ஞெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞெண்டிற்கு 1
ஞெண்டேயும் 1
ஞெமிர்த்திட்டு 1
ஞெமுக்குவார் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞெண்டிற்கு (1)

மாவிற்கு கூற்றம் ஆம் ஞெண்டிற்கு தன் பார்ப்பு – சிறுபஞ்:9/3

TOP


ஞெண்டேயும் (1)

ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/2

TOP


ஞெமிர்த்திட்டு (1)

நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே – நாலடி:24 7/2,3

TOP


ஞெமுக்குவார் (1)

வளர் முலைக்கண் ஞெமுக்குவார் – ஐந்70:47/4

TOP