பீ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


பீசு (1)

பாயும் கடிநாய் போலீசுக்கார பார்ப்பானுக்கு உண்டு இதிலே பீசு – பல்வகை:9 9/2
மேல்

பீடத்தில் (2)

பீடத்தில் ஏறிக்கொண்டாள் மன – தோத்திர:54 0/1
பீடத்தில் ஏறிக்கொண்டான் – தோத்திர:54 0/2
மேல்

பீடத்து (1)

தேவரை ஒத்தனர் திடுக்கென பீடத்து
ஏறி நின்றது காண் இளமையும் திறலும் –தேசீய:42 1/27,28
மேல்

பீடம் (1)

சங்கரனை தாங்கு நந்தி பத சதுரம் தாமரை இருந்தாள் லக்ஷ்மீ பீடம்
பொங்கி ததும்பி திசை எங்கும் பாயும் புத்தன்பும் ஞானமும் மெய் திருக்கோலம் – தோத்திர:55 4/1,2
மேல்

பீடு (3)

பீடு உடைய வான் பொருளே பெரும் களியே திருவே – தோத்திர:58 3/6
பெருமை இங்கு இதில் உண்டோ அற பெற்றி உண்டோ மற பீடு உளதோ – பாஞ்சாலி:2 167/2
பீடு இழந்த சகுனி அங்கு பின்னும் சொல்லுகின்றான் – பாஞ்சாலி:2 195/3
மேல்

பீடுற்ற (1)

நாடி தவம் புரிந்து பீடுற்ற முனிவரர் – தோத்திர:54 1/1
மேல்

பீடுறவே (1)

பெண்ணின் நெஞ்சிற்கு இதம் எனலாவது பெற்ற பிள்ளைகள் பீடுறவே அன்றோ – பிற்சேர்க்கை:2 3/3
மேல்

பீடுறு (1)

பீடுறு மக்களை ஓர் முறை இங்கே பேணி அழைத்து விருந்துகள் ஆற்ற – பாஞ்சாலி:1 112/3
மேல்

பீடை (1)

பின்னை என் உயிர் பாரதநாட்டில் பீடை செய்யும் கலியை அழைப்பார் – பாஞ்சாலி:2 174/3
மேல்

பீடைகளும் (1)

நோவும் கொலையும் நுவலொணா பீடைகளும்
சாவும் சலிப்பும் என தான் பல் கணம் உடையாள் – பாஞ்சாலி:4 252/21,22
மேல்

பீடையிலாததோர் (1)

பெட்டையினோடு இன்பம் பேசி களிப்புற்று பீடையிலாததோர் கூடுகட்டிக்கொண்டு –வேதாந்த:3 2/1
மேல்

பீடையுறு (1)

பீடையுறு புள் வடிவம் பேதை உனக்கு எய்தியது – குயில்:9 1/171
மேல்

பீடையை (1)

பீடையை நோக்கினன் வீமனும் கரை மீறி எழுந்தது வெம் சினம் துயர் – பாஞ்சாலி:5 272/3
மேல்

பீழை (3)

பிற விரும்பி உலகினில் யான் பட்ட பீழை எத்தனை கோடி நினைக்கவும் – சுயசரிதை:1 44/2
பெண் என்று பூமிதனில் பிறந்துவிட்டால் மிக பீழை இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் – கண்ணன்:13 7/1
பீழை உனக்கு எய்தியது என் பேசாய் என கேட்டேன் – குயில்:3 1/10
மேல்

பீழைக்கு (1)

பீழைக்கு இடங்கொடேல் – பல்வகை:1 2/68
மேல்

பீழையோடு (1)

பின் எனை கோறலாம் பீழையோடு இவ் உரை – தனி:13 1/54
மேல்