லோ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லோகங்களும் 1
லோகநூல் 1
லோகேசாநி 1

லோகங்களும் (1)

எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா லோகங்களும் எல்லா நிலைமைகளும் எல்லா தன்மைகளும் – வசனகவிதை:6 2/17
மேல்

லோகநூல் (1)

லோகநூல் கற்று உணர் – பல்வகை:1 2/101
மேல்

லோகேசாநி (1)

லீலா ஜ்வாலா நிர்மிதவாணீ நிரந்தரே நிகில லோகேசாநி
நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/3,4
மேல்