ஜெ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜெபம்புரிவது 1
ஜெய 2

ஜெபம்புரிவது (1)

தெரிவுறவே ஓம் சக்தி என்று மேலோர் ஜெபம்புரிவது அ பொருளின் பெயரே ஆகும் – சுயசரிதை:2 63/4
மேல்

ஜெய (2)

தேவர்கள் பூச்சொரிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரதசக்தி என்றே – பாஞ்சாலி:5 302/1
தேவர்கள் பூச்சொரிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரதசக்தி என்றே – பாஞ்சாலி:5 302/1
மேல்