ரா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ராக (1)

ராக ஸமுத்ரஜாம்ருதே ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/1
மேல்

ராஜ்ஸ்ரீ (1)

ராஜ்ஸ்ரீ மண்டல ரத்ந ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/2
மேல்

ராஜ்யம் (1)

வெள்ளை நிறத்தவர்க்கே ராஜ்யம் அன்றி வேறெவர்க்கும் அது தியாஜ்யம் சிறுபிள்ளைகளுக்கே –தேசீய:35 3/1
மேல்

ராஜ (3)

ராஜ மகாராஜேந்த்ர ராஜ குலசேகரன் ஸ்ரீ ராஜராஜன் – தனி:22 4/1
ராஜ மகாராஜேந்த்ர ராஜ குலசேகரன் ஸ்ரீ ராஜராஜன் – தனி:22 4/1
நாட்டு ராஜ நீதி மனிதர் நன்கு செய்யவில்லை – பாஞ்சாலி:3 220/4
மேல்

ராஜஸம் (1)

ராஜஸம் பயில் – பல்வகை:1 2/90
மேல்

ராஜராஜன் (1)

ராஜ மகாராஜேந்த்ர ராஜ குலசேகரன் ஸ்ரீ ராஜராஜன்
தேசம் எலாம் புகழ் விளங்கும் இளசை வெங்கடேசுரெட்ட சிங்கன் காண்க – தனி:22 4/1,2
மேல்

ராசபுத்தானத்து (1)

ராசபுத்தானத்து வீரர்தமக்கு நல் இயல் கன்னடத்து தங்கம் அளிப்போம் –தேசீய:5 7/2
மேல்

ராணி (1)

நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/4
மேல்

ராணியின் (2)

அன்னை பயங்கரி பாரததேவி நல் ஆரிய ராணியின் வில் –தேசீய:8 1/2
அத்தனையும் வெல்லலாம் என்று சொன்ன சொல் ஆரிய ராணியின் சொல் –தேசீய:8 4/2
மேல்

ராதே (30)

தேகி முதம் தேகி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 0/1
தேகி முதம் தேகி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 0/1
ராக ஸமுத்ரஜாம்ருதே ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/1
ராக ஸமுத்ரஜாம்ருதே ராதே ராதே
ராஜ்ஸ்ரீ மண்டல ரத்ந ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/1,2
ராஜ்ஸ்ரீ மண்டல ரத்ந ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/2
ராஜ்ஸ்ரீ மண்டல ரத்ந ராதே ராதே
போக ரதி கோடி துல்யே ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/2,3
போக ரதி கோடி துல்யே ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/3
போக ரதி கோடி துல்யே ராதே ராதே
பூதேவி தப பல ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/3,4
பூதேவி தப பல ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/4
பூதேவி தப பல ராதே ராதே – தோத்திர:60 1/4
வேத மஹா மந்த்ர ரஸ ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/1
வேத மஹா மந்த்ர ரஸ ராதே ராதே
வேத வித்யா விலாஸினி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/1,2
வேத வித்யா விலாஸினி ஸ்ரீ ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/2
வேத வித்யா விலாஸினி ஸ்ரீ ராதே ராதே
ஆதிபராசக்தி ரூப ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/2,3
ஆதிபராசக்தி ரூப ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/3
ஆதிபராசக்தி ரூப ராதே ராதே
அத்யத்புத சிருங்காரமய ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/3,4
அத்யத்புத சிருங்காரமய ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/4
அத்யத்புத சிருங்காரமய ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/4
காதலெனும் தீவினிலே ராதே ராதே அன்று – தோத்திர:60 3/1
காதலெனும் தீவினிலே ராதே ராதே அன்று – தோத்திர:60 3/1
கண்டெடுத்த பெண்மணியே ராதே ராதே – தோத்திர:60 3/2
கண்டெடுத்த பெண்மணியே ராதே ராதே – தோத்திர:60 3/2
காதலெனும் சோலையிலே ராதே ராதே நின்ற – தோத்திர:60 4/1
காதலெனும் சோலையிலே ராதே ராதே நின்ற – தோத்திர:60 4/1
கற்பகமாம் பூம் தருவே ராதே ராதே – தோத்திர:60 4/2
கற்பகமாம் பூம் தருவே ராதே ராதே – தோத்திர:60 4/2
மாதரசே செல்வ பெண்ணே ராதே ராதே உயர் – தோத்திர:60 5/1
மாதரசே செல்வ பெண்ணே ராதே ராதே உயர் – தோத்திர:60 5/1
வானவர்கள் இன்ப வாழ்வே ராதே ராதே – தோத்திர:60 5/2
வானவர்கள் இன்ப வாழ்வே ராதே ராதே – தோத்திர:60 5/2
மேல்

ராமகிருஷ்ண (1)

என்றான் ராமகிருஷ்ண முனி – வசனகவிதை:3 4/3
மேல்

ராமராம (1)

ஹரிஹரி என்றிடினும் அஃதே ராமராம சிவசிவ என்றிட்டாலும் அஃதே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/3
மேல்

ராமன் (1)

முந்தை அ சிலை ராமன் செய்த முடிவினை நம்மவர் மறப்பதுவோ – பாஞ்சாலி:1 131/3
மேல்

ராமனும் (1)

ராமனும் வேறு உள இரும் திறல் வீரரும் –தேசீய:32 1/112
மேல்

ராமா (3)

சாகா வரம் அருள்வாய் ராமா
சதுர்மறை நாதா சரோஜ பாதா – தோத்திர:43 0/1,2
நித்யா நிர்மலா ராமா நிஷ்களங்கா சர்வா சர்வாதாரா – தோத்திர:43 3/1
சத்யா சநாதநா ராமா சரணம் சரணம் சரணம் உதாரா – தோத்திர:43 3/2
மேல்