி:42 81/3

மேல்


மூளையும் (2)

உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4
உலைவுற மேன்மேல் மிகுத்து மூளையும் உதிரமும் மாறாது உகுக்க மோதியே – வில்லி:46 171/4

மேல்


மூன்றனவாம் (1)

ஞாலம் எலாம் பொரு தோமரம் வாங்கின நா ஒரு மூன்றனவாம்
சூலமொடு ஓங்கின பாசமொடு ஓங்கின சூழ் சில பூம் கரமே – வில்லி:27 203/3,4

மேல்


மூன்றாம் (1)

ஏலா அமரில் மூன்றாம் நாள் இரண்டு படையும் திரண்டு ஏற – வில்லி:31 2/1

மேல்


மூன்றினால் (1)

பொரு கொடும் கணை மூன்றினால் அருச்சுனன் புயமும் மார்பமும் புண் செய்து – வில்லி:46 57/3

மேல்


மூன்றினுக்கும் (1)

புவனம் மூன்றினுக்கும் உன்னை போல் ஒரு வீரன் உண்டோ – வில்லி:13 10/2

மேல்


மூன்றினும் (1)

தலை கலங்கினும் பேர் அவை மூன்றினும் தளர்வு இலாதவர் கற்ற – வில்லி:45 184/3

மேல்


மூன்று (8)

கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி – வில்லி:12 100/3
வெய்தின் வலியுடன் எய்தான் மூன்று வாளி விண்ணவர்_கோன் மகன் மேலும் வேறொன்று எய்தான் – வில்லி:12 101/2
மூன்று கோடி அசுரர் முகில் என – வில்லி:13 38/1
உற்றன மூன்று கோடி சேனையும் உருத்து எழுந்த – வில்லி:13 91/2
உற்று எதிர் மூன்று கோடி அசுரரும் உடனே சேர – வில்லி:13 155/3
முற்று ஒரு கணத்திடை மூன்று கோல் விட – வில்லி:22 79/2
மோகரித்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நால் ஐந்து அம்பு ஏவி – வில்லி:39 15/1
சிந்தையில் குளிக்குமாறு சிலீமுகம் மூன்று விட்டான் – வில்லி:45 110/3

மேல்


மூன்றும் (6)

தண் தார் மெய் கிளி கூட்டம் சான்றோர்கள் உரை பயிற்ற தமிழ்கள் மூன்றும்
கொண்டாடி இளம் பூவை குழாம் தலை சாய்த்து உளம் உருகும் குன்றின் ஆங்கண் – வில்லி:7 28/2,3
விரி சுடர் தீகள் மூன்றும் விண்ணவர் முகங்கள் ஆக – வில்லி:10 106/3
எயில் ஒரு மூன்றும் செற்றோன் ஏந்து_இழையுடனே வைகும் – வில்லி:12 35/1
காலங்கள் மூன்றும் எண்ணும் கடவுள் நீ கலக்கம் எய்தி – வில்லி:16 42/1
மூவரும் சுடர்கள் மூன்றும் மூண்டு என திரண்ட காலை – வில்லி:42 155/2
வேள்வி அரும் கனல் மூன்றும் ஒரு வடிவாய் பிறந்து அனைய வியாதற்கு ஐவர் – வில்லி:46 237/3

மேல்