மி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மிக்க 32
மிக்கது 1
மிக்கதுவாம் 1
மிக்கதூஉம் 1
மிக்கதே 1
மிக்கதோர் 1
மிக்கவர் 3
மிக்கவை 1
மிக்கார் 4
மிக்கார்-பால் 1
மிக்கார்க்கு 1
மிக்காருள் 1
மிக்கான் 2
மிக்கு 18
மிக்குயர்ந்து 1
மிக்குறினும் 1
மிக்கோர் 3
மிக்கோனேனும் 1
மிக 55
மிகப்பட்டு 1
மிகமிக 1
மிகல் 7
மிகலாலே 1
மிகவும் 5
மிகவே 1
மிகன்மக்கள் 1
மிகில் 1
மிகிலோ 1
மிகினும் 1
மிகு 53
மிகுத்து 3
மிகுதி 2
மிகுதிக்-கண் 2
மிகுதியான் 1
மிகுந்த 2
மிகுந்தான் 1
மிகுந்து 1
மிகுந்தும் 3
மிகும் 15
மிகுமே 1
மிகுவாரோடு 1
மிகை 8
மிகைபட 2
மிகையான 1
மிகையே 1
மிச்சில் 1
மிச்சை 1
மிசை 26
மிசையின் 1
மிசையும் 1
மிசையொடு 1
மிசைவான் 1
மிஞ்சி 1
மிஞ்சிடும் 1
மிஞ்சிய 3
மிஞிலி 1
மிடலொடும் 1
மிடி 2
மிடி-தனை 1
மிடிமையில் 1
மிடியர் 1
மிடியர்க்கு 1
மிடியன் 1
மிடியால் 1
மிடியாளர் 1
மிடியுளார் 1
மிடியுற்றிருந்தும் 2
மிடியுற்றும் 1
மிடியை 1
மிடைந்தவர் 1
மிண்டரை 1
மிண்டன்-தனை 1
மிண்டி 3
மிண்டியே 2
மிண்டு 6
மிண்டும் 2
மித்திரன் 2
மிதம் 1
மிதரா 1
மிதிக்க 1
மிதித்தாற்கும் 1
மிதியா 1
மிதியொடு 1
மிருகங்கட்கு 1
மிருகங்களை 1
மிருகண்டர் 1
மிருகம் 3
மிருகாபதி 1
மிலைச்சன் 1
மிலைந்த 1
மிளகின்தூள் 1
மிளிர் 1
மிறை 1
மிறைகள் 1
மிறைப்பரே 1
மின் 13
மின்_அனாய் 1
மின்_இடையவர் 1
மின்கனகம் 1
மின்மினியாம் 1
மின்னஞ்சலினால் 1
மின்னலை 1
மின்னாம் 1
மின்னார் 5
மின்னாரின் 1
மின்னாரை 2
மின்னாள் 2
மின்னாள்-தன்னை 1
மின்னின் 1
மின்னினை 1
மின்னு 2
மின்னுக்கு 1
மின்னும் 3
மின்னை 2
மின்னோடு 1
மினுக்கியும் 1
மினுக்குதல் 1

மிக்க (32)

தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 37/1
நல்லாரை காண்பதுவும் நன்றே நலம் மிக்க
நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே நல்லார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 8/1,2
புத்தியும் சொல்லும் பொலிவு இலவாய் மிக்க
அறிவன் நூல் கற்றார் அல எனவே நிற்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 58/2,3
மிக்க பாசண்டமே தீத்தெய்வம் மெச்சி – அறநெறிச்சாரம்:1 60/2
தானத்தின் மிக்க தருமமும் தக்கார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 106/1
ஞானத்தின் மிக்க உசாத்துணையும் மானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 106/2
புக்கில் நிறைய தருகிலேன் மிக்க
அறிவனை வாழ்த்தி அடவி துணையா – அறநெறிச்சாரம்:1 120/2,3
ஒக்க உடன்பிறந்தார் என்று இவர்கள் மிக்க
கடும் பகையாக உழலும் உயிர்தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 213/2,3
பரவி நினைத்தல் என்றும் ஒழியார் போல் கற்பின் மிக்க தையலார் தம் – நீதிநூல்:12 121/2
மிக்க நீர் பொழியாநின்ற விண் முகிலினுக்கும் செய்யத்தக்க – நீதிநூல்:39 389/2
கலம் ஊறும் சிறு நீரை விரைவின் இறையாவிடின் அ கலம்தான் மிக்க
சலம் ஊறி அழுந்தும் அது போல் பவத்தை விரைவுற்று தள்ளிடாமல் – நீதிநூல்:43 455/1,2
தரணியின் மிக்க எழில் மாதை உனது குலதெய்வம் எது சாற்றாய் என்றேன் – நீதிநூல்:44 509/1
பாமரர்-தம்மை மிக்க பரிவொடும் காத்தல் போல – நீதிநூல்:45 517/2
எக்கியனுக்கு ஈந்தான் இரங்கேசா மிக்க
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 69/2,3
எ கருமம் செய்தான் இரங்கேசா மிக்க
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/2,3
எக்கியனை உண்டாள் இரங்கேசா மிக்க
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 120/2,3
தொக்க அறம் ஆயிற்றோ சோமேசா மிக்க
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/2,3
தாழ்வது வந்ததானால் தளர்வரோ தக்கோர் மிக்க
ஊழ்வினை வந்ததானால் ஒருவரால் விலக்கப்போமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/2,3
போடு இவைகள் புன்னைவன பூபாலா மிக்க புதனோடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/3
புகழாளா புன்னைவன பூபாலனே மிக்க
குணமது கைவிடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/3,4
வற்றாத புன்னைவன மா கடலே மிக்க செல்வம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/3
மிக்க குண நெற்பயிர் விளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/4
நல் புன்னைவன நாதா மிக்க துச்3டரேனும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 73/3
விழும் இந்திரத்துய்ம்மன் மிக்க புகழ் சொல்லி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/1
தூரில் கரும்பு இனிதாய் தோன்றி மேல் வன்மை மிக்க
சீர் இலா கண்கள்-தொறும் தீயதாய் பாரில் – நன்மதிவெண்பா:1 17/1,2
வெம் குறளை கூறுவரேல் மிக்க துயர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 85/3
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/2,3
தக்கவன் அன்று என்று ஒறுத்தல் சாலுமே மிக்க
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 127/2,3
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/4
மிக்காருள் மிக்க கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/4
கொற்றம் அற்று மாண்டான் குமரேசா குற்றம் மிக்க
ஒன்றாமை ஒன்றியார்-கண் படின் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/2,3
வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1

மேல்

மிக்கது (1)

நல்லவன்-தனக்கு செய்த நலமது மிக்கது ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/3

மேல்

மிக்கதுவாம் (1)

பகல் புவியினும் பல் கோடி பங்கு மிக்கதுவாம் பூமிக்கு – நீதிநூல்:47 537/1

மேல்

மிக்கதூஉம் (1)

அழியா ஒழுக்கத்தின் மிக்கதூஉம் இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 106/3

மேல்

மிக்கதே (1)

வானவர்கோன் காமநோய் மாலை வர மிக்கதே
தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/1,2

மேல்

மிக்கதோர் (1)

மிக்கதோர் மஞ்சள் பூசி மிகு மணம் செய்தாலும் தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 3/2

மேல்

மிக்கவர் (3)

மாட்சியின் மிக்கவர் தாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 37/4
மிக்கவர் தாழ்ந்தோர் என்னல் வெறும் பொய்யாம் மேன்மை என்பது – நீதிநூல்:14 178/3
உன்னின் மிக்கவர் பலர் உளார் கல்வியால் உள்ளமே செருக்கு என்னே – நீதிநூல்:28 311/4

மேல்

மிக்கவை (1)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/3

மேல்

மிக்கார் (4)

வான்மையின் மிக்கார் வழக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 3/4
நலத்தின் மிக்கார் சொலார் நயம்_இல் சொல்லையே – நீதிநூல்:22 260/1
எழு நிலத்திடை உன்னின் மிக்கார் உளர் என அறிவாய் ஈமத்து – நீதிநூல்:29 317/3
கூர் அறிவு மிக்கார் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/2

மேல்

மிக்கார்-பால் (1)

போக்கறு கல்வி புலம் மிக்கார்-பால் அன்றி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/1

மேல்

மிக்கார்க்கு (1)

மிக்கார்க்கு உதவார் விழுமியோர் எக்காலும் – நன்னெறி:1 36/2

மேல்

மிக்காருள் (1)

மிக்காருள் மிக்க கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/4

மேல்

மிக்கான் (2)

ஏந்து எழில் மிக்கான் இளையான் இசைவல்லான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 81/1
தா_இல் உயர் திருவில் தந்தை மிக்கான் ஏன் இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/1

மேல்

மிக்கு (18)

ஈகையின் ஏக்கழுத்தம் மிக்கு உடைய மா கொல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/2
வேத்தவையின் மிக்கு செயும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/4
வயிறு நிறைக்குமேல் வாவின் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 135/1
புகா பெருக ஊட்டின் புலன்கள் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 137/1
பந்தமுறலால் அவர் எல்லாரினும் மிக்கு உரிமையுளான் பத்தா அன்றோ – நீதிநூல்:12 114/2
வேதனன்பர் அவற்கு உரிய விமானம் முதல் யாவையும் மிக்கு
ஆதரமோடு ஓம்புவரால் ஆர்வலன்-பால் அன்புடைய – நீதிநூல்:12 145/1,2
தாவையே செய்யினும் மிக்கு அறிவுடையோர் கமைசெய்தல் தகுதியாமால் – நீதிநூல்:32 338/4
இ குவலயத்தில் இரங்கேசா மிக்கு
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/2,3
மீள் என்று உரைப்பளவும் மிக்கு உவகை பெற்றிலர் வன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 23/1
தொக்க குடி காத்தனர் காண் சோமேசா மிக்கு உயர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/2
தொக்கதனால் ஆனது என்னே சோமேசா மிக்கு
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/2,3
வாழ்வு இழந்த இன்னலினும் வாசவர்கோன் மிக்கு நொந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/1
மிக்கு அவா கொண்டு பணி மேவேல் கோயில் மணியம் – நன்மதிவெண்பா:1 4/1
கக்கு மிக்கு முற்றி கதிர் ஈனில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 41/3
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/4
அன்று இடும்பை மிக்கு அடைந்தும் அத்திமன்னன் துன்பமுற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/1
கோவியர்கள் கௌவை கண்டும் கூசாது ஏன் காமம் மிக்கு
கூவி உளைந்தார் குமரேசா மேவி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/1,2
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/4

மேல்

மிக்குயர்ந்து (1)

தொண்டரான் மிக்குயர்ந்து தோன்றலால் எண் திசையும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/2

மேல்

மிக்குறினும் (1)

புற பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/1

மேல்

மிக்கோர் (3)

மக்கள் மிக்கோர் எனல் மடமையாம் இரண்டு – நீதிநூல்:10 101/2
பங்கமுற செல்வர் நம்மின் மிக்கோர் என்று அகங்கரிக்கும் பான்மை என்னே – நீதிநூல்:30 323/4
ததி அறிந்து உரைப்பது அன்றி சகலர்க்கும் உரையார் மிக்கோர் – நீதிநூல்:33 352/4

மேல்

மிக்கோனேனும் (1)

வெம் திறல் மிக்கோனேனும் மென் மனையை அன்னவள்-தன் – நன்மதிவெண்பா:1 25/1

மேல்

மிக (55)

தேரை பாம்புக்கு மிக அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 62/2
போதமுற்று மிக வாழ்ந்து புகழும் தேடி – உலகநீதி:1 13/7
விலங்குகள் நல்ல மிக – அறநெறிச்சாரம்:1 122/4
அறிவு மிக பெருக்கி ஆங்காரம் நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 186/1
சோதரர் என மிக துன்னல் நன்று என – நீதிநூல்:11 105/2
பணிகள் மிக பூட்டி அலங்கரித்தல் ஒக்கும் அவர் செல்வ பயன்தான் அம்மா – நீதிநூல்:12 110/4
செய்ய பொருள் மிக உளார் எனினும் அவர் கையில் ஒரு செல்லாக்காசும் – நீதிநூல்:16 199/3
தற்புகழ்தல் புறங்கூறல் மிக இருணம் வாங்குதல் பொய்ச்சான்று உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 204/1
போக்க ஒரு நாள் கழுவாவிடில் அழுக்கு மிக திரண்டு புழுத்து நாறும் – நீதிநூல்:29 319/3
மிக உணும் அனத்தை உண்டோன் விறலொடு தாங்க வேண்டும் – நீதிநூல்:36 365/2
கேடு தம்-பால் மிக கிளைக்கினும் குண – நீதிநூல்:39 402/3
பொலம் மிக உள்ளார்க்கு உணவின் சுவை இன்று பசி இன்று புசிக்கும் அன்னம் – நீதிநூல்:40 417/1
பரியூர்வோன்-தனை மறந்து பரிக்கு உபசாரங்கள் மிக பண்ணல் போலும் – நீதிநூல்:43 458/1
எவ்வம் மிக உற்றான் இரங்கேசா வவ்வி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 88/2
சொன்னம் மிக பெற்றாளே சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/2
காமம் மிக உழந்தும் தூதை கடிந்துவிட்டாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/1
நிதி மிக படைத்தோர்க்கு ஈவார் நிலை இலார்க்கு ஈயமாட்டார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/4
மிக உரைத்து தன் உயிரும் ஈந்த தகை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/2
நீயும் மிக பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/4
பற்றி மிக வாழ்க பசுவின் வால் பற்றி – நீதிவெண்பா:1 11/2
வெய்யோன் கிரணம் மிக சுடுமே வெய்யவனின் – நீதிவெண்பா:1 93/1
செய்யோன் கிரணம் மிக தீதாமே வெய்ய கதிர் – நீதிவெண்பா:1 93/2
திங்கள் அமிர்த கிரணம் மிக சீதளமே – நீதிவெண்பா:1 94/1
கடன்கொண்டு இடம்பம் மிக காட்டல் உறு மூப்பின் – நன்மதிவெண்பா:1 6/1
செய்ய தமிழ் தேர்ச்சி மிக சேராதான் சொல் செய்யுள் – நன்மதிவெண்பா:1 33/1
பாயல் மிக மொத்துப்படும் – நன்மதிவெண்பா:1 39/4
சிரம் ஆர்ந்த குஞ்சி மிக சிக்குற்று நாறி – நன்மதிவெண்பா:1 56/1
பெருமை மிக பிறங்க பேச அரிய இன்பம் – நன்மதிவெண்பா:1 60/3
திரம் என உள் பூரியேல் சேர்ந்த அரிவை மிக
தர்ப்பமுறுமாறு விடேல் தங்க அரிய தானத்தே – நன்மதிவெண்பா:1 76/2,3
வேட்கை வழி நினைப்பு துய்ப்பு மிக நடுக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 106/1
ஊமன் கண் போல ஒளியும் மிக இருளே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/3
ஊண் மிக விரும்பு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 6/1
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/2
மண்டு புகழ் மாந்தாதா மாதவரின் மேன்மை மிக
கொண்டு நின்றான் என்னே குமரேசா உண்டி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/1,2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா மற்றவர் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/2
குற்றம் மிக சொன்னான் குமரேசா சுற்றம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/2
கூசி மிக நொந்தார் குமரேசா ஆசு அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/2
மேவினார் பின்பு மிக உள்ள ஏன் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/1
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/2
குன்றி மிக நொந்தார் குமரேசா கொன்று இயலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/2
கோது மிக மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/2
மிண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மெய்த்தலையார் மேன்மை மிக
கொண்டிருந்தார் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/1,2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா தீது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/2
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நகச்செய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/3
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/3
ஏதம் மிக எய்தி ஏன் ஏனாதியார் நொந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/1
குன்றி மிக நொந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/2
ஆசு மிக தன் மனை-பால் ஆசைகொண்டான் புண்டரிகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/1
அன்று மிக ஊண் அருந்திநின்ற சோமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/1
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிக நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/3
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிக
உள்ளுவன்-மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/2,3
கொண்டு மிக நொந்தாள் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/2
காமம் மிக நாணம் கழன்று ஏன் மதயந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/1
அன்று அனங்கமோகினி ஏன் யாமத்தும் காமம் மிக
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா துன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/1,2

மேல்

மிகப்பட்டு (1)

மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/4

மேல்

மிகமிக (1)

வெட்கம் இல்லாத கட்டின் மிகமிக அடைப்பர் உப்பு ஆர் – நீதிநூல்:36 367/3

மேல்

மிகல் (7)

அரும் படிவத்தின் மாக்கள் அகம் அகம் மிகல் தகாதால் – நீதிநூல்:28 316/4
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/4
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/4
மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/4
மிகல் மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல் மேவல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/3
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/4
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/4

மேல்

மிகலாலே (1)

துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1

மேல்

மிகவும் (5)

மெய்யர் என பெயர் பூண்டார் வறிஞரே எனினும் நிதி மிகவும் அன்னார் – நீதிநூல்:16 199/1
என்றும் ஒரு மீனே வந்து இன்மை மிகவும் தளரார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/1
கொடுப்பதே மிகவும் நன்று குற்றமே இன்றி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 66/2
சொல்லே மிகவும் சுடும் – நீதிவெண்பா:1 93/4
கண்டான் அமர் முகத்தை கண்ணோட்டம் ஏன் மிகவும்
கொண்டான் அசோகன் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/1,2

மேல்

மிகவே (1)

நனி நிழல் புனல் கொள் பைங்கூழ் நாசமாம் மிகவே உண்ணும் – நீதிநூல்:36 362/1

மேல்

மிகன்மக்கள் (1)

வேத்தவை காவார் மிகன்மக்கள் வேறு சிலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/1

மேல்

மிகில் (1)

இனிய மா மருந்தும் நஞ்சாம் இன்பமும் மிகில் துன்பு ஆகும் – நீதிநூல்:36 362/2

மேல்

மிகிலோ (1)

அனம் மிகிலோ வாயு குறையில் சூடு உண்ணாவிடில் இன் ஆவி நீங்கும் – நீதிநூல்:41 430/1

மேல்

மிகினும் (1)

மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/3

மேல்

மிகு (53)

கீழவரால் அவர்தாம் இலரேல் மிகு கேவலமாய் உலகம் – நீதிநூல்:14 174/3
வளம் இலா பொருள் மாறுதல் மிகு விலை வாங்கல் – நீதிநூல்:17 206/3
படியின் மானிடர் மிகு பண்புளோர் அலால் – நீதிநூல்:34 354/1
தண்டாத காலமதை அளவிடுவோம் இன்னும் மிகு சமர்த்தும் செய்வோம் – நீதிநூல்:41 427/3
வடிவு மிகு கொழுநர்-தமை வேசியர் வவ்விட வருந்தும் வாள் கண் நல்லீர் – நீதிநூல்:44 495/1
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/3
மிக்கதோர் மஞ்சள் பூசி மிகு மணம் செய்தாலும் தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 3/2
மெத்திய கோபமது வெல்லாது பத்தி மிகு
புண்ணியத்தை பாவமது வெல்லாது போர் அரக்கர் – நீதிவெண்பா:1 53/2,3
மத்தம் மிகு பாவத்தால் வாழ்வு ஆமோ வித்து பயிர் – நீதிவெண்பா:1 57/2
நிந்தையது தம்மிடத்தே நிற்குமே நிந்தை மிகு
தால நிழல் கீழ் இருந்து ஆன்-தன் பால் அருந்திடினும் – நீதிவெண்பா:1 79/2,3
நவை ஆர் மிகு பிணிதான் நண்ணல் இவரும் – நன்மதிவெண்பா:1 27/2
புலமை மிகு நன்மதியே போதம் மிகுவாரோடு – நன்மதிவெண்பா:1 77/3
மெல்_இயற்கு சீவன் மிகு மானம் அல்லல் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 90/2
நரனே பெரியன் என்பர் நல்லோர் பெருமை மிகு
மா கன்மலை நிகரும் மத்த கயம் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 94/2,3
தன்மை இசை இரதம்தான் செறியா புன்மை மிகு
பாடல் மனக்கிளர்ச்சி பற்றா பழக்கம் அவை – நன்மதிவெண்பா:1 102/2,3
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/3
ஓதுகின்ற இ நூற்கு உறுதுணையா சோதி மிகு
மாது அங்கம் கொண்டே மகிழ் பரமன் தந்த ஒரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/2,3
தேசு மிகு கோசிகனும் செத்த நாய் ஊனை உண்ண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/1
வெற்றி மிகு தக்கன் வேள்வி அறம் செய்தும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/1
வென்றி மிகு காத்தவீரியன் ஓர் ஆவை வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/1
வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1
கொற்றம் மிகு மெய்யார் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/2
வெற்றி மிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/1
கூற்றையும் ஏன் வென்றார் குமரேசா சீற்றம் மிகு
கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/2,3
வெற்றி மிகு சீவகன் ஏன் மேவிய எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/1
வீரம் மிகு உக்கிரப்பேர் வேந்தன் குலம் மானம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/1
மானம் மிகு சாலிவாகனன் ஏன் காலம் எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/1
வென்றி மிகு சகன் ஏன் விந்தமனை தேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/1
வென்றி மிகு சம்பரன் வேண்டிய போது ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/1
தீது மிகு தாரகன் முன் தேர்ந்து சிறை செய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/1
வென்றி மிகு கூற்றுவனார் மேதினி எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/1
வென்றி மிகு சிங்கமுகன் வேண்டிநின்ற எல்லாம் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/1
வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1
கொற்றம் மிகு வேல் கை குமரேசா உற்று உணர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/2
போதம் மிகு பொய்கையார் போர் வளவன் கண் அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/1
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா ஓதி மிகு
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/2,3
கோது அகன்றது என்னே குமரேசா வாது மிகு
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/2,3
வீரம் மிகு சூரனும் ஏன் வீர மகேந்திரத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/1
தீதிலனாய் ஈட்டி முன் செல்வம் மிகு சாயலன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/1
வென்றி மிகு சோதனன் ஏன் வெல் படையை பேணி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/1
கோது மிக உற்றான் குமரேசா தீது மிகு
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/2,3
சீர்த்தி மிகு வீரசேனன் பகைவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/1
கூசி வெறுத்தார் குமரேசா பாசம் மிகு
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/2,3
வென்றி மிகு கோசிகனும் மெல்_நுதலை கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/1
கூர்த்து இசைந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்த்தி மிகு
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/2,3
சீர்த்தி மிகு திலகசேனை ஏன் உண்டல் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/1
கீர்த்தி மிகு நீலகேசி ஏன் தன் கண்ணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/1
தேசு மிகு கனகசித்திரை ஏன் வெம் பசப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/1
தேசு மிகு மாயாதேவி பசந்து கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/1
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2,3
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிகு
பன்மாய கள்வன் பணிமொழி அன்றோ நம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/2,3
நாதன் வரவினையே நச்சி நலம் மிகு பூங்கோதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/1
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு
தண்ணந்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2,3

மேல்

மிகுத்து (3)

மானமும் மிகுத்து நரர் எலாம் செழிக்க மகிழ் அரசு அளிப்பவன் மன்னே – நீதிநூல்:4 41/4
தேசது மிகுத்து ஒளிர் தீபம் போலவும் – நீதிநூல்:30 327/3
சால மிகுத்து பெயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/4

மேல்

மிகுதி (2)

அனங்க விளையாட்டு வேட்கை மிகுதி
மனம்கொள்வு இலார் இணை கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 75/1,2
காதல் மிகுதி சொல கண்டோமே தீய செழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/2

மேல்

மிகுதிக்-கண் (2)

நகுதல்-பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்-கண்
மேற்சென்று இடித்தல்-பொருட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/3,4
நகுதல்-பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்-கண்
மேற்சென்று இடித்தல்-பொருட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/3,4

மேல்

மிகுதியான் (1)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/3

மேல்

மிகுந்த (2)

பசி மிகுந்த பின் நெல்லை விதைப்பது போல் வீட்டில் தீ பற்றிக்கொண்டு – நீதிநூல்:43 449/1
திலகன் கணபதி மால் செல்வன் நலம் மிகுந்த
வாழ்வாகும் புன்னைவனநாதன் நல் தமிழ்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/2,3

மேல்

மிகுந்தான் (1)

கூர்ந்து மிகுந்தான் குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/2

மேல்

மிகுந்து (1)

மயல் மிகுந்து அவர் செயல் மகிழ்ந்து அனுட்டிப்பன் – நீதிநூல்:31 335/3

மேல்

மிகுந்தும் (3)

திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1
திண் தோள் வலி மிகுந்தும் செய்ய அரண் சேர்ந்து உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/1
வள்ளல் உயர் வஞ்சன் வளம் மிகுந்தும் புன் செருக்குக்கொள்ளவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/1

மேல்

மிகும் (15)

திருந்தியே மிகும் அலால் தேய்ந்து போம் எனல் – நீதிநூல்:10 97/2
அழல்வதினால் துன்பம் மிகும் அல்லாது பயன் உளதோ அரும் நோயுற்ற – நீதிநூல்:12 113/3
வித்தமே மிகும் என வெஃகி சூதினில் – நீதிநூல்:20 237/1
பழுது_இல் மா மணி தேய்பட ஒளி மிகும் படர்கொண்டு – நீதிநூல்:42 440/3
கறை மிகும் அவரை பார் காக்கும் வேந்தனும் – நீதிநூல்:47 589/2
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/4
துன்பமுற்றார் நால் வணிகர் சோமேசா அன்பு மிகும்
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/2,3
துங்கம் மிகும் அன்புவைத்தார் சோமேசா பொங்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/2
இன்பம் மிகும் சீதளம் ஆமே – நீதிவெண்பா:1 94/4
சந்திரோதயம் பார்க்கும் தண் குமுதம் கந்தம் மிகும்
பூ அலர பார்க்கும் பொறி வண்டு அரன் அன்பர் – நீதிவெண்பா:1 96/2,3
மங்கலுறும் வறுமை மாற்றுமே துங்கம் மிகும்
இ குணம் ஓர் மூன்றும் பெரியோரிடம் சேரில் – நீதிவெண்பா:1 100/2,3
இடை நல் பருவ மனை எய்தல் மடமை மிகும்
தீயர் தவம் குற்றமதை தேரான் அரசாட்சி – நன்மதிவெண்பா:1 6/2,3
உண்மை அறிவே மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/4
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/4
ஊற்று நீர் போல மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/4

மேல்

மிகுமே (1)

வெண்கலத்தின் ஓசை மிகுமே விரி பசும்பொன் – நீதிவெண்பா:1 35/3

மேல்

மிகுவாரோடு (1)

புலமை மிகு நன்மதியே போதம் மிகுவாரோடு
இலகல் விலை அரிது என்று எண் – நன்மதிவெண்பா:1 77/3,4

மேல்

மிகை (8)

வீழ்ந்து அவலித்தல் ஆதி மிகை எலாம் எய்தும் இவ்வாறு – நீதிநூல்:14 186/3
தழுவு-மின் என அன்னோரை தாழ்ந்திடல் மிகை கீழோரை – நீதிநூல்:47 526/2
வீயும் சுர நீர் மிகை – நன்னெறி:1 21/4
வியப்பு மிகை கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 78/2
மிகை நினைவு நோக்கார் செயல் – அருங்கலச்செப்பு:1 96/2
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/4
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/4
மீறி அன்று நண்பர் மிகை செய்தும் ஏன் கவிக்கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/1

மேல்

மிகைபட (2)

மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 90/1
ஏதும் மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/4

மேல்

மிகையான (1)

மிகையான புதுமை செய்வோம் மரணமதை விலக்க அறியோம் வியப்பு ஈது அன்றோ – நீதிநூல்:41 426/4

மேல்

மிகையே (1)

இறங்கல்_இல் சீர் வள்ளுவனார் போலும் எனல் மிகையே
நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை – நீதிநூல்:35 361/2,3

மேல்

மிச்சில் (1)

மிச்சில் மிசைவான் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/4

மேல்

மிச்சை (1)

மிச்சை இலிங்கியர் நூல் தெய்வம் அவாவினோடு – அருங்கலச்செப்பு:1 41/1

மேல்

மிசை (26)

உப்பு குவட்டின் மிசை இருந்து உண்ணினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 169/1
எருத்தம் மிசை தந்தையினை சுமந்து ஓடி ஒருவன் ஒன்னார் இடரை தீர்த்தான் – நீதிநூல்:8 83/2
ஆ தரை மிசை நரராய யாவரும் – நீதிநூல்:11 105/1
விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4
நிலம் மிசை செய்து என நிந்தை மேவுமே – நீதிநூல்:13 161/4
நிலம் மிசை அவரை செய்தோன் நித்தனே அவரை ஏதும் – நீதிநூல்:14 179/3
விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை
திரியும் பானு கிரணமதை திரட்டி பற்றி அதன் மீது – நீதிநூல்:23 267/2,3
புடவி மிசை வாழ் அறிஞர் பொய் எனவே தள்ளுவரால் – நீதிநூல்:23 269/4
தசை கொள் உடல் நிதம் அசைய வினை பல தரணி மிசை புரிகிலர் எனில் – நீதிநூல்:25 291/3
தாண்டி அவர் தனம் தாழ்ந்து உன் கை மிசை
ஈண்டு சேருமோ இதயமே சொலாய் – நீதிநூல்:27 306/3,4
வாட்டும் துயர்கள் பல வையம் மிசை இருக்க – நீதிநூல்:27 310/3
உரவு நீர் கரும் கடல் உடுத்த பார் மிசை
பரர் வருந்திட இடர்பண்ணுவோன்-தனை – நீதிநூல்:34 355/1,2
சலம் மிசை எவரும் காண சஞ்சரித்திடும் துரும்பு – நீதிநூல்:37 375/2
பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/3
ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம் – நீதிநூல்:41 426/2
இன்று அருணோதயம் கண்டோம் உயர் ககன முகட்டின் மிசை இந்த பானு – நீதிநூல்:43 453/1
விலைமாதை கொல்லாமல் உலகம் மிசை யாது செய விடுத்தார் அம்மா – நீதிநூல்:44 493/4
நால் திசை மிசை பல் ஆண்டு நடத்துவோன் திடத்தினானே – நீதிநூல்:47 534/4
சகம் மிசை தண்டியாது சாம்தனையும் பொறுத்து – நீதிநூல்:47 570/3
தோல்வியுற்று மாய்ந்ததே சோமேசா ஞாலம் மிசை
ஆங்கு அமைவு எய்திய கண்ணும் பயம் இன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/2,3
தேசு அவிரும் செம்பொன் மணி சிங்காதனத்து மிசை
ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும் – நன்மதிவெண்பா:1 26/1,2
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/3
நீடிய வாழ்வு எய்தி நிலம் மிசை ஏன் மார்க்கண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/1
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/3
நிலம் மிசை நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/4
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா ஞாலம் மிசை
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/2,3

மேல்

மிசையின் (1)

பேர்படைத்த சேரர் பெருமான் போல் பார் மிசையின்
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/2,3

மேல்

மிசையும் (1)

மாசிலா காஞ்சனையின் மாண் அடிகள் பூ மிசையும்
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/1,2

மேல்

மிசையொடு (1)

இசையும் வலி கெடும் நலிகள் அடுமுறும் இசையின் மிசையொடு வசையுமே – நீதிநூல்:25 291/4

மேல்

மிசைவான் (1)

மிச்சில் மிசைவான் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/4

மேல்

மிஞ்சி (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி – நீதிநூல்:43 449/3

மேல்

மிஞ்சிடும் (1)

குண்டுணி இருந்திடின் கோள்கள் மிஞ்சிடும்
பெண்டுகள் இருந்திடின் பெரிய சண்டையே – விவேகசிந்தாமணி:1 31/3,4

மேல்

மிஞ்சிய (3)

காரிகையை நோக்கினோம் மிஞ்சிய ஓர் கோவணத்தை கருதி வந்தேன் – நீதிநூல்:44 475/3
செருக்கு மிஞ்சிய அற்பர்-தம் தோழமை செப்பவும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 42/4
கெருவம் மிஞ்சிய மானிடர் தோழமை கிட்டலும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 90/4

மேல்

மிஞிலி (1)

உற்ற வினை ஒல்லும் என ஓர்ந்தவுடன் ஏன் மிஞிலி
கொற்றமுற செய்தான் குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/1,2

மேல்

மிடலொடும் (1)

மிடலொடும் அவ் இடர் மேவி சாடுமே – நீதிநூல்:34 353/4

மேல்

மிடி (2)

மிடி என்றும் வாழ்க என்றார் ஏன் என்றேம் உயிர்க்கு இனியாள் வீட்டில் நீ வந்து – நீதிநூல்:44 488/2
தான் இழி மிடி கடலில் தாழ்தல் புவி ஈனமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 51/2

மேல்

மிடி-தனை (1)

சதியான காசு பணம் என செய்தும் தரையின் மிடி-தனை அமைத்தோர் – நீதிநூல்:40 415/3

மேல்

மிடிமையில் (1)

மிடிமையில் அழிந்திடேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 77/1

மேல்

மிடியர் (1)

இலர் உறுகணாளர் எனில் செல்வர் எவர் மிடியர் எவர் இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 417/4

மேல்

மிடியர்க்கு (1)

பதவி தீர் மிடியர்க்கு பரிவின் தாம் செயும் – நீதிநூல்:39 403/3

மேல்

மிடியன் (1)

உண்டு திரிந்த உசனை மிடியன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/1

மேல்

மிடியால் (1)

சேர்ந்த மிடியால் அவர்-தம் பணி யாவும் என் கையால் செய்யப்பெற்றேன் – நீதிநூல்:12 122/3

மேல்

மிடியாளர் (1)

இயல் செல்வர் மிடியாளர் நல்லார்கள் அல்லார் என் பேதம் ஓரார் யாவர்க்கும் இனியார் – நீதிநூல்:47 583/3

மேல்

மிடியுளார் (1)

மிடியுளார் கேள்வர் என்று உரைத்த மின்_அனாய் – நீதிநூல்:12 126/1

மேல்

மிடியுற்றிருந்தும் (2)

மிண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மெய்த்தலையார் மேன்மை மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/1
மண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மாசு என்று சாத்தர் தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/1

மேல்

மிடியுற்றும் (1)

எள்ளும் மிடியுற்றும் இரவினை முன் பொன்முடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1064/1

மேல்

மிடியை (1)

கொண்டார் மிடியை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/2

மேல்

மிடைந்தவர் (1)

மிடைந்தவர் என்று எண்ணேல் மிலைந்த வடம் திகழ் தோள் – நன்மதிவெண்பா:1 44/2

மேல்

மிண்டரை (1)

மிண்டரை வெட்டி தருமமே புரக்க கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/2

மேல்

மிண்டன்-தனை (1)

சண்டனொடு மிண்டன்-தனை வென்ற சங்கரி-பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/1

மேல்

மிண்டி (3)

கொண்டான் பின் என்னே குமரேசா மிண்டி
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/2,3
இழிந்தான் என்னே குமரேசா மிண்டி
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/2,3
உழந்தாள் என்னே குமரேசா மிண்டி
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/2,3

மேல்

மிண்டியே (2)

கொண்டு விட்டான் கானில் குமரேசா மிண்டியே
எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 426/2,3
கொண்டு செய்தான் இன்பு ஏன் குமரேசா மிண்டியே
இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 987/2,3

மேல்

மிண்டு (6)

மிண்டு அமரில் அர்ச்சுனனால் வீறு அழிந்தான் கண்டது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/2
மிண்டு மகிடன் பொருது வெட்டுண்டான் புண்டரிக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/2
கொண்டு உயர்ந்தான் எவ்வி குமரேசா மிண்டு
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/2,3
மிண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மெய்த்தலையார் மேன்மை மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/1
கொண்டு உயர்ந்தது என்னே குமரேசா மிண்டு
பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/2,3
கொண்ட நகை கண்டு ஏன் குமரேசா மிண்டு
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/2,3

மேல்

மிண்டும் (2)

தொண்டராம் பேய் சமணர் சோமேசா மிண்டும்
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/2,3
கொண்டனன் தீது என்று ஏன் குமரேசா மிண்டும்
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/2,3

மேல்

மித்திரன் (2)

பொல்லாத காளன் மேல் போர் வேட்டு மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/1
உள்ளி பொதுமகளிர் உற்று நின்றும் மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/1

மேல்

மிதம் (1)

அதிக இன்பம் துன்பமே ஆக்கும் மிதம் இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 103/2

மேல்

மிதரா (1)

மிதரா கொள் மகிபன் ஓங்குதலில் செங்கோல் – நன்மதிவெண்பா:1 104/3

மேல்

மிதிக்க (1)

மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/2

மேல்

மிதித்தாற்கும் (1)

காலால் மிதித்தாற்கும் கச்சியப்பர் ஏன் கொடுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/1

மேல்

மிதியா (1)

திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1

மேல்

மிதியொடு (1)

மிதியொடு நட – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 74/1

மேல்

மிருகங்கட்கு (1)

ஆய மிருகங்கட்கு ஓர் அரசு ஆனாள் அவட்கு இரை நாம் ஆயினோமே – நீதிநூல்:44 511/4

மேல்

மிருகங்களை (1)

பறவை மிருகங்களை பார்த்தாயினும் நல் நேயம் அன்னோர் பயிலல் நன்றே – நீதிநூல்:12 117/4

மேல்

மிருகண்டர் (1)

நாடி மிருகண்டர் நல் சிலதர் மக்களுக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/1

மேல்

மிருகம் (3)

கானம் வாழ் மிருகம் ஆவர் கதி வாயில் பொதியும் – நீதிநூல்:6 57/3
விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
வெய்ய அம் மிருகம் தானே கொன்றிட வீழ்ந்த்தது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/4

மேல்

மிருகாபதி (1)

பண்டு மிருகாபதி முயக்கை ஏன் இனிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/1

மேல்

மிலைச்சன் (1)

ஓர்ந்துவைத்தும் உற்று உதவா உத்தரனை பின் மிலைச்சன்
கூர்ந்து ஒழித்தான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நன்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/1,2

மேல்

மிலைந்த (1)

மிடைந்தவர் என்று எண்ணேல் மிலைந்த வடம் திகழ் தோள் – நன்மதிவெண்பா:1 44/2

மேல்

மிளகின்தூள் (1)

தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1

மேல்

மிளிர் (1)

மிளிர் உடல் வருந்தியும் வெறுக்கை ஈட்டி நல் – நீதிநூல்:25 287/2

மேல்

மிறை (1)

பெரும் மிறை தானே தமக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/4

மேல்

மிறைகள் (1)

விரி உலகு அழியினும் மிறைகள் சூழினும் – நீதிநூல்:12 129/1

மேல்

மிறைப்பரே (1)

வேல் நுழைந்து என முன்னி மிறைப்பரே – நீதிநூல்:39 398/4

மேல்

மின் (13)

விலை மா மணியை பொடிசெய்யினும் மின் அறாது – நீதிநூல்:6 60/3
மிடியுளார் கேள்வர் என்று உரைத்த மின்_அனாய் – நீதிநூல்:12 126/1
என்ன மின்_இடையவர் இயம்பல் சோரர்கள் – நீதிநூல்:13 159/2
மின் எரி மூட்டிடு விறகு போல் சுவை – நீதிநூல்:13 164/1
சுழல் சகட கால் போலும் தோன்றியே அழி மின் போலும் – நீதிநூல்:30 325/1
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
கொண்டல் இடி மின் நீர் கால் அனல் மரம் கல் மண் நோய் மீன் கொடிய புட்கள் – நீதிநூல்:41 428/2
துளியினோடு மின் அசனி மா மலையையும் சுழற்றும் – நீதிநூல்:42 439/2
மின் பணி சுடர்கள் பூத விரிவு எலாம் விமலன் ஈந்தான் – நீதிநூல்:47 559/2
மின் எறி சடாமுடி விநாயகன் அடி தொழ – நன்னெறி:0 1/1
காங்கேயன் வேண்ட வெறுத்து உரைத்தாள் கானவர்_மின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/1
தொக்க உருப்பசி மின் சோமேசா ஒக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/2
மின் இயல் வேசிக்கு ஈந்தால் மெய்யிலே வியாதி ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/2

மேல்

மின்_அனாய் (1)

மிடியுளார் கேள்வர் என்று உரைத்த மின்_அனாய்
கடி நகர் சிறு குடில் காந்தர் வேந்தராம் – நீதிநூல்:12 126/1,2

மேல்

மின்_இடையவர் (1)

என்ன மின்_இடையவர் இயம்பல் சோரர்கள் – நீதிநூல்:13 159/2

மேல்

மின்கனகம் (1)

பின்கொடுத்தல் ஆவணத்தில் பேதமையாய் மின்கனகம்
வீண்செலவு செய்தல் வெறுக்கை இல்லா வறியன் – நன்மதிவெண்பா:1 86/2,3

மேல்

மின்மினியாம் (1)

வெயிலின் முன் இடு தீபம் மின்மினியாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 315/4

மேல்

மின்னஞ்சலினால் (1)

வகையாய் மின்னஞ்சலினால் எத்திசை உள்ளாரோடும் வார்த்தை சொல்வோம் – நீதிநூல்:41 426/3

மேல்

மின்னலை (1)

மின்னலை போல் மனையாளை வீட்டில் வைத்து வேசை சுகம் விரும்புவோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/3

மேல்

மின்னாம் (1)

இகலொடு பொருத மின்னாம் இடித்தல் வான் விடம் அகற்றும் – நீதிநூல்:47 543/3

மேல்

மின்னார் (5)

தந்தை தாய் சோதரரை நீங்கி மின்னார் ஒருவன் கை-தன்னை பற்றி – நீதிநூல்:12 114/1
நேர் சிறு சீடர் என்ன நிதம் பதி பல மின்னார் தோள் – நீதிநூல்:13 170/2
புகலும் இந்த சரக்கும் கை நீங்காது வணிகம்செய் பொது மின்னார் போல் – நீதிநூல்:44 496/3
சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/2
கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார்
தோற்று நிறை அழித்தாய் சோமேசா சாற்றுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1,2

மேல்

மின்னாரின் (1)

இக்கு இனை நகும் மொழி எழில் மின்னாரின் ஆண் – நீதிநூல்:10 101/1

மேல்

மின்னாரை (2)

ஏதிலார் பொருள் நோக்கி இச்சையுறல் கவர்ந்தது ஒப்பாம் எழில் மின்னாரை
காதலாய் நோக்குதலே கலந்தது ஒப்பாம் பிறர் கேட்டை கருதல் அன்னார் – நீதிநூல்:43 457/1,2
ஊமரை பித்துளாரை உணர்வு_இல் சேயரை மின்னாரை
பாமரர்-தம்மை மிக்க பரிவொடும் காத்தல் போல – நீதிநூல்:45 517/1,2

மேல்

மின்னாள் (2)

மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2
பண் அமரும் மொழி மின்னாள் விளையாடல் போல் தன் கை பதுமத்தால் என் – நீதிநூல்:44 512/2

மேல்

மின்னாள்-தன்னை (1)

சாமி உனை பிரியேன் என்று உரைத்து பின் அகன்ற மின்னாள்-தன்னை நோக்கி – நீதிநூல்:44 490/1

மேல்

மின்னின் (1)

மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4

மேல்

மின்னினை (1)

உருமை மின்னினை தன்-பால் கொண்டு உதகம் மன் உயிர்க்கு நல்கும் – நீதிநூல்:33 351/1

மேல்

மின்னு (2)

மின்னு மணி மேகலைகள் மெல்லென ஒலிப்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/2
மின்னு சடை வேந்தர் அருள் வேலன் ஒரு மான் ஈன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/1

மேல்

மின்னுக்கு (1)

மின்னுக்கு எல்லாம் பின்னுக்கு மழை – கொன்றைவேந்தன்:1 72/1

மேல்

மின்னும் (3)

மின்னும் இளமை உளதாம் என மகிழ்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 21/1
மணிகள் பல வகை கல்லாம் பொன் முதல் உலோகம் மின்னும் மண்ணாங்கட்டி – நீதிநூல்:30 322/1
மன்னும் அறிஞரை தாம் மற்று ஒவ்வார் மின்னும் அணி – நன்னெறி:1 40/2

மேல்

மின்னை (2)

மின்னை போல் இடையினாளை விழியினால் நோக்குவோரை – நீதிநூல்:13 171/2
நித்தம் மருவிட உள்ளம் உவந்த மின்னை நோக்கி இது நெறியோ என்றேம் – நீதிநூல்:44 505/2

மேல்

மின்னோடு (1)

விட்ட மின்னோடு ஆங்கு எய்தும் வெடி என தீமை செய்யும் – நீதிநூல்:13 173/1

மேல்

மினுக்கியும் (1)

நடை குலுக்கியும் முகம் மினுக்கியும் நகை நகைத்திடும் மாதரை நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் காணுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 30/4

மேல்

மினுக்குதல் (1)

விலைமகட்கு அழகு தன் மேனி மினுக்குதல் – வெற்றிவேற்கை:1 13/1

மேல்