சோ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோக 1
சோகாப்பர் 3
சோணாடு 1
சோதரம் 1
சோதரர் 10
சோதரரை 1
சோதரி 1
சோதரிக்கு 1
சோதனன் 1
சோதனைபண்ணவும் 1
சோதி 11
சோதிசெய்வான் 1
சோதிடம்தனை 1
சோதித்து 1
சோதிமாலை 1
சோதியாம் 1
சோதியை 1
சோபமுற்றான் 1
சோபன 1
சோம்பர் 1
சோம்பல் 1
சோம்பலினால் 1
சோம்பன் 1
சோம்பி 2
சோம்பினால் 1
சோம்பு 1
சோம்புடையாரால் 1
சோம்புளோர் 1
சோம 1
சோமகர் 1
சோமகாந்தன் 1
சோமசுந்தரற்கு 1
சோமர் 1
சோமன் 5
சோமா 1
சோமேசர் 1
சோமேசன் 1
சோமேசா 133
சோர்ந்ததே 1
சோர்ந்திட 1
சோர்ந்து 4
சோர்ந்துபடாமல் 1
சோர்வால் 1
சோர்விலன் 1
சோர்வு 18
சோர்வு_இல் 1
சோர்வுபடும் 2
சோர்வுபடேல் 2
சோர்வுற 1
சோர 2
சோரநாயகனுமே 1
சோரம் 2
சோரர்கள் 1
சோரரும் 1
சோரரை 1
சோரவிடல் 3
சோரா 2
சோரான் 1
சோரும் 3
சோலை 1
சோலையாம் 1
சோலையில் 1
சோலையும் 1
சோழன் 3
சோழனொடு 1
சோழி 1
சோற்றினில் 1
சோற்றூர்தி 1
சோறமுது 1
சோறிட்ட 1
சோறிடும் 1
சோறு 4
சோறும் 1

சோக (1)

ஏக உருவாம் இரங்கேசா சோக
இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/2,3

மேல்

சோகாப்பர் (3)

சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/4
சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/4
சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/4

மேல்

சோணாடு (1)

சூழ் சோணாடு இரங்கேசா ஆர – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/2

மேல்

சோதரம் (1)

உன்ன அரும் சோதரம் போலும் உள்ளமே – நீதிநூல்:47 595/4

மேல்

சோதரர் (10)

இந்தவாறு எல்லாம் ஒன்றாய் இயைந்த சோதரர் அன்புற்று – நீதிநூல்:11 104/3
சோதரர் என மிக துன்னல் நன்று என – நீதிநூல்:11 105/2
வேதமே ஓதுமால் விளக்கும் சோதரர்
மீது அமை நட்பினை விளம்பல் வேண்டுமோ – நீதிநூல்:11 105/3,4
பயந்தவர் சோதரர் தமரை பண்பொடு – நீதிநூல்:11 106/1
தந்தை தாய் சோதரர் உற்றாரை எலாம் கைவிடுத்து தன்னை சார்ந்த – நீதிநூல்:12 111/1
ஒரு மாது சோதரர் ஐவரை சேர்ந்து கன்னியர் என்று உயர் பேர் கொண்டார் – நீதிநூல்:44 499/2
அருமையா எமை சேயர் சோதரர் சீடரை இம்பர்க்கு அரசை சேரும் – நீதிநூல்:44 499/3
பன்ன அரும் சோதரர் பன்னிமார்கள் ஈங்கு – நீதிநூல்:47 595/3
ஊடு போந்த சோதரர் ஒத்து வாழ்கிலார் எனின் – நீதிநூல்:47 598/3
தந்தையோடு தாயொடு தாம் பிறந்த சோதரர்
மைந்தரானும் தந்தை கொள் மறுமனை வயிற்றிடை – நீதிநூல்:47 599/1,2

மேல்

சோதரரை (1)

தந்தை தாய் சோதரரை நீங்கி மின்னார் ஒருவன் கை-தன்னை பற்றி – நீதிநூல்:12 114/1

மேல்

சோதரி (1)

அன்னை சோதரி போல் எண்ணாது அணைந்திட விரும்பல் என்னே – நீதிநூல்:13 171/4

மேல்

சோதரிக்கு (1)

உடன்பிறந்த சோதரிக்கு ஒத்த பாகம் இலை பிறப்பிடம் – நீதிநூல்:47 597/1

மேல்

சோதனன் (1)

வென்றி மிகு சோதனன் ஏன் வெல் படையை பேணி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/1

மேல்

சோதனைபண்ணவும் (1)

பத்தர் அன்பினை சோதனைபண்ணவும் பார் மேல் – நீதிநூல்:42 443/1

மேல்

சோதி (11)

ஓதியும் கேட்டும் உணர்ந்தவர்க்கு சோதி
பெருகிய உள்ளத்தராய் வினைகள் தீர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 217/2,3
சோதி தன் நிழலா கொண்ட சோதியை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 17/4
எதிர் உறாது ஒளித்தலாலே இருளுறும் மீண்டும் சோதி
பதிவுறும் இனைய திங்கள் பண்ணினோன் விண்ணின்_கோனே – நீதிநூல்:47 538/3,4
பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1
சோதி வழக்கே புகழ்ந்தார் சோமேசா ஓதில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/2
சோதி பழி அஞ்சும் சோமேசா பூதலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/2
தீது பொறுத்து சிறப்புற்றார் சோதி
புய மா வளர்கின்ற புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/2,3
தாபத்திடத்தே தழன்றிடினும் நல் சோதி
தீபத்திடத்தே சிறப்பு – நீதிவெண்பா:1 40/3,4
சோதி திறம் அறிந்து சொல்ல அறியாது சொல்லி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/1
சூரன் இழந்தான் இழந்தான் சோதி அருளும் தாயனார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 104/1
ஓதுகின்ற இ நூற்கு உறுதுணையா சோதி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/2

மேல்

சோதிசெய்வான் (1)

வெயிலினை சோதிசெய்வான் விளக்கிடல் போலும் காகம் – நீதிநூல்:1 1/1

மேல்

சோதிடம்தனை (1)

சோதிடம்தனை இகழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 35/1

மேல்

சோதித்து (1)

கலை சோதித்து ஒன்றும் இலா சினத்தால் அவ் அகத்தாரை கதறி கள்வன் – நீதிநூல்:44 507/3

மேல்

சோதிமாலை (1)

மாசில் உயர் சோதிமாலை தனை உணர்த்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/1

மேல்

சோதியாம் (1)

சுடரவன் விளங்கில் பூமி சோதியாம் விளங்கிலானேல் – நீதிநூல்:14 185/1

மேல்

சோதியை (1)

சோதி தன் நிழலா கொண்ட சோதியை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 17/4

மேல்

சோபமுற்றான் (1)

கோபாலன் அம் சுடர் மெய் குன்றியே சோபமுற்றான்
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே எவ்விடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/2,3

மேல்

சோபன (1)

கஞ்சாறர் சோபன பெண் கூந்தல் கடிது அளிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/1

மேல்

சோம்பர் (1)

சோம்பர் என்பவர் தேம்பி திரிவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 36/1

மேல்

சோம்பல் (1)

சோம்பல் ஒரு நோய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 39/1

மேல்

சோம்பலினால் (1)

கருவி விவாதம் தீர்க்காது காலங்கழித்தல் சோம்பலினால்
உருவ வழக்கின் நிலையினை நன்கு உணரா தன்மை பொது நீங்கல் – நீதிநூல்:21 257/2,3

மேல்

சோம்பன் (1)

ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2

மேல்

சோம்பி (2)

சோம்பி திரியேல் – ஆத்திசூடி:1 54/1
என்றும் சோம்பி திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/4

மேல்

சோம்பினால் (1)

ஓங்கு காமத்தால் சோம்பினால் உணவினால் ஊங்கு – நீதிநூல்:42 441/1

மேல்

சோம்பு (1)

ஆயுள்நாள் சில வெம் காமம் அனந்தர் நோய் சோம்பு கொண்ட – நீதிநூல்:3 30/1

மேல்

சோம்புடையாரால் (1)

ஊர் எல்லாம் செய்து உய்பவர் மா சோம்புடையாரால் – நீதிநூல்:25 289/4

மேல்

சோம்புளோர் (1)

கிடக்கும் மெய் சோம்புளோர் கேடுளார்களே – நீதிநூல்:25 286/4

மேல்

சோம (1)

நடுக்கண் பூவலயம் சோம நபமொடும் வரம்பு_இல் கோடி – நீதிநூல்:3 20/2

மேல்

சோமகர் (1)

பற்று அற்ற காலத்தும் பாண்டவர் பின் சோமகர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/1

மேல்

சோமகாந்தன் (1)

கண்டான் உயர் சோமகாந்தன் பிருகுவை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/1

மேல்

சோமசுந்தரற்கு (1)

சோமசுந்தரற்கு என்றே சொல் – நீதிவெண்பா:1 97/4

மேல்

சோமர் (1)

கோனான சோமர் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/2

மேல்

சோமன் (5)

சோமன் மீன் கதிர் விளக்காம் சூழ் மரம் பயிர் ஆகார – நீதிநூல்:3 25/2
கதிரிடம் பெறும் அ சோமன் புவியை சுற்றுங்கால் என்றூழ்க்கு – நீதிநூல்:47 538/2
சோமன் நுதல் பரவை சோமேசா ஆமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/2
பள்ளிகொண்டான் சோமன் பதி அதியன் நல் இசையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 238/1
அன்று மிக ஊண் அருந்திநின்ற சோமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/1

மேல்

சோமா (1)

துய்ய புகழ் புன்னைவன சோமா இளையாளாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/3

மேல்

சோமேசர் (1)

&12 சிவஞான முனிவர் இயற்றிய சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/5
மது வளரும் பூம் சடில மல்கு சோமேசர்
முதுமொழிவெண்பாவை மொழிய பொதுளும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/1,2

மேல்

சோமேசன் (1)

தோழன் என இருந்தும் சோமேசன் ஏழமையாய் – நன்மதிவெண்பா:1 59/2

மேல்

சோமேசா (133)

சோர்வு_இல் அடையால் தெளிந்தோம் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/2
தூய முடி மேல் வீழ்ந்தார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/2
சுத்தனார்-தம் அன்பர் சோமேசா நித்தம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/2
தொக்க அறம் ஆயிற்றோ சோமேசா மிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/2
தொல் வார்த்தை கீழ்ப்படுத்தான் சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 5/2
தூய அனுசூயை சோமேசா மேவு பிற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/2
சூடும் மகிழ்ச்சி மெய்யே சோமேசா நாடி இடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 7/2
தோன்ற நின்றான் முன்பு நளன் சோமேசா தோன்றுகின்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/2
சொன்னம் மிக பெற்றாளே சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/2
துன்பம் மொழியே புகன்றான் சோமேசா அன்புடைய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 10/2
சொன்னாளே ஔவை முன்பு சோமேசா மன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/2
சோதி வழக்கே புகழ்ந்தார் சோமேசா ஓதில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/2
சொல்லாலே நா அயர்ந்தான் சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/2
தூயது அலா சொல் உரையான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/2
தோன்று பழி மாறிலனே சோமேசா ஏன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/2
சுட்டிய சீர் மெய்ப்பொருளார் சோமேசா முட்ட – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/2
துன்பமுற்றார் வெம் கழுவில் சோமேசா வன்பாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/2
துன்னு குடியோடு அழிந்தான் சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/2
தூ நறும் பூ கொன்றை அணி சோமேசா தானே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/2
தூக்கி உபதேசித்தார் சோமேசா நோக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 20/2
சொற்றது கைகண்டோமே சோமேசா அற்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/2
தொண்டர் மனைவியர் சோமேசா கண்டோம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/2
தோளர் இயற்பகையார் சோமேசா நீள் உலகில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 23/2
தூசு இலா கீர்த்தி கொண்டான் சோமேசா ஆசையுடன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 24/2
சூர் திறந்தான் உய்ந்தானோ சோமேசா கூர்த்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/2
துச்சனாம் சூரபன்மன் சோமேசா நிச்சயமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/2
தூர நெறி நின்று அயர்ந்தார் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/2
தூய நலம் கவர்ந்தான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/2
தூயனாம் காதி_மகன் சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 29/2
துள்ளு சிறுத்தொண்டர் சோமேசா உள்ளுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/2
தொல்லை நெறி வாகீசர் சோமேசா கொல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/2
துள்ளு வெப்பு நோய் உழந்தான் சோமேசா எள்ளி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/2
சோர்ந்து தனது ஆவி விட்டான் சோமேசா ஆய்ந்து உணர்ந்தோர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/2
தூக்கி அழிந்தான் சூரன் சோமேசா நோக்கியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/2
தூவணம் சேர் மேனியாய் சோமேசா மேவில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/2
சோர்வு இழந்து உய்ந்தார் அரசர் சோமேசா ஓருங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/2
தூய பிறவாமை ஒன்றே சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/2
துன்னியதும் என் வியப்போ சோமேசா உன்னுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/2
சோர்வுற முன் சீறிலனே சோமேசா தேரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/2
பிரிவின் உள்ளுவதும் சோமேசா நம்பி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/2
துய்த்த சங்கத்தார் தாழ்ந்தார் சோமேசா உய்த்து அறியின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/2
தூ நல் சீர் கண்ணப்பர் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/2
துன்றிய சீர் சம்பந்தர் சோமேசா நன்றேயாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/2
சூரம் தொலைந்தானே சோமேசா ஓரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/2
சுத்த நெறி ஆரூரர் சோமேசா வைத்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/2
சொல்கேட்டு நோய் தீர்ந்தான் சோமேசா தற்காக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 46/2
தூ நீர் இலங்கையர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/2
துக்கமுற்று வீடினனே சோமேசா ஒக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/2
தூ மொழியேனும் புகலான் சோமேசா ஆம் என்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/2
தோட்டு அலர் நீர் கச்சியினுள் சோமேசா நாட்டி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/2
சூரியசன்மா என்பான் சோமேசா தாரணி மேல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/2
தூசு ஆர் துவட்டா சேய் சோமேசா பேசில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/2
சோர்வு இலா வாழ்வு இழந்தான் சோமேசா நேரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/2
துப்பினால் கண்டறிந்தார் சோமேசா வெப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/2
சுந்தர செங்கோல் சகரன் சோமேசா முந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/2
துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2
தொய்யில் முலை உமை பால் சோமேசா உய்யா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/2
தோலா விடம் உண்டாய் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/2
சோதி பழி அஞ்சும் சோமேசா பூதலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/2
துங்க எறிபத்தர் சோமேசா அங்கம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/2
தொன்மை வலி ஆண்மையினால் சோமேசா பன்னின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/2
தோற்றும் தாளாண்மையினால் சோமேசா சாற்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/2
துன்று ஏர் அதிபத்தர் சோமேசா மன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/2
தூல முடி சூட்டுவித்தான் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/2
துய்த்தனனாம் கும்பகன்னன் சோமேசா எத்திறத்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/2
துக்கமுற்றான் ஆவது என்னே சோமேசா எக்காலும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 66/2
துவ்வாத வெம் சூரன் சோமேசா அவ்வாறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/2
துள்ளி அழிந்தான் அரக்கன் சோமேசா மெள்ள – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/2
துன்ற மொழிந்தான் நிடதன் சோமேசா என்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/2
தோமுற்றார் தக்கனார் சோமேசா ஆமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 70/2
துப்பான் அறிந்தனரே சோமேசா இ புவியில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/2
சோர்வு நலம் தேர்ந்தனரே சோமேசா ஓருங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/2
சூழ் தேரரை வென்றார் சோமேசா தாழ்வு அகல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/2
தோல்வியுற்று மாய்ந்ததே சோமேசா ஞாலம் மிசை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/2
தொல்லை வலி மாண்டதே சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/2
தொக்க குடி காத்தனர் காண் சோமேசா மிக்கு உயர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/2
தூ நகையாள் பால் அமரும் சோமேசா வானின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/2
துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2
தூக்கு பிள்ளையார் செலவை சோமேசா நோக்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/2
தோற்று இறைவி தும்மிடவும் சோமேசா ஏற்றதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/2
தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/2
தூங்கா தசரதன்தான் சோமேசா ஈங்கு இதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/2
தூய சுயோதனற்கு சோமேசா வாயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/2
துன்பம் என்பது இல்லையோ சோமேசா நன்காம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/2
தொல் வலி போய் மாண்டனனே சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/2
துய்த்தனன் நட்பால் தருமன் சோமேசா மொய்த்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 86/2
தூ நறும் பூ வாளியான் சோமேசா மானம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/2
சுந்தரம் சேர் தென்குளத்தூர் சோமேசா சந்ததமும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/2
தோற்றான் வழுதி மகன் சோமேசா ஆற்றல் இலா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/2
துன்பமுற்றார் நால் வேந்தர் சோமேசா இன்பு உதவும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/2
சொல் புண்டரீகாக்கன் சோமேசா பொற்பு எண்ணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/2
தூண்டு மறை பரியாய் சோமேசா யாண்டும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/2
தொக்கதனால் ஆனது என்னே சோமேசா மிக்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/2
சொற்படும் சூதாடினோர் சோமேசா அற்பமாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/2
சொல்லரசர் தீர்ந்து உய்ந்தார் சோமேசா புல்லிய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/2
துங்க மறை தேர் கலயர் சோமேசா அங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/2
துச்சில் துரோணன் என்பான் சோமேசா நச்சும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/2
தொண்டராம் பேய் சமணர் சோமேசா மிண்டும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/2
தொன்மை நெறி தருமன் சோமேசா பல் முறையும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/2
துன்பமுற்றார் நால் வணிகர் சோமேசா அன்பு மிகும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/2
சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/2
துண்ணெனவே வாலி முனம் சோமேசா எண்ணி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/2
சுற்று நீர் தென்குளத்தூர் சோமேசா பற்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/2
சூழி சூழ் தென்குளத்தூர் சோமேசா வாழும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/2
சொற்ற மொழி சோர்ந்ததே சோமேசா கற்றறிவால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/2
துஞ்சு மகிழ்சிகொண்டாய் சோமேசா நெஞ்சின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/2
துண்ணென் கணம்புல்லர் சோமேசா கண்ணியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/2
தோற்று விசயர்க்கு அளித்தான் சோமேசா போற்றிடினும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/2
தோய்ந்த புகழ் ஆளும் நளன் சோமேசா ஆய்ந்து உரைக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/2
தூங்கா வள குளத்தூர் சோமேசா ஆங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/2
சுத்த மனம் வைத்தானே சோமேசா இ தலத்தில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/2
தோன்றும் எழில் என் சொல்வேன் சோமேசா ஆன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/2
தூ நீர் அயோத்தியர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/2
சோமன் நுதல் பரவை சோமேசா ஆமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/2
சோரா பழி பூண்டான் சோமேசா ஆராயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/2
சூழ்ச்சியை முன் பிரிந்து சோமேசா வீழ்வார்கட்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/2
துன்பமுற்றான் காசிபன்தான் சோமேசா அன்புடையார்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/2
சூது_இல் சகுந்தலைதான் சோமேசா ஓதின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/2
சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/2
துன்னி அருள்செய்திலையே சோமேசா அன்னதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 120/2
துன்னார் போல் நீத்திருந்தான் சோமேசா அன்னதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/2
சொல் அரிய இன்பமுற்றாள் சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/2
தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/2
சூது ஆரா வான்மீகி சோமேசா கோது_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/2
துன்பம் தலைக்கொண்டாள் சோமேசா முன்பே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 125/2
தோற்று நிறை அழித்தாய் சோமேசா சாற்றுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/2
சுந்தர சீமந்தினிதான் சோமேசா முந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/2
துங்கம் மிகும் அன்புவைத்தார் சோமேசா பொங்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/2
தூசு அணையா சந்தனுத்தான் சோமேசா நேசமுடன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/2
தொக்க உருப்பசி மின் சோமேசா ஒக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/2
பேரழகே சோமேசா தண்டா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/2
தூ வாய் குணமாலை சோமேசா ஆவகையே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/2
தோயும் இன்பின் மேலானார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/2

மேல்

சோர்ந்ததே (1)

சொற்ற மொழி சோர்ந்ததே சோமேசா கற்றறிவால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/2

மேல்

சோர்ந்திட (1)

சோர்ந்திட அதை தான் தாங்கி சுமக்குதல் தன்னை தூக்க – நீதிநூல்:36 366/3

மேல்

சோர்ந்து (4)

சோர்ந்து தனது ஆவி விட்டான் சோமேசா ஆய்ந்து உணர்ந்தோர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/2
சோர்ந்து வருந்தாமல் தொண்டைமான் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/1
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2
பண்டு சயமதி தன் பைம் தொடி சோர்ந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/1

மேல்

சோர்ந்துபடாமல் (1)

சோர்ந்துபடாமல் சுபத்திரன் ஏன் தன் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/1

மேல்

சோர்வால் (1)

கொண்ட ஒரு சோர்வால் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/2

மேல்

சோர்விலன் (1)

சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/3

மேல்

சோர்வு (18)

சோர்வு_இல் அடையால் தெளிந்தோம் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/2
சோர்வு இழந்து உய்ந்தார் அரசர் சோமேசா ஓருங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/2
சோர்வு இலா வாழ்வு இழந்தான் சோமேசா நேரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/2
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/4
சோர்வு நலம் தேர்ந்தனரே சோமேசா ஓருங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/4
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/4
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/4
கெடுப்பது சோர்வு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 19/1
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/4
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/4
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/4
ஆக்கம் இழந்தும் ஏன் ஆரியன் சோர்வு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/1
என்றும் சோர்வு இன்றி இடவகன் ஏன் சொல்லினை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/1
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/4
உள்ளான்-கொல் உண்டதன் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/4
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/4
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/4

மேல்

சோர்வு_இல் (1)

சோர்வு_இல் அடையால் தெளிந்தோம் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/2

மேல்

சோர்வுபடும் (2)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/4
சொல்லாட சோர்வுபடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/4

மேல்

சோர்வுபடேல் (2)

சொல் சோர்வுபடேல் – ஆத்திசூடி:1 53/1
என்றும் சொல் சோர்வுபடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/4

மேல்

சோர்வுற (1)

சோர்வுற முன் சீறிலனே சோமேசா தேரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/2

மேல்

சோர (2)

சோர பசிக்குமேல் சோற்றூர்தி பாகன் மற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 181/1
கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/2

மேல்

சோரநாயகனுமே (1)

சுற்றமும் வாழ்வும் துணையுமே நீங்கும் சோரநாயகனுமே மதியான் – நீதிநூல்:13 169/2

மேல்

சோரம் (2)

நேர் இல்லா மா பாதகர் தீனர் நெடும் சோரம்
ஊர் எல்லாம் செய்து உய்பவர் மா சோம்புடையாரால் – நீதிநூல்:25 289/3,4
தூய ரகுராமன்-பால் சோரம் உனி மாரீசன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/1

மேல்

சோரர்கள் (1)

என்ன மின்_இடையவர் இயம்பல் சோரர்கள்
பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/2,3

மேல்

சோரரும் (1)

கொலைஞரும் சோரரும் கொடிய வஞ்சரும் – நீதிநூல்:21 247/1

மேல்

சோரரை (1)

துன்மதி வணிகர்-தங்களை படைத்து சோரரை என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/2

மேல்

சோரவிடல் (3)

தீ கருமம் சோரவிடல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/4
சொல்லாடார் சோரவிடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/4
சொல்லாடார் சோரவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/4

மேல்

சோரா (2)

சோரா பழி பூண்டான் சோமேசா ஆராயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/2
வாய் சோரா வன்கணவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/4

மேல்

சோரான் (1)

சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1

மேல்

சோரும் (3)

பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/3
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/3

மேல்

சோலை (1)

சத்திரம் சோலை சாலைகள் குளங்கள் தண் நதி மதகொடு ஆலயங்கள் – நீதிநூல்:4 42/1

மேல்

சோலையாம் (1)

கள் அவிழ் சோலையாம் காட்டு உளார் காட்டுள்ளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 142/2

மேல்

சோலையில் (1)

கான் ஈண்ட சோலையில் பல் கந்த மலர் சாறு எடுத்து – நன்மதிவெண்பா:1 57/1

மேல்

சோலையும் (1)

சூழ் பொருளும் சுவை சேர் அமுதும் கமழ் சோலையும் மா சுகமும் – நீதிநூல்:14 174/2

மேல்

சோழன் (3)

எண் கொண்ட சோழன் இரங்கேசா மண் கொண்ட – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/2
சோழன் சிவாற்பர சொல் தோற்றமைதான் இந்த உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/1
கொண்டு உரைத்தான் சோழன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/2

மேல்

சோழனொடு (1)

வாக்கினால் ஏரண்ட மா முனியும் சோழனொடு
தேக்கு நீர் வீழ்ந்து ஒழிந்தான் சேர்ந்து – நீதிவெண்பா:1 67/3,4

மேல்

சோழி (1)

எள்ளல் சோழி குலத்தரே என்னினும் ஏசி – நீதிநூல்:17 211/2

மேல்

சோற்றினில் (1)

சொரிகின்ற நாகமின் சோற்றினில் ஏறி தொடர்ந்து வர – விவேகசிந்தாமணி:1 130/3

மேல்

சோற்றூர்தி (1)

சோர பசிக்குமேல் சோற்றூர்தி பாகன் மற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 181/1

மேல்

சோறமுது (1)

அரிய பசிக்கு ஆம் சோறமுது வருத்தாமல் – நன்மதிவெண்பா:1 9/1

மேல்

சோறிட்ட (1)

சூலி முதுகில் சுடவே சோறிட்ட மேலான – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/2

மேல்

சோறிடும் (1)

மாறிடும் ஏறிடும் மாநிலத்தீர் சோறிடும்
தண்ணீரும் வாரும் தருமமே சார்பாக – நல்வழி:1 32/2,3

மேல்

சோறு (4)

சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ – அறநெறிச்சாரம்:1 187/1
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/2
காவலன் எனினும் சோறு கலை அன்றி ஒன்றும் காணோம் – நீதிநூல்:39 385/2
சோறு கறி உண்டு தொலைப்பதற்கு நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/2

மேல்

சோறும் (1)

உடுக்கவே உடையும் இன்றி உண் சோறும் வெல்லம் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 66/4

மேல்