தீ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 63
தீகள் 1
தீங்கு 9
தீட்டி 1
தீட்டிய 2
தீட்டும் 2
தீட்டுவார் 1
தீண்ட 3
தீண்டப்பெற்றேன் 1
தீண்டல் 1
தீண்டற்கு 1
தீண்டாத 1
தீண்டாள் 1
தீண்டான் 1
தீண்டி 4
தீண்டுதல் 1
தீண்டுவார் 1
தீண்டேன் 2
தீதினால் 1
தீது 19
தீப்புறத்து 1
தீப 5
தீபங்கள் 1
தீபத்தால் 1
தீபம் 7
தீபமும் 4
தீபமே 1
தீபமோடு 1
தீம் 10
தீம்பால் 1
தீமை 8
தீமையின் 1
தீமையே 1
தீய 11
தீயவர் 2
தீயவரும் 1
தீயவன் 1
தீயவன்-தன்னை 1
தீயால் 1
தீயிடை 3
தீயில் 5
தீயின் 4
தீயினால் 4
தீயினை 1
தீயை 2
தீயொடு 1
தீயோர் 1
தீர் 6
தீர்க்க 1
தீர்க்கநயனன் 1
தீர்க்கமாட்டார் 1
தீர்க்கலோசனன் 1
தீர்க்கும் 1
தீர்த்த 4
தீர்த்தங்கள் 1
தீர்த்தம் 6
தீர்த்தமும் 1
தீர்த்தன் 1
தீர்த்தான் 4
தீர்த்தி 1
தீர்த்திடுக 1
தீர்த்திடும் 1
தீர்த்தோனே 1
தீர்தலும் 1
தீர்ந்த 1
தீர்ந்தில 1
தீர்ப்பது 1
தீர்ப்பன 1
தீர்ப்பாய் 1
தீர்ப்பான் 6
தீர்வார் 1
தீர்வாள் 1
தீர 8
தீரத்து 1
தீரமும் 1
தீரன் 1
தீரனுக்கும் 1
தீராத 1
தீருமாறு 1
தீவிய 1
தீவில் 1
தீவினும் 1
தீவினை 3

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தீ (63)

சென்ற அம்பையை தீ மதி சாலுவன் – வில்லி:1 135/1
செம் கண் நீர் எழ சிந்தை செம் தீ எழ – வில்லி:1 136/3
தென்பாலவர்-தம் பசி தீ நனி தீர்க்கமாட்டார் – வில்லி:2 60/2
அஞ்சுதரு தீ வினையின் ஆர் அமுதும் நஞ்சு ஆம் – வில்லி:2 99/3
செயிர்த்தவரை ஆவி கவர் தீ உமிழும் வேலான் – வில்லி:2 101/1
இருந்த தீ மதி அமைச்சனோடு இறந்தமை உணரார் – வில்லி:3 132/2
சித்திரத்தேரோன்-தன்னை தேவர் கோன் மதலை செம் தீ
அத்திரத்து இருந்தை தேரோன் ஆக்கினன் இமைப்பின் அம்மா – வில்லி:5 8/3,4
முனை-கண் செம் கண் தீ உமிழும் முகத்தான் மாதே பகதத்தன் – வில்லி:5 44/3
மூள்வித்த செம் தீ கரி ஆக முரசு உயர்த்த – வில்லி:5 93/3
தொல் மங்கல செம் சுடர் தீ வலம் சூழுவித்தார் – வில்லி:5 94/4
தீ திறங்கள் செங்காந்தளும் அசோகமும் செங்குறிஞ்சியும் சேர – வில்லி:9 15/2
எப்புறத்தினும் புகுந்து தீ சூழ்தலின் ஏகுதற்கு இடம் இன்றி – வில்லி:9 19/1
சினைகள்-தோறும் வாழ் சிகாவல கலாபம் மேல் செறிதரு தீ சோதி – வில்லி:9 21/2
பொங்குறும் ஓம செம் தீ புகையினை போர்த்தது என்ன – வில்லி:10 105/1
தீ பால் அடங்காத புகழ் வீர கயம் அன்ன சிசுபாலனே – வில்லி:10 114/4
தேர் இரண்டு அணி உருளினோடு உருள் சென்று முட்டின தீ இடி – வில்லி:10 132/3
தீம் சாலி விளை பழன திருநாட்டீர் கேண்-மின் என செம் தீ மூள – வில்லி:11 255/3
தீ விரி கானம் சென்ற காதை நும் செவி படாதோ – வில்லி:12 24/4
மாதிரம்-தொறும் செம் பல்லவ செம் தீ வளர்த்து வான்மணியினை நோக்கி – வில்லி:12 56/3
துன்னிய கோப செம் தீ விழி உக சில சொல் சொன்னாள் – வில்லி:13 6/2
சீற்றமும் திறலும் மிக்க தீ கதி செலாத தூய – வில்லி:13 18/4
தெழித்த சொல்லினர் சீற்ற வெம் தீ உக – வில்லி:13 32/1
கன்று நெஞ்சினர் கண்கள் செம் தீ உக – வில்லி:13 46/3
தெழித்து உரப்பி எயிறு தின்று வைது செய்ய கண்கள் தீ
விழித்து மீசை நுனி முறுக்கி வெய்ய வீர வாள் உறை – வில்லி:13 115/1,2
நஞ்சு என புகுதலோடும் நயனங்கள் செம் தீ கால – வில்லி:13 151/2
ஈட்டும் மா நிதி இலங்கை தீ இட்ட நாள் இசைந்த – வில்லி:14 49/3
திறத்தினர் குஞ்சி செம் தீ சிரத்தினர் வரத்தின் மிக்கோர் – வில்லி:14 87/4
கண்டனன் இரண்டு கண்களும் கருத்தும் கனன்று செம் தீ சுடர் கால – வில்லி:15 11/1
கொண்ட வெம் சின தீ கதுவி எண் திசையும் குலைகுலைந்து உடன் வெரூஉக்கொள்ள – வில்லி:15 11/2
சென்று எயிற்று இள நிலவு எழ துணை விழி தீ எழ வெயில் வாய் கார் – வில்லி:16 15/3
சீலம் கொள் வாய்மையாய் செம் தீ எழு கானில் சில் நீர் – வில்லி:16 42/3
தீ எழ பொடிக்கும் கண்ணும் சிரிப்பு எழும் எயிறும் ஆகி – வில்லி:16 44/2
தென்றல்-தன்னையும் தீ எனும் திங்களை தினகரன்-கொல் என்று ஏங்கும் செயல் அழிந்து – வில்லி:21 11/3
தீ தொழில் புரிஞரை தெண்டியாரெனின் – வில்லி:21 39/2
தீ முகத்தவனை அ செம்மல் மீளவும் – வில்லி:21 72/3
பிடுங்கினன் கைகளால் பிசைந்து தீ எழ – வில்லி:21 84/2
கழிந்த தீ உமிழ் கண்ணினராய் உயிர் – வில்லி:21 89/3
மண்டு தீ என எழுந்தனன் மடைத்தொழில் வல்லான் – வில்லி:22 16/4
திரிய வன்புடன் வாங்குதற்கு எண்ணும் இ தீ மதி கொடிது என்று – வில்லி:24 3/3
அன்று தூது கொண்டு இலங்கை தீ விளைத்தவன் ஐவர்க்கு – வில்லி:27 68/1
வளைந்த ஏழ் கடல் வற்ற மேல் வடவையின் முக தீ
கிளர்ந்தது ஆம் என கிளர்ந்தன இரவியின் கிரணம் – வில்லி:27 96/3,4
தீ வலம் செய அடர்ப்பன் என்று நனி சீறினான் முறைமை மாறினான் – வில்லி:27 102/4
சீர் அராவினை உயர்த்த கோவும் விழி தீ எனும்படி செயிர்த்து உளே – வில்லி:27 117/2
சிலை கால் வளைத்து தீ வாய் வெம் சரம் கொண்டு அடையார் சிரம் கொண்டான் – வில்லி:32 31/3
சென்றார் கண்ட சிந்துரம் யாவும் தீ அம்பின் – வில்லி:32 36/2
தீ அலாது உவமை வேறு இல் என தீய நின் – வில்லி:34 1/3
வெந்து அங்கம் முற்றும் மனம் தீ எழ மேல் நடந்தான் – வில்லி:36 26/3
சேனாபதியாக என்றான் தீ வாய் நாக கொடியோன் – வில்லி:38 51/4
விதிர்த்தன செம் கை வாளொடு அயில் விழித்தன கண்கள் தீ உமிழ – வில்லி:40 17/3
தன் மகனுடன் தீ மூழ்க தவிர்ந்த நல் தவனும் மீள – வில்லி:41 152/1
மைத்துனன் உரைத்த மாற்றம் மைத்துனன் செவிக்கு தீ கோல் – வில்லி:41 158/1
அ மொழி தீ உருமேறு என நீடு அவை அரசர் செவிப்பட ஓர் – வில்லி:41 230/1
தீ புறம் சூழ நடுவண் நிற்பது போல் செயத்திரதனை இடை நிறுத்தி – வில்லி:42 5/2
தீ முக கணை அனந்தம் நிலை ஒன்றில் முனை சேர விட்டனன் விடும் பொழுதின் அந்த விறல் – வில்லி:42 84/2
தீ முக கணையும் சில சிந்தியே – வில்லி:42 146/4
செம் கையில் சிலையும் கோலி தீ விழித்து உடன்று சேர்ந்தார் – வில்லி:44 12/4
விழிவழி தீ எழ முறுவல் பரப்ப விரித்தன வெண் நிலவே – வில்லி:44 53/2
விளைவு இலா அரும் புலமும் மு தீ இலா வேதியர் மனை வாழ்வும் – வில்லி:45 180/2
தீ மரு கானம் என்ன தனி தனி செரு செய்தாரே – வில்லி:46 33/4
தீ மனத்து அரசனை சிலீமுகங்களின் – வில்லி:46 60/3
தீ என தீய நெஞ்சன் செவி சுட சில சொல் சொல்வான் – வில்லி:46 130/4
புகை எழவே தீ விழிப்பர் மார்பொடு புனை கிரி போலே தடிப்பர் தோள் இணை – வில்லி:46 169/2
தம்பியா உடையான் அவனோடு எதிர் சந்தியா வெகுளா விழி தீ எழ – வில்லி:46 191/2

மேல்


தீகள் (1)

விரி சுடர் தீகள் மூன்றும் விண்ணவர் முகங்கள் ஆக – வில்லி:10 106/3

மேல்


தீங்கு (9)

தீங்கு ஒரு வடிவமாம் திறல் சுயோதனன் – வில்லி:3 1/2
தீங்கு இலன் பல திசைகளும் சென்று நீராடி – வில்லி:7 68/2
திண்ணிய நெஞ்சினனான சிசுபாலன் தன் நெஞ்சில் தீங்கு தோன்ற – வில்லி:10 127/1
தீங்கு இலா முனியும் பூத அரசுடன் செப்புவானே – வில்லி:16 34/4
தீங்கு அற உறைவது அல்லது வேறு ஓர் சேர்வு இடம் இலது என செப்ப – வில்லி:19 4/2
தீங்கு அற கைக்கொண்டு அவ்வவர்க்கு எல்லாம் தகை பெறும் செம்மல் ஆயினனே – வில்லி:19 27/4
திண்ணிய கீசகன் செய்த தீங்கு இவன் – வில்லி:21 81/3
தீங்கு அற புரிதரு செயலும் யாவுமே – வில்லி:41 209/4
செழும் தழல் வாழ் மனை கொளுவார் செய்ந்நன்றி கொன்று அறியார் தீங்கு பூணார் – வில்லி:41 244/1

மேல்


தீட்டி (1)

ஓவியம் சிறக்க தீட்டி ஒண் கொடி நிரைத்து செம் சொல் – வில்லி:11 45/1

மேல்


தீட்டிய (2)

தீட்டிய படங்களும் தம் சிந்தையும் பொலிவு கொள்ள – வில்லி:5 24/2
திசை அனைத்தினும் தன் நாமம் தீட்டிய சிலையின் வெம் போர் – வில்லி:16 28/3

மேல்


தீட்டும் (2)

வஞ்சி நேர் இடை அரக்கியர் நக முழு மதி சிவப்பு உற தீட்டும்
பஞ்சி போன்றன அவரவர் பத யுகம் பற்றிய சிகை வன்னி – வில்லி:9 23/3,4
கெட்டனர் முரசம் தீட்டும் கேதனன் சேனையுள்ளார் – வில்லி:45 119/2

மேல்


தீட்டுவார் (1)

சிந்துர திலகம் தீட்டுவார் ஆகி தனித்தனி திசை-தொறும் சூழ்ந்தார் – வில்லி:12 60/4

மேல்


தீண்ட (3)

சிலை வாய் அங்கை அவன் தீண்ட செல்லாள் ஆகி அல்லல் உழந்து – வில்லி:11 216/1
செழும் துணை கைத்தலம் தீண்ட உன்னினான் – வில்லி:21 30/4
தீண்ட அரிய திரு மேனி தேரில் வீழ சேண் அடைந்தார் அரம்பையர்கள் சிந்தை வீழ – வில்லி:46 85/4

மேல்


தீண்டப்பெற்றேன் (1)

தேன் பெற்ற துழாய் அலங்கல் களப மார்பும் திரு புயமும் தைவந்து தீண்டப்பெற்றேன்
ஊன் பெற்ற பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன் நின் திருநாமம் உரைக்கப்பெற்றேன் – வில்லி:45 249/2,3

மேல்


தீண்டல் (1)

தீண்டல் அன்றி ஒருவரும் என்னை மெய் தீண்டுவார் இலை என்றுஎன்று செப்பவும் – வில்லி:21 18/2

மேல்


தீண்டற்கு (1)

தீண்டற்கு அரிய திரு மேனியன் தேவராலும் – வில்லி:2 52/3

மேல்


தீண்டாத (1)

தீண்டாத கற்புடைய செழும் திருவை துகில் உரிய செயல் ஒன்று இன்றி – வில்லி:27 22/1

மேல்


தீண்டாள் (1)

தெரிந்த மணி பூணவன் தேவிக்கு அளிக்க தீண்டாள் ஆகிய பின் – வில்லி:3 85/3

மேல்


தீண்டான் (1)

செண்டால் அவள் பைம் குழல் பற்றி தீண்டான் ஆகி செல்கின்றான் – வில்லி:11 218/2

மேல்


தீண்டி (4)

பெலத்தில் செம் கை மலர் தீண்டி பிடித்தான் சூழ்ச்சி முடித்தானே – வில்லி:11 215/4
அரசவையில் எனை ஏற்றி அஞ்சாமல் துகில் தீண்டி அளகம் தீண்டி – வில்லி:11 254/1
அரசவையில் எனை ஏற்றி அஞ்சாமல் துகில் தீண்டி அளகம் தீண்டி
விரை செய் அளி இனம் படி தார் வேந்தர் எதிர் தகாதனவே விளம்புவோரை – வில்லி:11 254/1,2
காரின் கரிய குழல் தீண்டி கலை அன்று உரிந்த கழல் காளை – வில்லி:45 146/1

மேல்


தீண்டுதல் (1)

தீண்டுதல் தகாது என செம்மை ஒன்று இலான் – வில்லி:21 35/1

மேல்


தீண்டுவார் (1)

தீண்டல் அன்றி ஒருவரும் என்னை மெய் தீண்டுவார் இலை என்றுஎன்று செப்பவும் – வில்லி:21 18/2

மேல்


தீண்டேன் (2)

என் எதிர் அமரில் காட்டில் யான் படை யாவும் தீண்டேன்
பின் அவன் வெகுண்டு செய்யும் பெருமிதம் கண்டு மீண்டு – வில்லி:29 11/2,3
வில் எனும் படையும் தீண்டேன் விடையவன் முதலோர் தந்த – வில்லி:46 119/3

மேல்


தீதினால் (1)

தீதினால் வரித்து நெஞ்சம் தீயவர் ஆடும் மாய – வில்லி:11 33/1

மேல்


தீது (19)

தீது பட்டது குருகுல செல்வம் என்று இரங்கி – வில்லி:3 133/3
தீது இல் குல_மகள் ஆர்வமுடன் அவள் தேற ஒரு மொழி கூறுவாள் – வில்லி:4 43/2
தீது உற புரிந்தே ஆதல் கொள்வதே சிந்தை என்றான் – வில்லி:11 11/4
தீது அலாது உணரா வஞ்ச சிந்தையார் பரிந்து கூறும் – வில்லி:11 39/3
தீது அகப்படு புன் தொழில் இளைஞரின் சிந்தனை சிறிது இன்றி – வில்லி:11 66/3
தீது அறு பரி சில செல்வன் பாசறை – வில்லி:11 120/3
தீது எடுத்த நூலில் முன்பு தீய என்று செப்பினார் – வில்லி:11 161/4
தீது இலா திறல் சித்திரசேனனை – வில்லி:13 40/1
தீது இலா அமோக பாணம் சிந்தையால் தொழுது விட்டான் – வில்லி:13 84/4
தீது இலாய் இது கேட்க என செப்புவன் மாதோ – வில்லி:14 41/4
தீது அற கானிடை செறிந்த ஐவரும் – வில்லி:16 69/1
தீது அற தந்த உண்மை தெய்வம் நீ என்றால் பஞ்ச – வில்லி:22 87/3
தீது இலாத திறல் அக்குரோணி பதினொன்று பெற்ற மிகு சேனையும் – வில்லி:27 98/4
தீது இலாவகை குறித்த நாள் பல கழித்து வந்தனர் செகத்தினில் – வில்லி:27 109/3
சீலம் அற்றவர் சினந்தபோதும் ஒரு தீது இலாதவர் செயிர்ப்பரோ – வில்லி:27 123/4
தீது அறு மதி வல்லோரை செழு மதி குடையான் நோக்கி – வில்லி:27 167/1
தீது இலான் உரைத்த மாற்றம் செவி படும் அளவில் நெஞ்சில் – வில்லி:43 28/1
சிந்தை நொந்து அழுது இரங்கி யாவும் வினை செய்து இரங்குவது தீது எனா – வில்லி:43 49/2
தீது ஏதும் இல்லா திறல் சாத்தகி சித்ரகீர்த்தி – வில்லி:45 83/2

மேல்


தீப்புறத்து (1)

பின்னும் கடவுள் உபயாசன் பெரும் தீப்புறத்து சுருவையினால் – வில்லி:3 89/1

மேல்


தீப (5)

திளைத்த வேர் முதல் சினை உற எரிவன தீப சலமும் போன்ற – வில்லி:9 16/3
தீப மெய் ஒளியுடன் சேர்ந்து போர் செயும் – வில்லி:12 132/3
வசையினும் கரிய இருள் பரந்துழி வயங்கு தீப நெடு வாளினால் – வில்லி:42 183/2
எங்கும் ஆனை பரி தேர்கள்-தோறும் ஒளிர் தீப காகளம் எடுக்கவே – வில்லி:42 185/3
எடுத்த தீப ஒளியும் ஏனை இருளும் ஏக ஏழு மா – வில்லி:43 2/1

மேல்


தீபங்கள் (1)

ஈர் ஆயிரம் தீபங்கள் எறிக்கும் சுடர் எழவே – வில்லி:12 158/2

மேல்


தீபத்தால் (1)

தீபத்தால் மெய் வகுத்தனையான் திகழ் பல் முனிவர் புடை சூழ – வில்லி:17 1/3

மேல்


தீபம் (7)

இந்திராலயத்திற்கு ஏற்றிய தீபம் என்ன நின்று இலங்கின எங்கும் – வில்லி:9 27/4
வாழையும் கமுகும் நாட்டி மணி ஒளி தீபம் ஏற்றி – வில்லி:22 117/2
உரக புங்கவன் மணி முடி ஒப்பன தீபம்
இரு மருங்கினும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஏந்த – வில்லி:27 88/1,2
புரந்தரன் கோயில் இட்ட பொங்கு ஒளி தீபம் போன்றான் – வில்லி:27 181/4
காண்தக மலர்ந்த தீபம் என முகம் கவின நின்றான் – வில்லி:28 35/2
தீபம் என்னவும் செம் மலர் கோடுடை – வில்லி:29 26/3
கும்பித்து ஞான பெரும் தீபம் கொளுத்தினானே – வில்லி:46 104/4

மேல்


தீபமும் (4)

பூரண பைம் பொன் கும்பமும் ஒளி கூர் புரி மணி தீபமும் ஒருசார் – வில்லி:6 16/2
முந்துற தீபமும் எடுத்து தாரை முத்தால் முழு பொரி சிந்தின கால முகில்கள் அம்மா – வில்லி:7 51/4
என்று கோடி சபதம் புகன்று எதிர் எடுத்த தீபமும் இருண்டிட – வில்லி:42 194/3
பரிமள சந்தன தீபமும் கமழ் புகை பனி மலரும் கொடு பூசையும் பரிவுடன் – வில்லி:45 222/1

மேல்


தீபமே (1)

நீள் முதல் தீபமே நிகரும் ஆயினார் – வில்லி:46 62/4

மேல்


தீபமோடு (1)

நுகருமாறு பல் நூறு ஒளி தீபமோடு
அகரு நாறு தண் காவில் அரும் பகல் – வில்லி:21 90/2,3

மேல்


தீம் (10)

செச்சை தொடை இளையோன் நுகர் தீம் பால் மணம் நாறும் – வில்லி:7 13/3
அவனிக்கு அரிய தீம் கனி ஒன்று அளித்தான் அளித்த அ – வில்லி:10 33/3
செம் பலவு ஆமிரம் கதலி தீம் கனி – வில்லி:11 91/3
தீம் சாலி விளை பழன திருநாட்டீர் கேண்-மின் என செம் தீ மூள – வில்லி:11 255/3
நென்னல் புயங்க கேதனன்-தன் நிலயம்-தன்னில் தீம் பாலும் – வில்லி:17 14/1
கன்னல் கட்டி முதல் பல தீம் கனி நெய்யுடனே இனிது அருந்தி – வில்லி:17 14/2
தீம் சாறு பாயும் செழு நீர் வயல் செந்நெல் வேலி – வில்லி:36 24/2
உண்டிலை அடிசிலும் உண்ணும் தீம் புனல் – வில்லி:41 192/1
தீம் கனி கன்னலின் செய்ய நீர் உள – வில்லி:41 193/2
அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால் – வில்லி:45 20/2

மேல்


தீம்பால் (1)

வந்து அவன் தீம்பால் நெய் போல் உயிர்க்கு உயிர் ஆகி வாழும் – வில்லி:29 4/3

மேல்


தீமை (8)

கோள்களின் நிலையால் தீமை கொண்டன முகூர்த்தம்-தன்னில் – வில்லி:2 79/1
நற்றவர்க்கும் ஒன்று சாதி நன்மை தீமை இல்லையால் – வில்லி:3 67/4
சிந்தனை செய்தனர் தீமை மனத்தோர் – வில்லி:3 107/3
சுற்றும் நீளமும் உயரமும் நிகர்ப்பன சுழியின் மிக்கன தீமை
அற்று மேதகு நிறத்தன கவினுடை அவயவத்தன ஆகி – வில்லி:11 80/1,2
திருகு நெஞ்சின் வஞ்சர் ஆகி இளைஞர் தீமை செய்தகால் – வில்லி:11 183/1
செறுப்பது பெருமை அன்று சிறியவர் செய்த தீமை
பொறுப்பதே பெருமை என்று பூசுரன் பாதம் போற்றி – வில்லி:22 133/1,2
தேசு உறு படைகள் யாவும் ஒழித்தனன் தீமை தீர்ப்பான் – வில்லி:41 154/4
செறுத்தவர்-தம் பெரு வாழ்வும் உயிரும் மாற்றி சேர்ந்தவர்கள் புரிந்த பெரும் தீமை எல்லாம் – வில்லி:45 23/1

மேல்


தீமையின் (1)

திறம் தரு செல்வம் யாவும் தீமையின் கவர்தல் உற்றாய் – வில்லி:11 199/2

மேல்


தீமையே (1)

திருக்கினால் அறங்கள் யாவையும் செகுக்கும் தீயவன் தீமையே புரிந்து – வில்லி:15 6/3

மேல்


தீய (11)

கோளம் மீது எழ வளைந்தனன் வரை படி கொண்டலும் குடர் தீய – வில்லி:9 11/4
தீது எடுத்த நூலில் முன்பு தீய என்று செப்பினார் – வில்லி:11 161/4
தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய
வாயினால் சுட்ட மாற்றம் மாறுமோ வடுவே அன்றோ – வில்லி:11 266/1,2
தென் திசை மறலி-பால் இ தீய வஞ்சகர் முன் பெற்ற – வில்லி:13 92/2
செல் வளைத்தது என்ன வந்து தீய வஞ்சர் யாவரும் – வில்லி:13 121/2
தீய வெம் பகழி ஒன்றால் செற்றனன் இமைப்பில் முற்றும் – வில்லி:13 156/3
கவந்த கானகம் மேவி ஊடு உறு தீய வெவ் வினை களைவதே – வில்லி:26 15/3
மேய தீய காலனை ஒக்கும் மேலாளும் – வில்லி:32 33/2
தீ அலாது உவமை வேறு இல் என தீய நின் – வில்லி:34 1/3
தீய ஆகிய சிலீமுகம் உரன் உற சொரிதரு சிங்கஏறு அனையான் – வில்லி:46 21/4
தீ என தீய நெஞ்சன் செவி சுட சில சொல் சொல்வான் – வில்லி:46 130/4

மேல்


தீயவர் (2)

தீதினால் வரித்து நெஞ்சம் தீயவர் ஆடும் மாய – வில்லி:11 33/1
தீயவர் என்று செப்பி சித்திரசேனன்-தன்னை – வில்லி:13 22/3

மேல்


தீயவரும் (1)

சீற்றத்தொடு எறிந்தனர் தீயவரும்
ஆற்றல் சிலை வீரனும் அவ்வவ் எலாம் – வில்லி:13 69/2,3

மேல்


தீயவன் (1)

திருக்கினால் அறங்கள் யாவையும் செகுக்கும் தீயவன் தீமையே புரிந்து – வில்லி:15 6/3

மேல்


தீயவன்-தன்னை (1)

திரு தகு பாவை அந்த தீயவன்-தன்னை நோக்கி – வில்லி:21 55/2

மேல்


தீயால் (1)

சிந்து சீகர சிந்து முன் கடந்து செம் தீயால்
உந்து வாள் வலி நிருதர் ஊர் ஒருங்கு சுட்டவனும் – வில்லி:14 35/3,4

மேல்


தீயிடை (3)

தீயிடை சோரி தோய்ந்து திரண்டு என சுழல் செம் கண்ணர் – வில்லி:14 85/4
திண்மையால் உயர்ந்த நீவிர் ஐவிரும் இ தீயிடை பிறந்த சே_இழையும் – வில்லி:18 15/1
செரு கிளர் விசயன் இன்றே தீயிடை வீழ்தல் திண்ணம் – வில்லி:42 162/2

மேல்


தீயில் (5)

கந்தனும் உவமை ஆற்றா காவலர் காம தீயில்
இந்தனம் இடுவது ஏய்ப்ப வேத்தவை ஏற்றினாரே – வில்லி:5 27/3,4
முப்புரங்களை முக்கணன் முனிந்த நாள் மூவர் அம் முழு தீயில்
தப்பினார் உளர் காண்டவ அடவி வாழ் தானவர் யார் உய்ந்தார் – வில்லி:9 24/1,2
நாவலன் ஓம தீயில் நம்மை உற்பவித்து விட்டான் – வில்லி:16 41/2
ஓமம் செய் தீயில் பொரி சிந்தலின் உற்ற வாச – வில்லி:23 28/1
வேகம் மிகும் செம் தீயில் மேல் நாள் அவதரித்த – வில்லி:45 159/1

மேல்


தீயின் (4)

தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய – வில்லி:11 266/1
பொங்கிய ஓம தீயின் புகையினால் முகில் உண்டாக – வில்லி:12 3/2
அல் போல சூழ்கின்ற கிராதர் எல்லாம் அவன் முடி மேல் இவன் எய்தது அறிந்து தீயின்
நிற்போன் மேல் எழுதலும் அங்கு அவரை எல்லாம் நில்லும் என கை அமைத்து நீ இன்று எய்த – வில்லி:12 102/1,2
தீயின் வடி கணை தேவர் சுடர் கணை சேர விடுத்தமையால் – வில்லி:31 22/2

மேல்


தீயினால் (4)

தெளிந்த பற்களொடு நாவை மென்று நனி தின்று வெம் பசி கொள் தீயினால்
முளிந்து முற்றும் மனம் வேவவேவ நெடு மூச்சு எறிந்து புகை முகனுடன் – வில்லி:4 50/2,3
கண் உற களம் காணும் முன் தீயினால்
வெண்ணெய் ஒத்து உடைந்தார் விறல் வீமனால் – வில்லி:5 104/3,4
தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய – வில்லி:11 266/1
தீயினால் வென்றவன் திகழ்தரும் சிந்தையோன் – வில்லி:39 23/2

மேல்


தீயினை (1)

புரிந்த தீயினை கண்ணின் நீர் அவித்திட புகுந்து – வில்லி:3 131/1

மேல்


தீயை (2)

தீயை ஒப்பன சில் உரை சொல்லுவான் – வில்லி:13 44/4
தீயை ஒத்து விளங்கும் மாருதி சென்று மண்டிய திசை எலாம் – வில்லி:41 35/2

மேல்


தீயொடு (1)

விபினம் மிசை மண்டு தீயொடு அனிலமும் விரவும் இயல்பு அந்த வீமன் அணுகிலே – வில்லி:41 39/4

மேல்


தீயோர் (1)

சிந்து முன் செப்புக என்னா தெழித்தனர் தீயோர் எல்லாம் – வில்லி:14 92/4

மேல்


தீர் (6)

சேய் உயரும் மாட நிலை தெற்றியின் இருந்தவர் தெளிந்து உளம் மகிழ்ந்து நவை தீர்
வாயு கதி அல்லது மனித்தர் கதி அல்ல என வல்லன புரிந்தனர் அரோ – வில்லி:3 56/3,4
நாயகன்-தனக்கு பரிவுடன் நவை தீர் நல்லுரை நவின்றதை அன்றே – வில்லி:9 51/4
இன்னல் பசி தீர் பொழுதத்தில் என்-பால் வரம் கொள்க என உரைப்ப – வில்லி:17 14/3
கேவலம் தீர் வலிய பகை கிடக்க முதல் கிளர் மழைக்கு கிரி ஒன்று ஏந்து – வில்லி:27 25/1
பார் இன்று அறிய நூற்றுவர்க்கும் பழி தீர் வென்றி பாண்டவர்க்கும் – வில்லி:27 219/3
சென்று கைதொழுது பரசிட பரிவு தீர் கருத்தினொடு செப்பினான் – வில்லி:43 43/2

மேல்


தீர்க்க (1)

பூ பாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணா – வில்லி:27 32/2

மேல்


தீர்க்கநயனன் (1)

திறம் மிக்க தீர்க்கநயனன் சிலை திம்மவாகு – வில்லி:36 30/2

மேல்


தீர்க்கமாட்டார் (1)

தென்பாலவர்-தம் பசி தீ நனி தீர்க்கமாட்டார்
என்-பால் நிகழ்ந்த வினையால் இடர் எய்தி நின்றேன் – வில்லி:2 60/2,3

மேல்


தீர்க்கலோசனன் (1)

தீர்க்கலோசனன் திண் திறல் சித்திரசேனன் – வில்லி:42 118/2

மேல்


தீர்க்கும் (1)

அடியவர் மனத்தில் உள்ள ஆர் இருள் கங்குல் தீர்க்கும்
நெடியவன் இருக்க என்று நிலவறை விரகின் செய்த – வில்லி:27 180/1,2

மேல்


தீர்த்த (4)

செம் கதிர் வந்து எழுந்தது என மீது போர்த்த செய்ய ஆடையும் தானும் தீர்த்த வாரி – வில்லி:7 50/2
பங்குனன் பெரும் தீர்த்த நீர் படிவதற்காக – வில்லி:7 67/1
வில் கொண்டு சரம் தொடுத்து புரை இல் கேள்வி விண்ணவர்-தம் துயர் தீர்த்த வீர ராமன் – வில்லி:14 1/2
தேடிய அகலிகை சாபம் தீர்த்த தாள் – வில்லி:32 1/1

மேல்


தீர்த்தங்கள் (1)

சென்று சுரரும் படியும் தீர்த்தங்கள் திசை-தோறும் – வில்லி:46 149/3

மேல்


தீர்த்தம் (6)

பத்திக்கு வரம்பாகிய பார்த்தன் பல தீர்த்தம்
அ திக்கினும் எ திக்கினும் ஆம் என்றவை ஆடி – வில்லி:7 12/1,2
அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம்
வந்தது நம் தவ பயன் என்று உட்கொண்டான் மகோததியும் வணங்கும் தாளான் – வில்லி:7 34/3,4
தீர்த்தம் முழுவதும் ஆடி அன்பால் தென்பால் திருமலையும் கைதொழுது சிந்தித்தானே – வில்லி:7 44/4
நாம மதுகர தீர்த்தம் முதலா உள்ள நல் தீர்த்தம் எவற்றிலும் போய் நானம் ஆடி – வில்லி:14 7/3
நாம மதுகர தீர்த்தம் முதலா உள்ள நல் தீர்த்தம் எவற்றிலும் போய் நானம் ஆடி – வில்லி:14 7/3
நதி முதல் தீர்த்தம் யாவும் ஆடுவான் நயந்து போனான் – வில்லி:45 46/4

மேல்


தீர்த்தமும் (1)

தீர்த்தமும் கனிகளும் தெவிட்ட உண்டு தன் – வில்லி:41 197/2

மேல்


தீர்த்தன் (1)

தீர்த்தன் இரு பதம் இறைஞ்சி தருமனையும் கைதொழுது சினம் கொள் வேலான் – வில்லி:27 24/2

மேல்


தீர்த்தான் (4)

தன்னிடை விடுதும் என்று சாற்றியே தளர்வு தீர்த்தான் – வில்லி:11 205/4
கன்றினர் கவலை தீர்த்தான் கண்ணுடை கருணை மூர்த்தி – வில்லி:12 23/3
தீர்த்தான் இவன் என்று அகல் வான் உறை தேவர் எல்லாம் – வில்லி:13 99/4
கவன்று அன்பு உறா மன் விராடன்-தன் கவற்சி தீர்த்தான் – வில்லி:23 19/4

மேல்


தீர்த்தி (1)

கோதிலாய் எங்கள் நெஞ்சில் குறை எலாம் தீர்த்தி என்றார் – வில்லி:13 28/3

மேல்


தீர்த்திடுக (1)

திறத்தகு முனிவர் இடுக்கண் நீ ஐய சென்று தீர்த்திடுக என்று ஏவி – வில்லி:15 4/2

மேல்


தீர்த்திடும் (1)

செறிந்தவர்க்கு ஒரு சகாயனாய் அரும் துயர் தீர்த்திடும் தேர்ப்பாகன் – வில்லி:42 36/4

மேல்


தீர்த்தோனே (1)

தீர்த்தோனே ஊனம் இலான் மானம் இலாது உரைப்பதற்கு என் செய்வது என்றான் – வில்லி:27 10/4

மேல்


தீர்தலும் (1)

அருந்தினர் மெய் குளிர்ந்து அசைவு தீர்தலும்
வருந்தினர் இவர் துயில் வதிய வேண்டும் என்று – வில்லி:11 113/2,3

மேல்


தீர்ந்த (1)

தெவ் ஆறிய பின்னரும் தீர்ந்தில தீர்ந்த அன்றே – வில்லி:13 103/3

மேல்


தீர்ந்தில (1)

தெவ் ஆறிய பின்னரும் தீர்ந்தில தீர்ந்த அன்றே – வில்லி:13 103/3

மேல்


தீர்ப்பது (1)

இன்னல் தீர்ப்பது எவர்க்கும் இயல்பு அரோ – வில்லி:12 173/2

மேல்


தீர்ப்பன (1)

தீர்ப்பன வேள்விகள் செய்வது அன்றியே – வில்லி:45 122/2

மேல்


தீர்ப்பாய் (1)

சிரத்தின் தாழ்வு தீர்ப்பாய் திண் தோள் விசயா என்ன – வில்லி:38 43/2

மேல்


தீர்ப்பான் (6)

முரணிய பகையும் தீர்ப்பான் மூர்த்தியாய் பிறந்துளோனை – வில்லி:10 67/4
பூதல மடந்தைக்கு உற்ற புன்மையும் தீர்ப்பான் எண்ணி – வில்லி:13 152/2
தேசு உறு படைகள் யாவும் ஒழித்தனன் தீமை தீர்ப்பான் – வில்லி:41 154/4
தென்றலும் நிலவும் நிகர் என தன்னை சேர்ந்தவர் இளைப்பு எலாம் தீர்ப்பான் – வில்லி:42 210/4
அடியவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் ஆம் முறை அருளி செய்வான் – வில்லி:43 18/4
கங்கை-தன் வயிற்றில் தோன்றி தாதை-தன் காதல் தீர்ப்பான்
எங்களுக்கு அரசும் வாழ்வும் இரு நிலம் முழுதும் தந்து – வில்லி:45 47/1,2

மேல்


தீர்வார் (1)

தென்றல் அம் தடம் சோலையில் கரை-தொறும் சேர்ந்து தம் விடாய் தீர்வார் – வில்லி:42 68/4

மேல்


தீர்வாள் (1)

தாதியர் தேற்றத்தேற்ற தன் மன தளர்வு தீர்வாள் – வில்லி:5 23/4

மேல்


தீர (8)

தீர காமமும் செவ்வியும் மிகும்படி திளைத்தான் – வில்லி:1 14/4
தீர மால் பொருது வீடு கண்டதன் பின் செக்கர் மெய் தக்ககன் பயந்த – வில்லி:9 42/1
தொழுவார்-தம் வினை தீர முன் கோலமாய் வேலை சூழ் பார் எயிற்று – வில்லி:22 1/1
மாண்டார் போல் அது கண்டும் மன் அவையில் யாம் இருந்த மாசு தீர
வேண்டாவோ வேண்டுவதும் மேம்படு நல் அறமேயோ வேந்தர்_வேந்தே – வில்லி:27 22/3,4
சிந்தையின் ஐயம் தீர இதனை நீ தெளிய சொல்லி – வில்லி:27 153/3
சில் கவ்வை தீர அவருக்கும் நின்ற திருமாலினுக்கும் எனவே – வில்லி:37 5/4
பூதல மாது இடர் தீர அரும் சமர் புரி தொழில் முற்றிய பின் – வில்லி:41 223/3
பார் ஆழி அவலம் அற பாண்டவர்-தம் இடர் தீர பார்த்தன் வாழ – வில்லி:42 164/1

மேல்


தீரத்து (1)

சாற்றும் உற்கச தீரத்து தௌமிய முனியை கண்டு – வில்லி:5 9/3

மேல்


தீரமும் (1)

தீரமும் தெளிவும் நாம் செப்பற்பாலவோ – வில்லி:21 78/2

மேல்


தீரன் (1)

தீரன் வாளியால் அழிந்து சிலையும் ஏறு தேரும் விட்டு – வில்லி:30 10/2

மேல்


தீரனுக்கும் (1)

தீரனுக்கும் ஒர் ஆழி கொண்டு செலுத்து தேருடை வெம் – வில்லி:44 40/2

மேல்


தீராத (1)

மரபினுக்கும் நமக்கும் உலகு உள்ள அளவும் தீராத வசையே கண்டாய் – வில்லி:27 11/2

மேல்


தீருமாறு (1)

சிரத்தினால் அரனை அடி வணங்கி இடர் தீருமாறு நனி சிந்தியாய் – வில்லி:43 44/4

மேல்


தீவிய (1)

தீவிய அமுதம் அமரருக்கு அளித்தோன் திரு கரம் சென்று சேர்ந்ததுவே – வில்லி:10 138/4

மேல்


தீவில் (1)

மறி கொள் செம் கையன் விழா அயர்வான் பெரும் தீவில்
உறியில் வெண் தயிர் உண்டவன் கொண்டு சென்றுற்றான் – வில்லி:7 72/3,4

மேல்


தீவினும் (1)

பூ எழு தீவினும் சிறந்து பொன்னுலகோடு ஒத்துளதால் – வில்லி:46 153/4

மேல்


தீவினை (3)

தேசுடை திகிரி செம் கண் மால் கருணை செய்தனன் தீவினை உறினும் – வில்லி:9 55/3
தொடங்கி யான் புரி தீவினை என்னையே சுடுவது அல்லது கொற்ற – வில்லி:16 10/1
நின்ற தீவினை நீங்கிட நீ தவம் – வில்லி:46 230/3

மேல்