தை – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தைக்க (1)

தொட்ட கணை தைக்க அவர் – வில்லி:41 67/3

மேல்


தைக்கவே (1)

தம்பிமாரும் உற்று எய்த வெம் சாயகங்கள் மெய் தைக்கவே
வெம்பி வீமனும் தன் சரம் விண்தலத்தில் இ வேந்தனுக்கு – வில்லி:36 5/2,3

மேல்


தைத்த (2)

மருமத்து வேல் தைத்த புண் மீது கனல் உற்றது என மாழ்கினான் – வில்லி:14 128/3
வாளி ஆயிரம் தைத்த வழி எலாம் – வில்லி:29 33/1

மேல்


தைத்தன (1)

தாள் வலி ஆடவர் சிரம் உருளும்படி தைத்தன சாயகமே – வில்லி:44 57/1

மேல்


தைத்தியர் (1)

துடித்தனர் இயக்கரொடு அமரர் தைத்தியர் துணுக்கென இமைத்தனர் திசைகள் காப்பவர் – வில்லி:42 201/3

மேல்


தைத்து (2)

தரள வர்க்க வயிடூரிய புதிய கோமள பலகை தைத்து மா – வில்லி:27 100/3
சாப வெம் கணை தைத்து உகு சோரியால் – வில்லி:29 26/2

மேல்


தையல் (8)

தன தடம் திரு மார்பு உற தழீஇய பின் தையல் தன் நினைவு எய்த – வில்லி:2 36/2
தானே உவந்து தனி தார் புனை தையல் வென்றி – வில்லி:2 44/1
தருமாதிபனை கருத்தால் மட தையல் உன்னி – வில்லி:2 64/3
தன் ஓர் வடிவின் ஒரு கூறு ஒரு தையல் ஆளும் – வில்லி:5 80/3
தன்னந்தனி நின்று அழுகின்ற அ தையல் கண்ணீர் – வில்லி:5 82/2
தையல் அங்கு உரைத்த மாற்றம் தருமனும் கேட்டு நாங்கள் – வில்லி:11 278/1
இனைவரு தையல் கண்கள் நீர் மல்க இறை_மகன் மடைப்பளி எய்தி – வில்லி:21 46/2
தாது அலர் அலங்கல் சமர வாள் முனியை தழலிடை வரு பெரும் தையல்
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் – வில்லி:46 216/3,4

மேல்


தையல்-தன் (1)

தையல்-தன் மொழியை தானும் உட்கொண்டு தகு செயல் விரகுடன் சாற்றி – வில்லி:21 51/2

மேல்


தையலார் (1)

தண் தரள அருவி விழ தையலார் வடிவு-தொறும் சாயல் தோகை – வில்லி:8 5/3

மேல்


தையலால் (1)

தணிதி அஞ்சல் என்றான் ஒரு தையலால்
பிணி உழந்து முன் பேர் பெறும் பெற்றியான் – வில்லி:12 170/3,4

மேல்


தையலாள் (2)

தாழ் வரை தட கையால் தையலாள் எதிர் – வில்லி:21 75/1
தையலாள் பொருட்டாக தனக்கு உறும் – வில்லி:21 86/3

மேல்


தையலாளும் (1)

தருமனும் தம்பிமாரும் தழல் எழு தையலாளும்
அரு மக முனிவர் மு_நான்கு ஆயிரர் சூழ்ந்து போத – வில்லி:12 1/2,3

மேல்


தையலும் (3)

மண் வரு தையலை வணங்க தையலும்
பண் வரு மொழி சில பகர்ந்து தேற்றினாள் – வில்லி:1 74/3,4
தம்பியர்-தாமும் வேள்வி தையலும் உரைத்த மாற்றம் – வில்லி:18 13/1
தடாத அன்புடை கெடாத தூ மொழி பகர் தையலும் மையலன் தவிர்ந்து – வில்லி:27 248/2

மேல்


தையலை (4)

தாரகாபதி புதல்வன் அ தையலை காணா – வில்லி:1 14/2
மண் வரு தையலை வணங்க தையலும் – வில்லி:1 74/3
தாசர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி அளித்த தையலை தரணிபர்க்கு எல்லாம் – வில்லி:1 97/3
தம்பி அ பெரும் தையலை நூபுர தாளின் வீழ்ந்து தகவுடன் மீடலும் – வில்லி:21 2/1

மேல்


தையலோடும் (1)

தன்மம் கலந்த மனத்தோனை அ தையலோடும்
தொல் மங்கல செம் சுடர் தீ வலம் சூழுவித்தார் – வில்லி:5 94/3,4

மேல்


தைவந்து (1)

தேன் பெற்ற துழாய் அலங்கல் களப மார்பும் திரு புயமும் தைவந்து தீண்டப்பெற்றேன் – வில்லி:45 249/2

மேல்


தைவரு (3)

சரிகமபதநி பாடல் தண்டு தைவரு செம் கையோன் – வில்லி:6 41/2
தைவரு செம் கையான் தாரை வெம் பரி – வில்லி:11 109/2
தைவரு திண் சிலை தட கை சகுனி-தனை முதலான தரணிபாலர் – வில்லி:45 269/4

மேல்


தைவரும் (2)

பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி – வில்லி:2 54/2
தைவரும் நவமணி சயிலம் என்னவே – வில்லி:3 3/1

மேல்