சோ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோக 1
சோகத்தோடும் 1
சோகம் 13
சோகமும் 3
சோகமொடு 1
சோகமோ 1
சோகமோடு 1
சோகித்தார் 1
சோகித்து 1
சோதி 34
சோதிடத்தோர் 1
சோதிடம் 1
சோதித்தல் 1
சோதியன் 1
சோதியால் 1
சோதியே 2
சோதியையே 1
சோபை 1
சோம 1
சோமக 1
சோமகர் 1
சோமகர்க்கு 1
சோமகர்க்கும் 1
சோமகரில் 1
சோமகரும் 1
சோமகன் 1
சோமகேச 1
சோமகேசர் 1
சோமகேசராய் 1
சோமகேசரில் 1
சோமகேசன் 1
சோமதத்தன் 1
சோமதத்தனும் 2
சோமன் 1
சோமனுக்கு 1
சோமனும் 1
சோமனை 1
சோமியம் 1
சோர்தர 3
சோர்தரும் 1
சோர்ந்தாய் 1
சோர்ந்தான் 7
சோர்ந்திடவே 1
சோர்ந்து 3
சோர்வாள் 1
சோர்வு 1
சோர்வுற்றாள் 2
சோர 27
சோரத்துடன் 1
சோரம் 1
சோரர் 1
சோரர்-தம் 2
சோரவும் 1
சோரவே 1
சோரன் 1
சோரன்-தானுமே 1
சோராத 1
சோரி 26
சோரிகள் 1
சோரியால் 1
சோரியில் 1
சோரியின் 1
சோரியினால் 2
சோரும் 5
சோரேன் 1
சோலை 13
சோலை-வாய் 1
சோலையிடத்து 1
சோலையில் 4
சோலையின் 4
சோலையும் 6
சோலையூடே 1
சோழ 1
சோழர் 1
சோழனை 1
சோற்றம் 1
சோற்று 1
சோற்றோடு 1
சோறு 1
சோனகர் 5
சோனகரொடு 1
சோனகாதிபர் 1
சோனா 1
சோனை 13

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


சோக (1)

எரி கொள் சோக வெம் கனலினால் நின்றுநின்று இறந்தன சலியாமல் – வில்லி:9 18/4

மேல்


சோகத்தோடும் (1)

வீமன் அங்கு அவனை தேற்றி மெலிவுறு சோகத்தோடும்
ஈமம் ஒத்து எரியும் கானம் எங்கணும் திரிந்து அங்கு எய்தி – வில்லி:16 26/1,2

மேல்


சோகம் (13)

அஞ்சு அம்பு மெய் உருவ ஐம்புலனும் சோகம் உற – வில்லி:10 81/3
பூணே அனையாள் அழுது அரற்றி புன் பேர் அவையில் புகும் சோகம்
காணேம் என்று நிலன் நோக்கி கதிர் வேல் நிருபர் இருந்து இரங்க – வில்லி:11 226/2,3
சோகம் பிறவாது இருந்தார் மற்று ஒழிந்தார் யாரும் சோகித்தார் – வில்லி:11 227/4
மை வரையும் தடம் கண்ணாள் மன சோகம் பல முகத்தால் மாற்றி மைந்தர் – வில்லி:11 261/1
வெட்புலம் தன்னில் சோகம் மிஞ்சவே தாகம் விஞ்சி – வில்லி:16 33/2
குந்தி-தன் புதல்வர் ஐவரும் சோகம் முதிர்ந்திட இதயமும் கொதித்தார் – வில்லி:21 45/1
தோன்று அரி துவசனும் சோகம் இல் பாகன் ஊர் – வில்லி:34 13/1
ஒட்டாமல் செயிர் அமரில் உயிர் இழந்த தன் புதல்வற்கு உருகும் சோகம்
விட்டான் வெம் சமரம் இனி வென்றோம் என்று உட்கொண்டான் வேந்தர்_வேந்தன் – வில்லி:41 135/3,4
புத்திர சோகம் என்னும் நஞ்சினால் பொன்றினான் போல் – வில்லி:41 158/3
சோகம் மிக்கு விழுதல் கண்டு தூரகாரி ஆதலால் – வில்லி:42 32/3
அருமையின் அளித்த மகவுடை சோகம் ஆற்றி அங்கு உவகையர் ஆனார் – வில்லி:42 214/3
குருடன் மகன் அருகு இருந்து சோகம் கூர குற்றுயிரினுடன் கிடந்தான் கொடையால் மிக்கோன் – வில்லி:45 253/4
உருகி மாழ்கி நீ சோகம் உறினும் மீள வாரார்கள் – வில்லி:46 87/2

மேல்


சோகமும் (3)

தங்கிய சோகமும் தாபமும் கெட – வில்லி:1 42/3
சுரதம் ஆடும் மகளிரை தேடி நின் துணைவன் வேட்கையும் சோகமும் மாற்றிடு – வில்லி:21 9/3
தூதர் வந்து உரைத்த சொல்லால் சோகமும் துனியும் மாறி – வில்லி:22 115/2

மேல்


சோகமொடு (1)

உளைய வந்து அமர் முடுகி நின்றமை கண்டு சோகமொடு உரைசெய்தான் – வில்லி:41 32/4

மேல்


சோகமோ (1)

சொன்னவன்-தானும் இந்த சோகமோ தொகுக்க மாட்டான் – வில்லி:16 27/4

மேல்


சோகமோடு (1)

ஏகுக என்றனள் என்றலும் சோகமோடு ஏகினான் அறம் பாவம் என்று எண்ணலான் – வில்லி:21 10/4

மேல்


சோகித்தார் (1)

சோகம் பிறவாது இருந்தார் மற்று ஒழிந்தார் யாரும் சோகித்தார் – வில்லி:11 227/4

மேல்


சோகித்து (1)

சோகித்து தளர்ந்தான் மேல் தொடேன் விசயன் உயிர் உண என் தொடையோ சால – வில்லி:42 179/3

மேல்


சோதி (34)

நார கமல கர சோதி நகங்கள் மீள – வில்லி:2 54/3
கன்னிகையாலும் சோதி கலந்த செம் கமலம் போன்றாள் – வில்லி:2 80/4
சோதி அம் புதல்வனும் தொழுது சொல்லுவான் – வில்லி:4 29/4
துதை அளி ததைந்த மாலையான் சென்னி சோதி மா மகுடமும் சூட்டி – வில்லி:6 4/2
அரவின் வெம் சுடிகை கொண்ட அவிர் மணி சோதி மேன்மேல் – வில்லி:6 29/1
சோதி அரி சிலம்பு அரற்ற துணை நெடும் கண் செவி அளப்ப தொடி தோள் வீசி – வில்லி:7 24/3
சினைகள்-தோறும் வாழ் சிகாவல கலாபம் மேல் செறிதரு தீ சோதி
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி – வில்லி:9 21/2,3
சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே – வில்லி:10 129/4
சோதி மற்று அவன்-தன் உடலின்-நின்று எழுந்து சுடரையும் பிளந்துபோய் மீண்டு – வில்லி:10 139/2
மின்னை வெல்லும் வெய்ய சோதி வேல் இராசராசனே – வில்லி:11 171/4
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம் – வில்லி:12 40/1
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம் – வில்லி:12 40/1
கலப்பான திருமேனி அணிந்த நீற்றால் கதிர் முத்தின் சோதி என மேனை ஈன்ற – வில்லி:12 40/2
சுந்தர மரகத சோதி வீரனே – வில்லி:12 126/3
கன்னம் கரிய குழல் காலகை காமர் சோதி
பொன் அம் கொடி போல் எழில் கூர் நுண் இடை புலோமை – வில்லி:13 106/2,3
பத்தி கொள் விமான சோதி பைம் பொன் மா நகரி கோடித்து – வில்லி:13 148/2
தன் அருகே அமரர் எலாம் இனிது போற்ற தனஞ்சயன் அங்கு இருந்ததன் பின் தயங்கும் சோதி
மன்னும் எழில் காந்தர்ப்பம் என்னும் நாம வரை வழியே வருவதுவும் மருவு காதல் – வில்லி:14 6/1,2
கை காற்றும் தொடை காற்றும் மூச்சு காற்றும் கனக மணி வரை போல கவின் கொள் சோதி
மெய் காற்றும் பரந்து எழுந்து வனத்தில் உள்ள வெற்பும் நெடும் தரு அனைத்தும் ஒடிந்து வீழ – வில்லி:14 16/1,2
பைம் பொன் மா மேரு வெற்பின் பராரையை சோதி நேமி – வில்லி:20 9/1
துரங்கம் ஓர் ஏழுடன் சோதி கூர் மணி – வில்லி:21 21/1
வன்னி பொதும்பர்-வயின் வைத்த வயங்கு சோதி
மின்னின் திகழ் வெம் படை யாவையும் மீண்டு கொண்டார் – வில்லி:23 29/3,4
தரணியின் மீது வந்து தன்னுடை சோதி வைகும் – வில்லி:25 6/2
எஞ்சினர் தங்களை போல இருக்குமதோ யார் மனத்தும் இருக்கும் சோதி – வில்லி:27 3/4
சோதி வான நதி மைந்தனும் பழைய சுருதியால் உயர் துரோணனும் – வில்லி:27 98/1
சென்னி கதிர் மா மணி சிந்திய சோதி எல்லாம் – வில்லி:36 39/2
பைம் பற்ப ராக மலர் வல்லியோடு திருமேனி சோதி பயில்வான் – வில்லி:37 13/2
தொடுத்த தேர் அருக்கர் சோதி தொழுது தங்கள் தொழில் கழித்து – வில்லி:43 2/2
தூ நலம் திகழும் சோதி சோமியம் அடைந்து நின்றான் – வில்லி:43 16/3
விரி தந்த சோதி படலம் மிகுவன மிசைகொண்ட தேர்கள் கடவ வல்லவர்கள் – வில்லி:44 75/2
மகபதி-தன் மகனுக்கு வசுதேவன்-தன் மகன் பாகன் ஆனது போல் வயங்கு சோதி
பகலவன்-தன் மகனுக்கு நிகர் இல் ஆண்மை பல் வித போர் சல்லியன் தேர் பாகன் ஆனான் – வில்லி:45 30/1,2
புறமிட்ட தானை நிலை கண்டு பொறாது சோதி
நிறம் இட்ட வில் கை துரோணன் மகன் நெஞ்சு கன்றி – வில்லி:45 70/1,2
சோதி மத்தக வெம் குன்றின் தழை செவி துளங்கு காற்றால் – வில்லி:45 115/2
காலை மலர் என மலர்ந்த முகமும் சோதி கதிர் முடியும் இம்மையிலே கண்ணுற்றேனே – வில்லி:45 247/4
மருத்து உதவ வரு சண்ட மருத்தாலும் மருத்துவான் வழங்கும் சோதி
உரு திகழும் கரிய சுடர் உருத்து எழு வெம் கனலாலும் உகாந்தம்-தன்னில் – வில்லி:45 259/1,2

மேல்


சோதிடத்தோர் (1)

சோதிடத்தோர் நாள் உரைப்ப சுதன்மையினும் முதன்மை பெற தொடங்கினானே – வில்லி:10 6/4

மேல்


சோதிடம் (1)

சோதிடம் பொய்யாது என்றும் தோன்றுவர் உரியோர் என்றும் – வில்லி:5 23/3

மேல்


சோதித்தல் (1)

சோதித்தல் உன்னி தணியாத துவக்கு நோயன் – வில்லி:5 74/2

மேல்


சோதியன் (1)

அழிவு அற ஒழிவு அற அமர்ந்த சோதியன்
பழுது அறு மொழி சில பகர்ந்து தேற்றினான் – வில்லி:12 123/3,4

மேல்


சோதியால் (1)

எங்கணும் இருள் அற இலங்கு சோதியால்
கங்குலும் பகலவன் கரங்கள் காட்டுமால் – வில்லி:41 207/3,4

மேல்


சோதியே (2)

சோதியே கொன்றை அம் தொங்கல் மௌலியாய் – வில்லி:12 118/2
மெய்யனே எங்குமாய் விளங்கும் சோதியே – வில்லி:12 119/4

மேல்


சோதியையே (1)

சூடினர் சுருதிக்கு எட்ட ஒணாது ஒளிரும் சுடர் மணி துய்ய சோதியையே – வில்லி:10 149/4

மேல்


சோபை (1)

மா இரு ஞாலம் எலாம் வெயில் போய் ஒரு மரகத சோபை உற – வில்லி:27 205/1

மேல்


சோம (1)

தானும் உயர் பூரிசரவாவும் இவர் சோம வர தத்த பகதத்தர்கள் வழா – வில்லி:28 54/2

மேல்


சோமக (1)

துருபனும் திட்டத்துய்மனும் சோமக
நிருபர் ஆனவர் யாவரும் நேர்ந்து உடன் – வில்லி:12 4/1,2

மேல்


சோமகர் (1)

துருபதன் முதலா உள்ளோர் சோமகர் முதலா உள்ளோர் – வில்லி:46 45/1

மேல்


சோமகர்க்கு (1)

சோமகர்க்கு அரசன் பாவை சொல்லு முன் வில்லு வாங்கி – வில்லி:18 3/1

மேல்


சோமகர்க்கும் (1)

சோமகர்க்கும் முடுகு சேனை சூழ வந்த குருகுல – வில்லி:3 77/1

மேல்


சோமகரில் (1)

சோமகரில் மச்சரில் தென்னரில் துளுவரில் துருபதேயரில் வளவரில் – வில்லி:38 27/1

மேல்


சோமகரும் (1)

சோமகரும் முதலாய தறுகண் வீரர் தும்பிகளை அரி இனங்கள் துரக்குமா போல் – வில்லி:46 76/2

மேல்


சோமகன் (1)

துங்க கொடியும் தோரணமும் தொடையும் பரப்பி சோமகன் நாடு – வில்லி:3 88/2

மேல்


சோமகேச (1)

சோமகேச பதி மெய் புதல்வன் மற்றும் உள சூரர் ஆனவரை முற்றுற விலக்கி எதிர் – வில்லி:46 69/3

மேல்


சோமகேசர் (1)

தூறு கொண்டு கணை பொழிந்து சோமகேசர் பொருதலால் – வில்லி:3 78/1

மேல்


சோமகேசராய் (1)

சொன்ன திண் திறல் துருபதேயனும் சோமகேசராய் உள்ள சூரரும் – வில்லி:45 53/3

மேல்


சோமகேசரில் (1)

சோமகேசரில் பட்டு ஒழிந்த வெம் சூரர்-தம்முடன் துரோண சூதனன் – வில்லி:45 57/1

மேல்


சோமகேசன் (1)

தூதான வண்டு துதை மாலை கொள் சோமகேசன் – வில்லி:5 88/4

மேல்


சோமதத்தன் (1)

கலிங்கர்_கோன் சோமதத்தன் கௌசிகன் காம்பிலீசன் – வில்லி:28 18/1

மேல்


சோமதத்தனும் (2)

துன்று வெம் கழல் கால் சோமதத்தனும் சூழ்ந்து நின்ற – வில்லி:39 18/1
சூலபாசபாணி-தன்னொடு ஒத்த சோமதத்தனும்
ஆலகாலம் என உருத்து அடர்த்த போரில் முந்துற – வில்லி:43 4/2,3

மேல்


சோமன் (1)

சுத்த நீர் வியாதன் தௌமியன் முதலோர் சொரிந்தனர் சோமன் வந்து உதித்து – வில்லி:6 3/3

மேல்


சோமனுக்கு (1)

சோமனுக்கு நிகர் ஆனோன் இளவலை நீ சொல் என்றான் – வில்லி:46 152/4

மேல்


சோமனும் (1)

விரிக்கும் வெண்குடை விந்தனும் சோமனும் வீர கீர்த்தியும் போரில் – வில்லி:28 5/2

மேல்


சோமனை (1)

சோமனை வகிர்செய்து அனைய வெம் முனைய தொடைகளால் சுரும்பு சூழ் கமல – வில்லி:42 217/3

மேல்


சோமியம் (1)

தூ நலம் திகழும் சோதி சோமியம் அடைந்து நின்றான் – வில்லி:43 16/3

மேல்


சோர்தர (3)

துவர் நிறத்த குருதி சோர்தர சரம் துரத்தினான் – வில்லி:13 126/3
தொடை பெரும் பவனத்து அனல் சோர்தர
புடைப்ப ஓடினன் போர் மத மா அனான் – வில்லி:21 95/3,4
தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:32 39/4

மேல்


சோர்தரும் (1)

கஞ்ச நாள் மலர் கண் புனல் சோர்தரும்
சஞ்சயாரியன்-தன்னொடு கூறுவான் – வில்லி:46 231/3,4

மேல்


சோர்ந்தாய் (1)

சொன்ன வாய்மை நீயே சோர்ந்தாய் யானோ சோரேன் – வில்லி:3 43/4

மேல்


சோர்ந்தான் (7)

சொல்லியவாறு எடுத்து ஊன்றி மற்றை கையால் தொல் வலி நாணியும் எடுத்து தோளும் சோர்ந்தான் – வில்லி:5 51/4
பன்னகாதிபனும் உள்ளம் பதைத்து வெம் படங்கள் சோர்ந்தான் – வில்லி:14 103/4
எம்பியர் என் செய்தார் என்று இறைவனும் இனைந்து சோர்ந்தான் – வில்லி:16 25/4
மந்திரம் மறந்த விஞ்சை மாக்களின் வடிவு சோர்ந்தான் – வில்லி:16 38/4
சொல் நடுங்கவும் சுடர் முடி நடுங்கவும் சோர்ந்தான்
மை நெடும் களிற்று உரனுடை விராடர் கோன் மைந்தன் – வில்லி:22 35/3,4
தொழும் தாள் அரசன்-தானும் உயிர் சோர்ந்தான் என்னும் தொனி கேட்டு – வில்லி:31 9/2
அயல் நின்ற வலம்புரி தார் அண்ணல் சோர்ந்தான் அநுசர் மேல் அன்பு எவர்க்கும் ஆற்றல் ஆமோ – வில்லி:46 78/4

மேல்


சோர்ந்திடவே (1)

தோல் இனம் ஏந்தின நீள் கவண் ஏந்தின சோரிகள் சோர்ந்திடவே
ஞாலம் எலாம் பொரு தோமரம் வாங்கின நா ஒரு மூன்றனவாம் – வில்லி:27 203/2,3

மேல்


சோர்ந்து (3)

சோரி கணையால் அறையுண்டு உயிர் சோர்ந்து வீழ்ந்தேன் – வில்லி:2 49/4
சுரும்பு இனம் இரங்கி ஆர்ப்ப தோன்றலும் சோர்ந்து வீழ்ந்தான் – வில்லி:2 98/4
கச்சின்-கண் அடங்காத கன தனமும் நுண் இடையும் கண்டு சோர்ந்து
பிச்சன் போல் ஆயினன் அ பெண்_கொடி மெய்ந்நலம் முழுதும் பெறுவான் நின்றான் – வில்லி:7 25/3,4

மேல்


சோர்வாள் (1)

ஆனாமல் சொரி கண்ணீர் ஆறு பெரும் கடலாக அழுது சோர்வாள்
பால் நாள் வந்து அருள் முனிவன் பகரும் மொழி விடம் செவியில் பட்ட காலை – வில்லி:46 240/2,3

மேல்


சோர்வு (1)

சொன்ன தாயமே புரண்டு சோர்வு இலாமல் வருதலின் – வில்லி:11 188/2

மேல்


சோர்வுற்றாள் (2)

சொல்லாது இருந்த பேர் அவையை தொழுதாள் அழுதாள் சோர்வுற்றாள்
மல் ஆர் திண் தோள் மாமாவோ மந்தாகினியாள் மதலாயோ – வில்லி:11 232/2,3
தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:32 39/4

மேல்


சோர (27)

மோதி வரு கட களிறும் காலாளும் பொறாது உரகர் முடிகள் சோர
யாதவனாம் நரபதியும் இரும் கிளையும் பெரும் கிளையோடு எதிர் இலாத – வில்லி:10 130/2,3
சுரி குழல் மேகலை சோர ஓடினார் – வில்லி:11 118/4
விரை செறி அலங்கல் சோர மெய் குலைந்து உள்ளம் வெம்பி – வில்லி:11 189/3
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர – வில்லி:11 225/3
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர
தடுமாறு உள்ளம் தனி சோர தலைநாள் அளித்த தழல் போல்வாள் – வில்லி:11 225/3,4
தடுமாறு உள்ளம் தனி சோர தலைநாள் அளித்த தழல் போல்வாள் – வில்லி:11 225/4
ஆறாகி இரு தடம் கண் அஞ்சன வெம் புனல் சோர அளகம் சோர – வில்லி:11 246/1
ஆறாகி இரு தடம் கண் அஞ்சன வெம் புனல் சோர அளகம் சோர
வேறான துகில் தகைந்த கை சோர மெய் சோர வேறு ஓர் சொல்லும் – வில்லி:11 246/1,2
வேறான துகில் தகைந்த கை சோர மெய் சோர வேறு ஓர் சொல்லும் – வில்லி:11 246/2
வேறான துகில் தகைந்த கை சோர மெய் சோர வேறு ஓர் சொல்லும் – வில்லி:11 246/2
கங்கை_மகன் முதலான காவலர் மெய் உளம் நடுங்கி கண்ணீர் சோர
செம் கை மலர் குவித்து இவளே கற்பினுக்கும் மரபினுக்கும் தெய்வம் என்றார் – வில்லி:11 249/1,2
இருட்டிய விழியான் மைந்தன் இதயமும் இருண்டு சோர
தெருட்டிய உணர்வின் மிக்கோன் செப்பிய யாவும் வென்றான் – வில்லி:11 280/3,4
கொழுந்து அமுது சோர விட நாகர் சுடிகை தலை குலைந்து மணி சிந்த நதியாள் – வில்லி:12 106/3
கண் மலர் அருவி சோர கனல்_பிறந்தாளும் சொன்னாள் – வில்லி:18 12/4
கொம்பொடு ஒத்து இடை சோர பணைத்த பொன் கொங்கையாள் இவன் முன்னர் குறுகினாள் – வில்லி:21 2/4
நீண்டானே கரியானே நிமலா என்று அரற்றினளாய் நின்று சோர
மாண்டார் போல் அது கண்டும் மன் அவையில் யாம் இருந்த மாசு தீர – வில்லி:27 22/2,3
நீண்ட கரும் குழல் சோர நின்றாளை முகம் நோக்கி – வில்லி:27 39/3
வரி மலர் கண் புனல் சோர மலர் மறந்த குழல் சோர – வில்லி:27 40/3
வரி மலர் கண் புனல் சோர மலர் மறந்த குழல் சோர
விரை மலர் செம் சேவடி கீழ் வீழ்ந்து அழுதாள் மின் அனையாள் – வில்லி:27 40/3,4
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் – வில்லி:27 127/2
நின் கணும் அருவி சோர நின்றனை இன்று போரில் – வில்லி:41 156/3
வண் தார் சோர மண் உடல் கூர வல் நஞ்சம் – வில்லி:43 31/3
குந்தி தனது உளம் உருக கண்ணீர் சோர குழல் சரிய போர்க்களத்து கோகோ என்று – வில்லி:45 254/3
வி விரவு நறு மலர் தார் தருமன் முதல் ஐவரும் தம் விழி நீர் சோர
அ இரவில் இமைப்பொழுதும் தரியாமல் அழுது அரற்றி அலமந்தாரே – வில்லி:46 11/3,4
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி – வில்லி:46 86/2
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி – வில்லி:46 86/2
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி – வில்லி:46 86/2

மேல்


சோரத்துடன் (1)

சோரத்துடன் நீ பொருது அடர்த்த சூது அன்று இவை மெய் துளைத்து உருவும் – வில்லி:40 72/1

மேல்


சோரம் (1)

துன்பம் பயம் மிடி நோய் பகை சோரம் கொலை எய்தாது – வில்லி:7 1/1

மேல்


சோரர் (1)

தூ_நகை மொழிப்படி சோரர் ஆகியே – வில்லி:1 70/1

மேல்


சோரர்-தம் (2)

துன்று கங்குலில் சோரர்-தம் ஆர் உயிர் – வில்லி:21 100/2
சோரர்-தம் கருவை தங்கள் கரு என தோளில் ஏந்தி – வில்லி:22 116/1

மேல்


சோரவும் (1)

முனைத்தலை அழிந்து உடல் சோரவும் யான் வினை முடிப்பன் எனும் நெஞ்சுடை வாள் வய வீரனை – வில்லி:46 201/1

மேல்


சோரவே (1)

வருதிர் என்று கண் வார் புனல் சோரவே – வில்லி:21 94/4

மேல்


சோரன் (1)

சோரன் ஆதலின் சொற்றாய் இனி தவிர் சுரேசர் ஐவர்-தம் காவல் என் தோள் இணை – வில்லி:21 6/3

மேல்


சோரன்-தானுமே (1)

தொடர்ந்தனன் அறிவு இலா சோரன்-தானுமே – வில்லி:21 28/4

மேல்


சோராத (1)

சோராத வய வாளி ஈர் ஐந்து சேர தொடுத்து ஏவினான் – வில்லி:33 11/2

மேல்


சோரி (26)

சோரி கணையால் அறையுண்டு உயிர் சோர்ந்து வீழ்ந்தேன் – வில்லி:2 49/4
சோரி அந்தரத்தினின்றும் சொரிந்தது சோனை மேகம் – வில்லி:2 78/4
குடைந்து சோரி கொள் வாள் உகிர் அரி முதல் கொடு விலங்கினம் மிக்கு – வில்லி:9 5/3
தீயிடை சோரி தோய்ந்து திரண்டு என சுழல் செம் கண்ணர் – வில்லி:14 85/4
சோரி பாய் தடம் தோள்களை வடத்தினால் துவக்கி – வில்லி:22 18/3
துணித்து மேவலர் முடி உகு சோரி தோய் தொடையும் – வில்லி:22 41/3
வண்ண மா முனிவன் சோரி மாற்றிய காலை ஐயுற்று – வில்லி:22 127/2
வெம் சோரி வேலான் நிலை இட்டனன் மீண்டும் ஈண்டும் – வில்லி:23 27/4
சரத்து வாய்-தொறும் சோரி கக்கிட விடும் தனஞ்சயன் தனு என்று – வில்லி:24 15/3
அன்று வெம் சரத்தொடு தறிந்த வாள் அரசர் சோரி மெய் பட்டதாதலின் – வில்லி:31 28/1
பூட்டு அற்ற வில்லின் மிசை சோரி புனலின் வீரர் – வில்லி:36 35/1
மா தந்திகளும் புரவிகளும் துணியத்துணிய வழி சோரி
நீத்தம்-தன்னால் வடவை முக நெருப்பு ஒத்தது கார் நெடு வேலை – வில்லி:37 35/3,4
தொடி துணிந்து சோரி வெள்ள நதியினூடு சுழலுவார் – வில்லி:38 15/4
போரில் வெவ் விடாய் தணிவுற களத்தினில் புறங்கொடுத்தவர் சோரி
நீரில் மூழ்கியும் கழுகு இடு காவண நீழல் ஆறியும் சென்றார் – வில்லி:42 46/1,2
சிந்து சோரி போய் பெரும் கடல் அலைத்திட சிதைந்தார் – வில்லி:42 117/4
தும்பிமா பரிமா வீரர் என்று இவர் மெய் துணித்தலின் சொரிந்த செம் சோரி
அம்புராசிகளில் அண்டகோளகையில் அடங்குமோ அண்டமும் பிளந்திட்டு – வில்லி:42 207/2,3
செயிருடை ஆடவர் சோரி பரந்து சிவந்தது பார் இடமே – வில்லி:44 55/1
சொரிகின்ற சோரி உடைய மகிபதி சுளிவு இன்றி மீள ஒரு கை நொடியினில் – வில்லி:44 77/2
மருமங்கள் சோரி வடிய இருவரும் மலைகின்ற போதில் மதுகை நிலையொடு – வில்லி:44 78/1
ஆறு ஓடிவிட்டது அடையார் உடல் அற்ற சோரி – வில்லி:45 82/4
வேண்டியவாறு சோரி வீழ்தர பொருத பின்னர் – வில்லி:45 118/3
தோள் முதல் உறுப்பு எலாம் சோரி காலவே – வில்லி:46 62/3
ஓடிஓடி எதிர் உற்றவர் முடி தலைகள் ஊறு சோரி உததிக்கிடை விழுத்தினர்கள் – வில்லி:46 67/3
தாமம் மணி தடம் சிகர தோளும் மார்பும் சரம் முழுக தனு வணக்கி சாய்ந்த சோரி
பூ முழுதும் பரந்து வர பொருத வீரம் புலவோர்க்கும் அதிசயித்து புகலல் ஆமோ – வில்லி:46 76/3,4
மன்னவர்-தம் உடல் சோரி வழிந்து சமந்த பஞ்சகம் ஆம் – வில்லி:46 154/2
சிரம் முடியூடே பிளக்க நால்_இரு திசையினும் வார் சோரி கக்கி வீழ்தர – வில்லி:46 176/2

மேல்


சோரிகள் (1)

தோல் இனம் ஏந்தின நீள் கவண் ஏந்தின சோரிகள் சோர்ந்திடவே – வில்லி:27 203/2

மேல்


சோரியால் (1)

சாப வெம் கணை தைத்து உகு சோரியால்
தீபம் என்னவும் செம் மலர் கோடுடை – வில்லி:29 26/2,3

மேல்


சோரியில் (1)

சிவந்த சோரியில் மூழ்கி மாழ்கு சிரங்கள் போய் நடமாடும் அ – வில்லி:26 15/2

மேல்


சோரியின் (1)

அங்கனையர் இள மா முலை தோய் புயம் அந்தி வெயில் நிகர் சோரியின் மூழ்குற – வில்லி:45 66/3

மேல்


சோரியினால் (2)

பார் ஒரு பாதி சிவந்தது மேனி பரந்து எழு சோரியினால் – வில்லி:41 11/4
பின் களத்தை சோரியினால் பரவை ஆக்கி பிறங்கலும் ஆக்கினர் மடிந்த பிணங்களாலே – வில்லி:46 82/4

மேல்


சோரும் (5)

சோனை மா மதம் சோரும் கட தட – வில்லி:1 130/3
என் நினைந்து என் சொன்னேன் மற்று என் செய்தேன் என்று சோரும்
அன்னையை வணங்கி நின் சொல் ஆரண படியது ஆகும் – வில்லி:5 66/1,2
சோரும் கொடியை முகம் நோக்கி துச்சாதனன் மெய் சுட சொன்னான் – வில்லி:11 230/4
குல மா நிருபர் உடல் சோரும் குருதி வெள்ள – வில்லி:36 36/1
சோரும் வன் துவசம் தறியுண்டது சூதனும் தலை சிந்தினன் முந்திய – வில்லி:42 129/2

மேல்


சோரேன் (1)

சொன்ன வாய்மை நீயே சோர்ந்தாய் யானோ சோரேன் – வில்லி:3 43/4

மேல்


சோலை (13)

சேற்றால் அ சோலை எலாம் செங்கழுநீர் தடம் போன்ற சிந்தை தாபம் – வில்லி:8 7/2
அரிகள் கோடி கிளர் சோலை சூழ் தம செல்வ மா நகரி அணுகினான் – வில்லி:10 49/4
தென்றல் அம் சோலை சூழும் சேதி நாடு உடைய கோவே – வில்லி:10 126/4
பாடு எலாம் இளம் சோலை மென் பொங்கரின் பணை எலாம் குயில் ஓசை – வில்லி:11 53/3
தொடர்ந்து உடன் வரவர சோலை எய்தினார் – வில்லி:11 90/4
சோலை தரு அருள் வாரிதி சூழ் வான் முகடு ஏறி – வில்லி:12 155/3
இலங்கை நகர்-தன்னில் விறல் இராம தூதன் இகல் அரக்கன் சோலை எலாம் இறுத்தவா போல் – வில்லி:14 17/1
மொய்த்தார் அ கடவுள் வாச மொய் மலர் சோலை எல்லாம் – வில்லி:14 89/4
கந்த வான் சோலை கண்ணால் காணவும் கருதி நைவார் – வில்லி:14 92/2
உந்தி இமைப்பில் மலர் தண் சோலை உற்றான் – வில்லி:14 111/4
மு கனி கமழும் சோலை முகில் தவழ் நாடன் பாவை – வில்லி:18 2/4
தும்பி பாடின தோகை நின்று ஆடின சோலை – வில்லி:27 55/4
கொத்து அவிழ்த்த சோலை மன்னு குருகை ஆதி நெஞ்சிலே – வில்லி:43 1/3

மேல்


சோலை-வாய் (1)

நின்று இசைக்கும் வண் சோலை-வாய் அமர்ந்தனன் நெடுமால் – வில்லி:27 67/4

மேல்


சோலையிடத்து (1)

வம்பு அவிழ் சோலையிடத்து ஒர் மனிதன் வந்து – வில்லி:14 108/2

மேல்


சோலையில் (4)

சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப – வில்லி:6 19/2
தரு மலர் பெரும் சோலையில் தங்கும் அ மலர் சென்று – வில்லி:14 42/3
தூவி வாசம் துளி மது சோலையில்
ஏவலால் இயற்றும் எழில் பாவை மெய் – வில்லி:21 88/1,2
தென்றல் அம் தடம் சோலையில் கரை-தொறும் சேர்ந்து தம் விடாய் தீர்வார் – வில்லி:42 68/4

மேல்


சோலையின் (4)

துதை அளி முரலும் வாச சோலையின் பொங்கர்-தோறும் – வில்லி:6 34/1
மருள் மிகு சுரும்பு இனம் மணந்த சோலையின்
இருள்களின் இடை இடை எறித்த வெண் நிலா – வில்லி:11 115/1,2
தோட்டு இருந்து அளி தேன் நுகர் சோலையின்
மாட்டு இருந்த மகீபர்க்கு உரைசெய்வான் – வில்லி:12 13/3,4
தோட்டு மென் மலர் சோலையின் ஓதையும் – வில்லி:21 85/1

மேல்


சோலையும் (6)

வண்டு அறா நறை பூம் சோலையும் தடமும் மருங்கு அலை மலய மாருதமும் – வில்லி:1 87/2
தழங்கு செம் சுரும்பு எழு மலர் சோலையும் தனித்தனி மறந்திட்டாள் – வில்லி:2 26/4
கொந்து இராநின்ற சோலையும் தடமும் கொற்றவன் கோயிலும் நோக்கி – வில்லி:6 13/3
வாவியும் புறவும் சோலையும் மலர்ந்த மலர்களும் மணிகளின் குழாமும் – வில்லி:6 25/1
கொத்தின சோலையும் குறுகி வைகினார் – வில்லி:11 106/4
மூசு அறை மதுகரம் மொய்த்த சோலையும்
வீசு அறல் வன நதி விதமும் மேல்கொள – வில்லி:11 112/2,3

மேல்


சோலையூடே (1)

ஊனொடு இரத்தம் உகுக்கும் சோலையூடே
தானை வளைத்திட நின்ற சாப வீரன் – வில்லி:14 113/2,3

மேல்


சோழ (1)

துன்று வில் வளைத்தனன் சோழ பூபதி – வில்லி:45 124/2

மேல்


சோழர் (1)

தெண் திரை கைதொழு கழலோன் திரு மகட்கு வதுவை என சேர சோழர்
எண் திசையின் முடி வேந்தர் எல்லோரும் முனி கணத்தோர் எவரும் ஈண்ட – வில்லி:7 39/1,2

மேல்


சோழனை (1)

வங்க மறி கடல் சூழ் எழு பார் வலம் வந்த மனு குல சோழனை மாகதன் – வில்லி:45 66/2

மேல்


சோற்றம் (1)

நஞ்சு சோற்றம் பெற நுகர்வுற்று இருண்ட கண்டர் நல் தொண்டர் வடிவம் என நண்ணும் வெண்ணீற்று – வில்லி:45 20/1

மேல்


சோற்று (1)

அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால் – வில்லி:45 20/2

மேல்


சோற்றோடு (1)

வெம் சோற்றோடு இனிது அருந்தி அமுது அருந்தும் விண்ணவர் போல் இ நெடு நாள் விழைந்து வாழ்ந்தேன் – வில்லி:45 20/3

மேல்


சோறு (1)

துளி வரும் புனல் பரிந்து அருந்தி இடு சோறு தின்று உயிர் சுமந்து தோள் – வில்லி:27 121/3

மேல்


சோனகர் (5)

அங்கர் சோனகர் ஆன வீரர் அதிர்ந்து தங்களின் அமர் செய்தார் – வில்லி:10 133/4
கங்கர் சோனகர் யவனர் சீனர் கலிங்கர் தத்தர் தெலுங்கரும் – வில்லி:29 35/2
துருபதேயர் மகத நாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர்
கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர் – வில்லி:38 14/1,2
துருபதேயர் மகதநாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர்
கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர் – வில்லி:39 14/1,2
கலிங்கர் சோனகர் மகதர் கன்னடர் கங்கர் கொங்கணர் கௌசலர் – வில்லி:41 36/1

மேல்


சோனகரொடு (1)

தெலுங்கர் கன்னடர் யவனர் சோனகரொடு சீனர் – வில்லி:42 114/2

மேல்


சோனகாதிபர் (1)

சோனகாதிபர் கன்னடர் மாகதர் துலுக்கர் குச்சரர் ஒட்டர் – வில்லி:28 6/2

மேல்


சோனா (1)

சோனா மேகம் பொழிவது போல் துச்சாதனனும் தம்பியரும் – வில்லி:45 135/1

மேல்


சோனை (13)

சோனை மா மதம் சோரும் கட தட – வில்லி:1 130/3
சோரி அந்தரத்தினின்றும் சொரிந்தது சோனை மேகம் – வில்லி:2 78/4
தொக்க அடல் உருமோடு எழும் எழு கொண்டல் சோனை அம் சுருவையால் முகந்து – வில்லி:9 35/2
சோனை மா முகில் ஏழுமே நிகர் என்ன அம்பு தொடுத்தலின் – வில்லி:10 131/2
தூமம் படு செம் தழல் அவிய சோனை மேகம் சொரிவது போல் – வில்லி:11 228/3
சோனை மா முகிலின் மேனி தோன்றலும் துவரை புக்கான் – வில்லி:12 19/1
சோனை மா முகில் ஏழும் ஒத்து அதிர்ந்தன துந்தபி குலம் வந்த – வில்லி:28 8/3
சோனை மேகம் என்ன வாளி தூவு திட்டத்துய்மனை – வில்லி:30 2/1
சோனை மழை முகில் வாகன் முதல சுரேசர் தொழுது துதிக்கவே – வில்லி:34 27/3
தோய் இருள் பிழம்போடு உற்ற சோனை அம் புயலின் தோன்றி – வில்லி:36 17/3
தொடையுடை வாளி மாரி சோனை அம் புயலின் பெய்தார் – வில்லி:39 7/4
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் – வில்லி:42 4/1
சோனை மேகம் ஒத்து இவன் பொழி தொடைகளால் கலங்கி – வில்லி:42 109/3

மேல்