சை – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைகை 1
சைகையில் 1
சைவ 1
சைவர் 1
சைவரோ 1
சைவன் 1

சைகை (1)

ஆதியாய் அநாதியாய் அகண்டு அறிவு ஆவள் உன்றன் அறிவும் அவள் மேனியில் ஓர் சைகை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை – தோத்திர:38 2/2
மேல்

சைகையில் (1)

சைகையில் பொருள் உணர் – பல்வகை:1 2/33
மேல்

சைவ (1)

சைவ சுத்த போசனமும் சாதுரிய பார்வைகளும் – குயில்:5 1/46
மேல்

சைவர் (1)

அஞ்செழுத்தினை சைவர் மொழிதல் போல் அன்பொடு ஓதும் பெயருடை ஆரியன் –தேசீய:46 2/4
மேல்

சைவரோ (1)

சைவரோ வைணவ சமயத்தாரோ –தேசீய:24 1/101
மேல்

சைவன் (1)

ஆத்திரம்கொண்டே இவன் சைவன் இவன் அரிபக்தன் என்று பெரும் சண்டையிடுவார் –தேசீய:15 5/4
மேல்