தி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கு 1
திகம்பரர்க்கு 1
திகழ் 4
திகழ்ச்சி 1
திகழ்தரும் 2
திகழ்வது 2
திகழும் 3
திகிரி 1
திகிரியாக 1
திகிரியை 1
திகைத்தேன் 1
திகைத்தோம் 1
திங்கட்கு 2
திங்கட்குள் 1
திங்கள் 13
திங்களா 1
திங்களினும் 1
திங்களை 2
திசை 9
திசை_வென்றவள் 1
திசைக்கும் 1
திசைகள் 1
திசைமுகன் 1
திசையும் 3
திட்பம் 6
திட்பமாம் 1
திட்பமும் 1
திடத்தால் 1
திடத்தினானே 1
திடம் 1
திடமாய் 1
திடமுடைய 1
திடமுற 1
திடமொடு 2
திடர் 1
திண் 56
திண்டாடி 1
திண்டாடும் 1
திண்ண 1
திண்ணம் 1
திண்ணமா 1
திண்ணர் 1
திண்ணனாய் 1
திண்ணிதின் 1
திண்ணிய 1
திண்ணியர் 1
திண்ணியன் 1
திண்ணியோனே 1
திண்மை 11
திணிந்த 1
திணை 1
தித்தன் 1
தித்திக்கும் 1
தித்தித்திட 1
திதி 2
திதிசெய் 1
திமில் 1
தியங்கி 1
தியங்கிய 1
தியங்கியே 1
தியங்குவார்களே 1
தியாக 1
திரட்டி 1
திரண்ட 1
திரண்டிருந்தும் 1
திரண்டு 2
திரணத்தின் 1
திரணம் 1
திரணமா 1
திரம் 1
திரமுற 1
திரவியம் 3
திரள் 3
திரளா 1
திரளால் 1
திரளும் 1
திரி 3
திரிகின்ற 1
திரிகுவாரே 1
திரிசங்கு 2
திரிசடை 1
திரிசிரா 1
திரித்த 1
திரிதல் 1
திரிந்த 1
திரிந்தார் 1
திரிந்தான் 1
திரிந்து 6
திரிந்தே 1
திரிபு 1
திரிபுண்டரம் 1
திரிபுரர் 1
திரிமதியின் 1
திரிய 9
திரியல் 1
திரியாத 1
திரியாது 2
திரியின் 2
திரியும் 4
திரியேல் 5
திரிவர் 2
திரிவன் 1
திரிவாரோடு 4
திரிவு 1
திரு 36
திரு_நுதற்கு 1
திரு_அனாய் 1
திருக்குற்றாரே 1
திருக்குறிப்பார் 1
திருஞானம் 1
திருட்டம் 1
திருட்டேட்டம் 1
திருடல் 1
திருடலால் 1
திருடன் 2
திருடி 3
திருடும் 1
திருத்த 1
திருத்தக்கர் 1
திருத்தங்கி 1
திருத்தப்படுவது 1
திருத்தம் 1
திருத்தி 5
திருதராட்டிரன் 1
திருந்த 2
திருந்தலர் 1
திருந்தார் 1
திருந்தியே 1
திருந்து 1
திருந்து_இழாய் 1
திருந்தும் 1
திருநாணினால் 1
திருநாமத்தொடு 1
திருநாளினை 1
திருநீலகண்டர் 2
திருப்ப 2
திருப்பதி 1
திருப்பிடில் 1
திருமகளார் 1
திருமகளை 2
திருமடந்தை 1
திருமந்திரம் 1
திருமறை 1
திருமாலுக்கு 1
திருமுன் 2
திருமூலர் 1
திருமேனி 1
திருவடிக்கு 1
திருவருள் 1
திருவருளால் 2
திருவள்ளுவர் 1
திருவள்ளுவர்-தம் 1
திருவள்ளுவனார் 1
திருவற்ற 1
திருவாசகமும் 1
திருவாம் 1
திருவால் 2
திருவாளா 2
திருவில் 1
திருவிழவு 1
திருவிற்கு 1
திருவின் 1
திருவினும் 1
திருவினை 4
திருவுடை 1
திருவும் 4
திருவை 2
திருவோர் 1
திரேதத்தில் 1
திரை 5
திரைகள் 1
திரௌபதையே 1
தில்லை 2
திலக 1
திலகசேனை 1
திலகம் 1
திலகவதியார் 2
திலகன் 1
திலகா 1
திலிபன் 1
திலீபன் 1
திலோத்தமை 1
திலோத்தமையை 1
திவ்விய 1
திவவி 1
திவிட்டன் 1
திவிட்டன்-தன் 1
திவோதானன் 1
திளைக்க 1
திற 2
திறத்த 1
திறத்தராய் 2
திறத்தின் 1
திறத்து 1
திறந்தான் 1
திறந்து 3
திறப்படூஉம் 1
திறப்பது 1
திறப்பாடு 1
திறம் 10
திறம்பட 1
திறம்பா 1
திறம்பாமை 2
திறம்பியது 1
திறமதாய் 1
திறமால் 1
திறல் 7
திறல்கொள்வார் 1
திறலாரே 1
திறலால் 1
திறலிலார் 1
திறலினார் 1
திறலுள்ளேம் 1
திறலுளோன் 1
திறவதில் 1
திறவதின் 1
திறவா 1
திறவுகோலினை 1
திறவுரை 1
திறன் 18
திறனுடையன் 1
தின் 2
தின்பர் 1
தின்பவர் 1
தின்பவர்க்கு 2
தின்பாரை 1
தின்பாள் 1
தின்மை 2
தின்றல் 1
தின்றார் 1
தின்றான் 1
தின்று 5
தின்ன 1
தின்னல் 2
தின்னா 1
தின்னாமை 1
தின்னாவாம் 1
தின்னும் 2
தினங்கள் 1
தினங்களோடும் 1
தினந்தினம் 1
தினம் 15
தினமும் 5
தினமுமே 1
தினல் 2
தினல்-பொருட்டால் 1
தினிய 2
தினை 5
தினைத்துணை 1
தினைத்துணையாம் 1
தினைத்துணையும் 2
தினையனைத்தும் 1
தினையினும் 1

திக்கு (1)

ஈசன் உமை மணத்திலே வட திக்கு ஆழ்ந்தது என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/1

மேல்

திகம்பரர்க்கு (1)

திகம்பரர்க்கு நஞ்சை திருமகளை பீதாம்பரதரர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 119/1

மேல்

திகழ் (4)

தீட்டுவோன் இன்றி ஆமோ சித்திரம் திகழ் பொன் பாவை – நீதிநூல்:2 8/1
சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2
திற வலக்கரம் செய் நன்றை திகழ் இடக்கரம் காணாமல் – நீதிநூல்:39 388/3
மிடைந்தவர் என்று எண்ணேல் மிலைந்த வடம் திகழ் தோள் – நன்மதிவெண்பா:1 44/2

மேல்

திகழ்ச்சி (1)

திகழ்ச்சி தரும் நெஞ்ச திட்பம் நெகிழ்ச்சி – நன்னெறி:1 23/2

மேல்

திகழ்தரும் (2)

மணியில் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/3
மணியில் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/3

மேல்

திகழ்வது (2)

அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/4
அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/4

மேல்

திகழும் (3)

நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/3
சேடன் மீது யான் சினமுற்ற பொழுது எதிர் திகழும்
ஆடி நோக்க யான் யான்-கொல் மற்றார்-கொல் என்று அயிர்த்து – நீதிநூல்:26 295/2,3
கண்ணடி போல் திகழும் என்றன் கபோலமதில் உன் உருவை கண்டாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 512/4

மேல்

திகிரி (1)

மறி திகிரி தண்டு மணி நூல் பொறி அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 128/2

மேல்

திகிரியாக (1)

உயிர் திகிரியாக உடம்பு மண்ணாக – அறநெறிச்சாரம்:1 153/1

மேல்

திகிரியை (1)

பரமன் திகிரியை ஏந்திய மைந்தன் பகைவன் வெற்பை – விவேகசிந்தாமணி:1 123/3

மேல்

திகைத்தேன் (1)

தேடி நோக்க ஓர் குரூபமே கண்டு உளம் திகைத்தேன் – நீதிநூல்:26 295/4

மேல்

திகைத்தோம் (1)

சேல் போன்ற விழியும் பால் மொழியும் காணாமல் உளம் திகைத்தோம் அன்னோ – நீதிநூல்:29 318/4

மேல்

திங்கட்கு (2)

அண்டாண்டங்களின் தூர நிலை அளவு கூறுவோம் அருக்கன் திங்கட்கு
உண்டாகும் கிராணமதை முன்சொலுவோம் கடிகாரத்து உதவிகொண்டு – நீதிநூல்:41 427/1,2
இன்று பகல் இரா இ திங்கட்கு இவ் ஆண்டைக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 105/1

மேல்

திங்கட்குள் (1)

எனை அன்றி மற்றோரை சேர்ந்து அறியேன் என்ற கன்னி இரு திங்கட்குள்
தனையன் ஈன்றாள் புதுமை என் என்றேன் நினை உம்மை தழுவி இ சேய் – நீதிநூல்:44 503/1,2

மேல்

திங்கள் (13)

கலை தேயினும் தண் கதிர் வீசும் அ கங்குல் திங்கள்
விலை மா மணியை பொடிசெய்யினும் மின் அறாது – நீதிநூல்:6 60/2,3
இடர்களுற்று உதரம்-தன்னில் ஈர்_ஐந்து திங்கள் தாங்கி – நீதிநூல்:8 75/2
பதிவுறும் இனைய திங்கள் பண்ணினோன் விண்ணின்_கோனே – நீதிநூல்:47 538/4
வெம் குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் திங்கள்
கறை இருளை நீக்க கருதாது உலகின் – நன்னெறி:1 10/2,3
திங்கள் உறங்கும் புள் உறங்கும் தென்றல் உறங்கும் சில காலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/3
அயில் எயிற்று அரவு திங்கள் தவன் ஆழி கொக்கோடு – விவேகசிந்தாமணி:1 54/2
திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/3
கரி ஒரு திங்கள் ஆறு கானவன் மூன்று நாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 92/1
ஞாயிறு உயிர்க்கு ஈறு திங்கள் நம்பர் அருள் செய்கிலர் செவ்வாய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/1
திங்கள் அமிர்த கிரணம் மிக சீதளமே – நீதிவெண்பா:1 94/1
திங்கள் இலகா இரவும் தீது – நன்மதிவெண்பா:1 53/4
ஆண்டொடு நாள் திங்கள் இத்தனை என்று உய்த்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 131/1
ஒரு திங்கள் நால் வகை பவ்வமே நோன்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 165/1

மேல்

திங்களா (1)

ஒரு நாளா பல நாளா திங்களா ஆண்டுகளா உருவுகொண்டு இங்கு – நீதிநூல்:41 419/3

மேல்

திங்களினும் (1)

திங்களினும் சந்தனமே சீதளமாம் இங்கு இவற்றின் – நீதிவெண்பா:1 94/2

மேல்

திங்களை (2)

திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/4
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/4

மேல்

திசை (9)

மானம் அழிந்து மதிகெட்டு போன திசை
எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ் பிறப்பும் தீயனாய் – நல்வழி:1 25/2,3
தெவ்வும் திசை நோக்கி கைதொழூஉம் அவ் வினை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/2
திசை முகமும் நோக்கலால் திசைமுகன் ஆனோம் வாயில் தீயாள் இட்ட – நீதிநூல்:44 486/2
நால் திசை மிசை பல் ஆண்டு நடத்துவோன் திடத்தினானே – நீதிநூல்:47 534/4
நட்டுவன் ஆம் பற்குணன்தான் நாடு ஆள கண்டு திசை
எட்டும் பணிந்தது இரங்கேசா கிட்டு பொருள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/1,2
விரி திசை சூழ் பார் ஆளும் வேந்தன் அருகில் – நன்மதிவெண்பா:1 88/1
வரைப திசை பத்தும் வாழும் அளவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/1
புரைவு_இல் திசை விரதம் எண் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/2
திசை_வென்றவள் பதியும் செல்லாது அவள் பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/1

மேல்

திசை_வென்றவள் (1)

திசை_வென்றவள் பதியும் செல்லாது அவள் பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/1

மேல்

திசைக்கும் (1)

ஏட்டில் வரைந்தது போல் எண் திசைக்கும்
பொன்னான புன்னைவன பூபாலா தென் பாகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/2,3

மேல்

திசைகள் (1)

அட்டகோணத்தன் உடல் அத்திரம் என்றான் திசைகள்
எட்டும் பரவும் இரங்கேசா மட்டினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/1,2

மேல்

திசைமுகன் (1)

திசை முகமும் நோக்கலால் திசைமுகன் ஆனோம் வாயில் தீயாள் இட்ட – நீதிநூல்:44 486/2

மேல்

திசையும் (3)

எண் திசையும் போற்றும் இரங்கேசா மண்டி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/2
எண் திசையும் போற்றும் இரங்கேசா கண்டிருந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/2
தொண்டரான் மிக்குயர்ந்து தோன்றலால் எண் திசையும்
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/2,3

மேல்

திட்பம் (6)

திகழ்ச்சி தரும் நெஞ்ச திட்பம் நெகிழ்ச்சி – நன்னெறி:1 23/2
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/3
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/3,4
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/3
எனை திட்பம் எய்தியக்-கண்ணும் வினை திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/3
எனை திட்பம் எய்தியக்-கண்ணும் வினை திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/3,4

மேல்

திட்பமாம் (1)

வட்கார் திறத்தராய் நின்றார்க்கு திட்பமாம்
நாள் உலந்தது அன்றே நடுவன் நடுவின்மை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/2,3

மேல்

திட்பமும் (1)

தேசும் திறன் அறிந்த திட்பமும் தேர்ந்து உணர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 71/1

மேல்

திடத்தால் (1)

இழுதை சொல்லி மறைக்கலாம் எனும் திடத்தால் பாதகங்கள் எல்லாம் தீயர் – நீதிநூல்:16 196/1

மேல்

திடத்தினானே (1)

நால் திசை மிசை பல் ஆண்டு நடத்துவோன் திடத்தினானே – நீதிநூல்:47 534/4

மேல்

திடம் (1)

வற்றிய பின் விளக்கு அவியும் என்ன ஓர் திடம் உண்டு மக்கள் காயம் – நீதிநூல்:41 425/2

மேல்

திடமாய் (1)

தெரியாது போல் தினமும் வீண்காலம் கழிக்கின்றாய் திடமாய் என்று – நீதிநூல்:41 429/3

மேல்

திடமுடைய (1)

திடமுடைய சான்றோர் மேல் செப்பும் அவதூறதனை – நீதிநூல்:23 269/3

மேல்

திடமுற (1)

திடமுற வளர்த்துவிட்ட செல்வியை வணங்காய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 75/4

மேல்

திடமொடு (2)

திடமொடு மூகர் பாட செவிடர் கேட்டு அதிசயிக்க – நீதிநூல்:1 3/2
திடமொடு அந்தகர் வழி தெரிந்து செல்லினும் – நீதிநூல்:10 98/2

மேல்

திடர் (1)

தீதுறுங்கால் செம்பொன் திடர் உறினும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 84/3

மேல்

திண் (56)

காழ் ஒன்று உயர் திண் கதவு வலி உடைத்தோ – நன்னெறி:1 32/3
ஆன்ற எழில் சீதையை வேட்டு ஐ_நான்கு திண் கரத்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/1
திண் திறல் மன்னர் செய்த தீங்கு மந்திரியை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/2
நண்பிலரை கண்டக்கால் நாற்காலி திண் புவியை – விவேகசிந்தாமணி:1 127/2
மலை வளைத்த திண் புயத்து வண்ணான் சீராமன் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/3
திண் தோள் குகன் அன்புசெய்தான் இராமன் நண்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/1
திண் தோள் அயாதி செய்த சிற்றுதவி ஏன் பெரிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/1
திண் தோள் அனுமான் செய் சீர் உதவி ஏன் பெரிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/1
திண் தோள் பரிட்சித்து தீங்கு செய்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 157/1
திண் தோள் உயர் வீமன் தீய அழுக்காறு நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/1
திண் தோள் இயற்பகை தன் தேவியையும் ஈந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 231/1
திண் தோள் இரணியன் தன் சேய் மேல் சினந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/1
திண் தோள் சகரர் சினந்து இறந்தார் அஞ்சுமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/1
திண் தோள் நிமி வசிட்டர் சீறி இன்னா செய்து துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/1
திண் தோள் சசித்துவசன் செய்ய உயிர் பல் உடம்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 340/1
திண் தோள் சிகித்துவசன் சிங்கவன்மன் உள் உணர்ந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/1
திண் தோள் இராமனும் ஏன் தேராமல் மான் பின் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/1
திண் தோள் புரூரவன் ஏன் தேவரினும் முன் துணிவுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/1
திண் தோள் மனுவினை ஏன் தெய்வம் என்று எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 388/1
திண் தோள் பரதனை ஏன் தேர் வேந்தர் தம்முள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/1
திண் தோள் சனமேயன் தேர்ந்து உயர்ந்தான் கேள்வி ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/1
திண் தோள் உயர் தக்கன் தேர்ந்து ஏனோ முற்கலரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/1
திண் தோள் அனுமான் செயகீர்த்திகேது இனத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/1
திண் தோள் சலந்தரனும் தென் இலங்கைமன்னவனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 473/1
திண் தோள் செழியனும் ஏன் பொழுது அறிந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/1
திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1
திண் தோள் வலி மிகுந்தும் செய்ய அரண் சேர்ந்து உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/1
திண் தோள் இராசவர்மன் சேர்ந்த சுற்றத்தால் உயர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 522/1
திண் தோள் சகரன் ஏன் சேர்ந்து பல கிளைஞர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/1
திண் தோள் குலேசனை முன் தீர்ந்து அகன்றான் பின்பு அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/1
திண் தோள் விரோசனன் சீர் எல்லாம் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/1
திண் தோள் சுதயனன் முன் தேர்ந்து முறைசெய்யாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/1
திண் தோள் வழுதி சினந்து எழுந்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/1
திண் தோள் இரும்பொறை ஏன் சீறாமல் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/1
திண் தோள் உயர் ஆதன் தெய்வீகன் உள்ளத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/1
திண் தோள் மதிவாணன் தேர்ந்து பிரித்தான் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/1
திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1
திண் தோள் இருதுபன்னன் தேர் நளன்-பால் ஏன் கலையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/1
திண் தோள் குசலவர் ஏன் சென்று அவை அஞ்சாமையினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/1
திண் தோள் தருசகன் ஏன் தெவ்வர் உறு பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/1
திண் தோள் முசுகுந்தன் திண் படை முன் சண்டனொடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/1
திண் தோள் முசுகுந்தன் திண் படை முன் சண்டனொடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/1
திண் தோள் இராவணன் போர் தேய்ந்தது கண்டு ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/1
திண் தோள் அபிமன் உயர் தீரன் என ஏன் கழல் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/1
திண் தோள் பரித்தாமன் தேறாமல் நட்டதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/1
திண் தோள் தடமித்தன் தேர்ந்து கொடுத்து உறவுகொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/1
திண் தோள் சதசித்து ஏன் தெவ்வரை உள் சேராமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/1
திண் தோள் பிரகத்தன் தேர்ந்து இகழாது ஏன் போற்றிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/1
திண் தோள் அமரர்கோன் சீற மயன் அரணம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/1
திண் தோள் உயர் அங்கி தேரான் பெரிது உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 947/1
திண் தோள் விதூமன் சிறிது நிலை தாழ்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/1
திண் தோள் நரசிங்கர் தேர்ந்து எண்பதம் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/1
திண் தோள் இராமன் உயர் சீதையை கண்டான் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/1
தேசு ஆர் புரஞ்சனன் ஏன் திண் மடலும் ஏற அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/1
திண் தோள் இரவிவன்மன் சேர் அலரை ஏன் விழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/1
திண் தோள் விசயன் ஏன் சித்ராங்கி செய் துனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/1

மேல்

திண்டாடி (1)

கொண்டாள் ஈது என்னே குமரேசா திண்டாடி
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/2,3

மேல்

திண்டாடும் (1)

கொண்டாள் தெய்வானை குமரேசா திண்டாடும்
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/2,3

மேல்

திண்ண (1)

திண்ண துருவர் கையில் சேர்ந்ததனால் மண் உலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/2

மேல்

திண்ணம் (1)

என்று கொள் எண்ணம் திண்ணம் என்னல் எவ்வண்ணம் அம்மா – நீதிநூல்:14 182/4

மேல்

திண்ணமா (1)

திண்ணமா எண்ணி போற்றும் சேடர் விண்_நாடர் ஆவார் – நீதிநூல்:15 193/4

மேல்

திண்ணர் (1)

சேர்ந்த திண்ணர் வெம் பிறவி தீர்ந்தார் பின் சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/1

மேல்

திண்ணனாய் (1)

காட்சியில் திண்ணனாய் சீல விரதம் இலான் – அருங்கலச்செப்பு:1 162/1

மேல்

திண்ணிதின் (1)

நண்ணி நயப்ப செவி அல்ல திண்ணிதின்
வெட்டென சொல் நீக்கி விண்ணின்பம் வீட்டொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 197/2,3

மேல்

திண்ணிய (1)

திண்ணிய அகில கோடி சிதைந்து உகும் என அறிந்தும் – நீதிநூல்:3 21/3

மேல்

திண்ணியர் (1)

திண்ணியர் ஆக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/4

மேல்

திண்ணியன் (1)

திண்ணியன் தண்டியான்-கொல் தீதிலான் தீதை சீறாது – நீதிநூல்:47 555/3

மேல்

திண்ணியோனே (1)

பண்டம் என்பன அனைத்தும் பண்ணியோன் திண்ணியோனே – நீதிநூல்:47 530/4

மேல்

திண்மை (11)

திருமந்திரம் சொல்வன் என்று ஓதிடின் திண்மை ஆமோ – நீதிநூல்:7 66/2
விலங்கு பறவையினும் நரர் வாக்கு ஒன்றால் சிறப்புடையர் விளங்கும் திண்மை
இலங்கு வாயால் உரையாது அவத்தம் உரைப்போர் உலகம் இகழ் விலங்கின் – நீதிநூல்:16 200/1,2
புல்லினும் திண்மை நிலை போம் – நன்னெறி:1 5/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/4
திண்மை உன்னி ஔவியம் பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/4
திண்மை இலார்க்கு ஈயேல் தெளிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 95/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/4
தண்டாத திண்மை ஒன்றே தாங்கி கருடன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/1
அண்டு அரிய திண்மை அகலம் அயோத்தி அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/3
திண்மை உண்டாக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/4

மேல்

திணிந்த (1)

மண் திணிந்த ஞாலம் எலாம் வந்தும் உயர் நந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/1

மேல்

திணை (1)

கொடுமையோர்க்கு ஒரு திணை கூற இன்று அரோ – நீதிநூல்:47 588/4

மேல்

தித்தன் (1)

வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1

மேல்

தித்திக்கும் (1)

கன்னலோ அமுதோ பாகோ கற்கண்டோ என தித்திக்கும்
இன்னல் மேவாது அவன்தான் எங்கணும் நிறைந்திருந்தும் – நீதிநூல்:3 29/2,3

மேல்

தித்தித்திட (1)

தித்தித்திட ஆரியர் நன்மறை செப்புவாரே – நீதிநூல்:6 61/4

மேல்

திதி (2)

சார்ந்து திதி கர்ப்பம் சதகிருது ஏழ் கண்டமா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/1
மண்டு புகழ் திதி ஏன் மாலை வர காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/1

மேல்

திதிசெய் (1)

இ தரை அனைத்தையும் இயற்றி இனிதில் திதிசெய்
கத்தன் மலர் ஒத்த கழல் காப்பு – நீதிநூல்:0 1/3,4

மேல்

திமில் (1)

ஏவ தெரியான் திமில் மீது எவர் ஏறுவாரே – நீதிநூல்:7 67/4

மேல்

தியங்கி (1)

சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தியங்கி தவிப்பரே – விவேகசிந்தாமணி:1 12/4

மேல்

தியங்கிய (1)

தேனினை உண்டு தும்பி தியங்கிய தகைமையே போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 38/3

மேல்

தியங்கியே (1)

தேன் நுகர் வண்டு மது-தனை உண்டு தியங்கியே கிடந்ததை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 19/1

மேல்

தியங்குவார்களே (1)

சேனையும் செல்வமும் தியங்குவார்களே – விவேகசிந்தாமணி:1 52/4

மேல்

தியாக (1)

சுக நிலை காட்டும் தியாக தோன்றலை மறவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:6 54/4

மேல்

திரட்டி (1)

திரியும் பானு கிரணமதை திரட்டி பற்றி அதன் மீது – நீதிநூல்:23 267/3

மேல்

திரண்ட (1)

நீரினை கலங்கள் இன்றி நிறுத்தல் போல் நீர் திரண்ட
காரினை கீழ் விழாது ககனத்தில் நிறுவி நொய்ய – நீதிநூல்:47 541/1,2

மேல்

திரண்டிருந்தும் (1)

செற்றார் திரண்டிருந்தும் செய்யவில்லை பாண்டியன்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/1

மேல்

திரண்டு (2)

போக்க ஒரு நாள் கழுவாவிடில் அழுக்கு மிக திரண்டு புழுத்து நாறும் – நீதிநூல்:29 319/3
உலைவைக்கும் தன்மையளாய் பாதகம் எலாம் திரண்டு ஓர் உருவாய் வந்த – நீதிநூல்:44 493/3

மேல்

திரணத்தின் (1)

நொய்தாம் திரணத்தின் நொய்து ஆகும் வெண் பஞ்சின் – நீதிவெண்பா:1 8/1

மேல்

திரணம் (1)

பணயமே திரணம் அன்பு பெரிது என்ற பாவை பொருள் பறித்த பின்னர் – நீதிநூல்:44 494/1

மேல்

திரணமா (1)

செம்பொனை திரணமா மதித்திட தகுதியோர் – நீதிநூல்:6 59/3

மேல்

திரம் (1)

திரம் என உள் பூரியேல் சேர்ந்த அரிவை மிக – நன்மதிவெண்பா:1 76/2

மேல்

திரமுற (1)

திரமுற பகைக்கும் பாவ சிக்கு அறுத்து அவன் விரும்பும் – நீதிநூல்:47 560/3

மேல்

திரவியம் (3)

திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 39/1
சேம வைப்பாம் நமக்கு இ திரவியம் யாவும் நல்கும் – நீதிநூல்:3 25/3
செம்மையில் அறம் செய்யாதார் திரவியம் சிதற வேண்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 24/3

மேல்

திரள் (3)

தேம்படு பனையின் திரள் பழத்து ஒரு விதை – வெற்றிவேற்கை:1 16/1
வினையவர் மெய் உரோமத்தை எண்ணினும் நோய் திரள் எண்ண விதானம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/3
நல் பொன் திரள் குவித்து நல்கிடினும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 83/3

மேல்

திரளா (1)

தினமும் விரேசனம் கொளினும் ஓயாமல் மலமாரி திரளா பெய்யும் – நீதிநூல்:41 421/1

மேல்

திரளால் (1)

பொன் திரளால் மேன்மை பொருந்துங்கால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 20/3

மேல்

திரளும் (1)

பல் திரளும் முன் கவிகள் பாடினார் சம்பந்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/1

மேல்

திரி (3)

தக்கோன் என திரி – ஆத்திசூடி:1 55/1
எங்கும் தக்கோன் என திரி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/4
இரு போது போகியே என்ப திரி போது – நீதிவெண்பா:1 9/2

மேல்

திரிகின்ற (1)

குவை-அதனில் கிடந்து உறும் நல் இடம் நீங்கி திரிகின்ற கோகு போலும் – நீதிநூல்:44 484/2

மேல்

திரிகுவாரே (1)

பெரு நிலம்-தனில் சஞ்சார பிரேதமாய் திரிகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 60/4

மேல்

திரிசங்கு (2)

வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1
தெள்ளு வசுமன் திரிசங்கு உயர்வு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/1

மேல்

திரிசடை (1)

தீது அகல் இன்சொல்லால் திரிசடை ஏன் இன்பம் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/1

மேல்

திரிசிரா (1)

பண்டு திரிசிரா பட்டவுடன் தானை எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/1

மேல்

திரித்த (1)

சேர் இழை பல உற திரித்த தாம்பினை – நீதிநூல்:11 108/2

மேல்

திரிதல் (1)

திரிதல் இன்றி நடப்பதற்காகவே சிறியர் மேலவர் என்ன இங்கு ஆயினார் – நீதிநூல்:15 188/3

மேல்

திரிந்த (1)

உண்டு திரிந்த உசனை மிடியன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/1

மேல்

திரிந்தார் (1)

அன்று மரீசி அகம் திரிந்தார் துங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/1

மேல்

திரிந்தான் (1)

திரிந்தான் குமரேசா கண்டு நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/2

மேல்

திரிந்து (6)

கலம் தீமையால் திரிந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/4
மாயமானாய் திரிந்து மாய்ந்தது பார் ஞாயம் அன்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/2
வேழம்பர் கை புகுந்து மேதினி எல்லாம் திரிந்து
தாழும் அவர்-தம் அடி கீழ் தான் – நீதிவெண்பா:1 7/3,4
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து
நோக்க குழையும் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/3,4
நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/3
கலம் தீமையால் திரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/4

மேல்

திரிந்தே (1)

அங்குமிங்கும் திரிந்தே அழிந்துபோம் உடலை காப்பாய் – நீதிநூல்:3 31/2

மேல்

திரிபு (1)

ஐயம் திரிபு இன்று அளந்து உத்தியில் தெளிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 101/1

மேல்

திரிபுண்டரம் (1)

சீர் ஆம் வெண் நீற்று திரிபுண்டரம் விடுத்தே – நீதிவெண்பா:1 95/1

மேல்

திரிபுரர் (1)

கண்டு திரிபுரர் முன் காவாமையால் அழிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/1

மேல்

திரிமதியின் (1)

நின்ற திரிமதியின் நீர்மை பெரிது என்று அரிமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/1

மேல்

திரிய (9)

போகவிட்டு புறம்சொல்லி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/6
குற்றம் ஒன்றும் பாராட்டி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/1
வாழாமல் பெண்ணை வைத்து திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/1
வார்த்தை சொல்வார் வாய் பார்த்து திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/1
ஊரோடும் குண்டுணியாய் திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/3
பிணைபட்டு துணைபோகி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/6
மனம் சலித்து சிலுகிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/2
திறம் பேசி கலகமிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/3
தூறாக்கி தலையிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/3

மேல்

திரியல் (1)

திரியல் என நன்மதியே தேர் – நன்மதிவெண்பா:1 92/4

மேல்

திரியாத (1)

சேவகன்தான் என்றும் திரியாத சூரன் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/2

மேல்

திரியாது (2)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/3
உள்ளம் திரியாது ஒடுக்கி பதஞ்சலி நேர்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/1

மேல்

திரியின் (2)

கட்டளை கோடி திரியின் கருதிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/1
காட்சி திரியின் அறம் திரியும் என்று உரைப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 37/3

மேல்

திரியும் (4)

காட்சி திரியின் அறம் திரியும் என்று உரைப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 37/3
திரியும் பானு கிரணமதை திரட்டி பற்றி அதன் மீது – நீதிநூல்:23 267/3
கானலை நீர் என்று எண்ணி கடுவெளி திரியும் மான் போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 38/1
எங்கு திரியும் வையிரவர் ஊர்தி என்றே நினையே – விவேகசிந்தாமணி:1 124/4

மேல்

திரியேல் (5)

சையென திரியேல் – ஆத்திசூடி:1 52/1
சோம்பி திரியேல் – ஆத்திசூடி:1 54/1
என்றும் இயங்கி திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/4
சையென திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/4
என்றும் சோம்பி திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/4

மேல்

திரிவர் (2)

சோம்பர் என்பவர் தேம்பி திரிவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 36/1
புலன்_இல் சீத்தையர் தமைத்தாம் புகழ்ந்து எங்கும் திரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:37 375/4

மேல்

திரிவன் (1)

சிவன் உமையாளோடும் திரிவன் சிவன் அருளால் – நீதிவெண்பா:1 58/2

மேல்

திரிவாரோடு (4)

வழிபறித்து திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/6
புறம்சொல்லி திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/6
மறம் பேசி திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/1
துர்ச்சனராய் திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/4

மேல்

திரிவு (1)

இரு வினையும் நின்ற விளைவும் திரிவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 216/2

மேல்

திரு (36)

தேவர் குறளும் திரு நான்மறை முடிவும் – நல்வழி:1 40/1
திரு கை வேலாயுதனை செப்பாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 6/8
செய்வதற்கே ஆகும் திரு – அறநெறிச்சாரம்:1 29/4
திரு உடலோடு ஞான சீவனாக படைத்து – நீதிநூல்:3 24/2
திரு_அனாய் என புகழ்ந்து தேவியை விளிக்க மா – நீதிநூல்:12 133/1
திரு என்ன எனை நினையார் சீர்கேடி என நினைந்து – நீதிநூல்:12 136/1
சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4
சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4
திரு அமளி துயில மனம் பொருந்தாது பலர் எச்சம் சேர் படிக்கம் – நீதிநூல்:44 491/2
திரு எலாம் கொள்ளைகொண்டாள்-தனை நோக்கி செவ் அதர தேன் ஈ என்றேன் – நீதிநூல்:44 508/1
சீரிது ஆம் எண்ணம் உற்ற தேசத்தில் தென் திரு காவேரி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/3
மால் திரு மெய் ங போல் வளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/4
திரு உறு நற்காலம் உறில் தெங்கின் இளநீர் உண் – நன்மதிவெண்பா:1 106/1
மருவு புனல் போன்று வருமால் திரு அறுங்கால் – நன்மதிவெண்பா:1 106/2
ஒருங்கு அடையும் மாண்பு திரு – அருங்கலச்செப்பு:1 175/2
ஒருவர் திரு உடையராக தெரு நடுவே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/2
பேரறிவாளன் திரு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/4
வாழும் திரு எய்த வாழ்த்தினள் ஏன் ஔவை பழங்கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/1
உற்ற திரு எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து முஞ்சன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/1
அன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன் திரு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/1
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/3
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/4
பேரறிவாளன் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/4
கொண்டார் திரு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/2
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/3
கல்லார்-கண் பட்ட திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/4
நின்ற திரு நீங்கியதே நீடு குபன் கேண்மை அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/1
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/4
சீறின் சிறுகும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/4
தண்டா திரு அமைந்தும் தண்டன் தமர் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/1
திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/4
கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திரு நுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/3
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/3
வீமன் திரு மடந்தை மெல் நீரள் என்று ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/1
திரு_நுதற்கு இல்லை இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/4

மேல்

திரு_நுதற்கு (1)

திரு_நுதற்கு இல்லை இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/4

மேல்

திரு_அனாய் (1)

திரு_அனாய் என புகழ்ந்து தேவியை விளிக்க மா – நீதிநூல்:12 133/1

மேல்

திருக்குற்றாரே (1)

சத்தியமா சகலமும் நன்கு உணர்ந்தோர் போல தருக்குற்றார் பெருக்கற்றார் திருக்குற்றாரே – நீதிநூல்:28 313/4

மேல்

திருக்குறிப்பார் (1)

தேர்ந்த அபயன் திருக்குறிப்பார் அல்லல் இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/1

மேல்

திருஞானம் (1)

மன்ன திருஞானம் உரைத்தல் மற்றோர் துறக்கும் – நீதிநூல்:7 69/3

மேல்

திருட்டம் (1)

தத்தமது இட்டம் திருட்டம் என இவற்றோடு – அறநெறிச்சாரம்:1 47/1

மேல்

திருட்டேட்டம் (1)

தெருட்டி வழி சொல்லி சேறல் திருட்டேட்டம்
மாறுகொள கிடந்த மார்க்கத்தால் நற்கதியில் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/2,3

மேல்

திருடல் (1)

தெரிகிலாது என பயன் திருடல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 158/4

மேல்

திருடலால் (1)

சிலுகு எலாம் உறல் சிறிது பொன் திருடலால் அன்றோ – நீதிநூல்:17 210/4

மேல்

திருடன் (2)

திருடன் பொருள் காவலன் ஆதலும் செல் வழிக்கு – நீதிநூல்:7 65/1
சொன்ன திருடன் சிறு கள்வனை தூரி ஏசல் – நீதிநூல்:7 69/1

மேல்

திருடி (3)

கோடும் உடல் மாமி எனை மதுவுடன் புலால் திருடி கொணர்தி என்றாள் – நீதிநூல்:44 485/1
பொய் ஏந்து மன வேசைக்கா திருடி கை இரண்டும் போக்கிக்கொண்டே – நீதிநூல்:44 510/1
ஈசனுக்கு பெண்டு என்று இருந்தாரும் நெய் திருடி
ஆயர் மனை பட்ட பாடு ஆர் படுவார் சீசீ என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/1,2

மேல்

திருடும் (1)

பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2

மேல்

திருத்த (1)

ஒருபால் திருத்த ஒருபால் கிழியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 34/1

மேல்

திருத்தக்கர் (1)

தேறிய சங்கத்தார் திருமுன் திருத்தக்கர்
கூறி உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா வீறுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/1,2

மேல்

திருத்தங்கி (1)

பங்கப்பட துணிந்த பாவி திருத்தங்கி எனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/2

மேல்

திருத்தப்படுவது (1)

திருத்தப்படுவது அற கருமம் தம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 23/1

மேல்

திருத்தம் (1)

ஒருத்தியுடன் வாழ்ந்து உழலும் திருத்தம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 10/2

மேல்

திருத்தி (5)

பூமி திருத்தி உண் – ஆத்திசூடி:1 82/1
பெற்றது கொண்டு மனம் திருத்தி பற்றுவதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/2
உரியது ஓர் ஞானம் கற்று உள்ளம் திருத்தி
அரிய துணிவதாம் மாண்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 187/3,4
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/2
துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

திருதராட்டிரன் (1)

மல் திருதராட்டிரன் சந்தானம் எலாம் மாய்ந்ததே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/1

மேல்

திருந்த (2)

செய்வன திருந்த செய் – ஆத்திசூடி:1 50/1
செய் வினை திருந்த செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/4

மேல்

திருந்தலர் (1)

செப்பு அயல் மடவார் காணரும் உரத்தன் திருந்தலர் காணரும் புறத்தன் – நீதிநூல்:4 45/3

மேல்

திருந்தார் (1)

திருந்தார் பொருள் வரவும் தீயார் தொடர்பும் – அருங்கலச்செப்பு:1 118/1

மேல்

திருந்தியே (1)

திருந்தியே மிகும் அலால் தேய்ந்து போம் எனல் – நீதிநூல்:10 97/2

மேல்

திருந்து (1)

பொருந்துதல் தானே புதுமை திருந்து_இழாய் – நன்னெறி:1 12/2

மேல்

திருந்து_இழாய் (1)

பொருந்துதல் தானே புதுமை திருந்து_இழாய்
சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது – நன்னெறி:1 12/2,3

மேல்

திருந்தும் (1)

திருந்தும் தளிர் காட்டி தென்றல் வர தேமா – நன்னெறி:1 19/3

மேல்

திருநாணினால் (1)

தூங்கு திருநாணினால் என்ன பயன் அதை கழுத்தில் சுருக்கிக்கொண்டு – நீதிநூல்:12 118/3

மேல்

திருநாமத்தொடு (1)

ஈசனையே துதித்தல் அவன் திருநாமத்தொடு திருநாளினை கொண்டாடல் – நீதிநூல்:46 521/1

மேல்

திருநாளினை (1)

ஈசனையே துதித்தல் அவன் திருநாமத்தொடு திருநாளினை கொண்டாடல் – நீதிநூல்:46 521/1

மேல்

திருநீலகண்டர் (2)

அன்பர் திருநீலகண்டர் அணி_இழை-பால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/1
ஆர் பெரியர் நீத்தும் அரன் அறிய நின்ற திருநீலகண்டர்
போல் அரிதில் நீத்திலரால் சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/1,2

மேல்

திருப்ப (2)

செழுமை நெறியினில் திருப்ப வேண்டும் இதத்தால் வசமாம் சின விலங்கும் – நீதிநூல்:12 113/2
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1

மேல்

திருப்பதி (1)

திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1

மேல்

திருப்பிடில் (1)

உட்புறத்தினையே திருப்பிடில் ஓங்கலாம் மல காடு சூழ் – நீதிநூல்:29 320/3

மேல்

திருமகளார் (1)

என்றும் அசதி இல்லில் ஏனோ திருமகளார்
குன்றாது உறைந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/1,2

மேல்

திருமகளை (2)

சேர்ந்து திருமகளை தெள் அமுதை உம்பருக்கே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 113/1
திகம்பரர்க்கு நஞ்சை திருமகளை பீதாம்பரதரர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 119/1

மேல்

திருமடந்தை (1)

உருவும் உயர் குலமும் எல்லாம் திருமடந்தை
ஆம் போது அவளோடும் ஆகும் அவள் பிரிந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/2,3

மேல்

திருமந்திரம் (1)

திருமந்திரம் சொல்வன் என்று ஓதிடின் திண்மை ஆமோ – நீதிநூல்:7 66/2

மேல்

திருமறை (1)

புண்ணிய திருமறை பொருளை ஓது புனிதர் – நீதிநூல்:6 58/3

மேல்

திருமாலுக்கு (1)

திருமாலுக்கு அடிமை செய் – ஆத்திசூடி:1 57/1

மேல்

திருமுன் (2)

தேறிய சங்கத்தார் திருமுன் திருத்தக்கர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/1
தேர்ந்து உயர்ந்த சீயன் திருமுன் பவணந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/1

மேல்

திருமூலர் (1)

திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும் – நல்வழி:1 40/3

மேல்

திருமேனி (1)

துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:0 1/3

மேல்

திருவடிக்கு (1)

தேவாதிதேவன் திருவடிக்கு பூசனை – அருங்கலச்செப்பு:1 143/1

மேல்

திருவருள் (1)

படியில் உமக்கு அமையுமேல் கணவர் திருவருள் உமக்கும் பலிக்கும் அன்றே – நீதிநூல்:44 495/4

மேல்

திருவருளால் (2)

திருவருளால் வாதவூர் சேரும் குரு நெறியில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/2
அத்தர் திருவருளால் அன்று படிக்காசு பெற்றார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/1

மேல்

திருவள்ளுவர் (1)

வைத்த திருவள்ளுவர் வாய்மொழிதான் நித்தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/2

மேல்

திருவள்ளுவர்-தம் (1)

வந்த திருவள்ளுவர்-தம் வாய்மொழி கேள் இந்த நிலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/2

மேல்

திருவள்ளுவனார் (1)

மெய்த்த திருவள்ளுவனார் வென்று உயர்ந்தார் கல்வி நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/1

மேல்

திருவற்ற (1)

தீயாரை காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
தீயார் சொல் கேட்பதுவும் தீதே தீயார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 9/1,2

மேல்

திருவாசகமும் (1)

திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும் – நல்வழி:1 40/3

மேல்

திருவாம் (1)

வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/3

மேல்

திருவால் (2)

உற்ற திருவால் உயர்ந்தும் சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/1
வள்ளல் இராமன் திருவால் வையம் எல்லாம் பேருவகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/1

மேல்

திருவாளா (2)

பெரு வாழ்க்கை முத்தாடை கொண்ட திருவாளா
வீணாள் படாமை நீ துன்னம் பொய்யே ஆக – அறநெறிச்சாரம்:1 34/2,3
இரு நாளைக்கு ஈந்தாலும் ஏலாய் திருவாளா
உன்னோடு உறுதி பெரிது எனினும் இவ் உடம்பே – அறநெறிச்சாரம்:1 36/2,3

மேல்

திருவில் (1)

தா_இல் உயர் திருவில் தந்தை மிக்கான் ஏன் இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/1

மேல்

திருவிழவு (1)

தினம் எலாம் திருவிழவு கொண்டாடுவர் செல்லாது – நீதிநூல்:26 296/2

மேல்

திருவிற்கு (1)

அளவு_இல் திருவிற்கு உயிர் ஓர் ஆய்_இழை பேரூர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 82/1

மேல்

திருவின் (1)

தம் துணைவர் வடிவு இலா முடவர் எனினும் திருவின் தனையன் ஒப்பார் – நீதிநூல்:12 120/1

மேல்

திருவினும் (1)

திருவினும் நல்லாள் மனைக்கிழத்தியேனும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/1

மேல்

திருவினை (4)

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/3
திருவினை வென்று வாழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 44/1
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/3,4
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/3

மேல்

திருவுடை (1)

நீக்கும் திருவுடை யார் – அறநெறிச்சாரம்:1 2/4

மேல்

திருவும் (4)

வரும் திருவும் வாழ்நாளும் வஞ்சமிலார்க்கு என்றும் – நல்வழி:1 21/3
நலம் விற்று கொள்ளும் திருவும் தவம் விற்று ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/2
ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன் – நீதிவெண்பா:1 17/3
வென்றி சுதாசநன் வெம் செயலால் மன் திருவும்
குன்றி ஏன் வீந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/1,2

மேல்

திருவை (2)

தீய விலங்கின செய்கை நம்-கண்ணே செய தொடுத்தார் திருவை ஒப்பாள் – நீதிநூல்:44 511/3
நேர்ந்த திருவை நினைந்து வந்து துற்கன் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/1

மேல்

திருவோர் (1)

புடவியும் இருளாம் அன்னவாறு போல் திருவோர் செல்லும் – நீதிநூல்:14 185/2

மேல்

திரேதத்தில் (1)

தன் நேர் திரேதத்தில் சானகியே பின் யுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/2

மேல்

திரை (5)

திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 39/1
திரை அவித்து நீராடல் ஆகா உரைப்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/1
திரை கடல் எலாம் பருக உன்னும் நாய் என நமக்கு தேவையில்லா – நீதிநூல்:40 416/3
அரவினால் பட்டது அறிந்தே திரை கடல் சூழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/2
திரை மடுவில் பல் காலம் சேர்ந்திருக்கும் கொக்கு – நன்மதிவெண்பா:1 13/3

மேல்

திரைகள் (1)

நீரில் சுருட்டு நெடும் திரைகள் நீரில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/2

மேல்

திரௌபதையே (1)

கூடும் திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/3

மேல்

தில்லை (2)

கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1
தில்லை மறையோர் சிவசமயம் சார்ந்து ஒழுகி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/1

மேல்

திலக (1)

திலக வாள் நுதல் தேவியை சேயரை பிரிந்து – நீதிநூல்:17 210/1

மேல்

திலகசேனை (1)

சீர்த்தி மிகு திலகசேனை ஏன் உண்டல் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/1

மேல்

திலகம் (1)

திலகம் கண்டு எதிர் செம் சிலை மாரனும் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/2

மேல்

திலகவதியார் (2)

நல்ல திலகவதியார் மொழியை நம்பி வெம் நோய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/1
தேர்ந்து நோய் நாடி திலகவதியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/1

மேல்

திலகன் (1)

திலகன் கணபதி மால் செல்வன் நலம் மிகுந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/2

மேல்

திலகா (1)

மா திலகா புன்னைவன மன்னா கேள் பூமியதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/3

மேல்

திலிபன் (1)

ஈவன் என்றானே திலிபன் என்னும் மன்னன் ஆவதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/2

மேல்

திலீபன் (1)

பண்டு திலீபன் பயனின்மை கண்டும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/1

மேல்

திலோத்தமை (1)

தேவி திலோத்தமை ஏன் தேம்பி தனி இரவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/1

மேல்

திலோத்தமையை (1)

ஈன்றான் திலோத்தமையை இச்சிக்கில் ஆங்கு அவள் மெய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/1

மேல்

திவ்விய (1)

செவ்வியர் ஆக்கும் செயல் உண்டோ திவ்விய நல் – நீதிவெண்பா:1 21/2

மேல்

திவவி (1)

ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின் – நீதிநூல்:2 8/2

மேல்

திவிட்டன் (1)

கூற்று என்று ஏன் உள்ளம் குலைந்தான் திவிட்டன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/1

மேல்

திவிட்டன்-தன் (1)

தேர்ந்த திவிட்டன்-தன் சேனை உயர் மான நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/1

மேல்

திவோதானன் (1)

பண்டு எழுந்த துர்த்தன் பகையை திவோதானன்
கொண்டு உவந்தான் என்னே குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 867/1,2

மேல்

திளைக்க (1)

தெருவினில் எவர்க்கும் அச்சம் கவர்ந்தன திளைக்க அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/3

மேல்

திற (2)

திற நெறி சாரம் தெளிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 218/4
திற வலக்கரம் செய் நன்றை திகழ் இடக்கரம் காணாமல் – நீதிநூல்:39 388/3

மேல்

திறத்த (1)

உயலாகா ஊழ் திறத்த என்னார் மயலாயும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/2

மேல்

திறத்தராய் (2)

வட்கார் திறத்தராய் நின்றார்க்கு திட்பமாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/2
எவரெவர் எத்திறத்தர் அ திறத்தராய் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/1

மேல்

திறத்தின் (1)

திறத்தின் உவகூவனம் – அருங்கலச்செப்பு:1 21/2

மேல்

திறத்து (1)

திறத்து உள்ளி கேட்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 154/2

மேல்

திறந்தான் (1)

சூர் திறந்தான் உய்ந்தானோ சோமேசா கூர்த்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/2

மேல்

திறந்து (3)

நின்றது வாயில் திறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 180/4
ஆ என வாய் திறந்து அவனை நுங்குமே – நீதிநூல்:18 223/4
வாய் திறந்து ஓர் இன்சொல் வழங்காது மௌனியாய் – நன்மதிவெண்பா:1 5/1

மேல்

திறப்படூஉம் (1)

தமக்கு பயன் வேறு உடையார் திறப்படூஉம்
தீவினை அஞ்சா விறல் கொண்டு தென்புலத்தார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/2,3

மேல்

திறப்பது (1)

துறக்கம் திறப்பது ஓர் தாழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 143/4

மேல்

திறப்பாடு (1)

திறப்பாடு இலாஅதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/4

மேல்

திறம் (10)

திறம் பேசி கலகமிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/3
கூட்டும் திறம் இன்மையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 26/4
பழியாமல் வாழும் திறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 106/4
வேதன் இல்லாள் வீந்த திறம் மீனவற்கு நீ தெரித்தாய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/1
திறம் நுவல்கின்ற சிவநூல் நெறியில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/2
சோதி திறம் அறிந்து சொல்ல அறியாது சொல்லி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/1
தீர்த்தத்து இயலும் திறம் நின்றார் நீர் தடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/2
வாலி திறம் எண்ணாமல் வந்து ஏனோ துந்துபி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/1
திறம் தெரிந்து தேறப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/4
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம்
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1298/3,4

மேல்

திறம்பட (1)

திறம்பட உள்ள உறுப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 16/2

மேல்

திறம்பா (1)

திறம்பா விரதம் தரித்தலோடு இன்ன – அறநெறிச்சாரம்:1 12/3

மேல்

திறம்பாமை (2)

கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 14/1
நிற்க கற்றல் சொல் திறம்பாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 50/1

மேல்

திறம்பியது (1)

தோம் இலா நின் மாற்றம் திறம்பியது ஏது என்றேன் நீ தொகுப்பால் தந்த – நீதிநூல்:44 490/2

மேல்

திறமதாய் (1)

திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/4

மேல்

திறமால் (1)

உள்ளுவன்-மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/3,4

மேல்

திறல் (7)

எண்ணிலம் தாரம் திறல் இலேம் – நீதிநூல்:12 149/3
திறலினார் பொறையே பொறை அற்பமும் திறல் இலார்-தம் பொறுமை தலை அன்று – நீதிநூல்:43 473/3
செவ்வேளை பாலன் என எள்ளி திறல் அழிந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/1
திண் திறல் மன்னர் செய்த தீங்கு மந்திரியை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/2
வெம் திறல் மிக்கோனேனும் மென் மனையை அன்னவள்-தன் – நன்மதிவெண்பா:1 25/1
திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1
பண்டு திறல் சூரன் உற பார்த்து அஞ்சி ஏன் பணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/1

மேல்

திறல்கொள்வார் (1)

சீரொடு பொருந்திடில் திறல்கொள்வார் அரோ – நீதிநூல்:11 108/4

மேல்

திறலாரே (1)

காய்த்து வர கண்டக்கால் காக்கும் திறலாரே
மோக்க முடிவு எய்துவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/3,4

மேல்

திறலால் (1)

தேர்ந்து குடி காக்கும் திறலால் சுமந்திரன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/1

மேல்

திறலிலார் (1)

செறி பெரும் தானையான் மெய் திறலிலார் என அறிந்தோம் – நீதிநூல்:3 35/2

மேல்

திறலினார் (1)

திறலினார் பொறையே பொறை அற்பமும் திறல் இலார்-தம் பொறுமை தலை அன்று – நீதிநூல்:43 473/3

மேல்

திறலுள்ளேம் (1)

மா வெம் திறலுள்ளேம் மண்டலத்து யாம் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 87/1

மேல்

திறலுளோன் (1)

தீயவர் இலர் என்று இசையுற அடக்கும் திறலுளோன் பூதல வேந்தே – நீதிநூல்:4 39/4

மேல்

திறவதில் (1)

திறவதில் கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 76/2

மேல்

திறவதின் (1)

திறவதின் செய்யப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 124/2

மேல்

திறவா (1)

வன்சொல்லின் அல்லது வாய் திறவா என் சொலினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/2

மேல்

திறவுகோலினை (1)

பூட்டு பொன் திறவுகோலினை அலாது புகுமோ – நீதிநூல்:6 56/2

மேல்

திறவுரை (1)

திறவுரை தேறாதவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 32/4

மேல்

திறன் (18)

தேசும் திறன் அறிந்த திட்பமும் தேர்ந்து உணர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 71/1
திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/4
அவரவருக்கு ஈசன் அமைத்த திறன் அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/2
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 100/4
திறன் நாடி சூர் தடிந்த செய்கையது போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 107/2
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 118/3
குறமகட்கு தோழி நின்று கூறும் திறன் நுவலின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/2
ஈகை திறன் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 4/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 157/3
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/4
திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/4
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/4
திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/4
தேர்ந்து வளவன் திறன் அறிந்து நாகனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/3
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/3
தேர்ந்து திறன் அறிந்து சென்றது ஐவர் சேனை நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/1

மேல்

திறனுடையன் (1)

திறனுடையன் என்று உரைக்கும் தேசும் பிறன் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 89/2

மேல்

தின் (2)

காய் முற்றின் தின் தீம் கனி ஆம் இளம் தளிர் நாள் – நன்னெறி:1 38/3
மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின்
சூகரத்துக்கு அஞ்சியோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 37/3,4

மேல்

தின்பர் (1)

செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ – அறநெறிச்சாரம்:1 102/2

மேல்

தின்பவர் (1)

ஊன் ஓம்பி ஊன் தின்பவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/4

மேல்

தின்பவர்க்கு (2)

ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/4
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/4

மேல்

தின்பாரை (1)

தின்பாரை நோக்கல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 42/1

மேல்

தின்பாள் (1)

தம்பலம் தின்பாள் பொய்யே சாகிறேன் என்பாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/2

மேல்

தின்மை (2)

தின்மை புரியார்களும் வழங்கும் உரை தீதேல் – நீதிநூல்:33 347/3
நாயகனை துதிபுரியில் நன்மை உறும் தின்மை அறும் – நீதிநூல்:47 576/3

மேல்

தின்றல் (1)

உற்ற அரிவிசயர் ஊன் தின்றல் பாவம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/1

மேல்

தின்றார் (1)

அன்று அசுரர் தின்றார் அமரர் ஏன் அஞ்சினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/1

மேல்

தின்றான் (1)

கொன்று ஊனை தின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/2

மேல்

தின்று (5)

பால் முளை தின்று மறலி உயிர் குடித்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/3
செயிர் வித்தி சீலம் தின்று என்னை செயிரினை – அறநெறிச்சாரம்:1 193/2
ஓதிய பண்டங்கள் தின்று பெருத்து இறந்து பல செந்துக்கு உணவாய் பஞ்சபூதியமாய் – நீதிநூல்:41 433/3
வில்வலன் வாதாவி வெய்யராய் ஊன் தின்று
கொல்வினை ஏன் செய்தார் குமரேசா கொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/1,2
பல்லோரை வேத்திரத்தில் பாவி பகன் தின்று ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/1

மேல்

தின்ன (1)

பல் எலி தின்ன பறைந்திருந்த பூனையை – அறநெறிச்சாரம்:1 52/3

மேல்

தின்னல் (2)

அரிந்து என்னை ஆற்றவும் தின்னல் புரிந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/2
தின்னல் போல் முனிவு கொள்வோர் அயலவன் தேவி-தன்னை – நீதிநூல்:13 171/3

மேல்

தின்னா (1)

வேதியர்கள் விண் அடைந்தார் வேட்டு உயிரை கொன்று தின்னா
ஆதிசைவர் மேல் என்றதனை மறுத்து ஓதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/1,2

மேல்

தின்னாமை (1)

நோன்பு என்பதுவே கொன்று தின்னாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 58/1

மேல்

தின்னாவாம் (1)

செம் கண் புலி ஏறு அற பசித்தும் தின்னாவாம்
பைங்கண் புனத்த பைங்கூழ் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/3,4

மேல்

தின்னும் (2)

வாயினவேனும் உமிழ்ந்து கடு தின்னும்
தீய விலங்கின் சிலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/3,4
தின்னும் அவர் காணல் உற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/4

மேல்

தினங்கள் (1)

தினங்கள் செலச்செல ஏதோ பெற்றது போல் மகிழும் நெஞ்சே தினங்களோடும் – நீதிநூல்:43 452/1

மேல்

தினங்களோடும் (1)

தினங்கள் செலச்செல ஏதோ பெற்றது போல் மகிழும் நெஞ்சே தினங்களோடும்
கனம்கொளும் உன் ஆயுள்நாள் கழிவது உணராய் உயிர் தீர் காயம் சேரும் – நீதிநூல்:43 452/1,2

மேல்

தினந்தினம் (1)

அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2

மேல்

தினம் (15)

தீயசெய்கையுளானை தினம் சிறு – நீதிநூல்:7 70/3
தினம் வினை செய அகல் செல்வ முன்னம் தூது – நீதிநூல்:12 130/1
தினம் உரையாடிடும் தெரிவை கற்பது – நீதிநூல்:13 160/2
நிலை_இல் சிற்றின்பத்தின் நேயத்தால் தினம்
அலைவுசெய் பவம்-தனை ஆற்றல் கொள்ளியால் – நீதிநூல்:13 163/1,2
சேர்வது காணும் இல்லாள் தினம் பல புருடர் சேர்தல் – நீதிநூல்:13 170/3
இம்மை வாழ்வு இலா எளியர்-பால் தினம் உமக்கு எய்தும் – நீதிநூல்:26 293/3
தினம் எலாம் திருவிழவு கொண்டாடுவர் செல்லாது – நீதிநூல்:26 296/2
ஆளும் கானில் வாழ்பவர் என தினம் அஞர் அடைவார் – நீதிநூல்:26 297/4
பக்கம் அவர் தினம் படைப்பர் ஓர் நலம் – நீதிநூல்:27 307/2
செயலினை எண்ணுவன் தினம் செலச்செல – நீதிநூல்:31 335/2
நல் நய சொல் நம்பாமல் நள்ளார் தினம்
பன்னும் மாற்றங்கள் நம்பில் பயன் அரோ – நீதிநூல்:38 382/3,4
ஆவது என்ன அயர்வார் பிறர் சுகமும் தம்மது என்ன மகிழ்வார் தினம் வணிகர் – நீதிநூல்:39 393/2
வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
தினம் கானரசம் உதவு வாய் ஏசி உமிழ இந்த செய்கை கண்டும் – நீதிநூல்:44 480/3
பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1

மேல்

தினமும் (5)

மாசறு கடவுள் பாத மலரினை தினமும் போற்றி – நீதிநூல்:3 32/1
தெளிவுற நூல் பல தினமும் வாசித்து – நீதிநூல்:25 287/1
தினமும் விரேசனம் கொளினும் ஓயாமல் மலமாரி திரளா பெய்யும் – நீதிநூல்:41 421/1
தெரியாது போல் தினமும் வீண்காலம் கழிக்கின்றாய் திடமாய் என்று – நீதிநூல்:41 429/3
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3

மேல்

தினமுமே (1)

தினமுமே நுகர்தல் இன்றி தீனர்க்கும் வழங்கல் இன்றி – நீதிநூல்:24 279/3

மேல்

தினல் (2)

தினல் பொருட்டால் கொள்ளாது உலகு எனின் யாரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/3
பொருள் அல்லது அவ் ஊன் தினல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/4

மேல்

தினல்-பொருட்டால் (1)

தினல்-பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/3

மேல்

தினிய (2)

தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/4
தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/4

மேல்

தினை (5)

தினை அளவு தப்பு உளதேல் அதை நீக்காய் தப்பு இன்றேல் சினமுறாதே – நீதிநூல்:32 339/2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/3
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 22/3
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/3
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/3

மேல்

தினைத்துணை (1)

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/3

மேல்

தினைத்துணையாம் (1)

தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/3

மேல்

தினைத்துணையும் (2)

தினைத்துணையும் சீர்ப்பாடு இலவாம் மனைத்தக்காள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 9/2
எனைத்துணையராயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறன் இல் புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/3,4

மேல்

தினையனைத்தும் (1)

தினையனைத்தும் தீமை இன்றாகி நினையுங்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 8/2

மேல்

தினையினும் (1)

தினையினும் புகுந்து நிற்கும் தெய்வநாயகன்தான் யாவர் – நீதிநூல்:47 558/1

மேல்