ஸ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஸஹதேவனாம் (1)

தப்பு இன்றி இன்பங்கள் துய்த்திடும் வகை தான் உணர்ந்தான் ஸஹதேவனாம் எங்கும் – பாஞ்சாலி:3 229/2
மேல்

ஸங்கதி (1)

இரண்டே ஸங்கதி பின்பு மற்றொரு பாட்டு – வசனகவிதை:4 1/48
மேல்

ஸத் (1)

ஸத் என தத் என சதுர்மறையாளர் – தோத்திர:1 16/14
மேல்

ஸந்தர்ப்பம் (1)

என்ன கந்தா ஸௌக்கியந்தானா ஒரு வேளை நான் ஸந்தர்ப்பம் தவறி வந்துவிட்டேனோ என்னவோ – வசனகவிதை:4 1/28
மேல்

ஸந்தேகமே (1)

எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டு கயிறும் பேசும் அதில் ஸந்தேகமே இல்லை – வசனகவிதை:4 1/16
மேல்

ஸந்தோஷத்தை (1)

ஸந்தோஷத்தை பூண்டு – வசனகவிதை:6 3/8
மேல்

ஸந்தோஷம் (1)

வள்ளியம்மை கீச்சுக்கீச்சென்று கத்தலாயிற்று ஆனால் மனதுக்குள்ளே வள்ளியம்மைக்கு ஸந்தோஷம்
நாம் சுகப்படுவதை பிறர் பார்ப்பதிலே நமக்கு ஸந்தோஷம்தானே – வசனகவிதை:4 1/34,35
மேல்

ஸந்தோஷம்தானே (1)

நாம் சுகப்படுவதை பிறர் பார்ப்பதிலே நமக்கு ஸந்தோஷம்தானே
இந்த வேடிக்கை பார்ப்பதிலே எனக்கும் மிகவும் திருப்திதான் உள்ளதை சொல்லிவிடுவதிலே என்ன குற்றம் – வசனகவிதை:4 1/35,36
மேல்

ஸந்தோஷமாக (1)

ஆனால் அது ஸந்தோஷமாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து வார்த்தை சொல்லவேண்டும் – வசனகவிதை:4 1/14
மேல்

ஸந்தோஷமும் (1)

எங்களுக்குள்ளே காதல் இன்பம் அதிகம் ஆதலால் நாங்கள் அதிக ஸந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் – வசனகவிதை:6 3/36
மேல்

ஸமர்த்தன் (1)

வலியிழந்தவற்றை தொல்லைப்படுத்தி வேடிக்கைபார்ப்பதிலே நீ மஹா ஸமர்த்தன்
நொய்ந்த வீடு நொய்ந்த கதவு நொய்ந்த கூரை – வசனகவிதை:4 9/8,9
மேல்

ஸமாநனை (1)

ஸமாநனை தொழுகின்றோம் அவன் நம்மை காக்க – வசனகவிதை:4 14/8
மேல்

ஸமானம் (1)

எல்லா சக்திகளும் எல்லா ரூபங்களும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஸமானம் – வசனகவிதை:6 2/18
மேல்

ஸமானம்தானா (1)

நீரும் கழுதையும் ஸமானம்தானா – வசனகவிதை:6 2/19
மேல்

ஸமானமா (5)

அமிருதபானமும் விஷபானமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/21
சாதுவும் துஷ்டனும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/23
அசுரர்களும் தேவர்களும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/25
ஞானமும் அஞ்ஞானமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/27
ஸுகமும் துக்கமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/29
மேல்

ஸமுத்ரஜாம்ருதே (1)

ராக ஸமுத்ரஜாம்ருதே ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/1
மேல்

ஸர்வ (2)

ஸர்வ பூதங்களிலும் இருக்கிறான் – வசனகவிதை:6 2/9
உங்களுடைய ஸர்வ நாராயண சித்தாந்தத்தின் துணிவு யாது – வசனகவிதை:6 2/16
மேல்

ஸர்வம் (1)

ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் – வசனகவிதை:6 2/32
மேல்

ஸரஸ்வதீ (1)

உமா ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ மாதா ஸா – தோத்திர:29 2/2
மேல்

ஸல்லாபத்தை (1)

நமது ஸல்லாபத்தை ஐயர் பார்த்ததிலே உனக்கு கோபமா என்றது – வசனகவிதை:4 1/31
மேல்

ஸல்லாபம் (1)

இளமையின் ஸல்லாபம் கண்ணுக்கு பெரியதோர் இன்பம் அன்றோ – வசனகவிதை:4 1/37
மேல்