மை – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 12
மை_விழியார் 2
மை_விழியார்-தம் 1
மைத்துனன் 1
மைத்துனனை 1
மைந்தர் 8
மைந்தர்-தம்மொடும் 1
மைந்தர்-தமை 1
மைந்தர்க்கு 1
மைந்தர்க்கும் 1
மைந்தர்கள் 1
மைந்தரானும் 1
மைந்தரில் 1
மைந்தரும் 2
மைந்தரே 1
மைந்தரை 3
மைந்தன் 11
மைந்தனான 1
மைந்தனே 1
மைந்தனை 1
மைந்துறும் 3
மையது 1
மையல் 2
மையல்நோய் 1
மையலால் 1
மையாத்தி 1
மையினம் 1

மை (12)

மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடி:1 96/1
மை_விழியார்-தம் மனை அகன்று ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 78/1
மால் கடல் சூழ் வையத்து மை ஆ தாம் காத்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/1
மை அறு பணிகள் யாவும் மகிழ்வொடும் புரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:15 190/4
நாடி மை முகில் நல் மழை பெய்தல் போல் – நீதிநூல்:39 400/2
மை ஏந்து விழி மனையாட்கு இடை ஏந்தும் துகில் இன்றி மானம்-தன்னை – நீதிநூல்:44 510/2
மை கடல் கொள் முட்டை-தனை வாங்குவோம் என்று சிட்டு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/1
மன்னன் எனும் புன்னைவன நாதா மை இரவில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/3
மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/4
மா எய்தும் புன்னைவன மன்னவா மை இரவிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/3
செய்ய முதுநூல் அனைத்தும் தேர்ந்தாலும் மை அணி கண் – நன்மதிவெண்பா:1 40/2
மை அறு தேரை உரை – அருங்கலச்செப்பு:1 144/2

மேல்

மை_விழியார் (2)

மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடி:1 96/1
மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/4

மேல்

மை_விழியார்-தம் (1)

மை_விழியார்-தம் மனை அகன்று ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 78/1

மேல்

மைத்துனன் (1)

அரவிந்த நண்பன் சுதன் தம்பி மைத்துனன் அண்ணன் கையில் – விவேகசிந்தாமணி:1 123/1

மேல்

மைத்துனனை (1)

தன் தமர் என்று எண்ணான் தசமுகன் ஏன் மைத்துனனை
கொன்று தொலைத்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/1,2

மேல்

மைந்தர் (8)

நம் மனை மைந்தர் கிரகவாழ்வு எல்லாம் நரபதியால் அவன் இலனேல் – நீதிநூல்:5 48/1
வயதினால் பெரியர் என்னல் மைந்தர் தந்தையின் தோள் ஏறி – நீதிநூல்:14 176/2
ஓர் உயிர் ஈர் உடல் என்ன நட்ட மைந்தர் மாதர் நமது உயிர் நீங்கில் தம் – நீதிநூல்:43 459/1
பிரியம் வெறுப்பினை உணர்ந்து அவ்வாறு ஒழுகி அவரோடும் பிறந்த மைந்தர்
அரிவையர் அவ் அனை தந்தை அனையர் என நினைத்து ஓம்பல் அழகாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 587/3,4
வாணி உமை கமலை ஔவை முதலியவர் மாதர் அன்றோ மைந்தர் நாவை – நீதிநூல்:47 594/1
மைந்தர் தம் ஈகை மறுப்பரோ பைம்_தொடீ – நன்னெறி:1 17/2
தாடகை-தன் மைந்தர் தவ முனியை அச்சுறுத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/1
கண்ணன் அருள் மைந்தர் கரும் கடலில் நீராடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/1

மேல்

மைந்தர்-தம்மொடும் (1)

மன மகிழ்வாய் அயல் மைந்தர்-தம்மொடும்
தினம் உரையாடிடும் தெரிவை கற்பது – நீதிநூல்:13 160/1,2

மேல்

மைந்தர்-தமை (1)

மைந்தர்-தமை கொண்டு ஏன் மாநிலத்தோர் காந்தாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/1

மேல்

மைந்தர்க்கு (1)

நீதி நூல் மைந்தர்க்கு நிகழ்த்தி மென் மலர் – நீதிநூல்:10 100/1

மேல்

மைந்தர்க்கும் (1)

மால் எனும் மைந்தர்க்கும் மடந்தையர்க்குமே – நீதிநூல்:47 592/4

மேல்

மைந்தர்கள் (1)

சினமுளோன் மனை மைந்தர்கள் அவன் வெளிச்செல்லும் – நீதிநூல்:26 296/1

மேல்

மைந்தரானும் (1)

மைந்தரானும் தந்தை கொள் மறுமனை வயிற்றிடை – நீதிநூல்:47 599/2

மேல்

மைந்தரில் (1)

மருவிய கீர்த்தி இல்லை மைந்தரில் பெருமை இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/2

மேல்

மைந்தரும் (2)

பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தரும் கூடி – வெற்றிவேற்கை:1 55/2
தோகையும் மைந்தரும் தொலைகிலான் என – நீதிநூல்:24 278/2

மேல்

மைந்தரே (1)

நூல் எலாம் மைந்தரே நுவன்றதால் அவர் – நீதிநூல்:47 592/1

மேல்

மைந்தரை (3)

வாழ் இதயத்தினான் மற்ற மைந்தரை
பாழ் இனி நினைக்கின்றாய் பாவி நெஞ்சு உனக்கு – நீதிநூல்:12 127/2,3
தேம் கான் மொழி மனை மைந்தரை விளித்தான் அவர் தெரிந்தே – நீதிநூல்:24 284/2
நிதியுடன் மைந்தரை படைத்து அன்னார் அதை என் காலில் வைத்து நிதமும் வீழ – நீதிநூல்:44 500/3

மேல்

மைந்தன் (11)

மண் அளந்தான் தங்கை உமை மைந்தன் எம் கோன் – உலகநீதி:1 9/7
மன்னன் மகமும் காதி மைந்தன் தனை அடைந்தோன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 3/1
ஈர்_பத்தன் மைந்தன் இரங்கேசா ஆர்வத்தால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/2
தக்க குரு மைந்தன் என்பு சார்ந்த மது உண்ட சுங்கன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/1
மைந்தன் எனாமல் அசமஞ்சன்-தனை வெறுத்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/1
பரமன் திகிரியை ஏந்திய மைந்தன் பகைவன் வெற்பை – விவேகசிந்தாமணி:1 123/3
தந்தை இரணியனை தள்ளி அவன் மைந்தன் முன்னே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/1
மைந்தன் மனைக்கு மணி – நீதிவெண்பா:1 76/4
மைந்தன் தனக்கு உதித்த வாய்மை செவியுற்ற அ நாள் – நன்மதிவெண்பா:1 108/1
தந்தை உறு மகிழ்ச்சிதான் சிறிதாம் மைந்தன் உலகு – நன்மதிவெண்பா:1 108/2
தமிழ் மணக்க பாடி அரன் தண்ணளி சேர் மைந்தன்
அமண் அழிக்கும் தென்னவனை ஆக்கும் இமையளவில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/1,2

மேல்

மைந்தனான (1)

காதல் மைந்தனான கன வதிட்டன் நீதியை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/2

மேல்

மைந்தனே (1)

மைந்தனே எனினும் வதைத்திட ஒல்கான் மாக்களின் சுக நலம் அன்றி – நீதிநூல்:4 37/2

மேல்

மைந்தனை (1)

மாது சித்திராங்கி சொல்லால் மைந்தனை கை கால் களைந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/1

மேல்

மைந்துறும் (3)

மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 54/4
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/4
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/4

மேல்

மையது (1)

மையது வல்லியம் வாழ் மலைக்குகை-தனில் புகுந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/1

மேல்

மையல் (2)

மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/3
மாறு அகன்ற கந்தியே மையல் நோய்க்கு உய்தி என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/1

மேல்

மையல்நோய் (1)

மாது இரத்தினாவளி ஏன் மையல்நோய் கூர்ந்து நெஞ்சை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/1

மேல்

மையலால் (1)

வறுமையால் களவுசெய்வர் மையலால் காமத்து ஆழ்வர் – நீதிநூல்:19 234/1

மேல்

மையாத்தி (1)

மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/3

மேல்

மையினம் (1)

மையினம் காத்தல் செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 80/1

மேல்