நு – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நுக 1
நுகர் 14
நுகர்தரு 1
நுகர்தல் 2
நுகர்தலின் 1
நுகர்ந்த 1
நுகர்ந்தது 1
நுகர்ந்தாம் 1
நுகர்ந்தாள் 1
நுகர்ந்தான் 1
நுகர்ந்திடு 1
நுகர்ந்து 8
நுகர்வது 1
நுகர்வான் 1
நுகர்வுற்று 1
நுகராமல் 1
நுகரும் 1
நுகருமாறு 1
நுகருவித்து 1
நுங்கள் 1
நுங்கு 1
நுடங்க 4
நுடங்கி 1
நுண் 25
நுண்_இடை 1
நுண்_இடையாள் 1
நுண்ணிதின் 1
நுண்ணிய 1
நுண்ணியார் 1
நுண்மை 2
நுணி 1
நுதல் 26
நுதலாய் 1
நுதலாள் 1
நுதலாள்-தன்னை 1
நுதலில் 2
நுதலின் 2
நுதலினானை 1
நுதலினும் 1
நுதலுதி 1
நுதலும் 1
நுதலூடே 1
நுதலை 1
நுதற்கு 1
நுதி 5
நுதியுடை 1
நுந்தை 1
நுந்தை-தன் 1
நும் 20
நும்பிமார்களில் 1
நும்பியர் 2
நும்பியும் 1
நும்மால் 1
நும்மில் 3
நும்மின் 1
நும்முன் 2
நும்முனை 1
நும்மை 2
நும்மோடு 1
நுமக்கு 2
நுமது 2
நுமதே 1
நுமர்-தம்மையும் 1
நுமரோடு 1
நுரை 3
நுரையை 1
நுவல் 3
நுவல்வான் 1
நுவலுதி 1
நுவலும் 1
நுவலும்போதைக்கு 1
நுவறலுமே 1
நுவன்ற 2
நுவன்றனன் 1
நுவன்றார் 1
நுழை 4
நுழைந்தது 1
நுழைந்தன 2
நுழைந்து 2
நுழைய 2
நுழையாவண்ணம் 1
நுழையூ 1
நுனி 1
நுனை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


நுக (1)

விரவார் முனை அடு தேர் நுக வெவ் வாசிகள் புனல் உண்டு – வில்லி:42 51/1

மேல்


நுகர் (14)

மருளும் நரியொடு கழுகு தொடர்தர வலிய பிணம் நுகர் சுவை அறாது – வில்லி:4 38/3
இற்றை உண்டி கெடும் என்று பண்டியில் எடுத்த வல்சி நுகர் இச்சையான் – வில்லி:4 51/4
செச்சை தொடை இளையோன் நுகர் தீம் பால் மணம் நாறும் – வில்லி:7 13/3
புலர மது நுகர் மாதர் புன்முறுவல் இதழ் ஊறல் புதிதின் மாந்தி – வில்லி:8 15/2
தோட்டு இருந்து அளி தேன் நுகர் சோலையின் – வில்லி:12 13/3
வார் ஆயிர முகமா நுகர் மஞ்சு ஊர்தரு நயன – வில்லி:12 158/3
பின்னை நீ நுகர் பெறாது பெற்று அனைய இ புனலை – வில்லி:16 53/2
தம் இல் சென்று நாளை நுகர் இதுவே எனக்கு தரும் வரம் என்று – வில்லி:17 15/2
தோட்டு வந்து செம் தேன் நுகர் சுரும்பு சூழ் தொடையாய் – வில்லி:27 90/1
பன்னிய புரை இல் கேள்வி பயன் நுகர் மனத்தாய் நின்னை – வில்லி:27 145/1
பூதனை முலை நுகர் பூம் துழாய் முடி – வில்லி:41 257/1
என்றும்என்றும் நாம் நுகர் புனல் அன்று நல் இன் அமுது இது என்பார் – வில்லி:42 68/3
மண்டு கிரண சிகாமணி மோலியன் வண்டு மது நுகர் தாதகி மாலையன் – வில்லி:45 68/3
வள்ளிய தோடு-தோறும் மது நுகர் வண்டும் காணார் – வில்லி:46 115/4

மேல்


நுகர்தரு (1)

தோலும் ஒழிய உள் ஆன தசை பல பேய்கள் நுகர்தரு தும்பிமா – வில்லி:34 26/2

மேல்


நுகர்தல் (2)

இறகரால் வீசி உள் புக்கு இன் மது நுகர்தல் கண்டு – வில்லி:5 12/3
குழைவினால் நுகர்தல் இன்றி கொற்ற மா நகரி மாக்கள் – வில்லி:11 282/3

மேல்


நுகர்தலின் (1)

பாலை-வாய் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் நுகர்தலின் பைம் புனல் வேட்டோன் – வில்லி:9 34/2

மேல்


நுகர்ந்த (1)

கைவர நுகர்ந்த பின் கண்ணும் துஞ்சினார் – வில்லி:3 3/4

மேல்


நுகர்ந்தது (1)

எரி புவனம் நுகர்ந்தது போல் இ தடமும் புகையா முன் எழுந்திராயே – வில்லி:46 137/4

மேல்


நுகர்ந்தாம் (1)

முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் – வில்லி:17 8/2

மேல்


நுகர்ந்தாள் (1)

குச்சித்தல் இன்றி நுகர்ந்தாள் கொடும் காம நோய்கொண்டு – வில்லி:5 75/3

மேல்


நுகர்ந்தான் (1)

போன்ற பால் கொடுப்ப பொழி முலை பாலோ பூதனை உயிர்-கொலோ நுகர்ந்தான்
சான்ற பேர் உரலால் உறி-தொறும் எட்டா தயிருடன் நறு நெய் பால் அருந்தி – வில்லி:10 118/2,3

மேல்


நுகர்ந்திடு (1)

தழைத்த அ வனத்தை கனத்தை வென்கண்டு தழலவன் நுகர்ந்திடு காலை – வில்லி:9 56/2

மேல்


நுகர்ந்து (8)

அங்கு எரி விடம் நுகர்ந்து அழிந்த பேர் உடல் – வில்லி:3 15/3
இணை இலா அமுது உரகர் கோனிடை நுகர்ந்து இருந்தான் – வில்லி:3 128/4
காலை-வாய் அருக்கன் பனி நுகர்ந்து என்ன கட்டு அற காண்டவம் என்னும் – வில்லி:9 34/1
தேன் நுகர்ந்து இசை முரல் பசும் தொடையலான் திரு தக மொழிகின்றான் – வில்லி:11 58/2
தேன் எறிந்து தேன் நுகர்ந்து தேன் எடுக்கும் மாலையாய் – வில்லி:11 166/3
வென்று போனகம் நுகர்ந்து பொன் தரு மலர் வேய்ந்தான் – வில்லி:22 49/4
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே – வில்லி:27 7/4
போனகம் பரிவுடன் நுகர்ந்து இருந்த அ பொழுதில் – வில்லி:27 83/2

மேல்


நுகர்வது (1)

கரும் தடம் புனல் நஞ்சு இது நுகர்வது கருதேல் – வில்லி:16 52/3

மேல்


நுகர்வான் (1)

சேயின் முனிவர் கேள்வி தெள் ஆர் அமுதம் நுகர்வான் – வில்லி:38 45/4

மேல்


நுகர்வுற்று (1)

நஞ்சு சோற்றம் பெற நுகர்வுற்று இருண்ட கண்டர் நல் தொண்டர் வடிவம் என நண்ணும் வெண்ணீற்று – வில்லி:45 20/1

மேல்


நுகராமல் (1)

இச்சித்த இன்பம் நுகராமல் இளைத்த மெய்யாள் – வில்லி:5 75/4

மேல்


நுகரும் (1)

சேறு இலாத வெம் சுரத்திடை செழும் புனல் நுகரும்
பேறு இலாமையின் இறந்தனர் போலும் இ பெரியோர் – வில்லி:16 49/3,4

மேல்


நுகருமாறு (1)

நுகருமாறு பல் நூறு ஒளி தீபமோடு – வில்லி:21 90/2

மேல்


நுகருவித்து (1)

காண்டவமும் கனல் வயிற்று கனல் தணிய நுகருவித்து காக்குமாறே – வில்லி:10 1/3

மேல்


நுங்கள் (1)

தோற்றமும் உண்டு நுங்கள் சுமை இவர் சுமையும் என்றார் – வில்லி:2 116/4

மேல்


நுங்கு (1)

நுங்கு அழல் அனையாள் நாணமும் துகிலும் நோக்கினை காக்கும் நாயகனே – வில்லி:45 9/4

மேல்


நுடங்க (4)

கொண்டல் எழ மின் நுடங்க கொடும் சாபம் வளைவுற செம் கோபம் தோன்ற – வில்லி:8 5/1
குலைத்தும் என்று எண்ணி ஒருவருக்கொருவர் கொடி இடை நுடங்க வந்து அந்த – வில்லி:12 59/2
மெலிவுறு மின் இடை நுடங்க மீனினும் – வில்லி:12 138/3
மின் போல் நுடங்க இடை வேல் விழி நீர் ததும்ப – வில்லி:13 102/1

மேல்


நுடங்கி (1)

தேவருக்கு அரசன் உந்து கன பந்தி நிகர் தேரிடை பணி நெடும் கொடி நுடங்கி எழ – வில்லி:42 83/1

மேல்


நுண் (25)

விரவு நுண் துளி மீது எறி ஊதையால் – வில்லி:1 125/4
கிளைத்திடும் துகிர் கொடி நிகர் சடையவன் கேட்டு நுண் இடையே போல் – வில்லி:2 14/1
நீதியினாலும் நிறைந்தனன் நுண் நூல் – வில்லி:3 94/3
பொங்கு நுண் இழை துகிலும் அம் தாமமும் பூவும் – வில்லி:3 119/2
கொடி படுத்த நுண் இடை இடிம்பையை கூவி அ இடை குறுகினான் அரோ – வில்லி:4 9/4
கச்சின்-கண் அடங்காத கன தனமும் நுண் இடையும் கண்டு சோர்ந்து – வில்லி:7 25/3
மின் உருவ நுண் இடையாள் விழி களிக்கும்படி நின்றான் வீரர் ஏறே – வில்லி:7 27/4
சால் அருந்ததி தலைவனும் தலைபெறும் பல நுண்
நூலரும் ததி உற புகுந்து ஆசிகள் நுவன்றார் – வில்லி:7 76/3,4
அறல் படு நுண் கரு மணலின் அரித்து ஒழுகும் சின்னீரோடு அமைந்தது அம்மா – வில்லி:8 10/4
இழைத்த நுண் சிறகர் கருநிற குரீஇயின் இனங்களும் அன்றி வேறு இலரால் – வில்லி:9 56/4
சங்கை இல் சிற்ப நுண் நூல் தபதியர் தகவு கூர – வில்லி:11 44/1
மின்னை சிரிக்கும் நுண் இடையாய் வேந்தர்க்கு எதிர் உன் மெய் கணவன் – வில்லி:11 214/3
மின் வந்து அனைய நுண் இடையாய் விழி நீர் சொரிந்து மெலிய உனக்கு – வில்லி:11 231/3
மின் தோற்று அனைய நுண்_இடையாள் விழி நீர் வெள்ளம் மிசை வீழ்ந்தாள் – வில்லி:11 234/4
நொந்துற்று முன் நடனம் புரி நுண் நேர்_இழை அங்கண் – வில்லி:12 156/4
மின்னின் நுண் இடையாளும் வெருவுறா – வில்லி:12 171/3
பொன் அம் கொடி போல் எழில் கூர் நுண் இடை புலோமை – வில்லி:13 106/3
நூல் அளவாகிய நுண் அறிவோர் போல் – வில்லி:14 55/2
நொதுமலினள் ஆகி ஒரு நுண்_இடை நடந்தாள் – வில்லி:19 29/2
மின் அனைய நுண் இடை விராட பதி தேவிக்கு – வில்லி:19 35/3
கங்கை நுண் துவலையும் கலந்து வீசுமால் – வில்லி:41 206/4
மா மணி கவசம் எங்கும் உடன் ஒன்றி ஒரு மால் வரை புயலின் நுண் துளி விழுந்த பரிசு – வில்லி:42 84/3
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட – வில்லி:42 131/2
மை கண் இளம் கோவியர் நுண் துகிலும் நாணும் வரி வளையும் மட நெஞ்சும் வாங்கும் மாலே – வில்லி:45 251/4
அயிர் நுண் குழல் அர_மடநலார் பலர் அளி கொண்டு எதிர்கொள அமரன் ஆன பின் – வில்லி:46 235/3

மேல்


நுண்_இடை (1)

நொதுமலினள் ஆகி ஒரு நுண்_இடை நடந்தாள் – வில்லி:19 29/2

மேல்


நுண்_இடையாள் (1)

மின் தோற்று அனைய நுண்_இடையாள் விழி நீர் வெள்ளம் மிசை வீழ்ந்தாள் – வில்லி:11 234/4

மேல்


நுண்ணிதின் (1)

நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் உணர்தரும் சிற்ப நூல் அறி புலவனை நோக்கி – வில்லி:6 9/1

மேல்


நுண்ணிய (1)

நோக்கிய கண் இமையாமல் நோக்கிநோக்கி நுண்ணிய மென் புலவியிலே நொந்துநொந்து – வில்லி:7 42/1

மேல்


நுண்ணியார் (1)

நூலினால் வழு அற மலைந்தனர் நுண்மை யாவினும் நுண்ணியார் – வில்லி:10 136/4

மேல்


நுண்மை (2)

மாற்றினர் பிளந்து பெரு வண்மை சிறு நுண்மை சலம் நிச்சலம் என சொல்வகையே – வில்லி:3 55/4
நூலினால் வழு அற மலைந்தனர் நுண்மை யாவினும் நுண்ணியார் – வில்லி:10 136/4

மேல்


நுணி (1)

நுணி நிறுத்தி சகுனி முதலானோர் தம்மை நுவல் அரு நாள் உடு கோளின் நடுவண் வான – வில்லி:45 32/3

மேல்


நுதல் (26)

மண் மேல் ஒருத்தி அரக்கர் குலம் மாள பிறந்தாள் வாமன் நுதல்
கண் மேல் இன்றும் இவள் பிறந்தாள் கழல் காவலர்-தம் குலம் முடிப்பான் – வில்லி:3 90/1,2
கண்போல் அம்பும் நுதல் போலும் கடும் கார்முகமும் காண்-தொறும் அ – வில்லி:5 33/1
வேர்ப்பு ஆடு நுதல் சிவந்த விழியன் ஆகி விழியிலான் மகன் கழற வெகுண்டு மேன்மேல் – வில்லி:5 59/3
யதி உரைத்த சொல் கேட்டலும் யாதவி நுதல் வாள் – வில்லி:7 69/1
பிறை அனைய திலக நுதல் பேதை இளம் பிடி ஒருத்தி பிடித்த செம் கை – வில்லி:8 12/1
திலக நுதல் குறு வியர் தம் செவி பூவில் அளி இனத்தின் சிறகர் காற்றால் – வில்லி:8 15/1
திங்கள் நுதல் வேர்வு ஓட நின்றார் சில மாதர் – வில்லி:10 82/4
கட கரி உரிவை போர்த்த கண்_நுதல்_கடவுள் மாறி – வில்லி:10 104/1
செழு மலர் வதனம் நோக்கி திரு நுதல் வடுவும் கண்டான் – வில்லி:22 131/4
சிந்தூர திலக நுதல் சிந்துரத்தின் மருப்பு ஒசித்த செம் கண் மாலே – வில்லி:27 9/4
வேனிலவன் மேல் நுதல் விழித்தவன் அளிக்கும் – வில்லி:29 63/3
பட்ட நுதல் களி யானை பாண்டவர்-தம் படை தலைவன் பட்டானாக – வில்லி:29 73/1
தார் ஆர் ஓடை திலக நுதல் சயிலம் பதினாயிரம் சூழ – வில்லி:32 32/1
பிளவு உற்ற வேழ நுதல் நித்தில பெட்டி போலும் – வில்லி:36 34/4
வீயினால் வென்ற போர் வில்லியை கண் நுதல்
தீயினால் வென்றவன் திகழ்தரும் சிந்தையோன் – வில்லி:39 23/1,2
வந்தவர்வந்தவர் வாள் நுதல் நிலை-தொறும் – வில்லி:39 26/1
பொழி சினம் மனத்தின் மூள அவிர் ஒளி புனை நுதல் வெயர்க்க வாயு கதி என – வில்லி:40 47/3
விழி மலர் சிவந்து கோல மதி நுதல் வெயர் வர இரண்டு தோளும் முறைமுறை – வில்லி:41 42/1
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி – வில்லி:41 47/3
அகன் பட்ட நுதல் வேழம் அன்னான் மேல் எறிந்து எறிந்திட்டு ஆர்த்த காலை – வில்லி:42 178/2
மகரிகையும் இரு பணைகளும் விரி நுதல் மருவு கலனொடு மினல் என ஒளி விட – வில்லி:44 20/1
சிகரி புதையவும் உரம் முழுகவும் நுதல் திலகம் என ஒளி திகழவும் மலைதலின் – வில்லி:44 29/3
மின் புயல் வாய் விரிகின்றன ஒத்தன விரி நுதல் ஓடைகளே – வில்லி:44 50/1
காமன்-தனை நீறு எழ வென்ற நுதல் கண் போல் எரிகின்ற கருத்துடனே – வில்லி:45 212/3
வெயர்க்க தன் நுதல் கண் சிவப்பு ஏற மனம் வெம்ப மண் மீது இழிந்து – வில்லி:45 233/3
மின் பட்ட ஓடை நுதல் இபராசன் வன் பிடரின் மிசை வைத்து உகந்தனன் அரோ – வில்லி:46 6/3

மேல்


நுதலாய் (1)

இந்து நுதலாய் மனிதர் யார் முகமும் நோக்கேன் – வில்லி:19 33/3

மேல்


நுதலாள் (1)

தேனே திகழ் மொழியாள் பொரு சிலையே தரு நுதலாள்
தானே தனை நிகர்வாள் பெயர்தரு நாடகம் எல்லாம் – வில்லி:12 150/2,3

மேல்


நுதலாள்-தன்னை (1)

கோண் பிறை நுதலாள்-தன்னை கோதையர் பலரும் கூடி – வில்லி:5 26/1

மேல்


நுதலில் (2)

விழி வழி நெருப்பு உருகி வழிய நுதலில் திலகம் வெயில் வழிய முற்றும் நிலவே – வில்லி:28 57/3
காமன்-தன் உடல் மேல் விழித்திட்ட நுதலில் கனல் கண் என – வில்லி:33 12/2

மேல்


நுதலின் (2)

திகழ்ந்த நின் நுதலின் ஊறு செய்தவர் யார்-கொல் என்ன – வில்லி:22 132/1
அருகு ஒடுங்குற நுதலின் மேல் அம்பு நான்கு அறத்தின் மைந்தனை எய்தான் – வில்லி:46 57/4

மேல்


நுதலினானை (1)

புண்டர நுதலினானை பூசனை செய்த பின்னர் – வில்லி:12 21/3

மேல்


நுதலினும் (1)

ஒரு கணை நுதலினும் உருவ ஏவினான் – வில்லி:45 127/3

மேல்


நுதலுதி (1)

நுதலுதி நீயே சென்று நுவலுதி விரைவின் என்றான் – வில்லி:43 20/4

மேல்


நுதலும் (1)

மாலும் மத கட சாலும் நுதலும் மருப்பும் ஒரு கையும் வதனமும் – வில்லி:34 26/1

மேல்


நுதலூடே (1)

இகல் நுதலூடே எனக்கும் ஆர் உயிர் என மதியாதே உருத்து வீமனும் – வில்லி:46 175/3

மேல்


நுதலை (1)

மதுர மொழியாள் அழை-மின் வாள்_நுதலை என்றாள் – வில்லி:19 29/4

மேல்


நுதற்கு (1)

பட்டம் அணிந்த நுதற்கு இடையே விழு தும்பிகள் பட்டனவே – வில்லி:44 51/1

மேல்


நுதி (5)

நொந்தோரை ஆற்றி நுவல்வான் அ நுதி கொள் வேலான் – வில்லி:23 22/4
நொந்தான் இவன் என்று நுதி கதிர் வேல் – வில்லி:32 21/1
கரிகளை எடுத்து வானின் இடையிடை கர நுதி கொடு எற்றும் நீடு பிறை நிகர் – வில்லி:40 53/1
நூறோடு நூறு தொடுத்து ஏவும் நுதி கொள் அம்பால் – வில்லி:45 82/2
நுதி கொண்ட கனல் கொளுத்தும் இராம பாணம் நுழை கடல் போல் நொந்ததுவும் நோக்கிநோக்கி – வில்லி:46 74/2

மேல்


நுதியுடை (1)

நூற்றுவர் ஐவர் என்னும் நுதியுடை சமர வை வேல் – வில்லி:2 116/1

மேல்


நுந்தை (1)

நுந்தை ஏவலின் கம்மியர் நூதனமாக – வில்லி:3 121/1

மேல்


நுந்தை-தன் (1)

வெம் மொழி வித்தக எம் மொழி நுந்தை-தன் மெய்ம்மொழி என்றனனே – வில்லி:41 230/4

மேல்


நும் (20)

தந்த மூப்பை நீர் கொண்-மின் நும் இளமை தந்து என்ன – வில்லி:1 29/2
இணங்கி நும் கேண்மை கொள்வான் இச்சையால் யாகசேனன் – வில்லி:5 6/2
ஈங்கு வந்து நும் இல்லிடை இருந்தனன் என்றான் – வில்லி:7 68/4
பாங்கு அலா அரசர் எல்லாம் பணிந்து நும் வாயில் நிற்பர் – வில்லி:11 37/3
தருமம் யாவும் நும் தன்மையாதலால் – வில்லி:11 128/3
தொகுதி கொண்ட நும் துணைவர் கூறினார் – வில்லி:11 129/4
துண்டியாமல் நும் துணைவர் தம்மொடும் – வில்லி:11 130/3
சேண் இருந்து நும் சீர் செவிப்படுத்து – வில்லி:11 131/1
அடுக நும் திறல் ஆண்மைகள் தோன்றவே – வில்லி:12 14/2
தீ விரி கானம் சென்ற காதை நும் செவி படாதோ – வில்லி:12 24/4
திக்கு ஓடிய நும் திறலும் புகழும் – வில்லி:13 58/1
பொன் போலும் நும் மேனி பொடி செய்திடா – வில்லி:13 59/3
குனி தவர் கொண்டு முன் நும் குலம் கரிசு அறுத்த வீரன் – வில்லி:14 94/3
பெரும் திறல் அரசன் அவர் பதம் வணங்கி பேசுக நும் குறை என்ன – வில்லி:15 3/2
களையும் மா புயல் இருவரும் ஒழி-மின் நும் கட்டுரை இனி என்றான் – வில்லி:24 4/4
ஆண்டு வந்த பார் நும் மொழிப்படி அவர்க்கு அளித்திரோ அளியீரோ – வில்லி:24 10/4
திகந்த எல்லை உற பெரும் புவி செல்ல நேமி செலுத்தும் நும்
அகந்தையோடு அமர் ஆட எண்ணல் அரவ கேதனன் உங்களோடு – வில்லி:26 7/1,2
சேர நீரும் நும் பாடி எய்துவீர் செருவில் நொந்தது இ சேனை என்று போய் – வில்லி:35 9/3
போம் அடங்க நும் தமையன் நீள் பதம் பொருந்தி உறு போர் அறிந்துகொண்டு பொருவீர் – வில்லி:38 35/2
செம் மொழி அற்றவன் மொழிவழி சென்று ஒரு சிறிதும் மதித்தருளான் நும்
மொழி விட்டு ஒரு மெய்ம்மொழி கேண்ம் என நோதகு நெஞ்சினனும் – வில்லி:41 230/2,3

மேல்


நும்பிமார்களில் (1)

நும்பிமார்களில் இருந்தவர்-தம்மொடும் நுவல் அரும் பல கேள்வி – வில்லி:45 181/2

மேல்


நும்பியர் (2)

மற பெரும் புதல்வனை மகிழ்ந்து நும்பியர்
இறப்பினை ஒழிப்பதற்கு ஏது உண்டு எனா – வில்லி:16 59/3,4
வந்து இனி நும்பியர் தம்மொடு சேர்க என மாயன் மொழிந்தனனே – வில்லி:27 217/4

மேல்


நும்பியும் (1)

நூல் வரு பழுது இல் கேள்வி நும்பியும் நீயும் இந்த – வில்லி:36 13/3

மேல்


நும்மால் (1)

குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் – வில்லி:9 52/2

மேல்


நும்மில் (3)

இரு திறத்தவரும் நும்மில் இகலுறும் மனத்திர் ஆனால் – வில்லி:11 207/2
புன் மொழி ஆடி நும்மில் புலப்பது புன்மை அன்றோ – வில்லி:45 51/4
புல்லாரை புறங்காணும் போர் வேலோய் இருவரும் நீர் பொருது நும்மில்
வல்லார்கள் வென்றி புனைந்து அவனிதலம் பெறும் இதுவே வழக்கும் என்றான் – வில்லி:46 143/3,4

மேல்


நும்மின் (1)

நும்மின் நாடி அவனை இம்பர் நோதல் செய்து கொணர்-மினே – வில்லி:3 73/4

மேல்


நும்முன் (2)

வரை-கண் வாழ்வு கூர் நும்முன் எம் முனே மலைய எண்ணி மேல் வந்தபோது பார் – வில்லி:4 7/3
தம்பிமாரொடும் நும்முன் ஆகிய விறல் தருமன் மா மகனோடும் – வில்லி:45 181/3

மேல்


நும்முனை (1)

வீடுமனை சிலை குருவாம் வேதியனை நும்முனை முன் வீடு சேர்த்த – வில்லி:46 16/1

மேல்


நும்மை (2)

தம்பி மைந்தரை தழுவி நும்மை இன்று – வில்லி:11 126/1
மறைந்து உறை நாளில் நும்மை மற்றுளோர் ஈண்டு உளார் என்று – வில்லி:11 276/1

மேல்


நும்மோடு (1)

மிடை படை ஏவி நும்மோடு அமர் செயேன் வேந்த என்றான் – வில்லி:25 15/4

மேல்


நுமக்கு (2)

அன்றி நுமக்கு அரசு ஆளுதல் ஆமோ – வில்லி:3 99/4
ஏது கொண்டது அது நுமக்கு அளிப்பன் இம்பர் என்னவே – வில்லி:11 162/4

மேல்


நுமது (2)

தனித மேகம் போல் ஆர்க்கும் நுமது உயிர் சரத்தின் சாய்த்து இ – வில்லி:14 94/1
அன்று நுமது உயிர் ஐந்தும் அளிப்பன் எனும் வாய்மையினால் அகன்றேன் இன்னும் – வில்லி:46 247/2

மேல்


நுமதே (1)

முந்துற நுமதே ஆகும் முழுதும் வாழ்வு எழுதும் செம் பூண் – வில்லி:11 32/3

மேல்


நுமர்-தம்மையும் (1)

அஞ்சேல் அமரில் நுமர்-தம்மையும் ஆவி கொள்ளேன் – வில்லி:7 82/1

மேல்


நுமரோடு (1)

குருநாடும் மற்றை வளநாடும் எய்தி நுமரோடு இயைந்து குழுமி – வில்லி:37 8/3

மேல்


நுரை (3)

கரை சிந்து திரை சிந்து நுரை சிந்து விரை சிந்து கணம் என்னவே – வில்லி:33 2/3
நல் நீர் மழை பொழி செம் புனல் நதி-வாய் வரு நுரை போல் – வில்லி:33 21/3
கரை சிந்து திரை சிந்து நுரை சிந்து விரை சிந்து கணம் என்னவே – வில்லி:38 2/3

மேல்


நுரையை (1)

கண்டு யாவரும் கைதொழ கவித்த கை குடையுடன் கங்கை நீர் நுரையை
மொண்டு மேல் உற சொரிந்ததாம் என நரை திரையுடன் மூப்பு ஒரு வடிவம் – வில்லி:27 235/2,3

மேல்


நுவல் (3)

வம்பு அறாத மெய் பதுமினி என செழு மறை நுவல் மட பாவை – வில்லி:2 31/3
நுணி நிறுத்தி சகுனி முதலானோர் தம்மை நுவல் அரு நாள் உடு கோளின் நடுவண் வான – வில்லி:45 32/3
நும்பிமார்களில் இருந்தவர்-தம்மொடும் நுவல் அரும் பல கேள்வி – வில்லி:45 181/2

மேல்


நுவல்வான் (1)

நொந்தோரை ஆற்றி நுவல்வான் அ நுதி கொள் வேலான் – வில்லி:23 22/4

மேல்


நுவலுதி (1)

நுதலுதி நீயே சென்று நுவலுதி விரைவின் என்றான் – வில்லி:43 20/4

மேல்


நுவலும் (1)

நோக்கிய வருணனை நுவலும் நான்மறை – வில்லி:1 65/1

மேல்


நுவலும்போதைக்கு (1)

இகழ்ந்தமை நுவலும்போதைக்கு எல்லை இன்று இவனை போல – வில்லி:22 132/3

மேல்


நுவறலுமே (1)

நோன் தாள் வெம் கண் கட களிற்று நுழை வேல் அரசன் நுவறலுமே
ஆன்றார் கேட்கின் செவி புதைக்கும் அழல் கால் வெம் சொல் அறன் இல்லான் – வில்லி:11 212/1,2

மேல்


நுவன்ற (2)

தொக்கோர் யான் நுவன்ற மொழிக்கு எதிர்மொழி உண்டாமாகின் சொல்லுவீரே – வில்லி:11 242/4
நுவன்ற கீசகர் நூற்றொருமூவரும் – வில்லி:21 98/2

மேல்


நுவன்றனன் (1)

பனி நெடும் குடை பார்த்திவன் நுவன்றனன் பார்த்தனது உயிர் கொள்வான் – வில்லி:45 183/4

மேல்


நுவன்றார் (1)

நூலரும் ததி உற புகுந்து ஆசிகள் நுவன்றார் – வில்லி:7 76/4

மேல்


நுழை (4)

நோய் என அசுரர்க்கு உடைந்து பொன் காவில் நுழை தரும் நூறு மா மகத்தோன் – வில்லி:10 21/3
நோன் தாள் வெம் கண் கட களிற்று நுழை வேல் அரசன் நுவறலுமே – வில்லி:11 212/1
நெறி இரு புறத்தும் ஊசி நுழை ஒணா நெருக்கம் மிக்க – வில்லி:12 30/1
நுதி கொண்ட கனல் கொளுத்தும் இராம பாணம் நுழை கடல் போல் நொந்ததுவும் நோக்கிநோக்கி – வில்லி:46 74/2

மேல்


நுழைந்தது (1)

ஏற்றிடை வெம் கனல் நுழைந்தது என்ன முன்னம் எழுவருடன் தனக்கு இளையோர் ஐவர் சேர – வில்லி:46 81/1

மேல்


நுழைந்தன (2)

நூறு அம்பு அகல் மார்பில் நுழைந்தன பின் – வில்லி:32 19/2
அங்கத்தில் நுழைந்தன அம்புகளும் – வில்லி:32 20/2

மேல்


நுழைந்து (2)

உழுத கொடும் புண் வழியே ஊசி நுழைந்து என தென்றல் ஊரஊர – வில்லி:7 35/3
ஆனனத்தினும் நுழைந்து உருவ வெம் பரிதி ஆயிர கிரணமும் புடை பரந்தது என – வில்லி:42 80/3

மேல்


நுழைய (2)

நோய் இல் அயர்வும் மெய்யில் நுழைய காலம் நோக்கி – வில்லி:38 45/2
நூறு நூறு கோல் நுழைய மெய் எலாம் நொந்து துஞ்சினார் முந்து போர் செய்தார் – வில்லி:45 55/2

மேல்


நுழையாவண்ணம் (1)

ஊசியும் நுழையாவண்ணம் வில் பதாதி வயவரை உரன் உற நிறுத்தி – வில்லி:42 6/2

மேல்


நுழையூ (1)

கவனத்தின் முடுகி அடு பரி கொத்தி உடலில் இடு கவசத்தை மறைய நுழையூ
சிவனுக்கும் மலரில் உறை பிரமற்கும் உணர்வு அரிய திகிரி கை வலவனையுமே – வில்லி:40 59/2,3

மேல்


நுனி (1)

விழித்து மீசை நுனி முறுக்கி வெய்ய வீர வாள் உறை – வில்லி:13 115/2

மேல்


நுனை (1)

கொல் நுனை வேலோர் வென்று கொண்டன கொடுத்தல் ஒல்லார் – வில்லி:11 273/2

மேல்