ஜ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஜகத் (1)

ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் – வசனகவிதை:6 2/32
மேல்

ஜகத்தினில் (1)

ஜகத்தினில் ஓர் உவமையிலா யாழ்ப்பாணத்துச்சாமிதனை இவன் என்றன் மனை கொணர்ந்தான் – சுயசரிதை:2 43/3
மேல்

ஜகத்தினை (1)

தனி ஒருவனுக்கு உணவு இலை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் வாழ்க –தேசீய:17 2/2
மேல்

ஜகதீச (1)

கோன் ஆகி சாத்திரத்தை ஆளும் மாண்பார் ஜகதீச சந்த்ரவஸு கூறுகின்றான் – சுயசரிதை:2 13/3
மேல்

ஜடத்தை (1)

ஜடத்தை கட்டலாம் சக்தியை கட்டலாமா உடலை கட்டலாம் உயிரை கட்டலாமா – வசனகவிதை:3 4/4
மேல்

ஜடப்பொருள்கள் (1)

இயலுகின்ற ஜடப்பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம் எழுதுகோல் தெய்வம் இந்த எழுத்தும் தெய்வம் – சுயசரிதை:2 18/4
மேல்

ஜதி (1)

ஜய பறைகள் சாற்றுவித்து சாலுவைகள் பொற்பைகள் ஜதி பல்லக்கு – தனி:22 8/3
மேல்

ஜந்து (1)

ஒரு பெரிய ஜந்து அதன் உடலுக்குள் பல சிறிய ஜந்துக்கள் அவற்றுள் அவற்றிலும் சிறிய பல ஜந்துக்கள் – வசனகவிதை:4 15/14
மேல்

ஜந்துக்கள் (3)

காற்றிலே ஒரு சதுரஅடி வரம்பில் லக்ஷக்கணக்கான சிறிய ஜந்துக்கள் நமது கண்ணுக்கு தெரியாமல் வாழ்கின்றன – வசனகவிதை:4 15/13
ஒரு பெரிய ஜந்து அதன் உடலுக்குள் பல சிறிய ஜந்துக்கள் அவற்றுள் அவற்றிலும் சிறிய பல ஜந்துக்கள் – வசனகவிதை:4 15/14
ஒரு பெரிய ஜந்து அதன் உடலுக்குள் பல சிறிய ஜந்துக்கள் அவற்றுள் அவற்றிலும் சிறிய பல ஜந்துக்கள்
அவற்றுள் இன்னும் சிறியவை இங்ஙனம் இவ் வையக முழுதிலும் உயிர்களை பொதிந்துவைத்திருக்கிறது – வசனகவிதை:4 15/14,15
மேல்

ஜபம் (1)

சந்தி ஜபம் செய்யும் சமயம் ஆய்விட்டது என்றே – குயில்:9 1/210
மேல்

ஜய (36)

வந்தேமாதரம் ஜய
வந்தேமாதரம் –தேசீய:2 0/1,2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத –தேசீய:2 1/1
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத –தேசீய:2 1/1
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத –தேசீய:2 1/1
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய பாரத –தேசீய:2 1/1
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
ஜய ஜய பாரத ஜய ஜய ஜய ஜய –தேசீய:2 1/2
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய ஜய ஜய –தேசீய:17 0/2
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய ஜய ஜய –தேசீய:17 0/2
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய ஜய ஜய –தேசீய:17 0/2
ஜய ஜய பவானி ஜய ஜய பாரதம் –தேசீய:32 1/1
ஜய ஜய பவானி ஜய ஜய பாரதம் –தேசீய:32 1/1
ஜய ஜய பவானி ஜய ஜய பாரதம் –தேசீய:32 1/1
ஜய ஜய பவானி ஜய ஜய பாரதம் –தேசீய:32 1/1
ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/2
ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/2
ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/2
ஜய ஜய மாதா ஜய ஜய துர்க்கா –தேசீய:32 1/2
ஜய ஜய குருமணி ஜய குரு சிங்கம் –தேசீய:42 1/96
ஜய ஜய குருமணி ஜய குரு சிங்கம் –தேசீய:42 1/96
ஜய ஜய குருமணி ஜய குரு சிங்கம் –தேசீய:42 1/96
வெற்றியை வேண்டேன் ஜய
வெற்றியை வேண்டேன் உயிர் – தோத்திர:68 19/1,2
ஜய சோம ஜய சோம ஜய சோம தேவா – தோத்திர:72 0/1
ஜய சோம ஜய சோம ஜய சோம தேவா – தோத்திர:72 0/1
ஜய சோம ஜய சோம ஜய சோம தேவா – தோத்திர:72 0/1
ஜய ஜய – தோத்திர:72 0/2
ஜய ஜய – தோத்திர:72 0/2
ஜய பேரிகை கொட்டடா கொட்டடா –வேதாந்த:2 0/1
ஜய பேரிகை கொட்டடா –வேதாந்த:2 0/2
போற்றி போற்றி ஜய ஜய போற்றி இ புதுமைப்பெண் ஒளி வாழி பல்லாண்டு இங்கே – பல்வகை:4 10/1
போற்றி போற்றி ஜய ஜய போற்றி இ புதுமைப்பெண் ஒளி வாழி பல்லாண்டு இங்கே – பல்வகை:4 10/1
ஜய பறைகள் சாற்றுவித்து சாலுவைகள் பொற்பைகள் ஜதி பல்லக்கு – தனி:22 8/3
மேல்

ஜயக்கொடி (1)

திக்கு எல்லாம் வென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம் – தோத்திர:1 4/12
மேல்

ஜயம் (1)

ஜயம் உண்டு பயம் இல்லை மனமே இந்த – தோத்திர:67 0/1
மேல்

ஜரிகை (2)

ஜரிகை வேணும் ஜரிகை என்று ஒருவன் கத்திக்கொண்டு போகிறான் அதே சுருதியில் – வசனகவிதை:3 7/12
ஜரிகை வேணும் ஜரிகை என்று ஒருவன் கத்திக்கொண்டு போகிறான் அதே சுருதியில் – வசனகவிதை:3 7/12
மேல்

ஜரிகைக்காரன் (1)

பிடாரன் உயிரிலும் தொம்ப குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது – வசனகவிதை:3 7/14
மேல்

ஜலம் (1)

நான் பக்கத்து வீட்டிலே தாகத்துக்கு ஜலம் குடித்துவிட்டுவர போனேன் – வசனகவிதை:4 1/54
மேல்

ஜன்மங்கள் (1)

எத்தனை ஜன்மங்கள் இருள் சிறையில் இட்டாலும் –தேசீய:48 20/1
மேல்

ஜன்மத்திலே (1)

ஜன்மத்திலே விடுதலை உண்டு நிலை உண்டு – தோத்திர:67 0/2
மேல்

ஜன்மம் (3)

ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜன்மம் இ தேசத்தில் எய்தினராயின் –தேசீய:1 1/1
மானுட ஜன்மம் பெறுவதற்கு அரிது எனும் வாய்மையை உணர்ந்தாரேல் அவர் –தேசீய:26 4/1
சிறியதோர் வயிற்றினுக்காய் நாங்கள் ஜன்மம் எல்லாம் வீணாய் – பிற்சேர்க்கை:14 5/1
மேல்

ஜன்னல் (1)

ஜன்னல் கதவை அடித்து உடைத்துவிடாதே – வசனகவிதை:4 9/2
மேல்

ஜனங்களின் (1)

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை –தேசீய:17 0/3
மேல்

ஜனங்களுக்கு (1)

கோழைப்பட்ட ஜனங்களுக்கு உண்மைகள் கூறினாய் சட்டம் மீறினாய் –தேசீய:38 3/1
மேல்

ஜனங்களும் (1)

நாங்கள் முப்பது கோடி ஜனங்களும் நாய்களோ பன்றி சேய்களோ –தேசீய:39 4/1
மேல்

ஜனங்களை (1)

அமையும் அ திறமை ஜனங்களை சாரும் அன்னவர் தமக்கு என தாமே –தேசீய:50 8/2
மேல்

ஜனம் (1)

தந்த பொருளை கொண்டே ஜனம் தாங்குவர் உலகத்தில் அரசர் எல்லாம் –தேசீய:15 2/3
மேல்